Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn a’r Haf 2012

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau Mawrth – Mehefin 2012

Text of Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru Digwyddiadau Y Gwanwyn a’r Haf 2012

 • Hwyl ir TeuluSgyrsiau Teithiau

  www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2057 3500

  Sain Ffagan: Amgueddfa Werin CymruDigwyddiadau Y Gwanwyn ar Haf

  Mawrth Mehefin 2012

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 1

 • Gweithgareddau Dyddiol

  FfermioTraddodiadol10am-5pmCadwch lygad am dasgautymhorol yn yr Amgueddfafel godro, bwydo, lladdgwair neu gynaeafu.

  Bara Ffres ar werth 10am-4pmBlaswch a phrynwch y baraenwog a bobir yn y poptaicoed ym Mhopty Derwen.

  Troelli LlestrGwnewch eich llestr eichhun yng nghrochendy SainFfagan. Codir tl.

  Gofynnwch wrth gyrraedd.

  StiwdioBortreadauFictoraidd11am-4.30pmCewch dynnuch llun wedigwisgo mewn dilladFictoraidd yn StiwdioFfotograffiaeth Moss-Vernon. Codir tl.

  Gof, Melinydd,Gwehydd aCrydd Clocsiau10am-5pmDewch i weld y crefftwyr a dysgu am fywyd yr oes a fu!

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35002

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 2

 • Dydd Gwyl DewiIau 1 Mawrth, 10am-5pm Dewch i wrando ar nodaupr y delyn a thwymo gydaphowlen o gawl Cymreigym mwytyr Amgueddfa bydd cacen gri am ddimhefyd!

  Diwrnod y Llyfr Iau 1 Mawrth, 11am-1pm a 2pm-4pm Straeon gwych a gwallgofam y Tuduriaid.

  Diwrnod AgoredTy Gwyrdd

  Sad 3 a Sul 4 Mawrth, 11am-1pm a 2pm-4pm Galwch draw ir cartrefecogyfeillgar unigryw hwn achasglu syniadaudefnyddiol.

  Babis Gwyrdd Sul 4 Mawrth, 11am Dewch i rannuch syniadau amsut i roi dechreuad gwyrddich babi yn y Ty Gwyrdd.

  DiwrnodRhyngwladol yMenywod Iau 8 Mawrth, 3pm-4pm Or Rhufeiniaid ir Tuduriaid igenedlaethaur cariadrhydd, i ddathlu DiwrnodRhyngwladol y Menywodbyddwn nin edrych aragweddau menywod at rywac iechyd atgenhedlol drwyroesau. Addas i bobl 14+.

  Bwydydd yGwanwyn orOes Haearn

  Sad 17 a Sul 18 Mawrth, 11am-1pm a 2pm-4pm Cyfle i ddysgu am fywnhunangynhaliol a chwilotabwyd gwyllt yn 700CC.

  Ffair Briodas Sul 25 Mawrth, 11am-4pmDewch i weld ein lleoliadunigryw a hardd, sydd thrwydded lawn i gynnalgwasanaethau sifil aderbyniadau yn ogystal agystod lawn o ddarparwyrpriodasol a stondinau ichhelpu chi i drefnuchdiwrnod mawr. Ar y cyd Val Slater Weddings.

  Diwrnodau AgoredTy Gwyrdd Sad 31 Mawrth a Sul 1 Ebrill, 2pm-4pm Gweler 3 a 4 Mawrth amfanylion.

  Babis Gwyrdd Sul 1 Ebrill, 11am Gweler 4 Mawrth amfanylion.

  Helfar Pasg Gwe 6Llun 9 Ebrill,11am-3pm Dilynwch y cliwiau ogwmpas y safle fydd ynarwain at eich gwobr WYch yn Oriel 1!

  Digwyddiadau i Bawb

  3

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 3

 • Diwrnodau AgoredTy Gwyrdd Sad 7-Sul 22 Ebrill 11am-1pm a 2pm-4pm Gweler 3 a 4 Mawrth am fanylion.

  Gwneud a ThrwsioSad 7 Ebrill, 11am-1pm a 2pm-4pm Ymunwch Wood For Treesi wneud hysbysfwrdd obren sgrap gan ddefnyddiooffer llaw.

  Bywyd yr Oes Haearn Sad 7 Ebrill, 12pm-1pm (Cymraeg)2pm-3pm (Saesneg) Dewch i archwilior ty crwna dysgu am fywyd bob dyddgydan dehonglydd OesHaearn.

  GweithgareddauNatur Llun 9-Mer 11 Ebrill,11am-1pm a 2pm-4pm Cyfle i wylio cameru naturbyw a chymryd rhan mewngemau a gweithgareddauyn y cwt natur yn Oriel 1.

