12
Ponieważ każde życie ma swój sens… Sensory MSA XCell®

Sensory MSA XCell®

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

4 VOLETSSensory MSA XCell®
Sensory XCell
MSA XCell to przeom w projektowaniu sensorów pozwalajcy uzyska szybsz odpowied i krótszy czas kalibracji, a dziki temu zaoszczdzi czas i pienidze. Technologia ASIC (zintegrowany obwód) pozwala na lepsz kontrol i wiksz wydajno ni inne sensory na rynku.
Kady czujnik XCell jest wyprodukowany przez MSA z opatentowanym mikroukadem ASIC, który steruje sensorem i przeksztaca jego dane na sygna cyfrowy. Mikroukad ten to co wicej ni czujnik cyfrowy, sensory XCell wykonuj korekcje w czasie rzeczywistym, s urzdzeniami typu plug-and-play i maj wiksz odporno RF oraz wiksz wydajno.
Typowa ywotno sensorów MSA XCell to ponad 4 lata* – dwa razy dusza ni rednia rynkowa. Dziki miniaturyzacji elektroniki i umieszczeniu jej wewntrz samego sensora, MSA XCell zapewniaj wietny czas odpowiedzi, stabilno, dokadno i niezawodno. Firma MSA z dum prezentuje sensory XCell:
Najnowoczeniejszy zautomatyzowany zestaw dla wikszej kontroli i niezawodnoci.• Spawana laserowo obudowa czujnika eliminuje moliwo przecieków.• Ukad ostrzegania o kocu okresu eksploatacyjnego pozwala zminimalizowa przestoje i wymiany.•
Mniej czasu powiconego na kalibracj i testy to oszczdno gazu kalibracyjnego, kosztów
konserwacji a wic i pienidzy. Ale co najwaniejsze, najkrótsze czasy reakcji urzdze MSA pomagaj
ratowa ycie.
www.MSAsafety.com
3
Gaz: Palny (DGW)
Pakiet: Jeden gaz
Dokadno: 1% DGW lub 0,05% obj. CH
Czas odpowiedzi (typowy):
Wartoci zadane alarmu: Min. 5% DGW/ maks. 60% DGW
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: uycie podwójnych sfer ceramicznych oznacza mniejsz liczb sensorów• wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu. Trwao: opatentowany system zabezpiecza sensor w detektorze wielogazowym ALTAIR® 4X przed upadkiem• z nawet 6 metrów. Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi• czas i pienidze. Wydajno: dziaa przez 3 zmiany dziki niskiemu zuyciu energii sensora XCell.• Wytrzymao: trway filtr chroni sensory przed truciznami i inhibitorami.•
Gaz: Palny (DGW)
Pakiet: Jeden gaz
Dokadno: 1% DGW lub 0,05% obj. CH
Czas odpowiedzi (typowy): t(90) <10 sekund (metan)
Wartoci zadane alarmu:
Min. 2% DGW/ maks. 60% DGW Min. 0,1% obj./ maks. 3% obj.
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Specjalistyczny: dodatkowa stabilno dla wyduonej ekspozycji na CH w przemyle wydobywczym lub w• przypadku pynnego gazu ziemnego (LNG). Duga ywotno: ponad 4 lata: uycie podwójnych sfer ceramicznych oznacza mniejsz liczb sensorów• wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu. Wytrzymao: trway filtr chroni sensory przed truciznami i inhibitorami.•
Gaz: Palny (DGW)
Pakiet: Jeden gaz
Dokadno: 1% DGW lub 0,05% obj. CH
Czas odpowiedzi (typowy):
Wartoci zadane alarmu: Min. 5% DGW/ maks. 60% DGW
Gwarancja: 1 rok
Sensor Ex-H ALTAIR 4X, ALTAIR 5X
Palne
Dokadno: 0,1% O
Wartoci zadane alarmu: Min. 5% obj./ maks. 24% obj.
