September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

Embed Size (px)

Text of September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish-...

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  1/30

  ^jnuttkf - Cf`sdla Sjpt >2th >;3

  (_hj eury jltjrjo thj c`urtr``g kt 45:4 k.g.)

  Gr. ]kldsh. A``o g`rldla, jvjry`lj. @iky. Qj krj dl thj b`urth qukrtjr.

  T`u il`w, yjstjroky, KJA's fkwyjrs a`t up hjrj klo skdo gy lkgj D njfdjvj dt wks := tdgjs, klo kttkcijopfkdltdbbs' c`ulsjf b`r trydla t` ojcjdvj y`u klo b`r o`dla kff thjsj thdlas.

  Dt c`ufo nj l`thdla burthjr br`g thj truth. Dt's k tkctdc thkt s`gj`lj thkt ds rjsp`lsdnfj kttkcis kl`thjr t` kv`dorjsp`lsdndfdty. Klo yjt thjy sky, "k a``o `bbjlsj ds k a``o ojbjlsj," klo thkt's whkt y`u'vj sjjl.

  T`u il`w, wj stkrtjo br`g -- thjy stkrtjo t` tkfi t` Gdchkjf kn`ut o`dla thds, klo thjy trdjo t` gdsfjko hdgwdth ljt vjrsus ar`ss.

  _hjl wj a` t` Gr. ]hdffdps wh` skys thjy hdrjo hdg, thj CJ@, nut wj ckl't rjfy `l hdg dl thds cksj.

  _hjl thjy pr`cjjo t` hkvj Gr. A`lakwkrj tjff Or. Gurrky whkt's jxpjctjo `b hdg, nut thjy ojly thkt thjyjvjr odo thkt, klo D wdff sh`w y`u h`w thjy odo dt.

  Klo thjl thjy c`ltdlujo t` ojly, jvjl t` thjdr c`rp`rktj fkwyjr tkidla thj wdtljss stklo, Gs. E`rrdj, wh`sjbdrg hks njjl pkdo `vjr $1 gdffd`l klo skys, "`h, thjrj ds l` w`rfo t`urs. D ljvjr t`fo thkt t` thj F`s Klajfjsp`fdcj ojpkrtgjlt." klo thjl wj sh`wjo thkt, thkt hjr klo Gr. ]utlkg odo. Klo, y`u il`w, whktjvjr dsc`lvjldjlt ds whkt thjy'rj a`dla t` wrdtj o`wl.

  Tjstjroky, c`ulsjf skdo k f`t `b thdlas thkt wjrjl't dl thj jvdojlcj, nut D `lfy `nejctjo whjl hj wks wky `vjrthj fdlj, klo thj c`urt sustkdljo thkt. Nut whkt D'g a`dla t` o`, D'g l`t a`dla t kttkci c`ulsjf. Dt's l`t kn`utgj, dt's l`t kn`ut Gr. ]utlkg, dt's l`t kn`ut Gs. Ckhkl. _hjy'rj kff bdlj fkwyjrs. Db s`gj fkwyjr hks k njttjrtdj, klo y`u fdij thjg, `r s`gj fkwyjr sgdfjs kt y`u, `r s`gjthdla, thkt's l`t k rjks`l t` gkij y`ur ojcdsd`l,njckusj y`u'rj a`dla t` o` k odssjrvdcj t` y`ursjfb, t` thj systjg, klo jvjry`lj jfsj. T`u ljjo t` gkij y`urojcdsd`l nksjo `l thj jvdojlcj dl thds cksj.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  2/30

  Klo whkt D'g a`dla t` try t` o` wdth y`u ds eust t` c`rrjct k bjw `b thj gdsstktjgjlts. Nut njfdjvj gj, thjrjwjrj pfjlty. D'g l`t a`dla t` kttkci c`ulsjf. Hj's kl kov`cktj, trydla t o` thj njst hj ckl b`r hds cfdjlt. Do`l't hkvj k scrdpt wrdttjl `ut. D'g l`t a`dla t` stklo njhdlo k p`odug klo rjko t` y`u b`r b`ur h`urs. D'ga`dla t` tjff y`u br`g thj hjkrt whkt D njfdjvj thj jvdojlcj ds a`dla t` sh`w dl thj cksj. D'g l`t a`dla t` advjy`u pkrt `b thj o`cugjlt. D'g a`dla t` fky dt ut b`r y`u h`w D njfdjvj thj jvdojlcj hks pr`vjo thkt KJA Fdvjds rjsp`lsdnfj.

  Shkrjo rjsp`lsdndfdty. _hkt's whkt D tkfijo t` y`u kn`ut. Klo whjl y`u tkfi kn`ut pjrs`lkf rjsp`lsdndfdty,

  thjrj's thrjj thdlas t` pjrs`lkf rjsp`lsdndfdty.

  Lugnjr `lj, y`u hkvj t` kccjpt dt, lugnjr tw`, y`u hkvj t` -- db y`u'rj a`dla t` wkfi thj wkfi -- jxcusj gj --db y`u'rj a`dla t` tkfi thj tkfi, y`u hkvj t` wkfi thj wkfi, klo lugnjr thrjj, o`l't y`u okrj o` klythdla t` ajtdl thj wky `b s`gj`lj thkt's trydla t` ojkf wdth pjrs`lkf rjsp`lsdndfdty. Dl thds cksj KJA hks vd`fktjo kff thrjj`b thj prdlcdpfjs `b pjrs`lkf rjsp`lsdndfdty. Lugnjr `lj, njb`rj y`u p`dlt thj bdlajr, y`u a`t t` f``i dl thjgdrr`r kt y`ursjfb. KJA f``is dl thj gdrr`r kt thjgsjfvjs, klo thjy sky, "jvjrythdla wj odo ds bdlj." klo thjywklt y`u t` njfdjvj Gr. A`lakwkrj klo Gr. ]hdffdps's st`ry dl thds trdkf. Klo `lj `b thj g`st dgp`rtkltojcdsd`ls dl y ur fdbj, thjy wklt y`u t` nksj dt `l th`sj tw` pj`pfj, Gr. A`lakwkrj klo Gr. ]hdffdps, kloodsrjakro kff `b thj `thjr jvdojlcj.

  Lugnjr tw`, thjy ljvjr wkfijo thj wkfi. _hjy odo k f`t `b tkfidla. _hjy ljvjr wkfijo thj wkfi. _hjy odol'tkogdt klythdla.

  Klo lugnjr thrjj, h`w okrj thjg c`gj up hjrj klo kccjpt l` rjsp`lsdndfdty klo put dt kff `l Gdchkjf, Grs.Ekcis`l, Ikrjl Bkyj, Kfdb Sklijy. Jvjryn`oy nut thjg. Klo whjl y`u'rj p`dltdla thj bdlajr kt s`gj`lj, y`ua`t b`ur bdlajrs p`dltdla nkci kt y`ursjfb. Klo rjsp`lsdndfdty, dt o`jsl't st`p kt thj n`kror``g. C`rp`rktjrjsp`lsdndfdty ds supp`sjo t` ckrry `ut thr`uah`ut `ur s`cdjty. Klo thj s`cdkf `rojr, c`rp`rktd`ls hkvj k rdaht t`a` `ut klo gkij g`ljy, klo thkt's `iky. Nut whjl y`u gkij g`ljy, klo y`u'rj dl thj g`ljy-gkidla nusdljssklo ajt -- gkij l` gdstkij kn`ut dt. KJA ds dl thj g`ljy-gkidla nusdljss. Klo whjl y`u'rj dl thj g`ljy-gkidla nusdljss, thjrj krj cjrtkdl rjsp`lsdndfdtdjs dgp`sjo up`l y`u ny thj fkw. Klo whjl y`u ajt dlv`fvjo dlk sdtuktd`l fdij thds, y`u hkvj rjsp`lsdndfdtdjs. _hjy'rj l`t dgp`sjo ny gj, thjy'rj dgp`sjo ny thj fkw `b thj

  stktj `b Ckfdb rldk, klo y`u'rj rjsp`lsdnfj s`cdkffy klo fjakffy t` kct kppr`prdktjfy. Klo whkt thjy odo, thjyodol't kct kppr`prdktjfy.

  Klo fjt gj stkrt bb k fdttfj ndt bdrst ny whkt -- D'g l`t a`dla t` tkfi kff oky. D'g a`dla t` ajt o`lj. Nut yjstjrokyD skw y u wjrj vjry kttjltdvj, klo D kpprjcdktj thkt wdth Gr. ]utlkg, klo wrdtdla o`wl thdlas. Klo D wkltjot` eugp up klo sky, "thkt's l`t rdaht." s` D'g puttdla up -- db y`u w`ufo f``i, D'g a`dla t` try t` advj y`u jxkctfywhkt y`u ljjo whjl y`u a` thr`uah thj pr`cjss klo rjks`l t`ajthjr t` c`gj t` k bkdr klo eust vjrodct nksjo `lthj jvdojlcj klo thj fkw, `iky0

  S` fjt's tkfi kn`ut s`gj `b thj thdlas thkt KJA's c`ulsjf skdo yjstjroky.

  Lugnjr `lj. Kff thjy wjrj trydla t` o` wks put `l k c`lcjrt. _hkt idlo `b jlckpsufktjs whkt thjy o`. _hkt'swhkt thjy'rj kn`ut. ]uttdla `l k c`lcjrt klo gkidla g`ljy. _hjy o`l't ckrj kn`ut Gdchkjf Ekcis`l, thjy o`l'tckrj kn`ut Ijlly @rtjak, thjy o`l't ckrj kn`ut Or. Gurrky. Hj skdo dt, klo hj kogdttjo dt njckusj dt's truj. Kffthjy'rj kn`ut ds puttdla `l k c`lcjrt ojrdvdla kff thj njljbdts. Klo rjgjgnjr, Gdchkjf odjo. _hjy a`t kff thjdrg`ljy nkci. Klo thjl thjy gkoj k g`vdj. _hjy ckgj `ut bdlj. _hjy wjrj trydla t` jlhklcj thjdr rjputktd`l-- klo wj'ff f``i kt thkt -- t` c`gpjtj, klo thjy wklt t` ojly thkt Gr. ]hdffdps, wdth thj 8==-p`ulo a`rdffk, hjckffs dt -- nut gkij l` gdstkij. KJA ds k g`ljy-gkidla c`gpkly, klo thjy wkltjo t` gkij g`ljy. _hjywkltjo Gdchkjf t` gkij -- thjy odol't wklt t` hjfp Gdchkjf o` k c`gjnkci. _hjy wkltjo Gdchkjf s` thjyc`ufo gkij g`ljy, klo thkt's why thjy odo dt.

  S` fjt's f `i kt thds. Kl`thjr stktjgjlt ny c`ulsjf. "thds cksj ds kn`ut ch`dcjs wj gkij." thjy gkoj ch`dcjs.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  3/30

  ]jrs`lkf rjsp`lsdndfdty. Qhkt kn`ut c`rp`rktj rjsp`lsdndfdty0 Qhkt kn`ut Gr. ]hdffdps klo Gr. A`lakwkrj0Qhjrj krj thjy0 Gr. _rjff, hj's thj c`rp`rktj fkwyjr. Hj's hjrj. Qhjrj hkvj thjy njjl0 Hkvj y`u sjjlthjg0 O` y`u thdli thkt thjy rjkffy ckrj kn`ut thds cksj, nksjo `l thjdr kttdtuoj whjl thjy tjstdbdjo klo h`wthjy tjstdbdjo0 O` y`u rjkffy thdli, krj thjy w`rthy b njfdjb dl thds cksj0 Krj y`u a`dla t` advj k vjrodctnksjo `l whkt Gr. A`lakwkrj klo Gr. ]hdffdps tjstdbdjo, sjfb-sjrvdla stktjgjlts0 Krj y`u a`dla t` o` thkt0

  Krj y`u a`dla t` fjt thjg ajt kwky wdth thds, njckusj thjy thdli thjy ckl c`gj o`wl hjrj, nda, nko KJA -- klo

  thjy th`uaht wj hkvj kl krgy `b fkwyjrs, sjvjl `r jdaht pj`pfj. _hjy'vj a`t r`ws b thjg. T`u'vj sjjl thjgkff. Db wj a`t thj krgy, thjy'vj a`t thj gkrdljs, thj lkvy, thj kdr b`rcj, thj c`kst aukro, thj lktd`lkf aukro, kff `bthjg. _hjy a`t thjg kff. Klo thjy hkvj -- thrjj `b thjg `nejctjo kt thj skgj tdgj.

  Qh` ds trydla t` nrdla thj wh`fj truth t` y`u0 Ds dt KJA, r o` thjy thdli thjy ckl c`lvdlcj y`u, dt's kffGdchkjf, Gdchkjf's k nko pjrs`l, hj t `i ojgjr`f dl ;443, y`u il`w. Hj odo thds dl >==>. @iky. _hjy wklty`u t` l`t fdij Gdchkjf. @iky. Ds thkt whkt thds cksj ds kn`ut, thkt y`u o`l't fdij Gdchkjf0

  Klo, y`u il`w, thjy nrdla dl kff, hj wks chkrajo crdgdlkffy, klo hj hko thds, klo hj odol't hkvj g`ljy, klo kffthkt. Qhkt o`js thkt hkvj t` o` wdth KJA ljafdajltfy hdrdla, rjtkdldla `r supjrvdsdla Or. Gurrky0 Qhkt o`jsdt hkvj t` o` wdth dt0 L`thdla.

  Ljxt. D t`fo y`u kt thj njadlldla `b thj cksj, dt's k cksj kn`ut shkrjo rjsp`lsdndfdty, `iky0 Qj'rj l`t rulldlabr`g dt. Gdchkjf pkdo thj uftdgktj prdcj. Hj's l`t hjrj klyg`rj, `iky0 Surj, hj t``i pr`p`b`f, nut rjgjgnjr,rjgjgnjr, jvjry tdgj hj t``i pr`p`b`f, hj odol't odj ultdf `lj thdla hkppjljo5 kl ulbdt klo dlc`gpjtjlt o`ct`rdl k c`lbfdct-`b-dltjrjst sdtuktd`l odo dt dl kl dlkppr`prdktj sjttdla, `iky0

  S` hj odjo br`g pr`p`b`f br`g Or. Gurrky. _hjrj's l` qujstd`l kn`ut thkt. Nut hj's pkdo thj uftdgktj prdcj.Hds bkgdfy hks kogdttjo thkt hj hks s`gj rjsp`lsdndfdty, klo thkt's b`r y`u t` ojtjrgdlj. Nut thjy kccjpt l`rjsp`lsdndfdty.

  Or. Gurrky, wj il`w hj's njjl hjfo rjsp`lsdnfj. Dt's njjl ojtjrgdljo whkt hj odo. Hj pkdo hds prdcj. Nut

  thjy wklt t` siktj kff brjj, ajt kff thjdr g`ljy nkci, klo sky, "wj il`w thj eury. _hjy'rj l`t a`dla t` o` dt,gkl. Qj'rj KJA Fdvj. _hjy'rj l`t a`dla t` o` thds. _hjy'rj l`t a`dla t` dgp`sj fdkndfdty `l us, njckusj f``ikt Gdchkjf Ekcis`l. F``i kt hds g`g. Shj wr`tj k fjttjr t` pj`pfj gkakzdlj. Shj's k tjrrdnfj pjrs l."

  _hkt's whkt thjy wklt y u t` o`. _hjy skdo, "`h, eust klswjr thkt qujstd`l 'l`,' klo y`u ckl a` h`gj." njckusjthjy o`l't wklt y`u t` f``i kt kff thj jvdojlcj klo kff `b thj fkw kbtjr bdvj g`lths. _hjy wklt y`u t` a` nkciklo sky, "l`, wj odol't hdrj thjg," sjj y`u fktjr, ojspdtj thj bkct thkt thj CJ@ Skdo dt, njb`rj thjrj wjrj klyfkwyjrs, njb`rj thjrj wjrj kly fkwsudts, whjl hj iljw thjrj wks l` wrdttjl c`ltrkct, wdthdl okys `b GdchkjfEkcis`l's ojkth. Nut wj'rj l`t t` njfdjvj thkt. Klo D'ff ajt t` thkt, `iky0

  S` c`gj `l. D gjkl, thjy thdli thjy ckl h``owdli y`u. _hkt's why wj'rj hjrj, `thjrwdsj wj w`ufol't nj hjrj.

  @iky. KJA, thjy'rj thj ljs kccjptdla l` rjsp`lsdndfdty.

  Fjt's tkfi kn`ut c`rp`rktj rjsp`lsdndfdty. _hkt's eust ks dgp`rtklt ks pjrs`lkf rjsp`lsdndfdty. Klo t`oky dl `urs`cdjty, jvjry`lj skys pj`pfj o`l't tkij rjsp`lsdndfdty b`r thjdr kcts. H`w kn`ut c`rp`rktd`ls0 O` y`u thdlithkt thjy'rj kff tkidla rjsp`lsdndfdty b`r thjdr kcts0 T`u thdli thkt's hkppjldla dl t`oky's s cdjty0

  _hj `lfy wky thkt thj Ekcis`l bkgdfy ckl nj `l jqukf b``tdla wdth KJA Fdvj ds dl thj eury systjg. _hjy o`l'tc`gpjtj wdth thjg, thjdr sdzj, kff thj pj`pfj thjy hkvj. _hj `lfy wky ds ;> pj`pfj bkdrfy pdcijo.

  Klo thdli kn`ut dt. Qhjl y`u ckgj o`wl hjrj, klo y`u a`t thkt sugg`ls, odo y`u thdli y`u wjrj a`dla t` nj`l thds eury t` ojcdoj thds cksj0 L` wky. S`gj `b y`u akvj up kssdalgjlts, y`u gdssjo vkcktd`ls, y`u'vj hko

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  4/30

  t` chklaj y`ur wh`fj fdbj. T`u ckgj o`wl hjrj. T`u a`, "`iky. D'g a`dla t` c`gj o`wl. D'g k a``o cdtdzjl.D'g a`dla t` o` dt." nut odo y`u thdli y`u sdaljo up b`r thds0 L`n`oy odo, `iky0 Nut odo kly `b y`u try t ajt`bb klo fjkvj0 L`. T`u il`w why0 Njckusj y`u njfdjvj dl thj systjg, jvjl th`uah dt c`st pjrs`lkfhkroshdps t` jkch klo jvjry `lj `b y`u. Klo D kpprjcdktj thkt.

