Sheppard Software Seasons

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ASPECTES GENERALS:

  - Nom: Sheppard Software Seasons.

  - Autor: Design, graphics and animations by Jasmine Chapgar.

  - Edat dels destinataris: Educaci infantil i cicle inicial.

  - URL: http://www.sheppardsoftware.com/scienceforkids/seasons/seasons.htm

  CONTINGUT:

  - Breu descripci del programa: Sheappard Software Seasons s un programa que cont jocs

  per pintar en les diferents estacions de lany, amb la diversitat de temtiques que cada poca

  de lany inclou, podent-hi afegir figures predeterminades que donin ms realisme al fons que

  selabora.

  - Continguts: Amb aquest programa treballem diversos continguts tals com la composici

  artstica, la motricitat fina i la coordinaci oculo-manual.

  - Funcionalitat: Pintar dibuixos i enganxar figures predeterminades de les diferents estacions

  de lany.

  - Tipus dactivitat que proposa: Escollir i incloure figures predeterminades, en un fons que

  prviament shaur pintat.

  - s: Es realitza de manera individual.

  - rees curriculars relacionades: Educaci artstica.

  - Competncies que es treballen: Es treballs la Competncia comunicativa lingstica i

  audiovisual, la Competncia artstica i cultural, el Tractament de la informaci i competncia

  digital i la Competncia dautonomia i iniciativa personal.

  - Adequaci al target: s una aplicaci que est en llengua anglesa, per grcies als dibuixos

  establerts, no existeix cap mena dinconvenient a lhora dutilitzar-la, ja que s molt orientativa

  i noms has de clicar el dibuix o forma en qesti.

 • INTERFCIE:

  - Descripci: Linterfcie del programa escollit s molt simple, ja que a la part superior

  esquerra, podem trobar una barra

  Parallelament, a la part superior del mig

  Al centre de la pantalla, shi distribueixen

  trobem els dibuixos per pintar.

  Finalment en la part inferior,

  orientades per a nens, amb temtiques variades (animals, nutrici, etc.).

  - Esttica: s una aplicaci que crida molt la

  saber ubicar els dibuixos a lestaci que pertanyen, doncs

  fons.

  - Navegaci: La navegaci daquesta aplicaci s mitjanant el men

  esquerra. A la part superior del men hi

  de prohibit que s per desfer el que havies pintat. La segona s

  de nou, i per tant, el dibuix torna

  per a que un cop hagis finalitzat la teva composici artstica, poder

  Tamb podem trobar una paleta amb els

  simplement haurs de clicar el color que vulguis per pintar

  del dibuix que vulguis donar-hi color.

  Finalment, a la part inferior shi troben diferents figures predeterminades que pots anar

  visualitzant endavant i endarrere mitjanant les fletxes, i un cop escollida la figura

  adient, clicar-hi a sobre i desplaar

  terfcie del programa escollit s molt simple, ja que a la part superior

  podem trobar una barra deines on hi ha les diferents estacions per jugar.

  superior del mig shi ubiquen altres jocs de diferents temtiques.

  shi distribueixen les diferents estacions, on en cada una d

  trobem els dibuixos per pintar.

  inferior, es disposen diferents aplicacions per a clicar, totes elles

  orientades per a nens, amb temtiques variades (animals, nutrici, etc.).

  s una aplicaci que crida molt latenci, ja que est plena de colors i s fcil de

  ubicar els dibuixos a lestaci que pertanyen, doncs per cada estaci hi ha un color de

  La navegaci daquesta aplicaci s mitjanant el men ubicat a la

  del men hi podem trobar tres icones: la primera s e

  per desfer el que havies pintat. La segona s un llapis per comenar

  , el dibuix torna a la seva forma original. La tercera s una impressora

  cop hagis finalitzat la teva composici artstica, poder-ho imprimir.

  una paleta amb els diferents colors per pintar el dibuix, on

  el color que vulguis per pintar, i a continuaci escollir la part

  hi color.

  Finalment, a la part inferior shi troben diferents figures predeterminades que pots anar

  visualitzant endavant i endarrere mitjanant les fletxes, i un cop escollida la figura

  hi a sobre i desplaar-la cap al punt concret on es vulgui ubicar en el dibuix

  terfcie del programa escollit s molt simple, ja que a la part superior

  iferents estacions per jugar.

  altres jocs de diferents temtiques.

  on en cada una delles hi

  es disposen diferents aplicacions per a clicar, totes elles

  est plena de colors i s fcil de

  per cada estaci hi ha un color de

  ubicat a la

  tres icones: la primera s el signe

  per comenar

  una impressora

  ho imprimir.

  diferents colors per pintar el dibuix, on

  escollir la part

  Finalment, a la part inferior shi troben diferents figures predeterminades que pots anar

  visualitzant endavant i endarrere mitjanant les fletxes, i un cop escollida la figura

  concret on es vulgui ubicar en el dibuix.

 • - Perifrics especials: No s necessari cap perifric especial.

  USABILITAT:

  Aquesta aplicaci s molt fcil de portar

  entenedora i rpida de fer servir.

  INTERACTIVITAT:

  - Tipus de resposta del sistema:

  - Qu permet fer a lusuari? Crear i pintar una composici plstica.

  - Quines possibilitats didctiques ofereix?

  colors, i introduir elements de cada estaci de lany.

  PROPOSTES DE MILLORA:

  Laplicaci est ben pensada

  enrere, en el sentit que un cop ha

  principal. I per tant, lnica opci s tornar a entrar en la pgina web de nou.

  Es creu adient poder disposar de ms dibuixos predeterminats, doncs la oferta dels mateixos

  s una mica limitada.

  EXEMPLE:

  No s necessari cap perifric especial.

  olt fcil de portar-la a terme, s a dir, dutilitzar

  entenedora i rpida de fer servir.

  Tipus de resposta del sistema: El sistema no realitza cap tipus de resposta.

  Crear i pintar una composici plstica.

  Quines possibilitats didctiques ofereix? Elaborar una composici artstica amb diferents

  i introduir elements de cada estaci de lany.

  Laplicaci est ben pensada, no obstant es considera necessria una pestanyeta per tornar

  , en el sentit que un cop has finalitzat el dibuix, no tens cap manera de tornar

  opci s tornar a entrar en la pgina web de nou.

  Es creu adient poder disposar de ms dibuixos predeterminats, doncs la oferta dels mateixos

  utilitzar-la. s senzilla,

  una composici artstica amb diferents

  una pestanyeta per tornar

  a de tornar al men

  Es creu adient poder disposar de ms dibuixos predeterminats, doncs la oferta dels mateixos