sejarah bab-2-ting-5

Embed Size (px)

Text of sejarah bab-2-ting-5

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  1/25

  BAB 2

  TINGKATAN 5NASIONALISME DI MALAYSIA

  SEHINGGA PERANG DUNIAKEDUA

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  2/25

  SEBAB-SEBAB PEMIMPIN TEMPATAN

  MENENTANG BRITISHJAJAHAN British mahu meluaskan jajahannyaTERIKAT Kawasan taklukan akan terikat dengan

  peraturannyaNANING Contohnya,Naning dipaksa membayar ufti

  kepadanyaEKONOMI British berusaha mengeksploitasi ekonomi

  tempatanPERJANJIAN Menandatangani perjanjian dengan pembesar

  tempatanKUASAI Saudagar Negeri Selat menguasai perlombongan

  dan perdagangan bijih timahPENTADBIRAN British memaksa pentadbiran barat kepada penduduktempatanCUKAI Pengenalan sistem cukai,undang-undang dan peraturan tanah

  bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat

  TERENGGANU Contohnya di Terengganu,tanah yang hendak dibuka mestimendapat keizinan British dan dikenakan cukaiADAT British mencampuri adat resam tempatanPERAK Di Perak,British melarang amalan gunakan orang suruhanPEMIMPIN Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruhPENDUDUK Penduduk tertekan dengan pelaksanaan undang-undangBritish

  SOKONG Mereka memberi sokongan kepada pembesar menentangBritish

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  3/25

  MAT SALEH DI SABAH

  DUDUKI SBUB menduduki Tambunan dan Sungai Sugut yangdiperintah Mat Saleh

  CUKAI SBUB memperkenalkan cukai kepala dan surat perahuKASAR Pegawai SBUB bersikap kasar dengan penduduktempatanRUNDING Mat Saleh ke Sandakan untuk berunding tetapi tidakdilayanBAKAR SBUB membakar kampung Mat Saleh menyebabkanbeliau melarikan diri

  BALAS Mat Saleh menyerang kubu SBUB di Pulau GayaDAMAI SBUB mahu damai dengan menyerahkan Tambunankepada Mat SalehMUNGKIR SBUB mungkir janji menyebabkan Mat Salehmenyerang semulaTEWAS SBUB menyerang balas menyebabkan Mat Saleh

  terkorban

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  4/25

  PENGHULU DOL SAID

  JAJAHAN British mendakwa Naning sebagai jajahantakluknya

  ENGGAN Dol Said enggan membayar ufti kepada British diMelakaTENTERA British menghantar tentera untuk menaklukiNaningBANTU Penghulu Dol Said yang dibantu oleh Penghulu

  Rembau,Penghulu Remai,DatoKelana SungaiUjong dan Penghulu Gemencheh mengalahkantentera BritishSERANG British menyerang Naning sekali lagiSERAH Penghulu Dol Said menyerah diri dan dibawa ke

  Melaka

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  5/25

  DATOSYAHBANDAR ABDULLAH TUNGGAL DI

  SUNGAI UJONG

  BEREBUT DatoSyahbandar Abdullah Tunggal dan DatoKelanaSyed Abdul Rahman berebut kawasan sempadanmemungut cukai kepada pedagang Negeri SelatENGGAN DatoSyahbandar enggan menandatanganiperjanjian dengan BritishTENTANG Beliau menentang DatoKelana yang mengundangBritish campur tangan dalam pertikaian antaramerekaKALAH DatoSyahbandar dikalahkan oleh DatoKelana yang

  bekerjasama dengan British

  UNDUR DatoSyahbandar berundur ke SelangorTANDATANGANBeliau kembali ke Sungai Ujong untuk

  menandatangani perjanjian dengan BritishHIJRAH DatoSyahbandar meletakkan jawatan danberhijrah ke Singapura

  KUASAI Sungai Ujong dikuasai oleh DatoKelana di bawahpenguasaan British

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  6/25

  DATOBAHAMAN DI PAHANG

  HAKIS Dato Bahaman menentang undang-undangBritish yang menghakis kuasanya sebagaipembesar Semantan

  TENTANG Mereka menentang pembinaan balai polis diLubuk TeruaSERANG Menyerang British yang menangkap anakbuahnyaTAWAN Menyerang dan menawan balai polis Lubuk Terua