  Nut thds ds thj `lfy pfkcj thjrj's k fjvjf pfkydla bdjfo whjrj Gdchkjf's chdforjl klo g`thjr ckl nj `l kl jvjlfjvjf pfkydla bdjfo wdth KJA _HDS DS D_.

  Gr. ]utlkg5 @nejctd`l, y`ur h`l`r. Dt's fjakffy dgpr`pjr t` c`ggjlt `l thj sdzj `b thj c`rp`rktj stktus `bthj ojbjloklts dl cf`sdla kraugjlt.

  Gr. ]kldsh. Klo thjrj wj a`. Qh` ds nrdladla y`u thj truth0

  C`urt. @vjrrufjo.

  Gr. ]kldsh. T`u il`w, sjj, fdij D t`fo y`u. Qh` ds nrdladla y`u thj wh`fj truth0 T`u skw thr`uah`ut thjtrdkf. H`w gkly -- thrjj fkwyjrs nejctdla kt thj skgj tdgj, sdojnkr, y`u ckl't o` thkt, y`u il`w. C`gj `l.

  Sdt `vjr thjrj klo rjko thj `nejctd ls. Dt's `l kl`thjr scrdpt. _hkt's whkt thds ds. _hjy prjpkrjo -- thj eury

  c`lsuftklt hks njjl hjrj jvjry oky, skw hjr br`g thj njadlldla, `iky0 _hds ds k scrdptjo pjrb`rgklcj ny KJAFdvj thkt thjy wklt t ajt kwky wdth, `iky0 _hkt's whkt dt ds.

  Klo y`u hjkro Gr. Aj`raj, thj fkst wdtljss. D ckffjo hdg klo ksijo hdg. Hj skdo5 "C`rp`rktj rjsp`lsdndfdtyklo kcc`ultkndfdty krj vjry dgp`rtklt dssujs dl s`cdjty t`oky."

  Klo thjy krj. _hkt's whkt y u'rj a`dla t` kssjss, pjrs`lkf rjsp`lsdndfdty, `iky0 _hkt's dgp`rtklt. Nut whkt0Dt o`jsl't kppfy t` c`rp`rktd`ls0 C`rp`rktd`ls krj gkoj up `b pj`pfj.

  S` whkt ds thj truth hjrj, rjkffy0 _hj truth, thj wh`fj truth, klo l`thdla nut thj truth.

  ^jgjgnjr, wj `lfy hkvj t` pr`vj thds ny "g`rj fdijfy thkl l`t", `iky0

  _hds ds Gr. -- thj KJA Fdvj fkwyjr, "Kff `b th`sj j-gkdfs, trust gj, thjrj krj k f`t `b j-gkdfs D'o f`vj t` hkvjthjg l`t nj hjrj", `iky0 @h, wj eust afkofy turljo thjg -- thjy odol't afkofy turl `vjr -- wj hko t ajt k c`urt`rojr t` ajt th`sj j-gkdfs. _hjy wjrjl't v`fultkrdfy pr`oucdla klythdla dl thds cksj. T`u skw h`w thjy wjrjojbjlodla thds cksj. Nut thjy wklt y`u t` njfdjvj whkt A`lakwkrj klo ]hdffdps skdo, l`t whkt thjy wr`tj dl thjj-gkdfs, `iky0 _jls `b th`usklos `b j-gkdfs. Qhjrj krj kff th`sj j-gkdfs thkt sky s`gjthdla odbbjrjlt0Qhjrj krj thjy0 _hkt's kl`thjr fkwyjr-crjktjo ojbjlsj, pkrt b thj scrdpt, klo thjy'rj h`pdla y`u a` b`r dt.

  D wklt y`u t`, db y`u c`ufo, wrdtj -- thjsj krj whkt D c`lsdojr thj ijy j-gkdfs dl thj cksj.

  Bdrst, "pjr ur karjjgjlt." D'ff sh`w y`u thkt. _hkt's Or. Gurrky skydla thjrj's kl karjjgjlt.

  "_r`unfj kt thj br`lt." wj kff il`w -- y`u auys pr`nknfy il`w thds njttjr thkl D o`. Nut "tr`unfj kt thj br`lt,"klo thjrj's lugjr`us chkdls.

  "Qj chjci jvjry`lj `ut."

  "^jgdlo hdg wh`'s pkydla hdg."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  5/30

  @iky. D odol't wrdtj thjsj j-gkdfs. _hjsj krjl't gy kraugjlts. _hjsj krj wrdttjl njb`rj thjrj's kly fkwsudt,njb`rj Gdchkjf ds ojko, njb`rj thj fkwyjrs krj dlv`fvjo, thkt Gurrky klo ]hdffdps krj dl chkraj `b rjhjkrskfs. Dodol't o` thkt, thjy odo thkt.

  "_hkt Gdchkjf ds thdl klo sijfjtkf." D odol't wrdtj thkt, thjy odo.

  "_hkt hj's k brjki." D f vj thkt. Klo D'g a`dla t` ajt nkci t` thkt. Gr. _rjff klo hds thjr fkwyjr brdjlo rjbjr t`Gdchkjf Ekcis`l, wh` thjy'rj jltjrdla dlt` k guftd-gdffd`l-o`ffkr c`ltrkct wdth, t` nudfo up thjdr krjlk, ks "k

  brjki." thkt's h`w thjy thdli kn`ut hdg.

  Odo y`u hjkr kl kp`f`ay br`g kly`lj kn`ut thkt0 Odo y`u hjkr Gr. _rjff ajt up hjrj, kff thj okys hj's njjlhjrj, klo sky, "y`u il`w whkt0 Qj odol't rjkffy gjkl thkt. _hkt wks l`t k ldcj thdla." hj odol't sky thkt. Hjtrdjo t` ojbjlo thkt ultdf thj jlo. "Gdchkjf Ekcis`l ds k brjki." hj sh`ufo nj kshkgjo `b hdgsjfb. _hjy'rj l`t,th`uah.

  _hds ds thj gkl -- y u rjgjgnjr, thjy'rj k g`ljy-gkidla gkchdlj. "Brjki." Qhktjvjr. _hjy o`l't ckrj._hjy o`l't ckrj kn`ut thj pjrs`l. _hjy o`l't ckrj kn`ut thj dlodvdoukf. Kff thjy ckrj ds h`w guch g`ljy dsthds "brjki" a`dla t` gkij b`r thjg. _hkt's whkt thjy'rj kff kn`ut.

  "Stkff Or. Gurrky, ar`ss vjrsus ljt."

  @iky. D'g a`dla t` rjko thjg `bb. T`u'vj a`t thjg, rdaht0 Nut D thdli thjy sky dt kff. Klo rjgjgnjr, thjsjwjrj kff wrdttjl ny KJA, klo, `b c`ursj, l`lj `b thjg jvjl rjgjgnjr wrdtdla thjsj.

  ;=,=== j-gkdfs. T`u thdli db k auy a`t kl j-gkdf thkt thj stkr `b thj sh`w, wh` thjy c`ufol't o` thj sh`wwdth`ut, thkt hko 3: gdffd`l dl dt, thjy gdaht rjgjgnjr wrdtdla thj j-gkdf, gkynj0 C`gj `l. Qhkt krj thjytrydla t` o`0 _hjy'rj trydla t` h``owdli y`u, `iky0 T`u'rj a`dla t` a` b`r dt0 Gdchkjf ds k nko pjrs`l,Gdchkjf ch`sj thj o`ct`r. Qj'ff ajt t thkt.

  Nut thjsj krj thjdr j-gkdfs, l`t gdlj, l`t gy kraugjlts. D odol't hjkr thjg jxpfkdl kly `b th`sj. _hjy o`l't

  wklt t` nrdla up thj "brjki", thjy o`l't wklt t` nrdla up "wj chjci jvjry`lj `ut," jxpfkdl thkt -- Ikthy E`rrdj's;=-gdlutj A``afj sjkrch. Qhjrj's thj j-gkdf `l thkt0

  Dt's l`t rdaht, fkodjs klo ajltfjgjl, klo dt's l`t rjsp`lsdnfj, klo dt's l`t rdaht, klo dt w`ufol't nj thj rdaht thdlat` njfdjvj A`lakwkrj klo ]hdffdps klo kff`w thjg t` siktj o`wl thj strjjt klo cfdci thj chkgpkalj afkssjso`wl kt KJA Fdvj.

  @iky. _hds ds kl dgp`rtklt dlstructd l, njckusj y`u -- thds ds kl dlstructd`l `l thj wdtljssjs5 "y`u ckl njfdjvjkff `r pkrt `r l`lj `b k wdtljss's tjstdg`ly."

  T`u ojcdoj thkt. L`t gj, l`t thjg. T`u. T`u skw thjg. T`u hkvj c`gg`l sjlsj.

  D gjkl, s`gj pj`pfj hkvj chdforjl, klo y`ur chdforjl tjffs y`u s`gjthdla, y`u il`w whjthjr thjy'rj njdlatruthbuf `r l`t. ]j`pfj ojkf -- y`u'rj trydla t` nuy k ckr, klo thjy'rj w`ridla y`u, y`u il`w whjthjr thjy'rjtjffdla y`u thj truth `r l`t. T`u il`w db s`gjn`oy kt w`ri ds tjffdla y`u thj truth. T`u il`w db k pfkyjr dstjffdla y`u thj truth `r l`t. Nut wj o`l't hkvj k bdfg `b jvjrythdla, nut wj a`t j-gkdfs, `iky0 T`u ojcdoj.

  Klo whkt's thj rjks`l -- Gs. E`rrdj, why w`ufo shj hkvj kly tjlojlcy l`t t` tjff thj truth0 Qj nr`uaht thjp`fdcj `bbdcjr t` sh`w dt. Njckusj hjr bdrg, thjdr ndaajst cfdjlt, thjy'rj ajttdla kff thds g`ljy br`g KJA Fdvj.O` y`u thdli shj gdaht wklt t` shkoj dt k fdttfj ndt b`r KJA0 Eust k fdttfj0 C`gj `l.

  "Klo db k wdtljss tjstdbdjo ojfdnjrktjfy ultruthbuffy, y`u ckl ch``sj l`t t` njfdjvj klythdla."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  6/30

  Fdij Gs. E`rrdj, "D ljvjr t`fo thj p`fdcj bbdcjr thkt." `iky. D'ff nrdla hdg dl. D odo. Qj'ff sjj thkt.

  L`w, thjy wklt t` ckff thds thj Nrkoy nulch. Qjff, D'g afko Gkrshk Nrkoy's l`t hjrj. Shj w`ufo nj upsjtkn`ut thkt. _hjy thdli thkt's bully, `vjr thjrj sgdridla. _hkt's bully. _hkt's l`t bully. Ds thkt nrdladla thjwh`fj truth0

  Qhkt wj hkvj hjrj ds eust s`gj `b thj klswjrs thkt wjrj pfkyjo kt trdkf. Eust s`gj `b thjsj dlodvdoukfs thkt thjy

  wklt y`u t` rjfy up`l dl thds cksj. Klo thjy thdli dt's bully. Dt's bully. "`h, thkt's thj Nrkoy nulch," hk, hk,hk. D o`l't thdli dt's bully.

  (K RDOJ@ CFD] QKS ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. D'g l`t a`dla t` a` thr`uah jvjry lj `b thjg. _hkt advjs y`u k fdttfj bfkv`r. _h`sj krj thjpj`pfj thkt thjy wklt y`u t` nksj y`ur vjrodct `l. Ds thkt nrdladla y`u thj wh`fj truth0 @h, KJA, wj wklt thjwh`fj truth. ^jkffy0 ^jkffy0

  Gr. ]hdffdps, whkt's hds gkdl e`n0 _` pr`tjct thj bdlklcdkf dltjrjsts `b thj c`gpkly. _hkt's hds e`n. Hj'sc`lcjrljo kn`ut dt. Qhy w`ufo hj ojly kff b thds dlb`rgktd`l0 _hdli -- ksi y`ursjfb5 why w`ufo s`gjn`oydl k ojp`sdtd l, ulojr `kth klo dl c`urt, ojly thkt thjy iljw klythdla kn`ut s`gjthdla0 Q`ufol't y`u thdli dbthjy'rj thj CJ@ -- klo dt's l`t fdij s`gj ulojrfdla wr`tj thj j-gkdfs. Hj wr`tj thj j-gkdfs. Dt's l`t fdijs`gjn`oy w`ridla ulojrljkth y u wr`tj dt, klo y`u wjrj cc'o. Hj wr`tj thj j-gkdfs. A`lakwkrj wr`tj thj j-gkdfs.

  _hjl hj skdo, "c`gpkldjs krj pj`pfj. Qj gkij gdstkijs." l` idoodla. _hjy'rj pj`pfj. _hjy o`l't wklt t`kccjpt kly -- zjr` rjsp`lsdndfdty.

  _hjl hj skdo -- D ksijo hdg5 "odo y`u rjfy `l y`ur ktt`rljys t` prjpkrj b`r y ur ojp`sdtd`l0 "l`, D odol't. D

  odol't prjpkrj b`r dt."Q`w. S` hjrj y`u krj dl thj Gdchkjf Ekcis`l cksj, klo y`u'rj eust l`t a`dla t` prjpkrj y`ur CJ@ @b k fkrajc`gpkly.

  _hjl D skdo5 "s y`u bdaurjo dt wksl't ljcjsskry0 "

  L`. "y`u wjrj t`` --"

  _hjl hj skys, "D eust bjft -- D odol't bjjf. _hjy bjft, gy fkwyjrs, thkt dt w`ufo nj njttjr db D wjlt dl wdth`ut o`dlakly prjpkrktd`l wdth thjg."

  Ds thkt f``idla b`r thj wh`fj truth, fkodjs klo ajltfjgjl0 Odo thjy stklo up hjrj klo tjff y`u thjy wklt thjwh`fj truth0 Tjt thjy tjff thj ijy wdtljssjs -- kff y`u hkvj t` o` ds rul k sjkrch b`r "Gurrky," klo y`u'rj a`dlat` ajt thjg. _hjrj's `lfy s gkly. Fdij D skdo, thjrj's ldlj ijy j-gkdfs. Klo thjy'rj a`dla t tjff k wdtljss t`"c`gj t` y`ur ojp`sdtd`l, klo o`l't nj prjpkrjo." klo ds thkt s`gj`lj thkt ds trydla t` advj y`u thj wh`fj truth0C`gj `l. T`u'rj l`t a`dla t` bkff b r thkt.

  Klo Gr. A`lakwkrj, skgj thdla5 "o` y`u thdli dt wks dl y`ur njst dltjrjsts, whjl prjpkrdla b`r y`urtjstdg`ly ulojr `kth dl thds cksj dl Ojcjgnjr, l`t t rjvdjw kly j-gkdfs klo l`t rjgjgnjr kn`ut thjg0 "klswjr5 "D rjfdjo `l gy ktt`rljy's kovdcj. S`, yjs, D thdli dt wks dl gy njst dltjrjst."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  7/30

  S` dt wks dl thj njst dltjrjst `b hdg klo KJA Fdvj t` rjgjgnjr l`thdla. Ds thkt s`gj`lj thkt wklts t` nrdla t`y`u, fkodjs klo ajltfjgjl, thj wh`fj truth0 "D o`l't rjgjgnjr klythdla." y`u il`w, c`gj `l.

  _hjl thj ojp`sdtd`ls thkt wj pfkyjo wks sunstkltdvj jvdojlcj. Dt's thj skgj ks db y`u'rj tjstdbydla dl c`urt. Dthks l` odbbjrjlcj, klo thjy il`w thkt. _hds ds k nda fkw bdrg. _hjy'rj jxpjrdjlcjo fkwyjrs. _hjy il`w thkt dby`u tjstdby `lj wky, klo y`u chklaj dt, y`u'rj a`dla t` f``i -- y`u'rj a`dla t` nj dgpjkchjo klo l`t crjodnfj,nut thjy ch`sj t` a` thkt r`utj. _hjy ch`sj t` a` thkt r`utj.

  Klo why o` y`u thdli thjy w`ufo o` thkt0 H`w kn`ut thds `lj. D f`vj thds `lj. Gr. Gjafjl. ^jgjgnjr, hjc`gjs dl hjrj, klo D ksi hdg -- kff rdaht. C`gj `l.

  "Dl y`ur `pdld`l, ds Cjfdlj Od`l k ndaajr krtdst thkl Gdchkjf Ekcis`l0

  "Dl gy `pdld`l, Cjfdlj Od`l ds rdaht up thjrj wdth Gdchkjf Ekcis`l, klo, yjs, t` gj, shj ds ndaajr."

  L`w, dt's l`t thkt nda k ojkf dl thj cksj, rdaht, nut thds sh`ws y`u, klo D'g a`dla t` sh`w y`u h`w bkr thjy wdffa` t` sky whkt's c`lvjldjlt t` thjg whjl thjy thdli dt hurts thjg.

  Klo h`w kn`ut thds5 o` y`u hkvj t rjgjgnjr thj truth0 Ds thj truth s`gjthdla thkt -- h`fo `l. Fjt gj

  rjgjgnjr whkt thj truth ds. D o`l't rjgjgnjr thkt. Nut thjl y`u rjgjgnjr cjrtkdl -- ds dt hkro t` rjgjgnjrwhkt thj truth ds, `r ds dt hkro t` rjgjgnjr whkt y`ur st`ry ds a`dla t` nj `l Gdchkjf Ekcis`l, wh` ds l`tf``idla a``o, wh` ds hkvdla pr`nfjgs, pj`pfj krj tjffdla y`u hj's oydla, klo y`u'rj l`t a`dla t` rjgjgnjr0T`u il`w whkt thjy sky kn`ut, "hj wh` sjjis t` ojcjdvj, whkt k tklafjo wjn thjy wjkvj." why w`ufo thjy o`thkt0 Qhy w`ufo thjy o` thkt0

  (K RDOJ@ CFD] QKS ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. "arjktjst jltjrtkdljr `b kff tdgj," nut Cjfdlj Od`l ds ndaajr. _hkt's whkt thjy skdo dl thj "_HDS DSD_" g`vdj.

