of 32 /32
Autodesk ® Inventor ® Professional

Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

Embed Size (px)

Text of Shorten the road Autodesk Inventor -...

Page 1: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

Shorten the road to done.

Autodesk®

InventorRouted Systems

Autodesk®

Inventor®

Professional

Page 2: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

2

Familia de produse Autodesk® Inventor® oferă un set cuprinzător și flexibil de funcții destinate proiectării mecanice 3D, simulării, prelucrării și comunicării informațiilor din proiecte, caracteristici care vă ajută să profitați la un cost redus de fluxul de lucru propriu tehnologiei Digital Prototyping, să proiectaţi și să executaţi într-un timp mai scurt produse de calitate superioară.

Experimentați produsul proiectat înainte de a-l produce fizic.

Aplicaţia Autodesk® Inventor® este fundamentul conceptului Digital Prototyping al firmei Autodesk. Modelul digital Inventor este, în fapt, un prototip digital 3D precis care vă oferă posibilitatea verificării formei, concordanței și funcționalității unei noi concepții tehnice, concomitent cu realizarea acesteia, reducând considerabil necesitatea verificării unei soluții prin intermediul unor prototipuri fizice. Soluția software Inventor facilitează utilizarea prototipului digital în vederea proiectării, vizualizării și simulării în mod digital a funcționării viitoarelor produse și, ca atare, comunicarea rezultatelor elaborării este mai eficientă, erorile sunt reduse, iar livrarea unui produs cu un grad mai ridicat de inovaţie este mai rapidă.

Studiați și verificați în mod digital produsele dumneavoastrăProdusele software din familia AutoCAD Inventor Suite 2010 oferă utilizatorului un mediu parametrizat și intuitiv de proiectare, destinat elaborării schițelor conceptului preliminar și schemelor cinematice. Soluția software Inventor automatizează generarea formelor geometrice evoluate, proprii componentelor inteligente, cum sunt componentele din material plastic, piesele metalice profilate, cele în mișcare de rotație, traseele conductelor metalice, furtunelor și fasciculelor de conductori și cabluri electrice. Totodată, această soluție ușurează considerabil povara producerii geometriei obiectului studiat și, ca atare, vă oferă posibilitatea compunerii și rafinării cu o mai mare atenție a prototipurilor digitale. Numai așa poate fi examinată funcționalitatea viitorului produs și pot fi reduse costurile de fabricație.

În mod obișnuit, testarea caracteristicilor funcționale ale unui produs proiectat, înainte ca acesta să fie construit, presupunea angajarea unor specialiști scumpi. Dar, cu soluția software Inventor nu trebuie să fiți un expert în încercări pentru a modela și optimiza în mod digital proiectul viitorului produs. Familia de produse software Inventor conține funcții ușor de utilizat și strâns corelate, destinate simulării dinamice la nivelul reperului sau ansamblului, precum și analizei parametrilor tehnici de funcționare. Prin simularea solicitărilor mecanice ce apar în funcţionarea reală, deformărilor și deplasărilor puteți optimiza și valida proiectul noului produs, înainte ca produsul sau vreun reper să fie executate fizic.

Sumar Simularea comportării produsului Simulare dinamică .................................. 4Proiectarea sistemelor de trasee Proiectarea traseelor țevilor și conductelor ................................................ 7 Proiectarea traseelor conductorilor și fasciculelor de conductori ...................... 9Proiectarea matrițelor de injecție a maselor plastice Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție ........................................................ 11 Proiectare mecanică în 3D Proiectarea schemelor cinematice și funcționale 3D ........................................ 14 Proiectarea reperelor din mase plastice 15 Proiectarea reperelor din tablă .......... 17 Proiectarea ansamblurilor .................. 19Instrumentele CAD destinate creșterii productivității Integrarea în platforma AutoCAD și transferul de informații – formatul DWG 21 Translatoare native ............................... 23 Resurse pentru studiu ........................... 24 Adaptare și automatizare ...................... 25Instrumente de comunicare Proiectul și documentația de execuție 26 Vizualizarea 3D și prezentarea proiectului 28 Gestionarea datelor .............................. 30

Aflați cum soluțiile software Autodesk Inventor vă poate asista în utilizarea prototipurilor digitale ca soluție de desfacere pe piață, într-un timp mai scurt și cu un cost redus, a unor produse mai bune.

Page 3: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

3

Proiectarea simplificată a matrițelor Familia de produse software Autodesk Inventor conține instrumentele automatizate necesare generării unei matrițe pe baza modelelelor geometrice 3D ale reperelor din material plastic realizate în soluția software AutoCAD Inventor Professional. Datorită instrumentelor de analiză a curgerii oferite de aplicația Autodesk® Moldflow®, soluția software Inventor contribuie la optimizarea formei viitoare a produsului din punctul de vedere al prelucrării prin injecție și al reducerii numărului de iterații ale matrițării.

Îmbunătățiți comunicarea și colaborarea în proiectare Prin generarea documentației de fabricație direct din prototipul digital 3D verificat, puteți reduce, înainte de executarea reperelor, numărul erorilor și modificarilor asociate. Soluția software Inventor pune la dispoziție un output rapid și exact, direct din modelul digital 3D, al desenelor de execuție. Soluția software AutoCAD Inventor înglobează soluția software AutoCAD® Mechanical. Acest lucru este util în cazurile care cer întrebuințarea unui instrument 2D destinat redactării grafice cu productivitate ridicată a desenelor mecanice.

Soluția software Inventor este perfect asociativă cu aplicațiile de management al datelor oferite de firma Autodesk, facilitând astfel un transfer eficient și sigur al datelor din proiecte și o modali-tate de promovare a unei colaborări anticipate și mai strânse între echipele de proiectare și cele de producție. Oricare dintre echipe poate gestiona și urmări toate componentele unui prototip digital, utilizând pentru aceasta soluția software gratuită Autodesk® Design Review. Aceasta din urmă reprezintă un instrument de evaluare și verificare dimensională, de marcare și urmărire a modificărilor aduse obiectului proiectat. Prin intermediul acestei soluții se asigură o mai bună reutilizare a datelor critice ale unui proiect, o gesti-une coerentă a listelor de materiale și o colaborare mai lesnicioasă cu celelalte echipe și cu furnizorii.

Prin configurațiile diferite de produse, prin nive-lurile specifice de funcționalitate corespunzătoare cerinţelor dumneavoastră, nici un alt producător de software specializat nu este atât de preocupat precum este firma Autodesk în a vă sprijini în realizarea unor prototipuri digitale precise și în privința creșterii capacității dumneavoastră de lansare pe piață a unor produse cu performanțe superioare, într-un timp mai scurt și la un cost mai mic.

Utilizatori ai soluției AutoCAD: avansați de la 3D parametric la Digital Prototyping!

Cu AutoCAD Inventor integrați cu ușurință într-un singur model digital date AutoCAD® și 3D pentru a obține reprezentări virtuale ale produsului final.

Prin citirea și scrierea nativă a fișierelor native DWG™, soluția software AutoCAD Inventor vă ajută pe de-a-ntregul să pătrundeți beneficiile tehnologiei Digital Prototyping; nu există niciun risc în privința translațiilor imprecise.

Datele existente în formatul DWG pot fi utilizațe în soluția software AutoCAD Inventor. Această soluție vă ajută să deveniti mai competitivi şi mai eficienţi, să răspundeţi cerinţelor operaţionale ale produsului proiectat şi să dezvoltaţi activitatea de proiectare.

Page 4: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

4

Funcția integrată de simulare dinamicăUtilizați simularea dinamică și nu numai intuiția pentru a afla soluții mai bune de proiectare. Caracteristica simulării dinamice din Inventor se folosește de constrângerile ansamblurilor din modelul 3D pentru a identifica corpurile rigide importante, a genera schemele cinematice și de a calcula comportarea dinamică. Aceste informații contribuie la înțelegerea rapidă a comportamentu-lui viitoarelor produse, încluzând aici poziția, viteza și accelerația părților în mișcare.

Definirea eforturilorCu editorul Load Profile puteți aplica diferite forțe și cupluri de încărcare precum și serii de încărcări în funcție de anume intervale de timp. Utilizați acest instrument pentru a investiga comportarea obiectului proiectat în funcție de un anume dome-niu de condiții ale sarcinilor.

Instrumentele intuitive și strâns corelate de simulare dinamică și calcul al rezistenței, implementate în soluția software AutoCAD® Inventor® Professional, vă ajută să anticipați modul în care obiectul proiectat va funcționa în condiții reale, înainte ca acesta să fie realizat.

Simulare dinamică

Mediul exhaustiv de simulare dinamică vă oferă instrumentele necesare simulărilor dinamice și statice precum și analizei modale cu elemente finite, atât la nivelul reperului cât și la cel al ansamblului. Rezultatele obținute în urma simulării dinamice permit inginerilor utilizarea mai eficientă a analizei cu elemente finite prin valorificarea reacțiunilor ca input al stabilirii condițiilor analizei cu elemente finite.

Integrarea analizei cu elemente finiteSporiți acuratețea și precizia analizei de eforturi. Utilizați funcțiile de analiză cu elemente finite pentru a anticipa stările de tensiune și deformațiile cauzate de încărcări maxime exacte prin transferul reacțiunilor din eșantionările simulării dinamice în analiza eforturilor, implementată în soluția soft-ware AutoCAD Inventor.

Rezolvatorul adaptivRealizați într-un timp mai scurt studiile cu el-emente finite și folosiți-vă din timp de rezultatele acestora. Tehnologia rezolvatorului adaptiv și algoritmii de ajustare punctuali, implementați în soluția software AutoCAD Inventor, vă pot oferi mai rapid indicații precise.

Analiză staticăVerificați rezistența la solicitări a viitoarelor produse evitând în același timp supradimension-area lor. Examinați deformația componentelor și ansamblurilor sub acțiunea încărcărilor statice în scopul determinării tensiunilor și deformațiilor maxime și minime. În același timp, vă puteți asigura că proiectele realizate întrunesc condițiile impuse de diversele standarde de siguranță în funcționare.

Page 5: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

5

Analiza modalăPuteți evita apariția vibrațiilor supărătoare și posibil periculoase fără a fi necesare constru-irea și testarea prototipurilor fizice. Utilizați studiile modurilor de vibrație pentru a analiza frecvența normală și vibrațiile componentelor sau ansamblurilor obiectului studiat. Aduceți apoi modificările necesare care conduc la micșorarea amplitudinii oscilațiilor.

Studii parametrizateÎmbunătățiți caracteristicile tehnico-structurale ale viitoarelor produse. Utilizați instrumentul Parameter Table pentru a crea studii parametri-zate ale constrângerilor de proiectare și pentru a înțelege care sunt efectele diferitelor valori parametrice. Veți fi capabili să explorați impactul pe care îl are asupra proiectului modificarea grosimii unui panou, a unei raze de racordare sau a diametrului unei găuri.

Studii de optimizareGăsiți cea mai bună soluție de proiectare fără a fi nevoiți să testaţi un număr foarte mare de opțiuni. Atunci când realizați studii de optimizare, soluția software AutoCAD Inventor caută în mod automat valorile parametrice corespunzătoare criteriilor de proiectare date.

Actualizarea proiectuluiAplicați rapid rezultatele studiilor de simulare dinamică în modelul 3D. Puteți selecta noile valori parametrice din studiile parametrizate și de optimizare. Instrumentul Promote modifică în mod automat ansamblurile și componentele modelului dumneavoastră.

Analiza traiectorieiRealizați cu ușurință calculul traiectoriilor și economisiți timp prin simplificarea camelor, tacheţilor și altor componente ce depind de modul mișcarii. Selectați orice punct din model și utilizați instrumentul Trace pentru a afișa toate pozițiile ocupate de punct în fiecare pas al simulării dinamice. Utilizând soluția software AutoCAD Inventor puteți, de asemenea, salva rezultatele simulării – traiectoriile și diferitele poziții ale ansamblelor – pentru a le folosi ulterior în proiect-area componentelor și ansamblelor.

Definirea parametrilor funcționali ai analizei cu elemente finiteAcordați mai mult timp studiului analizei și mai puțin timp pregătirii în sine a acesteia. Soluția software vă oferă un control complet a mate-rialelor, încărcărilor, constrângerilor, contacte-lor, rețelei, calității soluției, reprezentărilor și vizibilității componentelor. Definirea automată și manuală a contactului și capacitatea de rulare concomitentă a mai multor simulări vă oferă un control sporit al definirii parametrilor funcționali ai analizei cu elemente finite.

Simulare dinamică

Optimizați și testați parametrii funcționali ai viitorului produs, înainte de realizarea prototipului său fizic. Întrucât instrumentele de simulare dinamică fac parte integrantă din soluția software 3D, întrebuințarea lor de-a lungul întregului proces devinte o opțiune practică și puțin costisitoare.

Page 6: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

6

Simulare dinamică

Simplificarea modeluluiSimplificarea formei geometrice a componentei re-duce timpul necesar obținerii rezultatelor în urma analizei eforturilor. Este posibilă, deci, limitarea elementelor analizate prin metoda elementelor finite.

Vizualizare Interpretați mai profund comportarea și param-etrii funcționali ai viitorului produs. Vizualizările animate exacte ale modelului 3D, realizate de soluția software AutoCAD Inventor, își au origi-nea în modelele fizice interne și în condițiile de încărcare aplicate modelului.

Realizarea graficelorUtilizați setul complet de funcții de realizare a graficelor pentru a investiga rapid felul în care caracteristicile dinamice ale obiectului studiat variază în decursul unui ciclu de lucru. Realizați o diagramă a parametrilor fizici—poziția, forța și accelerația—în funcție de timp. Puteți compara diferitele proprietăți în fiecare punct al ciclului de simulare dinamică prin gruparea într-o singură diagramă a diagramelor individuale.

Prezentarea rezultatelor MEFPosibilitatea de a alege între diferitele moduri de vizualizare a analizei face posibilă o înțelegere mai ușoară și o vizualizare eficientă a problemelor complexe. Opțiunile de vizualizare a analizei includ diagramele realizate din tonuri continui de culoare și linii de contur, diagramele de rețea, animațiile și examinările punctuale interactive. Prin selectarea și ascunderea în fereastră a altor componente ale reperului vă puteți concentra pe elementele specifice ale acestuia.

Generarea de rapoartePartajați și înregistrați cu ușurință rezultatele analizelor dumneavoastră. Soluția software Auto-CAD Inventor conține un generator de rapoarte personalizate ce pot îngloba și diagrame.

Exportul spre Microsoft ExcelExportați datele XY ale diagramelor spre foile de calcul tabelar Microsoft® Excel® în vederea analizării suplimentare a rezultatelor simulării și includerii acestora în prezentări și rapoarte.

AutoCAD Inventor Professional vă pune la dispoziție instrumentele de consemnare a soluțiilor găsite în decursul simulării și de partajare a rezultatelor simulării dinamice cu toți membrii colectivului, fapt ce conduce la obținerea unui beneficiu maxim din întrebuințarea prototipurilor digitale.

Page 7: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

7

Utilizați soluția software AutoCAD Inventor Professional pentru a scurta durata proiectării elementelor conducătoare de fluide: țevi, conducte și tuburi flexibile.

Proiectarea traseelor țevilor și conductelor

Generarea traiectului funcționalSimplificați realizarea traiectelor țevilor, conducte-lor sau manșoanelor pentru a se adapta mai bine ansamblurilor complexe sau spațiilor limitate. Segmentele traiectelor generate automat respectă stilurile predefinite ale traiectului. În acest mod, este posibilă redarea traiectelor alternative și adaptate criteriilor stabilite prin proiect: lungimile minimă și maximă, raza de curbură, etc. De ase-menea, puteți defini conductele în mod manual, fie prin schițarea în 3D a geometriei fie prin construirea lor interactivă utilizând pentru aceasta instrumentele de editare ale traiectului. Pentru un control maxim, combinați segmentele de traiect definite automat cu cele definite manual.

Biblioteca de reperePrin intermediul poziționării automate a repe-rului adecvat, extras din biblioteca completă de armături, puteți îmbunătăți calitarea proiectului. Totodată, veți putea organiza cu ușurință reperele și nu veți irosi timpul în căutări anoste. Această bibliotecă conține elementele standardizate cele mai utilizate, destinate îmbinării țevilor, conducte-lor, tuburilor flexibile și fitingurilor și care sunt conforme standardelor internaționale ANSI, DIN, ISO și JIS. Adăugați sau modificați proprietăți, cum este cazul codului reperului și controlați denu-mirile fișierelor utilizate în căutarea fitingurilor, conductelor, țevilor și altor elemente de conținut.

Modificarea diferitelor stiluri ale fitingurilor este rapidă și facilă. Selectați pur și simplu un stil diferit de țeavă sau conductă și soluția software AutoCAD Inventor reinserează automat noile fitinguri pe traiectul acestora, asigurând totodată conformitatea cu orice noi reguli de proiectare.

Tuburi flexibilePrin utilizarea prototipului digital 3D veți putea fi siguri că tuburile flexibile și fitingurile asociate lor corespund perfect, fapt care vă va ajuta realizarea unei documentații precise de fabricație. Soluția software AutoCAD Inventor inserează racordurile corespunzătoare extrase din Content Center și verifică raza de curbură minimă pe baza stilului selectat al tubului flexibil. Lungimile tuburilor flexi-bile sunt actualizate automat pentru a fi utilizate de comenzile Length Roll-Up.

Page 8: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

8

Stabilirea traiectului conductei rigideCreați rapid conducte rigide cu un control ridicat al formei, unghiurilor și razelor de curbură. Creați conducte rigide cu un număr arbitrar de coturi, de un-ghiuri și de raze variabile. Instrumentele de control al razei de curbură și axei de rotație vă oferă un control mai bun al formei conductelor rigide.

Stilurile țevilor și conductelorPrin aplicarea automată a normelor și convențiilor în proiectarea țevilor și conductelor veți crește calitatea produsului și, totodată, veți asigura capacitatea de fabricare a obiectelor proiectate. Creați stiluri de țevi și conducte pentru a facilita utilizarea în proiect a îmbinărilor filetate, sudate și cu flanșe. Stilurile definesc fitingurile care vor fi utilizate pentru gener-area traiectelor în mod automat și manual și asigură respectarea regulilor de proiectare, cu precădere a lungimii minime a segmentului și a razei de curbură minime, precum și lungimea maximă între îmbinări.

Conducte asepticeProiectați linii de fabricație conforme cu normele de sterilizare și igienă, obligatorii pentru echipamentele de procesare destinate industriilor farmaceutică, alimentară și cosmetică. Acolo unde se impune, este posibilă definirea unui traiect înclinat, prevăzut cu fitinguri înclinate drenabile, conforme echipamentelor de procesare biologică ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Crearea rețelelorDatorită funcționalității de conversie a traiectelor țevilor și conductelor, acestea pot fi în mod automat completate cu repere reale, în conformitate cu stan-dardele de proiectare și de fabricație. Instrumentul Populate Route convertește traiectele țevilor, con-ductelor și tuburilor flexibile în țevi și conducte reale,

inserând în mod automat pe traseul stabilit fitinguri, segmente de conductă, conducte rigide și tuburi flexibile, după cum o cere situația. Prin acest proces sunt create componente Inventor standard, lucru care face posibil calculul proprietăților și verificarea mai simplă a coliziunilor. Suplimentar, îmbinările sunt plasate automat pe conducte, în pozițiile în care s-a atins lungimea maximă a acestora, iar utilizatorii pot specifica adaosurile de debitare la lungime.

Documentația de execuție a țevilor și conductelorPuteți crea fișele tehnologice fără a fi obligați să redesenați și veți reduce atât erorile cât și costurile asociate. Caracteristica asociativității complete a documentației, asociată și proiectării traiectelor țevilor și conductelor, generează planuri de asam-blare care se actualizează ori de câte ori o schimbare este efectuată în modelul 3D. Exportând în format ISOGEN PCF în alte aplicații software ISOGEN gen Alias ISOGEN se pot crea desene izometrice ale conductelor, în timp ce datele necesare maşinilor de încovoiat conducte pot fi furnizate în format ASCII.

Proiectarea traseelor țevilor și conductelor

Soluția software AutoCAD Inventor Professional oferă o serie de instrumente bazate pe reguli, destinate generării traiectului țevilor și conductelor. Aceste instrumente selectează fitingurile corecte și adaptează țevile și conductele proiectate standardelor dumneavoastră referitoare la lungimea segmentelor, a valorilor de rotunjire și a razele de curbură.

Page 9: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

9

Soluția software AutoCAD Inventor Professional optimizează proiectarea cablurilor și fasciculelor de cabluri prin utilizarea informațiilor conținute în jurnalul de cabluri, jurnal ce poate fi importat din pachete software de proiectare a schemelor electrice, cum este cazul soluției software AutoCAD® Electrical.

Proiectarea cablurilor și fasciculelor de cabluri

Proiectarea funcțională a instalaţiilor electriceConcepeți direct în 3D elementele componente ale cablurilor și fasciculelor de cabluri pentru a reduce riscul apariției problemelor în fabricație, a facilita outputul desenelor de producție și a evita solicitările de modificare venite în fazele de încheiere a proiectului. Proiectarea în AutoCAD Inventor a traseelor de cabluri se realizează prin verificarea listelor cablurilor și conectorilor prin in-termediul unui sistem integrat de testare a datelor electrice și mecanice. În acest mod, veți fi siguri că toate cablurile și toți conectorii din lista cablurilor și conectorilor sunt reprezentați în modelul 3D al cablurilor.

Importul listei de cabluriMențineți nealterată soluția tehnică a conexi-unilor electrice și minimizați erorile atunci când importați în ansamblu jurnalele de cabluri. Puteți importa rapid liste mari de cabluri, fie din AutoCAD® Electrical fie din alte aplicații de proi-ectare a schemelor electrice, asigurând totodată identificarea și inserarea conectorilor, terminalelor și cablurilor lipsă.

Generarea traiectului cablurilorDeterminați rapid rutarea a mii de cabluri, exercit-ând totodată controlul asupra traseului cablurilor principale. AutoCAD Inventor asigură prin metode manuale, interactive și automate determinarea traselui acestora; calculul lungimii cablurilor este realizat cu precizie. Stabilirea manuală a traseului necesită selectarea explicită a viitoarelor trasee ale cablurilor. În mod interactiv, este necesară selectarea capetelor în care se face conexiunea, după care algoritmul implementat în sistem alege traseul cel mai scurt. În stabilirea traiectului în mod automat, sistemul selectează traseul cel mai scurt dintre toate traseele posibile.

Integrarea în prototipurile digitale a traseelor cablurilor și fasciculelor de cabluri reduce timpul și costurile. Lungimile traseelor sunt calculate cu exactitate, evitând curbele cu rază mică și garantând o corelare corespunzătoare a părților electrice și mecanice din componența ansamblurilor.

Definirea traiectului fasciculului de cabluriOptimizați concepția grupării de cabluri și fas-cicule de cabluri pentru asigurarea unui spațiu liber suficient de montaj și pentru a reduce erorile în producție datorate unei definiri incomplete a produsului. Traiectoriile fasciculelor de cabluri și cablurilor individuale pot fi determinate prin indicarea punctelor de trecere care, ulterior, pot fi utilizate pentru generarea segmentelor 3D ale conductorilor electrici. Stabiliți relații asociative ce vor actualiza fasciculul de cabluri ori de câte ori veți schimba o componentă a produsului sau obiectului proiectat. Adăugați sau mutați puncte existente pe traiectorie pentru a îmbunătăți forma în ansamblu a fasciculului de cabluri.

Page 10: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

10

Controlul fasciculelor de cabluriAplicarea strictă a unor standarde de proiect-are îmbunătățește calitatea cablurilor și asigură capacitatea tehnologică de a le executa. De asemenea, se previn rechemările costisitoare și disfuncționalitățile ce se pot ivi în utilizarea pro-duselor dumneavoastră. Ori de câte ori aduceți o schimbare fasciculului de cabluri, soluția software AutoCAD Inventor calculează în mod automat parametrii de calitate, cum sunt diametrul fasciculu-lui de cabluri, raza de curbură și lungimea cablurilor din componență. Prin urmare, nu mai este necesară măsurarea manuală a unui prototip fizic, o activitate în care se pot ivi atât de lesne erori.

Documentația de execuție a fasciculului de cabluriDocumentația de producție poate fi creată uşor și rapid. Soluția software AutoCAD Inventor generează geometria traseelor conductorilor, cab-lurilor și fasciculelor de cabluri, iar dumneavoastră puteți alcătui documentația ansamblului reprezentând în aceasta și detaliile exacte de poziționare a conductorilor, cablurilor și fascicule-lor de cabluri. De asemenea, veți putea:

• Genera și actualiza automat o diagramă 3D a conexiunilor dintre conectori, destinată alcătuirii în 3D a fasciculelor de conductori, cabluri și conectori panglică

• Realiza rapoarte, cum sunt lista traseelor de cabluri, diagrama de conexiuni, tabelul de debi-tare la lungime precum și alte rapoarte necesare conceperii și fabricării fasciculelor de cabluri

• Crea fișiere de output XML pentru transferul informațiilor finale privind conexiunile și în scopul eficientizării realizării schemelor electrice și de cablare în soluția software AutoCAD Electrical sau în alte aplicații software de proiect-are a schemelor electrice.

Conectori panglicăReduceți erorile din proiectarea echipament-elor electronice prin înglobarea în prototipurile dumneavoastră 3D a conectorilor panglică. Stabiliți traiectul între conectori a cablurilor panglică con-trolând totodată pozițiile răsucirilor și plierilor.

Crearea conectorilorDefiniți biblioteci de conectori adaptate specificu-lui companiei pentru a stimula introducerea conec-torilor preferați în proiectele sistemelor electrice. Soluția software AutoCAD Inventor conține o bibliotecă vastă de conectori, utilă simplificării selecției și plasării lor. Astfel, navigatorul Content Center oferă un editor ușor de utilizat, în care pot fi definiți noi conectori, pot fi adăugate și modificate proprietăți cum sunt numărul reperului și denumirile predefinite ale fișierelor, parametri utilizați în mod curent în căutarea conectorilor.

Proiectarea cablurilor și fasciculelor de cabluri

Integrarea completă cu instrumentele de calcul al cantităților, proprii soluției software AutoCAD Inventor, vă asigură că listele redau cu exactitate reperele electrice din proiectul dumneavoastră.

Page 11: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

11

În scopul realizării reperelor din mase plastice, soluția software AutoCAD Inventor Professional facilitează automatizarea aspectelor esențiale ale proiectării matrițelor de injecție. Este posibilă conceperea și examinarea rapidă a proiectelor complete de matrițe, reducând astfel erorile și crescând performanțele matrițării prin injecție.

Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție

Accelerarea conceperii matrițelor de injecție mase plasticeProiectarea matrițelor poate fi efectuată cu AutoCAD Inventor prin intermediul unor elemente ușor de utilizat; acestea lucrează direct cu modelele 3D Inventor ale viitoarelor repere matrițate. Asociativitatea completă cu modelul digital Inventor contribuie la corelarea permanentă a schimbărilor aduse modelului și celor operate asupra matriței. Soluția software AutoCAD Inventor vă ghidează prin procesul de proiectare a unei matrițe de injecție mase plastice și automatizează o serie de operații complexe cum sunt cele legate de obturarea spațiilor libere sau generarea suprafeței de închidere. Vor rezulta produse de o calitate superioară și o scurtare a duratei de realizare.

Pregătirea suprafeței de separațieAveți acces la informații complete despre caracteristicile fizico-chimice ale materiilor prime utilizate în procesul de injecție. Materialul viitorului reper poate fi selectat prin intermediul aplicatiei Autodesk® Moldflow®. Aplicaţia conține o bază de date a caracteristicilor materiilor prime, cea mai vastă bază de date de acest gen din lume. Apoi, definiți în mod interactiv planului de separație. În funcție de dimensiunile conturului suprafeţei de separație, sistemul recomandă dimensiunile semifabricatului matriței. Dacă este necesar, oricare din parametri pot fi modificați cu ușurință. Orice informație introdusă în modelul suprafeței de separație este reutilizată în proiectarea matriței.

Crearea suprafețelor de separație și obturareAccelerați proiectarea matriței prin realizarea automată a suprafețelor acesteia. Prin intermediul generării automate a suprafețelor de închidere puteți obtura coloanele de ghidare. De asemenea, puteți genera în mod automat suprafețe de separație pe baza direcțiilor definite de separație.

Proiectarea automată a miezului și cavitățiiAtunci când se utilizează instrumentele tradiționale de lucru în CAD, proiectarea pastilei și cuibului reprezintă o activitata îndelungată. Dar, cunoștințele înglobate în soluția software AutoCAD Inventor fac posibilă scurtarea duratei de proiectare și minimizarea corectărilor ulte-rioare. Cu această soluție, pe baza determinării suprafeței de separație puteți diviza semifabricatul în vederea generării semimatrițelor.

