SËMUNDJA VALVULARE E ZEMRËS

 • Published on
  06-Apr-2016

 • View
  247

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Termi smundje valvulare e zemrs i prfshin t gjitha smundjet q i prekin valvulat e zemrs.

Transcript

 • FILIP VTORI

  .

  SMUNDJA VALVULARE E ZEMRSTermi smundje valvulare e zemrs i prfshin t gjitha smundjet q i prekin valvulat e zemrs.

  Cilat jan

  arsyet?

  Stenozvalvulare ngushtim

  Regurgitimvalvular valvulainkompetente

  Sizbulohets-mundja valvulare e zemrs?

  www. filipvtori. com; 02/ 3091- 484

  SPITALI I SPECIALIZUAR

 • 2 Smundja valvulare e zemrs

 • Termi smundje valvulare e zemrs i prfshin T gjiTha smund-jeT q i prekin valvulaT e zemrs.

  valvulaT e zemrs jan sTruk-Tura indore T buTa T lokalizuara midis T kaTr zbrazTirave T zem-rs, dy n ann e majT (valuvla miTrale dhe aorTale) dhe n ann e djaThT (valvula Trikuspidale dhe pulmonare). roli i Tyre shT T parandalojn kThim T gjakuT n zbrazTirn nga e cila vjen.

  ndonjher, nj ose m shum nga kTo valvula nuk funksiono-jn rregullishT, pr shkak T dy llojeve T rregullimeve:

  Stenoz valvulare (ngushtim) q nuk lejon hapje t plot t val-vuls, me ka e pengon rrjed-hjen e gjakut

  Regurgitim valvular (valvu-la inkompetente), kur valvula nuk mbyllet n mnyr t rreg-ullt, dhe mundson q gjaku t kthehet mbrapa n zbraztir

  Nj valvul e njjt mund t jet e prekur nga kto dy regullime n t njjtn koh.

  Format m t shpeshta t smundjes valvulare t zemrs

  rregullimet m t shpeshta val-vulare tek t moshuarit jan stenoza e aorts dhe insufiienca mitrale.

  rregullimet e tjera i prfshijn in-sufiiencn e aorts, insufiiencn tri-kuspidale dhe stenozn mitrale. S-mundjet e valvuls pulmonare jan t rralla.

  Cilat jan arsyet?

  Arsyet pr lindjen e ktyre rregul-limeve variojn n varsi t valvuls q preket: Degjenerimi i valvulave, t lidhur me moshn (stenoza aortale, insufiienca mitrale dhe i n -sufiienca aortale)

  Ethet akute reumatike (steno-za mitrale dhe trikuspidale), anoma-li kongjenitale

  Infeksion, psh. endokarditis (q i prek t gjitha valvulat)

  Smundje q e prekin musku-lin e zemrs (dobsi zemre, infarkt t miokardit) mund t jen arsye pr funksionim t parregullt t val-vulave

  Si zbulohet smundja valvulare e zemrs

  Simptoma: frymmarrje t vshtirsuar gjat mundim-it, dhe n faz m t prparuar dhe gjat gjendjes s qet, angi-

  na pectoris, humbje t vetdijes (stenoz aortale), palpitacime, edem pulmonare, dobsi zemre

  Auskultacion: zhurm (stenoza ose regurgitante) pun e parreg-ullt e zemrs

  Ndonjher, mungesa e simptomave nuk sht n kontradikt me rnds-in e smundjes.Diagnoza e sigurt vendoset me ndi-hm t ekokardiografis, me pr-dorim t sonds q vendoset ose n gjoks (ultrasonografin tran-storakale) ose nprmjet ezofagut (ultrasonografi transezofageale me anestezi lokale)Me Ekokardiografin: konfirmohet diagnoza e s-

  mundjes valvulare e zemrs, nse sht stenoz ose insufien-ca

  matet siprfaqja e valvuls prcaktohet rndsia e proble-

  mit matet gradienti i presionit npr

  gjatsin e valvuls prcaktohet impakti i smudjes

  valvulare gjat dilatimit t zbraztirave dhe aftsin e muskulit t zemrs pr tkurrje.

