4
Međunarodni naučno-stručni skup o vodi Sajam opreme i tehnologije za vodoprivredu www.sajamvoda.rs SAJAM VODA BROŠURA 8 - 10 Novembar 2011 BELEXPOCENTAR Beograd, Srbija Organizatorii: UTVSI Pokrovitelji:

Sajam Voda - Brosura

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brosura za sajam voda 2011

Citation preview

Page 1: Sajam Voda - Brosura

Međunarodninaučno-stručni skup o vodi

Sajam opreme itehnologije za vodoprivredu

www.sajamvoda.rs

SAJAMVODA

BR

UR

A

8 - 10 Novembar 2011 BeleXPOCeNTARBeograd, Srbija

Organizatorii:

UTVSI

Pokrovitelji:

Page 2: Sajam Voda - Brosura

Polazeći od opšte prihvaćenog stava da je voda najznačajniji strateški resurs XXI veka, gazdovanje vodnim resursima i upravljanje sistemima za korišćenje i zaštitu voda dobija sve veći značaj u svetu.

Snabdevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih voda, zaštita od poplava i erozija, navodnjavanje i odvođenje u poljoprivredi, plovidba i korišćenje vode za privredne grane u trenutno poremećenim ekološkim uslovima postaju sve ozbiljniji problem. Za rešavanje ovih problema potrebna su značajna finansijska ulaganja kako u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta, tako i u izgradnju novih objekata.

Sajam voda 2011, po treći put, će na jednom mestu okupiti proizvođače i distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih firmi, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javno komunalnih preduzeća, ministarstava kao i finansijske institucije koje kroz donacije i zajmove investiraju novac u vodoprivredu.

Cilj Sajma voda 2011 je da se zastareli vodoprivredni sistemi ze-malja jugoistočne Evrope što pre revitalizuju, i da uz pomoć loka-lnih i stranih investicija i zajmova što pre dođu na nivo koji propisuju strogi zahtevi EU, a koji se odnose na korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od voda.

Pri koncipiranju razvoja vodo-privrede, i svih delatnosti koje se

tiču voda, važno je da se obezbedi nesmetani društveni i ekonom-ski razvoj, a da pri tome ne dođe do ugrožavanja životne sredine. Rešavanje ovog izuzetno teškog i delikatnog zadatka, iziskuje i velika materijalna sredstva.

Sredstva za unapređenje vodo-privrede svake zemlje iz regiona obezbeđuje se iz republičkog budžeta i programa javnih inve-

sticija i on najčešće iznosi između 30% i 40% ukupnih budžetskih sredstava namenjenih infrastru- kturnim objektima.

Ostatak sredstava se obezbeđuje kroz donacije ili kredite koje ulažu vlade pojedinih zemalja kao i finan-sijske institucije – organizacije, koje na taj način pomažu da se određeni vodoprivredni projekti realizuju.

Cilj Sajma voda 2011

Sajam voda 2011 pruža najbolji mogući

• Pregled inovacija, proizvoda, usluga, tehnologija i rešenja

• Ambijent za uspostavljanje novih poslovnih kontakata i negovanje i obnavljanje starih

Profil izlagača

• Proizvođači opreme za hidrotehničke objekte (korišćenje i upotreba voda), zaštitu od poplava i erozije;

• Proizvođači mernih instrumenata;• Proizvođači opreme za automatizaciju i kontrolu

sistema (monitoring sistema);• Proizvođači opreme i instrumentalne tehnike za

kontrolu voda i otpadnih voda;• Projektne firme za oblast vodoprivrede: vo-

dosnabdevanje, kanalisanje i zaštita životne sredine (zaštita voda od zagađenja), zaštita od poplava i erozija i iskorišćenje i upotreba voda (plovidba, korišćenje vodenih snaga i navodnja-vanje);

• Instituti iz oblasti voda; • Izvođači - građevinske firme koje rade na

izgradnji vodoprivrednih objekata;• Finansijske institucije koje doniraju novac u

vodoprivredu

SAJAM VODA 2011Jedinstvena manifestacija u regionu jugoistočne Evrope koja okuplja stručnjake iz sektora vodoprivrede

Page 3: Sajam Voda - Brosura

Investiranje predstavlja jedini način realizacije ciljeva razvoja, odnosno način investiranja označava vremensku sponu između sadašnjosti i budućnosti.

Sajam voda ne predstavlja samo izložbu proizvoda, opreme i tehnologije, već je i mesto gde se razmenjuju ideje, i gde se stiču nova znanja iz domena vodoprivrede.

Inostrane finansijske institucije koje su do sada investirale u vodoprivredu jugoistočne Evrope:

EAR - Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj World Bank - Svetska banka KfW - Nemačka razvojna Banka GTZ - Nemačka organizacija za tehničku saradnju

KonferencijaTokom sajma voda biće održan Međunarodni naučno - stručni skup o vodi. Vodeći stručnjaci iz Srbije i regiona biće u prilici da Vam predstave svoja znanja i iskustva.

Konferencija nudi• naučno stručni program raspoređen po

temama• informacije o završenim i planiranim

investicijama u regionu jugoistočne Evrope

Bukirajte svoj štand. Priključite se Sajmu voda 2011.

Profil posetilaca

Veliki akcenat organizatori Sajma voda stavljaju na privlačenju kvalitetnih posetilaca.Posetioci se pozivaju kroz marketinške kampanje organizovane tokom stručnih tematskih skupova i sajmova, kao i kroz direktan mailing.

Posetioci su

Eksperti iz oblasti voda iz vladinog sektora i industrije, vladini zvaničnici, predstavnici privrednih komora, nadležni organi regionalnih komora i lokalnih samouprava, predstavnici finansijskih institucija, inženjeri, stručnjaci u građevinarstvu i bušenju bunara, predstavnici JKP vodovoda i kanalizacije, predstavnici javnih preduzeća, predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, kupci, predstavnici direkcija za građevinsko zemljište, predstavnici gradskih zavoda za javno zdravlje, stručnjaci iz vodoprivredne delatnosti, naučnici, direktori raznih sektora u preduzećima, predstavnici sredstava informisanja, predstavnici industrije papira i celuloze, prerade hrane, pića, farmaceutske industrije, hemijske industrije, kao i industrije tekstila.

Page 4: Sajam Voda - Brosura

Organizatori:

Mesto održavanja:

Belexpocentar BeogradŠpanskih boraca 74a,11070 Beograd, Srbija

Tel: 011 3133 250

BelexpoVojvode Dobrnjca 40, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011 3391 959Fax: 011 3284 074 / 3284103

Mob: 063 110 95 [email protected]

www.sajamvoda.rs

Udruženje za tehnologiju vode isanitarno inženjerstvo

Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, SrbijaTel: 011 2442 228 - Fax: 011 2441 193

[email protected]

BukirAJtE SVOJ štAnD.Priključite se Sajmu voda 2011. Pozovite jednog od organizatora da potvrdite svoj prostor.

www.sajamvoda.rs