Say Cheese! De kracht van de mond

 • Published on
  25-Aug-2016

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 30

  Je lacht, eet, praat en kust ermee! Demond is d plek waar onze gevoelenssamenkomen: blijdschap, lust, angst,schaamte en walging. Dat is dekracht van de mond. Het eeuwfeestvan het Ivoren Kruis, de NederlandseVereniging voor Mondgezondheid,is de aanleiding tot het opzetten vande tentoonstelling Say Cheese! Dekracht van de mond. De bezoekerervaart er het belang van de mondvoor lijf en leven, vroeger en nu.De zilveren tandenborstel vanNapoleon, het oudste narcosemaskeren het nieuwste van het nieuwsteop het gebied van implantaten engebitscans: Say Cheese! is voorieder die zijn gebit lief heeft.

  100 jaar mondzorgOpium, azijn, verkoold brood, rozen-extract, honing, ammoniak: zomaareen paar ingredinten van mond-water en tandpoeder uit de 17e en 18e eeuw. Napoleon poetste er gerustzijn tanden mee. Ook toen was eenschone mond met sneeuwwittetanden het schoonheidsideaal.Toch duurde het tot de 20e eeuw eerhet doordrong waar goede mondzorgom draait: het bestrijden van deinvloed van bacterin en het gebruikvan fluoridetandpasta.

  TandpastasmileOp de tentoonstelling is veel te zienen te beleven. Bekijk de oude gellus-treerde kinderboeken die leerdenhoe kinderen hun gebit goed moes-ten verzorgen. Bewonder de affichesvan oude tandpastareclames. Checkje gebit met de nieuwste technischesnufjes. Stap in de kiss corner en leerhoe je de perfecte kus kunt geven.Of heb je altijd al tandarts willenzijn? Grijp dan nu je kans, want jekunt zelf in een rotte kies boren.

  Goede doelenactieIedereen heeft recht op een gezondgebit. Maar in een land als Peru iskiespijn de regel. De helft van deschoolgaande kinderen heeft daaraltijd kiespijn. Dental Health Inter-national Nederland (DHIN) biedttandheelkundige zorg aan achterge-

  ColofonJaargang 24, nummer 5, oktober 2010Hoofdredactie: Maria de VriesRedactiesecretariaat: Jos Huijdenredactiestandby@bsl.nl

  Redactie: Yvonne Maassen-van Riet, MirandaNederveen, Lienke Neef en Ditte Wooning

  Aan dit nummer werkten mee: Kitty Jacobsen Marijke Simons

  Eindredactie: Ria Appelman

  Vormgeving: Cor Krter BV & Labl.nl

  Fotografie: Frank Broekhuizen

  Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer MediaBezoekadres: Het Spoor 2, Houten,Postadres: Postbus 246, 3990 GA HoutenTelefoon: 030 638 38 76 Fax: 030 638 39 90www.bsl.nl/standby

  Standby verschijnt zes keer per jaar in de maanden: februari, april, juni, augustus, oktober en december.

  Advertentie-exploitatie: Frans Vossenaar,Bohn Stafleu van LoghumPostbus 246, 3990 GA HoutenTel: 030 638 37 14 Fax: 030 638 39 96.

  Productinformatie: Tongenaarstraat 25, 5221 BK s-HertogenboschE-mail: f.vossenaar@bsl.nl

  Persberichten: digitale persberichten kunt usturen naar de redactie: redactiestandby@bsl.nl

  Media-order: Nico Verbon, Bohn Stafleu vanLoghum, Postbus 246, 3990 GA HoutenTel: 030 638 39 43 Fax: 030 638 39 96E-mail: media.marketing@bsl.nl www.bsl.nl

  Abonnementen: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten,Tel: 030 638 37 36 Fax: 030 638 39 99www.bsl.nl

  Abonnementsprijs: 67,95 per jaar, studenten 33,95, losse nummers 11,95, inclusief 6%BTW. Het abonnement kan elk gewenst momentingaan en wordt automatisch verlengd, tenzijtwee maanden voor de vervaldatum schriftelijkis opgezegd. De prijs wordt jaarlijks aangepast.

  Verspreiding: Op basis van betaalde jaarabon-nementen.

  Doelgroep: Tandartsassistenten, assistenten in dekaakchirurgie en orthodontie, mondhyginistenen leerlingen mbo-opleiding tandartsassistent.

  Bohn Stafleu van Loghum 2010

  Levering en diensten geschieden volgensde voorwaarden van Springer Uitgeverij,gedeponeerd bij de Kamer van Koophandelte Utrecht onder dossiernummer 32107635 op 1 januari 2008. De voorwaarden zijn in tezien op www.bsl.nl, of worden de koper opdiens verzoek toegezonden.

  ISSN 0922-310x

  Say Cheese! De kracht van de mond 9 oktober tot en met 3 april 2011

  stelde groepen waar ook ter wereld.Museum Boerhaave ondersteunthun werk. In een fototentoonstellingis te zien hoe DHIN hulp biedt inontwikkelingslanden. Preventie isdaarbij het sleutelwoord. In de ten-toonstelling Say Cheese! wordt demogelijkheid geboden het werk vanDHIN actief te ondersteunen.

  Educatieve programmasSay Cheese! biedt complete program-mas voor de bovenbouw van hetbasisonderwijs. Zo is er het program-ma Hou je mond gezond! inclusiefpoetsles van een mondhyginist oftandarts. Ook voor het voortgezetonderwijs en het MBO is een specialerondleiding beschikbaar.

  Activiteiten Tijdens de tentoonstelling is eenveelzijdig en aantrekkelijk activitei-tenprogramma voor jong en oudgeorganiseerd. Zo kan oud elk laat-ste weekend van de maand ingesprek met de conservator en kun-nen kinderen zelf tandpasta en lip-gloss maken.

  Kijk voor informatie over de tentoon-stelling, de verschillende activitei-ten, de educatieve programmas ende goede doelenactie opwww.dekrachtvandemond.nl.

  Aan de tentoonstelling wordt meegewerktdoor verschillende organisaties en bedrijven.

  PartnersIvoren Kruis, 100 jaar voor een gezonde mond;Nederlandse Maatschappij tot bevorderingder Tandheelkunde (NMT);Nederlandse Vereniging van Mond-hyginisten (NVM);Dental Health International Nederland (DHIN).HoofdsponsorListerine.SponsorsDental Union, GlaxoSmithKline, NobelBiocare, Oral-B, Xylifresh en Zorg enZekerheid.

  Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden,www.museumboerhaave.nl.

  Nieuws

  Nieuws