Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 ?· 20142011 31.242 Seguiment del desplegament de la Llei…

  • Published on
    01-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Seguiment del desplegament </p><p>de la Llei 39/2006 Histric i evoluci de les dades de la dependncia a Catalunya </p></li><li><p>2014 31.242 </p><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 Sol.licituds de valoraci de grau de dependncia </p><p>Sollicituds de valoraci de grau de dependncia </p><p>30 de setembre de 2015 </p><p>Evoluci anual de les sollicituds inicials de valoraci </p><p>2011 </p><p>63.007 2008 </p><p>101.213 </p><p>2009 </p><p>91.934 77.105 2010 2012 </p><p>42.676 </p><p>2013 </p><p>33.505 62.159 2007 </p><p>Evoluci anual de les sollicituds de revisi de la valoraci </p><p>57 2007 2008 </p><p>820 </p><p>2009 </p><p>4.007 22.136 2010 2011 </p><p>37.202 41.114 2012 2013 </p><p>34.824 </p><p>Perfil de les persones sollicitants per gnere </p><p>63% 37% </p><p>332.906 dones 196.216 homes </p><p>Perfil de les persones sollicitants per edat </p><p>80 65 55 46 31 </p><p>Un 53,7% de les </p><p>persones </p><p>sollicitants t </p><p>ms de 80 anys </p><p>&lt; 3 </p><p>3-18 </p><p>19-30 </p><p>31-45 </p><p>46-54 </p><p>55-64 </p><p>65-79 </p><p>&gt; 80 </p><p>2.682 </p><p>11.649 </p><p>8.229 </p><p>20.010 </p><p>18.098 </p><p>31.182 </p><p>153.338 </p><p>283.934 </p><p>Total: </p><p>529.122 </p><p>sollicituds = </p><p>Total: </p><p>202.331 </p><p>sollicituds = </p><p>Total: </p><p>529.122 </p><p>sollicituds </p><p>2 </p><p>Glossari </p><p>Qu s'entn per dependncia? </p><p>La dependncia s la necessitat </p><p>d'ajuda que t una persona per </p><p>realitzar les activitats bsiques de </p><p>la vida diria, derivada de l'edat, la </p><p>malaltia i/o la discapacitat, i lligada </p><p>a la falta o a la prdua d'autonomia </p><p>fsica, mental, intellectual o </p><p>sensorial. </p><p>2014 </p><p>33.969 </p><p>2015 26.281 </p><p>2015 28.202 </p></li><li><p>3 </p><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>Distribuci de les sollicituds inicials per territori </p><p>Total: 529.122 </p><p>Barcelons </p><p>164.637 </p><p>(Barcelona 120.357) </p><p>Comarques </p><p>Girona </p><p>47.413 Comarques </p><p>Lleida </p><p>36.848 </p><p>Comarques </p><p>Tarragona </p><p>41.213 </p><p>Terres </p><p>de l'Ebre </p><p>18.220 </p><p>7% </p><p>72,5% </p><p>9% </p><p>7,8% </p><p>3,4% </p><p>Comarques </p><p>Barcelona </p><p>383.447 </p><p>Comarques Lleida Total: 36.848 </p><p>Total: 41.213 Comarques Tarragona </p><p>Total: 47.413 Comarques Girona </p><p>Total: 383.447 Comarques Barcelona </p><p>Val dAran </p><p>465 1,3% </p><p>1,6% 0,8% </p><p>4,9% </p><p>5,1% </p><p>11% </p><p>3,1% </p><p>5,1% </p><p>45,4% 8,1% </p><p>8,3% </p><p>5,5% </p><p>Alta Ribagora </p><p>313 </p><p>Pallars Juss </p><p>1.799 </p><p>Noguera </p><p>4.037 </p><p>Pla </p><p>dUrgell </p><p>2.977 </p><p>Segri </p><p>16.713 </p><p>Garrigues </p><p>2.017 </p><p>Urgell </p><p>3.043 </p><p>Segarra </p><p>1.896 </p><p>Solsons </p><p>1.130 </p><p>Alt Urgell </p><p>1.871 </p><p>Pallars Sobir </p><p>587 </p><p>1,9% </p><p>5,5% 