20
20 NİSAN ÇARŞAMBA SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7 12.30 - 14.30 KURS 1 Psikoterapi ve Farmakoterapi Birlikte Kullanımını İyileştirmek Moderatör: Hakan Türkçapar (PD-BDPD) Psikoterapi ve farmakoterapinin birlikte kullanımına dair incelikler Hakan Türkçapar (PD-BDPD) Davranışçı yaklaşım, farmakoterapi uygulamalarımızı nasıl iyileştirebilir? K. Fatih Yavuz KURS 2 Moderatör: Özlem Özcan Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi: Terapistin teknisyen kimliği ve malzeme çantası Vahdet Görmez KURS 3 Moderatör: Mehmet Akif Ersoy Olgular eşliğinde Erişkin DEHB'yi tanıma, anlama, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları Abdullah Akpınar, Mehmet Akif Ersoy

SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7 KURS 2 KURS 3psikofarmakoloji2016.psikofarmakoloji.org/program_tr.pdf · Çocuk ve genç psikiyatrisi yataklı servis uygulamalarının incelikleri

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

20 NİSAN ÇARŞAMBA

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7

12.30 - 14.30

KURS 1

Psikoterapi ve Farmakoterapi

Birlikte Kullanımını

İyileştirmek Moderatör:

Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikoterapi ve farmakoterapinin

birlikte kullanımına

dair incelikler Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Davranışçı yaklaşım, farmakoterapi

uygulamalarımızı

nasıl iyileştirebilir? K. Fatih Yavuz

KURS 2

Moderatör: Özlem Özcan

Çocuk ve ergenlerde

bilişsel davranışçı terapi: Terapistin

teknisyen kimliği ve

malzeme çantası Vahdet Görmez

KURS 3

Moderatör: Mehmet Akif Ersoy

Olgular eşliğinde

Erişkin DEHB'yi tanıma, anlama,

ayırıcı tanı ve tedavi

yaklaşımları Abdullah Akpınar, Mehmet Akif Ersoy

15:00 - 15:30

AÇILIŞ TÖRENİ (SALON 1)

AÇILIŞ KONFERANSI

Moderatör: Kemal Sayar (PD)

Psikofarmakolojide İlerlemeler:

İleri Tanı Sistemleri ve Nörobilim Temelli Adlandırma

David Nutt (BAP)

15:30 - 16:00

16:30 - 17:00 KAHVE ARASI

17.00 - 18.30

PANEL 1

Bipolar Bozukluk

Depresif Epizot

Tedavisinde Yeni Seçenekler

Moderatörler: Ömer Aydemir, İbrahim Eren (PD)

Tedavi

kılavuzlarında son durum

Xiaoying Bi (China) Yakın zamanda FDA

onayı alan ilaçlar: Lurasidon,

carizapine ne gibi yenilikler getirdiler?

Ömer Yanartaş (PD) Bipolar bozuklukta

TMS-VNSLFMS nöromodülasyon

teknikleri kullanımı Gökben Hızlı Sayar (PD)

PANEL 2

Detaylı İncelemelerle

DEHB’de Değişik Yaklaşımlar

Moderatörler: Tümer Türkbay, M. Akif Ersoy DEHB’de zaman

algısı ve yönetimi Ayhan Cöngöloğlu

Dikkat eksikliği hiperaktivite

bozukluğunda işlevsellikte

bozulma-yaşam kalitesi

kavramlarının önemi Mahmut Cem Tarakçıoğlu

Dikkat eksikliği

hiperaktivite

bozukluğunda demir ve ilişkili

parametreler Kemal Utku Yazıcı

WS 1

Psikoz

Tedavisinde Psikoterapinin

Yeri

Moderatör: K. Fatih Yavuz Kabul ve kararlılık

terapisi (ACT) ve

psikoza yaklaşımı K. Fatih Yavuz Psikozda kabul ve

kararlılık terapisi (ACT) Teknikleri

Merve Terzioğlu Psikozda kabul ve

kararlılık terapisi (ACT) uygulamaları Ahmet Nalbant

KURS 4

Moderatör:

Sultan Doğan

Cinsiyet Disforisi -

Tanı ve Takip Süreci Şenol Turan

KURS 5

Şizofreni

Hastalarında Bilişsel

Değerlendirme

Görüşmesinin Pratik yolu

Moderatör: Mustafa Yıldız

Şizofreni Hastalarında Bilişsel

işlevlerin değerlendirilmesi

için yeni bir model BDG-TR-teorik arka

plan Şükriye Boşgelmez

Şizofreni Hastalarında Bilişsel

Değerlendirme

Görüşmesi: Pratik uygulama Esra Yazıcı

Omega 3, Metil folat ve SAM-e,

N-Asetil Sistein, Tiroid hormonu

Selma Bozkurt Zincir (PD)

DEHB’de kullanılan ilaçlarda

farmakovijilans Nagihan Saday Duman DEHB'de kullanılan

stimülan ilaç formları arasında

etkinlik ve yan etki farklılıkları (OROS,

Retard ve Kısa Etkili

Form) Nurullah Bolat

Şizofreni Hastalarında bilişsel

işlevlerin değerlendirilmesine

yeni bir bakış, pratik bir çözüm Mustafa Yıldız

21 NİSAN PERŞEMBE

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7

07:00 - 08.30

KURS 6

Moderatör: Mücahit Öztürk

Çocuk ve ergenlerde

uyku bozukluklarında

tanı ve tedavisinde son gelişmeler: Çocuk

ve ergenlerde uykunun

değerlendirilmesi Seçil Aydınöz

Çocuklarda uyku bozukluklarında tedavi

yaklaşımları ve psikofarmakolojik

tedavilerin uyku

fizyolojisi üzerine etkileri

Özalp Ekinci

KURS 7

Glutamaterjik Hipofonksiyonu

ve Deneysel Şizofreni

Modellerindeki

Yeri Moderatör:

Hüseyin Günay

Glutamaterjik Hipofonksiyonu

Temel Alan

Deneysel Şizofreni

Modellerine Bakış ve NMDA

reseptör blokajı

ile oluşturulan Şizofreni modeli

ve uygulamalı bilişsel fonksiyon

değerlendirmesi Hüseyin Günay, Osman Metin İpçioğlu, Asil Budaklı

KURS 8

Psikiyatrik araştırmalar için

uygulamalı istatistik kursu

Moderatör:

Cengizhan Açıkel

Psikiyatrik araştırmalar için

uygulamalı istatistik kursu Mehmet Akif Camkurt

WS 2

Psikiyatrik Yapısal

Nörogörüntüleme Moderatör ve

Eğitici: Cumhur Taş

Psikiyatride yapısal beyin görüntüleme

ve QEEG analizlerine giriş

Cumhur Taş

08:30 - 09:00 KAHVALTI

09:00 - 10:30 ORTAK PANEL 1

(CCNP-PD-

AsCNP)

Şizofreni:

Molekülden Kliniğe

KONFERANS

Moderatör:

Oguz Omay (Marce Society)

PANEL 3

Çocuk ve Ergen

Psikiyatrisinde Yeniler ve Az

Bilinenler

UZMANLA

BULUŞMA 1

Moderatör:

Murad Atmaca

Depresyonda

karşılanmamış ihtiyaçlar Ömer Aydemir, Yasin Bez

PANEL 4

Çocukluktan Yaşlılığa Ayrılık

Anksiyetesi Moderatörler:

Mustafa Solmaz, Neşe Perdahlı Fiş

PANEL 5

TSSB’nun Tedavisinde

Karşılaşılan Zorlu Tablolar

Moderatörler:

Cemil Çelik, Barbaros Özdemir

PANEL 6

Nöroloji ve Psikiyatri

Arasında Kalan Gri Alan:

Sanrısal Yanlış

Tanıma Sendromu

Moderatörler: Serdar Dursun (PD-CCNP), Yuan Hwa Chou (AsCNP)

Şizofreni strüktürel

mi, kimyasal bir bozukluk mu?

Özcan Uzun (PD)

Şizofreni

etyopatogenezinde dopaminerjik

düzensizlikler ile ilgili kanıtlar

Yu Tian Wang (Kanada)

Şizofreni etyopatogenezinde

glutamaterrjik düzensizlikler ile

ilgili kanıtlar Feyza Arıcıoğlu (PD)

NMDA reseptor

antikor ensefaliti;

şizofreninin bir alt tipi mi?

Erdem Tüzün (Türkiye)

Perinatal Psikiyatride belirleyici bir an:

Doğum sonrası annenin yenidoğan bebeği ile

duygusal bağ kurma bozuklukları

Ian Brockington (Marce Society)

Moderatörler: Elvan İşeri, Evren Tufan

DSM-5’te yeni bir klinik tanı: deri yolma

bozukluğu

İpek Perçinel

Elektromanyetik uyaranların gelişen

çocukların bilişsel

süreçleri üzerinde etkili olabilir mi?

Fevziye Toros

Çocukluk çağı

nöropsikiyatrik hastalıklarında

inflamasyon yanıtı Gonca Çelik

Çocuklarda cinsel

kimlik

hoşnutsuzluğunun “neden” ve “nasıl”ları

Ayşe Burcu Ayaz

Ayrılık anksiyetesi nedir, ne değildir?

Mustafa Irmak

Erişkinde Ayrılık Anksiyetesi

ve DSM-5 Tahsin Etli

Tedaviye dirençli panik bozukluğun

altında ayrılık

anksiyetesi mi yatıyor?

Ali Doruk

Yaşlılık ve ayrılık

anksiyetesi Recep Tütüncü

TSSB’de psikotik semptomların

tedavisi Abdullah Bolu

TSSB’de disosiyatif

semptomların

tedavisi Süleyman Akarsu

TSSB’de madde

kullanım

bozukluğunun tedavisi Taner Öznur

TSSB’de suisid

düşüncelerin tedavisi Murat Semiz

Moderatörler: H. Murat Emül, Tayfun Turan

Sanrısal yanlısı tanıma

sendromunun

etiyolojisinde analitik ve

nörobiyolojik yaklaşımlar

Ömer Faruk Demirel

Sanrısal yanlış tanıma

sendromunun alt

tiplerindeki farklılık sadece

klinik görünüm mü?

Erman Bağcıoğlu

Sanrısal yanlış

tanıma sendromunda yüz

tanıma modeli Mihriban Dalkıran

Sanrısal yanlış tanıma sendromu

ve demans ilişkisi M. Hanefi Kokaçya

10:30 - 11.00 KAHVE ARASI

11:00 - 12:00

UYDU

SEMPOZYUMU 1 ANGELINI

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 - 14:30 ORTAK PANEL 2

(CINP-BAP )

Yeni Psikotrop İlaçlar için Olası

bir Kaynak

Olarak “Barsak-Beyin Ekseni”

Moderatörler: Angelos Halaris (WPA), Brian Leonard (CINP)

Yeni psikotrop

ilaçlar olarak psikobiyotikler Ted Dinan (UK)

Beyin sağlığının

sürdürümü açısından

prebiyotikler

Phil Burnett (UK)

Beyin hastalıklarında mikrobiyota-barsak-beyin ekseni Siobhain O'Mahony (UK)

Nöropsikiyatrik

bozukluklarda

dışkı mikrobiyota ekimi Alper Evrensel (Türkiye)

ORTAK PANEL 3

(PD-BDPD)

Psikiyatri ve Psikoterapi Ne Kadar

Bilimsel?

Moderatörler: Murad Atmaca (PD), Yasin Bez (PD)

Psikoterapi nörobilimle

mi bilimselleşecek? Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikoterapi: bilim mi, sanat mı?

Kemal Sayar (PD)

Psikoterapi

uygulamalarında bilimsel

paradigmalardan

vazgeçilebilir mi? Serhat Çıtak (PD)

Temel bilimlerden

psikopatolojiye bağlamsal davranışçılık

bize ne söyler?

K. Fatih Yavuz

WS 3

Öğrenci ve

öğretmenlerin ruh sağlığı

farkındalıklarını

geliştirmek Moderatör:

Tümer Türkbay (PD)

Gençlerin ruh sağlığını

iyileştirmek için öğrenci ve

öğretmenlerin ruh sağlığı

farkındalıklarını

geliştirmek Stan Kutcher (CCNP)

PANEL 7

Organisiteye Bağlı Psikiyatrik

Bozukluklara Olgular Üzerinden

Psikofarmakolojik

Yaklaşımlar Moderatörler:

Ömer Aydemir, Selma Bozkurt Zincir

Organisiteye bağlı psikiyatrik bozukluklar

ve bu olgulara psikofarmakolojik

yaklaşımlar (tedavi

yönetimi) Ümit Başar Semiz

Organisiteye bağlı

duygudurum bozuklukları (olgular

üzerinden

psikofarmakolojik yaklaşımlar)

Filiz İzci

Organisiteye bağlı

psikotik bozukluklar (olgular üzerinden

psikofaramkolojik yaklaşımlar)