  KUASAI Menyerang dan menguasai Kuala Tembeling danJeram AmpaiUNDUR Diserang oleh British menyebabkan beliauberundur ke KelantanPERLINDUNGAN DatoBahaman berpindah ke Bangkok dan

  diberi perlindungan politik oleh Raja

  ChulalongkornCHIENG AI eneta di Chien mai dan menin al

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  7/25

  TOK JANGGUT DI KELANTAN

  BANTAH Bantahan Tok Janggut terhadap pelaksanaanSistem Penasihat dan cukai tidak dilayan

  ARAH Arahan dikeluarkan supaya Tok Janggut

  ditangkap tetapi gagalMENDUDUK Tok Jnggut bersama pengikutnya menyerangPasir Puteh dan berjaya mendudukinya

  KERAJAAN Mereka membentuk kerajaan dengan EngkuBesar Jeram sebagai Raja,Tok Janggut

  sebagai Perdan Menteri, dan Che Ishaksebagai Pegawai Daerah

  SERANG British menyerang Kampung Saring

  TERKORBAN Tok Janggut terkorban dalam serangan itu.

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  8/25

  HAJI ABDUL RAHMAN LIMBONG

  KECEWA Haji Abdul Rahman Limbong kecewa dengansistem cukai dan undang-undang tanah yangdiperkenalkan oleh British

  TELEMONG Beliau mengetuai penduduk membersih tanah diKuala Telemong tanpa menghiraukan peraturantanahMAIMUNAH Beliau sekali lagi berkumpul danmembuka tanah milik Tengku Nik Maimunahtetapi dapat disuraikan oleh British

  SENJATA Penduduk tempatan melancarkan seranganbersenjata terhadap bangunan kerajaan di KualaBerang dan berjaya mendudukinyaSULTAN Dengan menggunakan nama sultan,British

  menghantar pembesar dan berjaya menangkap

  Haji Abdul Rahman LimbongBUANG Beliau dibuang negeri ke Makkah.

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  9/25

  FAKTOR KEBANGKITAN SEMANGAT NASIONALISME DI KALANGAN

  PENDUDUK DI TANAH MELAYU SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

  MUSNAH Sistem politik Barat memusnahkan sistem politik tempatanGANTI Pegawai British menggantikan pembesar tempatan dalam pentadbiranMARUAH Perubahan menjatuhkan maruah merekaPENDIDIKAN Sistem pendidikan melahirkan intelek MelayuIDEA Mereka menggunakan idea memajukan bangsa dan menolak penjajahan BaratPERSAINGAN Kemasukan orang asing menimbulkan persaingan kepada orang Melayu

  JURANG Jurang ekonomi antara orang Melayu dengan orang asingJEPUN Pendudukan Jepun menjadi pemangkin gerakan nasionalismePERSAUDARAAN Jepun mengemukakan konsep Kawasan Kesemakmuran Asia yang

  menggalakkan persaudaraan di kalangan negara AsiaJANJI Jepun berjanji memberi kemerdekaan kepada negara AsiaSENGSARA Kesengsaraan hidup semasa pendudukan JepunPKM Parti Komunis Malaya memerintah dengan kejamKONFLIK Kekejaman itu menimbulkan konflik perkaumanCETAK Kemunculan mesin cetak menyebabkan idea menentang penjajah boleh

  disebarkan melalui buku,majalah dan akhbarPAN-ISLAM Gerakan Pan-Islamisme membangkitkan pemahaman terhadap Islam untuk

  menentang penjajahanSERANTAU Keadaan politik serantau mendorong kebangkitan nasionalismeBACAAN Karya Indonesia menjadi bacaan penduduk Tanah MelayuMASUK Kemasukan orang Indonesia memudahkan penerimaan unsur nasionalisme

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  10/25

  MESEJ-MESEJ BERKAITAN SEMANGAT KEBANGSAAN YANG

  DIBANGKITKAN MELALUI NOVEL-NOVEL MELAYU TAHUN

  1930-AN

  PERJUANGAN Semangat perjuangan menentang penjajahCINTA Semangat cinta akan tanah airTOKOH Menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu

  Melaka

  SEJARAH Menggunakan sejarah mendorong semangat perjuanganbangsa

  WARISAN Menghargai warisan bangsaTOLAK Menolak kesenangan demi maruah bangsaMARUAH Semangat generasi muda menjaga maruah bangsaKEBOLEHAN Berbangga dengan kebolehan sendiri

