RPT SIVIK (TING.4)

  • View
    22

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT SIVIK TING 4

Text of RPT SIVIK (TING.4)

MINGGU /TARIKH

RANCANGAN TAHUNAN

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TINGKATAN : 4

TAHUN: 2015PENGGAL 1

MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITIITHING KBAT

312/01/2015

16/01/2015

1. Taklimat Folio khidmat Masyarakat

i) Perancangan

ii) Amali/Aktiviti

iii) Refleksi

iv) Laporan

v) Penghargaan

A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara:

i) Berpasukan (5 ahli) atauii) Berpasangan (2 ahli) atau iii) Individu

B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu.

A. Tema 5

MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

B. 40% markah akhir tahun.

C. Tarikh akhir serahan folio pada minggu ke 37

2. Taklimat Penilaian aspek Kemahiran dan Nilai PSK.

Guru boleh menilai

i) aktiviti sepanjang P&P.

ii) Sikap murid sepanjang P&P.

iii) Nota murid

iv) Latihan murid dan sebagainya. A. Sepanjang tahun Januari-Oktober.

B. 25% markah akhir tahun. (Holistik)

419/01/2015

23/01/20153. Taklimat khidmat Masyarakat

vi) Perancangan

vii) Amali/Aktiviti

viii) Refleksi

ix) Laporan

x) Penghargaan

A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan secara:

iv) Berpasukan (5 ahli) atauv) Berpasangan (2 ahli) atau vi) Individu

B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan secara individu.

A. Tema 5

MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

B. 40% markah akhir tahun.

C. Tarikh akhir serahan folio pada minggu ke 37

4. Taklimat Penilaian aspek Kemahiran dan Nilai PSK.

Guru boleh menilai

i) aktiviti sepanjang P&P.

ii) Sikap murid sepanjang P&P.

iii) Nota murid

iv) Latihan murid dan sebagainya.A. Sepanjang tahun Januari-Oktober.

B. 25% markah akhir tahun. (Holistik)

MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI

526/01/2015

30/01/2015

UNIT 1

WAWASAN DIRI Menerangkan ciri-ciri wawasan diri,

Menghuraikan kepentingan wawasan diri,

Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri, dan

Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi. Tinjauan Awal

Tindakan Susulan

(m/s 4)

AKTIVITI 1AHALA TUJU DIRI DAN MATLAMAT SEJAT menghuraikan kepentingan wawasan diri,

mencipta dan mendeklamasikan puisi bertemakan wawasan diri, dan

mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri. Peningkatan Kefahaman

(m/s 5

602/02/2015

06/02/2015

AKTIVITI 1B

USAHA CEMERLANG MENJADI GEMILANG

menghuraikan kepentingan wawasan diri,

mengenalpasti usaha gigih tokoh untuk mencapai wawasan diri.

mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri, dan

memiliki sikap rajin dan usaha. Peningkatan Kefahaman

(m/s 9)

AKTIVITI 1C

SIKAP YANG BERWAWASAN MEMBERIKAN KEPUASAN

menyatakan dan mengamalakan pelbagai usaha untuk mencapai wawasan diri,

menghasilkan kajian masa depan tentang sesuatu perusahan, dan

mempunyai sikap kesungguhan tinggi.

Aktiviti kumpulan

(m/s 12)

709/02/2015

13/02/2015

UNIT 2

PERKEMBANGAN DIRI YANG SEIMBANG

menghuraikn pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang,

menerangkan kepentingan perkembangan diri yang seimbang dalam pelbagai aspek,

mengamalakn pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ke arah kehidupan yang sejatera, dan

bersyukur dengan perkembangan diri yang seimbang.

Melakonkan dialog

(m/s 16-18)

AKTIVITI 2A

USAHA-USAHA UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG menerangkan kepentingan perkembangan diri yang seimbang dalam pelbagai aspek,

menyatakan usaha-usaha untuk melahirkan insan yang seimbang,

mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ke arah kehidupan yang sejahtera, dan

bersyukur dengan perkembangan diri yang seimbang. Aktiviti berpasangan

(ms 21)

MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

816/02/2015

18/02/2015

AKTIVITI 2B

PENTINGNYA PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU YANG SEIMBANG TERHADAP NEGARA

menjelaskan kepentingan insan yang seimbang terhadap negara,

mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ke arah kehidupan yang sejahtera dan

bersyukur dengan perkembangan diri yang seimbang

Aktiviti individu

(m/s 26)