  SMUNDJA

  VALVULARE E ZEMRS

  Smundja valvulare e zemrs 3

 • Angiografiakoronare

  pacientt do t duhet t jen t infor-muar pr t njjtat:

  Reaksionialergjik Komplikime n vendin e in-

  jektimit t arteries Komplikime kardiake dhe

  vaskulare

  Komplikimet serioze jan shumt rralla. Sipas referencave, rezultatet nga studimi i br n numr t madh t pacientve, t publikuar n revist mjeksore, rreziku i vdekshmris sht 0,8/1000, rreziku pr rregul-lime neurologjike sht 0,6/1000 dhe rreziku pr infarkt t miokardit sht 0,3/1000.Komplikimetetjerampakt vshtira jan me incidenc nn 1%.

  Si pjes nga ekzaminimet paraop-erative, angiografia koronare sht metod invasive q mundson tregim t arterieve koronare dhe identifikim t pllakave eventuale ateromatoze q shkaktojn ngushtim t enve ko-ronare t gjakut. Nse sht e domo-sdoshme, rezultati do t prcaktoj nse sht i nevojshm trajtim i enve koronare t gjakut.

  Ekzaminimi kryhet n departa-ment radiologjik t pajisur n mnyr speciale. Gjat ktij ekzaminimi injek-tohet kontrast. Ai mundson tregim t arterieve koronare.

  Si edhe t gjitha procedurat inva-sive, angiografia koronare ka rreziqe. Ato jan rreziqe t vogla, megjithat

  Kriteret q prdoren pr prcaKtimin e nevojs pr trajtim KirurgjiKal jan

  shum preize dhe jan t bazuara n matje t definuara mir.

  Kur do t merret vendimi pr trajtim KirurgjiKal,

  4 Smundja valvulare e zemrs

 • Tek pacienT T rinj, Tek T cilT me kT ekzaminim shT Treguar se arTerieT koronare jan normale, angiografia koronare mund T jeT e anashkaluar si meTod diagnosTike. me Tomografin kompjuTerike, gjiThashTu, mund T fiTo-heT informacion pr mad-hsin dhe formn e aorTs kur ekzisTon rregullim i valvuls aorTale.

  nga viTi 2002, kjo me-Tod prdoreT n qendrn kardio-Torakale monako, pr shqyrTim T muskuliT T zemrs dhe deTekTim T fibrozs ose dshmi pr in-farkTin e kaluar.

  Tomografikompjuterike

  Rezonancamagnetike

  Smundja valvulare e zemrs 5

 • Sitrajtohetsotsmundjavalvulare e zemrs?

  RIKONSTRUKSION T VALVULAVE

  Rikonstruksioni sht trajtim pr zgjidhjen e insufiiencs mitrale, q prdoret gjithmon kur sht e mundshme:

  Komisurotomi (prerja e komisureve t verbra) kryhet vetm tek ste-noza mitrale t lindur si pasoj e etheve reumatike, prderisa valvu-la sht ende fleksibile dhe ritmi i zemrs sht ende i rregullt (ritm sinus), m shpesh tek fmij dhe gra t reja.

  Rikonstruksioni me plastik t val-vuls mitrale, mund t jet e indi-kuar pr insufienc mitrale. Tek ky lloj i procedurave, anormaliteti i muskujve papilar, valvula ose anulusi rikonstruohen, por valvula origjinale ruhet (kirurgjia plastike n brendsin e zemrs). Gjithmo-n implantohet anulus prostetik q

  t korrigjohet deformimi i valvuls mitrale.

  Rikonstruksioni i valvuls trikus-pidale pr insufiienc funksionale trikuspide si pasoj e dilatacionit n barkushen e djatht

  Tek disa raste t insufiencs s thjesht trikuspide, me kirurgji origjinale plastike mund t rreg-ullohet valvula me zmadhimin e saj.

  Prderisa ekziston aneurizm e aorts ascendente, valvula aortale ndonjher mund t jet e rikon-struar.

  Rikonstruksion kirurgjikalt valvulave ose zvendsimit t tyre

  N gjendje t caktuara, procedura perkutane (valvuloplastika e valvuls mitrale ose

  implantim transkatetr n val-vuln aortale - TAVI)

  Rikonstruksioni kirurgjikal ose zvendsimi, megjithat, mbetet trajtim referent pr smundje valvu-lare t zemrs.