  CINTA Menolak cinta pegawai penjajah demi menjaga maruahbangsaWANITA Kebebasan wanita menentukan hala tuju kehidupannyaPENDIDIKAN Mementingkan pendidikan untuk kebaikan diriNEGATIF Mmebuang pandangan negatif untuk menghalang

  kemajuan

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  11/25

  MAKSUD GERAKAN ISLAH

  Gerakan yang berusaha mendorongmasyarakat Melayu supaya

  membetulkan pandangan merekaterhadap Islam

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  12/25

  IDEA-IDEA YANG DISAMPAIKAN MELALUI GERAKAN

  ISLAH OLEH KAUM MUDA

  Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

  Gesaan memajukan ekonomi,pendidikan,politik dan

  sosial orang MelayuMenyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiranorang Islam

  Mengkritik raja/pembesar Melayu yang tidak

  memejukan orang Melayu

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  13/25

  SEBAB-SEBAB GERAKAN ISLAH OLEH KAUM MUDA

  TIDAK DAPAT DIGERAKKAN DI NEGERI-NEGERI MELAYU

  KECUALI DI NEGERI-NEGERI SELAT SAHAJA

  Masyarakat sudah dipengaruhi oleh fahaman KaumTua

  Undang-undang dikeluarkan untuk menghalangpengaruh Kaum Tua

  Kegiatan dakwah tidak dibenarkan kecualimendapat keizinan Sultan

  Dilarang membawa masuk buku-buku dan risalahKaum Muda ke negeri itu.

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  14/25

  TUJUAN KAUM MUDA MENUBUHKAN BEBERAPA

  BUAH MADRASAH

  Menjalankan pendidikan Islam

  Memberi pendidikan yang meliputi dunia dan

  akhiratMemberi peluang kepada pelajar wanita mendapatpendidikan

  Membendung tekanan British dan Kaum Tua

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  15/25

  AKHBAR-AKHBAR MELAYU YANG DITERBITKAN

  PADA TAHUN 1930-AN

  Warta Malaya

  Lembaga Malaya

  MajlisUtusan Melayu

  Warta Negara

  Fajar Sarawak

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  16/25

  ISU-ISU EKONOMI YANG DIBANGKITKAN OLEH

  AKHBAR-AKHBAR MELAYU

  Menggalakkan syarikat bekerjasama

  Meminta British mengurangkan kemasukan orang

  dagangMenggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu

  Melarang orang Melayu menjual tanah mereka

  Menyeru orang Melayu berjimat-cermat

  Meminta British mengadakan kampung khas Melayudi Kuala Lumpur

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  17/25

  ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN SOSIAL DAN

  PENDIDIKAN YANG DIBANGKITKAN OLEH AKHBAR

  MELAYU PADA TAHUN 1930-AN

  Memajukan pendidikan tinggi orang MelayuMenggalakkan pendidikan untuk anak perempuanMenyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja dan

  malasMenggalakkan tabungan untuk pendidikan anak-anakMementingkan pendidikan Bahasa Inggeris untuk kemajuanorang MelayuMeminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberi nilai

  ekonomiMemartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalampentadbiranMenyeru orang Melayu tidak meninggalkan pendidikan IslamMengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  18/25

  ISU POLITIK YANG DIBANGKITKAN AKHBAR MELAYU PADA

  TAHUN 1930-AN

  Mengkritik British yang mengurangkan kuasa raja-raja MelayuMengkritik pembesar dan raja-raja Melayu yangtidak melaksanakan kepimpinan untuk rakyatMenolak dasar pilih kasih British dalampentadbiranMenuntut diadakan Malay Administrative Service

  (MAS)Menyeru orang Melayu bersatu dalam satupertubuhan kebangsaanMenentang tuntutan orang dagang terhadap politiktempatan

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  19/25

  PERANAN AKHBAR-AKHBAR MELAYU TAHUN 1930-AN

  SEBAGAI AGEN GERAKAN NASIONALISME

  MAJU Membangkitkan kesedaran untuk memejukan diri/bangsaKRITIK Mengkritik dasar British yang menekan orang MelayuPENDIDIKAN Menggesa supaya memajukan pendidikan tinggi orang MelayuPEREMPUAN Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan

  SIKAP Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap memilih kerja/malasKEMAHIRAN Mementingkan kemahiran pertukangan dan kerja tanganBI Mengutamakan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan diri

