Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru - Digwyddiadau Hydref Gaeaf 2012-13

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tach 2012 - Chwe 2013: Digwyddiadau / Arddangosfeydd

Text of Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru - Digwyddiadau Hydref Gaeaf 2012-13

 • ArddangosfeyddHwyl ir TeuluTeithiau a Sgyrsiau

  www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2057 3500

  Sain Ffagan: Amgueddfa Werin CymruDigwyddiadau Yr Hydref ar Gaeaf

 • 2 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3500

  GweithgareddauDyddiol

  FfermioTraddodiadol10am-5pmCwblhau tasgau tymhorolyn yr Amgueddfa fel godro,bwydo, lladd gwair neugynaeafu.

  BaraFfres arWerth10am-4pmBlaswch aphrynwch ybara enwoga bobir yn y poptai coed ymMhopty Derwen.

  StiwdioBortreadauFictoraidd11am-4.30pmCewch dynnuch llun wedigwisgo mewn dilladFictoraidd yn StiwdioFfotograffiaeth Moss-Vernon. Codir tl.

  Gof, Melinydd,Gwehydd,Cyfrwywr aChrydd Clocsiau10am-5pmDewch i weld y crefftwyr a dysgu am fywyd yr oes a fu!

  Gwledd yr HydrefGwener 2 a Sadwrn 3 Tachwedd,11am-1pm a 2pm-4pmDewch i ganfod y cyfoeth ofwyd naturiol sydd ar gaelyn yr Hydref a chasgluryseitiau traddodiadol i'wcoginio adre.

  Clwb Cwiltio Sadwrn 3 Tachwedd, 11am-12.30pm Ymunwch 'n Clwb Cwiltio!Dewch 'ch project eichhun neu dechreuwchrywbeth newydd. ByddSamantha Jenkins wrth lawich helpu a chynnig cyngordefnyddiol ar glytweithiocwiltiau. Darperir rhaideunyddiau. Rhaid archebulle: (029) 2057 3424. Addasi oed 16+.

  Diwrnod Agored Ty GwyrddIau 1-Sul 4 Tachwedd, 11am-1pm a 2pm-4pm Cyfle i alw draw ir cartref ecogyfeillgar unigryw hwn achasglu syniadau defnyddiol ar fywn wyrdd.

  Tachwedd

  Arolwg LlyfrynDigwyddiadauDyma'ch cyfle chi i gaeldweud eich dweud am yllyfryn Digwyddiadau.Byddwn yn ddiolchgar pebai modd i chi roi ychydigfunudau o'ch amser ilenwi holiadur ar-lein:www.amgueddfacymru.ac.uk/arolwgdigwyddiadauDiolch.

 • Gofynnwch irGarddwr: Tocio aThrin Rhosod Mercher 7 Tachwedd, 2pm-3pm Galwch draw ir ardd rosod iddysgu mwy am dociorhosod dringo.

  Gofynnwch irGarddwr: Tocio a ThrinRhosod Iau 8 Tachwedd, 2pm-3pm Galwch draw ir arddEidalaidd i ddysgu mwy amdocio rhosod dringo.

  GwasanaethCoffa Sadwrn 10 Tachwedd, 10.50am-11.20am Gwasanaeth blynyddol igoffaur meirw ger cofebryfel Trecelyn.

  Y Gofalwr - taithdrwy dywyllwchSain Ffagan Sadwrn 10 a Sul 11 Tachwedd, 4.30pm-5.30pm Mae yna wyneb cyfarwyddyn crwydro llwybrau SainFfagan, ond mae nawsrhyfedd yn yr aer... wrth irhaul fachlud, pwy synddigon dewr i ddilyn yGofalwr? Rhaid archebu lle:(029) 2057 3424. Ddim ynaddas i blant dan 11 oed.

  Gofynnwch irGarddwr: Tocio aThrin RhosodDringoIau 15 Tachwedd, 2pm-3pm Dewch draw ir TerasRhosod i ddysgu mwy amdocio a thrin rhosod dringo.

  Gofynnwch irGarddwr:Cyflwyniad i DocioCoed Afalau Sadwrn 24 Tachwedd,2pm-3pm Galwch draw i berllanKennixton am gyflwyniad idocio coed afalau pryd,pam a sut.

  Bwyd y Gaeaf orOes HaearnSadwrn 24 a Sul 25 Tachwedd, 11am-1pm a 2pm-4pm Sut oedd pobl yn goroesidrwyr gaeaf yn ystod yrOes Haearn? Dyma gyfle iddysgu mwy am fywnhunangynhaliol a chwilotabwyd yn 700 CC.

  Paratoi'r PwdinPlwm Sul 25 Tachwedd, 11am-1pm a 2pm-4pm Troi'r pwdin Nadolig ynFfermdy Llwyn yr Eos, sy'n cael ei wneud yndraddodiadol ar y Sul olafcyn yr Adfent.

