146
Denumire indicator Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2017-2022 Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei - 1 Capi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at 0001 0002 2000 2003 2103 2900 3000 3003 3103 03 03 03 01 04 09 01 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 28 48 50 03 03 07 05 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat( se scad) Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva Contributii de asigurari aferente declaratiei unice Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati C.VENITURI NEFISCALE C1.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale VENITURI DIN DOBANZI Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor 58.018.068 44.276.980 44.171.981 30.911.684 30.494.783 416.900 13.260.297 19.713.674 248.871 10 -7.142.640 -26 7.901 158.395 220.183 41.892 12.012 2 23 104.999 12.049 2 2 12.047 28 63.886.793 59.193.019 59.081.016 4.838.049 4.505.079 56.398 276.572 54.242.967 60.877.384 272.667 19 -7.717.776 -23 8 219 73.400 617.600 18.214 332 8.794 92.129 112.003 12.793 12.793 36 71.843.525 71.843.525 71.689.581 557.818 389.842 167.976 71.131.763 78.538.034 360.962 -8.635.882 20.243 11.306 837.100 153.944 13.459 13.459 12,45 21,37 21,34 -88,47 -91,35 -39,27 31,14 29,01 32,38 11,90 11,14 28,56 808,62 37,45 5,21 5,21 84.262.125 79.642.226 79.438.146 448.101 298.478 149.623 78.990.045 87.620.169 404.012 -9.659.374 21.797 12.174 591.267 204.080 14.226 14.226 91.734.765 88.107.797 87.847.508 486.727 320.883 165.844 87.360.781 96.928.669 451.655 -10.703.190 23.333 13.032 647.282 260.289 14.937 14.937 A B 107.436.085 97.441.852 97.118.932 528.171 344.987 183.184 96.590.761 107.154.988 503.993 -11.815.747 24.974 13.949 708.604 322.920 15.684 15.684 Realizari 2017 Executie preliminata 2018 Propuneri 2019 Crestere / descrestere 2019/2018 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 1 2 3 4 5 6 7 1

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2017-2022

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2000

2003

2103

2900

3000

3003

3103

03

03

03

01

04

09

01

04

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

28

48

50

03

03

07

05

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale datorate de angajatori Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionaleCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare Contributii de asigurare pentru accidente de muncasi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat( se scad) Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributii ale persoanelor care realizeaza venituride natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatori Contributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva Contributii de asigurari aferente declaratiei unice

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionaleVENITURI DIN DOBANZI

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor

58.018.068

44.276.980

44.171.981

30.911.684

30.494.783

416.900

13.260.297

19.713.674

248.871

10

-7.142.640

-26

7.901

158.395

220.183

41.892

12.012

2

23

104.999

12.049

2

2

12.047

28

63.886.793

59.193.019

59.081.016

4.838.049

4.505.079

56.398

276.572

54.242.967

60.877.384

272.667

19

-7.717.776

-23

8

219

73.400

617.600

18.214

332

8.794

92.129

112.003

12.793

12.793

36

71.843.525

71.843.525

71.689.581

557.818

389.842

167.976

71.131.763

78.538.034

360.962

-8.635.882

20.243

11.306

837.100

153.944

13.459

13.459

12,45

21,37

21,34

-88,47

-91,35

-39,27

31,14

29,01

32,38

11,90

11,14

28,56

808,62

37,45

5,21

5,21

84.262.125

79.642.226

79.438.146

448.101

298.478

149.623

78.990.045

87.620.169

404.012

-9.659.374

21.797

12.174

591.267

204.080

14.226

14.226

91.734.765

88.107.797

87.847.508

486.727

320.883

165.844

87.360.781

96.928.669

451.655

-10.703.190

23.333

13.032

647.282

260.289

14.937

14.937

A B107.436.085

97.441.852

97.118.932

528.171

344.987

183.184

96.590.761

107.154.988

503.993

-11.815.747

24.974

13.949

708.604

322.920

15.684

15.684

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

1

Page 2: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

3300

3303

3503

3603

4100

4200

4203

4703

4903

4903

4808

5000

06

03

08

11

50

01

01

03

24

50

03

03

24

02

01

02

08

15

01

10

20

30

51

55

sociale de stat

Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionaleC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de servicii

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatiAMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legaleDIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Alte venituri

IV.SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de statSUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, incasate in contul unic, in curs de distribuireVenituri sistem public de pensii

Venituri sistem accidente de munca si boli profesionaleFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

12.019

92.950

79.835

151

79.637

47

85

85

13.030

8.586

-84

4.527

13.585.625

13.585.625

13.585.625

13.585.625

155.463

155.463

57.589.135

428.931

1.021

1.021

1.021

57.695.320

57.719.060

208.887

410.701

2.683

212

12.757

99.210

83.988

144

83.844

9

9

15.213

9.746

1.961

9

3.497

4.815.191

4.815.191

4.815.191

4.815.191

-121.417

-121.417

63.541.047

345.746

63.583.695

63.557.309

63.582.615

63.582.615

263.984

263.984

432.014

432.014

2.763

2.763

49

49

152

13.459

140.485

88.610

155

88.455

51.875

9.951

4.004

37.920

71.662.090

181.435

1.021

1.021

1.021

70.093.319

70.093.319

70.077.219

70.077.219

323.505

323.505

456.866

456.866

5.005

5.005

120

120

187

5,50

41,60

5,50

7,64

5,50

240,99

2,10

104,18

984,36

12,78

-47,52

10,24

10,28

10,21

10,21

22,55

22,55

5,75

5,75

81,14

81,14

144,90

144,90

23,03

14.226

189.854

90.748

167

90.581

99.106

10.140

4.080

84.886

4.619.899

4.619.899

4.619.899

4.619.899

84.098.276

163.849

84.253.961

84.253.961

84.241.361

84.241.361

325.490

325.490

504.963

504.963

5.005

5.005

120

120

187

14.937

245.352

92.898

179

92.719

152.454

10.343

4.162

137.949

3.626.968

3.626.968

3.626.968

3.626.968

91.553.984

180.781

91.728.710

91.728.710

91.718.110

91.718.110

339.747

339.747

575.170

575.170

5.005

5.005

187

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

15.684

307.236

94.967

192

94.775

212.269

10.549

4.245

197.475

9.994.233

9.994.233

9.994.233

9.994.233

107.237.217

198.868

107.432.446

107.432.446

107.421.846

107.421.846

354.118

354.118

655.864

655.864

5.005

5.005

187

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

2

Page 3: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5003

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

57

58

59

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

165

57.095.878

533

5.196

5.196

-28.935

-28.935

57.695.320

57.719.060

208.887

410.701

2.683

212

165

57.095.878

152

62.882.049

62.882.049

1.604

1.604

1.080

1.080

1.080

1.080

-26.386

-26.386

63.583.695

63.557.309

63.582.615

63.582.615

263.984

263.984

432.014

432.014

2.763

2.763

49

49

152

152

62.882.049

62.882.049

187

69.286.253

69.286.253

3.183

3.183

2.100

2.100

16.100

16.100

16.100

16.100

70.092.298

70.092.298

70.076.198

70.076.198

323.505

323.505

456.866

456.866

5.005

5.005

120

120

187

187

69.286.253

69.286.253

2.162

2.162

23,03

10,18

10,18

30,92

30,92

1.390,74

1.390,74

1.390,74

1.390,74

10,24

10,28

10,21

10,21

22,55

22,55

5,75

5,75

81,14

81,14

144,90

144,90

23,03

23,03

10,18

10,18

187

83.403.496

83.403.496

2.100

2.100

12.600

12.600

12.600

12.600

84.253.961

84.253.961

84.241.361

84.241.361

325.490

325.490

504.963

504.963

5.005

5.005

120

120

187

187

83.403.496

83.403.496

187

90.795.901

90.795.901

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

91.728.710

91.728.710

91.718.110

91.718.110

339.747

339.747

575.170

575.170

5.005

5.005

187

187

90.795.901

90.795.901

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

187

106.404.572

106.404.572

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

107.432.446

107.432.446

107.421.846

107.421.846

354.118

354.118

655.864

655.864

5.005

5.005

187

187

106.404.572

106.404.572

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

3

Page 4: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6800 03

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

57

58

59

70

71

84

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

533

5.196

5.196

-28.935

-28.935

57.695.320

57.719.060

208.887

410.701

2.683

212

165

57.095.878

533

5.196

5.196

-28.935

1.604

1.604

1.080

1.080

1.080

1.080

-26.386

-26.386

63.583.695

63.557.309

63.582.615

63.582.615

263.984

263.984

432.014

432.014

2.763

2.763

49

49

152

152

62.882.049

62.882.049

1.604

1.604

1.080

1.080

1.080

1.080

-26.386

2.100

2.100

16.100

16.100

16.100

16.100

70.092.298

70.092.298

70.076.198

70.076.198

323.505

323.505

456.866

456.866

5.005

5.005

120

120

187

187

69.286.253

69.286.253

2.162

2.162

2.100

2.100

16.100

16.100

16.100

16.100

30,92

30,92

1.390,74

1.390,74

1.390,74

1.390,74

10,24

10,28

10,21

10,21

22,55

22,55

5,75

5,75

81,14

81,14

144,90

144,90

23,03

23,03

10,18

10,18

30,92

30,92

1.390,74

1.390,74

1.390,74

1.390,74

2.100

2.100

12.600

12.600

12.600

12.600

84.253.961

84.253.961

84.241.361

84.241.361

325.490

325.490

504.963

504.963

5.005

5.005

120

120

187

187

83.403.496

83.403.496

2.100

2.100

12.600

12.600

12.600

12.600

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

91.728.710

91.728.710

91.718.110

91.718.110

339.747

339.747

575.170

575.170

5.005

5.005

187

187

90.795.901

90.795.901

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

107.432.446

107.432.446

107.421.846

107.421.846

354.118

354.118

655.864

655.864

5.005

5.005

187

187

106.404.572

106.404.572

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

4

Page 5: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6803

6903

85

01

10

20

30

55

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

-28.935

57.589.067

57.611.638

201.176

409.239

2.683

165

56.997.845

529

5.196

5.196

-27.766

-27.766

106.253

107.422

7.711

-26.386

63.477.126

63.452.021

63.476.050

63.476.050

254.903

254.903

430.852

430.852

2.763

2.763

152

152

62.785.828

62.785.828

1.552

1.552

1.076

1.076

1.076

1.076

-25.105

-25.105

106.569

105.288

106.565

106.565

9.081

9.081

69.961.379

69.961.379

69.945.379

69.945.379

312.204

312.204

454.607

454.607

5.000

5.000

187

187

69.169.319

69.169.319

2.162

2.162

1.900

1.900

16.000

16.000

16.000

16.000

130.919

130.919

130.819

130.819

11.301

11.301

10,22

10,26

10,19

10,19

22,48

22,48

5,51

5,51

80,96

80,96

23,03

23,03

10,17

10,17

22,42

22,42

1.386,99

1.386,99

1.386,99

1.386,99

22,85

24,34

22,76

22,76

24,45

24,45

84.098.276

84.098.276

84.085.776

84.085.776

314.098

314.098

502.378

502.378

5.000

5.000

187

187

83.262.213

83.262.213

1.900

1.900

12.500

12.500

12.500

12.500

155.685

155.685

155.585

155.585

11.392

11.392

91.553.984

91.553.984

91.543.484

91.543.484

327.856

327.856

572.403

572.403

5.000

5.000

187

187

90.636.138

90.636.138

1.900

1.900

10.500

10.500

10.500

10.500

174.726

174.726

174.626

174.626

11.891

11.891

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

107.237.217

107.237.217

107.226.717

107.226.717

341.724

341.724

653.097

653.097

5.000

5.000

187

187

106.224.809

106.224.809

1.900

1.900

10.500

10.500

10.500

10.500

195.229

195.229

195.129

195.129

12.394

12.394

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

5

Page 6: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 03 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

9903

9903

9903

5008

6808

10

11

30

51

57

59

70

71

84

85

01

58

01

58

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

EXCEDENT/DEFICIT

Excedent/Deficit sistem public de pensii

Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionaleFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

1.462

212

98.033

4

-1.169

-1.169

322.748

68

322.678

1.162

1.162

49

49

96.221

96.221

52

52

4

4

4

4

-1.281

-1.281

329.484

89.026

240.458

2.259

2.259

5

5

120

120

116.934

116.934

200

200

100

100

100

100

1.751.227

1.700.711

50.516

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

94,41

94,41

144,90

144,90

21,53

21,53

284,62

284,62

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

431,51

1.810,35

-78,99

2.585

2.585

5

5

120

120

141.283

141.283

200

200

100

100

100

100

8.164

8.164

2.767

2.767

5

5

159.763

159.763

200

200

100

100

100

100

6.055

6.055

A B

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

2.767

2.767

5

5

179.763

179.763

200

200

100

100

100

100

3.639

3.639

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

6

Page 7: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din Bugetul asigurarilor sociale de stat)

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5003

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

17

30

04

06

01

02

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

57.695.320

57.719.060

208.887

170.555

157.264

5.847

363

7

36

7.040

6

6

38.324

26.810

843

63.583.695

63.557.309

63.582.615

63.582.615

263.984

263.984

249.055

249.055

230.829

230.829

7.354

7.354

730

730

272

272

203

203

9.667

9.667

4.805

4.805

4.805

4.805

10.124

10.124

3.576

3.576

111

111

70.092.298

70.092.298

70.076.198

70.076.198

323.505

323.505

312.985

278.173

8.400

830

215

265

14.155

10.947

5.060

5.060

5.460

120

51

10,24

10,28

10,21

10,21

22,55

22,55

25,67

20,51

14,22

13,70

-20,96

30,54

13,24

5,31

5,31

-46,07

-96,64

-54,05

84.253.961

84.253.961

84.241.361

84.241.361

325.490

325.490

91.728.710

91.728.710

91.718.110

91.718.110

339.747

339.747

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

107.432.446

107.432.446

107.421.846

107.421.846

354.118

354.118

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

7

Page 8: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

03

03

04

06

07

08

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii platite de angajator in numele angajatuluiII.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Hrana

