S060 sesinspekt 200212 - snas.sk ?· STN EN ISO 9015-1 EN 12952-5,6 STN 05 0211 3. materiály na báze…

 • Published on
  13-Sep-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Strana 1 / 4 Prloha k rozhodnutiu . 59/2012/025/5 zo da 20.2.2012 a k Osvedeniu o akreditcii . S-060 zo da 3.9.2010.

  Prloha je neoddelitenou sasou uvedenho osvedenia

  .

  ROZSAH AKREDITCIE Nzov akreditovanho subjektu: SES INSPEKT, s.r.o. Skobn laboratrium Tovrensk 210 935 28 Tlmae Slovensk republika Laboratrium s fixnm rozsahom akreditcie.

  Polo

  ka Objekt skky Zaveden metda Ostatn pecifikcie

  (rozsah, neistota, el, modifikcia / validcia, nzory / interpretcie, at.) Predmet / Matrica /

  Prostredie Vlastnos / Parameter / Ukazovate / Analyt

  Princp / Druh / Typ Oznaenie

  Rozsah Rozren neistota

  1.

  materily na bze eleza vzorka

  kruhovho prierezu

  zkladn materil medza pevnosti Rm

  medza klzu Re medza klzu Rp0,2

  anos A kontrakcia Z

  skka ahom

  STN EN 10 164 STN EN ISO 6892-1STN EN ISO 6892-2

  ASTM A370-89 ASTM E92

  (100-1000)MPa (100-1000)MPa (100-1000)MPa

  (5-90)% (5-90)%

  EU40 EU100 Instron 1% 3,5% 3,5% 1,5% 2,5% 3,5%

  De

  truk

  n la

  bora

  triu

  m

  materily na bze eleza vzorka axb

  prierezu

  zkladn materil medza pevnosti Rm

  medza klzu Re anos A

  (100-1000)MPa (100-1000)MPa

  (5-90)%

  EU40 EU100 Instron 1% 2,5% 3% 2%

  materily na bze eleza vzorka axb

  prierezu (segment z rry)

  zkladn materil medza pevnosti Rm

  medza klzu Re medza klzu Rp0,2

  anos A

  (100-1000)MPa (100-1000)MPa (100-1000)MPa

  (5-90)%

  EU40 EU100 Instron 1% 3% 3% 2% 3%

  materily na bze eleza vzorka

  kruhovho prierezu

  tup zvarov spoje medza pevnosti Rm

  medza klzu Re medza klzu Rp0,2

  anos A kontrakcia Z

  STN EN 13 445-4 STN EN ISO 15 614STN EN ISO 5178 STN EN ISO 4136

  EN 12952-5,6 AD HP 2/1

  ASME CODE I.-IX.

  (100-1000)MPa (100-1000)MPa (100-1000)MPa

  (5-90)% (5-90)%

  EU40 EU100 Instron 1% 3,5% 3,5% 1,5% 2,5% 3,5%

  materily na bze eleza vzorka axb

  prierezu

  tup zvarov spoje medza pevnosti Rm

  medza klzu Re anos A

  (100-1000)MPa (100-1000)MPa

  (5-90)%

  EU40 EU100 Instron 1% 2,5% 3% 2%

  materily na bze eleza vzorka axb

  prierezu (segment z rry)

  tup zvarov spoje medza pevnosti Rm

  medza klzu Re medza klzu Rp0,2

  anos A

  (100-1000)MPa (100-1000)MPa (100-1000)MPa

  (5-90)%

  EU40 EU100 Instron 1% 3% 3% 2% 3%

  2. materily na bze eleza

  tvrdos

  zkladn materil skka tvrdosti

  - Brinell - Rockwell - Vickers

  EN ISO 6506-1 EN ISO 6507-1 EN ISO 6508-1

  ASTM A370-89 ASTM E92

  (100-400)HB (1-70)HRC

  (100-500)HV10

  3% 6% 2%

  tup zvarov spoje STN EN ISO 9015-1

  EN 12952-5,6 STN 05 0211

  3.

  materily na bze eleza

  a) U vrub KU3 b) U vrub KU2 c) V vrub KV

  rzov hevnatos

  zkladn materil skka rzom

  v ohybe

  EN ISO 148-1 STN 420382

  (1-300)J 2,5%

  tup zvarov spoje

  STN EN 13 445-4 STN EN ISO 15 614STN EN ISO 9016

  EN 12952-5,6 AD HP 2/1

 • Strana 2 / 4 Prloha k rozhodnutiu . 59/2012/025/5 zo da 20.2.2012 a k Osvedeniu o akreditcii . S-060 zo da 3.9.2010.

