Click here to load reader

Sejarah Ting 1 2014

  • View
    250

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soalan sejarah

Text of Sejarah Ting 1 2014

Peperiksaan Akhir Tahun 2014 - Sejarah

1. Apakah pengertian sejarah?

A. Sejarah merupakan peristiwa yang hebat

B. Sejarah merupakan peristiwa silam yang telah berlaku

C. Sejarah merujuk sesuatu yang dirancang oleh seseorang individu

D. Sejarah merupakan penyelidikan terhadap perkara yang telah berlaku

2. Apakah kesan kemasukan buruh berikut ke Tanah Melayu pada abad ke-20?

A Penubuhan kongsi gelap

B Berlaku perkahwinan campur

C Sifat perkauman mula menular

D Membentuk masyarakat majmuk

3. Apakah nilai yang perlu ada pada sejarawan agar hasil penyelidikan tentang sejarah tepat dan benar?

A Sensitif

B Bermoral

C Bertanggungjawab

D Peribadi yang mulia

4. Rajah di bawah merujuk kepada istilah pentarikhan dalam sejarah.

Apakah X?A Kurun

B Dekad

C Zaman

D Masihi

5. Peralatan berikut digunakan untuk mengkaji sejarah.

Ia dikenali sebagai

A kaedah lisan

B kaedah tafsiran

C kaedah saintifik

D kaedah pandang dengar

6. Senarai berikut merujuk kepada kaedah pengkajian sejarah.

X ialah

A kaedah tunjuk caraB kaedah temu bual

C kaedah arkeologi

D kaedah saintifik

7. Senarai berikut merujuk kepada bangunan-bangunan yang terdapatdi negara kita.

Apakah kepentingannya kepada kita?

A Lambang kegagahan

B Lambang kekayaan

C Lambang kemajuan

D Lambang seni bina

8. Apakah zaman prasejarah yang tidak dialami oleh negara kita?

A Zaman Logam

B Zaman Neolitik

C Zaman Mesolitik

D Zaman Paleolitik9. Yang manakah urutan Zaman Prasejarah di Malaysia mengikut kronologi?A. Paleolitik, Neolitik, dan Logam

B. Neolitik, Logam, dan Paleolitik.

C. Logam, Neolitik, dan Paleolitik

D. Paleolitik, Logam, dan Neolitik10. Senarai di bawah merupakan petempatan Zaman Paleolitik.

Manusia zaman ini menyara kehidupan seharian melalui

A. bercucuk tanam dan menangkap ikan

B. memburu binatang dan memungut hasil hutan

C. menjalankan sistem perdagangan tukar barang

D. bercucuk tanam dan memelihara binatang ternakan

11. Soalan 11 berdasarkan rajah di bawah.

Kedua-dua X dan Y dalam rajah di atas mempunyai perbezaan.

Apakah perbezaan di antara X dan Y?

A. Manusia zaman X tidak lagi tinggal di gua batu

B. Manusia zaman Y tidak lagi memburu binatang

C. Manusia zaman Y mula mengunakan api untuk memasak

D. Manusia zaman Y mula mencipta peralatan batu yang lebih bermutu

12. Apakah kesan daripada Zaman Logam di negara kita?

A. Penciptaan mata wang logam

B. Berkembangnya kerajaan awal

C. Bermulanya interaksi jalan air dan jalan darat

D. Penciptaan tembikar seperti periuk, belanga dan bekas air

13. Apakah yang dimaksudkan dengan animisme?

A Kepercayaan kepada ibu tuhan

B Kepercayaan kepada satu tuhan

C Kepercayaan kepada banyak tuhan

D Kepercayaan setiap benda mempunyai semangat

14. Maklumat berikut merujuk kepada lokasi masyarakat Zaman Neolitik di Malaysia?

Apakah yang ditemui di lokasi tersebut?

A BeliungB Alat repihan

C Alat penetak

D Kapak genggamSoalan 15 berdasarkan rajah yang berikut :

15. Ciri persamaan ketiga-tiga kerajaan tersebut ialah

A pendapatannya berasaskan kegiatan perdagangan

B perang saudara menamatkan pemerintahan

C mempunyai hubungan kekeluargaan

D menerima pengaruh islam16. Apakah yang dapat membuktikan penyataan di atas?

A Hubungan baik dengan negara-negara lain

B Penemuan perkampungan pedagang asing di situ

C Penemuan barangan buatan China, Parsi, dan India

D Penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca

17. Kerajaan Majapahit mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Antara berikut, tokoh manakah yang membantu mencapai kegemilangan kerajaannya?

A Megat Seri Rama

B Patih Gajah Mada

C Putih Gajah Muda

D Megat Iskandar Syah18. Antara berikut, yang manakah bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara?

I. Purba

II. Agraria

III. Maritim

IV. Negara Kota

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

19. Di manakah lokasi yang sesuai untuk menubuhkan kerajaan Agraria?

A. Tanah tinggi

B. Pesisir pantai

C. Tanah lapang

D. Lembangan sungai

20. Apakah kemahiran yang perlu ada pada rakyat kerajaan Maritim?

I. Belayar

II. Membina kapal

III. Membaiki rumah

IV. Membina pengairan

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV

21. Mengapakah kerajaan berikut maju dalam bidang perdagangan?

A. Kaya dengan hasil pertanian

B. Mempunyai penduduk yang ramai

C. Hubungan diplomatik yang kukuhD. Pelabuhan utama berfungsi sebagai pelabuhan entreport22. Apakah kaitan pokok Amalaka menurut kepercayaan mitos Hindu?

I. Mempunyai kuasa ghaib

II. Pokok terbesar di dunia

III. Pokok yang pertama di dunia

IV. Tempat pertemuan segala dagangA. I dan III

B. I dan II

C. II dan III

D. III dan IV23. Parameswara telah menyediakan pelbagai kemudahan di pelabuhan Melaka. Yang manakah antara yang berikut adalah kemudahan-kemudahan tersebut?

I. Bebas cukai

II. Tempat penginapan

III. Tempat membaiki kapal

IV. Tempat menyimpan barang

A. II, III, dan IV

B. I, II, dan III

C. I, II, dan IV

D. I, III, dan IV

24. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang menunjukkan kedudukan strategik pelabuhan Melaka sebagai pusat perdagangan?A Terletak di kepulauan rempah

B Mempunyai bekalan sumber bahan mentah

C Mempunyai pentadbir yang cekap dan berwibawa

D Muara sungainya terlindung daripada angin monsun

25. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah pencapaian paling besar Parameswara kepada kerajaan Melayu Melaka?

A Menjadikan Islam agama rasmi Melaka

B Menjalin hubungan dengan negara China

C Menjadi pemerintah kerajaan Melayu Melaka

D Menjadikan Melaka pelabuhan perdagangan terkenal26. Hubungan Melaka dengan China terjalin setelah Laksamana Yin Ching melawat Melaka pada 1404. Apakah kepentingan hubungan ini kepada Melaka?

A. Mendapat bantuan ketenteraan

B. Mendapat bekalan beras dari China

C. Membentuk sebuah empayar yang luas

D. Mendapat pengiktirafan daripada kerajaan China27. Mengapakah Parameswara meninggalkan Palembang?

A. Diburu oleh Majapahit

B. Gagal menawan Majapahit

C. Ingin membuka kerajaan di Temasik

D. Gagal dalam perebutan takhta kerajaan Palembang

28. Mengapakah Parameswara memilih Melaka untuk membina kerajaannya?

I. Pemandangannya indah

II. Kedudukannya strategik

III. Diundang oleh penduduk Melaka

IV. Terlindung daripada tiupan angin monsun

A. I dan II

B. II dan III

C. II dan IV

D. I dan IV

29. Pada zaman keagungannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara dan antarabangsa. Faktor manakah yang menyebabkan Melaka menjadi pusat perdagangan bertaraf dunia?

A. Kejayaan Melaka menguasai Siam

B. Kejayaan Melaka membentuk empayar yang luas

C. Pelabuhan Melaka berperanan sebagai pelabuhan entrepot

D. Pelabuhan Melaka hanya memperdagangkan hasil setempat

30. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan di Melaka.

Tokoh X ialah

A. Sultan

B. Bendahara

C. Laksamana

D. Temenggung31. Apakah tugas Syahbandar di pelabuhan Melaka?

I. Menguruskan cukai

II. Menjadi hakim Negara

III. Menguruskan pasar dan gudang

IV. Mempertahankan Melaka daripada ancaman musuh

A. I dan III

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV32. Sistem berikut telah diguna pakai oleh Kerajaan Melayu Melaka.

Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada pengamalan sistem tersebut?

A. Bekerjasama untuk kemerdekaan

B. Berdiplomasi membawa kejayaan

C. Bersatu untuk mencapai kemajuan

D. Berusaha mengelakkan penjajahan asing 33. Rajah berikut menunjukkan tugas golongan cerdik pandai di istana Melaka.

Apakah X?

A Ulama

B Jurutulis

C Pencatat

D Pengarang

34. Rajah berikut menunjukkan sebuah kerajaan yang menjadi jajahan takluk Melaka.

Apakah X?A Siak

B Pasai

C Lingga

D Inderagiri35. Jadual berikut menerangkan kejayaan yang dicapai oleh tentera Melaka ketika menghadapi tentara Siam.

TahunPeristiwa

1445Melaka Berjaya menewaskan Siam

1456

Apakah faktor utama yang menyebabkan tentera Melaka Berjaya menewaskan tentera Siam?

I. Strategi yang berkesan

II. Pemimpin yang berwibawa

III. Organisasi tentera yang mantap

IV. Teknologi peralatan yang baik

A. I dan II

B. I dan IV

C. II dan III

D. III dan IV36. Bendahara Tun Mutahir tidak disenangi oleh pembesar lain kerana

A beliau bersikap pilih kasih dalam menjalankan tugasnya

B beliau memiliki kekayaan yang melebihi pembesar lain

C beliau gagal berperanan dalam menasihati sultan

D beliau tidak disenangi oleh kerabat istana37. Slogan berikut merujuk kepada kedatangan orang Portugis ke Timur.

Apakah faktor utama kedatangan portugis ke Melaka?A Rakyat Portugis berani menemp