Seminarska rabota po Geografija na tema - rabota po Geografija...Seminarska rabota po Geografija na tema: VICTORIA FALLS (MOSI-OA-TUNYA) [Livingstone, Zambia/Victoria Falls, Zimbabwe] Viktorini Vodopadi IGUAZU FALLS

 • Published on
  05-Feb-2018

 • View
  227

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • Seminarska rabota po Geografija na tema:

  VICTORIA FALLS (MOSI-OA-TUNYA) [Livingstone, Zambia/Victoria Falls, Zimbabwe]

  Viktorini Vodopadi

  IGUAZU FALLS (IGUASSU FALLS) [Puerto Iguaz, Argentina/Foz do Iguau, Brazil]

  Iguasu Vodopadi Izrabotil: Mentor: Martin Mi{evski Mite Ristov

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  2

  SODR@INA: - Vodopadi Viktorija................................................................3

  fziz~ki karakteristiki.......................................................4

  tesnite promeni na Vodopadot Viktorija..................6

  pred kolonijalna istorija.....................................................7

  istorijata na Viktorija od 1900 pa do denes............8

  Nezavisnosta na Zambija i UDI na Rodesia..................9

  Turizmot vo dene{no vreme...................................................9

  Nacionalni Parkovi.................................................................10

  Vegetacija...................................................................................10

  Div svet........................................................................................11

  - Iguasu vodopadi.......................................................................12

  Geografska polo`ba..................................................................12

  Sporedba so drugi poznati vodopadi................................14

  Nacionalen park Iguasu..........................................................14

  Turisti~ki centar..................................................................15

  -Koristena iteratura..........................................................15

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  3

  Vodopadi Viktorija

  sl.1 Se prostira na {irina od 1.7km, visina 108m i prose~en tek od 1 milion litri

  vo sek., pa zatoa ne e ni najmalku ~udno {to Vodopadot Viktorija e nare~en

  ~ad {to grmi (smoke that thunders). Toj e i vsu{nost najgolemiot vodopad

  vo svetot, edno od sedumte svetski ~uda pod za{tita na UNESCO.

  Navistina, toj unificira mo} i ubavina, skromnost i prepla{enost.

  Vodopadot Viktorija ili Mosi-oa-Tunya e lo~iran vo ju`na Afrika na rekata

  Zambezi pomegu zemjite Zambija i Zimbabve. Pokraj toa {to e najgolem

  vodopad vo svetot, toj spaga i vo grupata na vodopadi so naj~udna forma i

  najraznoviden div svet koj lesno moze da bide zabelezan od bilo koja negova

  strana.

  Mosi-oa-Tunya ili the Smoke that Thunders (~ad {to grmi) e imeto {to

  lokalnite luge go upotrebuvale i upotrebuvaat koga zboruvaat za ovoj

  vodopad, dodeka sega{noto ime, Viktorija, go dobi od {kotskiot istrazuva~

  Dr. Dejvid Living{toun.

  I pokraj toa {to ne e nitu najvisokiot nitu naj{irokiot vodopad, sepak za

  nego se veli deka e najgolemiot vo svetot. Ova se bazira vrz faktot {to toj

  so negovata {iro~ina od 1.7km i visina 108m go formira najgolemiot pad na

  voda vo svetot. Vakvata nevoobi~aena forma na Vodopadot Viktorija,

  ovozmo`uva virtuozniot pad na vodata da mo`e da se gleda i od blizina na

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  4

  60m, zatoa {to rekata Zambezi se vleva vo dlaboka tesna jama koja pak od

  druga strana e povrzana so dolga serija od tesni premini. Samo Vodopadot

  Viktorija i nekolku drugi im go ovozmo`uvaat na turistite zadovolstvoto

  da ~ekorat blisku do nego i da u`ivaat vo negovata prekrasnata gletka.

  Diviot svet na Afrika mo`e lesno da bide zabele`an vo okolinata na

  vodopadot, a i{to taka i rekata Zambezi e mo{ne poznata po raznoraznite

  vidovi na re~ni ribi. So eden zbor, posetata i razgleduvaweto na Vodopadot

  Viktorija vo i{to vreme mo`e da se kombinira so re~en ribolov i zapoznavawe

  so golem broj na divi `ivotni i ptici.

  Vodopadot Viktorija e edna od najgolemite turisti~ki atrak~ii na Afrika i

  e i{to taka pod zastita na UNESCO. Vodopadot go delat zemjite Zambija i

  Zimbabve i sekoja od niv ima svoj poseben na~ionalen park i grad koj slu`i kako

  ~entar na turizmot vo sekoja od niv. Vo Zambija toa se Na~ionalniot Park

  Mosi-oa-Tunya i gradot Living{toun, a vo Zimbabve Na~ionalniot Park

  Viktorinite Vodopadi i gradot na Viktorinite Vodopadi.

