RPT GEO 2013 ting 1

  • View
    229

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pengajaran tahunan

Text of RPT GEO 2013 ting 1

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 [2016] SMK (P) TIGS

MingguTajukKonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan/BBM/Latihan

1

Orientasi pelajar tingkatan 1

2

BAND 1 &

BAND 2

1. KedudukanKedudukan

RelatifMemahami kedudukan

sesuatu tempat berdasarkan kordinat

dan kedudukan relatif.

Aras 1

Menyatakan kedudukan sesuatu

tempat dengan menggunakan

koordinat mudah seperti lajur dan

baris.

Memberi contoh kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan

baris.

Menyatakan kedudukan relatif

sesuatu tempat.

Aras 2

Melukis pelan kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan baris

B1-Menyatakan kedudukan relatif

sesuatu tempat

B2- Menentukan kedudukan sesuatu

tempat menggunakan lajur & baris.

Menunjuk cara menyatakan

kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris BBM /BBB

1 Buku Teks

2 Lembaran kerja pelan kelas kelas

Latihan

Buku teks m.s. 6-7

3

BAND 1BAND 2BAND 3

ArahArahMenentukan arah dengan

menggunakan kompas.

Aras 1

Menyatakan arah mengikut lapan

arah mata angin.

Melukis lapan arah mata angin

berpandukan kompas.

Aras 2

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih dalam peta

lakar/pelan.

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih berdasarkan

kerja lapangan di kawasan sekolah

B1- Menyatakan arah mata angin

utama

B2- Mengenal pasti lapan arah mata angin

B3- Menentukan arah berdasarkan Lapan mata angin dengan

menggunakan kompas.

Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan

menggunakan kompasBBM /BBB

1 Kompas

2 Buku Teks

Latihan

Buku teks m.s. 13 - 14

4BAND 1

(B1D1)

BAND 1

(B1D1)

BAND 2

(B2D1)

BAND 3

(B3D1)3. Skala dan jarakJarakMengenal skala dan jarak.

Aras 1

Mengenal pasti dan melukis skala

lurus

Mengukur panjang dan lebar bilik

darjah dengan menggunakan

skala lurus.

Mentakrifkan konsep jarak

Menyatakan jarak dari rumah ke

sekolah.

Aras 2

Melukis pelan bilik darjah

berasaskan skala lurus.

Mengira jarak relatif dan jarak

mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di

peta lakarB1D1E3- Menyatakan jarak mutlak dan jarak

relatif

B1D1E4- Mengenal pasti skala lurus

B2D1E3- Melukis skala lurus

B3D1E2- Mengukur jarak menggunakan

skala lurusMenunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatanBBM / BBB

1. Pembaris

2. Pita ukur

3. Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks

m.s. 21-22

24 JAN(AHAD)

CUTI UMUM HARI THAIPUSAM

5BAND 2

(B2D1)

BAND 3

(B3D1)

4. GrafGraf bar mudah

Graf GarisanMengaplikasikan maklumat dalam

bentuk jadual dan graf.

Aras 1

Mengumpul dan merekod data

bilangan murid mengikut jenis

pengangkutan yang digunakan ke

sekolah.

Memilih data yang relevan.

Menyusun maklumat dan data

dalam bentuk jadual.

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual.

Aras 2

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual,

menggunakan label yang betul

dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3

Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf

GarisanB2D1E5- Mengenal jenis graf bar mudah dan

graf garisan.B3D1E3- Membina graf bar dan graf garisan.Membincangkan istilah petunjuk kata

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf

penggunaan komputer digalakkan

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf

BBM /BBB

1. Kertas Graf

2. Pembaris

3. Komputer

4. Buku Teks

5 Lembaran kerja

Latihan

Buku Teks m.s. 32 -33

6BAND 1

(B1D1)

BAND 2

(B2D1)

BAND 4

(B4D1)5. PetaKedudukan

Arah

JarakMemahami ciri-ciri fizikal dan

budaya dalam peta lakar.

Aras 1

Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan

budaya berdasarkan simbol dalam

peta lakar.

Menyatakan kedudukan, arah dan

jarak ciri-ciri geografi yang

diperhatikan.

Aras 2

Mengaplikasikan simbol-simbol yang

mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya

ke dalam peta lakar.

Aras 3

Mentafsir peta lakar.B1D1E5 Mengenal simbol peta lakar

B2D1E4 Mengenal simbol fizikal dan

budaya dalam peta lakar

B4D1E1 Mentafsir peta lakar dan bahan

grafik.Menunjuk cara untuk menentukan

kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk

menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Mengkaji secara kumpulan:

- peta lakar

- peta bergambar

- peta pelancongan BBM /BBB

1. Peta lakar

2. Buku Teks

3 Lembaran kerja

Latihan

Buku teks m.s. 41- 42

Bahagian B Geografi Fizikal dan Manusia

MingguTajukKonsepHasil pembelajaranCadangan aktivitiCatatan/BBM/Latihan

8

BAND 1

(B1D2)

BAND 2

(B2D2)

BAND 2

(B2D2)

BAND 2

(B2D2)

BAND 2

(B2D2)

1.1 Bentuk muka bumiLembanganMemahami kepelbagaian bentuk

muka bumi negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan pelbagai bentuk

muka bumi negara Malaysia

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir laut

Mengenal pasti kepelbagaian

bentuk muka bumi negara

Malaysia berpandukan peta

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir lautAras 2

Menghuraikan dengan contoh

kedudukan dan keistimewaan

pelbagai bentuk muka bumi

B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk

muka bumi di Malaysia

B2D2E1 Menyatakan jenis /contoh

bentuk muka bumi tanah tinggi

B2D2E2 Menyatakan jenis / contoh

bentuk muka bumi tanah

pamah.

B2D2E3 Menyatakan jenis / contoh

bentuk muka bumi pinggir laut

B2D2E4 Menyatakan jenis/contoh

bentuk muka bumi sepanjang

sungai

Melabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan

pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan Google Earth.

Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan menggunakan tanah liat (plastesin).BBM /BBB

1 Peta Dunia

2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri

3 Buku Teks

4 Lembaran kerja

Latihan

Buku Teks m.s 62-63

Melabel banjaran

9

BAND 3

(B3D2

a. Tanah tinggiLipatanMemahami sistem gunung lipat.

Aras 1

Mengenal pasti rangkaian

banjaran gunung negara

Malaysia.

Menamakan rangkaian banjaran

dan gunung utama di atas peta

Malaysia.

Menyatakan banjaran gunung

negara Malaysia adalah

sebahagian daripada sistem

Banjaran Gunung Asia.

Menyatakan dua jenis sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

rangkaian banjaran gunung

negara Malaysia dalam sistem

banjaran gunung asia

Menjelaskan ciri-ciri sistem

gunung lipat tua

gunung lipat muda

Aras 3

Membandingkan dan

membezakan ciri-ciri sistem

gunung lipat

B3D2E1 Mengenal pasti taburan

kepelbagaian bentuk muka

bumi tanah tinggi di MalaysiaBanjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti

peta, atlas dan internet.

Mencari maklumat melalui