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata; wicej ni 100% w przeciwiestwie do sensorów opartych na oowiu.• Odrzucanie faszywych alarmów: sensory XCell s odporne na skoki cinienia.• Trwao: sensory XCell pracuj nawet do -40°C.•
Gaz: Tlenek wgla
Wartoci zadane alarmu: Min. 10 ppm/ maks. 1700 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: oznacza mniejsz liczb sensorów wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu.• Niezawodno: praktycznie cakowity brak zakóce wynosi dokadno na nowy poziom.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze. Wytrzymao: solidny filtr oznacza, e wykryjemy poszukiwany gaz.•
Sensor O ALTAIR 4X, ALTAIR 5X
Sensor CO/HS ALTAIR 4X, ALTAIR 5X
www.MSAsafety.com
5
Sensor CO-HC ALTAIR 5X
Sensor HS/CO H RES ALTAIR 4X, ALTAIR 5X
Gaz: Tlenek wgla (wysokie stenie)
Pakiet: Jeden gaz
Dokadno: 5 ppm CO
Wartoci zadane alarmu: Min. 10 ppm/ maks. 8500 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Wydajno: szeroki zakres dla wysokiego stenia CO.• Duga ywotno: ponad 4 lata: oznacza mniejsz liczb sensorów wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu.• Niezawodno: liniowo sensora XCell zapewnia dokadno w caym zakresie odczytu.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze. Wytrzymao: solidny filtr oznacza, e mona pracowa w rodowisku z oparami alkoholi.•
Gaz: Tlenek wgla (odporny na wodór)
Pakiet: Duo-Tox
Wartoci zadane alarmu: Min. 10 ppm/ maks. 1700 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Wydajno: sensor XCell ma bardzo nisk czuo krzyow na wodór < 5%.• Duga ywotno: ponad 4 lata: oznacza mniejsz liczb sensorów wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze. Wytrzymao: solidny filtr oznacza, e wykryjemy poszukiwany gaz.•
Sensory XCell
Gaz: Siarkowodór
Pakiet: Duo-Tox
Wartoci zadane alarmu: Min. 5 ppm/ maks. 175 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: oznacza mniejsz liczb sensorów wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze.
Gaz: Siarkowodór (niskie stenie)
Wartoci zadane alarmu: Min. 1 ppm/ maks. 70 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: oznacza mniejsz liczb sensorów wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu.• Odrzucanie faszywych alarmów: wiksza czuo oznacza mniejsz liczb faszywych alarmów, dziki czemu• mona pracowa bez przerw. Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze.
Siarkowodór
www.MSAsafety.com
7
Sensor HS-LC/SO ALTAIR 4X
Gaz: Dwutlenek siarki
Czas odpowiedzi (typowy): t(90) <15 sekund
Wartoci zadane alarmu: Min. 1 ppm/ maks. 17,5 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: przewysza konkurencj o ponad 33%.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze. Wytrzymao: Sensory XCell w przeciwiestwie do innych dziaaj w rodowisku o niskiej wilgotnoci.•
Gaz: Dwutlenek siarki
Pakiet: Jeden gaz
Czas odpowiedzi (typowy): t(90) <10 sekund
Wartoci zadane alarmu: Min. 0,5 ppm/ maks. 17,5 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: przewysza konkurencj o ponad 33%.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze. Wytrzymao: Sensory XCell w przeciwiestwie do innych dziaaj w rodowisku o niskiej wilgotnoci.•
Dwutlenek siarki
Sensory XCell
Sensor NH ALTAIR 5X
Sensor CO/NO ALTAIR 4X, ALTAIR 5X
Gaz: Amoniak
Czas odpowiedzi (typowy): t(90) <40 sekund
Wartoci zadane alarmu: Min. 10 ppm/ maks. 75 ppm
Gwarancja: 2 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 3 lata z przewysza konkurencj o ponad 50%.• Wytrzymao: Sensory XCell NH regeneruj si po wielokrotnej ekspozycji, co oznacza mniejsz liczb• wymienianych sensorów. Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze.
Gaz: Dwutlenek azotu
Czas odpowiedzi (typowy): t(90) <15 sekund
Wartoci zadane alarmu: Min. 1 ppm/ maks. 47,5 ppm
Gwarancja: 3 lata
Zalety: Duga ywotno: ponad 4 lata: oznacza mniejsz liczb sensorów wymienianych podczas eksploatacji przyrzdu.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze.