  KIRURgjIA

  Pas marrjes s vendimit pr op-eracion, ndrhyrjet e mund-shme kirurgjikale jan:

  Rikonstruksioni i valvuls (val-vuls mitrale, trikuspidale ose n disa raste aortale)

  Zvendsim t valvuls me pro-tez mekanike ose me protez biologjike

  SipaStRajtimitmediKamentoz,mundtjet

  ReKomanduaRteRapiinvaSive,nvaRSit

  gjendjeSSvalvulave,impaKtiimuSKulitt

  zemRSdheSimptomave:

  6 Smundja valvulare e zemrs

 • Sitrajtohetsotsmundjavalvulare e zemrs?

  Smundja valvulare e zemrs 7

 • Zvendsim t valvuls

  Dy, deri edhe tre valvula t zem-rs mund t zvendsohen. A do t kryhet zvendsim i zgjedhjes s protezs (mekanike ose biologjike), vendoset (n kontrat me pacientin), n baz t seris s kritereve t ndry-shme:

  Mosha e pacientit Prania ose mungesa e ritmit

  t parregullt t zemrs q krkon tra-jtim me terapi antikoagulante

  Vlersim t prparsive dhe rreziqeve t terapis afatgjate antiko-agulante (anti-vitamin K)

  Gjendja e muskulit t zemrsStili i jets s pacientitValvulat mekanike prbhen nga

  kafaz, t br nga matal-karbon me baz q mund t fiksohet n anulu-sin e valvuls, s bashku me sistemin

  e lvizshm, diskun ose ......Prparsia e tyre sht n kompa-

  ktsin strukturore. (Valvulat Starr t implantuara para 30 viteve ende funksionojn n mnyr perfekte).

  Mangsia e tyre sht nevoja pr prdorim t prjetshm t medika-menteve antikoagulante; nse kto medikamente jan shum t forta, mund t shkaktojn gjakderdhje, nse nuk jan mjaft t forta ekzis-ton rreziku pr tromboz dhe embo-lizm (formim t trombeve).

  Valvulat biologjike ose biopro-tezat jan t bra nga korniza t ve-shura metalike - Dacron q mbajn tre inde biologjike, ose nga derri, ose t bra nga perikardiumi i viit.

  Bioprotezat kan unaz metalike, t veshur me jastk t vogl silikoni, q mund t jet e inkorporuar n an-ulusin e valvuls.

  Bioprotezat e reja Stentless nuk kan unaz t ngurt dhe fiksohen me indin fleksibil n Dacron, dhe me at e zmadhojn jetgjatsin e pro-tezs.

  Prparsia e madhe e bioprotezave sht q tek to nuk ekziston nevoj pr prdorim t prjetshm t medi-kamenteve antikoagulate kur nuk ka prani t aritmis komplete.

  Sidoqoft , ekziston mundsi q t njjtat t prkeqsohen pas 15-t viteve, ku ekziston nevoj pr inter-venim t ri.

  PRoteza mund t jet e imPlantuaR n oRifisin e aoRts ose valvuls mitRale dhe m RRall, valvuln tRikusPide.

  8

 • Zvendsim t valvuls

  Bioprotezat preferohen tek pa-cientt m t moshur, tek grat q dshirojn t ngjizin foshnj dhe veanrisht tek ata persona tek t cilt terapia antikoagulante sht e kon-traindikuar.

  Ato mund t prdoren dhe t jen t inkorporuara tek pacient nn mosh 50-vjeare, zemra e t cilve sht n kondicion t mir, ata q nuk dshirojn t jen n terapi t prjet-shme me medikamente antikoagu-lante dhe q e pranojn iden se in-tervenim i ri do t mund t ishte i nevojshm pas 15-t vitesh.

  Sa m i moshuar t jet pacienti, aq m i ngadalshm sht prkeqsimi i bioprotezs.