  Prloha je neoddelitenou sasou uvedenho osvedenia

  Polo

  ka Objekt skky Zaveden metda Ostatn pecifikcie

  (rozsah, neistota, el, modifikcia / validcia, nzory / interpretcie, at.) Predmet / Matrica /

  Prostredie Vlastnos / Parameter / Ukazovate / Analyt

  Princp / Druh / Typ Oznaenie

  Rozsah Rozren neistota

  4. materily na bze eleza

  lmavos

  zkladn materil

  skka lmavosti

  EN ISO 7438

  De

  truk

  n la

  bora

  triu

  m

  tup zvarov spoje ktov zvarov spoje

  STN EN 1320 STN EN 13 445-4

  STN EN ISO 15 614 STN EN ISO 5173

  EN 287-1 EN 12952-5,6

  AD HP 2/1 ASME CODE I.-IX.

  5. materily na bze eleza zvaritenos ocel ohybov skka

  nvarom SEP 1390

  6. materily na bze eleza rrky poruenie materilu,

  trhliny

  skka ohybom,stlaenm,

  rozirovanm, lemovanm,

  rozirovanm prstenca,

  ahom prstenca

  EN ISO 8491 EN ISO 8492 EN ISO 8493 EN ISO 8494 EN ISO 8495

  EN ISO 8496

  ASME CODE I.-IX.

  7. materily na bze eleza

  obsah

  uhlka

  I-absorpcia

  STN 420542 STN EN ISO 9556 (I-Q . 101050/06)

  Odd

  elen

  ie c

  hem

  ick

  ho la

  bora

  tria

  sry STN EN 24 935 (I-Q . 101051/06)

  kyslka STN EN 10 276-2 (I-Q . 101052/06)

  8. materily na bze eleza

  obsah

  vandu wolfrmu kobaltu titanu hlinka cnu

  fosforu sry

  nibu uhlka

  mangnu kremka

  medi niklu

  chrmu molybdnu

  AES Manual SPECTRO

  Stationary Metal Analyzers (I-Q . 101064/10)

  9. materily na bze eleza

  obsah

  mangnu kremka

  medi niklu

  chrmu molybdnu

  vandu wolfrmu kobaltu titanu hlinka cnu

  fosforu nibu

  ICP-AES Spectroflame Modula

  operation manual (I-Q . 101048/03)

 • Strana 3 / 4 Prloha k rozhodnutiu . 59/2012/025/5 zo da 20.2.2012 a k Osvedeniu o akreditcii . S-060 zo da 3.9.2010.

  Prloha je neoddelitenou sasou uvedenho osvedenia

  Polo

  ka Objekt skky Zaveden metda Ostatn pecifikcie

  (rozsah, neistota, el, modifikcia / validcia, nzory / interpretcie, at.) Predmet / Matrica /

  Prostredie Vlastnos / Parameter / Ukazovate / Analyt

  Princp / Druh / Typ Oznaenie

  Rozsah Rozren neistota

  10. materily na bze eleza

  obsah

  mangnu kremka

  medi niklu

  chrmu molybdnu

  vandu wolfrmu kobaltu titanu hlinka

  AAS Manual Perkin-Elmer Analytical Methods

  for AAS (I-Q . 101047/02)

  Odd

  elen

  ie c

  hem

  ick

  ho la

  bora

  tria

  11. materily na bze eleza

  obsah

  kremka gravimetria STN 420512

  wolfrmu STN 420520

  12. materily na bze eleza obsah chrmu volumetria

  STN 42 0517 (I-Q . 101043/98)

  13. materily na bze eleza

  obsah

  fosforu spektrofotometriaSTN 420513

  (I-Q . 101042/96) nibu STN 420531 (I-Q . 101053/06)

  14. materily na bze eleza obsah

  duska

  termoevolun s meranm tepel.

  vodivosti

  Instruction Manual 200-319 TC-136

  (I-Q . 101044/98)

  15. tuh paliv

  obsah

  hrubej vody zostatkovej vody analytickej vody celkovej vody

  gravimetria

  STN 441377 STN EN 14774-1 STN EN 14774-2 STN EN 14774-3 (I-Q . 101059/09)

  popola STN ISO 1171 STN EN 14775

  (I-Q . 101060/09)

  celkovej sry STN 441379 (I-Q . 101061/09)

  prchavej horaviny STN 441351 STN ISO 562

  STN EN 15148 (I-Q . 101063/09)

  16. tuh paliv spaln teplo a vhrevnos kalorimetria STN ISO 1928 STN EN 14918

  (I-Q . 101062/09)

  17. materily na bze

  eleza polotovary; zvarov spoje

  vekos zvarov meranie vekosti zvarov EN 12952-5 ON 070637

  VdTV 451-68/1 (0,1-10) mm 7 %

  Met

  alog

  rafic

  k la

  bora

  triu

  m

  makrotruktra a

  mikrotruktra

  vyhodnotenie truktry

  STN 038137 TRD 201

  ASME CODE I.-IX. EN 1321

  EN 12952-5, 12952-6 EN ISO 945, 5817

  EN ISO 6520-1 EN ISO 15614, 14555

  AD 2000 HP 2/1, HP 5/2

  18. materily na bze eleza odolnos voi

  medzikrytalickej korzii

  vyhodnotenie truktry EN ISO 3651-2

 • Strana 4 / 4 Prloha k rozhodnutiu . 59/2012/025/5 zo da 20.2.2012 a k Osvedeniu o akreditcii . S-060 zo da 3.9.2010.

  Prloha je neoddelitenou sasou uvedenho osvedenia

  Polo

  ka Objekt skky Zaveden metda Ostatn pecifikcie

  (rozsah, neistota, el, modifikcia / validcia, nzory / interpretcie, at.)

  Predmet / Matrica / Prostredie

  Vlastnos / Parameter / Ukazovate / Analyt

  Princp / Druh / Typ Oznaenie

  19. materily na bze

  eleza, hlink zvary, zkladn materily

  kvalita skanie preiarenm

  EN 286, 288, 12681, 1435, 25817 EN 12517, 13068, 12952, 12953 EN 13445, 444, 10208, 10246 EN 12062, 13480, EN 12732

  GOST 7512 NF E 32105

  DIN 1690, DIN 18800 EN ISO 5817, 15614, 17635

  ISO 1106, 2437, 5579 STN 051305

  ASME Code I., V., VIII., IX., B31.1 AD HP 5/3

  CODAP

  skky s vykonvan v laboratriu a na mieste

  u zkaznka

  Odd

  elen

  ie d

  efek

  tosk

  opie

  20. materily na bze

  eleza zvary, zkladn materily

  kvalita skanie ultrazvukom

  EN 12680 EN 583, 1712, 1713, 1714, 10160 EN 10228, 10246, 10307, 10308 EN 12952, 12953, 13445, 25817 EN 10208, 12062, 13480, 12732

  GOST 14782 NF E 32105

  DIN 1690, DIN 18800 EN ISO 5817, 15614

  EN ISO 11666, 17635, 17640, 23279 ASME Code I., V., VIII., IX., B31.1

  AD HP 5/3 CODAP SEL 072

  SEP 1915, 1918, 1921 SEP 1919, 1920, 1922

  STN 015024, 051171, 051172 STN 051173, 015042, 015043

  STN 015028

  skky s vykonvan v laboratriu a na mieste

  u zkaznka

  21. materily na bze

  eleza, hlink zvary, zkladn materily

  kvalita skanie

  kapilrnymi metdami

  EN 1371, 571, 1289, 10228, 10246 EN 12952, 12953, 13445, 25817

  EN 12062, 13480, EN 12732 GOST 18442 NF E 32105

  DIN 1690, DIN 18800 EN ISO 5817, EN ISO 15614 EN ISO 3452, 17635, 23277

  ASME Code I., V., VIII., IX., B31.1 AD HP 5/3

  CODAP STN 015016

  skky s vykonvan v laboratriu a na mieste

  u zkaznka

  22. materily na bze

  eleza zvary, zkladn materily

  kvalita

  skanie magnetickou

  metdou prkovou

  EN 1369, 1290, 1291, 10228 EN 10246, 12952, 12953, 13445 EN 25817, 12062, 13480, 12732

  GOST 21105 NF E 32105

  DIN 1690, DIN 18800 EN ISO 5817, 9934, 15614

  EN ISO 17635, 17638, 23278 STN 015015

  ASME Code I., V., VIII., IX., B31.1 AD HP 5/3

  CODAP

  skky s vykonvan v laboratriu a na mieste

  u zkaznka

  Poznmka : Rozren neistota U predstavuje pre poloky 1, 2, 3 maximlnu hodnotu neistoty pre dan interval

  rozsahu. Pre rozsahy udan v % rozren neistota U predstavuje hodnotu neistoty ku vsledku skky.

Recommended

View more >