Leman İnanç

Organisiteye bağlı

anksiyete bozuklukları (olgular üzerinden

psikofaramakolojik yaklaşımlar)

Merih Altıntaş

PANEL 8

Çocukluk Çağı Psikopatolojileri

Erişkin Dönem Psikiyatrik

Bozuklukları ile

İlişkili midir? Moderatörler:

Gökay Alpak, Sabri Hergüner

Dikkat eksikliği hiperaktivite

bozukluğunun erişkin dönem

obsesif kompulsif

bozukluk ile ilişkisi Levent Sevinçok

Otizm spektrum

bozukluğunun psikotik bozukluklar

ile ilişkisi Emine Zinnur Kılıç

Dikkat eksikliği hiperaktivite

bozukluğunun

erişkin duygudurum

bozukluğu ile ilişkisi Filiz Alyanak

Dikkat eksikliği

hiperaktivite

bozukluğu bağımlılık için risk

etmeni midir? Savaş Yılmaz

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Bozukluğu ve Travma

Arzu Hergüner

PANEL 9

Zihin Kuramı: Psikopatolojilerle

İlişkisi

Moderatörler: Servet Ebrinç, Köksal Alptekin

Zihin kuramı nedir,

nasıl ölçeriz? Oğuzhan Kılınçel

Duygudurum

bozukluklarında zihin kuramı işlev

bozukluğu

Özlem Miraloğlu

Psikotik bozukluklarda zihin

kuramı işlev

bozukluğu Rukiye Ay

Sosyal

metakognisyon Fatma Bilgilioğlu

PANEL 10

Psikiyatrik Bozukluklarda

rTMS Deneyimleri

Moderatörler:

Gökben Hızlı Sayar, Özcan Uzun

TMS her derde

deva mı? M. Alpay Ateş

Depresyonda

TMS tecrübesi

Barbaros Özdemir

Gebe ve

emzirenlerde TMS tecrübesi

Hakan Balıbey

Nöronavigasyonlu

TMS tecrübesi Murat Semiz

14:30 - 15:00 KAHVE ARASI

15:00 - 16:00

UYDU SEMPOZYUMU 2

JANSSEN-1

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI

16:30 - 18:00 ORTAK PANEL 4

(CCNP-PD-

BDPD)

21. Yüzyılda Psikiyatrinin

Yeniden

Tanımlanması Moderatörler:

Barbara Coffey (USA), Hakan Türkçapar (PD-BDPD)

Psikiyatride tanılama: geçmişi,

bugünü ve geleceği: kişisel bir

bakış açısı

Bedirhan Üstün (WHO) Psikiyatride

nörobilimsel

biyomarkerleri tanısal

förmülasyonlara entegre etmek

Jiming Kong (CCNP)

PANEL 11

Nöropsikiyatrik

Hastalıkların Değerlendirilmesinde

Yeni Metabolik ve

Laboratuvar Yaklaşımlar

Moderatörler: Erdinç Çakır, Cengiz Başoğlu

Çocuk ve erişkin

psikiyatrisinde folat reseptör otoimünitesinin

önemi Vincent Ramaekers (Belgium) Nöropsikiyatrik

hastalıklardaki bozulmuş folat ve B12

Vitamini

metabolizmasının laboratuvar kanıtları Ömer Özcan Psikiyatrik hastalıkların

tanı ve tedavisinde yeni bir araç; indüklenmiş

pluripotent kök hücre Erdinç Çakır

PANEL 12

Otizm Tedavisinde

Konvansiyonel Psikofarmakolojinin

Dışında Kalanlar

Moderatörler: Fatih Ünal, Sabri Hergüner

Otizm spektrum

bozukluğu etiyolojisi ve tedavisinde

vitamin, mineral ve yağ asitleri

Onur Burak Dursun

Otizm tedavisinde

oksitosinin yeri: Teoriden pratiğe olgu

örnekleriyle Hatice Aksu

Otizm spektrum bozukluğunda

alternatif tıp çalışmaları üzerine

güncel bilgiler

İbrahim Selçuk Esin

Otizmde dil ve konuşma bozuklukları

Tülin Fidan

PANEL 13

Kanabinoidler ve Kanabinoid Sistem

Moderatörler:

Aytekin Sır, Fatih Canan

Endokanabinoid

sistem ve

biyolojik işlevi Mahmut Bulut Kanabinoidlerin

yol açtığı

psikopatolojiler Mehmet Güneş Kanabinoidlerin

psikiyatrik tedavide

kullanımları Süleyman Demir

Sentetik kanabinoidler

Aslıhan Okan İbiloğlu

PANEL 14

Alkol-Madde

Kullanımında Farklı İlgi

Odakları

Moderatörler: Hakan Coşkunol, Ömer Geçici

Alkol bağımlılığının nörobiyolojisi

Ertuğrul Eşel Yeme bağımlılığı

var mıdır? Atila Erol Madde-psikoz ilişkisinde gözden

kaçanlar Ahmet Bülent Yazıcı Gebelik ve

bağımlılık Esra Yazıcı

PANEL 15

Psikiyatrik

Bozukluklarda Yeni

Biyomarkerler

Moderatörler: Nesrin Karamustafalioglu, Fuat Torun

Psikiyatride

oksidatif sistemle

ilgili biyomarkerlar Abdullah Genç Psikiyatride enerji-

iştahla ilgili

biyomarkerlar Akif Taşdemir Psikiyatride

inflamasyonla ilgili biyomarkerlar

Tevfik Kalelioğlu

Psikiyatride DNA

hasarı için yeni biyomarkerlar Erhan Yüksek

Psikiyatride nörogörüntüleme

temelli tanılama mümkün mü?