AKTIVITI 2C

KEJAYAAN INDIVIDU DI PERINGKAT ANTARABANGSA menghuraikan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang,

mengenalpasti perkembangan siri yang paling berpotensi bagi seseorang tokoh yang berjaya dalam bidangnya,

mengkaji persamaan dan perbezaan perkembangan diri yang seimbang yang ada pada tokoh-tokoh tertentu

bersyukur dengan perkembangan diri yang seimbang dan

melafazkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. Buku skrap

Tokoh yang berjaya di Malaysia

TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN

923/02/2015

27/02/2015UNIT 3

KEPERLUAN KEKELUARGAAN

menghuraikan keperluan berkeluarga,

menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan.

berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan

berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan.

Menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga, dan

Menghargai institusi kekeluargaan.Memahami isi petikan

(m/s 33-35)

AKTIVITI 3A

MEMBINA KELUARGA CEMERLANG menghuraikan keperluan berkeluarga,

berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan,

menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga, dan

menghargai institusi kekeluargaan. Peningkatan Kefahaman

(m/s 39)

MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI

10 & 1102/03/2015

13/03/2015UJIAN SETARA TINGKATAN 4 DAN 5

FORMAT SPM

MINGGU 1214/03/2015

22/03/2015CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

13

23/03/2015

27/03/2015

AKTIVITI 3B

PERANAN BADAN KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN YANG BERKAITAN DENGAN INSTITUSI KEKELUARGAAN menjelaskan peranan badan kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan.

berusaha mengukuhkan institusi kekeluargaan.

menghargai institusi kekeluargaan.Peningkatan ketahanan.

(m/s 42)

AKTIVITI 3C

HUBUNGAN ERAT ANTARA ANGGOTA KELUARGA menghuraikan tingkah laku untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan.

menjalinkan hubungan erat antara anggota keluarga.

menghormati keluarga.

Aktiviti Individu

(m/s 45)

1430/03/2015

02/04/2015

UNIT 4

KEPEKAAN DAN TINDAKAN TERHADAP ISU DAN MASALAH SOSIAL DALAM MASYARAKAT. menjelaskan isu dan masalah sosial dalam masyarakat.

menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat.

mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu dan masalah sosial.

peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat.

menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah sosial dalam masyarakat. Tinjauan Awal

(m/s 52)

AKTIVITI 4A

DADAH MEMBAWA PADAH menyatakan masalah penyalahgunaan dadah dalam masyarakat.

menyatakan akibat penyalahgunaan dadah dalam masyarakat.

menjelaskan tindakan yang wajar untuk menangani isu dan masalah sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.

menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah penggunaan dadah.

Membuat poster.

MINGGU/TARIKHUNIT / AKTIVITIHASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITI

1506/04/2015

10/04/2015

AKTIVITI 4B

MASALAH VANDALISME DAN GENGSTERISME menyatakan masalah vandalisme dan gengsterisme dalam masyarakat.

menyatakan masalah vandalisme & gengsterisme dalam masyarakat.

mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengatasi masalah vandalisme & gengsterisme dalam masyarakat dan

menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah vandalisme dan gengsterisme.Kajian Masa Depan

(m/s 60)

1613/04/2015

17/04/2015

AKTIVITI 4C

PERGAULAN BEBAS DALAM MASYARAKAT menyatakan masalah pergaulan bebas dalam masyarakat \.

menyatakan akibat masalah pergaulan bebas dalam masyarakat

mengambil tindakan yang wajar untuk membendung masalah pergaulan bebas dalam masyarakat dan

menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah pergaulan bebas. Keratan Akhbar

1720/04/2015

24/04/2015

AKTIVITI 4D

PENDERAAN MEMBAWA PENDERITAAN menyatakan masalah penderaan dalam masyarakat,

menyatakan akibat perlakuan penderaan dalam masyarakat,

mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu dan masalah sosial yang berkaitan dengan penderaan dalam masyarakat, dan

menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah tentang penderaan. Peningkatan Kefahaman

(m/s 66)

AKTIVITI 4E

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI menyatakan jenis-jenis masalah penyalahgunaan teknologi dalam masyarakat,

menyatakan akibat penyalahgunaan teknologi dalam masyarakat,

mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu dan masalah sosial yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan teknologi dalam masyarakat dan

menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah tentang penyalahgunaan teknologi.Peningkatan Kefaha