I.Credite de angajament

8.810

264

1.598

410.701

34.503

3.970

113

4.975

678

485

288

3

7.146

130

16.715

594

1.160

1.160

35

35

187

187

5.055

5.055

432.014

432.014

33.435

33.435

3.793

3.793

122

122

4.990

4.990

641

641

500

500

747

747

6.957

6.957

217

217

15.468

15.468

496

496

179

73

16

105

5.070

25

456.866

456.866

40.486

4.375

143

7.180

775

770

377

14

7.782

350

18.720

510

-93,71

-54,29

-43,85

0,30

5,75

5,75

21,09

15,34

17,21

43,89

20,90

54,00

-49,53

11,86

61,29

21,02

2,82

504.963

504.963

575.170

575.170

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

655.864

655.864

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

8

Page 9: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

04

05

06

11

12

13

14

25

30

01

01

02

03

04

03

30

01

02

01

II.Credite bugetare

Hrana pentru oameni

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Medicamente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale sanitare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reactivi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dezinfectanti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Lenjerie si accesorii de pat

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

I.Credite de angajament

129

129

207

37

64

101

5

509

509

629

457

173

36

1

28

80

7.128

366.856

179

179

179

328

328

48

48

109

109

167

167

4

4

139

139

139

139

549

549

452

452

97

97

9

9

43

43

78

78

8.693

8.693

388.065

388.065

25

190

190

620

100

140

320

60

745

130

615

1.280

820

460

86

10

320

79

7.405

405.135

6,15

6,15

89,02

108,33

28,44

91,62

1.400,00

435,97

342,45

133,15

81,42

374,23

855,56

644,19

1,28

-14,82

4,40

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

9

Page 10: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

55

03

01

02

02

03

04

06

09

30

02

21

44

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionalaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

29

6

225

1.893

363.907

10

785

2.683

2.683

2.683

212

212

199

14

165

165

25

4

4

154

154

2.000

2.000

385.720

385.720

162

162

2.763

2.763

2.763

2.763

2.763

2.763

49

49

49

49

44

44

5

5

152

152

152

152

35

30

285

2.255

401.811

19

700

5.005

5.005

5.005

5.005

120

120

120

107

13

187

187

187

40,00

650,00

85,06

12,75

4,17

332,10

81,14

81,14

81,14

81,14

144,90

144,90

144,90

143,18

160,00

23,03

23,03

23,03

5.005

5.005

120

120

187

187

5.005

5.005

187

187

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5.005

5.005

187

187

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

10

Page 11: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

70

71

01

02

15

17

40

01

01

01

02

01

02

03

02

03

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

165

57.095.878

56.125.176

970.703

702.000

268.703

533

533

5.196

5.196

2.999

2.504

279

152

152

62.882.049

62.882.049

61.617.033

61.617.033

1.265.016

1.265.016

964.902

964.902

300.114

300.114

1.604

1.604

122

122

1.482

1.482

1.080

1.080

1.080

1.080

1.020

1.020

618

618

131

131

187

69.286.253

69.286.253

67.894.846

1.391.407

1.035.908

355.499

2.162

2.162

2.162

681

1.021

460

2.100

2.100

500

1.600

16.100

16.100

16.100

16.100

12.600

11.025

1.075

23,03

10,18

10,18

10,19

9,99

7,36

18,45

30,92

30,92

309,84

7,96

1.390,74

1.390,74

1.390,74

1.390,74

1.135,29

1.683,98

720,61

83.403.496

83.403.496

2.100

2.100

12.600

12.600

12.600

12.600

90.795.901

90.795.901

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

106.404.572

106.404.572

2.100

2.100

10.600

10.600

10.600

10.600

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

11

Page 12: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6800 03

84

85

01

10

20

30

51

55

57

58

59

70

71

03

01

30

03

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215

2.197

-28.935

-28.935

-28.935

-28.935

57.695.320

57.719.060

208.887

410.701

2.683

212

165

57.095.878

533

5.196

271

271

60

60

-26.386

-26.386

-26.386

-26.386

63.583.695

63.557.309

63.582.615

63.582.615

263.984

263.984

432.014

432.014

2.763

2.763

49

49

152

152

62.882.049

62.882.049

1.604

1.604

1.080

1.080

500

3.500

70.092.298

70.092.298

70.076.198

70.076.198

323.505

323.505

456.866

456.866

5.005

5.005

120

120

187

187

69.286.253

69.286.253

2.162

2.162

2.100

2.100

16.100

16.100

84,50

5.733,33

10,24

10,28

10,21

10,21

22,55

22,55

5,75

5,75

81,14

81,14

144,90

144,90

23,03

23,03

10,18

10,18

30,92

30,92

1.390,74

1.390,74

84.253.961

84.253.961

84.241.361

84.241.361

325.490

325.490

504.963

504.963

5.005

5.005

120

120

187

187

83.403.496

83.403.496

2.100

2.100

12.600

12.600

91.728.710

91.728.710

91.718.110

91.718.110

339.747

339.747

575.170

575.170

5.005

5.005

187

187

90.795.901

90.795.901

2.100

2.100

10.600

10.600

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

107.432.446

107.432.446

107.421.846

107.421.846

354.118

354.118

655.864

655.864

5.005

5.005

187

187

106.404.572

106.404.572

2.100

2.100

10.600

10.600

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

12

Page 13: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6803

84

85

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

17

30

04

06

01

02

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saII.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

5.196

-28.935

-28.935

57.589.067

57.611.638

201.176

164.266

151.465

5.604

358

7

36

6.797

6

6

36.903

25.823

1.080

1.080

-26.386

-26.386

63.477.126

63.452.021

63.476.050

63.476.050

254.903

254.903

240.481

240.481

222.905

222.905

7.063

7.063

708

708

272

272

193

193

9.340

9.340

4.643

4.643

4.643

4.643

9.779

9.779

3.457

3.457

16.100

16.100

69.961.379

69.961.379

69.945.379

69.945.379

312.204

312.204

302.064

268.686

8.000

800

200

250

13.681

10.447

4.880

4.880

5.260

100

1.390,74

1.390,74

10,22

10,26

10,19

10,19

22,48

22,48

25,61

20,54

13,27

12,99

-26,47

29,53

11,85

5,10

5,10

-46,21

-97,11

12.600

12.600

84.098.276

84.098.276

84.085.776

84.085.776

314.098

314.098

10.600

10.600

91.553.984

91.553.984

91.543.484

91.543.484

327.856

327.856

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

10.600

10.600

107.237.217

107.237.217

107.226.717

107.226.717

341.724

341.724

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

13

Page 14: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

03

04

06

07

08

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii platite de angajator in numele angajatuluiII.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

812

8.484

255

1.530

409.239

33.626

3.905

108

4.881

667

397

281

3

7.116

130

16.139

594

107

107

1.121

1.121

34

34

177

177

4.883

4.883

430.852

430.852

32.787

32.787

3.753

3.753

120

120

4.893

4.893

629

629

403

403

743

743

6.926

6.926

217

217

15.103

15.103

492

492

50

70

15

100

4.900

25

454.607

454.607

39.188

4.300

138

7.000

750

570

370

10

7.700

350

18.000

500

-53,27

-93,76

-55,88

-43,50

0,35

5,51

5,51

19,52

14,58

15,00

43,06

19,24

41,44

-50,20

11,18

61,29

19,18

1,63

502.378

502.378

572.403

572.403

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

653.097

653.097

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

14

Page 15: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

04

05

06

11

12

13

14

25

30

01

01

02

03

04

03

30

01

02

Hrana

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Hrana pentru oameni

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Medicamente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale sanitare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reactivi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dezinfectanti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Lenjerie si accesorii de pat

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

129

129

207

37

64

101

5

507

507

588

453

135

36

1

25

79

7.122

366.326

179

179

179

179

328

328

48

48

109

109

167

167

4

4

139

139

139

139

544

544

450

450

94

94

9

9

42

42

78

78

8.693

8.693

387.561

387.561

190

190

620

100

140

320

60

730

130

600

1.200

800

400

80

10

300

75

7.400

404.314

6,15

6,15

89,02

108,33

28,44

91,62

1.400,00

425,18

331,65

120,59

77,78

325,53

788,89

614,29

-3,85

-14,87

4,32

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

15

Page 16: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

55

57

58

03

02

01

02

01

02

03

04

06

09

30

02

01

01

02

Reclama si publicitate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

29

6

183

1.892

363.447

10

758

2.683

2.683

2.683

165

165

165

56.997.845

56.064.239

933.607

679.661

253.945

25

25

4

4

128

128

1.999

1.999

385.252

385.252

153

153

2.763

2.763

2.763

2.763

2.763

2.763

152

152

152

152

152

152

62.785.828

62.785.828

61.553.033

61.553.033

1.232.795

1.232.795

948.000

948.000

284.795

284.795

30

25

225

2.200

401.185

19

630

5.000

5.000

5.000

5.000

187

187

187

187

69.169.319

69.169.319

67.824.206

1.345.113

1.010.000

335.113

20,00

525,00

75,78

10,06

4,14

311,76

80,96

80,96

80,96

80,96

23,03

23,03

23,03

23,03

10,17

10,17

10,19

9,11

6,54

17,67

5.000

5.000

187

187

83.262.213

83.262.213

5.000

5.000

187

187

90.636.138

90.636.138

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5.000

5.000

187

187

106.224.809

106.224.809

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

16

Page 17: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

59

70

71

84

85

15

17

40

01

03

01

01

02

03

02

03

30

03

2020

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Pensii si ajutoare pentru batranete

I.Credite de angajament

529

529

5.196

5.196

2.999

2.504

279

215

2.197

-27.766

-27.766

-27.766

-27.766

1.552

1.552

119

119

1.433

1.433

1.076

1.076

1.076

1.076

1.016

1.016

618

618

127

127

271

271

60

60

-25.105

-25.105

-25.105

-25.105

61.553.033

2.162

2.162

2.162

681

1.021

460

1.900

1.900

400

1.500

16.000

16.000

16.000

16.000

12.500

11.000

1.000

500

3.500

22,42

22,42

236,13

4,68

1.386,99

1.386,99

1.386,99

1.386,99

1.130,31

1.679,94

687,40

84,50

5.733,33

1.900

1.900

12.500

12.500

12.500

12.500

1.900

1.900

10.500

10.500

10.500

10.500

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

1.900

1.900

10.500

10.500

10.500

10.500

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

17

Page 18: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -12

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6903

04

09

15

50

50

02

03

01

10

01

01

05

06

12

13

17

30

II.Credite bugetare

Asistenta acordata persoanelor in varsta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare pentru urmasi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prevenirea excluderii sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

56.064.244

253.945

679.661

165

165

591.052

363.447

227.605

106.253

107.422

7.711

6.289

5.799

243

5

243

61.553.033

284.795

284.795

948.000

948.000

152

152

152

152

691.146

666.041

385.252

385.252

305.894

280.789

106.569

105.288

106.565

106.565

9.081

9.081

8.574

8.574

7.924

7.924

291

291

22

22

10

10

327

327

67.824.206

335.113

1.010.000

187

187

791.873

401.185

390.688

130.919

130.919

130.819

130.819

11.301

11.301

10.921

9.487

400

30

15

15

474

500

10,19

17,67

6,54

23,03

23,03

18,89

4,14

39,14

22,85

24,34

22,76

22,76

24,45

24,45

27,37

19,72

37,46

36,36

50,00

52,91

155.685

155.685

155.585

155.585

11.392

11.392

174.726

174.726

174.626

174.626

11.891

11.891

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

195.229

195.229

195.129

195.129

12.394

12.394

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

18

Page 19: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -13

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

02

03

01

06

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

07

08

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transport

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

1.421

987

31

326

9

68

1.462

877

65

5

94

11

88

7

30

162

162

162

162

345

345

119

119

4

4

39

39

1

1

10

10

172

172

1.162

1.162

648

648

40

40

2

2

97

97

12

12

97

97

4

4

31

31

180

180

200

20

1

3

1

5

170

2.259

2.259

1.298

75

5

180

25

200

7

4

82

11,11

11,11

-42,03

-83,19

-75,00

-92,31

0,00

-50,00

-1,16

94,41

94,41

100,31

87,50

150,00

85,57

108,33

106,19

75,00

164,52

2.585

2.585

2.767

2.767

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

2.767

2.767

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

19

Page 20: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -14

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

02

05

06

11

13

14

25

30

03

30

30

01

02

01

02

03

04

06

30

02

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reclama si publicitate

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

II.Credite bugetare

576

2

2

41

4

38

3

1

6

530

42

1

460

27

365

365

4

4

5

5

2

2

3

3

1

1

504

504

26

26

1

1

468

468

9

9

720

10

15

15

80

20

60

6

20

4

5

821

5

5

60

55

626

70

5

5

5

5

97,26

150,00

1.500,00

900,00

1.900,00

1.900,00

62,90

130,77

5.400,00

33,76

677,78

5

5

5

5

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

5

5

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

20

Page 21: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -15

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

57

59

70

71

01

01

02

17

40

01

21

44

01

02

02

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu medical din cauza de accident de munca sau boala profesionalaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

212

212

199

14

98.033

60.937

37.096

22.339

14.758

4

4

49

49

49

49

44

44

5

5

96.221

96.221

64.000

64.000

32.221

32.221

16.902

16.902

15.319

15.319

52

52

3

3

49

49

4

4

4

4

4

4

120

120

120

107

13

116.934

116.934

70.640

46.294

25.908

20.386

200

200

100

100

100

100

100

100

100

144,90

144,90

144,90

143,18

160,00

21,53

21,53

10,38

43,68

53,28

33,08

284,62

284,62

3.233,33

104,08

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

120

120

141.283

141.283

200

200

100

100

100

100

159.763

159.763

200

200

100

100

100

100

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

179.763

179.763

200

200

100

100

100

100

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

21

Page 22: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 03 Pag. - mii lei -16

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

05

07

09

50

01

02

02

03

84

85

01

03

03

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Pensii si ajutoare pentru batranete

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asitenta sociala in caz de boli si invaliditati

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de boli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta sociala in caz de invaliditate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari pentru somaj

II.Credite bugetare

Ajutoare pentru urmasi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

-1.169

-1.169

-1.169

-1.169

60.937

34.798

14.983

19.815

2.510

8.008

460

7.548

4

4

-1.281

-1.281

-1.281

-1.281

64.000

64.000

29.519

29.519

12.100

12.100

17.419

17.419

2.750

2.750

10.300

9.019

468

468

9.832

8.551

25

75

70.640

41.735

15.438

26.297

90

4.589

13.865

626

13.239

1.775,00

10,38

41,38

27,59

50,97

66,87

53,73

33,76

54,82

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

22

Page 23: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6808

50

50

01

58

01

58

15

15

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeII.Credite bugetare

Alete cheltuieli in domeniul asistentei sociale

II.Credite bugetare

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

23

Page 24: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

1Pag. din

Anexa nr. 4/03

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

68035815

68035815

6803581501

6803581502

6803581503

68085815

68085815

TOTAL GENERAL

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

12040

12040

Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

3.183

3.183

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.183

3.183

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68035815

68035815

68035815

- mii lei -

24

Page 25: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

2Pag. din

Anexa nr. 4/03

2

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6808581502 Finantare externa nerambursabila

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

68085815

- mii lei -

25

Page 26: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

1Pag. din

Anexa nr. 4/03/01

2

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5003

6803

680358

68035815

6803581501

6803581502

6803581503

5008

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

3.183

3.183

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12040

44

3.183

3.183

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

2.162

681

681

1.021

1.021

460

460

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

26

Page 27: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

2Pag. din

Anexa nr. 4/03/01

2

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6808

680858

68085815

6808581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

1.021

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Page 28: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

03

Pag

. 1 d

in 2

01

1357

4005

1851

1851

1851

1851

1851Pro

g.