  SEKOLAH Meminta sekolah Melayu diberikan nilai ekonomiBM Memartabatkan Bahasa Melayu dalam pentadbiran BritishISLAM Menyeru supaya tidak meninggalkan pendidikan IslamNILAI Menyeru supaya mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat MelayuSYARIKAT Menggalakkan penubuhan syarikat bersamaDAGANG Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagangPERNIAGAAN Menggalakkan perniagaan di kalangan orang MelayuTANAH Melarang orang Melayu menjual tanah merekaJIMAT Menyeru orang Melayu berjimat cermatKAMPUNG Meminta orang British adakan kampung khas Melayu di Kuala LumpurRAJA Mengkritik British yang mengurangkan kuasa raja-raja MelayuLAKSANA Mengkritik raja dan pembesar yang tidak melaksanakan kepimpinan sewajarnya untuk rakyatPILIH Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaanMAS Menuntut diadakan Malay Administrative Service (MAS) untuk melindungi orang Melayu dalamperkhidmatan kerajaanBERSATU Menyeru orang Melayu bersatu dalam pertubuhan kebangsaanTUNTUTAN Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  20/25

  ISU-ISU BERKAITAN WANITA YANG DIBANGKITKAN DALAM

  AKHBAR,MAJALAH DAN NOVEL MELAYU PADA TAHUN

  1930-AN

  ANAK Pendidikan untuk anak perempuanPENDIDIKAN Menggalakkan wanita mendapatkan

  pendidikan

  KESOPANAN Mendorong wanita menjaga nilai-nilaiIslam dan budaya TimurOBOR Menggalakkan wanita menjadi obor

  memajukan bangsaKEBEBASAN Kebebasan wanita menentukan hala tuju

  kehidupannyaNEGATIF Membuang pandangan negatif yanghalang kemajuanPERPADUAN Perpaduan di kalangan guru perempuan

  Melayu Johor

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  21/25

  PERANAN YANG DIMAINKAN OLEN MOHAMMAD EUNOS

  ABDULLAH MELALUI KESATUAN MELAYU SINGAPURA (KMS)

  Menjadi wakil KMS dalam pentadbiran British

  Menjadi wakil orang Melayu dalam Majlis

  Perundangan Negeri SelatMendesak British memberi perhatian terhadapkebajikan orang Melayu

  Memperoleh kawasan petempatan khas bagi orang

  Melayu di SingapuraMendorong penubuhan cawangan khas diMelaka,Pulau Pinang dan di Negeri-negeri Melayu

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  22/25

  TUJUAN PENUBUHAN PERSATUAN SAHABAT PENA

  MALAYA (PASPAM)

  Menggalakkan ahli berkenal-kenal

  \Menggalakkan ahli bertukar pendapat

  untuk memejukan diri dan bangsaMenggalakkan perpaduan dan persaudaraandi kalangan orang Melayu seluruhSemenanjung Tanah Melayu

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  23/25

  TINDAKAN-TINDAKAN OLEH KESATUAN MELAYU MUDA

  (KMM) YANG MENUNJUKKAN KESATUAN INI BERSIFAT

  POLITIK

  Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalauBritish dari Tanah MelayuMenjadikan KMM sebagai badan propaganda JepunMembeli Warta Malaya untuk dijadikan alatpropaganda anti-BritishMengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkansokongan

  Menubuhkan cawangan KMM di Maahad IhyaAssyarifMenubuhkan tentera semut untuk menentangBritish

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  24/25

  KEPENTINGAN KONGRES MELAYU YANG DIADAKAN PADA

  TAHUN 1939 DAN 1940

  Kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu

  Membincang kemunduran orang Melayu dalam ekonomi danpendidikan

  Mendedahkan layanan pilih kasih oleh British dalampentadbiran kerajaan

  Menunjukkan perjuangan kesatuan mendapat sokongangolongan intelek Melayu dan akhbar-akhbar Melayu

  Mewujudkan perpaduan orang Melayu untuk mengatasipermasaalahan sosioekonomi dan politikMengatasi perasaan kenegerian di kalangan orang Melayu

  Menunjukkan kesepakatan orang Melayu di seluruhsemenanjung dalam satu gerakan nasionalisme

 • 7/28/2019 sejarah bab-2-ting-5

  25/25

  DISEDIAKAN OLEH:-SITI SYAFINAZ MAZLAN

  5 UMMU HABIBAH TAHUN 2006