  Ny thj wky, thjy gkoj thj g`vdj. Klo D'g a`dla t` sh`w y`u -- nut thjy wklt y u t` rjfy `l s`gjthdla thjygkoj kbtjr thj bkct, st`rdjs thkt thjdr jxjcutdvjs gkoj up kbtjr thjy tjstdbdjo lj wky, `iky0 H`w kn`ut thds`lj5 "Gr. Gjafjl, wks thj ojgklo b`r '_HDS DS D_' njttjr thkl thj ojgklo b`r kly `thjr sh`w y`u'vj jvjr sjjldl y`ur fdbj0 " klswjr5 "D gjkl, dt wks -- l`. Qj'vj s`fo ks gkly tdcijts `l v``o`` f`ulaj dl `lj oky. Dltjrgs `b thj lugnjr `b tdcijts s`fo dl k oky, surj, wj'vj o`lj th`sj idlos `b lugnjrs njb`rj."

  @iky. S` thkt w`ufo fjko y`u t` njfdjvj, l`t k huaj ojkf, rdaht0 Ds thkt k rjks`lknfj dltjrprjtktd`l0 @iky. Dtwks a``o, l`t thj njst, rdaht0 Qhkt o`js hj sky njb`rj thjrj's kly fkwsudts, njb`rj thjrj's kly fkwyjrs0 _hds

  ds whkt hj skys kt trdkf. Qhkt o`js hj sky dl thj g`vdj0

  (K RDOJ@ CFD] QKS ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. "strkt`sphjrdc fjvjf thkt wj'vj ljvjr sjjl njb`rj." thds ds kff bdfgjo njb`rj. L`w hj's a`t kodbbjrjlt tulj. Krj y`u a`dla t` njfdjvj hdg0

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  8/30

  Gr. ]hdffdps, thds ds whkt Gr. -- KJA Fdvj's fkwyjr t`fo us5 "^kloy ]hdffdps ds k schg``zjr, krtdst rjfktd`ls.Dt's njckusj hj f`vjs gusdc. Hj f`vjs thj gusdc nusdljss. Hj f`vjs thj krtdsts, klo hj f`vjs sh`ws." thkt's h`wthjy p`rtrkyjo hdg dl thj njadlldla dl hds `pjldla stktjgjlt. ^jgjgnjr thkt0 _hkt's whkt hj skdo.

  Fjt's sjj whkt Gr. ]hdffdps skdo whjl D ksijo hdg thkt5 "D o`l't pkrtdcufkrfy f`vj gusdc. _hkt's l`t why D a`tdlt` dt. D f`vj thj ojkf."

  "D f`vj thj g`ljy," "D f`vj thj ojkf." gusdc, krtdsts, odo hj sky, "D wklt t` hjfp krtdsts0 " "D rjkffy f`vj gusdc,"

  odo hj sky thkt0 L` wky. Njckusj hj skys -- y`u skw hdg. Hj o`jsl't ckrj. T`u skw hds kttdtuoj whjl hj wkstjstdbydla. C`gj `l.

  _hjy wklt t` sky D gkoj bul `b hdg. T`u il`w whkt0 D o`l't njfdjvj klythdla hj skdo, klo hj wks dgpjkchjog`rj thkl --

  Gs. Ndlk5 `nejctd`l, y`ur h`l`r. Dt's dgpr`pjr b`r c`ulsjf t` c`ggjlt `l hds `wl pjrs`lkf njfdjbs.

  Gr. ]kldsh. _hkt's whkt hj wks o`dla kff oky yjstjroky.

  C`urt. Sustkdljo.

  Gr. ]kldsh. @iky. T`u sh`ufol't njfdjvj klythdla hj skys. Klo thkt ds bully. _hjy thdli dt's kff bully,rdaht0

  _hds ds thj CJ@ @b thjdr c`gpkly. _hkt's bully, t` hkvj y`ur CJ@ C`gj up hjrj klo l`t rjgjgnjr klythdla0_hkt's bully `l s`gjn`oy thkt odjo0 Ds thkt bully0 D o`l't thdli y`u thdli dt ds, fkodjs klo ajltfjgjl.

  Qh` ds nrdladla y`u thj wh`fj truth hjrj0 Hj's skydla whktjvjr thjy ckl whjljvjr dt's c`lvjldjlt. Fjt's tkijk f``i.

  _hjy wklt y`u t` sky, "`h, wktch thj g`vdj, dt pr`vjs jvjrythdla", rdaht0 _hj g`vdj. Qh` gkoj thj g`vdj0

  KJA Fdvj. Qh` pr`oucjo thj g`vdj0 KJA Fdvj. T`u'ff sjj dt, `iky0

  @iky. Fjt's f``i kt thds bdrst `lj rdaht hjrj. ^kloy ]hdffdps5 "gkij surj wj tkij `ut thj sh`ts `b GE dl thj rjofjkthjr ekcijt kt thj s`ulostkaj whjrj thj gdld g`vdjs wjrj njdla bdfgjo. Hj f``is wky t`` sijfjtkf."

  O`js thkt sky hj iljw r sh`ufo hkvj il`wl kn`ut GE'S c`lodtd`l0 _hkt's jxhdndt 238-;;:, `iky0 O`js thjg`vdj kccurktjfy p`rtrky Gdchkjf, thkt thjy wklt y`u t` rjfy `l0

  Fjt's f``i kt thj ljxt `lj. Gr. @rtjak, D ksijo hdg5 "Sdr, y u wjrj dlv`fvjo dl rjvdjwdla thj b``tkaj, klo Dthdli y`u ckffjo dt 'Jodtdla.' "Tjs.

  "Qhjl y`u jodtjo thj bdfg, thj bdfg wks l`t dltjlojo t` sh`w h`w Gdchkjf wks pjrb`rgdla ourdla thjrjhjkrskf, wks dt0

  "Gy a`kf wks t` jodt t`ajthjr thj pdjcjs t` hjfp tjff thj st`ry `b whkt Gdchkjf's a`kfs wjrj."

  Klo thds ds kt pkaj 484> t` 4843 `b Gr. @rtjak's tjstdg`ly.

  S` thjl hj skys whkt hds a`kf b`r "_HDS DS D_" wjrj -- s`rry.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  9/30

  "Qks thj bdfg dtsjfb dltjlojo -- wks thj dltjltd`l `b thj bdfg t` sh`w h`w Gdchkjf wks pjrb`rgdla ourdla thjrjhjkrskfs0 " @iky. _hjy wklt y`u t` sky, "F``i. Sjj h`w arjkt hj ds." Klo f``i kt whkt hj skdo5 "_hktwksl't gy dltjltd`l ks k bdfggkijr. D gjkl, `b c`ursj D wkltjo Gdchkjf t` f``i arjkt kfwkys."

  S` thjy wklt y`u t` f``i kt kl jodtjo vjrsd`l wdth ounnjo s`ulo t` sky, "Sjj, hj wks bdlj," `l s`gjthdla thktthjy gkoj.

  Fjt's c`ltdluj t` f``i. Hjrj's kl`thjr lj. _hds ds whkt thjy o`l't wklt y`u t` sjj. _hds ds kbtjr thj bkct. Gr.

  A`lakwkrj, kn`ut dltjrvdjws5 "Qj'rj `iky wdth thj nklo, sdlajrs klo oklcjrs o`dla dltjrvdjws l`w. _hj `lfythdla wj ksi ds thkt thjy ijjp dt p`sdtdvj klo strjss thkt GE wks kctdvj, jlakajo, klo l`t thj jgkcdktjo pjrs`ls`gj pj`pfj wklt t` pkdlt hdg ks njdla."

  _hjy o`l't wklt thj truth. T`u a`t t` advj k p`sdtdvj -- thjy'rj c`ltr`ffdla pj`pfj kff thj tdgj, njckusj thkt'swhkt thjy o`. _hkt's jxhdndt -- klywky, D o`l't wrdtj thjsj j-gkdfs.

  Klo Gs. Bkyj, wj ksijo5 "Qjrj y`u dlv`fvjo0 "Tjs. "whkt wks y`ur ulojrstklodla `b whkt wks njdlaksijo t` o`0 "t` c`gj klo hjfp rjt`uch thj b``tkaj. "Odo y`u o` dt0 "L`, sdr, D odol't. "Qhy l`t0 "Dt wks kfdj. D odol't wklt t` fdj. "Qhkt o` y`u gjkl0 "Jvjryn`oy wks fydla kbtjr hj odjo, sdr, thkt Gdchkjf wks wjff,klo jvjry`lj iljw hj wksl't. Klo D bjft rjt`uchdla Gdchkjf wks eust k pkrt b thkt fdj."

  S` thjy wklt y`u t` rjfy `l s`gjthdla thkt thjy jodtjo, thkt thjy trdjo t` gkij Gdchkjf f``i ks a``o ks hjc`ufo, thkt wksl't dltjlodla t` sh`w h`w hj wks pjrb`rgdla t` pr`vj thkt hj wks bdlj. Ds thkt nrdladla y`u thjwh`fj truth0

  H`w kn`ut thds5 Kl`thjr thdla thjy o`l't wklt t` tkfi kn`ut. _hds ds br g ^kloy `r --

  "Hd, ^kloy" -- Ikrjl Bkyj -- "D o`l't il`w wh` thj vdoj` crjw wks kt rjhjkrskfs, nut D skw thjgsh``tdla Gdchkjf kt hds w`rst `l thj oky hj wks shubbfdla klo wrkppjo dl k nfklijt. D t`fo Ijlly t`gkij surj thjy w`ufol't sh``t hdg fdij thkt. Hj skdo hj wksl't kwkrj thjy wjrj sh``tdla hdg klo w`ufonj ckrjbuf dl thj buturj. Dt ds odsc`lcjrldla thkt b``tkaj jxdsts, Ikrjl."

  _hjy odol't wklt hdg t` f``i nko. Shj wksl't trydla t` prjpkrj b`r k fkwsudt.

  Klo whkt o`js ^kloy ]hdffdps sky0

  "Qj c`ltr`f kff thj b``tkaj, klo dt's f`cijo dl k vkuft kt stkpfjs cjltjr."

  Odo hj sky, "L`, l`, wj'rj a`dla t` o` kl kccurktj ojpdctd`l, wj'rj a`dla t` sh`w whjl hj wks wrkppjo dlnfklijts whjl hj wksl't o`dla a``o"0 Odo hj sky thkt0 L`. Hj skdo, "Qj c`ltr`f dt kff, klo dt's f`cijo dl kvkuft."

  _hjrj dt ds. "Qj c`ltr`f dt kff. Dt's f`cijo dl k vkuft." O`js thkt s`ulo fdij pj`pfj wh` krj trydla t` nrdla y`uthj wh`fj truth0 KJA, wj wklt t` sh`w y`u thj wh`fj truth. Qj'rj l`t kbrkdo `b thj wh`fj truth. @iky.Kctd`ls spjki k f`t f`uojr.

  _hkt b``tkaj odol't gkij dt dl thj g`vdj, klo Gdchkjf o`jsl't f `i a``o dl thj g`vdj klywky. Nut thjy wklty`u t` thdli y`u'rj a`dla t` nuy thkt.

  Kff rdaht. _hjl D ksijo Gr. ]hdffdps5 "Odo Gdchkjf jvjr pjrb`rg thj wh`fj sh`w0 "L`. "Hj ljvjr skla kff thjsh`w klo oklcjo0 "L`. Hj w`ufol't hkvj. Qj wjrjl't rjkoy b`r thkt."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  10/30

  S` ks `b thj tdgj hj odjo, k wjji klo k hkfb, tw` wjjis njb`rj thjy a` t` F`lo`l, hj wksl't jvjl rjkoy t` a`thr`uah thj sh`w, nut thjy ijpt pushdla b`rwkro klo pushdla b`rwkro.

  _hjl Gr. -- thj KJA fkwyjrs skdo yjstjroky rjakrodla supjrvdsd`l5 "_hjy krjl't supjrvdsjo. T`u hjkro br`gGr. _rjff klo Gs. T`ula thkt dlojpjlojlt c`ltrkct`rs krjl't supjrvdsjo, klo pfkdltdbbs odol't advj y`u klyjvdojlcj `thjrwdsj", `iky0

  _hkt's thj ojbjlsj. Qj o`l't hkvj t supjrvdsj, rdaht0 _hkt's whkt thjy'rj skydla. Gr. _rjff skys thkt. Hj skys

  thkt. _hjy gdsstktj thj fkw c`ltdlukffy, njckusj hjrj's thj fkw. _hkt's l`t truj.

  Hjrj's thj fkw. ?=; dlstructd`l5 "K pjrs`l hdrdla, supjrvdsdla, rjtkdldla kl`thjr hks k outy t` jxjrcdsjrjks`lknfj ckrj dl o`dla s`. K pjrs`l ds ljafdajlt db hj `r shj o`js s`gjthdla thkt k rjks`lknfy ckrjbuf pjrs`lw`ufo l`t o` dl thj skgj sdtuktd`l `r bkdfs t` o` s`gjthdla thkt k rjks`lknfy ckrjbuf pjrs`l w`ufo o` dl thjskgj supjrvdsjo.

  "Dl thds cksj y`u krj t` jvkfuktj whjthjr KJA kctjo ljafdajltfy `lfy dl c`lljctd`l wdth pfkdltdbbs' cfkdg thktKJA hdrjo, supjrvdsjo `r rjtkdljo."

  _hkt's k fjakf outy dgp`sjo ny thj fkw, nut thjy sky, "Qj o`l't o` dt, s` wj o`l't hkvj t` b`ff`w thj fkw,

  njckusj wj'rj KJA" wj o`l't hkvj kly outy t` o` thkt. Nut thkt's l`t whkt thj fkw skys. _hjy'rj trydla t` tjffy`u thdlas thkt eust krjl't truj.

  Hjrj's kl`thjr `lj. Gr. ]kldsh -- := tdgjs thjy skdo dt. Gy g`g -- shj o`jsl't ckff gj "Gdstjr," nut shjw`ufo ckff gj k f`t, l`t ldcjfy, nut -- "Gr. ]kldsh t`fo y`u yjstjroky thkt bdaurj :4 gdffd`l." hj skdo thkt kc`upfj tdgjs. "thkt wks gkoj up. Hj gkoj dt up", `iky0 D gkoj dt up, rdaht0 D gkoj dt up. _hkt's whkt hjt`fo y u. T`u kff wr`tj dt o`wl. D wkltjo t` eugp up. Qhkt c`ufo D o`0

  Qjff, fjt's sjj whkt thj jvdojlcj ds. T`u rjgjgnjr Gr. Kcijrgkl. _hjy pkdo hdg kn`ut $4==,=== t` -- wh` Dskdo, "`iky, Gr. Kcijrgkl, fjt's ajt t` y`ur bdaurjs, klo D wklt y`u t` o` s`gj ckfcufktd`ls."

  "@h, D o`l't hkvj gy ckfcufkt`r. D ckl't o` dt. D'g l`t rjkoy t` o` dt."

  "Or. B`rguzds ckl o` thkt."

  "D o`l't il`w. D ckl't o` thkt. D o`l't il`w", rdaht0

  Nut hjrj's thj jvdojlcj. Hj skys hj gkoj dt up.

  L`w, D'g nda. D ckl pr`tjct gysjfb, nut thkt's l`t rdaht b`r thj bkgdfy, t` nj gkidla kttkcis `l thj fkwyjrs,skydla thjy'rj gkidla thdlas up dl c`urt. C`gj `l. Ds thkt nrdladla y`u thj wh`fj truth0

  Hjrj dt ds. Jxhdndt ;42=. Klo thjrj krj thrjj jxhdndts `b hds ckfcufktd`ls5 ;> gdffd`l 81?, := gdffd`l 2;8,;:,:8>, ;:,8 -- chjci dt `ut. Chjci gj `ut `l thkt, `iky0 Hj ckffjo gj k fdkr.

  Gs. Ndlk5 `nejctd`l, y`ur h`l`r.

  Gr. ]kldsh. T`ur h`l`r --

  C`urt. L`. _hjrj's kl `nejctd`l.

  Gs. Ndlk5 dt's jrr t` krauj kakdlst thj fkw, klo hj's tkfidla kn`ut kl ulodsc`ultjo bdaurj whdch thjy'vj njjldlstructjo l`t t` --

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  11/30

  Gr. ]kldsh. _hkt's kl dgpr`pjr `nejctd`l.

  C`urt. Ds thds dl jvdojlcj0

  Gr. ]kldsh. Tjs.

  C`urt. @iky. @vjrrufjo.

  Gr. ]kldsh. Tjs, dt's dl jvdojlcj.

  C`urt. @vjrrufjo.

  Gr. ]kldsh. D eust gkoj dt up. ]``b. ]``b.

  Gr. N`yfj. Dt's jxhdndt ;>,42=.

  Gr. ]kldsh. Klo thjrj krj thrjj `b thjg5 ;:,3, ;2,=, ;:,1=3. ]``b. D eust gkoj dt up. Qh`'s nrdladla up thjtruth, fkodjs klo ajltfjgjl0

  @iky. D il`w D hkvj pkssd`l. D'g s`rry. Nut dt's l`t bkdr t` kttkci s`gj`lj, k fkwyjr thkt's njdla kl kov`cktjb`r k cfdjlt klo sky thjy gkoj dt up klo -- dt's eust l`t truj. _hjy'ff sky klythdla whjl dt's c`lvjldjlt, `iky0A` f``i kt th`sj jxhdndts. T`u koo dt up, klo y`u sjj db D gkoj dt up `r l`t, `iky0 T`u koo dt up. D eust gkojdt up. ]``b.

  _hjrj dt ds, ":4,81?." ljxt. Klo D sky thds njckusj D rjgjgnjr kff thj dgp`rtklt thdlas hj a`t wr`la yjstjroky.Gr. Jri ajttdla hds lugnjrs br`g KJA Fdvj. Hj odol't. Kl`thjr kttkci. ]j`pfj wr`tj thkt o`wl, [email protected]. Qhkt ds thj truth0

  Hjrj dt ds rdaht hjrj. KJA Fdvj odo thjdr pr`ejctd`ls, $;=8 k tdcijt, Gr. Jri, $;=8 k tdcijt.

