RPT Pend Moral Ting 2

  • View
    215

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of RPT Pend Moral Ting 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRIMINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema buat baik dibalas baik.

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema Tingkatkan maruah diri - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.4 Bertanggungjawab amalan terpuji - Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas - Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu - Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat - Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh, bercakap besar dan mementingkan diri 1.6 Toleransi menjalin kemesraan - Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra - Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna - Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna - Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah, sekolah dan dalam masyarakat - Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi - Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah

5

Hemah Tinggi - Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

- Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat

6

Toleransi - Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

- Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain

- Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain. - Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak

2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(d) Masyarakat 7 1.7 Berdikari mencerminkan kedewasaan - Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari - Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.8 Usaha tangga kejayaan - Kegigihan dalam kehidupan seharian - Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.9 Kasih sayang membawa kebahagiaan - Kasih dan sayang semua hidupan di dunia - Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari - Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain - Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan

diamalkan dalam kehidupan seharian - Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah - Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri - Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema. - Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya - Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang - Lawatan ke rumah kebajikan, zoo, hutan rekreasi dan membuat laporan

8

Kerajinan - Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang - Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

- Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri, keluarga dan sekolah

9

- Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia

10

1.10 Keadilan hak semua - Keadilan membentuk budaya sekolah - Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama

Keadilan - Menerima dan - Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah

- Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah - Main peranan

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

(a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional - Membuat keputusan - Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar

pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah

1.11

Remaja berdisiplin negara aman - Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak - Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni - Sikap sederhana dalam hubungan - Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri

- Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor - Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram, rasuah, penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut. - Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.

13

1.12

Kesederhanaan - Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

- Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAANMINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

14

2.1 Kasih sayang teras keluarga

Kasih sayang terhadap

- Menyayangi ibu bapa

- Peta minda tentang ciri-ciri

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

bahagia - kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa - Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama - Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh

keluarga - Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

dan anggota keluarga yang lain

keluarga bahagia - Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain - Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga - Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama - Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap

Hormat dan taat kepada anggota keluarga - Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

- Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama

16

2.3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan - Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.4 Keluarga pendorong kejayaan - Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga - Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a)

Mengekalkan tradisi kekeluargaan - Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga - Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga

- Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga

17

-Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga - Menjalankan tanggungjawab terhadap

- Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

Pendidikan (b) Kerjaya

untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluargaNILAI

keluarga

BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITARMINGGU BIDANG PEMBELAJARA