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

asig

ura

ri s

ocia

le d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Dez

volt

area

si

cres

tere

a su

sten

abil

itat

ii s

iste

mu

lui

asig

ura

rilo

r so

cial

e

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

63.

583.

695

63.

557.

309

63.

583.

695

63.

557.

309

63.

583.

695

63.

557.

309

70.

093.

319

70.

093.

319

70.

092.

298

70.

092.

298

1.0

21

1.0

21

70.

093.

319

70.

093.

319

84.

253.

961

84.

253.

961

84.

253.

961

84.

253.

961

84.

253.

961

84.

253.

961

91.

728.

710

91.

728.

710

91.

728.

710

91.

728.

710

91.

728.

710

91.

728.

710

107

.432

.446

107

.432

.446

107

.432

.446

107

.432

.446

107

.432

.446

107

.432

.446

417

.092

.131

417

.065

.745

417

.091

.110

417

.064

.724

1.0

21

1.0

21

417

.092

.131

417

.065

.745

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

28

Page 29: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

03

Pag

. 2 d

in 2

01

1357

4005

1851

1851

1851

1851

1851

1851Pro

g.

Bu

get

asig

ura

ri s

ocia

le d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

63.

583.

695

63.

557.

309

70.

092.

298

70.

092.

298

1.0

21

1.0

21

84.

253.

961

84.

253.

961

91.

728.

710

91.

728.

710

107

.432

.446

107

.432

.446

417

.091

.110

417

.064

.724

1.0

21

1.0

21

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

29

Page 30: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 1

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

PR

OG

RA

M :

Dez

volt

area

si

cres

tere

a su

sten

abil

itat

ii s

iste

mu

lui

asig

ura

rilo

r so

cial

e

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

are

in v

eder

e re

form

a si

stem

ulu

i p

ub

lic

de

pen

sii

(pri

mu

l p

ilon

) p

rin

ext

ind

erea

sfe

rei

de

cup

rin

der

e in

sis

tem

a

tutu

ror

cate

gori

ilor

de

con

trib

uab

ili,

cre

area

un

ei r

edis

trib

uir

i ec

hit

abil

e p

rin

rel

atio

nar

ea d

irec

ta a

dre

ptu

rilo

r d

e p

ensi

e cu

n

ivel

ul

cotr

ibu

tiil

or p

lati

te, m

arir

ea p

rogr

esiv

a a

vars

telo

r d

e p

ensi

onar

e si

a s

tagi

ulu

i d

e

cot

izar

e, p

rom

ovar

ea u

nor

for

me

flex

ibil

e d

e p

ensi

onar

e, m

ajor

area

pu

nct

ulu

i d

e p

ensi

e co

nfo

rm p

rogr

amu

lui

de

guve

rnar

e; C

onti

nu

area

pil

onu

lui

II d

e p

ensi

i, a

lfo

nd

uri

lor

de

pen

sii

adm

inis

trat

e p

riva

t, i

n s

cop

ul

de

a as

igu

ra o

pen

sie

pri

vata

ce

sup

lim

ente

aza

ven

itu

rile

din

pen

sia

din

si

stem

ul

pu

bli

c

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

63.

583.

695

70.

093.

319

84.

253.

961

91.

728.

710

107

.432

.446

417

.092

.131

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

30

Page 31: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 2

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

5003

5003

5003

6803

6803

6803

6803

10

6803

10

6803

10

6803

20

6803

20

6803

20

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

asig

ura

ri s

ocia

le d

e st

at

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R S

OC

IAL

E D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

63.

557.

309

63.

583.

695

63.

557.

309

63.

477.

126

63.

452.

021

254

.903

254

.903

430

.852

430

.852

70.

093.

319

70.

092.

298

70.

092.

298

69.

961.

379

69.

961.

379

312

.204

312

.204

454

.607

454

.607

84.

253.

961

84.

253.

961

84.

253.

961

84.

098.

276

84.

098.

276

314

.098

314

.098

502

.378

502

.378

91.

728.

710

91.

728.

710

91.

728.

710

91.

553.

984

91.

553.

984

327

.856

327

.856

572

.403

572

.403

107

.432

.446

107

.432

.446

107

.432

.446

107

.237

.217

107

.237

.217

341

.724

341

.724

653

.097

653

.097

417

.065

.745

417

.091

.110

417

.064

.724

416

.327

.982

416

.302

.877

1.5

50.7

85

1.5

50.7

85

2.6

13.3

37

2.6

13.3

37

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

31

Page 32: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 3

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6803

30

6803

30

6803

30

6803

55

6803

55

6803

55

6803

57

6803

57

6803

57

6803

58

6803

58

6803

58

6803

59

6803

59

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L I

II D

OB

AN

ZI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

2.7

63

2.7

63

152

152

62.

785.

828

62.

785.

828

1.5

52

5.0

00

5.0

00

187

187

69.

169.

319

69.

169.

319

2.1

62

2.1

62

1.9

00

5.0

00

5.0

00

187

187

83.

262.

213

83.

262.

213

1.9

00

5.0

00

5.0

00

187

187

90.

636.

138

90.

636.

138

1.9

00

5.0

00

5.0

00

187

187

106

.224

.809

106

.224

.809

1.9

00

22.

763

22.

763

900

900

412

.078

.307

412

.078

.307

2.1

62

2.1

62

9.1

52

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

32

Page 33: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 4

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6803

59

6803

71

6803

71

6803

71

6803

85

6803

85

6903

6903

6903

6903

10

6903

10

6903

10

6903

20

6903

20

6903

20

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

PE

NT

RU

AC

CID

EN

TE

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.5

52

1.0

76

1.0

76

-25.

105

106

.569

105

.288

9.0

81

9.0

81

1.1

62

1.1

62

1.9

00

16.

000

16.

000

130

.919

130

.919

11.

301

11.

301

2.2

59

2.2

59

1.9

00

12.

500

12.

500

155

.685

155

.685

11.

392

11.

392

2.5

85

2.5

85

1.9

00

10.

500

10.

500

174

.726

174

.726

11.

891

11.

891

2.7

67

2.7

67

1.9

00

10.

500

10.

500

195

.229

195

.229

12.

394

12.

394

2.7

67

2.7

67

9.1

52

50.

576

50.

576

-25.

105

763

.128

761

.847

56.

059

56.

059

11.

540

11.

540

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

33

Page 34: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 5

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6903

30

6903

30

6903

30

6903

51

6903

51

6903

51

6903

57

6903

57

6903

57

6903

59

6903

59

6903

59

6903

71

6903

71

6903

71

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L I

II D

OB

AN

ZI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

49

49

96.

221

96.

221

52

52 4 4

5 5

120

120

116

.934

116

.934

200

200

100

100

5 5

120

120

141

.283

141

.283

200

200

100

100

5 5

159

.763

159

.763

200

200

100

100

5 5

179

.763

179

.763

200

200

100

100

20

20

289

289

693

.964

693

.964

852

852

404

404

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

34

Page 35: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 6

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

6903

85

6903

85

5008

5008

5008

6808

6808

6808

6808

58

6808

58

6808

58

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

-1.2

81

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

-1.2

81

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

1.0

21

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

35

Page 36: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

03/

01P

ag. 7

din

7

01

Cod

13

5740

05

o

rdon

ator

185

1

Cod

p

rogr

am

5840

5841

5842

5843Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Red

uce

rea

mar

gin

aliz

arii

soc

iale

a c

ateg

orii

lor

de

pop

ula

tie

car

ora

li s

e ad

rese

aza

pro

gram

ul;

Asi

gura

rea

acce

sulu

i u

nu

i n

um

ăr c

ât m

ai m

are

de

ben

efic

iari

ai

sist

emu

lui

pu

bli

c d

e p

ensi

i la

tra

tam

ent

bal

nea

r p

entr

u r

ecu

per

area

cap

acit

ății

fiz

ice

și

inte

lect

ual

e;

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Val

oare

a pu

nctu

lui

de p

ensi

e st

abil

it p

rin

prog

ram

ul d

e gu

vern

are

Indi

cele

anu

al d

e m

odif

icar

e a

con

trib

utii

lor

la f

ondu

rile

adm

inis

trat

e pr

ivat

RE

ZU

LT

AT

rapo

rt i

ntre

val

oare

a pu

nctu

lui

de p

ensi

e si

cas

tigu

l s

alar

ial

med

iu b

rut

util

izat

la

fund

amen

tare

a B

AS

S

indi

cele

anu

al d

e cr

este

re a

num

arul

ui d

e pa

rtic

ipan

ti l

a fo

ndur

ile

de p

ensi

i ad

min

istr

ate

priv

at

CO

ME

NT

AR

II :