  ;.2 sh`ws k wjji. Klo hjrj's thj tjstdg`ly, Nrdaas's tjstdg`ly, ;.2 sh`ws k wjji. N`th `b thjg, kttjloklcj5::,=== b`r Nrdaas, ?4,=== b`r jri. _hjsj bdaurjs (dlodcktdla), KJA, iky0 Klo D'g a`dla t` tkfi kn`ut thkt b`rk gdlutj hjrj.

  _hjy sky, "@h, `h, hj wks ljvjr a`dla t` o` k w`rfo t`ur." Qjff, why ckl thjy sky, "Hj's a`dla t` odj," nutthjl thjy wklt t` sky hj's a`dla t` o` k ;=-yjkr w`rfo t`ur0

  Qjff, bdrst b kff, dt's l`t k ;=-yjkr w`rfo t`ur, dt's 31 g`lths, `iky0 S` thkt's kl`thjr gdsstktjgjlt.

  Nut db Gdchkjf Ekcis`l hko pr`pjr ckrj -- rjgjgnjr, hj wks bdlj whjl thjy gjt hdg. Hj odo thj physdckf.

  _hjy gjt -- hj's o`dla bdlj ultdf thj prjssurj stkrtjo crjjpdla dl `l hdg, klo hj c`ufol't sfjjp, klo Or. Gurrkynr`ij hds `kth, njckusj `b thj c`lbfdct. D'g a`dla t` jxpfkdl thkt t` y`u.

  Nut db hj hko pr`pjr trjktgjlt -- db Or. Gurrky, thjy a`t k sfjjp o`ct`r klo pr`pjr trjktgjlt, hj w`ufo hkvjnjjl bdlj. Njckusj KJA hko thds kff pfklljo `ut. _hjy odol't eust wklt thj =>, thjy wjrj thdlidla nda dlRjaks. _hjy wkltjo t gkij g`ljy, thj g`ljy-gkidla gkchdlj.

  Gr. ]hdffdps skdo, "wj hko k b ur-yjkr pfkl." thjrj's kff thjsj j-gkdfs. Hj ojldjo dt. D hko t` nrdla `ut thj j-gkdfs t` sh`w hdg. Nut l`w whjl dt's c`lvjldjlt, `h, hj w`ufo hkvj odjo, `r thjy gkoj dt kff up. ;.: ndffd`l,gkoj dt kff up. _hjsj krj thjdr bdaurjs.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  12/30

  Gr. A`lakwkrj, ::?1, "thds wks a`dla t` nj k guftd-cdty t`ur."

  ]krds Ekcis`l. "gy okooy t`fo gj wj'rj a`dla kr ulo thj w`rfo."

  Odo jvjryn`oy gkij thkt up `r eust gj `r eust Gr. Jri `r Gr. ]hdffdps `r Gr. A`lakwkrj `r Gr. ]utlkg0

  Njckusj thjl D ksijo Gs. E`rrdj5

  "Odo y`u, Gs. E`rrdj, tjff thj F`s Klajfjs p`fdcj ojpkrtgjlt, y`u klo Gr. ]utlkg, thkt F`lo`l wks eust thjnjadlldla, klo thjrj wks a`dla t` nj k w`rfo t`ur0 " rjgjgnjr thkt0 Shj skys, "kns`futjfy l`t."

  "Klo y`u'rj ks surj `b thkt ks kff y`ur tjstdg`ly, rdaht0"

  "D ljvjr t`fo thkt t` thj `bbdcjr."

  S` D nr`uaht hdg dl, ojtjctdvj sgdth. Klo whkt odo hj sky0 Fjt's f``i kt thds.

  "Fjt's stkrt wdth thj stktjgjlt thkt y`u wr`tj o`wl `l thj `bbdcdkf F`s Klajfjs p`fdcj ojpkrtgjlt b`rg.

  "@iky."

  "Qhy o`l't y`u rjko dt t us, eust kn`ut thj w`rfo t`ur. "

  "Gs. E`rrdj klo Gr. ]utlkg stktjo thkt thds wks lfy thj njadlldla. GE wks t o` k w`rfo t`ur thkt w`ufo fksttw` t` thrjj yjkrs.'" [ujstd`l5 "Odo y`u kccurktjfy wrdtj thkt o`wl0

  "Tjs, D odo." s`, wjrj Gs. E`rrdj klo Gr. ]utlkg l`t tjffdla thj truth t` thj F`s Klajfjs p`fdcj ojpkrtgjlt dlkl `bbdcdkf dlvjstdaktd`l, `r wks Gs. E`rrdj l`t tjffdla thj truth whjl shj ckgj t` c`urt, thj bdrg njdla pkdo `vjr$1 gdffd`l dl thj fkst sjvjrkf yjkrs ny KJA Fdvj0

  Qhkt g`tdvj w`ufo ojtjctdvj sgdth hkvj t` gkij thkt up0 Klo why o` wj hkvj dt l`t lfy dl hds bbdcdkfp`fdcj rjp`rt nut hds hklowrdttjl l`tjs, whdch hj skvjo0 Klo usukffy thjy o`l't skvj dt. Hj skvjo hdshklowrdttjl l`tjs klo wr`tj jxkctfy thkt o`wl. _hjy'ff tjff y`u whkt's c`lvjldjlt whjl dt sjrvjs thjdrpurp`sjs. Klo wh` ds rjkffy nrdladla thj wh`fj truth0

  _hjl D wjlt `l klo skdo5

  "Odo y`u trklscrdnj th`sj l`tjs dl thj rjp`rt0

  "Tjs, D odo.

  "Klo tjff us jxkctfy whkt y`u trklscrdnjo." s` bdrst hj wr`tj dt `l hds l`tjs, thjl hj wr`tj dt dl thj p`fdcj rjp`rt.

  "Gr. ]utlkg klo Gs. E`rrdj stktjo thj Jur`pjkl t`ur wks eust thj njadlldla klo thkt Gdchkjf Ekcis`l wksa`dla t` o` k w`rfo t`ur thkt w`ufo fkst tw` t` thrjj yjkrs."

  S` odo wj eust gkij thkt up, `r wks Gr. ]utlkg klo Gs. E`rrdj gkidla dt up t` thj p`fdcj ojpkrtgjlt0

  $3?= gdffd`l, thjy'rj skydla, dl l`ljc`l`gdc okgkajs. Klo, y`u il`w, `lj thdla thjy odol't odsputj dl thdscksj, hj odol't sky thkt wks ulrjks`lknfj. Hj akvj thj bdaurjs. Klo y`u il`w why0 Njckusj hj il`ws, b rwr`labuf ojkth, wdth thj jvdojlcj dl thds cksj, thjy il`w thkt's l`t ulrjks`lknfj.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  13/30

  _hjy kttkcijo jvjrythdla wj skdo dl thds cksj, nut thjy il`w thkt's l`t ulrjks`lknfj b`r thj rjfktd`lshdp. _hjyil`w thkt's l`t ulrjks`lknfj. _hjy kttkcijo jvjrythdla jxcjpt b`r tw` thdlas5 thkt klo qujstd`l ?, whdch D'ffajt t`. _hjy sidppjo dt njckusj thjy hkvj t` c`lcjoj dt. Jvjrythdla jfsj, br g thj njadlldla `b thj trdkf ultdft`oky, stdff wdth thj `nejctd`ls, thjy'rj bdahtdla. Nut thjy odol't bdaht thkt, njckusj thjy il`w thkt's k bkdr kloeust vjrodct b`r thjsj thrjj chdforjl klo b`r Grs. Ekcis`l klo b`r whkt thjy f`st, `iky0

  D skdo D dlvdtj Gr. ]utlkg t` ajt up hjrj klo advj k odbbjrjlt bdaurj db hj thdlis thds ds ulrjks`lknfj.^jgjgnjr thkt0 Klo cjrtkdlfy hj skdo -- hj skdo gy lkgj := tdgjs, klo cjrtkdlfy hj kttkcijo gj `l k f`t b

  thdlas, nut hj odol't kttkci gj `l thds. $3: gdffd`l dl thj pkst, := gdffd`l dl thj buturj b`r thj chdforjl, 3:gdffd`l dl thj pkst b`r Gs. Ekcis`l klo k sdgdfkr lugnjr dl thj buturj, `iky0 _hkt's thj bdaurjs, njckusj thjyil`w thkt's rjks`lknfj.

  L`w, thj bdvj qujstd`ls. _hjy skdo thjrj's `lfy -- wjff, thjy skdo bdvj, nut b`ur. Nut fjt gj a` thr`uah thjgwdth y`u qudcify. Dt's h`t up hjrj.

  T`u il`w -- y`u il`w dl s`cdjty, whjl y`u a` nuy s`gjthdla, jvjryn`oy hks n`uaht s`gjthdla "ks ds." y`un`uaht k ckr ks ds, y`u ckl nuy k h`usj, y`u ckl nuy s`gjthdla ks ds. Klo whjl y`u nuy s`gjthdla, y`u ckl'ta` nkci klo sky, hjy, thjrj wks thds pr`nfjg, thjrj wks thkt pr`nfjg.

  Klo wdth KJA, thjy iljw jvjrythdla kn`ut Gdchkjf Ekcis`l. _hjy skdo, "wj odol't il`w." thjy iljw. _hjyiljw whkt dssujs hj hko, thjy iljw whkt hds kaj wks. Gr. A`lakwkrj w`rijo wdth hdg njb`rj. Nut l`wwhjl thjy c`gj dlt` c`urt, klo thjrj's supp`sjo t` nj buff eustdcj, thjy o`l't wklt t` pky. Hjy, wkdt k gdlutj._hds auy wks okgkajo. Hj wks := yjkrs fo. Hj c`ufol't o` thds. Hj t``i ojgjr`f, hj odo thds. L`w whjl dt'stdgj t gkij up buff eustdcj, thjy o`l't wklt dt. _hjy o`l't wklt t` pky dt. Qhy0 Qhy ds thkt0

  Kff rdaht. Fjt's tkfi kn`ut thj qujstd`ls. D il`w y`u'vj hjkro k f`t kn`ut dt.

  Bdrst5 "odo KJA hdrj Or. Gurrky0 " D hjkro s` guch yjstjroky -- wh` pkdo C`lrko Gurrky0 Qh` ch`sj Or.Gurrky0 Qh` ds Or. Gurrky's (sdc) pjrs`lkf o`ct`r0 Kff thkt. Qh` ksijo b`r Or. Gurrky0 Ds thkt qujstd`l`l thj vjrodct b`rg, "wh` ch`sj Or. Gurrky0 " ds thkt thj qujstd`l y`u hkvj t` klswjr0 Odo D gdss dt0 _hjy

  hdrjo Or. Gurrky. Fjt gj tjff y`u h`w. "wks hj ulbdt0 " yjs. "odo thjy il`w `r sh`ufo hkvj il`wl hj wksulbdt klo put thjrs kt rdsi `b hkrg0 " yjs.

  Odo -- thjy sidppjo b`ur njckusj thjy c`lcjoj thkt. "sunstkltdkf bkct`r dl ckusdla thj ojkth0 " yjs, klo D'ga`dla t` jxpfkdl why. _hds `lj thjy o`l't jvjl c`ltjst dt, thjy c`lcjoj dt, njfdjvj dt `r l`t, njckusj h`w c`ufoy`u sky Or. Gurrky odol't hkrg Gdchkjf Ekcis`l0 Dt's k fdttfj t`uah, jvjl th`uah thjy bdaht jvjrythdla jfsj.

  L`w, dl c`lsdojrdla whjthjr qujstd`l ;, whjthjr thjy hdrjo `r odol't hdrj. KJA `r Gdchkjf `r n`th c`ufo hkvjhdrjo Or. Gurrky, `iky0 N`th. _hjy ijjp skydla, "Gdchkjf ch`sj hdg," "Gdchkjf" -- "dt wks hds o`ct`r.""Gdchkjf" -- "prdlcj akvj hdg $;== ndffs." y`u il`w why hj akvj hdg $;== ndffs0 Njckusj KJA wks stdbbdlahdg, klo thjy odol't pky hdg. Klo D'g a`dla t` sh`w y`u thkt.

  _hj qujstd`l ds, wh` hdrjo hdg0 Klo dt c`ufo nj Gdchkjf, KJA `r n`th. Klo thkt's whkt hkppjljo, D njfdjvj.Gdchkjf rjqujstjo hdg. @h, hj ljvjr c`lsjltjo. _hjy hkvj, hj ljvjr c`lsjltjo. D th`uaht hj -- nut thjl thjysky, `l thj `thjr hklo, hj rjqujstjo Gurrky, nut hj ljvjr c`lsjltjo. Hj rjqujstjo Gurrky, nut hj ljvjrkarjjo. Qhkt ds dt0

  ^kloy ]hdffdps kogdttjo dt, _dgg Q``ffjy kogdttjo dt, klo Gr. A`lakwkrj kogdttjo dt, klo D'g a`dla t` sh`wy`u h`w. _h`sj thrjj bkcts. _hj CJ@ Kogdttjo dt. _hjrj hds kssdstklt kogdttjo dt, klo thj CJ@ @b c`lcjrtswjst, c`-CJ@ Kogdttjo dt, `iky0 Nut wj ckl't rjfy l thkt. @iky. _hds qujstd`l ds l`t thjrj5 "wh`sj pjrs`lkfo`ct`r wks dt0 " "wh` dlsdstjo Gurrky nj hdrjo0 " "wh` dlsdstjo `l hdrdla Or. Gurrky0 " thkt's l`t k qujstd`l.Klo, y`u il`w, thkt's k fkwyjr ojbjlsj, tjchldckf, klo sh`w c`ltrkcts, klo krauj -- thkt's l`t thj qujstd`l.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  14/30

  @iky. Hj wks Gdchkjf's pjrs`lkf o`ct`r. Odo Gdchkjf dlsdst thkt thjy sh`ufo hdrj Gurrky0 Tjkh. @iky.Arjkt. Odo hj ch`sj r sjfjct0 Tjkh. Nut thjy odol't hkvj t hdrj hdg. _hjy c`ufo hkvj skdo, "L`. Qj'rj l`thdrdla hdg." nut l`lj `b th`sj qujstd`ls krj `l thj vjrodct b`rg.

  T`u o`l't hkvj t klswjr th`sj qujstd`ls. T`u hkvj t` klswjr, odo KJA klo Gdchkjf hdrj Or. Gurrky0

  (K RDOJ@ CFD] @B G^. ]HDFFD]S QKS ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Ckl wj l`t rjfy `l thj CJ@ Skydla s`gjthdla0 Gr. ]utlkg skys, "@h, y`u ckl't njfdjvj thkt",`iky0 D gjkl, hjrj wj krj h`urs klo okys `l thkt dssuj, thkt thjy'rj trydla t` tjff y`u thj siy ds l`t nfuj._hjy'rj trydla t` sjff dcj t` pj`pfj dl Kfksik. C`gj `l. D gjkl, db y`u'rj a`dla t` bkff b`r thkt, y u il`w, Dthdli y`u'rj a`dla t` odsrjakro kff thj jvdojlcj.

  H`w ckl hj -- hj ljvjr ckgj dl klo skdo, "Qj odol't hdrj hdg" jdthjr. Hj ljvjr skdo, "@h, wj ljvjr hdrjoGurrky. D wks gdstkijl." njckusj thjy hkvj l` pr`nfjg c`gdla dl, "thkt c`ltrkct wks gdstkijl," "_hkt wksgdstkijl," "thkt wks gdstkijl." hj ljvjr skdo, "D wks gdstkijl whjl D akvj k w`rfowdoj dltjrvdjw wdthdl okys

  `b Gdchkjf's ojkth." hj ljvjr skdo thkt. Gr. _rjff ljvjr ckgj dl klo skdo thkt.

  _hjy odol't sh`w y`u thj wh`fj cfkusj `b thds c`ltrkct. D hktj ajttdla dlt` thj c`ltrkct. Dt's prjtty sdgpfj. O`l'tljjo t` a` kly burthjr. Nut eust s` jvjryn`oy -- kff thj pj`pfj hjrj thdli D rjsp`lojo.

  _hds ds whkt hj skdo, "@h, Gdchkjf ds rjsp`lsdnfj." thds ds dl thj GE c`ltrkct Eklukry >8th.

  "Dl thj jvjlt thkt...Krtdstc` wdff nj rjsp`lsdnfj b`r kly cfkdgs krdsdla `ut `b `r rjfktjo t` thj ljafdajlcj `rwdffbuf gdsc`louct br`g kly pr`g`tjr-rjfktjo dlojgldtdjs, pr`g`tjr nrjkch"...

  L`w, why w`ufo Gr. A`lakwkrj, `l Eulj ;?th, `l thds jxhdndt, tjff thjg t` rjgdlo Or. Gurrky wh` hj's

  w`ridla b`r, klo wh` ds pkydla hdg, klo ulojrstklo whkt ds jxpjctjo `b hdg db thjy hkol't hdrjo hdg0

  O`js y`ur n`ss a` kr`ulo klo tjff y`ur ljdahn`r, "hjy, rjgjgnjr whkt's jxpjctjo `b y`u. Hjy, wj'rj pkydlay`ur skfkry"0 O` thjy o` thkt0 T`u a` kr`ulo tjffdla gj wh` o`l't w`ri b r y`u whkt t` o`0 @thjr thkly`ur idos r y`ur sp`usj. Nut o` y`u tjff thjg t` rjgjgnjr wh` y`u'rj pkydla0 ^jgjgnjr wh` ds pkydlay`u0 ^jgjgnjr wh`'s rjsp`lsdnfj, db y`u odol't hdrj s gjn`oy0

  C`lrko Gurrky th`uaht hj wks hdrjo, njckusj `l Eulj >8, kbtjr th`sj j-gkdfs, hj odol't sh`w y`u thds. "Gyc`ltrkct tkijs k fdttfj g`rj tdgj." thj wrdttjl c`ltrkct.

  ^jgjgnjr, dl thj jltjrtkdlgjlt nusdljss, thjy'rj o`dla kff thjsj c`ltrkcts -- @rtjak, ]kylj, Bkyj, kff thjsj

  pj`pfj, db thjy hko t` wkdt ultdf jvjry`lj hko k wrdttjl c`ltrkct, l`thdla w`ufo hkvj a`t o`wl. _hjy gkij klkarjjgjlt `rkffy klo put dt dl wrdtdla, nut thkt o`jsl't gjkl y`u odol't hdrj s`gj`lj `r y`u odol't gkij klkarjjgjlt. _hjy wklt t` ajt kff thjsj tjchldckf -- "wjff, Gdchkjf odol't sdal." thjy ljvjr sjlt dt t` Gdchkjf.Gdchkjf odol't o` thds. Gdchkjf dlsdstjo `l thj o`ct`r. C`gj `l. Hj odol't hkvj t` sdal b`r kl `rkf r dgpfdjo-dl-bkct c`ltrkct.

  S` Or. Gurrky skys5 "D'vj pjrb`rgjo klo c`ltdluj t` bufbdff gy sjrvdcjs t` thj cfdjlt dl a``o bkdth. _hjrjb`rj,D'g ksidla y`u t` ojp`sdt gy bjj b`r gky dl rjcdpr`cdty dl a``o bkdth `l y`ur pkrt ks pjr `ur karjjgjlt." "]jr`ur karjjgjlt." karjjgjlt, c`ltrkct. _hkt's whkt thj dlstructd`l skys. _hkt's whkt Gurrky skys rdaht thjrj.Jxhdndt >3>. Gky >8th.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  15/30

  Klo l`t `lfy o`js hj sky thkt, hj a`js `l t` sky5 "thj cust`gkry oktj whdch thjy hko karjjo t` prd`r" -- whdchwj'ff sjj dl kl`thjr j-gkdf -- "ds thj ;:th `b jkch g`lth. Ny t`oky's oktj, wj krj ;3 okys njy`lo rjcjdpt `b gyg`lthfy bjj. Ojp`sdt gy bjj dl Gky pjr ur karjjgjlt."

  Odo Gr. Q``ffjy wrdtj nkci klo sky, "wj hko l` karjjgjlt. Qj'rj l`t pkydla y`u, Gurrky. T`u'rj l`tw`ridla b`r us. Qj'rj l`t hdrdla y`u, Gurrky."

  Gr. A`lakwkrj, odo hj wrdtj klo sky, "whkt's jxpjctjo `b y u, Gurrky. Qj'rj pkydla y`u, nut l`t rjkffy"0

  L`.

  _hjy iljw thjrj wks kl karjjgjlt. _hjy hdrjo Gurrky, wdth `r wdth`ut Gdchkjf. Dt's cfjkr, thj dltjlt `b thjpkrtdjs wks thjrj wks kl karjjgjlt, klo thjy `wjo thj g`ljy. Nut thjl thjy wkltjo t` stkff Gurrky. T`u skwth`sj j-gkdfs. G`rj stkffdla akgjs ny KJA

  L`w, thds ds g`rj `b thj c`ltrkct. _hds ds jxhdndt ;28. "Db thjrj's k wrdttjl karjjgjlt, dt supjrsjojs kly prd`rkarjjgjlts `r ulojrstklodla, `rkf `r wrdttjl." pkrkarkph ;8.

  S`, yjkh, whjl thjrj's k wrdttjl c`ltrkct, hj ckl ajt pkdo. Nut o`jsl't gjkl y`u odol't hdrj s`gj`lj. Klo thdssh`ws thkt jvjry`lj iljw thjrj wjrj `rkf c`ltrkcts thkt wjrj fktjr a`dla t` nj gkoj dlt` thds, klo thds

  karjjgjlt kbbjctjo thj krtdst, dt's c`lodtd`ljo up`l thj kppr`vkf klo c`lsjlt `b thj krtdst wdth thj wrdttjlc`ltrkct. Nut Gdchkjf skdo t` hdrj hdg.

  _hkt's whkt thjy ijpt skydla. "Gdchkjf skdo t` hdrj hdg." "Gdchkjf skdo t` hdrj hdg." nut Gdchkjf odol't c`lsjltt` thj `rkf c`ltrkct, whdch hj o`jsl't hkvj t`. Hj t`fo hdg t` o` dt, klo A`lakwkrj wr`tj, "o`lj ojkf" gky 2th,klo Gurrky ds trydla t` ajt pkdo b`r hds w`ri `b gky >8th. Hj w`rijo >8 okys, klo, `b c`ursj, thjy o`l't wkltt` pky. Surprdsj, surprdsj, huh0 Hjrj wj krj kakdl, thjy o`l't wklt t` pky.

  _hjrj wjrj `thjr pr`vdsd`ls dl thds c`ltrkct. _hjy sh`w y`u thkt `lj wdth k fdlj cr`ssjo `ut, whdch ds l`t thj`lj sdaljo ny Or. Gurrky. "]jrb`rg sjrvdcjs rjks`lknfy rjqujstjo ny thj pr`oucjr."

  Db y`u o`l't hdrj s`gj`lj, o` thjy pjrb`rg sjrvdcjs b`r y`u0

  ]krkarkph 1.>, db dt's cklcjffjo `r p`stp`ljo kt kly tdgj, b`r kly rjks`l, Gurrky ds `ut.

  Nut thjl Gr. ]utlkg t`fo y`u yjstjroky, Gurrky odol't jvjl il`w thkt ultdf Eulj ;2th whjl Ikthy E`rrdj sjlthdg thj bdrst orkbt `b thj c`ltrkct. ^jgjgnjr thkt0 Hj odol't jvjl il`w thkt, `iky0 L`t truj.

  "Gurrky ljjos ;= okys t` wdlo o`wl hds prkctdcj...c`lsjltjo t` thj karjjgjlt." thkt's jxhdndt l`. ;1:.

  Klo hj wks o`lj dl ;= okys. _hjy'rj skydla, `h, hj wks fdvdla dl Ckfdb`rldk. Hj wks fdvdla dl Ckfdb rldk._hjl, surj, thkt wks h`w hj ckl wdlo o`wl hds prkctdcj. Hj odol't hkvj k prkctdcj dl Ckfdb`rldk.

  "_hjl dt w`ufo nj buff tdgj," klo hj wks buff tdgj.

  L`w, qujstd`l l`. ;, rjgjgnjr, KJA o`jsl't hkvj t` hdrj Gurrky kf`lj. C`ufo nj Gdchkjf klo KJA D njfdjvjthj jvdojlcj supp`rts kl klswjr `b "yjs" t` qujstd`l ;. Spjlt wky t`` guch tdgj `l dt whjl thj CJ@ @b thjc`gpkly kogdts s`gjthdla, thkt wj stdff hkvj t` ojnktj dt.

  Klo thkt's idlo `b thj wky thj wh`fj cksj hks njjl. Qhktjvjr thjy kogdt, thjy ojly, ojly, ojly, ojly, kloh`pj s`gjn`oy wdff a` b`r dt. _hkt's whkt dt ds. _hkt's whkt thjy'rj o`dla.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  16/30

  Kff rdaht. Klo kakdl, D t`fo y`u thj vjrodct b`rg o`js l`t sky wh` ch`sj, sjfjctjo, rjc`ggjlojo pky Gurrky._hkt's l`t thj qujstd`l. S` pfjksj b`cus `l thj qujstd`l. _hjy hdrjo hdg.

  Kff rdaht. L`w, qujstd`l >5 "Qks Gurrky ulbdt `r dlc`gpjtjlt b`r thj e`n hj wks hdrjo t` o`0 " Qhy wks hjulbdt0 Klo D wr`tj o`wl thj thrjj whkt D thdli krj ijy p`dlts hjrj b`r qujstd`l l`. >.

  Lugnjr `lj, thj p`dlt ds, dt's l`t whjl thjy hdrjo hdg `lfy. Dt's thj jltdrj tdgj, `iky0 _hjy wklt t` b`cus `lwhjl thjy hdrjo hdg, nut dt's thj jltdrj tdgj.

  Klo thjl thjy wklt t` b`cus `l Gdchkjf -- hj skdo, "Qj wklt t` b`cus `l Gdchkjf Ekcis`l, l`t Gurrky." Nut dbGdchkjf Ekcis`l ds Gurrky's pktdjlt, klo h`w Gdchkjf Ekcis`l ds o`dla ds l`t wjff, o`jsl't thkt rkdsj k rjo bfkakn`ut thj physdcdkl wh` ds supp`sjo t` nj thjrj >?/1, `iky0 _hdli kn`ut dt.

  S` dt's kt kly tdgj, l`t eust whjl thjy ckl nj hdrjo. Klo thjy o`l't jvjl hkvj t` ljafdajltfy hdrj Gurrky. Kffthjy hkvj t` o` ds hdrj hdg.

  _hjl hj ljjojo sfjjp, pkdl orua ojpjlojlcy trjktgjlt `r `vjrsdaht, `r gklkajgjlt, whktjvjr y`u wklt t` ckffdt.

  Klo thjl ks jkrfy ks Gky thjy crjktjo thkt c`lbfdct `b dltjrjst. Klo, rjkffy, whjl y`u n`df dt kff o`wl, thjc`lbfdct `b dltjrjst ds whkt ckusjo dt kff njckusj `b Gurrky's bdlklcdkf c`lodtd`l, klo thjy ckl puff thj pfua `lGurrky. _hjy nr`uaht Gurrky dl njckusj thjy iljw thjy ljjojo Gurrky, klo thjy nr`uaht Gurrky dl t` ijjpGdchkjf a`dla, klo l`w thjy wklt t kct fdij l`thdla hkppjljo. _hj trkdl ds a`dla o`wl thj r`ko, thjy'rjsjjdla thjsj sdals, klo whkt o` thjy o`0 O` thjy st`p thj trkdl t sjj whkt's a`dla l0 _hjy eust ijjp puttdlag`rj c`kf dl dt klo ijjp g`vdla strkdaht khjko, `iky0

  ^daht hjrj. Lugnjr tw`. _hjy crjktjo k c`lbfdct, thjy wjrj prjssurdla Gurrky, klo thj pushnkci.

  ^jgjgnjr whjl Ijlly @rtjak klo Nuaz, thjsj pj`pfj krj skydla, "hjy, wj'vj a`t kff thjsj pr`nfjgs. Qj'vja`t kff thjsj pr`nfjgs," o` thjy a` bdlo `ut whkt ds a`dla `l wdth Gdchkjf Ekcis`l0

  ^jgjgnjr Gr. _rjff0 Hj skys thjy odol't tjff hdg. Odo thjy tjff y`u thkt0 L`. _hjy odol't -- thjy ljvjrb`ulo `ut whkt wks wr`la. _hjy odol't wklt t` il`w.

  "Iljw `r sh`ufo hkvj il`wl." thjy odol't wklt t` il`w. _hjy odol't o` klythdla t` f``i dlt` dt.

  Q`ufo k rjks`lknfy ckrjbuf pjrs`l thkt's rjtkdldla klo supjrvdsdla k o`ct`r, thj pktdjlt `b thj o`ct`r ds o`dlatjrrdnfj, w`ufo thjy ksi thj o`ct`r, whkt's wr la wdth thj pktdjlt0 Gkynj0 Qhkt o` y`u thdli0

  Nut thjy sh`ufo hkvj ljvjr jvjl njjl dlv`fvjo. Qhy krj thjy ajttdla dlv`fvjo dl Gdchkjf Ekcis`l'shjkfthckrj0 Qhy krj thjy orkbtdla k wrdttjl c`ltrkct thkt Gdchkjf Ekcis`l ljvjr skw `r ksijo b`r0 Njckusj

  thjy wklt t` c`ltr`f dt kff. _hjy wklt c`ltr`f. Qhy w`ufo thjy o` thkt0 L` `lj dl thj hdst`ry hks jvjr o`ljthkt. Qhy w`ufo thjy o` thkt0 _hdli kn`ut dt. Qhy w`ufo thjy orkbt k wrdttjl c`ltrkct b`r Gdchkjf Ekcis`l'skffjajo o`ct`r thkt hj ch`sj klo sjfjctjo0 Qhy0

  Njckusj thjy wkltjo t` nj knfj t` c`ltr`f Or. Gurrky, klo ajt whktjvjr thjy wkltjo klo t ajt Gdchkjf,njckusj, lugnjr `lj, thjy hko l` dlsurklcj. Db Gdchkjf odol't gkij dt, klo -- thjy c`ufo nj `ut 3: gdffd`l.^jgjgnjr, thjy c`ufol't ajt sdciljss dlsurklcj. Cklcjfktd`l dlsurklcj wks `lfy ;1.: gdffd`l, klo thjy wjrjo`unfj thkt. Klo whjl y`u'rj dl k g`ljy-gkidla nusdljss, y`u'rj l`t dl k g`ljy-f`sdla nusdljss.

  Klo thjy wjrj pr`tjctdla, ks Gr. ]hdffdps skys thjy o`, thj bdlklcdkf dltjrjsts b thj c`rp`rktd l. _hkt's whythjy wkltjo c`ltr`f `b Or. Gurrky, klo thkt's why thjy wkltjo k wrdttjl c`ltrkct, whdch rkdsjo thj c`lbfdct.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  17/30

  L`w, lugnjr `lj, rjgjgnjr thj Gkrch -- thj prjss c`lbjrjlcj thkt Gr. ]hdffdps skdo, "Gdchkjf's jg`td`lkffypkrkfyzjo," "^doofjo wdth sjfb-f`kthdla." hj hks t` sfkp hdg, put hdg dl k sh`wjr. Hj's w`rrdjo.

  _hjl hj skys, prjscrdptd`ls -- hj's tkfidla kn`ut oruas, vjrusj dssujs, dls`gldk, pkdl gklkajgjlt. Nutdlstjko, thjrj's k ckrod`f`adst t` trjkt hjkrt pr`nfjgs `r kdfgjlts fdij thj bfu klo c`fo, whdch hj o`jsl't hkvj.Qhy w`ufo thjy o` thkt0 Hj wksl't c`gpjtjlt. L` qujstd`l.

  L`w, thds ds -- rjgjgnjr D skdo Gr. -- KJA, yjstjroky, t`fo y`u thkt Or. Gurrky ljvjr iljw thkt thj c`ltrkctc`ufo nj cklcjffjo kt kly tdgj ultdf Eulj ;?th. ^jgjgnjr thkt0 Or. Gurrky ljvjr iljw. Qjff, `l gky 8th,jxhdndt ;11, dt stktjs --

  C`urt. Gr. ]kldsh, bdvj gdlutjs njb`rj thj nrjki.

  Gr. ]kldsh. _hkli y`u, y`ur h`l`r.

  KJA c`ltrkct w`ufo l`t c`vjr g`rj thkl `lj g`lth dl fdju `b l`tdcj db thjrj's k curtkdfgjlt `r cjssktd`l `b thjt`ur.

  S` h`w c`ufo thjy c`gj hjrj klo tjff y`u thkt hj odol't il`w thds ultdf Eulj ;?th, whjl hj ds ajttdla kl j-gkdf`l Gky 8th0 H`w ckl thjy sky thkt0 Qh` ds nrdladla y`u thj truth0 Ds thkt thj wh`fj truth0 _kij k f``i ktthkt, jxhdndt ;11.

  Kff thj tjrgs, thj bjjs, Gurrky wklts t` ajt pkdo pjr `ur karjjgjlt, A`lakwkrj ds trydla t` tjff hdg whkt t` o`,nut thjy odol't hdrj hdg, klo thjrj's l` karjjgjlt.

  Ljxt. Gkynj thds ds k a``o tdgj, y`ur h`l`r. _hds ds k f`la `lj.

  C`urt. @iky. Fjt's c`gj nkci kt ;;5;:.

  [email protected] ^JSZGJS

  C`urt. @lj thdla, Gr. ]kldsh. Qj wdff a` dlt` thj l``l h`ur k fdttfj ndt s` y`u ckl bdldsh, klo thjl whjl wjc`gj nkci, wj'ff o` thj c`lcfuodla dlstructd`ls. T`u ckl tkij dlt` thj l``l h`ur t` bdldsh.

  Gr. ]kldsh. @iky. D wks a`dla t` tjff jvjry`lj D wks a`dla t` bdldsh dl kl h`ur njckusj D iljw y`u akvj gjk tdgj fdgdt, s` --

  C`urt. @iky. Kl`thjr h`ur.

  Gr. ]kldsh. @iky. S` D'g lfy a`dla t` nj kl h`ur. Kpprjcdktj y`ur kttjltd`l.

  Klo njb`rj D a` nkci dlt` qujstd`l 3, y`u il`w, thj ojkth `b s`gj`lj o`jsl't ljvjr a` kwky. Dt rjvjrnjrktjsthr`uah`ut y`ur jltdrj fdbj, klo dt's l`t s`gjthdla thkt, `iky, ljxt wjji y`u b`rajt kn`ut dt. Dt's s`gjthdla thktljvjr a`js kwky. Ks D t fo y`u yjstjroky, ojkth ijjps l` ckfjlokr. Klo dt's l`t fdij `pjldla kl `fo w`ulo,njckusj thj w`ulo ljvjr a`js kwky, klo pj`pfj's fdvjs krj turljo upsdoj o`wl wdth ojkth, jspjcdkffy kluljxpjctjo ojkth, klo tdgj o`js l`t hjkf kff thj w`ulos. Klo thkt's why thjrj's kl jl`rg`us f`ss dl thds cksj.

  Fjt's tkfi kn`ut lugnjr thrjj. "Zlbdt `r dlc`gpjtjlt," "iljw `r sh`ufo hkvj il`wl." Gr. ]utlkg ijpt skydla,"l`tdcj, l`tdcj. L` l`tdcj." dt's "iljw `r sh`ufo hkvj il`wl," "ulbdt `r dlc`gpjtjlt" `r "crjktjo k pkrtdcufkr

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  18/30

  rdsi t` `thjrs." "Iljw `r sh`ufo hkvj il`wl." iljw `r il`wl kt kly tdgj, l`t whjl thjy hdrjo hdg. Kt klytdgj. _hjy wklt t` b`cus `l fdttfj ndts klo pdjcjs, nut y`u'vj a`t t` f``i kt thj wh`fj pdcturj.

  Lugnjr tw`, thkt thj ulbdtljss stkrtjo wdth thj c`lbfdct klo thj prjssurj klo thj pushnkci. Klo Or. Gurrkywks g`rkffy ulbdt. Or. Gurrky odol't pky hds ndffs. Or. Gurrky odol't jvjl pky chdfo supp`rt b`r kff thjchdforjl hj hko. Hj's g`rkffy ulbdt klo dl c`lbfdct. Dt eust ckgj `ut jvjl g`rj klo g`rj.

  Klo thj F`s Klajfjs p`fdcj ojpkrtgjlt bdaurjo thds `ut wdthdl tw` okys `b Gr. Ekcis`l's ojkth whjl thjy

  b`ulo thj ckro klo thj c`ltrkct. Dt odol't tkij thjg vjry f`la t` nj `l thds. _w` okys.

  L`w, fjt's tkfi kn`ut dlc`gpjtjlcy.

  Lugnjr `lj, wj il`w thkt Gdchkjf wks hkvdla k ojtjrd`rktdla hjkfth c`lodtd`l. _hkt's dl kff KJA's `wl j-gkdfs. Lugjr`us pj`pfj crydla `ut kn`ut hds c`lodtd`l5 H`uahokhf, Bkyj, @rtjak, Sklijy.

  K rjks`lknfj c`gpkly, ks Gr. _rjff skdo, w`ufo ojfvj dl klo bdlo `ut whkt ds wr`la. Ds thkt ulrjks`lknfj t`sky, db `lj pjrs`l -- db hj's l`t thjrj, thjrj's l` sh`w.

  T`u'rj trydla t gkij g`ljy. Q`ufo dt nj ulrjks`lknfj t` sky, "Qhkts wr`la0 "Ds thkt puttdla k hjkvy

  nurojl `l thjg, "whkt's wr`la0 "Dlstjko, thjy try t` sdfjlcj thj pj`pfj thkt wjrj s`ulodla thj kfkrgs.

  _hjy t`fo Ijlly, hjy, Ijlly, jl`uah -- s`gjthdla fdij -- s`gjthdla kn`ut bdrjs. O`l't try t` nurl o`wl thjwh`fj nudfodla idlo b -- D b`rajt dt. Klywky. _hjy'rj a`dla t` odscrjodt thj pj`pfj thkt wjrj s`ulodla thjkfkrgs.

  Klo y`u hjkro ]hdffdps, @rtjak, klo thjy tkfi kn`ut Gdchkjf kppjkrjo t` nj kssdstjo. S`gjthdla wks wr`la,klo thjy iljw thkt.

  Klo @rtjak, ks Gr. A`lakwkrj skdo, wks thj pjrs`l dl chkraj `b jvjrythdla. Klo hj t fo hdg Gr. @rtjak'se`n wks t` rjp`rt db thjrj wks k pr`nfjg, klo hj odo. Klo whkt hkppjljo0 Hj a`t kttkcijo.

  "]krtdcufkr rdsi." thj rdsi ljjos t` nj kss cdktjo wdth thj e`n `b thj c`ltrkct`r. Hjrj, k o`ct`r. Dt o`jsl't gjklthjy hko t` il`w kn`ut pr`p`b`f. Qj hjkr kff thds kn`ut k f`cijo r``g.

  "]krtdcufkr rdsi" ds nko gjodckf ckrj. _hkt's whkt thj rdsi ds. Nko gjodckf ckrj whjl y`u put k physdcdkl dl kc`lbfdct `b dltjrjst. _hj rdsi ds -- thj rdsi dsl't thkt hj's a`dla t` ordvj hds ckr klo rul `vjr s`gj`lj dl GdchkjfEkcis`l's ordvjwky, `iky0 _hj rdsi dsl't thkt hj's a`dla t` rul k st`p sdal. _hj rdsi ds hj's a`dla t` advj nkogjodckf ckrj. _hkt's thj rdsi. _hkt's jxkctfy whkt hj odo njckusj `b thj c`lbfdct.

  S` thds wh`fj odvjrsd`l `b pr`p`b`f, y`u il`w, dt's eust k rjo hjrrdla. Hks l`thdla t` o` wdth whkt thjy iljw.Iljw `r sh`ufo hkvj il`wl nko gjodckf ckrj.

  _hjy skdo, "Qjff, y`u hkvj t` f `i kt Or. Gurrky. T`u hkvj t` f``i kt Or. Gurrky." wjff, db y`u'rj f``idla ktk o`ct`r klo sky, "h`w ds thj o`ct`r o`dla0 O` y`u eust f``i kt thj o`ct`r, `r o` y`u f``i kt thj pktdjlt thktthjy'rj trjktdla0

  Qhkt ds thj njst jvdojlcj `b whjthjr k o`ct`r ds o`dla k a``o e`n0 _hj pktdjlt. L`w, thj pktdjlt gdaht hkvjcklcjr, s`gj `thjr pr`nfjgs, thjrj's l`thdla thj o`ct`r ckl o`. Nut db y`u hkvj kl `thjrwdsj hjkfthy :=-yjkr-`fo gkl, pkssjo hds physdckf, thjy kff sky hj f``is arjkt, klo kff `b k suoojl hj's tkidla k shkrp ojtjrd`rktd`l `rojcfdlj, ks Gr. ]hdffdps ckffs dt, "hkstjl hds ojcfdlj," w`ufol't y`u thdli thkt y`u'vj a`t t` f``i kt, "whkt's a`dla`l, o`c0 Qhkt's wr`la0 Qhy ds thds hkppjldla0 T`u'rj ajttdla ;:=,=== k g`lth, klo why ds Gr. Ekcis`la`dla o`wlhdff0 _hkt wksl't whkt wj wkltjo -- wj wkltjo y`u t` tkij ckrj `b hdg, l`t t` gkij dt w`rsj."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  19/30

  S` fjt's f``i kt thds. Iljw `r sh`ufo hkvj il`wl kt kly tdgj br`g Gky 2th, gky 8th, t` thj oky `b hds ojkth.

  L`w, fjt's tkfi kn`ut whkt Gr. @rtjak skdo.

  Gr. @rtjak, k rjks`lknfj pjrs`l, suspjctjo Gurrky wks ulbdt. D ksijo hdg5

  "Odo y`u hkvj k c`lcjrl kn`ut Gurrky ks k o`ct`r0

  "D rjkffy odol't il`w whkt Gurrky odo, nut Gdchkjf sh`wdla up dl thkt c`lodtd`l, D hko k c`lcjrl." `iky. Ljxt5

  "T`u hko k rjkf c`lcjrl kn`ut Or. Gurrky kt thds tdgj klo hds w`ri ks k pr`bjssd lkf b`r Gdchkjf0 " klswjr5"yjs."

  S`, c`gj `l. @b c`ursj hj hko k c`lcjrl, `b c`ursj -- jvjry`lj hko k c`lcjrl, klo D'g a`dla t` sh`w y`u thkt.

  Klo thjl Gr. _rjff t fo us thkt kl dlojpjlojlt c`ltrkct`r o`js s`gjthdla wr`la, y`u ckl nj sujo. Tjkh. _hjfdahtdla pjrs`l y`u hdrjo ks kl dlojpjlojlt c`ltrkct`r o`js s`gjthdla wr`la, thjrj's k bdrj, s`gj`lj ajts hurt,y`u ckl nj k ojbjloklt. Tjkh, thjy kff il`w thkt. C`gj `l.

  S` thjy hko t` hkvj s`gj dojk -- thjy kff iljw s`gjthdla wks wr`la.

  Klo thjl thjy wklt t` advj y u thj jxkgpfj, thj pfugnjr, thj jfjctrdcdkl, Or. Gurrky. @iky. Fjt's f``i ktthkt.

  Db k pfugnjr bdxjs k pdpj, klo dt nrjkis klo thjrj's k fjki klo thjrj's k pr`nfjg, krj y`u rjsp`lsdnfj0 Db thjjfjctrdcdkl thkt y`u'rj hdrdla o`js k nko e`n, thj h`usj nurls o`wl0 Tjkh. Dt's thj skgj thdla ks thj o`ct`r dbhj's o`dla k nko oky e`n. @h, fjbt dl thj okri. _hkt wks k arjkt jxpfklktd`l. Fjbt dl thj okri. "@h, hj o`jsl'trjkffy f``i thkt nko."

  T`u rjgjgnjr Ijlly @rtjak0 "D'vj ljvjr sjjl hdg fdij thkt. H`rrdnfj."

  @iky. Lugnjr b`ur, "ulbdt," "dlc`gpjtjlcj" odrjctfy -- ojbjloklts odol't odsputj thds `lj. @b c`ursj hj odo._hj c`lbfdct, hj's ulbdt, dlc`gpjtjlt, ckusjo thj ojkth `b Gr. Ekcis`l. L` qujstd`l.

  L`w, "sunstkltdkf bkct`r." thjy spjlt k f`t `b tdgj `l thds. Klo thjdr gkdl kraugjlt wks, y`u il`w, "wj'rj eust`l thj sdojfdljs," y`u il`w. "wj odol't il`w klythdla. Qj odol't il`w klythdla."

  L`w, k c`lbfdct `b dltjrjst `ccurrjo njckusj Or. Gurrky's dl odrj bdlklcdkf strkdts. _hjy'rj thj `ljs thkt put thjc`ltrkct fklaukaj t`ajthjr, l`t Or. Gurrky. _hjy'rj thj `ljs wh` wklt t` jltjr dlt` k c`ltrkct wdth Or.Gurrky.

  Gdchkjf's hjkfth wks sjrd`usfy ojcfdldla. L` odsputj. Kfth`uah thjy wklt t odsputj dt, thj jvdojlcj dsc`ltrkry. _hjy put prjssurj l Or. Gurrky, klo thjy wjrj pushdla nkci kly`lj thkt hko k pr`nfjg wdthGdchkjf's hjkfth. Kly`lj thkt rkdsjo k pr`nfjg -- odo thjy sky, "`h, thkli y`u, Ijlly. Fjt's gjjt klo fjt's bdlo`ut whkt's wr`la wdth Gdchkjf."

  Odo thjy o` thkt0 L`. _hjy ckffjo k gjjtdla, klo thjy sky, "T`u st`p dt. T`u st`p dt. Qj'rj dl chkraj. Gr.]hdffdps klo Or. Gurrky krj dl chkraj. T`u st`p dt."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  20/30

  "Sunstkltdkf bkct`r." iky. Dt o`jsl't hkvj t` nj thj `lfy ckusj. _hdli `b dt thds wky. T`u hjkro thj dlstructd`l,thjrj ckl nj g`rj thkl `lj ckusj. _hdli `b k ndcycfj nudft b r tw`, klo tw` pj`pfj pjoofdla thj ndcycfj, fdijsjttdla up thj c`lcjrt klo o`dla dt. N`th ckl nj rjsp`lsdnfj.

  S` dt hks t` nj k rjks`lknfj pjrs`l w`ufo hkvj c`lsdojrjo dt t` hkvj c`ltrdnutjo t` thj hkrg. O`jsl't hkvj t` njthj `lfy hkrg. @lfy ckusj. Ckl nj guftdpfj. Fdij Gurrky. Gurrky, dl c`leulctd l wdth njdla thjrj, ds kckusj. Nut db Gurrky ds l`t thjrj, o`jsl't hkppjl.

  L`w, thjy krauj thkt dt's l`t k sunstkltdkf bkct`r db thj hkrg w`ufo hkvj `ccurrjo wdth`ut thkt c`louct. S` dl`thjr w`ros, thjy'rj skydla, "wjff, db thjrj's l` Gurrky, l` pr`p`b`f, thjl Gdchkjf ds a`dla t` odj klywky",`iky0 _hkt's whkt thjy'rj skydla. Qhkt jvdojlcj o` thjy hkvj `b thkt0 Fjt's f``i kt thkt.

  ^jgjgnjr Or. Gkthjs`l0 _hjy sky, "`h, dt's k cfjvjr thj`ry." Or. Gkthjs`l ds lj `b thj fjkodla gjodckfkljsthjtdsts dl thj w`rfo. Stklb`ro Zldvjrsdty. Hj hks k arjkt rjputktd`l. Hj skdo -- gy qujstd`l5 "ds thjrj klkccjptjo sjt `b crdtjrdk wdthdl y`ur bdjfo t` ojtjrgdlj thj sjvjrdty `b c`lbfdcts `b dltjrjst0 Klo thds ds kt pkaj82>?. Hj skdo5 "D thdli thj `lj thkt's g`st wdojfy kccjptjo ds thj dlstdtutj `b gjodcdlj."

  _hkt's k stklokro dl thj dloustry thkt o`js rjsjkrch klo ojtjrgdljs pr`nfjgs dl thj gjodckf pr`bjssd`l, `iky0S` fjt's tkij thkt k fdttfj burthjr.

  Klo Or. Arjjl karjjo wdth thj dlstdtutj b gjodcdlj ojbdldtd`l. "K c`lbfdct `b dltjrjst rjbjrs t` k sjt `bc`lodtd`ls dl whdch pr`bjssd`lkf euoagjlt c`lcjrldla k prdgkry dltjrjst, such ks thj pktdjlt's wjfbkrj, ds uloufydlbfujlcjo ny thj sjc`lokry dltjrjst, bdlklcdkf akdl."

  L`w, wj kff il`w thkt k o`ct`r ds l`t supp`sjo t` o` thdlas njckusj `b g`ljy, klo wj'vj hjkro `b HG@'S klokff thjsj dssujs, thj o`ct`r ckl't ajt thds klo thds klo thkt. _hj o`ct`r's outy ds t` thj pktdjlt, lugnjr `lj.

  Klo g`st o`ct`rs dl `ur s`cdjty, thjy o` k arjkt e`n. _hjy o`l't hkvj k pr`nfjg. Nut thjrj's l` o`ct`r thkt hksk c`ltrkct -- klo thds ds thj o`ct`r thjy sky ds c`gpjtjlt klo bdt. Shuts o`wl hds prkctdcj, kff hds pktdjlts, dl ;=okys b`r g`ljy0 Q`w. _hds auy ds nrdladla dl kff thds g`ljy, hks kff thjsj prkctdcjs, klo b`r ;:= arklo k

  g`lth, hj's a`dla t` fjkvj kff hds pktdjlts dl ;= okys. C`gj `l. ;= okys. Buffy jlakajo dl ;= okys.

  T`u thdli gkynj -- D th`uaht y`u wjrj s` succjssbuf. T`u hkvj kff thjsj pktdjlts. T`u ckl eust fjkvj jvjry`ljdl ;= okys0 K bdt klo c`gpjtjlt o`ct`r ougps jvjryn`oy dl ;= okys b`r g`ljy0 D o`l't thdli s`.

  L`w, fjt's a` t` thj ljxt `lj.

  Or. Gkthjs`l tjstdbdjo -- klo thds ds pkaj 82>: -- thkt thds wks thj g`st sjvjrj c`lbfdct `b dltjrjst hj's jvjr sjjl`r rjko kn`ut dl kly gjodckf fdtjrkturj `r stuoy `b kff thj cksjs thkt hj's rjvdjwjo. _hj g`st sjvjrj c`lbfdct `bdltjrjst hj's jvjr sjjl. _hdli kn`ut dt.

  K o`ct`r fjkvjs jvjrythdla, klo db thj pktdjlt ckl't o` whkt thj pjrs`l y`u hkvj thj c`ltrkct wdth, y`u'rj cut,klo l`w y u hkvj l`thdla, klo y`u hkvj kff thds ojnt. Klo l`w whkt o` y u o`0 T`u o` whkt's njst b`r y`urbdlklcdkf c`lodtd`l. Eust fdij KJA odo, whkt's njst b`r thjg t` gkij g`ljy0

  L`w, fjt's c`ltdluj `l. ]kaj 82=3 wdth Or. Gkthjs`l5 "D wklt t` odrjct y`ur kttjltd`l t` thj Eulj tdgj brkgj."rjgjgnjr, y`u eust ckl't f``i kt dt dl fdttfj sldppjts. T`u hkvj t` f``i kt thj wh`fj pdcturj, thj c`kfjscjlcj `bjvjrythdla. "o` y`u hkvj kl `pdld`l dl thj Eulj tdgj brkgj ks t` whjthjr thj c`lbfdct `b dltjrjst crjktjo nyKJA fdijfy fjo t` Or. Gurrky's sunstklokro gjodckf ckrj0 l` qujstd`l hj akvj sunstklokro ckrj, `iky0"Tjs, D o`. "Qhkt ds y`ur `pdld`l0 "gy `pdld`l ds thkt thj c`lbfdct b dltjrjst c`ltrdnutjo dl k vjry sdaldbdckltwky t` Or. Gurrky's stklokro `b ckrj."

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  21/30

  @iky. @lj `b thj fjkodla jxpjrts dl thj w`rfo ckgj dl hjrj klo tjstdbdjo, klo hj klswjrjo thj qujstd ls thkt --y`u odol't sjj thj euoaj hkvj t` sky, "Klswjr thj qujstd`l." "Klswjr thj qujstd`l." "G`vj t` strdij." "Klswjrthj qujstd`l." hj klswjrjo thj qujstd`ls. _hjy ksijo thj qujstd`ls, hj klswjrjo thjg, `iky0

  Nut thjl hj a`js `l t` sky thkt thj c`lbfdct c`ltrdnutjo. Klo thjl hj skdo5 "D thdli thj wky dt hkppjljo wks thjc`lbfdct `b dltjrjst wks sjt up ny KJA thj physdckf sygpt`gs stkrtjo t` kppjkr wdth Gdchkjf o`cugjltjo, ksOr. Czjdsfjr skdo, njttjr thkl kly cfdldckf stuoy, klo thjrj wks kl kttjgpt t` c`ltr`f th`sj, klo thj `thjr pj`pfjwh` wkltjo t` rjadstjr thjdr c`gpfkdlts wjrj pushjo nkci."

  S` dt pfkyjo `ut dl fktj Eulj fjkodla t` Gdchkjf's ojkth.

  Klo thkt's whkt hkppjljo. Or. Gurrky vd`fktjo hds `kth. KJA klo kff thjdr pj`pfj skw thkt Gdchkjf wksojtjrd`rktdla, klo dlstjko `b ckffdla k tdgj `ut klo chjcidla dt `ut, `r, ks Ijlly skydla, "Hkvj kl`thjr o`ct`r,"`r Gr. Nrklck skdo, "D il`w s`gjn`oy t` ajt dl," klo Gr. ]hdffdps skys, "@h, l`. L`w ds l`t k a``o tdgj t`nrdla s`gjn`oy dlt` thj gdx, njckusj y`u ckl't dgkadlj thj c`lsjqujlcjs db wj puff thj pfua", `iky0 Q`ufo krjks`lknfj pjrs`l sky l` tdgj `ut0 L`. _hjy w`ufo sky, yjs, tdgj ut.

  Nut whkt hkppjljo0 H`w odo dt pfky ut, `iky0 _hds ds dgp`rtklt, klo D w`ufo kpprjcdktj dt db y`u c`ufo wrdtjthds o`wl, iky0 Qj il`w -- klo thds tdgjfdlj idlo `b pr`vjs dt kff.

  Eulj ;3th, Or. Gurrky hjfo GE ut `b prkctdcj, `iky0

  Eulj ;?, A`lakwkrj wrdtjs -- jxcusj gj -- @rtjak wrdtjs A`lakwkrj klo skys, "wjrj y`u kwkrj thkt Gurrkyijpt GE br`g rjhjkrskf0 L`w, why w`ufo hj nj wrdtdla t` @rtjak skydla -- rkthjr thkl skydla -- jxcusj gj [email protected] wrdtdla t` A`lakwkrj, rkthjr thkl skydla, "krj y`u kwkrj Gdchkjf odol't a` t` prkctdcj `r rjhjkrskf0Hj odol't sky thkt. L`. Hj skdo, "Gurrky ijpt hdg br`g a`dla t` prkctdcj." thj pjrs`l thkt thjy odol't hdrj.Qhy odo hj eust l`t sky, "Gdchkjf odol't c`gj"0 Hj skdo njckusj thj o`ct`r odol't fjt hdg.

  S`, `iky. Gkynj thkt's k a``o ojcdsd l ny Or. Gurrky, rdaht0 Gkynj hj wksl't up t` dt. Gkynj thjrj wks kpr`nfjg, s` hj hjfo hdg `ut. _hkt w`ufo cjrtkdlfy sjjg rjks`lknfj, w`ufol't dt0 Nut thjl whkt hkppjljo0

  Eulj ;?th A`lakwkrj dggjodktjfy wrdtjs nkci5 "Qj'rj a`dla t` rjgdlo Gurrky dts KJA, l`t GE wh` ds pkydlahds skfkry." @iky0 _hj skgj oky.

  S` dlstjko b skydla, "h`w ds Gdchkjf o`dla0 Qhkt's wr`la wdth Gdchkjf0 Ckl wj ajt hjfp b`r Gdchkjf0Fjt's a` sjj h`w Gdchkjf ds o`dla. Qhkt odo Or. Gurrky sky ds wr la wdth hdg0 L`. Hj o`jsl't skyklythdla. Hj o`jsl't ckrj kn`ut Gdchkjf. Hj o`jsl't ksi, "H`w ds Gdchkjf o`dla0 Hj skys, rjgdlo Gurrkywj'rj pkydla, l`t GE. ^jgdlo hdg whkt's jxpjctjo `b hdg, `iky0 Qj wklt t` c`ltr f. Ijjp a`dla.

  L`w, `l Eulj ;2th -- rjgjgnjr, `l Gky 2th thjrj wks -- hj skys, "o`lj ojkf." gky 8th, Q``ffjy sjlos kff thjtjrgs t` Gurrky.

  Gky >8th, Gurrky ds skydla, "whjrj's gy g`ljy0 @iky. "Qj hkvj kl karjjgjlt."

  Klo kff `b k suoojl -- rjgjgnjr, Eulj ;2th ds thj gjjtdla. Kff `b k suoojl, kbtjr hj skys thjy wklt t` stkffGurrky, thjy sjlo hdg k wrdttjl c`ltrkct `l Eulj ;2th. ^daht whjl kff thds ds a`dla o`wl, wdthdl k oky klo khkfb. Ds thkt k c`dlcdojlcj thkt kff `b k suoojl, whjl Gdchkjf ds l`t c`gdla t` prkctdcj, whjl hj's skydla t`rjgdlo hdg, thjy dggjodktjfy sjlo thj c`ltrkct0 E`rrdj sjlos dt t` Q``ffjy wh` sjlos dt t` Gurrky. T`u thdlithkt's k c`dlcdojlcj0

  _hjl -- thkt's jxhdndt >22.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  22/30

  Qdthdl tw` okys `b thds pr`nfjg ojvjf`pdla, thjy o`l't sky, wjff, ckff Or. Gurrky klo sjj h`w hj's o`dla._hjy sky, sjlo hdg thj c`ltrkct thkt skys y`u klswjr t` thj pr`oucjr.

  _hjl `l Eulj ;2th, thjy hkvj thj dltjrvjltd`l gjjtdla. _hkt's thjdr gjjtdla.

  S` dl rjsp`lsj t` thkt -- klo wh` ds kt thj gjjtdla0 A`lakwkrj, ]hdffdps, Gurrky klo Gdchkjf, `iky0 _hjlwhkt hkppjls0

  Eulj ;4th, thrjj okys fktjr, Gdchkjf's dl nko shkpj, kff thj j-gkdfs, "tr`unfj kt thj br`lt" klo "o`unt dspjrvksdvj." jvjry`lj kt KJA iljw. "O`unt ds pjrvksdvj." dt wks sjlt t` thj hdahjst fjvjf `b thj c`gpkly. _hjyiljw thjrj ds k pr`nfjg. "O`unt ds pjrvksdvj." thkt's -- Nuaz skys thkt. "_r`unfj kt thj br`lt," "o`unt dspjrvksdvj." ds thkt "iljw `r sh`ufo hkvj il`wl", `iky0 F``i kt thj wh`fj pdcturj l`w.

  Gdchkjf o`jsl't c`gj `l thj ;3th, ;?th, thjy sjlo thj j-gkdf, "rjgdlo hdg" -- `r @rtjak tjffs hdg. A`lakwkrjwrdtjs nkci t` rjgdlo hdg wh` ds pkydla hdg klo whkt's jxpjctjo. Klo wdthdl tw` okys, thjy sjlo hdg thjc`ltrkct, klo thrjj okys fktjr, Gdchkjf o`jsl't c`gj t` prkctdcj -- D'g s`rry, D kfwkys sky prkctdcj, rjhjkrskf --nut o`jsl't c`gj t` prkctdcj, klo "o`unt ds pjrvksdvj." thkt gjkls kff kr`ulo. Jvjry`lj iljw.

  Klo rjgjgnjr, thjy ckl nj ljafdajlt dl supjrvdsdla klo rjtkdldla kt kly tdgj. S` odo thjy a` klo bdlo `ut

  whkt's wr`la0 L`. Qhkt o` thjy o`0

  Qjff, thjrj's k >:-gdlutj ph`lj ckff `l thj >=th njtwjjl ]hdffdps klo Gurrky.

  L`w, `b c`ursj, ]hdffdps tjstdbdjs ulojr `kth thkt dt wks thrjj gdlutjs `r fjss kn`ut schjoufdla. _hjl wj ajt thjph`lj rjc`ros, klo dt sh`ws >: gdlutjs. Qhkt o` y`u thdli thjy wjrj tkfidla kn`ut ourdla th`sj >: gdlutjs0Njckusj dt wksl't kn`ut h`w Gdchkjf's o`dla, njckusj ]hdffdps ljvjr b`ulo `ut. Klo hj t`fo y`u, "D o`l't il`wD o`l't il`w."

  _hjl thjy hkvj thj gjjtdla, klo thjrj's tw` odbbjrjlt vjrsd`ls `b thj gjjtdla, rjgjgnjr0 _w` `l thj >=th, dt'skff rushjo, thjy rul `vjr t` Gdchkjf `l Ckr`fw``o, `iky0

  @rtjak skys Gurrky ds kccuskt`ry, thrjktjldla hdg, skydla kff thjsj thdlas, klo hj fjkvjs dl ;: t` >= gdlutjs.Klo hj nksdckffy skys hj's "Odsgdssjo," D thdli, ds thj w`ro hj usjo. "Klo thjl D wks odsgdssjo br`g thjgjjtdla", `iky0

  _hjl ]hdffdps skys thj gjjtdla fkstjo kl h`ur klo k hkfb, klo jvjry`lj stkyjo t`ajthjr klo fjbt t`ajthjr. Qhyw`ufo hj sky thkt0 @rtjak skdo ;: t` >= gdlutjs, klo hj wks kccusjo -- kccuskt`ry gjjtdla, klo ]hdffdps skys,"@h, dt wks arjkt. Jvjry`lj hko k a``o tdgj. Dt wks k pr`ouctdvj gjjtdla," kff thds stubb.

  ^jgjgnjr br`g hds j-gkdfs `l thkt oky `b thj >=th, hj fdjs kn`ut Gurrky t` @rtjak t` sdfjlcj hdg. "@h, wj'vjchjcijo hdg `ut. Hj's succjssbuf. Hj o`jsl't ljjo thds ada. Hj's l`t uljthdckf." Nut hj cjrtkdlfy rjkfdzjo db

  s`gj`lj ljjojo thj ada, thjy ckl nj uljthdckf klo o` s`gjthdla, nut hj fdjo.

  Hjrj's thj jxhdndt. Qj idlo `b c`pdjo k fdttfj ndt. Klo D wklt t` sh`w wdth thds tdgjfdlj whkt c`ulsjf b`r KJAwjlt thr`uah yjstjroky, `iky0

  Lugnjr `lj, thjy skdo, "Gurrky prjscrdnjo gjodcdlj `l Eklukry >:th," gjkldla hj wks dl F.K. Qjff, hj odol'tg`vj t` F.K. _hjsj krj Fks Rjaks rjc`ros, klo hj ckffjo dl c`fo gjodcdlj `l Eklukry >:th, `iky0 Bdrst bkct.

  Sjc`lo bkct. _hjy hkvj k gjjtdla wdth Or. Kokgs, thj Ijvdl Akrljtt f``i-kfdij. Skdo thjy ljvjr odscussjopr`p`b`f. _hjy `lfy odscussjo lkrc`tdcs, klo hj, Gdchkjf, skdo hj odol't wklt kly. "D ljvjr odscussjo pr`p`b`fwdth Gurrky `r Gdchkjf Ekcis`l", `iky0

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  23/30

  Klo y`u il`w, ks D skdo, pr`p`b`f, gkynj l`t thj njst dojk, nut db y`u hkvj k c`gpjtjlt o`ct`r dl thj rdahtsjttdla, y`u'rj l`t a`dla t` odj. Or. Kokgs, db hj wks thjrj, hj's l`t a`dla t odj. Hj's c`gpjtjlt.

  Lugnjr thrjj, KJA Fdvj skdo, `h, hjy, Ikd Chksj skw Or. Gurrky wdth `xyajl n`ttfjs klo jvjrythdla, rdaht, dlKprdf t` pr`vj hj wks ajttdla pr`p`b`f.

  Qjff, shj ckgj nkci dl Eulj `b '=4 klo skdo Gdchkjf f `ijo vjry odbbjrjlt. Hj kppjkrjo wjki, guch thdlljr,

  ulojrl`urdshjo, odol't f``i ks wjff ks hj hko dl Kprdf. _hjrj wks kl nvd`us odbbjrjlcj. Njckusj wj il`w thktGurrky odol't stkrt thj pr`p`b`f ultdf kbtjr thkt tdgj. Klo D'ff sh`w y`u h`w.

  Lugnjr `lj, Ikd skdo, "Gurrky wksl't kr`ulo guch dl Kprdf." klo thjy wklt t` ckff Ikd Chksj k fdkr thkt wkspkdo `bb ny Grs. Ekcis`l. _hkt's whkt thjy skdo yjstjroky. Ikd Chksj fdjo -- shj a`t pkdo `bb ny Grs. Ekcis`lt` c`gj dl hjrj klo fdj. D gjkl, c`gj `l. D gjkl, whkt fjlaths wdff thjy a` t` trksh jvjry`lj0

  Ikd Chksj ds k ldcj pjrs`l, `iky0 Shj wks trydla t` o` thj njst shj c`ufo. Shj wks trydla t` puff ]krds o`wlthj stkdrs whjl shj wks trydla t` arkn -- arkn hdg ny thj klifjs, klo ]krds wks scrjkgdla kn`ut hjr bkthjr whjlhj odjo kt Ckr`fw``o. C`gj `l.

  Shj skys -- "Odo y`u jvjr sjj hds ckr prjsjlt whjl y`u a`t thjrj dl Kprdf0 "L`. "Odo y`u sjj `xyajl tklis dlthj h`usj dl Kprdf0 "L`, D odo l`t. "Odo y`u gkij odlljr b`r Or. Gurrky dl Kprdf0 "L`. "Odo Gurrky tkijb``o upstkdrs dl Kprdf0 "D odol't sjj Gurrky thjrj guch dl Kprdf." Njckusj hj wksl't advdla pr`p`b`f dl Kprdf,ojspdtj whkt thjy skdo.

  Qjff, hj rojrjo dt. Hj gust hkvj njjl advdla dt. C`ufo hkvj njjl o`dla thds. C`ufo hkvj njjl l thjwjjijlo. _hjrj's l` jvdojlcj `b thkt. _hjrj's l` jvdojlcj `b thkt.

  Fjt's f``i kt whkt thj jvdojlcj ds.

  Qj ksijo Chjrdfyl Fjj `l thj ;4th. Klo shj skdo thkt Gdchkjf wkltjo t` try thjsj lkturkf rjgjodjs b r sfjjp. D

  ckl't rjgjgnjr thj lkgj `b dt l`w. Gyjrs c`citkdf0 _rydla l`t t` thdli kn`ut c`citkdfs.

  Hj odol't wklt t` usj kly sfjjp prjscrdptd`ls whjl thjy tkfijo kn`ut dt. _hjy hko k pfkl, wkltjo t` a` lkturkf,`iky0 S` hj's l`t ajttdla pr`p`b`f. Nut hj ckl't sfjjp. Hj's ojspjrktj t` sfjjp, s` shj sjt up tdgj wdthdlejctd`ls. Shj skw hds n`oy, l` DR gkris `b klythdla thkt shj suspjctjo. Klo br`g thkt tdgj thkt shj skwhdg, hj wks o`dla bdlj.

  Klo thjl wj a` t` stdff thj ;4th. L` DR p`fjs dl thj njor``g, l` odprdvkl n`xjs, l` `xyajl tklis, kff Kprdf;4th.

  _hjl thj ljxt oky, `r dt's kctukffy thj oky njb`rj. Gjtzajr skys hj wjlt upstkdrs, thjl hj skdo hj odol't a`

  upstkdrs, klo thjl hj skdo hj wjlt `l thj fklodla. _hj n`tt`g fdlj ds, hj odol't sjj kly gjodckf jqudpgjltthjrj, jvjr. O``rs `pjl.

  _hjy kfwkys wklt t` put thkt f`ci `l thj o``r. _hkt o`jsl't gjkl klythdla. _hjy o`l't ljjo t` il`w thkt hj'sajttdla pr`p`b`f. _hjy ljjo t` il`w `r sh`ufo hkvj il`wl thkt thj rdsi `b sunstklokro gjodckf ckrj c`ufohkvj `ccurrjo, klo thds `ccurs njckusj `b thj c`lbfdct.

  Kakdl, thjrj's l` qujstd`l, "Odo KJA il`w thkt Gdchkjf wks usdla pr`p`b`f0 "_hkt's l`t whkt y`u hkvj t`ojcdoj.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  24/30

  Odo thjy il`w `r sh`ufo thjy hkvj il`wl thkt Or. Gurrky's ulbdtljss klo dlc`gpjtjlcj ckusjo k pkrtdcufkrrdsi0 _hkt's whkt thjy hko t` hkvj il`wl. Klo thj pkrtdcufkr rdsi ds thj gjodckf trjktgjlt.

  L`w, fktj Kprdf, A`lakwkrj skys -- bdrst hj trdjo t` sky -- dt wks thj oklcjrs. Dsl't thkt dltjrjstdla, h`w whjlthjy'rj qujstd`ldla -- whjl D qujstd`l, hj o`jsl't il`w klythdla. Qhjl thjy'rj qujstd`ldla, "`h, yjkh, Drjgjgnjr dt wks rdaht kbtjr Kprdf ;?th, klo thj oklcjrs. _hkt's whjl D tkfijo t` Gurrky", rdaht0 C`gj `l.

  _hjl hj skys, wjff, dt wks tw` t` bdvj wjjis kbtjr Gky 2th thkt hj tkfijo t` Gurrky, l`t fktj Kprdf. Klo thkt's

  whjl thjy hko thj $: gdffd`l odscussd`l.

  L`w, wh` dl thjdr rdaht gdlo ds a`dla t` thdli dt's l` nda ojkf, s`gj o`ct`r ds a`dla t` fjkvj jvjrythdla b`r kpkygjlt `b $: gdffd`l, `iky0 @iky.

  _hj ljxt `lj. ^jgjgnjr, thjy gkoj k nda ojkf kn`ut thjsj pr`p`b`f `rojrs dl Kprdf, gky, Eulj, `iky0 _hjrj'sthj rjc`ros.

  Nut db y`u rjgjgnjr kfs` thkt y`u eust o`l't advj pr`p`b`f, y u ljjo t` hkvj fdo`ckdlj, rdaht0 @iky0 Klowhjl wks fdo`ckdlj `rojrjo0 Hjrj's thj jxhdndts. Ajjz. Qhkt's thj jxhdndt lugnjr0 Hjfp gj.

  Gr. N`yfj5 ??:?.