  Taith Dywys:Awchu Afiach Sul 25 Tachwedd, 11am a 1pm Mae Sain Ffagan yn enwogam harddwch y safle, yranifeiliaid pert ar adeiladauarbennig. Ond, dymachcyfle i fynd tu l ir llenni igorneli tywyll ein casgliadau.Dewch i gwrdd rdehonglydd Sara Huws yn yty gwydr i gychwyn ar eichtaith. Taith gerdded 1.5 awr.Ddim yn addas i blant iau.

  3

 • Cert Celf:AddurniadauNadolig Sadwrn 1 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm Dewch i greu addurniadauNadolig hardd gan gymrydysbrydoliaeth o gasgliadaurAmgueddfa.

  NadoligCynaliadwy Sadwrn 1 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm Galwch draw i Ty Gwyrdd iddysgu sut mae dathluNadolig cynaliadwy.

  GwyliauTuduraidd Sadwrn 1 a Sul 2 Rhagfyr, 1pm a 3pm (Saesneg),2pm (Cymraeg) Galwch draw i Eglwys SantTeilo i glywed a thrafod sutoedd gwyliau Rhagfyr i boblyng nghyfnod y Tuduriaid tuaphum can mlynedd yn l.

  Diwrnod AgoredTy Gwyrdd Sadwrn 1 a Sul 2 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm Gweler 1-4 Tachwedd.

  Gaeaf yr OesHaearn Sadwrn 8 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm Sut oedd pobl yn goroesidrwyr gaeaf yn ystod yrOes Haearn? Dewch iddysgu mwy gydag un odrigolion y Pentref Celtaiddo gwmpas tn y ty crwn.

  Y Gofalwr taithdrwy dywyllwchSain Ffagan Sadwrn 8 a Sul 9 Rhagfyr, 4.30pm-5.30pm Gweler 10 ac 11 Tachwedd.

  Cert Celf:AddurniadauNadolig Sadwrn 15 a Sul 16 Rhagfyr, 11am-1pm a 2pm-4pm Dewch i greu addurniadauNadolig hardd gan gymrydysbrydoliaeth o gasgliadaurAmgueddfa.

  4 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3500

  Rhagfyr Nosweithiau NadoligMercher 5-Gwener 7 Rhagfyr, 6pm-9pm Maer Nadolig yn dechrau yma! Dewch draw i ddathluun o achlysuron mwya'r flwyddyn yn Sain Ffagan bydd carolau, bandiau, adloniant i'r plant, crefftau,anrhegion, bwyd, diod a llawer iawn mwy. Cofiwchwisgo'n gynnes a dewch fflachlamp!Prisiau: oedolion 8.50, plant 5.50, tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) 25, gostyngiad o 20% i

  grwpiau o 20+. (Ni chaiff y ffi archebu ei ad-dalu).I archebu, ffoniwch: (029) 2087 8440 neu

  ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk

 • 5Clwb CwiltioSadwrn 5 Ionawr, 11am-12.30pm Sesiwn anffurfiol, gysurus ibobl ddod at ei gilydd achwiltio. Maen berffaith argyfer dechreuwyr neugwiltwyr mwy profiadol.Rhaid archebu lle: (029)2057 3424. Addas i oed16+.

  Bryngaer ar einRhiniogSadwrn 12 a Sul 13 Ionawr, 12pm-1pm a 2pm-3pm Safai Bryngaer Caerau irde-ddwyrain o Sain Ffagan.Dewch i ddysgu mwy amfywyd yn un o aneddiadaumwyaf grymus yr OesHaearn yn Ne Cymru.

  Y Clwb Ffilmiau:Halfway HouseSul 13 Ionawr, 2pm-4pm Galwch draw i Oakdale iweld y ddrama hon. Dangyfarwyddiaeth BasilDearden a chyda TomWallis, Mervyn Johns aGlynis Johns yn serennu,dyma hanes deg o bobl syncael eu denu i aros mewnpentref Cymreig pellennig.(1944)

  Gofynnwch irGarddwr: TocioCoed Ffrwythauyn y GaeafMercher 16 Ionawr2pm-3pm Galwch draw i arddKennixton i weld sut i dociocoed ffrwythau yn y gaeaf.

  Dathlu SantesDwynwen Sadwrn 19 a Sul 20 Ionawr,11am-1pm a 2pm-4pm Dewch draw ir Amgueddfai ddathlu Diwrnod SantesDwynwen gyda llond lle oweithgareddau gangynnwys creu cardiau,trefnu blodau a hyd yn oedarddangosiad siocled!

  Sgwrs: Arferion Serch Iau 24 Ionawr, 11am-12pmI baratoi ar gyfer DiwrnodSantes Dwynwen, dymaolwg ar gasgliadau serch yrAmgueddfa ac arferionserch Cymreig gydarCuradur, Emma Lile.

  Bywyd yr Oes Haearn Sadwrn 26 Ionawr, 2pm-3pm

  Mae bywyd yr Oes Haearnyn ymddangos yn wahanoliawn in ffordd ni o fyw dewch i archwilior ty crwn,dysgu am fywyd bob dyddgydan dehonglydd OesHaearn a thrin a thrafodatgynyrchiadau yn y PentrefCeltaidd.