Ali Saffet Gönül (PD) Bağımlılık için tanısal

biyomarkerler: son gelişmeler

Andrew Greenshaw (CCNP)

Beyin gelişimi ve işlevinde folat'ın rolü:

otizmde folat reseptör otoantikorlarının etkileri

Edward Quatros (USA)

18:00 - 18:30 KAHVE ARASI 18:00 - 22:00 18:00 - 22:00 KAHVE ARASI

18:30 - 20:00 ORTAK PANEL 5

(CINP-WPA-

BAP-PD)

İmmun

Nörotransmitter Yollarla İlişkili

ve Biomarker

Enflamasyonuna Dayanan Afektif

Bozuklukların Tanısal ve

Prognostik Katmanlaşması

Moderatörler:

Danilo Arnone (UK), Xin-Min Li (CCNP)

Majör depresif

bozuklukların patofizyolojisinde

kinürenin metabolitlerinin

önemi Brian Leonard (CINP)

WS 4

Moderatörler: Russ Greiner (IBM), Alp Üçok (Türkiye) Bilişimsel (İşlemsel)

Psikiyatri Kursu: Psikiyatristler İçin Pratik

Bir Rehber Andrew Greenshaw (CCNP)

WS 5

Moderatör: Bengi Semerci (PD) Çocuk ve genç

psikiyatrisi yataklı

servis uygulamalarının incelikleri

Vinod Singaravelu (UK), Vahdet Görmez

WS 6

Moderator: Kemal Sayar (PD) ICD-11: Neler

Beklemeliyiz? Bedirhan Üstün (WHO)

KURS 9

Kişilerarası İlişkiler

Psikoterapisi Moderatör:

Oğuz Omay (Marce Society)

Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinde

temel esaslar Oğuz Omay (Marce Society) Kişilerarası ilişkiler

psikoterapisinde yapılandırma ve

kullanılan teknikler Haluk Savaş (PD) Kişilerarası ilişkiler psikoterapisinin

kullanım alanları Nazan Aydın (PD-Marce Society)

KURS 10

Epidemiyoloji ve Biyoistatistik

Kursu Moderatör:

Selim Kılıç

Araştırma

sonuçlarımızı etkileyen faktörlerin

ne kadar farkındayız? Yanlılık,

etkileşim,

karıştırıcılar Psikiyatri hasta

grubu veri tabanında lojistik

regresyon Psikiyatri hasta grubu veri

tabanında lineer

(doğrusal) regresyon

uygulaması Selim Kılıç, Cengizhan Açıkel

PANEL 16

Çocukların Ruhu

Acıdığında: Travmanın

Çocuklar Üzerine Etkileri

ve Tedavi

Yaklaşımları Moderatörler:

Elvan İşeri, Gonca Çelik

Travmanın çocuk ve ergenler

üzerindeki nörobiyolojik

etkileri, oluşturduğu

riskler, eşlik

edebilecek bozukluklar

Murat Eyüboğlu

İnsanın nörojenezinde

enflamasyonun zararlı etkileri:

Antidepresanlar eşit oranda yararlı

mıdır?

Patricia A. Zunszain (BAP) Enflamasyon

biomarker tabloları

kullanılan depresif hastaların sonuç

tahmini ve stratifikasyonu

Angelos Halaris (WPA)

Depresyon ve bipolar

bozukluğun tedavisi için yeni

bir hedef olarak

nöron ve glialar ile ileti sağlayan

immun hücreleri arasındaki bağlantı

Feyza Arıcıoğlu (PD)

Travma sonrası stres

bozukluğunda psikofarmakolojik

yaklaşımlar Veysi Çeri Afet durumlarında

çocuk ve travma Serhat Nasıroğlu Türk göçmen çocukları

bağlamında mülteci

psikiyatrisi

Zeynel Erkut (Hollanda)

22 NİSAN CUMA

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7

07:00 - 08.30

WS 7

Gebelik ve doğum sonrası

döneminde ruhsal sorunlar

Moderatör:

Nihat Alpay

Gebelik ve doğum sonrası döneminde

ruhsal sorunları olan zor vakaların

tedavisinde

algoritmik yaklaşım Çağatay Karşıdağ

KURS 11

DEHB Tanısal Görüşme ve

Değerlendirme Kursu

Moderatör:

Bengi Semerci

ACE (çocuklarda DEHB için tanısal

görüşme) vaka üstünden uygulama

Bengi Semerci

DIVA (erişkinde

DEHB için tanısal görüşme) vaka

üstünden uygulama

Umut Mert Aksoy

KURS 12

Adli Bilirkişilik ve Adli Rapor Yazma

Kursu Moderatör:

Şakir Özen

Adli Bilirkişiliğin

İncelikleri ve Adli Rapor Yazma Şakir Özen, Hamdi Tutkun

08:30 - 09:00 KAHVALTI

09:00 - 10:30 ORTAK PANEL 6

(WPA-CINP-CCNP-BAP)

Depresyon: Nörobilimden

Kliniğe Moderatörler: David Nutt (BAP), Andrew Greenshaw (CCNP)

Depresyonun

nörobiyolojik markerları

Xin-Min Li (CCNP)

ORTAK PANEL 7

(AsCNP-PD)

Bipolar

Bozukluğun Gölgede Kalan

Yüzleri Moderatörler:

Ömer Aydemir, İbrahim Eren (PD)

Travmatik stres ve dissosiyasyon

çalışmaları bipolar bozukluk için ne

vaat ediyor?

Vedat Şar

PANEL 17

"Hırçın Çocuk":

Çocuklarda Emosyonel

Disregülasyonun Nörobiyolojisi,

Tanı ve Tedavi

Yaklaşımları Moderatörler:

Bengi Semerci (PD), Stan Kutcher (CCNP)

Emosyonel

disregülasyonun nörobiyolojisi

Özlem Özcan

PANEL 18

Psikiyatri Klinik Pratiğinde Uyku

Bozuklukları

Moderatör: Yavuz Selvi, Murat Erdem

Nokturnal panik

ataklar ve yönetimi Çağdaş Öykü Memiş

Bipolar bozukluk

depresyon atağında

hipersomni yönetimi Erhan Akıncı

PANEL 19

OKB' de Güncel Klinik Sorunlar ve

Tartışmalar

Moderatörler: Ramazan Konkan, Levent Sevinçok

DSM-5' de OKB

neden anksiyete bozukluklarından

ayrıldı? Murat Demet

OKB ve yeme bozuklukları

Bilge Doğan

PANEL 20

Psikotrop İlaçlar ve Kognisyon

Moderatörler:

Ahmet Ayer, Ali Çayköylü

Kognisyon:

İyileştirmeye

çalışırken bozuyor muyuz?