100

100

1.1

00

3,7

5

24,

4

4,5

100

100

1.2

65

3,7

5

24,

5

4,5

100

100

1.7

75

3,7

5

32

4,5

100

100

1.8

75

3,7

5

32

4,5

100

100

1.9

69

3,7

5

31

4,5

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

36

Page 37: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

1.08

0

1.08

0

1.08

0

1.02

0

618

131

271 60

16.1

00

16.1

00

16.1

00

12.6

00

11.0

25

1.07

5

500

3.50

0

1.08

0

1.08

0

1.08

0

1.02

0

618

131

271 60

16.1

00

16.1

00

16.1

00

12.6

00

11.0

25

1.07

5

500

3.50

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

6.70

0

6.25

5

395 50

5.90

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

6.70

0

6.25

5

395 50

5.90

0

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

50.9

80

50.9

80

50.9

80

20.5

20

18.0

98

1.60

1

821

30.4

60

50.9

80

50.9

80

50.9

80

20.5

20

18.0

98

1.60

1

821

30.4

60

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5003

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5003

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5003

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

37

Page 38: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

1.08

0

1.08

0

1.08

0

1.02

0

618

131

271 60

16.1

00

16.1

00

16.1

00

12.6

00

11.0

25

1.07

5

500

3.50

0

1.08

0

1.08

0

1.08

0

1.02

0

618

131

271 60

16.1

00

16.1

00

16.1

00

12.6

00

11.0

25

1.07

5

500

3.50

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

6.70

0

6.25

5

395 50

5.90

0

12.6

00

12.6

00

12.6

00

6.70

0

6.25

5

395 50

5.90

0

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

10.6

00

10.6

00

10.6

00 100

100

10.5

00

50.9

80

50.9

80

50.9

80

20.5

20

18.0

98

1.60

1

821

30.4

60

50.9

80

50.9

80

50.9

80

20.5

20

18.0

98

1.60

1

821

30.4

60

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5003

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5003

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5003

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

38

Page 39: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

749

749

749

749

618

131

271

271

271

271

271

12.1

00

12.1

00

12.1

00

12.1

00

11.0

25

1.07

5

500

500

500

500

500

749

749

749

749

618

131

271

271

271

271

271

12.1

00

12.1

00

12.1

00

12.1

00

11.0

25

1.07

5

500

500

500

500

500

6.65

0

6.65

0

6.65

0

6.65

0

6.25

5

395 50 50 50 50 50

6.65

0

6.65

0

6.65

0

6.65

0

6.25

5

395 50 50 50 50 50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

19.6

99

19.6

99

19.6

99

19.6

99

18.0

98

1.60

1

821

821

821

821

821

19.6

99

19.6

99

19.6

99

19.6

99

18.0

98

1.60

1

821

821

821

821

821

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5003

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7101

Act

ive

fixe

5003

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

39

Page 40: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II

60 60 60 60

3.50

0

3.50

0

3.50

0

3.50

0

60 60 60 60

3.50

0

3.50

0

3.50

0

3.50

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5003

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

SO

CIA

LE

DE

ST

AT

5003

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5003

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

40

Page 41: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

1.07

6

1.07

6

1.07

6

1.01

6

618

127

271 60

16.0

00

16.0

00

16.0

00

12.5

00

11.0

00

1.00

0

500

3.50

0

1.07

6

1.07

6

1.07

6

1.01

6

618

127

271 60

16.0

00

16.0

00

16.0

00

12.5

00

11.0

00

1.00

0

500

3.50

0

12.5

00

12.5

00

12.5

00

6.60

0

6.15

5

395 50

5.90

0

12.5

00

12.5

00

12.5

00

6.60

0

6.15

5

395 50

5.90

0

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

50.5

76

50.5

76

50.5

76

20.1

16

17.7

73

1.52

2

821

30.4

60

50.5

76

50.5

76

50.5

76

20.1

16

17.7

73

1.52

2

821

30.4

60

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

8 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6803

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6803

7101

Act

ive

fixe

6803

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6803

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6803

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6803

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

41

Page 42: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

4 4 4 4 4

100

100

100

100 25 75

4 4 4 4 4

100

100

100

100 25 75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

404

404

404

404

325 79404

404

404

404

325 79

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

9 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

PE

NT

RU

AC

CID

EN

TE

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6900

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6903

7101

Act

ive

fixe

6903

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6903

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

42

Page 43: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.07

6

1.07

6

1.07

6

1.01

6

618

127

271 60 4 4 4 4

16.0

00

16.0

00

16.0

00

12.5

00

11.0

00

1.00

0

500

3.50

0

100

100

100

100

1.07

6

1.07

6

1.07

6

1.01

6

618

127

271 60 4 4 4 4

16.0

00

16.0

00

16.0

00

12.5

00

11.0

00

1.00

0

500

3.50

0

100

100

100

100

12.5

00

12.5

00

12.5

00

6.60

0

6.15

5

395 50

5.90

0

100

100

100

100

12.5

00

12.5

00

12.5

00

6.60

0

6.15

5

395 50

5.90

0

100

100

100

100

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00 100

100

100

100

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00 100

100

100

100

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00 100

100

100

100

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00 100

100

100

100

50.5

76

50.5

76

50.5

76

20.1

16

17.7

73

1.52

2

821

30.4

60 404

404

404

404

50.5

76

50.5

76

50.5

76

20.1

16

17.7

73

1.52

2

821

30.4

60 404

404

404

404

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii68

00 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6803

7101

Act

ive

fixe

6803

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6803

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6803

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6803

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6900

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E D

E

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6903

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

43

Page 44: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

03

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II4

25 75

4

25 75

100

100

100

100

100

100

325 79325 79

6903

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6903

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

44

Page 45: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

6 /

03/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

749

745

745

745

745

618

127 4 4 4 4 4

12.1

00

12.0

00

12.0

00

12.0

00

12.0

00

11.0

00

1.00

0

100

100

100

100 25 75

749

745

745

745

745

618

127 4 4 4 4 4

12.1

00

12.0

00

12.0

00

12.0

00

12.0

00

11.0

00

1.00

0

100

100

100

100 25 75

6.65

0

6.55

0

6.55

0

6.55

0

6.55

0

6.15

5

395

100

100

100

100

100

6.65

0

6.55

0

6.55

0

6.55

0

6.55

0

6.15

5

395

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

al 2

19.6

99

19.2

95

19.2

95

19.2

95

19.2

95

17.7

73

1.52

2

404

404

404

404

325 79

19.6

99

19.2

95

19.2

95

19.2

95

19.2

95

17.7

73

1.52

2

404

404

404

404

325 79

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

03 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0371

01 A

ctiv

e fi

xe

6803

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt68

0371

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6900

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A P

EN

TR

U A

CC

IDE

NT

E

DE

MU

NC

A S

I B

OL

I P

RO

FE

SIO

NA

LE

6903

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E69

0371

01 A

ctiv

e fi

xe

6903

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt69

0371

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

45

Page 46: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

6 /

03/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

271

271

271

271

271

271

500

500

500

500

500

500

271

271

271

271

271

271

500

500

500

500

500

500

50 50 50 50 50 5050 50 50 50 50 50

Tot

al 2

821

821

821

821

821

821

821

821

821

821

821

821

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

03 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0371

01 A

ctiv

e fi

xe

6803

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

46

Page 47: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 3

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

6 /

03/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

60 60 60 60 60

3.50

0

3.50

0

3.50

0

3.50

0

3.50

0

60 60 60 60 60

3.50

0

3.50

0

3.50

0

3.50

0

3.50

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

5.90

0

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

10.5

00

Tot

al 2

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

30.4

60

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

03 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6803

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0371

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

47

Page 48: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2017-2022

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2000

2004

2104

2900

3000

3104

3600

3604

4504

4604

4804

4904

4904

4808

5000

04

04

04

02

06

10

11

02

10

04

04

03

04

04

24

50

02

04

02

16

01

02

08

15

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari pentru somaj datorate de angajatori Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru somaj Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari pentru somaj datorate de asigurati Contributii ale persoanelor care realizeaza venituride natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriC.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATI

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Alte venituri

SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Fondul Social European (FSE)

Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)

Venituri sistem asigurari pentru somaj

Venituri fond garantare pentru plata creantelor salarialeFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

2.211.013

2.216.150

2.207.317

1.284.908

926.148

358.760

922.409

922.020

389

8.833

7.560

7.560

2.209

5.351

1.273

1.273

-2

1.275

-5.152

-5.152

15

15

1.846.902

364.111

282

282

282

2.549.513

2.244.534

2.233.073

2.114.658

127.481

51.230

1.106.254

829.693

118.415

118.422

-7

11.461

10.490

10.490

4.141

6.349

971

971

2

969

-1.534

-1.534

304.804

304.804

1.709

1.709

1.662.241

887.272

987.427

2.256.008

2.086.385

2.081.130

2.081.130

1.175.831

905.299

5.255

4.257

4.257

4.257

998

998

2

996

169.623

169.623

1.350.709

905.299

282

282

282

1.702.149

-11,51

-7,05

-6,80

-1,59

6,29

9,11

-54,15

-59,42

-59,42

2,80

2,78

2,78

0,00

2,79

9.825,28

9.825,28

-18,74

2,03

72,38

2.245.910

2.245.910

2.240.518

2.240.518

1.271.793

968.725

5.392

4.368

4.368

4.368

1.024

1.024

2

1.022

1.277.185

968.725

1.591.880

2.488.766

2.488.766

2.483.239

2.483.239

1.409.670

1.073.569

5.527

4.477

4.477

4.477

1.050

1.050

2

1.048

1.415.197

1.073.569

1.329.687

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

2.748.431

2.748.431

2.742.772

2.742.772

1.557.067

1.185.705

5.659

4.584

4.584

4.584

1.075

1.075

2

1.073

1.562.726

1.185.705

1.116.059

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

48

Page 49: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5004

01

10

20

30

40

51

55

56

57

58

59

70

71

84

85

01

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

950.626

963.092

108.701

33.938

794

153.693

37

529

646.003

5

19.392

940

940

-13.406

-13.406

950.651

963.092

951.267

982.593

958.049

121.862

121.862

33.938

29.830

100

23

7.569

7.217

112.032

110.733

50

38

613.023

606.071

77.892

70.256

16.127

12.019

4.834

3.162

4.834

3.162

-9.944

-9.944

987.427

951.267

982.593

958.049

1.148.919

1.695.611

1.142.381

140.000

140.000

35.269

35.269

100

100

20.500

20.500

122.559

122.559

1.600

1.600

606.071

606.071

753.512

200.282

16.000

16.000

6.538

6.538

6.538

6.538

1.701.867

1.148.637

1.695.329

1.142.099

20,78

72,56

19,24

14,88

14,88

3,92

18,23

0,00

334,78

170,84

184,05

9,40

10,68

3.100,00

4.110,53

-1,13

0,00

867,38

185,07

-0,79

33,12

35,25

106,77

35,25

106,77

72,35

20,75

72,54

19,21

1.175.246

1.586.805

1.169.946

157.724

157.724

41.443

41.443

100

100

22.688

22.688

123.421

123.421

50

50

635.116

635.116

586.859

170.000

19.404

19.404

5.075

5.300

5.075

5.300

1.591.880

1.175.246

1.586.805

1.169.946

1.135.465

1.324.969

1.130.165

164.633

164.633

41.151

41.151

100

100

22.704

22.704

123.421

123.421

50

50

657.387

657.387

294.804

100.000

20.719

20.719

4.718

5.300

4.718

5.300

1.329.687

1.135.465

1.324.969

1.130.165

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

1.084.234

1.111.604

1.078.934

171.596

171.596

42.293

42.293

100

100

24.050

24.050

123.421

123.421

50

50

676.705

676.705

52.670

20.000

20.719

20.719

4.455

5.300

4.455

5.300

1.116.059

1.084.234

1.111.604

1.078.934

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

49

Page 50: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6400 04

10

20

30

40

51

55

56

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

108.701

33.938

794

153.693

37

529

646.003

5

19.392

940

940

-13.381

-13.381

748.059

758.804

108.701

121.862

121.862

33.938

29.830

100

23

7.569

7.217

112.032

110.733

50

38

613.023

606.071

77.892

70.256

16.127

12.019

4.834

3.162

4.834

3.162

-9.944

-9.944

689.592

662.484

684.758

667.944

121.862

121.862

140.000

140.000

35.269

35.269

100

100

20.500

20.500

122.559

122.559

1.600

1.600

606.071

606.071

753.230

200.000

16.000

16.000

6.538

6.538

6.538

6.538

741.240

741.240

734.702

734.702

140.000

140.000

14,88

14,88

3,92

18,23

0,00

334,78

170,84

184,05

9,40

10,68

3.100,00

4.110,53

-1,13

0,00

867,02

184,67

-0,79

33,12

35,25

106,77

35,25

106,77

7,49

11,89

7,29

9,99

14,88

14,88

157.724

157.724

41.443

41.443

100

100

22.688

22.688

123.421

123.421

50

50

635.116

635.116

586.859

170.000

19.404

19.404

5.075

5.300

5.075

5.300

773.367

773.592

768.292

768.292

157.724

157.724

164.633

164.633

41.151

41.151

100

100

22.704

22.704

123.421

123.421

50

50

657.387

657.387

294.804

100.000

20.719

20.719

4.718

5.300

4.718

5.300

780.913

781.495

776.195

776.195

164.633

164.633

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

171.596

171.596

42.293

42.293

100

100

24.050

24.050

123.421

123.421

50

50

676.705

676.705

52.670

20.000

20.719

20.719

4.455

5.300

4.455

5.300

790.056

790.901

785.601

785.601

171.596

171.596

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

50

Page 51: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6404

30

40

51

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

59

84

85

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

33.059

400

153.693

443.559

19.392

940

940

-11.467

-11.467

19.444

19.662

929

105

18.628

-218

33.087

28.985

100

23

7.050

6.774

112.032

110.733

394.500

387.548

16.127

12.019

4.834

3.162

4.834

3.162

-8.597

-8.597

16.425

12.091

16.425

12.116

1.022

1.022

291

90

15.112

11.004

-25

34.269

34.269

100

100

20.000

20.000

112.559

112.559

411.764

411.764

10

10

16.000

16.000

6.538

6.538

6.538

6.538

18.263

18.263

18.263

18.263

3.013

3.013

250

250

15.000

15.000

3,57

18,23

0,00

334,78

183,69

195,25

0,47

1,65

4,38

6,25

-0,79

33,12

35,25

106,77

35,25

106,77

11,19

51,05

11,19

50,73

194,81

194,81

-14,09

177,78

-0,74

36,31

40.415

40.415

100

100

22.140

22.140

110.976

110.976

417.433

417.433

100

100

19.404

19.404

5.075

5.300

5.075

5.300

21.963

21.963

21.963

21.963

3.275

3.275

284

284

18.404

18.404

40.094

40.094

100

100

22.140

22.140

110.976

110.976

417.433

417.433

100

100

20.719

20.719

4.718

5.300

4.718

5.300

23.435

23.435

23.435

23.435

3.419

3.419

297

297

19.719

19.719

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

41.206

41.206

100

100

23.471

23.471

110.976

110.976

417.433

417.433

100

100

20.719

20.719

4.455

5.300

4.455

5.300

23.579

23.579

23.579

23.579

3.563

3.563

297

297

19.719

19.719

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

51

Page 52: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6504

6804

01

10

20

40

51

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

30

II.Credite bugetare

INVATAMANT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

-218

27.988

27.989

600

6.445

400

18.993

1.530

21

115

115

-116

-116

700.627

711.153

107.172

26.509

-25

37.957

35.505

37.908

35.544

713

713

6.339

5.831

7.050

6.774

22.000

20.701

1.800

1.519

6

6

49

47

49

47

-86

-86

635.210

614.888

630.425

620.284

120.127

120.127

26.457

23.064

56.138

56.138

54.056

54.056

1.246

1.246

7.000

7.000

20.000

20.000

24.000

24.000

1.800

1.800

10

10

2.082

2.082

2.082

2.082

666.839

666.839

662.383

662.383

135.741

135.741

27.019

27.019

47,90

58,11

42,60

52,08

74,75

74,75

10,43

20,05

183,69

195,25

9,09

15,94

0,00

18,50

4.148,98

4.329,79

4.148,98

4.329,79

4,98

8,45

5,07

6,79

13,00

13,00

2,12

17,15

58.183

58.183

57.483

57.483

1.578

1.578

7.865

7.865

22.140

22.140

24.000

24.000

1.800

1.800

100

100

700

700

700

700

693.221

693.446

688.846

688.846

152.871

152.871

32.266

32.266

58.032

58.032

57.332

57.332

1.427

1.427

7.865

7.865

22.140

22.140

24.000

24.000

1.800

1.800

100

100

700

700

700

700

699.446

700.028

695.428

695.428

159.787

159.787

31.932

31.932

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

59.535

59.535

58.835

58.835

1.487

1.487

7.977

7.977

23.471

23.471

24.000

24.000

1.800

1.800

100

100

700

700

700

700

706.942

707.787

703.187

703.187

166.546

166.546

32.932

32.932

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

52

Page 53: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8004

04

51

57

59

70

71

84

85

01

20

40

51

55

56

57

58

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

134.700

442.029

743

825

825

-11.351

-11.351

202.592

202.592

204.288

879

394

37

529

202.444

100

23

90.032

90.032

392.700

386.029

1.009

1.009

4.785

3.115

4.785

3.115

-8.511

-8.511

297.835

288.783

297.835

288.783

297.835

290.105

851

845

519

443

50

38

218.523

218.523

100

100

88.559

88.559

409.964

409.964

1.000

1.000

4.456

4.456

4.456

4.456

960.627

407.397

960.627

407.397

960.627

407.397

1.000

1.000

500

500

10.000

10.000

1.600

1.600

194.307

194.307

0,00

334,78

-1,64

-1,64

4,40

6,20

-0,89

-0,89

-6,88

43,05

-6,88

43,05

222,54

41,07

222,54

41,07

222,54

40,43

17,51

18,34

-3,66

12,87

3.100,00

4.110,53

-11,08

-11,08

100

100

86.976

86.976

415.633

415.633

1.000

1.000

4.375

4.600

4.375

4.600

818.513

401.654

818.513

401.654

818.513

401.654

1.028

1.028

548

548

12.445

12.445

50

50

217.683

217.683

100

100

86.976

86.976

415.633

415.633

1.000

1.000

4.018

4.600

4.018

4.600

548.774

353.970

548.774

353.970

548.774

353.970

1.057

1.057

564

564

12.445

12.445

50

50

239.954

239.954

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

100

100

86.976

86.976

415.633

415.633

1.000

1.000

3.755

4.600

3.755

4.600

326.003

293.333

326.003

293.333

326.003

293.333

1.087

1.087

579

579

12.445

12.445

50

50

259.272

259.272

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

53

Page 54: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 1 / 04 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8904

