10
 Seminarski rad iz sociologije rada Tema: Igre na sreću Student: Mentori: Đurić Bojan prof.dr Braco Kovaević Br.indeksa !"#$%& asistent:'avor ( idaković

Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

  • Upload
    sinisa

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 1/10

 

Seminarski rad iz sociologije rada

Tema:Igre na sreću

Student: Mentori:Đurić Bojan prof.dr Braco Kovaević

Br.indeksa !"#$%& asistent:'avor (idaković

Page 2: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 2/10

 

S)'*+),:

- Istorija igara na sreću

- (rste igara na sreću

- otto

- Sportske kladionice

- /atolo0ko kockanje

Page 3: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 3/10

 

1(2'

- (jerni pratilac dru0tvenog i individualnog3ivota

- *azlozi pristupu igrama na sreću

Page 4: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 4/10

 

Istorija igara na sreću 

-  4astanak 

- /rve oklade

Page 5: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 5/10

 

(rste igara na sreću

- otto

- Sportske kladionice- Bingo- 5asino kockanje- (ideo terminali 6poker7 slots8- Kla9enje

Page 6: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 6/10

 

otto

-  4astala u Italiji 6;enovi8 !#<%. godine

- 2sniva Benedetto ;entile

Page 7: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 7/10 

Sportske kladionice

- Is=od sportski= takmienja

- *azne vrste sportski= takmienja

Page 8: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 8/10 

/atolo0ko kockanje

- Mentalno>socijalna devijacija

 

- 2visnost o kockanju

Page 9: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 9/10 

(a3ni znaci kompulzivnog kockanja

- ;u?itak radnog vremena na kockanje

- Kockanje do poslednjeg novića

- Kockanje kao ?ijeg od ?riga i pro?lema

Page 10: Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

7/24/2019 Seminarski rad iz sociologije rada.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/seminarski-rad-iz-sociologije-radappt 10/10

 

@)K,1A)K:

- I1@I,) , da je sreća tu negdje oko nas...