İsmet Kırpınar

Antipsikotikler ve

kognisyon Erdem Deveci

WS 8

Ötenazi ve Psikiyatri Moderatör: Nezih Eradamlar

Ötenazi ve Psikiyatristin

Rolü Zeynel A. Erkut (Hollanda)

GSK3b'nin LTD sinyalleme ve

duyguduruma bağlı davranışlardaki rolü

Yu Tian Wang (Kanada)

Major depresif bozuklukta

nörogörüntüleme markerları: serotonin

taşıyıcısı ve

hipokampüs hacmine odaklanma

Yuan-Hwa Chou (AsCNP)

Depresyon nörogörüntülemesinde

gelişmeler Danilo Arnone (UK)

Bipolar bozuklukta dürtüsellik

Pınar Çetinay Aydın

Bipolar bozukluğa eşlik eden anksiyete

bozukluklarının

sıklığı: bir metaanaliz

Hale Yapıcı Eser

Bipolar bozukluğun

tedavisinde CYP2C19 genotip

analizi ve valproat plazma

konsantrasyonu

ölçümü Yuping Ning (AsCNP)

Emosyonların tanınması ve

ifadesine gelişimsel bakış

Evren Tufan

Şiddetli

duygudurum düzenleyememe:

sık görülen bir bulgu mu yoksa

başlı başına bir tanı

mı? Sarper Taşkıran

Cinsel istismara

uğrayan ergenlerde

dayanıklılık belirleyicileri:

Emosyonel regülasyon mizaç,

baş etme ve sosyal destek Rahime Kaya Aldemir

Şizofrenide antipsikotiklerin

neden olduğu sedasyonun

yönetimi Mesut Yıldız

Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları Kadir Demirci

Deri yolma bozukluğu gerçekte

bir OKB spektrum bozukluğu mudur? Çiçek Hocaoğlu

Yaşlılıkta Başlayan

OKB Kadir Karakuş

Duygudurum dengeleyiciler,

Anksiyolitikler ve kognisyon

Ahmet Öztürk

Antidepresanlar ve

kognisyon Halil Özcan

Anksiyolitikler ve kognisyon

Onat Yılmaz

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 12:00

UYDU SEMPOZYUMU 3

LUNDBECK

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 - 14:30 ORTAK PANEL 8

(IBM-PD)

Bilgisayarlar

Psikiyatrik

Tanılamada Yardımcı Olabilir

mi? Psikiyatride Biyomarker Bulma

ORTAK PANEL 9

(PD-Bosna-

Hersek Psikiyatri Derneği)

Beklenmeyen Gebelikler

WS 9

Ergenlikten Erişkinliğe

Geçişte Tanısal

ve Terapötik Sorunlar

PANEL 21

Psikiyatrik

Hastalıklarda

Vücudun Savunma

Mekanizmaları: Antioksidanlar

PANEL 22

Oksitosine Umut

Bağlayalım mı?

Çocuk Psikiyatrisinde

Oksitosinin Yeri

PANEL 23

Bariatrik Cerrahi

Olgularına

Psikiyatrik Yaklaşım

PANEL 24

Ruh Sağlığında

Fitoterapi

Uygulamaları

Moderatörler: M. Akif Ersoy (PD), Russ Greiner (IBM)

Bilgisayarlar otomatik konuşma analizi ile

şizofreni gelişimini

öngörebilir mi? Guillermo Cecchi (IBM)

Psikiyatride tanısal ve

prognostik biyomarkerlar

geliştirmek için makinelerin öğrenme

teknolojisini

kullanmak Russ Greiner (IBM)

Şizofreni için tanısal

biyolojik geliştirmek için teknolojik

gelişmeler

Irina Rish (IBM)

Psikiyatride yüz duygusu tanınması

psikiyatri: bu

bağlamda bilgisayarlar ne kadar katkıda

bulunabilir? H. Murat Emül (PD)

Moderatörler: Ismail Ak (PD), Izet Pajević (PABH)

En beklenmedik gebelik: gebelik

inkarı Oğuz Omay (Marce Society)

İstenmeyen

gebeliklerde opioid

bağımlılığı tedavisinde

buprenorfin + nalokson kullanımı

– Bosna-Hersek

deneyimleri Mevludin Hasanović (PABH)

Psikiyatrik bozukluklarda

istenmeyen /

plansız gebelikler Elif Özcan (Türkiye)

Beklenmeyen

gebelikler,

beklenmeyen relapslar Gökşen Yüksel (PD)

Moderatör: Serdar Dursun (PD-CCNP)

Ergenlikten erişkinliğe geçişte

tanısal ve terapötik

çelişkiler ve çözümleri Barbara Coffey (USA)

Moderatör: Haluk A. Savaş

Antioksidan

savunma sistemi ve tayin yöntemleri

Serpil Erşan

Anksiyete

bozukluklarında antioksidanlar

E. Erdal Erşan

Duygulanım

bozukluklarında antioksidanlar Ayşe Sakallı Kani

Şizofrenik

bozukluklarda antioksidanlar

Fatma Çoker

Moderatörler: Gül Karaçetin, Onur Burak Dursun

Oksitosin ve nörobiyolojik etkileri

Oytun Erbaş

DEHB ve oksitosin

Esra Demirci

Davranım

bozukluğu ve oksitosin

Sevcan Karakoç Demirkaya

Sosyal anksiyete bozukluğu ve

oksitosin Veli Yıldırım

Moderatörler: Oğuz Karamustafalıoğlu, Atila Erol

Bariatrik cerrahi ve

yeme bozuklukları

Meliha Zengin Eroğlu

Bariatrik cerrahi için hasta seçimi: kim

uygun, kim değil? Mecit Çalışkan

ADHD ve obezite

ilişkisi

Sencan Sertçelik

DSM-5’ te yeme bozukluklarındaki

değişimler

Atila Erol

Bariatrik cerrahi tek seçenek mi? Alişan Burak Yaşar

Moderatörler: Hakan Coşkunol, Bülent Bahçeci

Tanı ve tedavide

nanobiyoteknolojik yaklaşımlar:

fitozomlar, fitoniozomlar

Suna Timur

Ruh sağlığında

aromaterapi

Ulvi Zeybek

Ruh sağlığında

fitoterapi

Hakan Coşkunol

14:30 - 15:00 KAHVE ARASI

15:00 - 16:00

UYDU

SEMPOZYUMU 4

NOBEL

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI

16:30 - 18:00 ORTAK PANEL 10

Obezite ve Yeme

bozuklukları: Nörobilimden

Sınıflandırmaya

Moderatörler: Hans Wijbrand Hoek (Hollanda), Atila Erol (PD)

Yeme bozukluklarının gelişiminde çevrenin

rolü Hans Wijbrand Hoek (Hollanda)

Obezitenin nörobilişsel

etkileri ve bariatrik cerrahi Güzin M. Sevinçer

Gece yeme

sendromunun nöral mekanizmaları Numan Konuk (PD)

Yeme bozukluklarının psikofarmakolojisi;

etiyolojik etkileri

Asena Akdemir (Turkey)

