Sejarah Ting 1 Dgn Jawapan BAB 4

  • View
    50

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Sejarah Ting 1 Dgn Jawapan BAB 4

Bab 4

Bab 4

1Kedua-dua kerajaan berikut merupakan

ancaman kepada Melaka.

Apakah langkah Parameswara untuk menangani ancaman tersebut?

AMembentuk pasukan tentera Melaka

BBerpindah meninggalkan Temasik

CMemohon perlindungan Siam

DBerpakat dengan orang Laut

2Rajah berikut merupakan faktor yang mendorong Parameswara untuk memajukan Temasik.

Apakah faktor X?

AKaya dengan hasil bumi

BKedudukan yang strategik

CMemiliki penduduk yang ramai

DBebas daripada ancaman lanun

3Parameswara memulakan perjalanan dari

Palembang ke...

ATemasik

B Kampar

CBentan

DMuar

4Mengapakah orang-orang Majapahit ingin memburu Parameswara dan pengikutnya?

AParameswara menculik puteri Majapahit ke temasik

BParameswara menyaingi pelabuhan Majapahit

C Parameswara membunuh raja Majapahit

DParameswara cuba membebaskan Palembang daripada Majapahit tetapi gagal

5

Mengapakah Temagi memberikan layanan berikut kepada Parameswara?

AParameswara merupakan anak raja yang berdaulat

B Temasik pernah menjadi naungan kerajaan Srivijaya

C Siam menjalin hubungan yang baik dengan Parameswara

DParameswara merupakan pahlawan yang gagah perkasa

6Siapakah yang mengasaskan Melaka pada

sekitar tahun 1400?

ATemagi

BSultan Yusof

CParameswara

DRaja Segara

7Maklumat berikut menunjukkan ciri kepimpinan Parameswara.

Apakah iktibar yang boleh dicontohi daripada ciri kepimpinan tersebut?

ABerdikari

BBerwibawa

CBersatu padu

DBerdaya saing

8Berdasarkan penyataan di atas, apakah

pandangan Parameswara terhadap perkampungan tersebut?

APerkampungan tersebut memiliki kawasan tanah yang subur

B Perkampungan tersebut sesuai dijadikan kawasan pertanian

C Kedudukan perkampungan tersebut amat baik dan berpotensi dimajukan

DPerkampungan tersebut amat sesuai

dijadikan kawasan perikanan

9Mengapakah Parameswara berusaha menuntut haknya untuk menjadi pemerintah Temasik?

ATemasik pernah menjadi naungannya

BParameswara telah berjaya menguasai Temasik

CParameswara mendapat bantuan China

DParameswara mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah Temasik

10Tempat

Peristiwa

Temasik

Pemerintah Temasik iaitu Temagi telah dibunuh oleh Parameswara

Apakah kesan peristiwa di atas terhadap

Parameswara?

IPenduduk Temasik bangkit menentang Parameswara

IIKerajaaan Siam ingin menuntut bela

IIIKerajaan Majapahit cuba untuk menakluki Temasik

IVRakyat Palembang telah berhijrah ke

Temasik

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

11Monolog berikut mugkin diungkapkan oleh Parameswara.

Apakah langkah yang diambil untuk

mencapai tujuan tersebut?

AMembunuh Temagi

BMengadakan rundingan

CMenandatangani perjanjian

D Memperkukuh barisan ketenteraan

12Mengapakah Parameswara berminat untuk

menjadi pemerintah di kawasan berikut?

A Pernah menjadi naungan Palembang

BBersaing mendapatkan kuasa politik

C Ingin memonopoli perdagangan rempah

D Mempertahankan Temasik dari ancaman

13Carta alir berikut menunjukkan perjalanan Parameswara dan pengikutnya dari Palembang ke Melaka.

Mengapakah Parameswara tidak kekal lama

di Muar?

AHutan tebal

BSerangan Lanun

CBencana alam

DAncaman Siam

14Rajah 1 menunjukkan tempat yang pernah

menjadi persinggahan Parameswara

sebelum membuka penempatan di Melaka.

Rajah 1

Apakah X?

ASegamat

BBatu Pahat

CKota Tinggi

DSungai Ujong

15Apakah fungsi tumbuhan berikut kepada

Melaka?

AMenjadi benteng semulajadi

BMengurangkan hakisan pantai

CMembekalkan hasil hutan

D Merupakan tempat berteduh

Buku teks hlm.48

1616 Antara berikut, yang manakah merupakan

penduduk awal bagi perkampungan

nelayan yang ditemui oleh Parameswara?

IOrang Asli

II Orang Laut

III Orang Bugis

IV Orang Darat

AI dan II

B I dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Buku teks hlm.48

17Apakah keistimewaan bentuk muka buni berikut?

AMengekalkan air bersih

BMenjadi tanah pertanian

C Mengeluarkan hasil hutan

D Menjadi petunjuk bagi pedagang

Buku teks hlm.48

18 Mengapakah Parameswara menjangkakan

Temasik akan berkembang maju ?

AKekuatan tentera

BKedudukan strategik

C

D

Apakah fungsi tumbuhan berikut kepada

Melaka?

AMenjadi benteng semulajadi

BMengurangkan hakisan pantai

CMembekalkan hasil hutan

DMerupakan tempat berteduh

19Parameswara berpendapat bahawa kedudukan Melaka sangat baik kerana berhampiran dengan laut.

Apakah kelebihan kedudukan tersebut ?

ASelat Melaka mudah dikawal

BTempat laluan kapal dagangan

CSistem pertahanan semula jadi

DPanduan untuk pedagang berlayar

Buku teks hlm.48

20Andaikan anda berada di Melaka pada kurun ke-14, apakah pekerjaan yang anda akan lihat di sana ?

APetani

BNelayan

CPahlawan

DPendakwah

Buku teks hlm.48

21 Peristiwa berikut merujuk kepada asal-usul sejarah pembukaan sebuah kerajaan yang dinamai.

Peristiwa

Semasa Parameswara berehat di bawah sepohon pokok, baginda melihat seekor pelanduk menendang anjing perburuannya.

ATemasik

BMelaka

CKampar

DMuar`

Buku teks hlm.49

22 Andaikan anda berada di Melaka pada kurun ke-14, apakah pekerjaan yang anda akan lihat di sana ?

A Petani

B

CPahlawan

D

23 Peristiwa berikut merujuk kepada asal-usul

sejarah pembukaan sebuah kerajaan yang

dinamai.

Peristiwa

Semasa Parameswara berehat di bawah sepohon pokok, baginda melihat seekor pelanduk menendang anjing perburuannya.

ATemasik

C Kampar

BMelaka

D Muar

`

Buku teks hlm.49

24Rajah berikut berkaitan asal-usul nama

Melaka.

Apakah X ?

AAnjing perburuan

BParameswara

CPelanduk

DMuara sungai

Buku teks hlm.49-50

25 Apakah implikasi daripada peristiwa berikut ?

AMelaka diberi nama

B Anjing perburuannya terbunuh

CPokok Melaka memiliki kuasa ajaib

DPelanduk binatang dikagumi

Buku teks hlm.49

26 Mengikut sumber yang dicatat oleh

Sejarah Melayu, nama Melaka sebenarnya

berasal daripada nama

Apokok

Borang

Csungai

Dhaiwan

Buku teks hlm.49

2525 Apakah peristiwa yang menberi ilham

kepada Parameswara untuk menubuhkan

kerajaan Melaka ?

ABanjir

BRibut taufan

CSingapura dilanggar todak

DPelanduk mengalahkan anjing

Buku teks hlm.49

26Maklumat berikut berkaitan dengan sejarah asal-usul nama Melaka daripada sebuah sumber.

Apakah sumber tersebut ?

AArabic History

BHindu Legend

C Sejarah Melayu

DSuma Oriental

Buku teks hlm.49

2727 Perkara berikut merujuk kepada kelebihan

yang ada pada Melaka pada kurun ke-15.

Kelebihan tersebut membantu Melaka dari

segi

APertanian

BPerdagangan

CPerluasan kuasa

DPembinaan empayar

Buku teks hlm.49

28 Senarai berikut berkaitan dengan negeri Melaka.

Apakah perkaitan tersebut ?

AFlora dan fauna Melaka

BDaya tarikan Melaka

CLambang kegemilangan Melaka

DSejarah asal-usul nama Melaka

Buku teks hlm.49

2929 Petikan berikut menggambarkan keazaman

Parameswara.

Apakah keazaman Parameswara ?

AMemajukan Melaka

BMendirikan kerajaan

CMembantu penduduk

DMemulakan perdagangan

Buku teks hlm.49

3030 Parameswara telah memilih nama Melaka untuk dijadikan negeri bersempena dengan

ABinatang yang menendang anjing perburuannya

BPokok Melaka tempat beliau berehat

CPerkampungan nelayan

DKuih Melaka yang sedang beliau santap

Buku teks hlm.49

3131 Apakah keistimewaan pokok Amalaka

berikut ?

IBuahnya mempunyai kuasa ajaib

IIMerupakan kediaman Tuhan agama

IIIPokok pertama yang tumbuh di Temasik

IVPokok yang boleh mengubati penyakit

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

Buku teks hlm.50

32Dialog berikut mungkin berlaku antara dua orang pedagang Arab.

Apakah maksud Malakat

APelabuhan entrepot

BPusat perdagangan yang maju

CTempat perhimpunan segala dagang

DSebuah perkampungan yang aman

Buku teks hlm.50

33Senarai berikut merupakan kemudahan Pelabuhan Melaka

Mengapakah kemudahan tersebut disediakan?

AMenaikkan nama Melaka

BMenambahkan beban kerajaan Melaka

CMenarik minat pedagang ke Melaka

DMengurangkan pendapatan kerajaan Mel