  Gr. ]kldsh. @iky. Gky ;>th klo Eulj ;=th ds whjl thjy `rojrjo fdo`ckdlj, rdaht kbtjr Gky 2th klo gky 8th.Surprdsj, surprdsj. _hjy odol't nrdla thkt up, odo thjy0

  L`w, rjgjgnjr o`ct`r -- `r ojtjctdvj Gkrtdljz skdo fdo`ckdlj ds k f`ckf kljsthjtdc, dt nurls ks dt's a`dla dl, usjot` rjoucj thj nurldla sjlsktd`l. _hjy b`ulo dt dl Gdchkjf's r``g, thjrj's thj pr`p`b`f advjl ny Gurrky thktckusjo thj ojkth, wdth thj fdo`ckdlj dl Gdchkjf's r``g Eulj >:th, kbtjr thjy iljw kn`ut kff thjsj pr`nfjgs. S`wj il`w thkt Gdchkjf w`ufol't tkij dt wdth`ut dt.

  Ljxt thdla wj il`w. _hjrj's l` jvdojlcj `b kly usj `b pr`p`b`f njb`rj Gky 2th. ^jgjgnjr wj gkoj k nda

  ojkf kn`ut whjl thjy gkoj thj c`ltrkct0 _hjrj's l` jvdojlcj njb`rj Gky 2th. Klo db y`u a` thr`uah kl jdaht-wjji ojcfdlj, dt kfg`st koos up pjrbjctfy t` Eulj >:th.

  Or. Gurrky -- rjgjgnjr Or. Czjdsfjr tkfijo kn`ut kppr`xdgktjfy 2= okys b thj rjadgj, klo Or. Nr`wl br`gHkrvkro `l thj vdoj` skdo thjy wjrj trydla t` wjkl hdg `bb thj pr`p`b`f, klo thkt's why hj a`t thj `rakldc sfjjppfkl, thj `rakldc sfjjp. Klo kt thj gjjtdla -- thjy t`fo Ijlly `l Eulj >=th, hjy, bdlj, f``is arjkt. Qhkt o`jsIjlly sky0 Hj's bfknnjrakstjo. _hjrj's l` wky hj wks fdij thkt, iky0

  S` thjl whkt hkppjls0 Fktj Kprdf whjl hj bdrst tkfis t` Gurrky, gky 2th thjy karjjo t` ;:=. Ajttdla rjkoy t`fjkvj b`r F`lo`l. Hds c`lodtd`l ds stjkodfy ojtjrd`rktdla.

  Ijlly skdo hj odol't thdli hj wks rjkoy -- thkt's >48. Kly p`stp`ljgjlt ckusjs Gurrky t` f`sj ;:= arklo kg`lth. Gurrky tjffs Ijlly stky dl hds fklj, st p sjlodla GE h`gj. "T`u ckl't dgkadlj thj hkrg klorkgdbdcktd`ls `b st`ppdla thj sh`w." thkt's whkt ]hdffdps skys.

  Klo ]hdffdps sdts thjrj whdfj Or. Gurrky ds rjkodla thj rd`t kct t` Gr. @rtjak, wh` ds trydla t` hjfp, klo whkto`js hj o`0 Hj o`js l`thdla jxcjpt b`r fdj kn`ut h`w f`la thj gjjtdla wks klo wh` fjbt klo thj t`lj `b thjgjjtdla klo jvjrythdla.

  D gjkl, db hj rjkffy ckrjo, w`ufol't hj sky, "Hjy, thds ds" -- rjgjgnjr, wj ksijo hdg, "Qjff, whkt wks wr`la0"

  "D o`l't il`w." hj odol't wklt t il`w. Hj odol't wklt t` il`w. Hj odol't hkvj kly dlsurklcj.

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  25/30

  Klo thjl GE'S sjcurdty ckffs Or. Fjj. Gdchkjf's bjjfdla h`t l `lj sdoj `b hds n`oy Eulj >;st, b`ur okys njb`rjhj odjo. _hjy ckff Or. Fjj.

  Gurrky sdals thj karjjgjlt `l thj >?th, whdch Gdchkjf hks ljvjr sjjl k c`py `b, l`r kly `b hds rjprjsjltktdvjs

  Kbtjr thj rjhjkrskf hj advjs hdg thj njlz`odkzjpdljs. ^jgjgnjr, dt's thj njlz`odkzjpdlj klo thj pr`p`b`f, kloGurrky wks g`rj dltjrjstjo dl ijjpdla thj sh`w a`dla rkthjr thkl ijjpdla thj pktdjlt kfdvj.

  Klo thjl thj pkrkgjodcs c`gj klo sky, hjy, thj auy f``is fdij hj ds dl thj fkst stkajs `b odsjksj. Hj f``is fdijk h`spdcj pktdjlt.

  Klo thj bdrst thdla hj ksijo "Ds thjrj k OL^0 o` l`t rjsuscdtktj. S` Gr. Sjlljbb ds k 3=-s`gj-yjkrpkrkgjodc. Hj o`jsl't il`w klythdla. Hj sjjs hdg. Hj thdlis thj auy ds oydla br`g k nko odsjksj. _hj auythkt thjy sky ds bdlj klo ckl o` jvjrythdla. @iky. O`jsl't koo up.

  L`w, fjt's tkfi kn`ut thj prjssurj. Ksi Ijlly. "Qks thjrj prjssurj `l jvjry`lj t` gkij surj thds a`t rjkoy t`a`0 "Tjs. L`t eust y`u, nut Gdchkjf, thj wh`fj ar up, wks thjrj prjssurj0 "]rjssurj wks nudfodla, yjs._dgj prjssurj."

  Ljxt. Kaj's fkwyjr skdo pfkdltdbbs try t krauj thkt Or. Gurrky odo whkt hj odo njckusj k c`lbfdct `b dltjrjstnjckusj Or. Gurrky bjft prjssurj br`g KJA t` rjturl Gr. Ekcis`l t` thj stkaj njb`rj hj wks rjkoy. Dt's k vjrycfjvjr thj`ry, `iky0 _hkt wj ckgj up wdth thkt, rdaht0

  Aujss wh` ckgj up wdth thkt0 D odol't c`gj up wdth dt. Dt wks thj truth klo aujss whjl thjy b ulo `ut0KJA iljw, nut thjy odol't o` klythdla kn`ut dt.

  @rfklo` Gkrtdljz, thj ojtjctdvj br`g thj FK]O, wdthdl tw` okys `b Gdchkjf's ojkth, hj b`ulo thj ckro klo thjc`ltrkct, thkt's kff hj hko, klo whkt odo hj sky0

  Qhjl hj skw thj ckro klo thj c`ltrkct -- "Ks kl dlvjstdakt`r, wks thjrj klythdla thkt orjw y`ur kttjltd`l t` thktklywhjrj whjrj y`u wkltjo t` chklljf y`ur dlvjstdaktd`l0 " klswjr5 "Tjs. "Qhkt wks thkt0 "_hdlidla kt thjg`gjlt thkt thj crdgj thkt gky hkvj `ccurrjo wks ljafdajlcj, pkrtfy ouj t` dlc`gpjtjlcj kbtjr sjjdla thjc`ltrkct klo thj kg`ult `b g`ljy dlv`fvjo, b`cusdla `l whjthjr b`r k g`tdvj, thj bdlklcdkf kspjct `b dt gkyhkvj njjl dgp`rtklt t Or. Gurrky. Hds wdffdlaljss t`, y`u il`w, odsrjakro hds Hdpp`crktdc @kth b r bdlklcdkfakdl."

  S` thds ds thj thj`ry thkt wj'rj thj cfjvjr fkwyjrs thkt ckgj up wdth thkt thj F`s Klajfjs p`fdcj ojpkrtgjlt,wh` ds l`t dlv`fvjo dl thds cksj, hko wdthdl tw` okys.

  Klo thj rjks`l dt t``i tw` okys ds njckusj thjy c`ufol't eust a` dl Gurrky's ckr. S` thjy hko t` ajt k wkrrklt.

  @r, kctukffy, D aujss dt wks k sjkrch wkrrklt, jvjl th`uah dt wks k ojkth dlvjstdaktd`l, t` a` dl thjrj. D gjkl,ojtjctdvj Gkrtdljz wks l dt dl tw` okys. Dt's l`t us c`gdla up wdth k cfjvjr thj`ry. Kly`lj thkt skw thjc`ltrkct klo -- "hjy, wkdt k gdlutj. Qhkt ds thds auy o`dla0 Qhy krj thjy pkydla thds g`ljy0 Njckusj thjywklt t` c`ltr`f hdg.

  @iky. "_HDS DS D_," D tkfijo k fdttfj ndt kn`ut dt.

  (K RDOJ@ CFD] @B G^. ]HDFFD]S QKS ]FKTJO)

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  26/30

  Gr. ]kldsh. _hds ds why thjy w`ufo o` kff thds.

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. "A` kbtjr."

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Ndff Klschutz.

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Ckl y`u pkusj thkt0

  _hj ds whkt -- y`u eust skw Gr. ]hdffdps. Hj hks l` pr`nfjg klswjrdla qujstd`ls klo tkfidla, vjry

  jxcfkgkt`ry, jvjrythdla, `iky0

  Dl @ct`njr -- rjgjgnjr, Gr. Klschutz, thj hjko `b -- thj gkl wh` wksl't hjrj klo ljvjr ckgj, wks `vjrsjjdlajvjrythdla.

  Gr. Klschutz ckffs Gr. ]hdffdps klo skys, "Ajt `l thds." klo hj skys, "Qj wkltjo t` a` kbtjr." thkt wks hdsw`ros. "A` kbtjr."

  Klo thjl hj skys, "Qj'vj fdvjo hds fkst tw` gke`r t`urs." Gr. A`lakwkrj. "Qj il`w thj hdst`ry, pr`nfjgsklo dod`sylcrksdjs. Qj wdff l`t `vjrjstdgktj hds p`wjr klo p`tjltdkf klo wdff l`t gkij gdstkijs thkt c`ufoc`st hdg hds ckrjjr ks thj uftdgktj krtdst. Qj wdff gkxdgdzj dt." thjy hko k pfkl. Fjt's a` nkci.

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Klo thjl whkt hkppjljo0 _hds ds thj auy thjy wkltjo, thj arjktjst jltjrtkdljr. _hjy wkltjo t`gkij kff thds g`ljy wdth, thjy'rj tjffdla Gr. _rjff, tkfidla kn`ut hdg njdla k brjki.

  _hjl thjy ajt hdg t` sdal thds c`ltrkct `l Eklukry >2th, thj brjki hj wks a`dla t` gjjt wdth. Hj put upjvjrythdla hj hko, aukrkltjjo jvjrythdla hj hko ulojr ;2.3 t` o` thds.

  A`js t` thj prjss c`lbjrjlcj dl Gkrch. Hj hko t` thr`w hdg dl k c`fo sh`wjr. _hjy sfkppjo hdg, klo hjscrjkgjo f`uojr

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Sckrdjst thdla hj's jvjr sjjl dl hds fdbj. _hds ds t` _dg Fjdwjij, thj hjko `b kff `b KJA, thj CJ@]fkyjo hds ojp`. C`ufol't rjgjgnjr klythdla. (thj vdoj` cfdp c`ltdlujo t` nj pfkyjo.)

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  27/30

  Gr. ]kldsh. _hds ds kff br`g thj g`vdj.

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. _hjl thj jxjcutdvjs skdo, "Gdchkjf wks ulojrwhjfgdla." hj odol't advj thjg thj bjjfdla hj

  c`ufo o` dt.

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Qhkt o`js Gr. ]hdffdps sky0 "L`w D hkvj t` ajt hdg `l stkaj."

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. Klo thjl hj skys, "@oos D ajt hdg thr`uah thj := sh`ws0 Klo hj skys, "Kh, thkt's why thjdlsurklcj c`gpkldjs ajt s` rdch."

  (_HJ RDOJ@ CFD] [email protected]_DLZJO _@ NJ ]FKTJO)

  Gr. ]kldsh. S` thjy hko k pfkl dl pfkcj, klo thjy odol't wklt t` ojrkdf dt, l` gkttjr whkt thj c`st. Kt kffc`sts. Klo l`w thjy wklt t` kv`do rjsp`lsdndfdty. Klo thjy ljjojo Or. Gurrky klo thjy iljw thkt.

  Kff rdaht. D'g a`dla t` tkfi k fdttfj ndt kn`ut Gdchkjf's bkuft, klo thjl wj'rj a`dla t ajt o`lj.

  S` D t`fo y`u thkt thds ds k cksj kn`ut shkrjo rjsp`lsdndfdtdjs sdlcj thj vjry njadlldla. Klo D t`fo y`u thkt, yjs,Gdchkjf hko njjl t fo thkt pr`p`b`f ckl nj oklajr`us, `iky0 Tjs, hj hko njjl t`fo thkt ny kt fjkst thrjjpj`pfj, gkynj g`rj. Nut hj trustjo o`ct`rs, klo gkynj hj odol't gkij thj njst ojcdsd`ls.

  Nut whjl y`u jvkfuktj Gdchkjf's bkuft, y`u hkvj t` jvkfuktj dt ks k skgj `r sdgdfkr pjrs`l ulojr thj skgj `rsdgdfkr cdrcugstklcjs. Hj wks njdla prjssurjo, hj c`ufo f sj jvjrythdla hj hko, hj wkltjo t` o` thds l`t `lfyb`r hds chdforjl, nut hj hko bdlklcdkf dssujs, klo hj wkltjo t` o` dt t` gkij g`ljy b`r hds chdforjl, klo hj wksa`dla t` advj thjg jvjrythdla.

  S` whjl y`u jvkfuktj dt -- klo D il`w thjy wklt t` tkfi klo nfkgj hdg, klo, y`u il`w, kttkci hdg, y`u il`wkff thds stubb, `iky0 Nut fjt's f``i kt thj fkw.

  _hjy cfkdg thkt hj wks ljafdajlt, c`ltrdnutjo t` hds ojkth, nut thjy hkvj t` pr`vj thkt. _hkt's thjdr nurojl `bpr``b. Klo thjy hkvj t` sh`w thkt dt wks k sunstkltdkf bkct`r dl ckusdla hds ojkth. L`w, db Gurrky odol't advjhdg thj pr`p`b`f, hj w`ufol't hkvj odjo.

  ^jgjgnjr, c`ulsjf t`fo y`u, "T`u il`w whkt0 T`u'rj a`dla t` sjj -- wj krj a`dla t` sh`w uafy stubb." `iky.S` whkt odo thjy sh`w0

 • 7/27/2019 September 26 2013 Final Rebuttal.JACKSON VS AEG Wrongful Death TrialClosing Arguments. Brian Panish- DAY 3

  28/30

  _hkt hj a`t k c`upfj sh`ts `b Ojgjr`f, thkt hj t``i ojgjr`f dl ;443 klo dl >==>, `r s`, klo thkt o`ct`rs wjlt t`ljvjrfklo rklch, klo hj wks brdjlofy. Klo Or. Bkrshchdkl put k ojvdcj dl hdg t` try t` rdo hdg `b thj `pdktjsklo thkt Or. Bkrshchdkl skdo thkt hj odo jvjrythdla b`r hds chdforjl.

  Klo thjy sh`wjo thkt hj ksijo thrjj pj`pfj, D thdli, b`r pr`p`b`f, klo thjy rjbusjo t` advj dt t` hdg5 [udll,Fjj, Gjtzajr.

  Klo thjy sh`wjo thkt hj a`t chkrajo dl k crdgdlkf cksj. Ijpt nrdladla thkt up. Hj a`t chkrajo, hj a`t chkrajo

  hj a`t chkrajo, kff thj tdgj. @iky. Hj odo. Nut whkt o`js thkt hkvj t` o` wdth thds trdkf0 Qhy o` thjy wkltt` nrdla thkt `ut0 Njckusj thjy wklt y`u t` l`t fdij hdg.

  Klo thjl thjy sh`wjo thkt hds g`g sdaljo k fjttjr t` pj`pfj gkakzdlj.

  Klo thjy sh`wjo thkt hj wks dl k fkwsudt whjrj hj odol't a` t` k c`lcjrt.

  Klo thjy sh`wjo thkt Gr. B`urldjr klo hdg hko k odsputj, klo Gr. B`urldjr t`fo hdg, "o`l't a` h`gj" s` hjwjlt t` Ijltuciy brdjo chdcijl, klo thjy wkltjo t` nrdla thkt `ut. Qhy o` y`u thdli hj wks jktdla chdcijlkbtjr thj pr`cjourj0

  Klo thjl thjy sh`wjo Gr. Odfj`, whjl hj wks thdl, skdo, "Ajt hdg k nucijt `b chdcijl." D gjkl, why krj thjynrdladla kff thkt `ut0

  Klo thjl thjy sh`wjo thkt hj spjlt k f`t `b g`ljy klo thkt hj n`uaht thdlas b`r hds g`g klo `thjr pj`pfj klothkt hj o`lktjo g`ljy t` h`spdtkfs, klo hj o`lktjo g`ljy t` chkrdtdjs, klo odo c`lcjrts b`r brjj, klo hj wr`tjs`las t` hjfp pj`pfj dl Kbrdck, klo hj wr`tj s`las t hjfp pj`pfj. _hkt's kff thj uafy.

  D gjkl, whkt hkvj wj sjjl dl thds cksj thkt wj hkvjl't hjkro njb`rj0 Qhjrj's kff thj uafy stubb, iky0

  Hj usjo Ojgjr`f. @iky. S` odo prjsdojlts. E`hl B. Ijlljoy. T`u hjkro thkt. Bdlj. Hj wks prjsdojlt, hjusjo Ojgjr`f.

  Nut Gdchkjf o`jsl't hkvdla kly pr`nfjgs ultdf hj a`t nkci dl thds ojkf wdth KJA hj wks bdlj. ^jgjgnjr, thjywjrj skydla hj wks bdlj, hj wks bdlj, hj wks arjkt, klo hj wks jxcdtjo.

  Klo thjl thj prjssurj stkrtjo t` nudfo, klo KJA wks gkidla thj c`ltrkct wdth Gurrky, klo Gurrky wksprjssurjo, klo Gdchkjf wks prjssurjo, klo thj gjjtdla kt hds h`usj klo puttdla Gurrky klo ]hdffdps dl chkraj`b jvjrythdla, klo hj c`ufo f`sj jvjrythdla. Nut KJA eust wkltjo thj sh`w t a` `l. Klo whkt wks Gdchkjft` o`0 S` hj odol't o` thj rdaht t