  Fizi~ki karakteristiki

  Na zna~itelna distanca nad Vodopadot Viktorija, rekata Zambezi te~e na

  {iroka lenta od bazalt, vo plitka dolina, opkru`ena so niski i oddale~eni eden

  od drug kameno-peso~ni ridovi. Tekot na rekata e pro{aran so mnogu ostrovi

  ~ij broj zna~itelno se zgolemuva so priblizuvaweto na rekata kon vodopadot.

  Nema planini, strmni nasipi, nitu dlaboki dolini, {to bi bilo mosne logi~no

  da po{tojat koga e vo prasawe formirawe na bilo kakov vodopad. Po{tojat

  samo visoki ramnini koi se prostiraat na {toti~i kilometri vo site

  prav~i.

  Vodopadite se formiraat koga celosnata xorizontalna sirina na rekata se

  preobrazuva vo edinstvena vertikalna kapka koja paga vo popre~na jama siroka

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  5

  1708m. Dlabo~inata na jamata nare~ena Prv Tesen Premin (First Gorge)

  varira od 80m na nejziniot zapaden kraj pa se do 108m do centarot.

  Edinstveniot izlez na jamata e 110m {irok prazen pro{tor koj opfa}a 2/3 od

  {irinata na vodopadite od zapadniot kraj, preku koj celiot volumen na rekata

  paga vo preminot na Vodopadot Viktorija.

  Postojat 2 ostrovi na grebenite na vodopadot dovolno golemi za da go

  podelat tekot na vodata na dva dela i koga toj se naoga vo svojot maksimum,

  ostrovot Boaruka vo blizina na zapadniot breg i ostrovot Livingstoun vo

  sredi{niot tek na rekata. Koga tekot na vodata e pomal od makslimalniot,

  dodatni ostrov~iwa go delat tekot na vodata na posebni paralelni tekovi.

  Glavnite tekovi se imenuvani po redosled, po~nuvajki od Zimbabve (zapadno) pa

  do Zambija (isto~no) : Vodopadot na \avolot (Devils cataract), Glavni Vodopadi

  (Main Falls), Vodopadot Vino`ito (Rainbow Falls) i Isto~en Vodopad (Eastern

  cataract).

  Vo kotlinata Zambezi periodot od docen Noemvri pa se do ran April e

  vsu{nost periodot na do`dovi, dodeka ostanite meseci od godinata se

  nare~eni suva sezona. Godi{niot maksimalen sezonski tek na rekata e od

  Februari do Maj so dostignuvawe na kulminacija vo mesec April. Toga{

  vodeniot prav dostignuva visina nad 400m, ponekoga{ duri i dvojno pove}e

  taka {to mo`e da bide vidliv i na dale~ina od 50km. Za vreme na ovaa sezona

  nevozmo`no e da se zabele`i najdolnata krajna to~ka i vo golem del liceto na

  vodopadite, kako {to i ne e dostapno pe{a~eweto po karpite na

  sprotivnata strana od vodopadite zatoa {to vodata paga so ogromna

  brzina, udira na site strani i kako posledi~a se naokolu pretvora vo magla.

  Za vreme na suvata sezona, ostrov~iwata na grebenot stanuvaat se

  po{iroki i pobrojni, a i{to taka dnoto na Prviot Tesen Premin (First Gorge)

  stanuva vidlivo zaedno so golem del od negovata dol`ina na prostirawe. Vo

  ovoj period mo`no e da se pe{a~i pokraj dnoto na Preminot od stranata na

  Zimbabve. Vo mesec Noemvri tekot na vodata e optrilika deset pati pomal

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  6

  od onoj vo April, i vakvata razlika e najgolema vo sporedba so ostanatite

  golemi vodopadi vo svetot, i e pri~ina da godi{niot prose~en tek na voda na

  Vodopadot Viktorija da bide pomal od o~ekuvanoto bazirano vrz maksimalniot

  nejzin tek.

  Tesnite Premini na Vodopadot Viktorija

  Celokupniot volumen na rekata Zambezi se probiva niz izlezot na Prviot

  Tesen Premin (First Gorge) {irok 110m pa prodol`uva do dale~ina od 150m, potoa

  vleguva vo niza tesni zig-zag premini obele`ani po redosled {to samata voda

  go formira te~ejki. Vodata vleguvajki vo Vtoriot Tesen Premin (Second

  Gorge) pravi ostro vrtewe nadesno formira na samoto me{to dlabok bazen

  nare~en Lonec {to Vrie (Boiling Pot).