WS 10 (CINP-PD-WPA)

Bipolar

Bozukluklar

Moderator: Brian Leonard (CINP)

Brian Leonard (CINP) Angelos Halaris (WPA)

WS 11 (Marce Society-

PD)

Perinatal

Psikiyatride Vaka Yönetimi

Moderator: Ian Brockington

Eğitmenler: Ian Brockington (Marce Society) Oguz Omay (Marce Society) Nazan Aydın (PD-Marce Society)

PANEL 25

Gelişimsel Açıdan Bağımlılık

Moderatörler: Fevziye Toros, Özlem Özcan

Gelişimsel

psikopatoloji bağlamında

bağımlılık

Didem Behice Öztop

Bağımlılık ve emosyon

regülasyonu

Bedia İnce Taşdelen

Çocuk ve ergenlerde okul reddi

davranışının nedenleri ve tedavi

yöntemleri

Yasemin Yulaf

Kronik psikiyatrik hastalığı olan

ebeveynlerin

çocuklarında bağımlılığa yaklaşım

Funda Gümüştaş

PANEL 26

Geropsikiyatrik Hastalarda Akılcı

İlaç Kullanımı Moderatörler:

Sunar Birsöz, İsmail Ak

Yaşlı hastalarda psikotrop ilaç

kullanımında temel

ilkeler İsmet Kırpınar

Afektif bozuklukların

tedavisi

Sibel Çakır

Psikotik bozuklukların

tedavisi H. Murat Emül

Nöropsikiyatrik bozuklukların

tedavisi Serap Oflaz

PANEL 27

Cinselliğin Nörobiyolojisi

Moderatör: Nesrin Buket Tomruk, Nezih Eradamlar

Prematür ejakülasyonun

nörobiyolojisi

Evrim Özkorumak Karagüzel

Erektil

disfonksiyonun

nörobiyolojisi Filiz Civil Arslan

Kadın istek ve

uyarılmasının nörobiyolojisi Demet Sağlam Aykut

Kadın orgazmının nörobiyolojisi

Sultan Doğan

PANEL 28

Bağımlılıkla İlgili Olarak Bir

Psikiyatrist Neler Bilmeli?

Moderatörler:

Nesrin Dilbaz, Cüneyt Evren

Esrar ve sentetik

esrar ile ilgili olarak

neler bilinmeli? Serdar Nurmedov

Bağımlılıkta

komorbidite ile ilgili

neler bilinmeli? Aslı Enez Darçın

Davranışsal

bağımlılık ile ilgili neler bilinmeli? Cemal Onur Noyan

Gelecekte nelerle

karşılaşılacak? (Kullanılması

öngörülen ilaçlar ve

endikasyon dışı kullanılan ilaçlar) Gülşah Meral Özgür

18:00 - 18:30 KAHVE ARASI 18:00 - 22:00 KAHVE ARASI

18:30 - 20:00

WS 12

Madde Bağımlılığı Moderator:

Cüneyt Evren (PD)

David Nutt (BAP)

MÜNAZARA

Erişkin DEHB: Az Tanı Konuyor,

Fazla Tanı

Konuyor?

KURS 13

Kişilerarası İlişkiler Sosyal

Ritm Terapisi

Kursu (KİPT_SRT)

PANEL 29

“Tedaviye Yanıt Vermediklerinde”;

Çocuk ve Ergenlerde

Dirençli

Durumlarla Baş Etmek

KURS 14

Dirençli ve Ultradirençli

Şizofreni Nedir, Nasıl Tedavi

edilir?

KURS 15

Kısa Müdahalelerle

Kabul ve Kararlılık Terapisi

WS 13

Obezite ve Obezite

Cerrahisinde Ruh Sağlığının

Değerlendirilmesi

Moderatörler: Cengiz Başoğlu, M. Akif Ersoy

Az Tanı Konuyor Hasan Herken

Fazla Tanı Konuyor

Figen Çulha Ateşçi

Moderatör: Haluk Savaş

Kişilerarası İlişkiler

Sosyal Ritim Terapisi: Temel

Esaslar

Haluk Savaş

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sosyal

Ritim Terapisi:

Klinik İncelikler Nazan Aydın

Moderatörler: Fevziye Toros, Didem Behice Öztop

Yıkıcı davranış bozuklukları

tedavisinde dirençli

durumlarla baş etmek

İbrahim Durukan

Anksiyete

bozuklukları tedavisinde dirençli

durumlarla baş etmek Ömer Faruk Akça

OKB tedavisinde

dirençli durumlarla baş etmek Serhat Türkoğlu

Duygudurum

bozuklukları tedavisinde dirençli

durumlarla baş etmek Özhan Yalçın

Moderatör: Adem Balıkcı

Eğitici:

Özcan Uzun

Moderatör: Sevinç Ulusoy

Kısa müdahalelerle

kabul ve kararlılık terapisi Sevinç Ulusoy, Hasan Turan Karatepe

Moderatör: Oğuz Karamustafalıoğlu, Atila Erol

Obez hastaların

psikiyatrik

değerlendirmesi Asena Akdemir

Obezite cerrahisi

öncesi ve sonrası

ruh sağlığı Güzin M. Sevinçer

Obezite ve yeme

bozukluklarında

ölçme ve değerlendirme

araçları Numan Konuk

Obezite ölçümleri;

obezite

epidemilerinde araştırma

yöntemleri Hans Wijbrand Hoek (Hollanda)

20:30 AKŞAM YEMEĞİ

Bağımlılık: Beyindeki mekanizmalardan yeni tedavilereDavid Nutt

23 NİSAN CUMARTESİ

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7

07:00 - 08:30

KURS 16

Transkraniyal Manyetik Uyarım

Tedavisi Uygulama Pratiği

ve Güvenlik

Konuları Moderatör: Murat Semiz

Transkraniyal manyetik uyarım

tedavisi uygulama

pratiği Gökben Hızlı Sayar

KURS 17

Nasıl Uluslararası

Makale Yazılır? Moderatör:

H. Murat Emül

Giriş, Yöntem ve

Sonuçlar bölümlerini

yazmak Tevfik Kalelioğlu

Tartışma bölümü ve EndNote

programı ile kaynakları

yazmak; intihal

(alıntı) yapılmadığını

araştıran programı tanıtma

Erhan Yüksek

WS 14

Moderatör: Zeynel Erkut (Hollanda)