  PARA INTERVENIMIT

  Me pajtueshmrin tuaj, do t duhej tu a jepni pr evidentim t gjith dokumentacionin tuaj mjeksor q posedoni doktorve dhe infermier-eve, duke prfshir edhe filmimet ra-diologjike nga stres testi dhe testet laboratorike.

  Do t kryhen seri kontrollesh dhe do t shpjegohet nga a perso-nave mjeksor se si t prgatiteni pr operacion (dush dhe higjien t zbraztirs s gojs) q t parandalo-het infeksion. Rajoni i prerjes do t jet i depiluar dhe i dezifenktuar.

  SI SHT RRjEDHA E OPERACIONIT?

  Pacienti sht nn anestezi t plot, zakonisht kryhet prerje (sternoto-mi) n mesin e kocks s kraharorit, ose kryhet mini prerje (tek valvula e aorts).

  zemr -gjoks makineria baj pasprdoret pr qarkullim t gjakut dhe mundson q punohet n zemr t that. Gjat rrjedhs s intervenim-it, muskuli i zemrs sht i mbrojtur me hipotermi t plot dhe lokale dhe puna e saj sht e ndrprer me kar-dioplegji.

  Procedura kirurgjikale zgjat tre - katr or (n varsi nga kompleksiteti i rastit).

  Smundja valvulare e zemrs 9

 • KUJDESI INTENSIV

  lshim nGa kujdesi intensivPas 48 or, shumics s pacientve u sht lejuar t ohen dhe t lvizin. Sesionet e rregullta t terapis fizikale ndihmo-

  jnprpavarsifunksionaletpacientitdhefrymmarrjesnormale.pacientishtnnmonitorimpermanenteKg.

  Pas intervenimit, pacientt kalojn rreth 48 or n departamentin pr kujdes intensiv.Pacientt jan t vendosur n makineri pr ventilim t asistuar, n disa ort e para, ku

  gradualisht shkyen nga makineria pr frymmarrje.

  Administrohen medikamente kundr dhimbjes dhe lngje n mnyr intravenoze, q t parandalohet dehidratimi. Kullime (drenazhe) t prkohshme torakale, qendrojn disa dit tek pacienti q t kullohet serumi dhe gjaku nga zona e operacionit. Prqindje e vogl e pacientve kan nevoj pr transfuzion t gjakut.

  Ushqimi nprmjet gojsfillonditnpasoperacionit

  10 Smundja valvulare e zemrs

 • Si edhe do lloj kirurgjie, kirurgjiavalvulare sht e asocuar menivel t caktuar t morbiditetitdhe mortalitetit. Rreziku shti vlersuar nga ana e ekipit mjeksor (kardiologut, kirurgutdhe anesteziologut), mbi baz tgjendjes s zemrs s pacientitdhe gjendjes s tij t prgjithshme shndetsore.

  Komplikimet mund t lindin gjatoperacionitosemenjherpastij.

  Disa nga komplikimet jan tshpeshta si frekuenc anormalet zemrs (aritmi, bradikardi) dhemund t krkojn inkorporim tpejsmejkerit.Ttjeratjanmtrralla,si infeksionepostoperative (mpakse2%)osekomplikimeneurologjike(mpakse1,5%).Ktorreziqedotvaren nga karakteristikat specifiketpacientitdhesmundjes,poratojan shum m t ulta se rreziku q shtiasocuarmeprogresspontant smundjes. Pikrisht pr shkak t ksaj sht propozuar trajtimkirurgjikal.

  CILAT JAN

  RREZIQET NGA

  KIRURGJIA

  VALVULARE?

  Do t lshoheni ose n shtpin tuaj ose shum m shpesh, n institu-cion t specializuar pr rehabilitim (n varsi t gjendjes s pacientit dhe dshirave t tij).

  Sipas rregullave, shrimi fizik sht i shpejt. Drejtimi i automjetit dhe ektivitetet seksuale mund t parakti-kohen menjher pas konsolidimit t kocks s kraharorit.

  Kufizimi kryesor sht shrimi ikocks s kraharorit. Si edhe tek do kock e thyer, mund t zgjas 6-12 jav, q t arrihet konsolidim i plot (shrim) dhe gjat rrjedhs s ksaj periudhe do aktivitet q e mbin-garkon kraharorin duhet t anashka-lohet.