  Negovata povr{ina e mazna koga nivoto na voda e nisko, a vo periodi koga e

  nivoto na voda visoko, lesno mozat da bidat zabele`ani ogromni, bavni viori i

  turbulencii {to nalikuvaat na varewe.

  Osnovnite premini se :

  - Prv Tesen Premin : vo koj{to rekata kaj Vodopadot Viktorija prodira

  - Vtor Tesen Premin : 250m ju`no od vodopadot, dolg 2.15km

  - Tret Tesen Premin : 600m ju`no, dolg 1.95km

  - ~etvrt Tesen Premin : 1.15km ju`no, dolg 2.25km

  - Petti Tesen Premin : 2.55km ju`no, dolg 3.2km

  - Songvi Premin (Songwe Gorge) : 5.3km juzno, dolg 3.3km

  - Batoka Premin (Batoka Gorge) : se naoga vednas pod preminot Songvi, so

  dolzina od 120km i ja nosi rekata preku visoka ramnina do dolinata vo koja

  denes le`i ezeroto Kariba.

  Xidovite na ovie tesni premini se vertikalni i visoki otprilika 120m, no

  nivoto na voda vo niv varira do 20m megu vodenata i suvata sezona.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  7

  Pred kolonijalna istorija

  Na arheolo{kite mesta okolu vodopadite bile pronajdeni i predadeni

  umetni~ki predmeti stari 3 milioni godini, napraveni od kamen nare~en homo

  habilis. I{to taka, razni alati stari 50 000 godini od periodot na

  Srednoto Kameno Vreme kako i razni vidovi na oru`je i ukrasi stari 10 000 i

  2000 godini od periodot na Staroto Kameno Vreme. Lugeto-pripadnici na

  Kamenoto Vreme bile proterani od plemeto Khoisan koi pak od druga strana

  bile proterani od plemeto Bantu, kako {to se juznite Tonga narodi nare~eni

  Batoka/Tokalea, koi go narekuvale vodopadot Sungu na Mutitima. Slednite

  dojdenci, plemeto Matabele, go naimenuvale Manza Thunqayo, dodeka pak

  Batsvana i Makalolo gi narekuvale Mosi-oa-Tunya. Site ovie imiwa vo

  sustina go nosat imeto ~ad {to grmi .

  Prviot Evropeec {to gi videl vodopadite bil Dejvid Living{toun na 17

  Noemvri 1855 godina, za vreme na negoviot pat od najgorniot tek na Zabmezi

  pa do sredinata na rekata. Lokalnite plemiwa bile mo{ne dobro zapoznaeni so

  vodopadite kako i lovcite nare~eni Vortrekeri.

  Living{toun bil dobro zapoznat za po{toeweto na vodopadite u{te pred da

  stigne na samoto me{to i veslajki bil prefrlen na mal ostrov {to denes go

  nosi negovoto ime, Livingstoun Ajlend. Livingstoun bil prethodno

  impresioniran od Vodopadite Ngonye, no podocna, po otkrivaweto na

  Viktorija, impresioniranosta bila nesporedliva, taka {to duri im dade i

  anglisko ime vo ~est na Krali~ata Viktorija.

  Vo 1860, Living{toun bil povtorno vo poseta na Viktorija kade i napravil

  detalno nejzino prou~uvawe zaedno so Jon Kirk. Mnogu drugi evropski

  posetiteli kako na prmer Portugalskiot istra`uva~ Serpa Pinto, ~e{kiot

  istra`uva~ Emil Holub, koi napravile za prv pat detalen plan na Viktorija i

  okolinata vo 1875.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  8

  Istorijata na Viktorija od 1900 pa do denes

  Evropskoto naseluvawe vo okolinata na Viktorija zapo~na okolu 1900 godina

  kako rezultat na `elbata na Sesil Roud i Britanskata Ju`no Afri~ka

  Kompanija za zdobivawe so prava za iskoristuvawe na minerali kako i `elbata

  za imperializam severno od Zabmezi i eksploatirawe na ostanatite prirodni

  izvori kako {to se grade`nite drva vo {umite na severo-zapad od Zambezi,

  slonovata koska i raznovidni `ivotinski ko`i. Vizijata na Roud za

  `elezni~kata linija Kejp-Kairo ja vklu~i i mo`nosta za izgradba na prviot

  most na Zambezi. Toj i{to taka insistiral da mo{tot bide izgraden na

  me{to kade vodeniot prav od Viktorija bi mo`el da paga to~no nad vozovite

  I kako reazultat na ova mo{tot bil izgraden na stranata na Vtoriot Tesen

  Premin od vodopadite. Od 1905 godina, zelezni~kata linija im ovozmo`ila na

  lugeto sloboden pristap i pat do Kejp na jug a od 1909 do Kongo na sever. Na ovoj

  na~in

  Viktorija stanala mo{ne popularna atrakcija za vreme na Britanskite

  Kolonijalni Prava vo (Severna Rodesia) Zambija i (Ju`na Rodesia) Zimbabve, a

  gradot na Vodopadite Viktorija bil pretvoren vo glaven turisti~ki centar.