Dwutlenek azotu
Amoniak
www.MSAsafety.com
9
Dodatkowe sensory gazów dostpne dla PH, HCN, ClO, NO i CO w detektorze wielogazowym ALTAIR 5X .
Sensor Cl ALTAIR 5X
Gaz: Chlor
Czas odpowiedzi (typowy): t(90) <30 sekund
Wartoci zadane alarmu: Min. 0,3 ppm/ maks. 7,5 ppm
Gwarancja: 2 lata
Zalety: ywotno: ponad 3 lata: dziki reakcja przewysza konkurencj o ponad 50%.• Odpowied: najlepszy czas reakcji na rynku nie tylko pomaga w ratowaniu ycia, ale pozwala zaoszczdzi czas i• pienidze. Wytrzymao: Sensory XCell w przeciwiestwie do innych dziaaj w rodowisku o niskiej wilgotnoci.•
Chlor
Sensory XCell
palne tlen tlenek wgla Siarkowodór Dwutlenek siarki Dwutlene k azotu amoniak Chlor
ex ex-M ex-H o Co/HS Co-HC HS/Co H reS Co/HS Co/
HS-lC So HS-lC/ So Co/no nH Cl
koSMonautyka
rolniCtwo
MotoryzaCja
lotniCtwo
Spawanie
ex ex-M ex-H o Co/HS Co-HC HS/Co H reS
Co/ HS-lC So HS-lC/
So Co/no nH Cl
altair 4x Detektor
wielogazowy tak tak tak tak tak nie tak tak*¹ nie tak*¹ tak*¹ nie nie
altair 5x Detektor
wielogazowy tak w toku tak tak tak w toku tak w toku tak nie w toku tak tak
Zastosowanie sensora XCell
Kompatybilno sensora XCell z przyrzdami * Dodatkowe sensory gazów dostpne dla PH, HCN, ClO, NO i CO w detektorze wielogazowym ALTAIR 5X
*¹ Wymaga oprogramowania dla detektora wielogazowego ALTAIR 4X w wersji 2.03
www.MSAsafety.com
MSA – The Safety Company Dziaamy na rynku bezpieczestwa. Od 1914 roku jestemy wiatowym
liderem w produkcji zabezpiecze wysokiej jakoci. Produkty MSA mog
by proste w uyciu i utrzymaniu, ale s równie bardzo
zaawansowanymi urzdzeniami i sprztem ochronnym– wynikiem
niezliczonych godzin bada i rozwoju, bezkompromisowych testów i
niezomnego oddania na rzecz jakoci, która ratuje ycie i ochrania
tysice mczyzn oraz kobiet kadego dnia. Wiele z naszych
popularnych produktów zawiera wielorakie poczenia elementów
elektronicznych, systemów mechanicznych i zaawansowanych
materiaów, aby zapewni uytkownikom na caym wiecie ochron
nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach.
Zaufanie i trwao
Nasza misja niesienia bezpieczestwa motywuje nas od prawie 100 lat, by chroni ycie - “The Safety Company”.
Naszym celem jest zapewnienie najnowoczeniejszych i najlepszych w klasie rozwiza z zakresu bezpieczestwa, które charakteryzuj si moliwoci integracji w systemy w celu zapewnienia naszym klientom bezpiecznego powrotu do rodzin i przyjació.
Kadego dnia nasi klienci powierzaj swoje ycia w nasze rce. W zamian zapewniamy im ochron, na której mog polega, i wspódzielimy ich historie. Wspópracujemy z naszymi klientami, aby zapracowa na to zaufanie.
Dla MSA kade ycie ma znaczenie.
MSA Europe Thiemannstrasse 1 12059 Berlin Germany Tel. +49 (0)30 68 86-0 Fax +49 (0)30 68 86-15 58 E-mail [email protected]
MSA International 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA 16066 USA Tel. +1-724-776-8626 Fax +1-724-741-1559 E-mail [email protected]
Centrala i Oddzia w Raszynie MSA Safety Sp. z o.o. Ul. Wschodnia 5 a 05-090 Raszyn k/Warszawy Polska Tel. +48 22 711 50 00 Fax +48 22 711 50 19 E-mail [email protected]
Bezporedni kontakt
Zastrzegamy sobie moliwo dokonywania zmian technicznych ID 08-545.2 PL/00