Çocuk ve Ergen

Madde Bağımlılığı ve Sorun Çözmek Ömer Kardaş, Zeki Yüncü

KURS 18

Moderatör: Melike Nebioğlu

Organ nakli

merkezi olan bir

hastanede nakil hastalarının

psikiyatrik konsultasyonlarında

psikofarmakolojik yaklaşımlar Filiz İzci

08:30 - 09:00 KAHVALTI

09:00 - 10:30

ORTAK PANEL 11

İlaç Geliştirme ve Psikofarmakolojide

Önemli Denemeler

Konusunda Avrupalı

Denetleyici Görüşü Moderatörler: Serdar Dursun (CCNP-PD), Feyza Arıcıoğlu (PD)

PANEL 30

Çocuk ve Ergenlerde Kanabis ve Sentetik

Kanabinoid Kullanım Bozuklukları

Moderatörler:

Mücahit Öztürk, Zeki Yüncü

PANEL 31

Psikiyatrik Bozukluklarda

MiRNA Moleküllerinin

Rolü ve Önemi

Moderatörler: H. Murat Emül, Hüseyin Güleç

PANEL 32

Psikiyatride Sık

Karşılaştığımız Bir Yan Etki:

Hiperprolaktinemi

Moderatörler: Murat Kuloğlu, Osman Vırıt

Antipsikotikler ve

hiperprolaktinemi Süheyla Doğan Bulut

PANEL 33

Nasıl Daha İyi

Anlatabiliriz? ’Mevlana

Celaleddin

Rumi'den Bilişsel

Davranışçı Terapilere

Metaforlar

WS 15

UZMANLA VAKA

ÇÖZÜMLERİ Moderatörler:

Elvan İşeri, Özden Üneri

SÖZEL

SUNUMLAR 1

Moderatörler: Recep Tütüncü Pınar Çetinay Aydın

Psikofarmakolojide klinik ilaç araştırma

planları ve yenilikleri hakkında

denetleyicinin değerlendirmeleri

Arzu Güneş Granberg (Tıbbi ürünler ajansı - İsveç) Psikofamakolojide

güncel Avrupa İlaç

Ajansı/ CHMP bilimsel ve klinik yönergeleri;

son güncellemeler ve değişiklikler Dag Nilsson (Tıbbi ürünler ajansı - İsveç) Ali Alkan (TC Sağlık Bakanlığı) Nörobilimlerde

inovatif ilaç keşif programı; Bir Türk

ilaç firmasının deneyimleri Hasan Ersin Zeytin (Nobel İlaç)

Kanabis / sentetik kanabinoid kullanım

bozukluklarının nörobiyolojisi

Kayhan Bahalı Kanabis ve sentetik

kanabinoid kullanım bozukluklarının klinik

etkileri, tıbbi komplikasyonları,

entoksikasyon ve

yoksunluk bulguları Hatice Güneş Acil servis ve poliklinik

koşullarında kanabis ve

sentetik kanabinoid kullanım bozukluklarına

tanı ve tedavi yaklaşımları

Arzu Çiftçi Kanabis ve sentetik

kanabinoidlerin neden olduğu psikiyatrik

komplikasyonlar ve komorbidite

durumlarında tedavi

yaklaşımları Gül Karaçetin

Depresif

bozukluklarda MiRNA'nın rolü ve

önemi Akif Camkurt Şizofreni ve bipolar bozuklukta

MiRNA rolü ve önemi

Taha Can Tuman Anksiyete

bozukluklarında MiRNAnın rolü ve

önemi Leman İnanç

Çocuk psikiyatrisinde

MiRNA'nın yeri ve önemi Çiğdem Yektaş Demans ve diğer

nörodejeneratif bozukluklarda

MiRNA Betül Özdilek

Antidepresanlar ve hiperprolaktinemi

Serdar Bulut Hiperprolaktinemi ile nasıl başederiz? Nazile Arpacı Hiperprolaktineminin

uzun vadede sonuçları Erdal Pan

Moderatörler: İsmail Ak, Medine Güleç Mevlana Celaleddin Rumi

penceresinden

BDT ve metaforlar Mehmet Ak

İlişkisel çerçeve

kuramı penceresinden

metaforları anlamak

Neslihan Akkişi Kumsar Hangi durumda hangi metafor?

Arzu Erkan Yüce

Komorbid Selektif Mutizm ve Dikkat

Eksikliği-Hiperaktivite

Bozukluğu Tanılı Olgunun Uzun

Süreli İzlemi

Emel Sarı Gökten

Periskop'tan Canlı Yayınlanan Cinsel

İstismar Olgusunda

Adli Raporlama İrem Damla Çimen

Trikotillomani ve

BDT

Selcen Esenyel

Tedaviye Dirençli OKB Duygu Ulaş

10:30 - 11:00 KAHVE ARASI

11:00 - 12:00

UYDU

SEMPOZYUMU 5 JANSSEN-2

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 - 14:30 PANEL 34

PANEL 35

UZMANLA BULUŞMA 2

KURS 19

Moderatör:

PANEL 36

Obezite ve

PANEL 37

Ruhsal

SÖZEL SUNUMLAR 2

Araştırmadan Kliniğe Şizofreni

Tedavisinde Yolun Neresindeyiz?

Moderatörler: Özcan Uzun, Alpay Ateş Uzun dönemde tedavi

başarısı ve tedavi uyumu

Alp Üçok Şizofrenide düşünce

bozukluğunun iyileşme üzerine etkisi

Köksal Alptekin Araştırmadan kliniğe

şizofreni tedavisinde klozapin mi,

antipsikotik kombinasyonları mı? Mesut Çetin Araştırmadan kliniğe

şizofreni tedavisinde psikososyal

yaklaşımlar Mustafa Yıldız

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi

Depresyonuna Farklı Bakışlar, Yaklaşımlar

ve Uygulamalar Moderatörler:

Fatih Ünal, Özlem Özcan

Ergen depresyonu için Kanada’da bir birinci

basamak eğitim

programı: geliştirilmesi ve ayrıntılar Stan Kutcher (CCNP) Okullarda depresyon için

ne yapılabilir? Sosyal emosyonel öğrenme

çalışmaları ve risk grupları

Yankı Yazgan İmmünoloji, depresyon

ve tedaviye yansımaları Özden Üneri Major depresyon için

biyolojik belirteçler ve

genetik faktörler Neşe Perdahlı Fiş

Alkol Kullanım Bozukluklarında

Son Gelişmeler Moderatör: Hakan Coşkunol Uzmanlar:

İlhan Yargıç, Cüneyt Evren

Murat Semiz Video gösterimi aracılığıyla TMS ve

Nöronavigasyon kullanım eğitimi ve

klinik deneyimlerin

paylaşımı Abdullah Bolu

DEHB İlişkileri Moderatörler:

Rüstem Aşkın, Hasan Herken Obezite ve DEHB

arasındaki ilişkiler İbrahim Taymur

Obezite ve mizaç ilişkisi Bilgen Biçer Kanat

Atipik depresyon ve impulsivite

Buket Belkız Güngör Obezitenin Nörokognitif

özellikleri Ersin Budak

Bozuklukların Epidemiyolojisine

DSM 5 ile Gelen Yeni Sorular ve

Yapılabilecek Çalışmalar

Moderatörler:

Aytekin Sır, Sermin Kesebir DSM 5' ten doğan

epidemiyolojik

karmaşa Ümit Sertan Çöpoğlu

DSM 5' in getirdiği

yeni tanılar ve epidemiyolojik

bilinmezlik Atakan Yücel Ruhsal

bozuklukların

epidemiyolojisinde ulusal veriler ve

yapılabilecek yeni çalışmalar

Taha Can Tuman

Epidemiyolojik

araştırmalarda kullanılan

yöntemler ve karşılaşılan

güçlükler

Osman Yıldırım

Moderatörler: Yasin Bez Medine Yazıcı

14:30 - 15:00 KAHVE ARASI

15:00 - 16:00

UYDU SEMPOZYUMU 6

ARİS

16:00 - 16:30 KAHVE ARASI

16:30 - 18:00

KONFERANS

Moderatörler:

Bengi Semerci, Ali Sarper Taşkıran Tikler, atmalar ve ötesi: araştırmalar

Tourette bozukluğu ve ilişkili sorunların

tedavisini nasıl

aydınlatıyor? Barbara Coffey

ORTAK PANEL 12

(IBM-CCNP-PD)

Elektronik Sağlık Bilgileri Çağında

Hasta Verilerinin ve

Gizliliğin Korunması: Kişisel Sağlık

Kayıtlarının Güvenliğinde Son

Gelişmeler

Moderatörler: Russ Greiner (IBM), Süheyla Cetin

Elektronik sağlık bilgilerinin korunması ve

güvenliğinde son

gelişmeler Fatih Karayumak

Elektronik sağlık bilgileri çağında hasta verilerini

korumak ve gizlilik Andrew Greenshaw (CCNP)

Psikiyatride sağlık

bilgilerinin korunmasına ilişkin medikolegal

konular Şakir Özen (PD) Türkiye'deki (e-nabız)

uygulaması ve veri

güvenliği Hamdi Tutkun

SÖZEL SUNUMLAR 3

Moderatörler:

Hakan Balıbey Esra Yazıcı

18:00 - 18:30

KAHVE ARASI

18:30 - 20:00 PANEL 38

Ruhsatlandırmadan

Reçeteye Akılcı İlaç Kullanımı

Moderatör: Rüstem Aşkın, Cengiz Başoğlu Avrupa Birliğinde’de

ilaç

ruhsatlandırmasında klinik

değerlendirmeler Arzu Güneş Granberg (İsveç - Tıbbi Ürünler Ajansı)

İlacı kullanan kurum olarak Sağlık

Bakanlığı’na bağlı hastanelerde akılcı

ilaç uygulamaları

Rüstem Aşkın

İlaç satın alan kurum olarak Türkiye’de

akılcı ilaç uygulamaları Tuncay Alkan (SGK)

Türkiye'de antidepresan kullanım

profili araştırması ve düşündürdükleri

Nazan Aydın

KURS 20

(AsCNP-CCNP-PD)

Moderatör: Özcan Uzun (PD)

Tedaviye dirençli depresyonda ketamin

uygulamalarının nörobilimsel temeli

Yuping Ning (AsCNP) Tedaviye dirençli

depresyon olgularında ketamin uygulamalarının

incelikleri Serdar Dursun (PD-CCNP)

KURS 21

Moderatör:

Tümer Türkbay

Konuşma

Bozuklukları ve Kekemeliğin

Değerlendirilmesi ve Tedavi

Yaklaşımları Elvan İşeri

FORUM 1

Nasıl Bir Psikofarmakoloji

Kongresi İstersiniz?

Moderatörler: Kongre düzenleme kurulu üyeleri

PANEL 39

Madde Bağımlılığında

Psikoterapi Yaklaşımları

Moderatörler:

Cüneyt Evren, Didem Behice Öztop Madde bağımlılığı

ve bilişsel davranışçı terapi Mehmet Gürkan Gürok

Madde bağımlılığı ve kabul ve

kararlılık terapisi Sevinç Ulusoy

Madde bağımlılığı

ve psikodrama Esra Porgalı Zayman Çocuk ve ergen

madde

bağımlılığında psikoterapi

yaklaşımları Halil Kara

20:00 - 21:00

ÖDÜL TÖRENİ

& KAPANIŞ

OTURUMU

21:00 - 23:00

PD GENÇ ARAŞTIRMACILAR

ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Recep Tütüncü

PSİKOFARMAKOLOJİ- NÖROBİLİM

ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Feyza Arıcıoğlu

ŞİZOFRENİ ve DİĞER

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Özcan Uzun

ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ

ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatörler: Tümer Türkbay, Bengi Semerci

KADIN RUH SAĞLIĞI

ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Nazan Aydın

ERİŞKİN DEHB ÇALIŞMA

GRUBU Koordinatör: Cengiz Başoğlu

MİZAÇ BOZUKLUKLARI

ÇALIŞMA GRUBU

Koordinatör: Haluk A. Savaş

23:00 - 24:00

FORUM 2

Genç Araştırmacılar İçin

Yeni Ufuklar Moderatörler:

H. Murat Emül, Recep Tütüncü

24 NİSAN PAZAR

SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7

09:00 - 10:30

WS 16

Moderatör: Esra Yazıcı

Jung'un Bireyleşme Kavramının "Truman

Show" Filmi Analizi ile Ele Alınması

Vedat Bilgiç

WS 17

Psikopatoloji ve Sanat

Moderatör:

Osman Vırıt

Dilruba Dülgeroğlu

10:00 - 16:00

KONGRE SONRASI TUR

Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri

WS: ÇALIŞTAY - JS: ORTAK PANEL

PD: Psikofarmakoloji Derneği - WPA: Dünya Psikiyatri Birliği - BAP: British Association for Psychopharmacology

CINP: Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum - CCNP: Canadian College of Neuropsychopharmacology

BDPD: Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - AsCNP: Asian College of Neuropsychopharmacology