  Nezavisnosta na Zambija i UDI na Rodesia

  Vo 1964, Severna Rodesia stanala nezavisna zemja na Zambija. Narednata

  godina Rodesia formirala Unilateralna Deklaracija za Nezavisnot, priznata

  od stranata na Zambija I golem del od zemjite na Velika Britanija, so {to

  do{lo do vojna na ju`nata strana na Zambezi, takanare~ena Vojna na

  Zimbabve-Rodesia. Kako rezultat od vakvata kriza, vo 1966 Zambija stavi

  zabrana za grani~no pominuvawe so kompleten prekin vo 1980. Brojot na

  turisti zna~itelno opadnal, posebno na Rodesianskata (Zimbabvejskata)

  strana. Voenite dejstvija se ~uvstvuvale i vo Zambija preku nenadejnite

  napadi na vojskata, so {to doslo do vospostavuvawe na merki za za{tita od

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  9

  strana na Zambija a i postavuvawe na vojska okolu Vodopadite so cel

  nepo{toewe na pristap okolu Tesnite Premini i vo okolinata na Vodopadite.

  Nezavisnosta na Zimbabve vo 1980 donese mir, kako i obnovuvawe na turizmot

  i razvoj na regionot vo glaven centar na avanturisti~ki sport. Osobeno

  popularni stanale bungee jumping na mostot na Zambezi, vozewe so splavovi

  po tesnite premini, ribolov, kajakarstvo i skokovi nad vodopadite.

  Turizmot vo dene{no vreme

  Do krajot na 1990 godina, Vodopadite Viktorija bile posetuvani od strana na

  300 000 turisti godi{no. Ovaa brojka se o~ekuvalo da se bide zgolemena do

  milion vo narednata decenija. Naj~esti posetiteli na Viktorija se `itelite

  na okolnite Zimbabve i Zambija, a pomalku stranski turisti, bidejki imaat

  eftin, lesen i brz pristap so avtobus ili voz. Dvete zemji isto taka im

  ovozmo`uvaat na turistite da vr{at ednodnevni patuvawa od edna vo druga

  bez potreba od viza. Vo 2008 godina, Zambija, izvrsi poskapuvawe na cenata

  za viza, taka {to cenata za dr`avjanin na Velika Britanija ili Amerika

  dostignuva i do 140$ ili 135$ za 3-godi{na viza so neograni~en broj na vlezovi.

  Na dr`avjanite od ostanatite stranski zemji im e dozvolena 3 mese~na viza

  od 50$, no razlikata e vo toa {to tie moraat da apliciraat sekoj pat koga

  sakaaat da ja pominat granicata na Zambija.

  Edna od mnogute karakteristiki na Vodopadite Viktorija e prirodno-

  formiraniot bazen takanare~en Bazenot na \avolot (Devils Swimming Pool)

  neposredno do granicata na Vodopadot, a do koj se ovozmozuva pristap samo

  preku Livingstoun Ajlend. Koga nivoto i tekot na vodata se vo normalni

  granici, obi~no vo periodot od Septemvri do Dekemvri), posetitelite se vo

  mo`nost i da se kapat vo bazenot do granicata na vodopadot, no ne i da ja

  preminat. Ova e ovozmo`eno blagodarenie na eden priroden yid-karpa {to se

  nao|a na najdolnata granicata na Vodopadite i go zapira nivniot tek.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  10

  Brojot na posetiteli od stranata na Zimbabve e, istoriski gledano,

  zna~itelno pogolem otkolku od stranata na Zambija, {to se dol`i na mo{ne

  pogolemiot razvoj na sredstva i objekti za posetitelite. Sepak, brojot na

  posetiteli na Zimbabve po~na zna~itelno da opa|a so vleguvaweto vo 2000

  godina, kako rezultat na zgolemenite politi~ki tenzii pomegu

  poddr`uva~ite na pretsedatelot Robert Mugabe i opozicijata.

  Nacionalni Parkovi

  Postojat dva nacionalni parkov...