  KTHIMI N PUN

  Kurpacientidotmundtkthehetn pun, varet nga kapaciteti i tij / i saj pr mbingarkes t nivelit t stresit dhe aktivtietit fizik t asocuar me pu-nn e tij / t saj.

  A KAM NEVOj PR TERAPI FIZIKALE?

  Progrmi pr rehabilitim kar-diokirurgjikal mund ta prshpejtoj shrimin dhe tju ndihmoj t ktheheni n aktivitetet e prdithshme m hert. N mnyr plotsuese, do tu jepen kshilla dhe rekomandime pr ndry-shim t stilit tuaj t jets, diet, humbje t peshs trupore, ushtrime dhe aktiv-itete sportive.

  faR Pas lshimit tuaj nGa QendRa kaRdiokiRuRGjikale?Gjat ksaj periudhe, do t infor-

  moheni pr terapin antikoagulante dhe far do t thot inkorporim i im-plantit.

  Kardiologu dhe kardiokirurgu, dotju ndihmojn ta zgjidhni programin e duhur pr rehabilitim, n pajtuesh-mri me gjendjen e zemrs suaj dhe gjendjen e prgjithshme shndetsore.

  Smundja valvulare e zemrs 11

 • N shumicn e rasteve, zvendsi-mi i valvuls me defekt do t rezultoj me prmirsim t konsiderueshm t gjendjes, veanrisht nuk do ekzistoj humbje e fryms dhe ajrit gjat ushtrimit dhe aktivitet-it fizik.

  Mbikqyrja e rregullt sht esenciale nga ana e?

  mjekuttuajfamiljar Kardiologuttuaj Stomtologuttuaj

  Do t duhej ta vizitoni mjekun tuaj famil-jar, nj her n tre muaj q t provoni:

  proteznmedgjim anemin infeksionin efikasitetinetrajtimitantikoagulant.

  Do t duhet ta vizitoni kardiologun tuaj, nj her n gjasht muaj pr elektrokardio-grafi dhe ekokardiografi. Nse ekziston dy-shim se proteza nuk funksionon n mnyr t rregullt, mund t jen t nevojshme ekzaminime t mtejshme.

  Do t duhej ta vizitoni stomatologun tuaj, n do gjasht muaj pa lshim dhe terapi profilaktike antibiotike duhet t merret pas do procedure dentare. Mbani mend kt tja tregoni stomatologut tuaj.

  MBIJETES AFATGJATE T PACIENTVE ME VALVUL T ZVENDSUAR

  12 Smundja valvulare e zemrs

 • TERAPIA ANTIKOAGULANTE

  Terapia antikoagulante q sht e administruar sht anti-vitamin K(Sintrom; Previscan; Coumadine...):

  pacientt me valvul t im-plantuar mekanike duhet ta marrin vezhdimisht t gjith jetn

  paskirurgjisplastike tval-vuls mitrale dhe implantimit t pro-tezs biologjike, duhet t merret n tre muajt e ardhshm

  prderisa pacienti ka aritmi,terapia antikoagulante do t duhej t vazhdohet derisa ndrpritet aritmia.

  Prderisa inkorporohet valvul mekanike, terapia antikoagulante nuk duhet t ndrpritet pr shkak t far-do lloj arsyeje.

  Efikasiteti i terapis antikoagu-lante monitorohet nprmjet para-metrave International Normalised Ratio (INR):

  midis 2 dhe 3 prderisaekziston aritimi dhe pas proce-durs plastike ose implantimit t protezs biologjike

  midis3dhe4prvalvulmitrale mekanike

  N fillim INR matet n do 8 or, pastaj do 15 dit, pastaj do muaj, derisa vrtetohet se sht stabile.

  Nqoftse nuk sht stabile, duhet t kontrollohet m shpesh,

  dhe gjithashtu, duhet t kontrollohet disa dit pas ndryshimit t dozs s anti-vitaminK.

  Dozat dhe rezultatet laboratorike duhet t shkruhen n librez pr tra-jtim antikoagulant.

  Mbidozimi me terapi antikoagu-lante mund t shkaktoj, p.sh. gjak-derdhje t...

Recommended

View more >