8904

9904

9904

9904

5008

8008

01

02

10

11

84

85

01

58

01

58

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

EXCEDENT/DEFICIT

Excedent/Deficit sistem asigurari pentru somaj

Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creantelor salarialeFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

5

-1.696

-1.696

931.207

19.444

1.260.362

915.695

344.667

77.892

70.256

-1.322

-1.322

971.002

939.176

16.425

12.091

1.598.246

723.065

875.181

753.220

199.990

1.683.604

1.130.374

18.263

18.263

1.107.371

220.335

887.036

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

867,01

184,66

73,39

20,36

11,19

51,05

-30,71

-69,53

1,35

586.759

169.900

1.569.917

1.153.283

21.963

21.963

1.070.664

123.902

946.762

294.704

99.900

1.306.252

1.112.030

23.435

23.435

1.353.301

303.167

1.050.134

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

52.570

19.900

1.092.480

1.060.655

23.579

23.579

1.664.197

502.071

1.162.126

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

54

Page 55: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din Bugetul asigurarilor pentru somaj)

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5004

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

14

17

30

04

06

01

02

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

950.651

963.092

108.701

88.670

83.811

3

2.373

229

3

2.252

18

18

20.012

14.015

987.427

951.267

982.593

958.049

121.862

121.862

114.514

114.514

107.450

107.450

4

4

5.626

5.626

267

267

1.167

1.167

2.865

2.865

40

40

2.825

2.825

4.483

4.483

1.533

1.533

51

1.701.867

1.148.637

1.695.329

1.142.099

140.000

140.000

133.838

114.697

5.185

5.300

260

7.896

500

3.025

50

2.975

3.137

79

72,35

20,75

72,54

19,21

14,88

14,88

16,87

6,74

-5,79

-2,62

-57,16

5,58

25,00

5,31

-30,02

-94,85

1.591.880

1.175.246

1.586.805

1.169.946

157.724

157.724

1.329.687

1.135.465

1.324.969

1.130.165

164.633

164.633

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

1.116.059

1.084.234

1.111.604

1.078.934

171.596

171.596

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

55

Page 56: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

428

4.581

129

858

33.938

20.248

532

115

4.106

402

449

226

1.954

9.342

3.122

1.093

379

51

499

499

18

18

116

116

2.266

2.266

33.938

29.830

20.748

18.857

518

474

109

99

4.379

3.902

410

410

475

360

215

205

1.990

1.667

9.617

9.199

3.035

2.541

334

34

250

65

250

2

26

1

4

3.025

35.269

35.269

23.292

475

110

4.650

410

425

190

1.690

12.642

2.700

350

150

-96,08

-94,79

-94,44

-96,55

33,50

3,92

18,23

23,52

0,21

11,11

19,17

0,00

18,06

-7,32

1,38

37,43

6,26

929,41

130,77

41.443

41.443

41.151

41.151

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

42.293

42.293

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

56

Page 57: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

06

11

13

14

25

30

03

01

02

02

03

04

06

09

30

02

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

379

703

609

94

44

27

36

19

11.389

4

47

6.062

3.376

42

1.857

794

65

757

757

610

610

147

147

28

20

43

43

33

33

19

19

11.726

10.002

10

7

60

60

6.300

5.170

3.355

2.915

58

58

1.943

1.792

100

23

100

23

100

23

7.569

7.217

150

760

610

150

23

32

18

15

10.629

10

60

5.400

2.929

40

2.190

100

100

100

100

20.500

20.500

130,77

0,40

0,00

2,04

15,00

-25,58

-45,45

-21,05

6,27

42,86

0,00

4,45

0,48

-31,03

22,21

0,00

334,78

334,78

334,78

170,84

184,05

100

100

22.688

22.688

100

100

22.704

22.704

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

100

100

24.050

24.050

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

57

Page 58: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

09

19

01

01

02

02

01

17

18

19

20

18

01

03

Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilorI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de statI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaII.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Alte transferuri curente interne

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

400

394

153.693

153.693

18.993

104.728

29.884

88

37

37

37

529

529

529

7.050

6.774

519

443

112.032

110.733

112.032

110.733

22.000

20.701

86.958

86.958

3.025

3.025

49

49

50

38

50

38

50

38

20.000

500

122.559

122.559

122.559

24.000

88.559

10.000

1.600

1.600

1.550

1.550

50

50

195,25

12,87

9,40

10,68

10,68

15,94

1,84

3.100,00

4.110,53

31,58

31,58

123.421

123.421

50

50

123.421

123.421

50

50

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

123.421

123.421

50

50

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

58

Page 59: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

01

02

02

15

16

17

25

01

02

01

02

03

01

02

03

02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente platii creantelor salariale

646.003

437.378

208.625

207.095

1.530

5

3

3

2

2

19.392

764

613.023

606.071

389.583

382.912

223.440

223.159

221.640

221.640

1.800

1.519

77.892

70.256

77.300

69.664

12.025

12.025

64.975

57.339

300

300

592

592

199

199

282

282

111

111

16.127

12.019

1.015

1.015

606.071

606.071

396.422

209.649

207.849

1.800

753.230

200.000

199.420

29.797

169.623

580

188

281

111

16.000

16.000

1.000

-1,13

0,00

3,53

-6,05

-6,22

18,50

867,02

184,67

186,26

147,79

195,82

-2,03

-5,53

-0,35

0,00

-0,79

33,12

-1,48

635.116

635.116

586.859

170.000

19.404

19.404

657.387

657.387

294.804

100.000

20.719

20.719

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

676.705

676.705

52.670

20.000

20.719

20.719

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

59

Page 60: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6400 04

70

71

84

85

01

10

20

30

01

03

01

02

03

30

03

04

05

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabileII.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

18.628

940

940

419

160

190

69

521

-13.381

-13.381

-13.381

-13.339

-33

-11

748.059

758.804

108.701

33.059

15.112

11.004

4.834

3.162

4.834

3.162

1.598

189

1.379

152

219

37

3.236

2.973

-9.944

-9.944

-9.944

-9.944

689.592

662.484

684.758

667.944

121.862

121.862

33.087

28.985

100

15.000

6.538

6.538

6.538

6.538

790

200

590

5.748

741.240

741.240

734.702

734.702

140.000

140.000

34.269

34.269

100

36,31

35,25

106,77

35,25

106,77

317,99

31,58

1.494,59

93,34

7,49

11,89

7,29

9,99

14,88

14,88

3,57

18,23

0,00

5.075

5.300

5.075

5.300

773.367

773.592

768.292

768.292

157.724

157.724

40.415

40.415

100

4.718

5.300

4.718

5.300

780.913

781.495

776.195

776.195

164.633

164.633

40.094

40.094

100

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

4.455

5.300

4.455

5.300

790.056

790.901

785.601

785.601

171.596

171.596

41.206

41.206

100

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

60

Page 61: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6404

40

51

57

58

59

70

71

84

85

01

10

01

02

01

05

17

06

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR SALARIALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

400

153.693

443.559

19.392

940

940

-11.467

-11.467

19.444

19.662

929

759

759

23

7.050

6.774

112.032

110.733

394.500

387.548

16.127

12.019

4.834

3.162

4.834

3.162

-8.597

-8.597

16.425

12.091

16.425

12.116

1.022

1.022

934

934

934

934

44

44

44

100

20.000

20.000

112.559

112.559

411.764

411.764

10

10

16.000

16.000

6.538

6.538

6.538

6.538

18.263

18.263

18.263

18.263

3.013

3.013

2.887

2.745

71

71

61

334,78

183,69

195,25

0,47

1,65

4,38

6,25

-0,79

33,12

35,25

106,77

35,25

106,77

11,19

51,05

11,19

50,73

194,81

194,81

209,10

193,90

38,64

100

22.140

22.140

110.976

110.976

417.433

417.433

100

100

19.404

19.404

5.075

5.300

5.075

5.300

21.963

21.963

21.963

21.963

3.275

3.275

100

22.140

22.140

110.976

110.976

417.433

417.433

100

100

20.719

20.719

4.718

5.300

4.718

5.300

23.435

23.435

23.435

23.435

3.419

3.419

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

100

23.471

23.471

110.976

110.976

417.433

417.433

100

100

20.719

20.719

4.455

5.300

4.455

5.300

23.579

23.579

23.579

23.579

3.563

3.563

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

61

Page 62: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

59

84

85

03

01

30

25

01

01

02

03

04

06

07

01

04

09

06

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sume aferente platii creantelor salariale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

170

119

4

39

1

6

105

6

5

1

99

99

18.628

18.628

-218

-218

44

44

44

12

12

1

1

4

4

1

1

1

1

25

25

291

90

75

75

75

75

216

15

216

15

15.112

11.004

15.112

11.004

-25

-25

61

65

65

250

250

100

100

150

150

15.000

15.000

15.000

38,64

47,73

160,00

-14,09

177,78

33,33

33,33

900,00

900,00

-0,74

36,31

36,31

284

284

18.404

18.404

297

297

19.719

19.719

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

297

297

19.719

19.719

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

62

Page 63: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6504

01

02

01

02

01

10

01

02

03

03

01

05

13

14

17

06

01

02

II.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Asigurari pentru plata creantelor salariale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare acreantelor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

INVATAMANT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

-218

-218

18.628

814

99

715

27.988

27.989

600

484

481

3

116

76

2

-25

-25

15.112

10.979

1.313

1.112

216

15

1.097

1.097

37.957

35.505

37.908

35.544

713

713

647

647

637

637

10

10

29

29

29

29

37

37

10

10

2

2

15.000

3.263

150

3.113

56.138

56.138

54.056

54.056

1.246

1.246

1.194

1.081

57

10

46

25

25

27

36,62

193,44

900,00

183,77

47,90

58,11

42,60

52,08

74,75

74,75

84,54

69,70

0,00

-13,79

-13,79

-27,03

58.183

58.183

57.483

57.483

1.578

1.578

58.032

58.032

57.332

57.332

1.427

1.427

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

59.535

59.535

58.835

58.835

1.487

1.487

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

63

Page 64: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

25

1

12

6.445

5.749

20

9

709

58

26

6

82

3.872

967

119

102

102

5

5

1

1

3

3

16

16

6.339

5.831

5.740

5.232

18

18

9

9

850

850

60

60

25

25

10

10

90

90

3.643

3.385

1.035

785

34

34

50

50

50

50

27

7.000

7.000

6.390

15

10

900

60

25

10

90

4.380

900

50

50

50

68,75

10,43

20,05

22,13

-16,67

11,11

5,88

0,00

0,00

0,00

0,00

29,39

14,65

47,06

0,00

0,00

7.865

7.865

7.865

7.865

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

7.977

7.977

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

64

Page 65: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

40

51

57

58

06

11

13

14

30

09

01

02

02

01

04

30

01

02

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Plati catre angajatori pentru formarea profesionala a angajatilorI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

5

5

9

3

458

378

79

400

400

18.993

18.993

18.993

1.530

1.530

1.530

10

10

10

10

10

10

5

5

6

6

484

484

400

400

84

84

7.050

6.774

7.050

6.774

22.000

20.701

22.000

20.701

22.000

20.701

1.800

1.519

1.800

1.519

1.800

1.519

10

10

5

5

490

400

90

20.000

20.000

20.000

24.000

24.000

24.000

24.000

1.800

1.800

1.800

1.800

10

10

10

0,00

0,00

-50,00

0,00

1,24

0,00

7,14

183,69

195,25

195,25

9,09

15,94

15,94

15,94

0,00

18,50

18,50

18,50

22.140

22.140

24.000

24.000

1.800

1.800

100

100

22.140

22.140

24.000

24.000

1.800

1.800

100

100

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

23.471

23.471

24.000

24.000

1.800

1.800

100

100

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

65

Page 66: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -12

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6804

07

50

01

59

70

71

84

85

17

01

03

01

01

02

02

03

03

04

05

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabileII.Credite bugetare

Invatamant nedefinibil prin nivel

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

21

21

115

115

60

9

51

55

-116

-116

-116

-82

-33

-2

18.993

18.993

8.994

6

6

6

6

49

47

49

47

49

47

49

47

-86

-86

-86

-86

22.000

20.701

22.000

20.701

15.957

14.804

2

8

2.082

2.082

2.082

2.082

2.082

24.000

24.000

32.138

4.148,98

4.329,79

4.148,98

4.329,79

15,94

15,94

117,09

700

700

700

700

700

700

700

700

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

700

700

700

700

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

66

Page 67: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -13

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

17

30

04

06

01

02

03

04

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Salarii de baza

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca

II.Credite bugetare

Alte sporuri

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

700.627

711.153

107.172

87.427

82.571

3

2.373

229

2.252

18

18

19.726

13.820

422

4.517

127

635.210

614.888

630.425

620.284

120.127

120.127

112.933

112.933

105.879

105.879

4

4

5.626

5.626

257

257

1.167

1.167

2.792

2.792

40

40

2.752

2.752

4.402

4.402

1.511

1.511

48

48

490

490

16

16

666.839

666.839

662.383

662.383

135.741

135.741

129.757

110.871

5.057

5.300

250

7.779

500

2.939

50

2.889

3.045

79

2

26

1

4,98

8,45

5,07

6,79

13,00

13,00

14,90

4,71

-5,79

-2,72

-57,16

5,27

25,00

4,98

-30,83

-94,77

-95,83

-94,69

-93,75

693.221

693.446

688.846

688.846

152.871

152.871

699.446

700.028

695.428

695.428

159.787

159.787

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

706.942

707.787

703.187

703.187

166.546

166.546

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

67

Page 68: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -14

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

06

07

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

Contributii pentru concedii si indemnizatii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Piese de schimb

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

840

26.509

14.493

507

106

3.397

343

423

220

1.872

5.470

2.155

974

277

277

698

604

112

112

2.225

2.225

26.457

23.064

14.933

13.550

500

456

100

90

3.529

3.052

350

350

450

335

205

195

1.900

1.577

5.899

5.739

2.000

1.756

300

200

15

200

15

747

747

600

600

4

2.933

27.019

27.019

16.802

460

100

3.750

350

400

180

1.600

8.162

1.800

300

100

100

750

600

-96,43

31,82

2,12

17,15

24,00

0,88

11,11

22,87

0,00

19,40

-7,69

1,46

42,22

2,51

566,67

566,67

0,40

0,00

32.266

32.266

31.932

31.932

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

32.932

32.932

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

68

Page 69: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -15

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

11

13

14

25

30

03

01

02

03

04

06

09

30

02

17

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protectia muncii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Chirii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL III DOBANZI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte dobanzi

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Dobanda datorata trezoreriei statului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de statI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

94

35

24

36

19

9.953

4

47

5.684

3.277

42

899

134.700

134.700

104.728

147

147

18

10

38

38

27

27

19

19

10.175

8.658

10

7

60

60

5.900

4.770

3.139

2.900

58

58

1.008

863

100

23

100

23

100

23

90.032

90.032

90.032

90.032

86.958

86.958

150

18

27

18

15

8.989

10

60

5.000

2.779

40

1.100

100

100

100

100

88.559

88.559

88.559

88.559

2,04

80,00

-28,95

-33,33

-21,05

3,82

42,86

0,00

4,82

-4,17

-31,03

27,46

0,00

334,78

334,78

334,78

-1,64

-1,64

-1,64

1,84

100

100

86.976

86.976

100

100

86.976

86.976

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

100

100

86.976

86.976

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

69

Page 70: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -16

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

59

70

71

84

85

01

02

17

01

03

01

19

20

01

02

03

30

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatateI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asigurari sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Despagubiri civile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

29.884

88

442.029

437.378

4.651

4.651

743

743

825

825

359

151

139

69

466

-11.351

-11.351

3.025

3.025

49

49

392.700

386.029

389.583

382.912

3.117

3.117

3.117

3.117

1.009

1.009

1.009

1.009

4.785

3.115

4.785

3.115

1.549

142

1.330

105

219

37

3.236

2.973

-8.511

-8.511

409.964

409.964

396.422

13.542

13.542

1.000

1.000

1.000

4.456

4.456

4.456

4.456

790

200

590

3.666

4,40

6,20

3,53

334,46

334,46

-0,89

-0,89

-0,89

-6,88

43,05

-6,88

43,05

456,34

90,48

1.494,59

23,31

415.633

415.633

1.000

1.000

4.375

4.600

4.375

4.600

415.633

415.633

1.000

1.000

4.018

4.600

4.018

4.600

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

415.633

415.633

1.000

1.000

3.755

4.600

3.755

4.600

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

70

Page 71: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -17

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8004

07

15

50

04

50

02

03

01

20

40

51

30

19

01

03

30

18

II.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Asigurari pentru somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Prevenirea excluderii sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei socialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli de administrare fond

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Plati pentru stimularea creerii de locuri de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri curente

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale pt. finantarea programelor

-11.351

-11.351

572.078

4.651

4.651

123.898

3.277

120.621

202.592

202.592

204.288

879

879

879

394

394

-8.511

-8.511

479.615

472.944

3.117

3.117

3.117

3.117

152.478

138.827

3.139

2.900

149.339

135.927

297.835

288.783

297.835

288.783

297.835

290.105

851

845

851

845

851

845

519

443

519

443

484.981

13.542

13.542

168.316

2.779

165.537

960.627

407.397

960.627

407.397

960.627

407.397

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

10.000

10.000

10.000

2,55

334,46

334,46

21,24

-4,17

21,78

222,54

41,07

222,54

41,07

222,54

40,43

17,51

18,34

18,34

18,34

-3,66

12,87

12,87

818.513

401.654

818.513

401.654

818.513

401.654

1.028

1.028

548

548

12.445

12.445

548.774

353.970

548.774

353.970

548.774

353.970

1.057

1.057

564

564

12.445

12.445

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

326.003

293.333

326.003

293.333

326.003

293.333

1.087

1.087

579

579

12.445

12.445

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

71

Page 72: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -18

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

57

58

01

02

02

02

02

15

18

01

03

01

01

02

03

01

pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaII.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Alte transferuri curente interne

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Ajutoare sociale in numerar

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

I.Credite de angajament

37

37

37

529

529

529

202.444

202.444

202.444

5

3

3

50

38

50

38

50

38

218.523

218.523

218.523

218.523

218.523

218.523

77.892

70.256

77.300

69.664

12.025

12.025

64.975

57.339

300

300

592

592

199

10.000

1.600

1.600

1.550

1.550

50

50

194.307

194.307

194.307

194.307

753.220

199.990

199.410

29.795

169.615

580

3.100,00

4.110,53

31,58

31,58

-11,08

-11,08

-11,08

-11,08

867,01

184,66

186,25

147,78

195,81

-2,03

50

50

217.683

217.683

586.759

169.900

50

50

239.954

239.954

294.704

99.900

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

50

50

259.272

259.272

52.570

19.900

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

72

Page 73: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Anexa nr. 2 / 04 Pag. - mii lei -19

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8904

8904

02

01

02

04

05

30

84

85

16

01

02

03

02

03

05

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte facilitati si instrumente postaderare

II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabileII.Credite bugetare

Actiuni generale de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Masuri active pentru combaterea somajului

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Stimularea crearii de locuri de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte actiuni generale de munca

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli sistem asigurari pentru somaj

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli fond garantare pentru plata creantelor salarialeI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

2

2

-1.696

-1.696

-1.696

-1.688

-9

204.276

879

202.838

559

931.207

19.444

199

282

282

111

111

-1.322

-1.322

-1.322

-1.322

297.835

288.783

851

845

219.042

217.644

77.942

70.294

971.002

939.176

16.425

12.091

188

281

111

407.397

11.000

194.807

201.590

1.683.604

1.130.374

18.263

18.263

-5,53

-0,35

0,00

41,07

1.201,78

-10,49

186,78

73,39

20,36

11,19

51,05

1.569.917

1.153.283

21.963

21.963

1.306.252

1.112.030

23.435

23.435

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

1.092.480

1.060.655

23.579

23.579

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

73

Page 74: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2017-2022

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

8008

01

30

01

58

01

58

15

15

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Actiuni generale economice si comerciale

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeII.Credite bugetare

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

74

Page 75: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

1Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

65045602

65045602

65045602

6504560201

6504560202

6504560203

65045802

TOTAL GENERAL

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

6139

6578

Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunileSud Muntenia si Sud Vest

Sustenabilitate in mediul rural prin investitia in resurse umane

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.789.358

591.795

1.370

1.370

664

664

706

706

111

111

1.180

1.180

79

79

1.710

15.359

15.359

1.292

1.292

586

586

706

706

111

111

1.180

1.180

1

1

0

5.410

5.410

78

78

78

78

0

0

0

0

0

0

78

78

1.400

78.344

78.344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

754.112

200.882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

587.459

170.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

295.404

100.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

53.270

20.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65045602

65045602

65045602

- mii lei -

75

Page 76: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

2Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

65045802

65045802

6504580201

6504580202

6504580203

65105802

65105802

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

8212

12335

13217

Fluxuri moderne in SPO

UNIT4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru someri NON NEETs din regiunile mai putin dezvoltate

IFCA - Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea SV Oltenia - POCU/298/3/14/121507

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

1.710

1.400

1.400

310

310

347

347

1.263

1.263

100

100

2.570

2.570

2.570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400

1.400

1.400

0

0

300

300

1.000

1.000

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

170

170

10

0

0

10

10

2

2

8

8

0

0

600

600

600

100

0

0

100

100

15

15

85

85

0

0

600

600

600

100

0

0

100

100

15

15

85

85

0

0

600

600

600

100

0

0

100

100

15

15

85

85

0

0

600

600

600

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65045802

65045802

65045802

- mii lei -

76

Page 77: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

3Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

6510580201

6510580202

80045602

80045602

80045602

80045602

8004560201

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

3867

6156

6578

SEROP - Servicii de ocupare Performante - elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii

SMISPO - imbunatatirea sistemului managerial si informational al SPO

Sustenabilitate in mediul rural prin investitia in resurse umane

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

2.570

385

385

2.185

2.185

16.444

16.444

5.064

5.064

7.030

7.030

4.350

4.350

5.152

5.152

0

0

0

0

0

14.044

14.044

4.938

4.938

4.774

4.774

4.332

4.332

5.152

5.152

0

0

0

0

0

2.400

2.400

126

126

2.256

2.256

18

18

0

0

170

25

25

145

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

90

90

510

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

90

90

510

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

90

90

510

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

90

90

510

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65105802

65105802

80045602

- mii lei -

77

Page 78: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

4Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

8004560202

8004560203

80045802

80045802

80045802

80045802

80045802

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

12041

12042

12215

12271

INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare

Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul ALba Iulia - MICESA

Antreprenoriat si creativitate in tara ta - POCU /89/3/7/107785

UNIT 2 RMPD - Ucenicie si stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai putin dezvoltate

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

8.476

8.476

2.816

2.816

1.765.078

567.515

121.922

51.045

2.572

1.208

607

413

31.424

16.207

8.476

8.476

416

416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.400

2.400

1.105

1.105

1.056

1.056

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

77.300

77.300

11.989

11.989

349

349

213

213

2.397

2.397

0

0

0

0

752.640

199.410

39.591

18.000

1.562

500

201

100

11.431

5.410

0

0

0

0

586.759

169.900

69.286

20.000

612

310

193

100

11.067

5.400

0

0

0

0

294.704

99.900

0

0

0

0

0

0

6.529

3.000

0

0

0

0

52.570

19.900

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80045602

80045602

- mii lei -

78

Page 79: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

5Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

80045802

80045802

80045802

80045802

80045802

80045802

80045802

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

12272

12273

12275

12335

13215

13216

13485

Unit 2 RMD - Ucenicie si stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai dezvoltate

ACTIMOB 1 - Activare si mobilitate tineri NEETs

ALBA IULIA 360

UNIT4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru someri NON NEETs din regiunile mai putin dezvoltate

PRO ACCES RMPD ALTERNATIV - Stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor de munca pentru someri si inactivi- POCU/279/3/13/125311

OCUPARE PRIN OCUPARE - POCU/ 298/3/14/120954

ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV - ACTIVARE SI MOBILITATE TINERI NEETs - POCU/386/2/1/125314

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.668

1.470

520

520

1.944

1.099

231.170

94.315

1.249.472

329.024

2.324

1.375

118.440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

170

520

520

289

289

10.415

10.415

47.257

47.257

362

362

3.324

1.870

400

0

0

1.168

500

83.089

27.500

554.442

118.500

1.949

1.000

57.337

1.616

400

0

0

487

310

71.722

27.500

390.059

85.867

13

13

41.704

1.012

500

0

0

0

0

13.374

9.000

257.714

77.400

0

0

16.075

0

0

0

0

0

0

52.570

19.900

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

79

Page 80: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

6Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

80045802

8004580201

8004580202

8004580203

80045815

80045815

80045815

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

13905

12062

12535

PROGRAM EFICIENT DE PREGATIRE PRACTICA A STUDENTILOR IN DOMENIUL PROTECTIEI SI MONITORIZARII MEDIULUI -PROMEDIU: POCU/90/6/19/107814

Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

FAIR - PROGRAM ERASMUS+

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

70.824

15

15

266.246

85.561

1.498.532

481.654

300

300

1.181

1.181

1.170

1.170

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

9

9

9

0

0

0

0

286

286

819

819

0

0

0

0

0

0

0

3.324

15

15

12.025

12.025

64.975

64.975

300

300

592

592

581

581

11

27.500

0

0

113.286

29.795

639.354

169.615

0

0

580

580

580

580

0

30.000

0

0

88.509

25.485

498.250

144.415

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

44.255

14.985

250.449

84.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.885

2.985

44.685

16.915

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80045802

80045802

80045802

- mii lei -

80

Page 81: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

7Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

8004581501

8004581502

8004581503

80045816

80045816

8004581601

8004581602

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

12061 YOUR FIRST EURES JOB

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

11

396

396

563

563

222

222

84

84

84

84

9

9

75

75

0

9

9

0

0

0

0

14

14

14

14

1

1

13

13

0

0

0

0

0

0

0

70

70

70

70

8

8

62

62

11

199

199

282

282

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

188

281

281

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80045815

80045815

80045815

80045816

80045816

- mii lei -

81

Page 82: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

8Pag. din

Anexa nr. 4/04

8

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

80085815

80085815

8008581501

8008581502

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

12062 Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

921

921

921

921

357

357

564

564

0

0

0

0

0

0

0

0

357

357

357

357

357

357

0

0

282

282

282

282

0

0

282

282

282

282

282

282

0

0

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul

2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

80085815

80085815

- mii lei -

82

Page 83: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

1Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

4.938

2.559

2.559

1.963

1.963

416

126

126

126

126

126

126

126

126

0

0

0

0

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800456

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.938

4.938

126

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: SEROP - Servicii de ocupare Performante - elaborarea, implementarea si evaluarea strategiei de aliniere a calitatii

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

3867

02

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

5.064

2.559

2.559

1.963

1.963

542

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

83

Page 84: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

2Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare 416 126 0 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

542

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

84

Page 85: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

3Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

586

586

586

586

586

586

586

586

4

4

581

581

1

78

78

78

78

78

78

78

78

0

0

0

0

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

6504

650456

65045602

6504560201

6504560202

6504560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

586

586

78

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru reintegrarea somerilor in viata activa in regiunileSud Muntenia si Sud Vest

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6139

02

664

664

664

664

664

664

664

664

664

664

4

4

581

581

79

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

85

Page 86: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

4Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Cheltuieli neeligibile

II. Credite bugetare 1 78 0 0 0 0 0

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

79

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

86

Page 87: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

5Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

4.774

1.744

1.744

3.030

3.030

0

0

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

2.256

0

0

0

0

2.256

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800456

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.774

4.774

2.256

2.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: SMISPO - imbunatatirea sistemului managerial si informational al SPO

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6156

02

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

7.030

1.744

1.744

3.030

3.030

2.256

2.256

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

87

Page 88: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

6Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5.038

5.038

706

706

706

706

706

706

107

107

599

599

4.332

4.332

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

6504

650456

65045602

6504560201

6504560202

8004

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

5.038

5.038

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Sustenabilitate in mediul rural prin investitia in resurse umane

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

6578

02

5.056

5.056

5.056

5.056

706

706

706

706

706

706

107

107

599

599

4.350

4.350

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

88

Page 89: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

7Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

4.332

4.332

4.332

4.332

849

849

3.483

3.483

0

0

18

18

18

18

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800456

80045602

8004560201

8004560202

8004560203

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

4.350

4.350

4.350

4.350

849

849

3.483

3.483

18

18

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

Page 90: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

8Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045815

8004581501

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: FAIR - PROGRAM ERASMUS+

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12535

15

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 24 Programul Comunitar Erasmus Mundus

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

90

Page 91: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

9Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

300

300

1.000

1.000

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

6504

650458

65045802

6504580201

6504580202

6504580203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

1.400

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Fluxuri moderne in SPO

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

8212

02

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

300

300

1.000

1.000

100

100

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

91

Page 92: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

10Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

1.056

279

279

777

777

0

0

11.989

11.989

11.989

11.989

11.989

11.989

11.989

11.989

1.856

1.856

9.833

9.833

300

300

39.591

18.000

39.591

18.000

39.591

18.000

39.591

18.000

6.162

2.800

33.429

15.200

0

0

69.286

20.000

69.286

20.000

69.286

20.000

69.286

20.000

10.784

3.100

58.502

16.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

8004580203

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

1.056

1.056

11.989

11.989

39.591

18.000

69.286

20.000

0

0

0

0

Proiectul: INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12041

02

121.922

51.045

121.922

51.045

121.922

51.045

121.922

51.045

121.922

51.045

19.081

8.035

102.541

42.710

300

300

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

92

Page 93: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

11Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

49

49

49

49

49

49

7

7

42

42

349

349

349

349

349

349

349

349

66

66

283

283

1.562

500

1.562

500

1.562

500

1.562

500

234

75

1.328

425

612

310

612

310

612

310

612

310

92

45

520

265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

49

49

349

349

1.562

500

612

310

0

0

0

0

Proiectul: Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul ALba Iulia - MICESA

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12042

02

2.572

1.208

2.572

1.208

2.572

1.208

2.572

1.208

2.572

1.208

399

193

2.173

1.015

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

93

Page 94: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

12Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

213

213

213

213

213

213

213

32

32

181

181

201

100

201

100

201

100

201

100

30

15

171

85

193

100

193

100

193

100

193

100

29

15

164

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

213

213

201

100

193

100

0

0

0

0

Proiectul: Antreprenoriat si creativitate in tara ta - POCU /89/3/7/107785

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12215

02

607

413

607

413

607

413

607

413

607

413

91

62

516

351

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

94

Page 95: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

13Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.397

2.397

2.397

2.397

2.397

2.397

2.397

2.397

582

582

1.815

1.815

11.431

5.410

11.431

5.410

11.431

5.410

11.431

5.410

1.715

813

9.716

4.597

11.067

5.400

11.067

5.400

11.067

5.400

11.067

5.400

1.660

800

9.407

4.600

6.529

3.000

6.529

3.000

6.529

3.000

6.529

3.000

979

450

5.550

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

2.397

2.397

11.431

5.410

11.067

5.400

6.529

3.000

0

0

Proiectul: UNIT 2 RMPD - Ucenicie si stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai putin dezvoltate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12271

02

31.424

16.207

31.424

16.207

31.424

16.207

31.424

16.207

31.424

16.207

4.936

2.645

26.488

13.562

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

95

Page 96: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

14Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

170

170

170

170

170

170

170

119

119

51

51

1.870

400

1.870

400

1.870

400

1.870

400

374

80

1.496

320

1.616

400

1.616

400

1.616

400

1.616

400

323

80

1.293

320

1.012

500

1.012

500

1.012

500

1.012

500

202

100

810

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

170

170

1.870

400

1.616

400

1.012

500

0

0

Proiectul: Unit 2 RMD - Ucenicie si stagii pentru tineri NEETs din regiunile mai dezvoltate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12272

02

4.668

1.470

4.668

1.470

4.668

1.470

4.668

1.470

4.668

1.470

1.018

379

3.650

1.091

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

96

Page 97: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

15Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

520

520

520

520

520

520

520

520

45

45

475

475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

520

520

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: ACTIMOB 1 - Activare si mobilitate tineri NEETs

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12273

02

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

45

45

475

475

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

97

Page 98: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

16Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

289

289

289

289

289

289

289

44

44

245

245

1.168

500

1.168

500

1.168

500

1.168

500

175

75

993

425

487

310

487

310

487

310

487

310

73

45

414

265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

289

289

1.168

500

487

310

0

0

0

0

Proiectul: ALBA IULIA 360

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12275

02

1.944

1.099

1.944

1.099

1.944

1.099

1.944

1.099

1.944

1.099

292

164

1.652

935

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

98

Page 99: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

17Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

INVATAMANT

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.415

10.415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.415

10.415

83.099

27.510

10

10

10

10

10

10

2

2

8

8

83.089

27.500

71.822

27.600

100

100

100

100

100

100

15

15

85

85

71.722

27.500

13.474

9.100

100

100

100

100

100

100

15

15

85

85

13.374

9.000

52.670

20.000

100

100

100

100

100

100

15

15

85

85

52.570

19.900

5004

6504

650458

65045802

6504580201

6504580202

8004

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

10.415

10.415

83.099

27.510

71.822

27.600

13.474

9.100

52.670

20.000

Proiectul: UNIT4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru someri NON NEETs din regiunile mai putin dezvoltate

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12335

02

231.480

94.625

231.480

94.625

310

310

310

310

310

310

47

47

263

263

231.170

94.315

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

99

Page 100: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

18Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.415

10.415

10.415

10.415

1.618

1.618

8.797

8.797

83.089

27.500

83.089

27.500

12.463

4.125

70.626

23.375

71.722

27.500

71.722

27.500

10.758

4.125

60.964

23.375

13.374

9.000

13.374

9.000

2.006

1.200

11.368

7.800

52.570

19.900

52.570

19.900

7.885

2.985

44.685

16.915

800458

80045802

8004580201

8004580202

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

231.170

94.315

231.170

94.315

34.730

14.053

196.440

80.262

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Page 101: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

19Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47.257

47.257

47.257

47.257

47.257

47.257

47.257

47.257

7.100

7.100

40.157

40.157

554.442

118.500

554.442

118.500

554.442

118.500

554.442

118.500

83.240

17.537

471.202

100.963

390.059

85.867

390.059

85.867

390.059

85.867

390.059

85.867

58.533

12.773

331.526

73.094

257.714

77.400

257.714

77.400

257.714

77.400

257.714

77.400

38.657

11.735

219.057

65.665

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

47.257

47.257

554.442

118.500

390.059

85.867

257.714

77.400

0

0

Proiectul: PRO ACCES RMPD ALTERNATIV - Stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor de munca pentru someri si inactivi- POCU/279/3/13/125311

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13215

02

1.249.472

329.024

1.249.472

329.024

1.249.472

329.024

1.249.472

329.024

1.249.472

329.024

187.530

49.145

1.061.942

279.879

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

101

Page 102: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

20Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

362

362

362

362

362

362

362

362

55

55

307

307

1.949

1.000

1.949

1.000

1.949

1.000

1.949

1.000

292

150

1.657

850

13

13

13

13

13

13

13

13

2

2

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

362

362

1.949

1.000

13

13

0

0

0

0

Proiectul: OCUPARE PRIN OCUPARE - POCU/ 298/3/14/120954

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13216

02

2.324

1.375

2.324

1.375

2.324

1.375

2.324

1.375

2.324

1.375

349

207

1.975

1.168

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

102

Page 103: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

21Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

INVATAMANT

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

170

170

170

170

170

170

170

25

25

145

145

600

600

600

600

600

600

600

600

90

90

510

510

600

600

600

600

600

600

600

600

90

90

510

510

600

600

600

600

600

600

600

600

90

90

510

510

600

600

600

600

600

600

600

600

90

90

510

510

5010

6510

651058

65105802

6510580201

6510580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

170

170

600

600

600

600

600

600

600

600

Proiectul: IFCA - Informare, consiliere, formare, angajare pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea SV Oltenia - POCU/298/3/14/121507

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13217

02

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

2.570

385

385

2.185

2.185

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

103

Page 104: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

22Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.324

3.324

3.324

3.324

3.324

3.324

3.324

3.324

505

505

2.819

2.819

57.337

27.500

57.337

27.500

57.337

27.500

57.337

27.500

8.601

4.125

48.736

23.375

41.704

30.000

41.704

30.000

41.704

30.000

41.704

30.000

6.255

4.500

35.449

25.500

16.075

10.000

16.075

10.000

16.075

10.000

16.075

10.000

2.411

1.500

13.664

8.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

3.324

3.324

57.337

27.500

41.704

30.000

16.075

10.000

0

0

Proiectul: ACTIMOB 2 RMPD ALTERNATIV - ACTIVARE SI MOBILITATE TINERI NEETs - POCU/386/2/1/125314

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13485

02

118.440

70.824

118.440

70.824

118.440

70.824

118.440

70.824

118.440

70.824

17.772

10.630

100.668

60.194

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

104

Page 105: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

23Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

15

15

15

15

15

15

3

3

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045802

8004580201

8004580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: PROGRAM EFICIENT DE PREGATIRE PRACTICA A STUDENTILOR IN DOMENIUL PROTECTIEI SIMONITORIZARII MEDIULUI -PROMEDIU: POCU/90/6/19/107814

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

13905

02

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3

3

12

12

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

105

Page 106: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

24Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Fond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

581

581

581

581

581

581

581

188

188

282

282

111

111

580

580

580

580

580

580

580

580

188

188

281

281

111

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045815

8004581501

8004581502

8004581503

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

9

9

357

357

863

863

862

862

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Interoperabilitatea Europeana pentru Institutiile de Asigurari Sociale din Romania (ESSIR)

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12062

44

2.091

2.091

1.170

1.170

1.170

1.170

1.170

1.170

1.170

1.170

385

385

563

563

222

222

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 86 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

106

Page 107: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

25Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

0

0

282

282

282

282

282

282

282

282

0

0

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

0

0

282

282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5008

8008

800858

80085815

8008581501

8008581502

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

921

921

921

921

921

921

921

921

357

357

564

564

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Page 108: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

26Pag. din

Anexa nr. 4/04/01

26

Alte facilitati si instrumente postaderareFond de finantare:

BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

14

14

14

14

14

14

14

14

1

1

13

13

70

70

70

70

70

70

70

70

8

8

62

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5004

8004

800458

80045816

8004581601

8004581602

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

14

14

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: YOUR FIRST EURES JOB

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12061

15

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

9

9

75

75

Ministerul Muncii si Justitiei SocialeProgram/ facilitate/ instrument: 99 Alte programe / facilitati

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul 2016

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

108

Page 109: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 1 d

in 4

21

1137

0190

1853

1853

1853

1853

1853Pro

g.

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mas

uri

act

ive

des

tin

ate

stim

ula

rii

ocu

par

ii f

orte

i d

e m

un

ca

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

987

.427

961

.211

987

.427

961

.211

337

.241

327

.159

1.7

02.1

49

1.1

48.9

19

1.7

01.8

67

1.1

48.6

37

282

282

1.0

24.3

79

471

.149

1.5

91.8

80

1.1

75.2

46

1.5

91.8

80

1.1

75.2

46

898

.910

482

.051

1.3

29.6

87

1.1

35.4

65

1.3

29.6

87

1.1

35.4

65

629

.171

434

.367

1.1

16.0

59

1.0

84.2

34

1.1

16.0

59

1.0

84.2

34

407

.843

375

.173

6.7

27.2

02

5.5

05.0

75

6.7

26.9

20

5.5

04.7

93

282

282

3.2

97.5

44

2.0

89.8

99

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

109

Page 110: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 2 d

in 4

21

1137

0190

1853

1853

1853

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1854

1855

1855

1855

1855Pro

g.

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mas

uri

pas

ive

acor

dat

e so

mer

ilor

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Man

agem

ent

si a

dm

inis

trat

ia

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

337

.241

327

.159

482

.754

475

.844

482

.754

475

.844

151

.007

1.0

24.3

79

471

.149

487

.760

487

.760

487

.760

487

.760

171

.465

898

.910

482

.051

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

190

.039

629

.171

434

.367

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

196

.113

407

.843

375

.173

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

203

.669

3.2

97.5

44

2.0

89.8

99

2.4

13.4

18

2.4

06.5

08

2.4

13.4

18

2.4

06.5

08

912

.293

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

110

Page 111: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 3 d

in 4

21

1137

0190

1855

1855

1855

1855

1856

1856

1856

1856

1856

1856

1856

1856

1857

1857

1857Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Fon

du

l d

e ga

ran

tare

pen

tru

pla

ta c

rean

telo

r sa

lari

ale

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

fon

d s

omaj

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Eu

rop

ean

In

tero

per

abil

ity

for

Soc

ial

Sec

uri

ty I

nst

itu

tion

s in

Rom

ania

TO

TA

L P

RO

GR

AM

Den

um

ire

146

.092

151

.007

146

.092

16.

425

12.

116

16.

425

12.

116

171

.465

171

.465

171

.465

18.

263

18.

263

18.

263

18.

263

190

.264

190

.039

190

.264

21.

