12
SEMINAR SEMINAR Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului proiectele de cercetare a teritoriului Bucureşti, 6 septembrie 2011 Bucureşti, 6 septembrie 2011

SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

 • Upload
  adie

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ” Bucureşti, 6 septembrie 2011. Prioritatea 2 – Analize focalizate spa ţ ial , realizate la cererea utilizatorilor. Obiectiv - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

SEMINARSEMINAR

„„Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriuluiproiectele de cercetare a teritoriului” ”

Bucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Page 2: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Prioritatea 2 – Prioritatea 2 – Analize focalizate spaAnalize focalizate spaţţialial,, realizate la cererea realizate la cererea utilizatorilorutilizatorilor

Obiectiv Utilizarea rezultatelor ESPON în procesele la nivel european, transnaţional,naţional, transfrontalier şi regional/localTipuri de acţiuni1) Studii integrate şi analize tematice 2) Sprijin ştiinţific pentru acţiuni de inovare sau experimentale3) Acţiuni comune cu celelalte programeBeneficiari eligibiliautorităţi publice, autorităţi responsabile de implementarea programelor, grupuri de regiuni şi/sau oraşe, etc. (stakeholders)/Universităţi şi instituţii de cercetare, din domeniul dezvoltării teritoriale Buget 6,536,250 Euro Rezultate aşteptate 20 – 40 de analize focalizate derulate în colaborare cu factorii relevanţi – autorităţi europene şi din statele membre, autorităţi ale programelor

Page 3: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Prioritatea 2 – 2 etape necesare pentru analize focalizate Prioritatea 2 – 2 etape necesare pentru analize focalizate

§ ETAPA 1ETAPA 1 – Solicitare de expresii de interes (Call for expression of interes )

AUTORITĂŢILE PUBLICE* îşi exprimă interesul pentru anumite tematici IDEE DE PROIECT

§ ETAPA 2ETAPA 2 – Solicitare de propuneri de proiecte (Call for proposals)

UNIVERSITĂŢI ŞI INSTITUŢII DE CERCETARE propun proiecte care vor fi realizate în colaborare strânsă între stakeholders şi GTP

PROIECT

* Autorităţi publice (programul ESPON) = organisme care au o misiune publică, care implementează politici publice şi realizează atribuţii publice

Page 4: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

• Growth Poles in South-East of Europe/GROSEE (360.000,00 €)• Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial Planning/KITCASP

(360.000,00 €)• Liveable Landscapes for Sustainable Territorial Development/LIVELAND

(379.796,09 €)• Landscape Policy for the 3 Countries Park/LP3LP (360.000,00 €)• North Sea - Spreading Transnational Results/NORTH SEA STAR

(340.000,00 €)

Page 5: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Poli de creştere în Europa de Sud-EstPoli de creştere în Europa de Sud-Est

Obiectiv: Analiza rolului polilor de creştere din Europa de Sud-Est (Bucureşti, Sofia, Atena) în reţeaua policentrică europeană.

Termen depunere propuneri de proiecte: 20 octombrie 2011

Perioadă de derulare: 18 luni (ianuarie 2012 – iulie 2013)

Buget: 360.000 Euro

Beneficiari eligibili: Universităţi şi instituţii de cercetare din domeniul dezvoltării teritoriale, experţi/cercetători/practicieni

Page 6: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Page 7: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Poli de creştere în Europa de Sud-EstPoli de creştere în Europa de Sud-Est

Elemente principale ale cercetării:

• Analiza rolului celor trei capitale în sistemul urban policentric european;• Analiza accesibilităţii şi conectivităţii capitalelor, a coridoarelor de

transport şi identificarea acţiunilor necesare pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Pentagonul şi a accesibilităţii către aceste oraşe, inclusiv potenţiale proiecte majore de infrastructură;

• Analiza comparativă a celor trei studii de caz, identificarea şi descrierea factorilor de competitivitate a polilor de creştere, precum şi a provocărilor specifice

• Identificarea perspectivelor de dezvoltare şi a potenţialului de formare a unui noi nucleu de dezvoltare economică axat pe trepiedul Bucureşti – Sofia – Atena

• Analiza rolului zonelor metropolitane şi a relaţiilor de cooperare cu hinterlandul pentru creşterea competitivităţii polilor de creştere;

• Studierea relaţiei dintre modul de utilizare a terenurilor şi calitatea vieţii în cele trei zone de studiu

Page 8: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Page 9: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Page 10: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Poli de creştere în Europa de Sud-EstPoli de creştere în Europa de Sud-Est

• Stakeholderi: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (România) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice (Bulgaria) Ministerul Economiei, Competitivităţii şi Navigaţiei (Grecia)

• Alţi actori interesaţi: Primăria Municipiului Bucureşti Municipalitatea Sofia Prefectura Atena

• Referinţe bibliografice (România): PATN, PATJ Ilfov, Planul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov 2007-2013 Planul Urbanistic General Bucureşti Conceptul Strategic Bucureşti 2035 (în curs de elaborare) Studii privind variante de zonă metropolitană a Municipiului Bucureşti

Page 11: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Poli de creştere în Europa de Sud-EstPoli de creştere în Europa de Sud-Est

Calendar estimativ al activităţilor:- Evaluare şi aprobare propuneri de proiecte: noiembrie – decembrie 2011- Kick-off meeting – minimum ianuarie 2012 - Raport iniţial – aprilie 2012 - Raport intermediar – - Raport draft final - Raport final

Evenimente estimate pe parcursul derulării proiectului: - Kick-off meeting – organizare/participare din buget proiect- 3 Ateliere de lucru (dezbateri cu actorii interesaţi) – organizare din buget proiect- 3 întâlniri ale comitetului de orientare al proiectului – participare din buget proiect- 3 evenimente de diseminare a rezultatelor - - Conferinţă finală – participare din buget proiect

Page 12: SEMINAR „ Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiectele de cercetare a teritoriului ”

Noi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiNoi oportunităţi de finanţare ESPON pentru proiecte de cercetare a teritoriuluiBucureşti, 6 septembrie 2011Bucureşti, 6 septembrie 2011

Vă mulţumim!Vă mulţumim!

Autoritatea Naţională a Programului ESPON 2013Ministerul Dezvoltării Regionale şi TurismuluiDirecţia Generală Dezvoltare TeritorialăServiciul Strategie şi Coeziune TeritorialăTelefon: 0372 114 514Fax: 0372 114 560E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

www.espon.euwww.mdrt.ro www.infocooperare.ro www.esponromania.ro