17,5% </p><p>9,1% </p><p>5,7% </p><p>17,1% 23,9% </p><p>19,3% </p><p>Cerdanya </p><p>919 </p><p>Ripolls </p><p>2.608 Garrotxa </p><p>4.298 </p><p>Selva </p><p>9.130 Girons </p><p>11.347 </p><p>Baix </p><p>Empord </p><p>8.108 </p><p>Pla de </p><p>lEstany </p><p>2.685 </p><p>Alt Empord </p><p>8.318 </p><p>4,7% </p><p>8% 15,5% </p><p>35,9% </p><p>33% </p><p>3% </p><p>Baix </p><p>Camp </p><p>13.582 </p><p>Tarragons </p><p>14.792 </p><p>Baix </p><p>Peneds </p><p>6.383 </p><p>Alt </p><p>Camp </p><p>3.314 </p><p>Conca de </p><p>Barber </p><p>1.923 Priorat </p><p>1.219 </p><p>1,1% </p><p>2,6% </p><p>4,1% </p><p>6,5% </p><p>7,7% </p><p>15,2% </p><p>42,9% </p><p>2,1% </p><p>1,9% 13,9% </p><p>2% </p><p>Bergued </p><p>4.141 Osona </p><p>9.998 </p><p>Valls Oriental </p><p>25.035 </p><p>Valls Occidental </p><p>58.129 Barcelons </p><p>164.637 Baix Llobregat </p><p>53.479 Garraf </p><p>7.696 </p><p>Alt </p><p>Peneds </p><p>7.414 </p><p>Anoia </p><p>7.896 </p><p>Bages </p><p>15.553 </p><p>Maresme </p><p>29.469 </p><p>Total: 18.220 Terres de lEbre </p><p>8,6% </p><p>12,3% </p><p>43,4% </p><p>35,7% </p><p>Terra Alta </p><p>1.575 </p><p>Montsi </p><p>6.512 </p><p>Baix Ebre </p><p>7.901 </p><p>Ribera dEbre </p><p>2.232 </p><p> (*) 1.981 persones shan traslladat fora de Catalunya </p><p>Sol.licituds de valoraci de grau de dependncia 30 de setembre de 2015 </p></li><li><p>4 </p><p>Valoracions de grau de dependncia </p><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>Estat de les sollicituds inicials de valoraci </p><p>Estat de les sollicituds de revisi </p><p>Distribuci de les valoracions inicials per grau de dependncia </p><p>Distribuci de les revisions per grau de dependncia </p><p>Sollicituds </p><p>92,4% 7,6% </p><p>Sollicituds valorables 488.801 No valorables (*) 40.321 </p><p>Sollicituds valorables </p><p>97,2% 2,8% </p><p>Sollicituds resoltes 475.320 En trmit 13.481 </p><p>(*) Les no </p><p>valorables </p><p>inclouen </p><p>caducitats, </p><p>desistiments i </p><p>defuncions abans </p><p>de poder fer la </p><p>valoraci </p><p>Total: 529.122 </p><p>Total: 202.331 </p><p>Revisions </p><p>Sollicituds valorables 186.945 No valorables (*) 15.386 </p><p>92,4% 7,6% </p><p>Revisions valorables </p><p>Sollicituds resoltes 174.591 En trmit 12.354 </p><p>93,4% 6,6% </p><p>Total: 475.320 </p><p>Grau I </p><p>125.774 </p><p>Grau II </p><p>137.680 </p><p>Grau III </p><p>141.386 </p><p>Sense </p><p>grau </p><p>70.480 </p><p>Total: 174.591 </p><p>Sense grau </p><p>15.496 </p><p>Grau III </p><p>44.826 </p><p>Grau II </p><p>54.936 </p><p>Grau I </p><p>59.333 </p><p>30 de setembre de 2015 Valoracions de grau de dependncia </p></li><li><p>5 </p><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>Valoracions 2015 Total: 44.233 </p><p>Sollicituds inicials: 20.809 Revisions: 23.424 </p><p>1.790 1.873 2.617 </p><p>2.280 2.149 </p><p>3.142 </p><p>Gen Feb Mar Ab Maig Juny Jul Set Oct Nov Des Ag </p><p>Glossari </p><p>Graus de dependncia </p><p>Segons la necessitat d'ajuda que t una persona per realitzar les activitats </p><p>bsiques de la vida diria, a partir del barem de valoraci de la </p><p>dependncia (BVD) s'estableixen tres graus de dependncia: </p><p>Grau I : Es considera que una persona t un grau de dependncia </p><p>moderada quan necessita ajuda per realitzar diverses activitats bsiques </p><p>de la vida diria, almenys una vegada al dia, o t necessitats d'ajuda </p><p>intermitent o limitada per a la seva autonomia personal. (De vint-i-cinc a </p><p>quaranta-nou punts al BVD). </p><p>Grau II : Es considera que una persona t un grau de dependncia severa </p><p>quan necessita ajuda per a diverses activitats bsiques de la vida diria </p><p>dues o tres vegades al dia, per no requereix la presncia permanent </p><p>d'una persona cuidadora o t necessitats d'ajuda extensa per a la seva </p><p>autonomia personal. (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD). </p><p>Grau III : Es considera que una persona t una gran dependncia quan </p><p>necessita ajuda per realitzar diverses activitats bsiques de la vida diria </p><p>unes quantes vegades al dia i, per la seva prdua total d'autonomia mental </p><p>o fsica, necessita la presncia indispensable i contnua d'una altra </p><p>persona o t necessitat d'ajuda abrilalitzada per a la seva autonomia </p><p>personal. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD). </p><p>Com es valora? El barem de valoraci de la dependncia (BVD) </p><p>El barem de valoraci de la dependncia (BVD) s l'instrument que fa </p><p>servir el collectiu de professionals acreditats per determinar les situacions </p><p>de dependncia moderada, severa i gran. </p><p>Aquest barem estableix els criteris de valoraci del grau d'autonomia de </p><p>les persones i de la seva capacitat per realitzar les activitats bsiques de la </p><p>vida diria. La valoraci t en compte tant els informes relatius a la salut de </p><p>la persona com l'entorn en qu viu, i la puntuaci del grau i el nivell de </p><p>dependncia es basa en les tasques bsiques de la vida diria que la </p><p>persona no pot dur a terme tota sola. </p><p>30 de setembre de 2015 Valoracions de grau de dependncia </p><p>2.643 2.883 </p><p>3.084 </p><p>2.320 2.546 2.886 2.794 1.622 2.361 </p><p>3.074 </p><p>1.737 </p><p>2.432 </p></li><li><p>6 </p><p>Programa Individual d'Atenci (PIA) </p><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>Estat dels procediments del PIA Total: 475.320 </p><p>PIA </p><p>66,9% 33,1% </p><p>No realitzables (*) 157.383 PIA realitzables 317.937 </p><p>En trmit </p><p>(Grau I) </p><p>53.021 </p><p>16,7% </p><p>PIA realitzables </p><p>80,1% 3,2% </p><p>PIA resolts 254.632 </p><p>(*) Inclouen </p><p>caducitats, </p><p>desistiments i </p><p>defuncions abans </p><p>de poder fer el PIA </p><p>i valoracions </p><p>sense grau </p><p>Any 2015: </p><p>6.656 PIA </p><p>inicials </p><p>Estat dels procediments de modificaci de PIA Total: 240.193 </p><p>PIA </p><p>No realitzables (*) 31.325 PIA realitzables 208.868 </p><p>PIA realitzables </p><p>PIA resolts 185.908 </p><p>87% 13% </p><p>89% 4,5% </p><p>Any 2015: </p><p>28.540 </p><p>modificacions </p><p>de PIA </p><p>Glossari Que s el Programa Individual </p><p>d'Atenci (PIA)? </p><p>Un cop s'ha reconegut la situaci de </p><p>dependncia, per resoldre quins dels ajuts i </p><p>serveis previstos s'ajusten millor a les </p><p>necessitats de la persona amb </p><p>dependncia, els serveis socials pblics </p><p>dissenyen el Programa individual d'atenci </p><p>(PIA). </p><p>La documentaci original es tramet, hi hagi </p><p>acord o no, al Registre del Servei Territorial </p><p>del Departament de Benestar Social i </p><p>Famlia. La durada mxima del procs </p><p>d'elaboraci del PIA sn tres mesos des de </p><p>la data de la resoluci del grau i el nivell. </p><p>L'aplicaci del Pia correspon a cada </p><p>ajuntament </p><p>30 de setembre de 2015 Programa Individual dAtenci (PIA) </p><p>En trmit </p><p>(Graus II i III) </p><p>10.284 </p><p>6,5% </p><p>En trmit </p><p>(Grau I) </p><p>9.305 </p><p>En trmit </p><p>(Graus II i III) </p><p>13.655 </p></li><li><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>7 </p><p>Prestacions i serveis actius </p><p>Serveis </p><p>Assistent Personal </p><p>Centre dia Discapacitats </p><p>Centre dia GG </p><p>Hospital de Dia </p><p>Llarga estada Salut Mental </p><p>Llar Residncia </p><p>Habitatges Salut Mental </p><p>Residncia Discapacitats </p><p>Residncia GG </p><p>Ajuda a domicili </p><p>Sociosanitari </p><p>Teleassistncia </p><p>Vinculada a Centre de dia </p><p>Vinculada a Residncia </p><p>Vinculada a SAD </p><p>91.288 </p><p>48 </p><p>4.934 </p><p>6.361 </p><p>55 </p><p>996 </p><p>2.163 </p><p>150 </p><p>3.860 </p><p>25.993 </p><p>19.854 </p><p>1.741 </p><p>16.346 </p><p>336 </p><p>7.985 </p><p>466 </p><p>Prestacions </p><p>Cuidador no professional </p><p>87.575 </p><p> 87.575 </p><p>Nombre actual de prestacions i serveis Total: 178.863 </p><p>139.100 </p><p>persones </p><p>beneficiries </p><p>Glossari </p><p>Prestacions de serveis per a persones amb dependncia </p><p>Serveis socials bsics </p><p> Serveis d'atenci domiciliria </p><p>Serveis socials especialitzats per a persones amb </p><p>dependncia </p><p> Servei de prevenci de les situacions de dependncia </p><p> Servei de valoraci de la dependncia </p><p>Serveis socials especialitzats per a persones grans amb </p><p>dependncia </p><p> Servei de centre de dia per a gent gran </p><p> Servei d'atenci integral a les persones grans en l'mbit rural </p><p> Serveis de centres residencials per a gent gran </p><p>Serveis socials especialitzats per a persones amb </p><p>dependncia ateses en centres sociosanitaris </p><p> Serveis de promoci de l'autonomia personal per a persones </p><p>ateses en centres sociosanitaris </p><p> Servei de promoci de l'autonomia personal per a persones amb </p><p>dependncia ateses en centres de llarga estada psiquitrica a la </p><p>Cartera de serveis socials </p><p>Serveis socials especialitzats per a persones amb </p><p>dependncia derivada de discapacitat </p><p> Discapacitat intellectual </p><p> Discapacitat fsica </p><p> Discapacitat sensorial </p><p>Suport a les persones cuidadores no professionals </p><p> Servei especialitzat de suport als familiars cuidadors i a altres </p><p>persones cuidadores no professionals </p><p>30 de setembre de 2015 Prestacions i serveis actius </p></li><li><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>8 </p><p>Perfil de les persones beneficiries per gnere </p><p> 66% 91.622 dones </p><p>34% 47.478 homes </p><p>Total: 139.100 </p><p>Perfil de les persones beneficiries per edat </p><p>80 65 55 46 31 </p><p>&lt; 3 </p><p>3-18 </p><p>19-30 </p><p>31-45 </p><p>46-54 </p><p>55-64 </p><p>65-79 </p><p>&gt; 80 </p><p>142 </p><p>6.875 </p><p>4.215 </p><p>8.668 </p><p>6.708 </p><p>8.241 </p><p>25.812 </p><p>78.439 </p><p>Total: 139.100 </p><p>30 de setembre de 2015 Prestacions i serveis actius </p><p>Perfil de les persones beneficiries per grau de dependncia Total: 139.100 </p><p>Grau I </p><p>11.816 </p><p>Grau II </p><p>77.086 </p><p>Grau III </p><p>50.198 </p></li><li><p>Seguiment del desplegament de la Llei 39/2006 </p><p>9 </p><p>Distribuci de les persones beneficiries per territori </p><p>Total: 139.100 </p><p>Barcelons </p><p>37.000 </p><p>(Barcelona 26.472) </p><p>Comarques </p><p>Girona </p><p>13.299 Comarques </p><p>Lleida </p><p>9.353 </p><p>Comarques </p><p>Tarragona </p><p>10.865 </p><p>Terres de l'Ebre </p><p>5.967 </p><p>6,7% </p><p>71,6% </p><p>9,6% </p><p>7,8% </p><p>4,3% </p><p>Comarques </p><p>Barcelona </p><p>99.616 </p><p>Comarques Lleida Total: 9.353 </p><p>Total: 10.865 Comarques Tarragona </p><p>Total: 13.299 Comarques Girona </p><p>Total: 99.616 Comarques Barcelona </p><p>Val dAran </p><p>145 1,6% </p><p>1,8% </p><p>1% </p><p>5% </p><p>6% </p><p>10,3% </p><p>3,2% </p><p>4,6% </p><p>44,7% 8,7% </p><p>8,2% </p><p>4,9% </p><p>Alta Ribagora </p><p>90 </p><p>Pallars Juss </p><p>468 </p><p>Noguera </p><p>967 </p><p>Pla </p><p>dUrgell </p><p>811 </p><p>Segri </p><p>4.185 Garrigues </p><p>462 </p><p>Urgell </p><p>770 </p><p>Segarra </p><p>427 </p><p>Solsons </p><p>299 </p><p>Alt Urgell </p><p>558 </p><p>Pallars Sobir </p><p>171 </p><p>2,1% </p><p>5,9% 17,3% </p><p>10,2% 6% </p><p>16,3% 24,7% </p><p>17,5% </p><p>Cerdanya </p><p>276 </p><p>Ripolls </p><p>791 </p><p>Garrotxa </p><p>1.361 </p><p>Selva </p><p>2.331 Girons </p><p>3.279 </p><p>Baix </p><p>Empord </p><p>2.166 </p><p>Pla de </p><p>lEstany </p><p>796 </p><p>Alt Empord </p><p>2.299 </p><p>3,7% 7% </p><p>14,7% </p><p>35,6% </p><p>36,1% </p><p>2,9% </p><p>Baix </p><p>Camp </p><p>3.926 </p><p>Tarragons </p><p>3.864 </p><p>Baix </p><p>Peneds </p><p>1.599 </p><p>Alt </p><p>Camp </p><p>762 </p><p>Conca de </p><p>Barber </p><p>402 Priorat </p><p>312 </p><p>1,1% </p><p>2,7% </p><p>4% </p><p>7,7% </p><p>8,2% 17,3% </p><p>37,1% </p><p>2,1% </p><p>2,1% 15,5% </p><p>2,2% </p><p>Bergued </p><p>1.142 </p><p>Osona </p><p>2.715 </p><p>Valls Oriental </p><p>7.670 </p><p>Valls Occidental </p><p>17.207 Barcelons </p><p>37.000 Baix </p><p>Llobregat </p><p>15.457 </p><p>Garraf </p><p>2.165 </p><p>Alt </p><p>Peneds </p><p>2.052 </p><p>Anoia </p><p>2.106 </p><p>Bages </p><p>3.935 </p><p>Maresme </p><p>8.167 </p><p>Total: 5.967 Terres de lEbre </p><p>7,7% </p><p>11,6% </p><p>44,6% </p><p>36,1% </p><p>Terra Alta </p><p>461 </p><p>Montsi </p><p>2.153 </p><p>Baix Ebre </p><p>2.660 </p><p>Ribera dEbre </p><p>693 </p><p>30 de setembre de 2015 Prestacions i serveis actius </p></li></ul>