  Mi Generation Maw 10 a Mer 11 Ebrill,Arddangosfa gan bobl ifancor de yn archwilio bywydaupobl ifanc drwyrcenedlaethau. Dawysbrydoliaeth y sioeddwyieithog flaengar a

  llawn dychymyg hon oymweliadau r amgueddfaa sgyrsiau gyda mam, dad,mam-gu a thad-cu.

  Pwy sydd tu l ir drws?

  Maw 10 a Mer 11 Ebrill, 11am-1pm a 2pm-4pm Galwch draw i YsgolMaestir i gwrdd nMeistres Ysgol Fictoraidd.

  PlethurGorffennol

  Mer 11 a Iau 12 Ebrill, 11am-1pm a 2pm-4pm Cyfle i ddysgu hen sgiliau ygallwch chi eu defnyddiogartref.

  Modelu SainFfagan CreuAdeiladau Model Sad 14 a Sul 15 Ebrill,11am-1pm a 2pm-4pm Mae David Wright,adeiladwr modelau

  proffesiynol, yn arbenigomewn creu modelau o raion hadeiladau treftadaeth,a bydd yn dangos sut ygallwch chi hefyd greumodelau realistig o sgrapneu ddeunyddiau rhad ahawdd eu canfod!

  Babis Gwyrdd Maw 17-Iau 19 Ebrill,11am Gweler 4 Mawrth amfanylion.

  WythnosGenedlaetholBara Mer 18 Ebrill, 11am-1pm a 2pm-4pm Dewch i weld baran cael eibobi o felinor grawn i bobirdorth.

  Modelu SainFfagan CreuAdeiladau Model Sad 21 a Sul 22 Ebrill, 11am-1pm a 2pm-4pm

  Gweler 14 a 15 Ebrill amfanylion.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35004

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 4

 • Pen-blwyddhapus i FelinBompren!Sad 28 Ebrill, 2pm-4pm Dewch i gwrdd GeraintThomas y Melinydd iddathlu 35 mlynedd ers irFelin gyrraedd Sain Ffagan.

  CymdeithasCeffylau HaearnMorgannwg: HenBeiriannau FfermSad 28 a Sul 29 Ebrill, 10am-4pmY Gymdeithas yn arddangoshen beiriannau fferm.

  Codir Fedwen Fai

  Sad 5 Mai, 2.30pm Gyl flynyddol liwgar llawncn wrth godir Fedwen Fai yn yr Amgueddfa.Dawnsio ychwanegol am 1.30pm a 4pm.

  DiwrnodauAgored Ty Gwyrdd Sad 5 a Sul 6 Mai, 11am-1pm a 2pm-4pm Gweler 3 a 4 Mawrth amfanylion.

  Gwyl Beltain Sad 5 a Sul 6 Mai, 11am,12pm, 2pm, 3pm a 4pmBydd yr wyl hon yn dathludechraur haf gydachoelcerth ac arddangosiadyn y Pentref Celtaidd.

  Hwyl Gwyl y Banc!Sad 5-Llun 7 Mai, 11am-4pm Penwythnos llawngweithgareddau o goginiotraddodiadol, saethyddiaethac adrodd straeon.

  DiwrnodRhyngwladol Cr y Wg Sul 6 Mai, Cwrdd am 5.30am

  Taith hamddenol drwy dirSain Ffagan a brecwastcyfandirol i ddilyn. I oedolion a phlant dros 8oed. Rhaid archebu lle:(029) 2057 3414.

  Pasbort HanesSad 12 a Sul 13 Mai, 11am-4pm Casglwch eich pasbort ideithio i fyd gwych agwallgof y Tuduriaid.

  PenwythnosBioamrywiaeth Sad 19 a Sul 20 Mai, 10am-4pm

  Dewch i ddathlu DiwrnodRhyngwladolBioamrywiaeth gydagweithgareddau hanesnatur ar gyfer y teulu cyfan.

  5

  Cert Celf Sad 5-Llun 7 Mai, 11am-1pm a 2pm-4pm Sesiwn celf a chrefft ir teulu cyfan.

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 5

 • Mania MorrisMinor!

  Sul 20 Mai, 10am-5pmAmrywiaeth arbennig ogerbydau Morris Minor.

  Yr Oes Haearn Sad 26 Mai, 12pm-1pm (Cymraeg)2pm-3pm (Saesneg) Dewch i ddysgu am fywyd bob dydd gydandehonglydd Oes Haearn a thrin a thrafodatgynyrchiadau.

  Hwyl Gwyl y Banc Sad 2-Llun 4 Mehefin, 11am-4pmPenwythnos llawngweithgareddau gangynnwys coginiotraddodiadol, saethyddiaeth,adrodd straeon a ffairdraddodiadol.

  Cor Kanerion an Oriant Sad 2 Mehefin, 2pm-3pm Perfformiad arbennig gan ycr o Lydaw.

  Cert Celf Sad 2-Sul 10 Mehefin, 11am-1pm a 2pm-4pm Sesiwn celf a chrefft irteulu cyfan.