  Gofynnwch irGarddwr: Tocio a ThrinRhosod Dringo Sadwrn 26 Ionawr, 2pm-3pm Galwch draw i ardd Llwynyr Eos i ddysgu mwy amdocio a thrin rhosod dringo.

  Gofynnwch irGarddwr: TocioFfrwythau MeddalSul 27 Ionawr, 2pm-3pm Galwch draw i ardd Llwynyr Eos i ddysgu am dociocoed ffrwythau meddal.

  Ionawr

 • Straeon ger y Tn Sadwrn 2 Chwefror, 1pm-4pm Dewch i gymryd rhan ynWythnos GenedlaetholAdrodd Stori drwy ymuno ni ger y tn yn ffermdyAbernodwydd.

  Diwrnod AgoredTy Gwyrdd Sadwrn 2 a Sul 3 Chwefror, 11am-1pm a 2pm-4pm Gweler 1-4 Tachwedd.

  Y Clwb Ffilmiau: Grand SlamSul 3 Chwefror, 2pm-4pm Galwch draw i wylio clasuro gomedi am bedwarCymro ar eu taith i Baris iweld Cymrun chwarae ynerbyn Ffrainc yng ngmCamp LawnPencampwriaeth y PumGwlad. (1978)

  Sgwrs: DiwrnodSant TeiloSadwrn 9 Chwefror,12pm-1pm

  Ymunwch ni i ddathluDiwrnod Sant Teilo cewchddarganfod hanes ei fywydtrwy gerfiad manwl a dysgusut y dathlwyd y diwrnodhwn 500 mlynedd yn l.

  Paratoir Pancos! Sadwrn 9 a Sul 10 Chwefror, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Dysgwch sut i goginiocrempogau blasus yn barodar gyfer Dydd Mawrth Ynyd.Dewch i weld pa mor uchelallwch chi dafluch crempogyn Ffermdy Llwyn yr Eos!

  Cert Celf Sadwrn 9-Iau 14 Chwefror,11am-1pm a 2pm-4pm Sesiwn celf a chrefftarbennig i greu cerdynhardd i rywun arbennig.

  Diwrnod AgoredTy Gwyrdd Sat 9-Sun 17 February, 11am-1pm a 2pm-4pm Cyfle i alw draw ir cartrefecogyfeillgar unigryw hwn achasglu syniadau defnyddiolar fywn wyrdd.

  Cariad @ Ffolant Sadwrn 9 a Sul 10 Chwefror, 11am-1pm a 2pm-4pm Mae rhamant yn rhemp yndilyn diwrnod Sant Ffolant!Felly galwch draw i greucerdyn neu i weld a oesangen profir cynnyrch yny gweithdy siocled!

  Taith Dywys:Awchu AfiachLlun 11 Chwefror, 11am-12pm a 1pm-2pm Gweler 25 Tachwedd.

  Cefnogwyr BrwdBywyd Gwyllt! Llun 11-Gwener 15 Chwefror, 11am-1pm a 2pm-4pm Cyngor ymarferol ar sut i helpudraenogod, glonnod byw,gwenyn, ystlumod ac adar.

  Chwefror

  6 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 3500

 • 7Taith Dywys:Awchu Afiach Mercher 13 Chwefror, 11am a 1pm Gweler 25 Tachwedd.

  Bywyd yr Oes HaearnIau 14 Chwefror, 2pm-3pmGweler 26 Ionawr.

  Sgwrs: Arferion Serch Iau 14 Chwefror, 2pm-3pmYdyr Cymryn bobl ramantus?Dewch i benderfynu drosochchich hun drwy astudiocasgliadau cariad ac arferionserch yr Amgueddfa. Byddy Curaduron, Emma Lile acElen Philips, yn cwrdd chiwrth y brif fynedfa ar gyferdechraur daith. Rhaidarchebu lle: (029) 2057 3424.

  Taith Dywys:Awchu Afiach Gwener 15 Chwefror, 11am a 1pm Gweler 25 Tachwedd.

  Cert CelfGwener 15-Sul 17 Chwefror, 11am-1pm a 2pm-4pm Sesiwn celf a chrefft irteulu cyfan hwyl hannertymor perffaith.

  Gofynnwch irGarddwr: Gaeafyn y Patsh Llysiau Sadwrn 16 Chwefror, 2pm-3pm Galwch draw i arddAbernodwydd i ddysgu beth iw wneud nesaf yn yr ardd lysiau.

  Adrodd Straeonyr Oes Haearn Sadwrn 16 Chwefror, 2pm-3pm Dewch i gynhesu ogwmpas y tn gydag un odrigolion y Pentref Celtaidd iglywed am chwedlaurGymru hynafol.

  Sgwrs: Hanesion Cudd Sadwrn 16 Chwefror,2pm-3pm O gerddoriaeth boblogaidd igraffiti, ac o hanes pobl hoywi ffoaduriaid, dewch i glywedsut maer Amgueddfancasglu hanesion cudd gyd