Soluția software AutoCAD Inventor Professional oferă un flux intuitiv de proiectare a matrițelor. Dacă pentru un utilizator experimentat, fluxul de proiectare este unul natural, pentru un novice acesta este pur și simplu facil.

Suprafaţă de separaţie

Miez/Cavitate

Obturare inteligentă

Realizați forma pastilei în așa fel încât să corespundă ansamblului matriței și adaptați matrițelor existente forme anterioare ale. În cazul proiectelor matrițelor cu mai multe cuiburi, este posibilă definirea cu ușurință a dispunerii acestora în configurații circulare, rectangulare sau variabile. De asemenea, utilizați instrumentele de proiect-are automatizată a miezului și cuibului în scopul realizării familiilor de matrițe.

Page 12: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

12

Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție

Proiectarea plăcilor de formare și a duzelor de injecțieReduceți durata de realizare a matriței cu ajutorul instrumentelor automate de proiectare a traseelor canalelor de alimentare și a pozițiilor de amplasare a duzelor de injecție. Prin intermediul proiectării complete a canalelor sistemului de alimentare, incluzând canalele secundare de alimentare și duzele de injecție, puteți spori eficiența distribuției materialului plastic topit, începând de la duza unității de plastifiere până în interiorul cuibului matriței. Instrumentele de analiză a poziționării duzelor de injecție contribuie la amplasarea precisă și eficientă a acestora. Formele preconfigurate vă permit crearea rapidă a punctelor de amplasare a duzelor de injecție, a pozițiilor canalelor de alimentare secundare, a celor principale, etc.

Proiectarea canalelor de răcireReduceți timpul necesar stabilirii canalelor de răcire în pastilele matriței și evitați astfel erorile și incoerența proiectului. Prin intermediul interfeței utilizator intuitive a aplicației software AutoCAD Inventor Mold Design puteți realiza cu ușurință canale de răcire. Prin selectarea dintr-un catalog standard a componentelor sistemului de răcire — racorduri, dopuri filetate de etanșare, inele O, garnituri de etanșare, etc. — veți aborda consecvent proiectarea matriție și, astfel, se vor reduce greșelile ce se pot ivi în proiectare.

Analiza injecţiei Evitați greșelile costisitoare prin detectarea problemelor ce se pot ivi în procesul de matrițare prin injecție. Cu ajutorul soluției software AutoCAD Inventor Professional, puteți analiza modelul reperului înainte de demararea procesului de proiectare a matriței. În felul acesta puteți înțelege mai bine procesul injectiei piesei, eficiența răcirii, poziționarea duzelor de injecție și intervalul de timp asociat matrițării.

Soluția software AutoCAD Inventor Professional conține instrumentele Moldflow destinate analizei procesului de injecţie. Utilizați-le pentru a determina timpul de umplere, pozițiile ideale de amplasare a duzelor de injecție, contracțiile și alți parametri de proces.

Page 13: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

13

Biblioteci de plăci și bacuriReutilizarea în firma dumneavoastră a pastilelor standard permite evitarea unor eforturi inutile și asigură folosirea din plin a informațiilor derivate din proiectare. Soluția software AutoCAD Inventor oferă o paletă largă de cataloage de specialitate: DME, Futaba, HASCO, LKM, Pedrotti, Polimold, Rabourdin, și Strack. O singură bază de date stochează și oferă acces la aceste tipuri de componente standard. Atunci când este necesar, veți putea ajusta în mod eficient pastilele standard în scopul adaptării acestora la noile cerințe.

Componente standard de asamblarePrin utilizarea din nou, în proiectul detaliat 3D de asamblare a unei noi matrițe, a informațiilor extrase din proiectele matrițelor existente, puteți crește productivitatea și veți evita cu siguranță erorile ce pot să apară în acest sens. Pentru a stabili setul elementelor de asamblare necesare puteți utiliza reperele conținute în cataloagele standard implementate — Meusburger, Misumi, National, Progressive, Punch, și Sideco. Proiectați noi componente de asamblare sau modificați-le pe cele existente: bucși și coloane de ghidare, inele de centrare, tije aruncătoare, pene, știfturi filetate, arcuri elicoidale, etc. Atunci când ați adunat toate componentele de asamblare a matriței, corespuzătoare nevoilor dumneavoastră, le puteți exporta ca șabloane pentru o eventuală utilizare viitoare.

Documentația de execuțieReduceți durata de realizare a proiectului matriței prin generarea automată a desenelor de execuție și a listelor de materiale. Soluția software AutoCAD Inventor vă permite crearea automată a desenelor 2D de execuție a matriței și a listelor de cantități utilizate în alcătuirea documentației de fabricație. În momentul în care aduceți modificări modelului 3D al matriței, soluția software AutoCAD Inventor actualizează în mod automat atât desenele de execuție cât și listele de materiale.

Proiectarea și prelucrarea matrițelor de injecție

Soluția software AutoCAD Inventor Professional oferă o colecție vastă de cataloage ale furnizorilor de pastile și componente, astfel încât nu este necesară modelarea acestor elemente.

Page 14: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

14

Stabilirea de la bun început a conceptului proiectului reprezintă cheia succesului unui proiect. Treceți de la studiile schematice pe hârtie la cele construite cu ajutorul mediului de proiectare parametrizat al soluției software Inventor. Aici veți putea transpune schemele inițiale în modele cinematice.

Proiectarea schemelor cinematice și funcționale 3D

SchematizareaTestați diferite soluții de proiectare înainte de realizarea reperelor detaliate și a modelelor ansamblelor. Prin utilizarea mediului de schematizare a soluției software AutoCAD Inventor, puteți transpune soluțiile dumneavoastră în schițe, ce pot fi modificate cu ușurință ori de cîte ori este necesar. Alături de stabilirea constrângerilor, utilizarea instrumentelor facile de modificare a reprezentărilor schematice – schimbarea culorilor sau stilurilor de linii – face posibilă evaluarea soluțiilor de proiectare într-o exprimare vizuală mai potrivită.

Conceperea schemelor cinematice Utilizați instrumentele de schematizare pentru a realiza studii cinematice detaliate și pentru a găsi soluții cinematice, încă din faza de concepere. În scopul evaluării rapide a diferitelor mecanisme puteți crea modele cinematice 2D, combinând simboluri standardizate ce reprezintă corpuri statice și dinamice. Aceleași simboluri standardizate pot fi utilizate în vederea inserării în desenul de studiu al unui ansamblu a modelelor reperelor asupra cărora s-au aplicat constrângerile corecte.

Cu reprezentările standardizate ale schemelor cinematice puteți evalua rapid diferite concepte. Ulterior, pentru a realiza prototipul digital, schemele cinematice pot fi transpuse într-un model 3D al mecanismului, completat cu constrângeri. Asistenții de proiectare din soluția software AutoCAD Inventor oferă posibilitatea inserării rapide a restului reperelor de comandă, de fixare și a celor hidraulice.

Asistenți de proiectarePornind de la cerințele și specificațiile funcționale ale viitorului produs pot fi proiectate, analizate și realizate reperele des utilizate în construcția echipamentelor industriale. Depășiți faza desenării 2D și a modelării 3D și creșteți randamentul proiectării prin întrebuințarea reperelor definite pe baza relațiilor spațiale și nu pe cea a definițiilor geometrice (linii, arce și cercuri) și constrângerilor date. Asistenții de proiectare facilitează crearea reperelor și ansamblurilor pe baza introduc-erii manuale a parametrilor și condițiilor de funcționare. AutoCAD Inventor conține genera-toare de repere: asamblări mecanice, arbori și axe, inele de etanșare, ansambluri de roți dințate, acționări prin curea și lanț, arcuri, etc.

Page 15: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

15

AutoCAD Inventor Professional oferă designerilor flexibilitate maximă prin combinarea geometriei native Inventor cu modelele suprafeței exterioare proiectate cu aplicații software destinate designului industrial cum este cazul familiei de produse Autodesk® Alias.

Proiectarea reperelor din mase plastice

Definirea avansată a formeiPrin combinarea ușoară a volumelor și suprafețelor veți obține o paletă largă de geometrii complexe. AutoCAD Inventor vă oferă un control precis asupra caracteristicilor geometrice ale unei suprafețe, cum sunt continuitatea sau racordarea suprafețelor. Printre funcțiile avansate de modelare oferite de această soluție se numără cele de lisare spre un punct, de generare a suprafețelor cu contur poligonal oarecare, de baleiere a normalelor la suprafață, de lisare a unei suprafeţe și a unei axe, de racordare continuă, complet circulară și față-la-față.

Importul din familia de produse AliasReduceți durata producției lucrând direct cu datele suprafeței exterioare a viitorului produs. Odată ce designerii industriali au realizat în Autodesk Alias modelul suprafeței, aceasta poate fi importată cu ușurință în AutoCAD Inventor. Legăturile asociative vă permit ca în modelul Inventor să puteți verifica și îngloba schimbările aduse modelului în familia de produse Alias.

Instrumentul de sculpturăPrin utilizarea suprafețelor create de AutoCAD Inventor sau prin încorporarea unor suprafețe importate din alte aplicații, puteți modifica rapid și facil detaliile unei suprafețe. Modificarea formelor reperelor existente, prin adăugarea sau înlăturarea de material, se execută prin construirea geometriei 3D a reperului folosind un set închis de suprafețe și încorporarea ulterioară, cu instrumentul Sculpt, a suprafețelor importate în vederea ajustării.

Analiza calității suprafețeiRealizați modele cu o suprafață de calitate ridicată și verificați-le posibilitățile tehnologice de realizare. Astfel, puteți evita modificările costisitoare ce se pot ivi în producție. Instrumentele de analiză în zebră și Gauss simplifică procesul verificării racordării suprafețelor, continuității și curburii acestora.

Relația de asociativitate dintre familia de produse Autodesk® Alias și Inventor reduce durata de dezvoltare a unui produs și, implicit, scurtează durata lansării pe piața a acestuia. Ea permite inginerilor demararea anticipată a proiectării de detaliu. Pe măsură ce conceptul evoluează, inginerii pot încorpora cu ușurință modificările venite din partea echipei de design industrial.

Page 16: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

16

Definirea suprafeței de separațieVerificați conformitatea reperelor matrițate cu cerințele estetice ale poziționării liniilor de separație și la cele legate de un cost cât mai scăzut al prelucrării și producției. Descompuneți reperul 3D pentru a defini componentele ce vor fi matrițate. Apoi, utilizați instrumentele necesare pentru a stabili conturul adecvat al poansonului. Astfel, veți defini geometria optimă a suprafeței de separație a componentelor reperului.

Detalii tehnice auxiliareAdăugați rapid detalii tehnice auxiliare care completează reperele ale căror suprafețe sunt pregătite pentru prelucrare. În soluția software AutoCAD Inventor Professional pot fi stabiliți parametrii aruncătoarelor din matriță și a unghiului de teșire față de planul de separație, parametri utili în generarea într-un singur pas a detaliilor multi-element ce completează reperele matrițate. Introduceți grile, proeminențe, margini, etc., depunând un efort de modelare mai mic decât cel cerut de metodele tradiționale.

Regulile racordărilorAccelerați realizarea racordărilor muchiilor reperelor prelucrate prin așchiere sau matrițare și executați modificări fără a fi necesară refacerea racordărilor. Regulile de racordare generează geometria racordării în corelație cu indicațiile funcționale stabilite de dumneavoastră. Asocierea la un detaliu a mai multor reguli facilitează definirea cu ajutorul acestui element a unor operații complexe de racordare, reducând mult necesitatea selectării individuale a muchiilor.

Analiza unghiului de teșire și a secțiunilor transversaleAnaliza secțiunilor transversale afișează grosimea pereților, distribuţia eforturilor, precum și momentul de inerție al secțiunii transversale. Analiza unghiului de teșire față de planul de separație afișează o imagine color a variaţiei acestui unghi în raport cu direcția de evacuare a reperului matrițat, definită printr-o axă, plan sau față plană a unei suprafețe.

Proiectarea componentelor din material plastic

Caracteristicile funcționale ale reperelor de plastic, funcționalitatea racordării suprafețelor pe baza unei reguli și fluxurile de lucru 3D destinate conceperii reperelor multi-componentă, simplifică proiectarea modelelor de repere obținute prin injecție.

Page 17: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

17

Utilizați tehnologia Digital Prototyping oferită de AutoCAD Inventor Professional pentru a simplifica proiectarea pieselor complexe din tablă.

Proiectarea reperelor din tablă

Stilurile pieselor din tablăGenerați desfășuratele pieselor conform cu cerinţele operaţionale. Controlați desfășuratele reperelor din tablă cu ajutorul stilurilor ce definesc grosimea materialului, raza sau toleranța la încovoiere și profilul muchiilor. Soluția software Inventor generează desfășuratele pieselor de tablă prin intermediul ecuaţiilor liniare de desfășurare, a ecuațiilor particulare ale evolutelor și al tabelelor cu valori de îndoire definite de utilizator.

Bordurarea tableiAccelerați proiectarea pieselor din tablă cu borduri complexe prin utilizarea modelelor 3D inteligente care țin cont de tehnologia aleasă de producție. Instrumentele inteligente facilitează construcția într-o singură operație a mai multor răsfrângeri. În acest sens, sunt disponibile opțiuni complexe de realizare a desfășuratelor, a îmbinărilor de colț, și a tratării liniilor de îmbinare în scopul unui control precis al condițiilor de suprapunere și de formă. Bordurile pot fi liniare, de contur și lisate.

Repere roluiteRealizați prototipuri digitale exacte ce includ repere roluite. Comanda de generare a formelor rotunde simplifică realizarea detaliilor roluite oferind instrumentele necesare atât prelucrărilor detaliilor conexe roluirii precum și a celor legate de prelucrarea la rece a porțiunilor plane ale reperului.

Prototipul digital oferit de soluția software AutoCAD Inventor îmbunătățește productivitatea proiectării reperelor metalice din tablă. Această soluție combină informațiile tehnologice – parametrii convenționali ai ștanțării și îndoirii – cu un mediu complet de editare a modelului tridimensional exact. În acest mod, inginerii tehnologi pot optimiza utilizarea suprafețelor plane ale reperului în vederea minimizării consturilor de producție.

Suprafețe cu secțiune variabilăProiectați în mod eficient repere necesare conductelor de ventilație, reperelor de formă conică destinate transportului materialelor, ajutajelor și altor utilizări și care necesită prelucrări prin îndoire și debitare. Funcțiile de generare a bordurilor lisate și a conturului marginilor tăiate simplifică proiectarea formelor cu secțiune variabilă. Astfel, geometria va fi adaptată deopotrivă îndoirii și debitării tablelor.

Proiectarea desfășuratelorSimplificați dispunerea pe suprafața plană a reperelor din tablă a găurilor, decupajelor, racordărilor între suprafețe și proeminențelor. Utilizați comenzile de lucru pe desfășurată și în formă îndoită pentru a crea elementele de detaliu menționate, pornind de la reprezentarea desfășurată a suprafeței reperului. Detaliile suprafeței astfel definite se vor transpune atât în forma finală a modelului cât și în modelul plat al acesteia.

Page 18: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

18

Modificare modelului planOptimizați utilizarea suprafețelor plane pentru a elimina costurile suplimentare de producție. Generați modele plate derivate din desfășurarea modelelor 3D îndoite. Apoi, modificați modelul plat obținut în vederea definirii succesiunii optime a îndoirilor, adăugării axelor estetice, definirii operațiilor ulterioare formării precum și profilării muchiilor, în strânsă concordanță cu tehnologia disponibilă. Informațiile definite în modelul plat simplifică realizarea unor desene exacte de execuție.

Biblioteci de ștanțePrin definirea propriilor biblioteci de ștanțe puteți standardiza operațiile de ștanțare și puteți reduce costurile aferente prelucrării a noi ștanțe pe mașini unelte cu comandă numerică. Ștanțele generate pe baza valorilor înregistrate în tabele vă permit definirea familiilor de ștanțe. Aceste tabelele conțin pe lângă informațiile legate de formă și dimensiuni și pe acelea ce descriu complet parametrii tehnologici, cum sunt codul de identificare a ștanței, adâncimea ștanțării, precum și schițe ale altor tipuri de reprezentări ale ștanțelor.

Sisteme de prindereInserați rapid în proiectarea reperelor din tablă acele sisteme de prindere mecanice adaptate acestui tip de componente. Prin intermediul navigatorului Content Center veți găsi o paletă largă de sisteme de prindere PEM.

Outputul DXFReduceți timpul de pregătire a programului de prelucrare prin eliminarea efortului depus în adaptării fișierelor DXF™ în vederea prelucrării pieselor pe mașini unelte cu comandă numerică. Exportul fișierelor DXF/DWG destinate prelucrării prin deformare la rece a reperelor din tablă oferă opțiuni de preprocesare și postprocesare cum sunt cele ale stabilirii versiunii fișierului DXF/DWG, asocierii layerelor, conversiei de către utilizator a curbelor curbelor spline în segmente drepte, conectate, precum și celor legate de adaptări prin intermediul fișierelor externe XML.

Desenele de execuție a pieselor din tablăCreați rapid desene de execuție pentru a facilita activitățile de producție specializate. Completați desenele de execuție a modelelor plate prin inserarea indicațiilor legate de ștanțe, a tabelelor cu parametri ai operațiilor de ștanțare și îndoire, toate aceste informații fiind derivate din modelul 3D. De asemenea, prin stilurile de desenare, puteți selecta reprezentarea grafică a direcțiilor de îndoire.

Proiectarea reperelor din tablă

Page 19: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

19

Alcătuirea ansamblelorAsamblați rapid repere individuale și subansambluri pentru a defini structura completă a produsului. În acest mod veți putea verifica dacă produsul proiectat poate fi asamblat. Înregistrarea relațiilor de poziție ce definesc componentele fixe și în mișcare poate fi efectuată prin utilizarea constrângerilor la inserarea și poziționarea într-un ansamblu a noilor componente.

Analiza interferențelor și detectarea contactelorFolosind AutoCAD Inventor eliminați erorile costisitoare și optimizați procesul de producție prin testarea funcționării ansamblului. Verificați interferențele statice dintre componente prin evidențierea grafică a coliziunilor. Verificați posibilele coliziuni ale reperelor în mișcare prin comanda constrângerilor ansamblului sau prin deplasarea reperelor până când acestea se ating.

Configurațiile ansamblurilorProiectați și realizați documentația familiilor de produse cu ajutorul configurațiilor de ansambluri. Astfel, veți putea realiza variații ale unui ansam-blu master. Pot fi eliminate sau înlocuite repere individuale și se pot efectua modificări ale cotelor și constrângerilor. Realizați documentația unei părți sau a unui întreg ansamblu utilizând instrumentul Table, ce generează în mod automat într-un desen 2D tabele ale parametrilor..

Gestionarea ansamblurilor complexe Țineți cont de beneficiile conceperii în 3D a ansamblurilor mari. Capacitatea specifică de reducere a detaliilor vă oferă posibilitatea gestiunii ansamblurilor mari prin transformarea subansamblurilor în secțiuni, al căror model este simplificat, sau în modele cu o reprezentare lipsită de detalii a suprafeței. Controlul consumului memoriei și creșterea performanței sistemului pot fi obținute prin utilizarea reprezentărilor simplificate, dependente de nivelul de afișare a detaliilor stabilit de utilizator. Indicatorul de utilizare a memoriei RAM asociat ansamblurilor mari vă arată câtă memorie este disponibilă.