  Diwrnod AgoredTy Gwyrdd Sad 2-Sul 10 Mehefin, 11am-1pm a 2pm-4pm Galwch draw ir cartrefecogyfeillgar unigryw hwn achasglu syniadau defnyddiol.

  Cyfarfod yCrwynwr

  Maw 5Gwe 8 Mehefin,Keith Francis yn disgrifio acyn dangos sut oedd TanerdyRhaeadr yn troi crwynanifeiliaid yn lledr a sut mae'ngwneud esgidiau a gwahanolnwyddau lledr eraill.

  Bwydydd yr Hafor Oes HaearnMer 6 a Iau 7 Mehefin, 11am-1pm a 2pm-4pm Dewch i weld beth synblaguro yn Sain Ffagan a sutoedd ein cyndeidiau OesHaearn yn defnyddiorplanhigion i goginio bwydblasus.

  Adar Mer 6Gwe 8 Mehefin, 11am-1pm Dewch ir guddfan adar iwylio adar y goedwig adysgu sut iw hadnabod.

  Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2057 35006

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 6

 • Y Bat Cam

  Mer 6Gwe 8 Mehefin, 2pm-4pm Dewch i weld yr ystlumodyn clwydo ar ein camerabyw a dysgu mwyamdanynt.

  Ty HwlfforddSad 9 Mehefin,Dewch i gael cipolwg ar sutmae ein tm yn ail-greuadeiladaur gorffennol ynein hadeilad diweddaraf, tymasnachwr Tuduraidd oHwlffordd.

  Pwy sydd tu l ir drws?

  Sad 9 a Sul 10 Mehefin, 11am-1pm a 2pm-4pm Galwch draw i un oswyddfeydd post lleiaf Prydaina chwrdd r Bostfeistres.

  WythnosFioamrywiaethCymru Cyfri Ystlumod Maw 12 Mehefin,8.30pm-11.30pm Dewch in helpu i gyfriystlumod Sain Ffagan.Dewch thortsh, dilladcynnes ac esgidiau call.Rhaid archebu lle: (029)2057 3500. Addas i oedran16+ a rhaid ir rheini dan 18fod yng nghwmni oedolyn.

  Casglu Cynnyrchai Goginio!Sad 16 Mehefin, 11am -1pm a 2pm-4pm Taith gerdded drwy ardd ybwthyn lle byddwn yncynaeafu cynnyrch ffres,tymhorol a choginiodanteithion blasus. Gwisgwchddillad ac esgidiau addas.Rhaid archebu lle: (029)2057 3500. Addas i oedran8+. Dim plant heb oedolyn.

  Hwyl Sul y Tadau Sul 17 Mehefin, 11am-3pmDiwrnod llawn hwyl gyrru tractor, heboga,saethyddiaeth a gemau jac codi baw!

  Gwyl PlantMorgannwgSad 23 Mehefin, 10am-1pm Cyfle gwych i weld plant obob cwr o siroeddMorgannwg yn mwynhauein diwylliant unigryw ac yndawnsio gwerin.

  Penwythnos yFfoaduriaid Sad 23 a Sul 24 Mehefin, 11am-4pm Sgyrsiau, arddangosiadau acherddoriaeth.

  Pen-blwyddHapus i EfailLlawr y Glyn!Sad 30 Mehefin, 2pm-4pm Ymunwch r Gof Andrew Murphy am ddiwrnod o ddathlu 40 mlynedd ers ir efail gyrraedd Amgueddfa.

  7

  GwneuthurwyrLes De Cymru Sad 9 Mehefin, 10am-5pm Galwch draw irAmgueddfa i weld ygwneuthurwyr les ynarddangos eu crefft adathlu pen-blwydd ygrwp yn 30.

  NMW St Fagans WEL 2011-1a_Layout 1 07/02/2012 22:48 Page 7

 • Clwb Cwiltio Sad 3 Mawrth, 11am-12.30pm

  Sesiwn hamddenol,anffurfiol gyda'r ClwbCwiltio. Darperir rhaidefnyddiau. Rhaid archebulle: (029) 2057 3424. Addasi oedran 16+.

  Gweithdy Crefft:Gweu Sad 17 Mawrth, 11am-12.30pm Gyda Amy Wheel. Rhaid archebu lle: (029) 2057 3424. Addas i oedran 16+.

  Gweithdy Crefft:Brodwaith Sad 31 Mawrth, 11am-12.30pm Gyda Becky Adams. Rhaidarchebu lle: (029) 2057 3424.Addas i oedran 16+.

  Gweithdy Crefft:Printio Sad 14 Ebrill,11am-12.30pm Dewch draw i arbrofi gydathechnegau printio llawhawdd a chreu dyluniad ynseiliedig ar batrwm a phrintor 1950au.Rhaid archebu lle: