SEJARAH Ting 3

  • View
    373

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of SEJARAH Ting 3

INSTITUSI PENTADBIRAN TEMPATAN

Nama rasmi institusi yang saya kaji ialah Majlis Perbandaran Pasir Gudang Johor atau dalam singkatannya ialah MPPG. Majlis Perbandaran Pasir Gudang ini terletak di Majlis Perbandaran Pasir Gudang, Menara Aqabah, Jalan Bandar, 81700, Pasir Gudang, Johor. Matlamat lokasi ialah Menguruskan alam sekitar dengan berkesan dan dinamik, memastikan masyarakat mendapat manfaat melalui aktiviti dan projek pembangunan yang dijalankan , menekankan pembangunan yang holistic berdasarkan peruntukan Akta Kerajaan Tempatan dan selaras dengan dasar-dasar kerajaan, mengetengahkan masyarakat Bumiputera yang berpotensi sebagai usahawan berjaya, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anggota pekerja melalui latihan yang berterusan, mempertingkatkan kerjasama dengan masyarakat bagi memperkasa komuniti.Visi mereka pula ialah menjadi pihak berkuasa tempatan yang professional, berwibawa, dan berdaya maju. Misi pula ialah merancang, mengurus, mengawal selia dan menyampaikan perkhidmatan dengan cekap dan berkesan untuk meningkatkan kualiti hidup komuniti. Carta organisasi mereka pula adalah seperti berikut

Yang Di Pertua MPPG ialah Encik Hj. A. Rahim Bin Hj. Nin. Manakala, setiausahanya ialah En. Md. Zanal Bin Misran. MPPG mempunyai 5 bahagian yang terdiri daripada Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam yang diketuai oleh Puan Noorhayati Bte Sarmoen. Yang kedua pula iaitu Bahagian Pengurusan Kontrak yang diketuai oleh Puan Zuraine Bte Mahmood. Yang ketiga iaitu Unit Undang-Undang yang diketuai oleh En Nurazam Bin Razali. Yang keempat pula iaitu Unit Audit Dalam yang diketuai oleh En Abdul Malek Bin Mohamed. Yang terakhir pula iaitu Unit Pusat Setempat(OSC) yang diketuai oleh En. Abdul Ghapar Bin Dahlan. Terdapat 9 jabatan di dalam institusi pentadbiran ini. Yang pertama iaitu, Jabatan Kemsyarakatan yang diketuai oleh Tuan Hj. Adnan Bin Abd Ghani. Yang kedua pula iaitu Jabatan Khidmat Pengurusan yang diketuai oleh Puan Rahamah Bte Mahmood. Yang ketiga pula iaitu Jabatan Kewangan yang diketuai oleh Puan Mariaton Bte Ibrahim. Seterusnya, yang keempat, Jabatan Perancang Bandar yang dimpimpin oleh En Abdul Ghapar Bin Dahlan. Yang kelima pula iaitu Jabatan Landskap oleh Puan Zanariah Bte Kadir. Yang keenam, Jabatan Bangunan yang dipimpin oleh Tuan Hj. Ismail Bin Hj. Mat Taib. Selanjutnya, yang ketujuh, Jabatan Kejuruteraan yang diketuai oleh En Abd Majid Bin Sapihe. Yang kelapan, Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Hartanah dipimpin oleh Tuan Hj. Mohd Ali Bin Abu Backer. Yang terakhir iaitu Jabatan Perkhidmatan Perbandaran Dan Perlesenan yang diketuai oleh Tuan Hj. Mohd Yusuf Bin Abd Wahab.

LATAR BELAKANG SEJARAH PENUBUHAN

Majlis Perbandaran Pasir Gudang (MPPG) telah ditubuhkan pada 1 Julai 2008 di bawah Seksyen 3, Akta Kerajaaan Tempatan, 1976 (Akta 171). Kawasan tadbiran MPPG berkeluasan 311 kilometer persegi (31,132 hektar) yang meliputi Mukim Tiram dan sebahagian Mukim Plentong. Sejarah penubuhan MPPG ini bermula pada 1 Julai 1977 apabila Majlis Bandaran Pasir Gudang ditubuhkan melalui Pengisytiharan Warta Kerajaan Negeri Johor Jil.21 Bil 4, J.P.U. 10 bertarikh 17 Februari 1977 di bawah seksyen 3, Enakmen Lembaga Bandaran (Bil 118). Berkuatkuasa pada tarikh yang sama, Johor Corporation (dahulunya dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor-PKENJ) telah dilantik sebagai Pihak Berkuasa Tempatan bagi mentadbir dan memajukan kawasan Majlis Bandaran Pasir Gudang ini dibawah Seksyen 150, Enakmen Lembaga Bandaran.

Mulai 1 Julai 1985, Kerajaan Negeri Johor telah bersetuju PBT Pasir Gudang ditadbir di bawah Seksyen 7, Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171) menggantikan penggunaan Enakmen Lembaga Bandaran 1937 (Bil 118). Johor Corporation telah diamanahkan oleh Kerajaan Negeri untuk mentadbir PBT Pasir Gudang mengikut tempoh-tempoh pentadbiran yang telah diluluskan sehingga 31 tahun lamanya iaitu dari 1 Julai 1977 hingga 30 Jun 2009. Apabila PBT Pasir Gudang telah memenuhi semua kriteria sebagai sebuah Majlis Perbandaran, dan Majlis Perbandaran Pasir Gudang (MPPG) telah ditubuhkan pada 1 Julai 2008 di bawah Seksyen 3, Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171). Dua orang pegawai Johor Corporation telah dipinjamkan sebagai Yang DiPertua dan Setiausaha MPPG bagi mentadbir MPPG dalam tempoh peralihan, iaitu Tuan Haji Lukman Bin Haji Abu Bakar, Pengurus Besar Kanan Johor Corporation telah dilantik sebagai Yang DiPertua dan Encik Mohamad Mazlan Bin Ali, Timbalan Pengurus Besar Johor Corporation dilantik sebagai

Setiausaha MPPG. Mulai 1 September 2009 tampuk pengurusan MPPG berhijrah ke era baru apabila Kerajaan Negeri mengambil alih sepenuhnya pentadbiran MPPG daripada Johor Corporation dengan menempatkan dua orang Pegawai Tadbir Negeri Johor iaitu Tuan Haji A. Rahim Bin Nin sebagai Yang DiPertua dan Encik Zanal Bin Haji Misran sebagai Setiausaha bagi mentadbirkan MPPG. Selaras dengan penubuhan MPPG, maka perlantikan ahli-ahli majlis telah dibuat pada 1 Julai 2008 yang meliputi 24 zon. Peranan ahli majlis adalah sebagai penghubung di antara masyarakat setempat dengan pengurusan MPPG.

Undang-undang tubuh/Undang-undang kecil

Terdapat beberapa undang undang kecil penubuhan MPPG . Antaranya ialah UndangUndang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1988 , Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989 - Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Pindaan) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2004 dan Undang undang kecil Iklan pilhanraya ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 1990 . Selain itu , undang undang kecil yang telah ditubuhkan ialah Undang Undang Kecil Taman ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 1993 , Undang Undang Kecil Pelesenan Anjing ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 1993 , Perintah Lalulintas Jalan ( Peruntukan Tempat Letak Kereta ) ( Majlis Pebandaran Pasir Gudang ) 2001 dan Undang Undang Kecil Vandalisme ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2003 . Selanjutnya , Undang Undang Kecil Tandas Awam ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2003 , Undang Undang Kecil Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2006 , Undang Undang Kecil Penjaja ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2010 dan Undang Undang Kecil Mencegah Kekotoran ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2010 .

Seterusnya ,Undang Undang Kecil Pasar Awam / Persendirian ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 1989 , Undang Undang Kecil Iklan ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 1989 Undang Undang Kecil Iklan ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) ( Pindaan ) 1990 , Undang Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut ( Majlis

Perbandaran Pasir Gudang ) 2010 , Undang Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) ( Akta 171 ) 2010 dan Undang Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Jalan , Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 ) ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 1990 . Akhir sekali , Undang Undang Kecil Pengendali Makanan ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2010 , Undang Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian ( Majlis Perbandaran Pasir Gudang ) 2010 dan Undang Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan Akta Jalan , Parit dan Bangunan 1974 ( Akta 133 ) 2010 .

Perincian peranan/Tanggungjawab bidang tugas pentadbir Yang DiPertua adalah Ketua Jabatan yang bertanggungjawab dalam menjalankan kewajipan-kewajipan jawatan Yang DiPertua dengan sah di sisi Undang-undang. Yang DiPertua bertanggungjawab sebagai Ketua Eksekutif Majlis. Yang DiPertua juga merupakan seorang Ahli-ahli majlis. Yang DiPertua bertanggungjawab mengesahkan dengan menandatangani meteri Pihak Berkuasa Tempatan. Yang DiPertua adalah bertanggungjawab kepada Majlis dalam perlaksanaan dasar-dasar Kerajaan dan peraturan-peraturan serta keputusan Majlis dijalankan dengan sempurna. Yang DiPertua adalah bertanggungjawab mempengerusikan Mesyuarat dalam sidang Mesyuarat Penuh dan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap seperti Jawatankuasa Kewangan dan Am, Jawatankuasa Pelan dan Perancang, Jawatankuasa Kerjaraya dan Pembangunan, Jawatankuasa Bantahan, Jawatankuasa Lembaga Tender/Sebutharga, Jawatankuasa Lembaga Lantikan dan Kenaikkan Pangkat, Jawatankuasa embaga Tatatertib, Jawatankuasa Lembaga Kurniaan Tambang Haji, Jawatankuasa Temuduga Gerai dan lain lain mesyuarat yang dibentuk dari masa ke semasa. Yang DiPertua MPPG bertanggungjawab menandatangani segala dokumen mengnai tender yang dikeluarkan dan juga surat-surat perjanjian yang berkaitan dengannya. Yang DiPertua bertanggungjawab menandatangani pelan-pelan yang diluluskan oleh Majlis seperti pelan bangunan, pelan kerja tanah, pelan infrastuktur/jalan/perparitan, layout dan kebenaran merancang dan surat-surat kelulusan mesyuarat. Yang DiPertua bertanggungjawab meluluskan dan menandatangani Sijil Kelayakan Menduduki(CFO). Yang DiPertua bertanggungjawab menimbangkan serta meluluskan ke Mahkamah setelah diperakukan oleh Pembantu Undang-indang dan mendapat kebenaran bertulis dari Pendakwaraya. Yang Dipertua bertanggungjawan mengarahkan kes-kes untuk dibawa ke Mahkamah setelah diperakukan oleh Pembantu Undand-undang dan mendapat kebenaran bertulis dari

Pendakwaraya. Yang DiPertua bertanggungjawab menyemak dan membaiki stuktur organisasi dan system pentadbiran Majlis untuk mencapai pengurusan yang berkualiti. Yang DiPertua bertanggungjawab menghadiri mesyuarat-mesyuarat Negeri termasuklah Jawatankuasa Pembangunan Negeri. Yang DiPertua bertanggungjawab memastikan perkhidmatan yang baik diantara Majlis dengan lain-lain Jabatan dan Agensi termasuk Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan(NGO) dan orang ramai. Yang Dipertua bertanggungjawab ke atas Belanjawan Tahunan Majlis. Yang Dipertua bertanggungjawab sebagai Ketua Pengurus Kerja, ia mempunyai kuasa ke atas semua pegawai dan anggota pekerja Majlis untuk melaksanakan dengan licin dan berkenaan program