Proiectarea ansamblelor

AutoCAD Inventor Professional combină funcțiile asistenților de proiectare cu cele ale instrumentelor de asamblare pentru a garanta o potrivirea fiecărui reper și parte componentă a viitorului ansamblu.

AutoCAD Inventor oferă instrumentele de control și gestiune a datelor ce formează un ansamblu complex, oferindu-vă astfel posibilitatea concentrării doar asupra reperelor a căror elaborare trebuie încheiată.

Page 20: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

20

Proiectarea structurilor metalice sudateAutoCAD Inventor vă oferă instrumente eficiente destinate conceperii și echipării structurilor metalice sudate. Astfel, instrumentul Frame Generator construiește cadrele structurii prin dispunerea unor profile metalice, predefinite, în structurile reprezentate în mod filar sau volumetric. Acest instrument simplifică stabilirea cerinţelor pentru sudura îmbinărilor în unghi drept, în unghi oarecare sau în prelungire (cordon). Aveți posibilitatea adaugării acestor structuri proiectate rapid în bibliotecile de profile standard existente.

Limite automateReduceți erorile și modificările prin controlul automat al parametrilor de bază. Instrumentul AutoLimits poate fi întrebuințat pentru a regla parametri dimensionali ca lungimea, distanța, unghiul, diametrul, adâncimea unui orificiu, suprafața, volumul șau masa. Pictograma funcției AutoLimits își schimbă culoarea atunci când parametrii supravegheați depășesc domeniul de valori stabilit.

Îmbinări sudate Sporiți calitatea ansamblurilor sudate și a documentației de proiectare a acestora. Cu ajutorul reprezentărilor 3D complete ale sudurilor de colț, în jgheab, etc., puteți stabili condițiile anterioare, din timpul și ulterioare sudării. Puteți analiza construcțiile sudate și puteţi întocmi rapoarte ale volumului cordoanelor de sudură. Creați automat cote 3D folosind standarde din domeniu sau proprii companiei dumneavoastră și generați simboluri asociative 2D asociate sudării și destinate întocmirii documentației tehnice.

Navigatorul reperelor de fixareInstrumentul Content Center oferă un acces rapid și facil la reperele de fixare utilizate frecvent, simplificând realizarea, refolosirea și gestionarea tuturor componentelor standard ale firmei. Acest instrument este, în fapt, o bibliotecă centralizată destinată reperelor de proiectare. Sistemul de explorare facil, dotat cu instrumente de căutare și filtrare a celor aproximativ 650.000 de repere—piulițe, șuruburi, buloane, etc., facilitează găsirea familiilor de repere potrivite unei anumite fixări. Totodată, veți putea defini și introduce în această bibliotecă repere standardizate suplimentare sau reperele produse de compania dumneavoastră.

Navigatorul reperelor asociate unui furnizorReduceți timp și efort în introducerea în proiect a reperelor standard. Instrumentul Supplier Content Center oferă un acces prin internet la modelele reperelor produse de peste 100 de producători binecunoscuți. Navigatorul oferă un acces simplu și facil la modele în format nativ Inventor. De asemenea, acesta este complet integrat cu funcția Inventor Content Center.

Design Doctor™ Prin intermediul acestui instrument de diagnosticare, instrument ce indică eventualele probleme de proiectare și recomandă corecții, puteți identifica și corecta erorile apărute într-un model 3D.

Outputul STL al ansambluluiCreați rapid fișiere sursă STL (stereolitografie) destinate executării ansamblurilor Inventor prin intermediul tehnologiei Digital Prototyping. Salvați fișierele în format STL, direct din mediul de lucru Inventor al ansamblului.

Proiectarea ansamblurilor metalice

Verificați cu precizie interferențele și parametrii fizici ai unui ansamblu pentru a obține de la bun început produse de calitate.

Page 21: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

21

Integrarea AutoCAD și transferul de fișiere în format DWG™

AutoCAD Inventor Professional oferă cunoscătorilor platformei software AutoCAD o modalitate performantă de utilizare a tehnologiei Digital Prototyping. În acest mod, sunt folosite pe deplin atât cunoștințele și experiența acumulate în utilizarea soluției software AutoCAD cît și datele create în format DWG.

Ușurință în utilizareTreceți rapid cu ajutorul soluției Inventor de la utilizarea în proiectare a platformei AutoCAD la tehnologia Digital Prototyping. Reduceți durata instruirii profitând de un mediu de proiectare familiar, scurtături compatibile AutoCAD, input asociat cursorului și funcția de executare repetată a comenzii.

AutoCAD Inventor oferă o integrare perfectă a datelor de proiectare. Fișierele DWG pot fi deschise și salvate direct în format nativ, fără a fi necesară utilizarea unor translatoare ce pot afec-ta acurateţea datelor.

Page 22: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

22

Salvarea în formatul DWGIntegrați tehnologia DWG™ în fluxurile de proiectare 3D pentru a:

Profita de deprinderile formate•Combina cu ușurință date despre repere, •ansambluri și schemeFacilita comunicarea cu furnizorii și partenerii — •utilizatori în mod curent ai tehnologiei DWG.

Instrumentul DWG Save stochează vederile desenului Inventor într-un fișier DWG. Astfel, AutoCAD este posibilă vizualizarea, tipărirea și măsurarea vederilor salvate, fiind asigurată, totodată, o fidelitate vizuală deplină și o corelare asociativă în desen a modificărilor ce apar ulterior.

Blocuri AutoCAD derivate din vederi InventorReduceți costul utilizării proiectării 3D și nu actualizați performanțele echipamentelor și mașinilor concepute pentru lucrul în două dimensiuni. Această funcționalitate, proprie AutoCAD Inventor, generează blocuri AutoCAD derivate direct din vederile desenului Inventor. Așadar, puteți reproiecta în Inventor subansamblurile pe care, ulterior, le puteți integra ca noi vederi în desenele iniţiale.

Integrarea AutoCAD și transferul de fișiere în format DWG™

Deschiderea directă a fișierelor format DWGAveți acces la datele 2D ale proiectelor fără a fi necesară instalarea sau deprinderea utilizării AutoCAD. Deschideți desene AutoCAD direct cu Inventor pentru a le vizualiza, tipări și măsura, utilizând comenzile familiare ale acestei soluții. Prin intermediul instrumentelor copy și paste este posibilă preluarea datelor existente 2D în fluxurile de proiectare 3D.

Sincronizarea șabloanelorReduceți timpul necesar realizării desenelor conforme standardelor de proiectare ale clienților și partenerilor. Deschideți pur și simplu un fișier DWG file în Inventor și veți putea crea în mod automat stiluri ale layerelor, cotelor și textelor pe baza stilurilor AutoCAD salvate în fișier. Astfel, veți putea reduce timpul necesar realizării unor desene adaptate standardelor de desenare ale clienților dumneavoastră.

Toate aplicaţiile familiei AutoCAD Inventor conțin ultima versiune AutoCAD Mechanical.

Page 23: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

23

Translatoare native

Acceptați proiecte realizate în diferite alte aplicații! AutoCAD Inventor Professional oferă o paletă largă de translatoare, incluzând translatoare native ce pot citi și salva fișiere generate cu alte instrumente CAD precum și cu translatoare destinate formatelor standard IGES și STEP.

Translatoare native Accelerați derularea proiectelor ce necesită utilizarea în format nativ a fișierelor generate de clienți sau furnizori. De asemenea, livrați acestora informații despre proiect în formatul de fișier nativ preferat de partenerii dumneavoastră. Puteți transfera cu ușurință date între AutoCAD Inventor și CATIA V5™, UGS®, SolidWorks®, și Pro/ENGINEER®. AutoCAD Inventor oferă funcții de import și export direct în formatele soluțiilor CATIA V5, JT™ 6, JT™7, Parasolid®, și GRANITE. De asemenea, această soluție permite importul direct al fișierelor în format UG-NX™, SolidWorks, Pro/E, și SAT files.

STEP/IGES Facilitați acuratețea transferului datelor între sisteme 3D CAD/CAM, prin partajarea și refolosirea în relațiile cu furnizorii și clienții a datelor generate în proiecte. Citiți și salvați informații de proiectare și execuție utilizând formate standard de date specializate.

Mediul de construcțieReduceți timpul necesar verficării și remedierii fișierelor de date. Mediul de construcție oferit AutoCAD Inventor oferă posibilitatea importului seturilor mari de date STEP și IGES. În procesul de import, izolați entitățile cu probleme geometrice: porțiuni lipsă dintr-o suprafață sau nepotrivirea curbelor de contur. Utilizați apoi setul complet de instrumente destinate verificării, editării și corectării entităților izolate, incluzând solide, suprafețe, rețele filare și puncte. Seturile de date pot fi corectate și introduse în modelele, suprafețele sau modelele filare 3D ale reperelor.

Transferul de date către sistemele AECInstrumentul de transfer al datelor destinate domeniului AEC (arhitectură, inginerie civilă și construcții), crează și distribuie reprezentări 3D simplificate, puncte de conexiune inteligente și alte informații, utilizând pentru acestea formatul de fișier Autodesk Package Files (.adsk ). În acest mod este facilitat transferul datelor către soluțiile software Autodesk® REVIT® MEP și Autodesk® REVIT® Architecture.

În lumea de astăzi, cea a fluxurilor de producție integrate, este foarte probabilă necesitatea utilizarii unor date CAD oferite de clienți sau furnizori și provenite din alte aplicații specializate. Utilizând translatoarele implementate în AutoCAD Inventor puteți accepta și oferi date în formatul preferat de client.

Page 24: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

24

Grăbiți însușirea tehnologiei Digital Prototyping. AutoCAD Inventor Professional oferă o serie de resurse de studiu și de lucrări de referință pentru a contribui la dezvoltarea și menținerea pregătirii dumneavoastră. Totodată, acestea fac posibilă o utilizare cât mai eficientă a mediului de proiectare 3D oferit de această soluție software.

Resurse de studiu

Sistemul avansat de ajutor onlineCu ajutorul sistemului contextual de asistență puteți scurta tranziția spre o proiectare productivă în 3D. Cu o navigare îmbunătățită și operând cu profiluri de utilizator, sistemul vă afișează cu ușurință informațiile dorite.

Tutoriale și asistenți de instruireUtilizați modulele complete de studiu, incluzând tutoriale ce conțin prezentări animațe, precum și asistenți de instruire ce sunt destinați prezentării unor informații șau dezvoltării deprinderilor dumneavoastră în utilizarea acestei aplicaţii.

E-Learning Scurtați perioada de studiu individual prin accesul flexibil la tutoriale și exemple. Instrumentul de studiu E-Learning, o componentă valoroasă a abonamentului anual Autodesk® Subscription, oferă un set de exerciții pregătitoare scurte şi în continuă dezvoltare.

Instrumentul Engineer’s Handbook Economisiți timp căutând formule, tabele și standarde inginerești. Engineer’s Handbook oferă o referință online completă despre teoria, formulele și algoritmii de calcul specifici domeniului proiectării mecanice. Această bază de cunoștințe este ușor accesibilă oricărui utilizator al AutoCAD Inventor.

Ghidul de instalareAutoCAD Inventor se instalează ușor și rapid. Fie că efectuaţi instalarea, fie că efectuaţi un upgrade, acest ghid ușor de parcurs furnizează informațiile necesare programării instalării și realizării cu succes a acesteia.

Deprindeți noi tehnici, descoperiți informații legate de o anume procedură sau instru-ment și aflați ultimele trucuri necesare unei proiectări eficiente.

Page 25: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

25

Adaptare și automatizare

Prin intermediul interfeței API de programare a aplicațiilor, implementată în AutoCAD Inventor Professional, puteți simplifica procedurile utilizate frecvent, automatiza fluxurile proiectării, sau adapta standardelor de proiectare și proceselor de proiectare mecanică.

Introducerea datelor în Content CenterPregătiți și salvați în mod eficient biblioteci de repere inteligente destinate reutilizării interne șau realizării cataloagelor de repere. Aceste instrumente specializate includ mediul de editare Microsoft® Excel precum și procesarea în serie a seturilor mari de date.

Programatorul activitățilorCreșteți productivitatea prin automatizarea activităților repetitive și lipsite de randament. Instrumentul Task Scheduler, implementat în Auto-CAD Inventor, vă permite programarea operaţiilor automatizate, incluzând publicarea datelor în format DWF™, tipărirea, transferul fișierelor, con-versia datelor în formatele IGES și STEP precum și operațiile derulate în Autodesk® Vault, aplicaţia de gestionare intradepartamentală a documentaţiei tehnice. De asemenea, puteți verifica și descărca fișiere stocate în Vault.

Un API deschisCreșteți productivitatea prin dezvoltarea instru-mentelor de automatizare a activităților de proi-ectare și elaborare a documentației de execuție din firma dumneavoastră. AutoCAD Inventor conține API-uri bine documentate, destinate realizării programelor de automatizare a proces-elor specializate precum și completării modelului de date Inventor cu atribute suplimentare.

StiluriLucrați mai repede prin schimbarea rapidă a stilu-lui formatului întregului document, fără a afecta în vreun fel conformitatea formei de prezentare a acestuia cu standardele firmei. Stilurile reprezintă caracteristici de reprezentare: tipul și mărimea caracterului, culoarea, standarde de reprezentare grafica, tipul de linie și tipul de reprezentare a ma-terialului. Denumiți stilurile dumneavoastră prefer-ate și păstrați-le ca șabloane în scopul gestionării tuturor aspectelor legate de formatul desenelor. Atunci când aplicați un stil, toate instrucțiunile legate de format și conținute în stil sunt aplicate concomitent. De asemenea, puteți stabili un set comun de stiluri, util tuturor membrilor colectivu-lui de proiectare.

Creșteți viteza și productivitatea cu ajutorul stilurilor configurabile. Astfel, forma de prezentare a desenelor va respecta standardele și componentele de prezentare particularizate, conținute în navigatorul Content Center. În acest mod, proiectanții vor fi siguri că folosesc în desenele lor componentele corespunzătoare.

Page 26: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

26

Generați și partajați cu ușurință desene de execuție atât cu departamentul de producţie cât și cu furnizorii dumneavoastră. AutoCAD Inventor Professional vă permite generarea dintr-un prototip digital testat a documentațiilor de proiectare și de execuție. În acest mod probabilitatea apariției erorilor scade, iar durata de realizare a viitoarelor produse se reduce.

Proiectul și documentația de execuție

Vederi automate ale desenului Creați desene într-un timp mult mai scurt în comparație cu metodele 2D tradiționale. Propuneți vederile — frontală, laterală, ISO, de detaliu, secțiune sau vedere auxiliară — și AutoCAD Inventor proiectează în acestea geometria modelului. De asemenea, utilizatorii au la dispoziție opțiuni complete de control al afișării liniilor ascunse precum și posibilitatea realizării desenului în formate standard de desen tehnic: GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI, and ESKD. Printre opțiunile ce vizează scurtarea timpului asociat redactării grafice se numără:

Extragerea automată a cotelor din modelul 3D, •facilitate ce permite dispunerea cotelor în plan și în vederile izometrice precum și actualizarea automată a valorilor acestoraOrientarea și editarea valorilor extrase din •model cu ajutorul comenzii Arrange Dimensions în vederea elaborării în câteva minute a desenelor de execuție.O completare flexibilă și rapidă a setului de •desene prin intermediul unei palete complexe de cote, notații și simboluri 2D.

Completând avantajele utilizării platformei AutoCAD®, instrumentele automate de generare a vederilor și cele de finisare a desenului conținute în AutoCAD Inventor așează pe un nivel superior de productivitate elaborarea documentației de execuție.

Page 27: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

27

Actualizarea automată a desenelorCu instrumentele de actualizare automată puteți reduce erorile și puteți elimina verificările manuale ulterioare realizării unei actualizări. Soluția software AutoCAD Inventor asociază vederile desenului cu componentele originare, așa încât orice modificare adusă unui reper sau ansamblu este reflectată automat în desen. AutoCAD Inventor facilitează actualizarea globală a elementelor constitutive a desenului cum sunt indicatorul, chenarul și simbolurile auxiliare repetitive.

Lista reperelor asociateTabelul de componenţă poate fi generat și actualizat cu precizie într-o fracțiune din timpul solicitat de metodele 2D tradiționale, eliminându-se aproape cu totul riscul apariției alcătuirii eronate. Lista componentelor asociate vă permite utilizarea unei baze de date organizate și exacte despre repere, în care cantitățile sunt actualizate continuu. Totodată, această bază de date poate fi întrebuințată în scopul completării în desenele finale a tabelului de componenţă sau a introducerii rapide în desenele de execuţie a codului și indicațiilor de reper. De asemenea, dispuneți de o flexibilitate mai mare în adaptarea listelor de componente adaptate standardelor companiei.

AutoCAD Inventor este deschisă tuturor formatelor standard importante de fișiere de desen. Totodată, această soluție oferă actualizări automatizate în format DWG™.

Proiectul și documentația de execuție

Liste de necesar Prin tabelele de componență oferiți un mijloc anticipat și precis necesar luării unor decizii mai bune asupra costurilor și aprovizionării. Simplificați etapa de pregătire tehnologică a producției cu date exacte din lista de materiale (BOM). Lista de necesar reprezintă unica sursă destinată gestiunii structurii de ansamblu și de subansamblu a componentelor achiziționate sau care urmează a fi achiziționate, inclusiv a componentelor virtuale. Printre opțiunile ce vizează eficientizarea acestui proces se numără:

Numerotarea automată a reperelor, utilizarea •în această operație a codurilor alfanumerice precum și posibilitatea întreruperii temporare a acestei funcțiiDefinirea materialelor componentelor virtuale •cum sunt adezivii și vopseleleEditarea directă a materialelor în tabelul •BOM, fapt ce permite modificarea simultană a materialului din care sunt executate mai multe repere.

Page 28: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

28

Vizualizare 3D și comunicare

Autodesk Inventor Studio Cu facilitățile de randare și de obținere a animațiilor apropiate realităţii, vă puteți aduce contribuția la eliminarea costurilor ridicate asoci-ate construirii unor prototipuri fizice și realizării unor imagini de prezentare. Autodesk® Inventor® Studio oferă acele instrumente avansate de care inginerii au nevoie în crearea rapidă a randărilor și animațiilor.

Formate de salvarePartajați informațiile de produs cu partenerii și clienții care înglobează rezultatele activității dumneavoastră în propriile lor produse. Utiliza-torii pot salva desene în fișiere în format PDF sau repere și ansambluri tridimensionale în formate de date SAT sau JT. De asemenea, pot fi create fișiere STL utile transferului informațiilor pe mașinile de stereolitografiere și de printare 3D.

Persoanele fără pregătire inginerească nu pot înțelege desenele din domeniul proiectării mecanice sau mecatronice, ca atare preferând să se folosească de imagini pentru a percepe un proiect. Cu ajutorul PC-urilor moderne și a caracteristicilor avansate de randare înglobate AutoCAD Inventor este posibilă și facilă crearea de imagini statice și prezentări video impresionante. Astfel, veți putea pune mai bine în valoare ideile dumneavoastră.

Îmbunătățiți comunicarea și colaborarea cu membrii celorlalte echipe precum și cu clienții utilizând același prototip digital care, anterior, a constituit baza elaborării și testării proiectului.

Page 29: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

29

Acum, designerii și inginerii dețin instrumentele necesare unei prezentări convingătoare a soluțiilor în fața managerilor; ei au mijlocul prin care pot explica echipelor de ingineri conceptul și prin care îi pot convinge pe potențialii clienți că produsul oferit răspunde cel mai bine nevoilor lor.

Vizualizare 3D și comunicare

Ilustrații tehniceUtilizați facilitatea Presentation Environment, înglobată în AutoCAD Inventor, pentru a realiza rapid ilustrații tehnice, fișe de proces, materi-ale de instruire, manuale ale reperelor, fișe ale instrucțiunilor de asamblare și prezentări video destinate pregătirii echipelor de asamblori din atelierul de producție.

Salvarea în formatul DWFPrin utilizarea tehnologiei DWF™ se pot obține: creșterea calității produsului, scurtarea duratei de realizare a produsului, reducerea cantității de deșeuri de hârtie și a costurilor asociate prelucrărilor repetate. Cu această tehnologie simplificați comunicarea cu furnizorii, clienții și alți parteneri din lanțul de aprovizionare și distribuție. Puteți cu ușurință prezenta informațiile solicitate de partenerii de producție, inclusiv animații ale procesului de asamblare, instrucții de asamblare detaliate pas-cu-pas, desene 2D, modele 3D și informații cuprinse în lista de necesar.

Indicații DWF Urmăriți, gestionați și verificați indicațiile și corecțiile asociate procesului de revizie a proi-ectului. Suprapuneți direct în desenele AutoCAD Inventor instrucţiunile conținute în formatul DWF. Veți avea astfel la dispoziție informații legate de faza în care se află obiectul proiectat și modificările ce trebuie aduse acestuia. Apoi, puteți salva sau trimite spre evaluare modificările execu-tate în vederea încheierii procesului.

Page 30: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

30

Utilizați AutoCAD Inventor Professional pentru a transfera datele din proiect, în mod eficient și sigur, între departamentele ce contribuie la materializarea proiectului: design industrial, proiectare mecanică și producție.

Gestiunea datelor

Integrarea cu aplicaţia Autodesk VaultUtilizând Autodesk® Vault creșteți la maximum profitabilitatea proiectării prin reutilizarea controlată a datelor,. Fiind o aplicație de gestiune centralizată, înglobată în AutoCAD Inventor, Autodesk Vault permite grupurilor de lucru să înregistreze și să gestioneze în deplină securitate datele proiectelor și documentațiile asociate. Vault gestionează proiectele în derulare făcând totodată ușor de găsit, referențiat și reutilizat datele conținute în proiecte.

Autodesk Vault Manufacturing Aplicaţia Autodesk® Vault Manufacturing (vândută până acum separat și cunoscută sub denumirea Autodesk® Productstream®) stochează și gestionează într-un mod sigur, informațiile de proiectare, datele și documentația de proiectare, facilitând scurtarea întregului proces, de la proiectare până la producție. Această soluție facilitează colaborarea și partajarea informațiilor derivate din utilizarea tehnologiei Digital Prototyping între departamentele de concepție, proiectare și producție ale unei firma dispuse în amplasamente separate. De asemenea, prin integrarea cu sistemele de producție, această soluție oferă departamentelor de proiectare o serie de instrumente avansate destinate urmăririi comenzilor, gestiunii listelor de necesar și promovării consultării tehnice. Prin facilitățile puse la dispozitie mediilor în care se utilizează diferite platforme de proiectare CAD, soluția software Autodesk Vault vă permite partajarea și gestionarea proiectelor și a documentațiilor tehnice realizate cu alte aplicaţii, inclusiv în platforma AutoCAD, de-a lungul întregului ciclu de viață al unui produs.

Aplicaţiile Autodesk destinate gestionării documentaţiei tehnice permit echipelor de proiectanți să gestioneze și să urmărească toate fazele de proiect ale unui prototip digital, ajutându-i astfel în reutilizarea într-un mod corespunzător a datelor esențiale ale proiectului și în gestionarea mai bună a listelor de necesar. În același timp, aceste soluții promovează consultarea reciprocă a proiectanților cu departamentul producție și cu clienții.

Page 31: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

31

AutoCAD Inventor Suite 2010

AutoCAD Inventor Routed Systems Suite 2010

AutoCAD Inventor Simulation Suite 2010

AutoCAD Inventor Tooling Suite 2010

AutoCAD Inventor Professional Suite 2010

Autodesk Inventor • • • • •

AutoCAD Mechanical • • • • •

Autodesk Vault • • • • •

Cable and Harness Design • •

Tube, Pipe, and Flexible Hose Design • •

Stress Analysis (FEA) • •

Dynamic Simulation • •

Tooling and Mold Design • •

Pentru a găsi un răspuns cerințelor dumneavoastră operaţionale specifice, vizitaţi www.autodesk.com/inventor.

Aflați mai multe

31

Page 32: Shorten the road Autodesk Inventor - shop.dendrio.comshop.dendrio.com/.../Autodesk/autodesk-inventor...2010-brosura.pdf · Autodesk ® Inventor. Routed Systems. ... Inventor Suite

Heading large > KievitPro Regular 23 on 23 pt, 75% black. Ut enim ad mini mim veniami quis nostrud exercitation ullam, corpor suscipit laboris Lorem ipsum etalus siti amet, duis autem conitu secutur adipscing elitsef diam eiusmod magnus. Etion ullam, corpor suscipit laboris Lorem ipsum etalus siti amet, duis autem conitu secutur adipscing elitsef diam eiusmod magnus.

Text heading > KievitPro Bold 8.5 on 10.5 pt, product family colorBody Text > KievitPro Regular 8.5 on 10.5 pt, black. lorem ipsum etalus sit amet, duis autem consecutur adipscing elit, sef diam nonumy eiusmod tempor incident ut labore magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minimim veniami quis nostrud exercitation ullam, corpor suscipit laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseauat. Duis autem vel eum irure etalus in reprehjenderit in volupate velit ewsse moestai xom consequat.

Text headingBody Text. Vel illum etalusim eu fugiat nulla pariartur —ignissim qui blandit praes entl upatum delenit aigue duos etalus et molestais excepturisio toccaecet cupidat non. Lorem ipsum etalus sit amet, duis autem consecutur adipscing elit, sef diam nonumy eiusmod te mpor incident ut labore magna aliquam erat.

Text headingBody text. Lorem ipsum etalus sit amet, duis autem consecutur adipscing elit, sef diam nonumy eiusmod tempor incident ut labore magna aliquam erat volupat. Ut enim ad minimim veniami quis nostrud exercitation ullam, corpor suscipit laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conseauat. Duis autem vel eum irure etalus in reprehjenderit.

Legal text > KievitPro Regular 6 on 8 pt, black — Registered trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other product names, brand names, or trademarks belong to their respective holders. © 2008 Autodesk, Inc. All rights reserved. part number

*Produsele gratuite fac subiectul termenilor şi condiţiilor acordului de licenţă cu utilizatorul final, care însoţeşte descărcarea programului.

Imaginea de pe copertă Engineering Center LTD, Russia

Autodesk, AutoCAD, AliasStudio, Autodesk Inventor, Design Doctor, DWF, DWG, DXF, Inventor, Productstream şi Revit sunt mărci înregistrate Autodesk, Inc., în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. Toate celelate denumiri de produse ori mărci comerciale aparţin proprietarilor lor. Autodesk îşi rezervă dreptul să modifice ofertele de produse şi specificaţiile în orice moment, fără a anunţa în prealabil,şi nu este răspunzătoare pentru greşelile grafice sau de tipărire care ar putea apărea în acest document.© 2009 Autodesk, Inc. Toate drepturile rezervate.462A1-000000-MZ01

Conceptul şi tehnologia de proiectare Digital Prototyping

Firma Autodesk este un furnizor de frunte la nivel mondial în domeniul soluțiilor software destinate ingineriei, oferind companiilor din întreaga lume funcţionalităţi dedicate simularii comportării prototipului în condiţii reale, fără necesitatea producerii fizice ale acestuia. Oferind puternica tehnologie Digital Prototyping, firma Autodesk revoluţionează procesele de proiectare propriu-zisă și, totodată, conceptul de eficienţă a fluxurilor de lucru. Abordarea firmei Autodesk în privința tehnologiei Digital Prototyping este unică prin aceea că este scalabilă, realizabilă, şi nu necesită investiţii majore. Această tehnologie permite unui grup extins de firme de producție să obțină beneficii cu un impact minim asupra fluxurilor de lucru existente. Nu în ultimul rând, tehnologia Digital Prototyping oferă cea mai lesnicioasă cale de generare și de inginerie concurentă a unui unic model digital într-un mediu ingineresc multidisciplinar.

Detalii şi achiziţiePentru informaţii comerciale şi mai multe detalii referitoare la acest produs, accesaţi www.manandmachine.ro/mecanica sau contactaţi cel mai apropiat Reseller Autorizat Autodesk. Pentru lista completă de parteneri, vizitaţiwww.manandmachine.ro/parteneri.

Servicii şi suport AutodeskAcceleraţi amortizarea investiţiei şi optimizaţi productivitatea beneficiind de metodele inovative de achiziţie, produse asociate, servicii de consultanţă, suport şi instruire oferite de Autodesk şi de Resellerii Autorizaţi Autodesk. Concepute pentru a vă menţine în fruntea competiţiei, aceste instrumente vă ajută să profitaţi la maxim de investiţia dumneavoastră, indiferent de domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea.Pentru detalii, vizitaţi www.autodesk.com/servicesandsupport.

Autodesk SubscriptionAsiguraţi-vă un avantaj competitiv păstrându-vă la zi instrumentele de proiectare prin abonamentul “Autodesk Subscription”, soluţie avantajoasă şi din punct de vedere financiar. Obţineţi ultimele versiuni pentru licenţele dumneavoastră Autodesk, versiuni intermediare, suport web personalizat direct de la Autodesk precum şi instruire în ritmul dorit – totul contra unei singure taxe anuale. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.autodesk.com/subscription, www.manandmachine.ro/subscriptie.