963

21.

963

21.

963

21.

963

196

.695

196

.113

196

.695

23.

435

23.

435

23.

435

23.

435

204

.514

203

.669

204

.514

23.

579

23.

579

23.

579

23.

579

909

.030

912

.293

909

.030

103

.665

99.

356

103

.665

99.

356

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

111

Page 112: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

An

exa

nr.

5 /

04

Pag

. 4 d

in 4

21

1137

0190

1857

1857

1857

1857

1857Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

282

282

282

282

282

282

282

282

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

17E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

18P

rop

un

eri

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Est

imar

i 20

22

112

Page 113: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

Mu

nci

i si

Ju

stit

iei

Soc

iale

PR

OG

RA

M :

Mas

uri

act

ive

des

tin

ate

stim

ula

rii

ocu

par

ii f

orte

i d

e m

un

ca

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

isi

pro

pu

ne

sa s

por

easc

a sa

nse

le d

e oc

up

are

a p

erso

anel

or i

nre

gist

rate

in

evi

den

tele

AN

OF

M, p

rin

aco

rdar

ea d

e m

asu

ri p

erso

nal

izat

e, a

dap

tate

pro

filu

lui

ind

ivid

ual

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

337

.241

327

.159

1.0

24.3

79

471

.149

898

.910

482

.051

629

.171

434

.367

407

.843

375

.173

3.2

97.5

44

2.0

89.8

99

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

113

Page 114: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 2

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

am

5004

5004

5004

6504

6504

6504

6504

20

6504

20

6504

20

6504

40

6504

40

6504

40

6504

51

Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

INV

AT

AM

AN

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

V S

UB

VE

NT

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

337

.241

327

.159

36.

339

33.

975

5.4

89

4.9

81

7.0

50

6.7

74

1.0

24.3

79

471

.149

51.

800

51.

800

6.0

00

6.0

00

20.

000

20.

000

898

.910

482

.051

54.

805

54.

805

6.8

65

6.8

65

22.

140

22.

140

629

.171

434

.367

54.

805

54.

805

6.8

65

6.8

65

22.

140

22.

140

407

.843

375

.173

56.

248

56.

248

6.9

77

6.9

77

23.

471

23.

471

3.2

97.5

44

2.0

89.8

99

253

.997

251

.633

32.

196

31.

688

94.

801

94.

525

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

114

Page 115: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 3

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

am

6504

51

6504

51

6504

57

6504

57

6504

57

6804

6804

6804

6804

57

6804

57

6804

57

8004

8004

8004

8004

20

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

22.

000

20.

701

1.8

00

1.5

19

3.1

17

3.1

17

3.1

17

3.1

17

297

.785

290

.067

24.

000

24.

000

1.8

00

1.8

00

13.

542

13.

542

13.

542

13.

542

959

.037

405

.807

24.

000

24.

000

1.8

00

1.8

00

25.

542

25.

542

25.

542

25.

542

818

.563

401

.704

24.

000

24.

000

1.8

00

1.8

00

25.

542

25.

542

25.

542

25.

542

548

.824

354

.020

24.

000

24.

000

1.8

00

1.8

00

25.

542

25.

542

25.

542

25.

542

326

.053

293

.383

118

.000

116

.701

9.0

00

8.7

19

93.

285

93.

285

93.

285

93.

285

2.9

50.2

62

1.7

44.9

81

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

115

Page 116: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 4

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

Cod

p

rogr

am

8004

20

8004

20

8004

40

8004

40

8004

40

8004

51

8004

51

8004

51

8004

57

8004

57

8004

57

8004

58

8004

58

8004

58

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

V S

UB

VE

NT

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

851

845

519

443

218

.523

218

.523

77.

892

70.

256

1.0

00

1.0

00

500

500

10.

000

10.

000

194

.307

194

.307

753

.230

200

.000

1.0

28

1.0

28

548

548

12.

445

12.

445

217

.683

217

.683

586

.859

170

.000

1.0

57

1.0

57

564

564

12.

445

12.

445

239

.954

239

.954

294

.804

100

.000

1.0

87

1.0

87

579

579

12.

445

12.

445

259

.272

259

.272

52.

670

20.

000

5.0

23

5.0

17

2.7

10

2.6

34

47.

335

47.

335

1.1

29.7

39

1.1

29.7

39

1.7

65.4

55

560

.256

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

116

Page 117: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 5

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

3

185

4

Cod

p

rogr

am

5844

5845Cod

in

dic

ator

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Gra

dul

de o

cupa

re a

l tu

turo

r pe

rsoa

nelo

r în

cău

tare

a un

ui l

oc d

e m

uncă

afl

ate

în e

vide

nța

AN

OF

M

Pon

dere

a ti

neri

lor

cu v

ârst

a m

ai m

ică

de 2

5 de

ani

car

e oc

upă

un l

oc d

e m

uncă

, par

tici

pă l

a un

cur

s de

for

mar

e pr

ofes

iona

lă, î

nche

ie u

n co

ntra

ct d

e uc

enic

ie l

a lo

cul

de m

uncă

sau

inc

heie

un

cont

ract

de

stag

iu

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Mas

uri

pas

ive

acor

dat

e so

mer

ilor

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

100

100 36

68

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

117

Page 118: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 6

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

4

Cod

p

rogr

am

5004

5004Cod

in

dic

ator

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Ind

emn

izat

ia d

e so

maj

si

ven

itu

l d

e co

mp

leta

re s

e ac

ord

a p

erso

anel

or c

are

nu

au

un

loc

de

mu

nca

, nu

rea

lize

aza

ven

itu

ri s

i ca

re

ind

epli

nes

c co

nd

itii

le p

reva

zute

de

legi

slat

ia p

entr

u a

cord

area

ace

stor

a

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

482

.754

475

.844

482

.754

487

.760

487

.760

487

.760

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

480

.968

2.4

13.4

18

2.4

06.5

08

2.4

13.4

18

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

118

Page 119: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 7

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

4

Cod

p

rogr

am

5004

6804

6804

6804

6804

20

6804

20

6804

20

6804

51

6804

51

6804

51

6804

57

6804

57

6804

57

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

X A

SIS

TE

NT

A S

OC

IAL

A

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

475

.844

482

.754

475

.844

3.1

39

2.9

00

90.

032

90.

032

389

.583

382

.912

487

.760

487

.760

487

.760

2.7

79

2.7

79

88.

559

88.

559

396

.422

396

.422

480

.968

480

.968

480

.968

3.9

01

3.9

01

86.

976

86.

976

390

.091

390

.091

480

.968

480

.968

480

.968

3.9

01

3.9

01

86.

976

86.

976

390

.091

390

.091

480

.968

480

.968

480

.968

3.9

01

3.9

01

86.

976

86.

976

390

.091

390

.091

2.4

06.5

08

2.4

13.4

18

2.4

06.5

08

17.

621

17.

382

439

.519

439

.519

1.9

56.2

78

1.9

49.6

07

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

119

Page 120: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 8

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

4

185

5

Cod

p

rogr

am

5846Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Pon

dere

a ș

omer

ilor

ind

emni

zaț

i în

tot

al s

omer

i %

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Man

agem

ent

si a

dm

inis

trat

ia

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

100

100 20

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

120

Page 121: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 9

din

17

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

5004

5004

5004

6504

6504Cod

in

dic

ator

Din

bu

getu

l as

igu

rari

lor

pen

tru

som

aj s

un

t as

igu

rate

ch

eltu

ieli

le d

e or

gan

izar

e si

fu

nct

ion

are

a A

NO

FM

si

stru

ctu

rilo

r sa

le

teri

tori

ale

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

INV

AT

AM

AN

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

151

.007

146

.092

151

.007

146

.092

1.6

18

171

.465

171

.465

171

.465

171

.465

4.3

28

190

.039

190

.264

190

.039

190

.264

3.2

78

196

.113

196

.695

196

.113

196

.695

3.1

27

203

.669

204

.514

203

.669

204

.514

3.1

87

912

.293

909

.030

912

.293

909

.030

15.

538

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

121

Page 122: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

0 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

6504

6504

10

6504

10

6504

10

6504

20

6504

20

6504

20

6504

59

6504

59

6504

59

6504

71

6504

71

6504

71

6804

6804Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

1.6

16

713

713

850

850 6 6 49

47

149

.339

4.3

28

1.2

46

1.2

46

1.0

00

1.0

00

2.0

82

2.0

82

165

.537

3.2

78

1.5

78

1.5

78

1.0

00

1.0

00

700

700

186

.711

3.1

27

1.4

27

1.4

27

1.0

00

1.0

00

700

700

192

.936

3.1

87

1.4

87

1.4

87

1.0

00

1.0

00

700

700

200

.432

15.

536

6.4

51

6.4

51

4.8

50

4.8

50 6 6

4.2

31

4.2

29

894

.955

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

122

Page 123: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

1 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

6804

6804

10

6804

10

6804

10

6804

20

6804

20

6804

20

6804

30

6804

30

6804

30

6804

59

6804

59

6804

59

6804

71

6804

71

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

II D

OB

AN

ZI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E N

EF

INA

NC

IAR

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

144

.438

120

.127

120

.127

23.

318

20.

164

100 23

1.0

09

1.0

09

4.7

85

165

.537

135

.741

135

.741

24.

240

24.

240

100

100

1.0

00

1.0

00

4.4

56

186

.936

152

.871

152

.871

28.

365

28.

365

100

100

1.0

00

1.0

00

4.3

75

193

.518

159

.787

159

.787

28.

031

28.

031

100

100

1.0

00

1.0

00

4.0

18

201

.277

166

.546

166

.546

29.

031

29.

031

100

100

1.0

00

1.0

00

3.7

55

891

.706

735

.072

735

.072

132

.985

129

.831

500

423

5.0

09

5.0

09

21.

389

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

123

Page 124: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

2 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

5

Cod

p

rogr

am

6804

71

8004

8004

8004

8004

55

8004

55

8004

55

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

3.1

15 50

38

50

38

100

100

4.4

56

1.6

00

1.6

00

1.6

00

1.6

00

100

100

4.6

00 50

50

50

50

100

100

4.6

00 50

50

50

50

100

100

4.6

00 50

50

50

50

100

100

21.

371

1.8

00

1.7

88

1.8

00

1.7

88

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

124

Page 125: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

3 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

6

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

PR

OG

RA

M :

Fon

du

l d

e ga

ran

tare

pen

tru

pla

ta c

rean

telo

r sa

lari

ale

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Din

Fon

du

l d

e ga

ran

tare

se

asig

ura

pla

ta c

rean

telo

r sa

lari

ale

ce r

ezu

lta

din

con

trac

tele

in

div

idu

ale

de

mu

nca

si

cole

ctiv

e d

e m

un

ca i

nch

eiat

e d

e sa

lari

ati

cu a

nga

jato

ri a

flat

i in

in

solv

enta

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

16.

425

12.

116

18.

263

18.

263

21.

963

21.

963

23.

435

23.

435

23.

579

23.

579

103

.665

99.

356

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

125

Page 126: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

4 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

6

Cod

p

rogr

am

5004

5004

5004

6404

6404

6404

6404

10

6404

10

6404

10

6404

20

6404

20

6404

20

6404

59

6404

59

Cod

in

dic

ator

Bu

get

fon

d s

omaj

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R P

EN

TR

U S

OM

AJ

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

CH

EL

TU

IEL

ILE

FO

ND

UL

UI

DE

GA

RA

NT

AR

E P

EN

TR

U P

LA

TA

CR

EA

NT

EL

OR

SA

LA

RIA

LE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

CH

EL

TU

IEL

I D

E P

ER

SO

NA

L

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

I B

UN

UR

I S

I S

ER

VIC

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

I A

LT

E C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

16.

425

12.

116

16.

425

12.

116

1.0

22

1.0

22

291 90

15.

112

18.

263

18.

263

18.

263

18.

263

3.0

13

3.0

13

250

250

15.

000

21.

963

21.

963

21.

963

21.

963

3.2

75

3.2

75

284

284

18.

404

23.

435

23.

435

23.

435

23.

435

3.4

19

3.4

19

297

297

19.

719

23.

579

23.

579

23.

579

23.

579

3.5

63

3.5

63

297

297

19.

719

103

.665

99.

356

103

.665

99.

356

14.

292

14.

292

1.4

19

1.2

18

87.

954

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

126

Page 127: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

5 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

6

185

7

Cod

p

rogr

am

6404

59

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Eu

rop

ean

In

tero

per

abil

ity

for

Soc

ial

Sec

uri

ty I

nst

itu

tion

s in

Rom

ania

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

11.

004

100

100

15.

000

100

100

18.

404

100

100

19.

719

100

100

19.

719

100

100

83.

846

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

127

Page 128: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

6 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

7

Cod

p

rogr

am

5008

5008

5008

8008

8008Cod

in

dic

ator

EE

SS

I es

te u

n p

roie

ct d

in d

omen

iul

teh

nol

ogie

i in

form

atie

i si

a c

omu

nic

atii

lor

care

con

sta

in p

rin

cip

al, i

n d

ezvo

ltar

ea u

nu

i si

stem

in

form

atic

ce

con

ecte

ază

adm

inis

trat

iile

sta

telo

r m

emb

re r

esp

onsa

bil

e d

e se

curi

tate

soc

ială

pen

tru

sch

imb

uri

le

elec

tron

ice

de

dat

e

Dat

a in

cep

erii

:

Dat

a in

chid

erii

:

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Fon

du

ri e

xter

ne

ner

amb

urs

abil

e

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

NE

RA

MB

UR

SA

BIL

E

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

282

282

282

282

282

282

282

282

282

282

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

128

Page 129: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

5 /

04/

01P

ag. 1

7 d

in 1

7

21

Cod

11

3701

90

o

rdon

ator

185

7

Cod

p

rogr

am

8008

8008

58

8008

58

8008

58

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

CO

ME

NT

AR

II :

282

282

282

100

100

282

282

282

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

18E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21E

stim

ari

2022

Rea

liza

ri p

ana

2017

Pro

pu

ner

i 20

19

129

Page 130: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.38

0

2.38

0

1.44

0

1.44

0

1.44

0

940

419

160

190 69 521

3.97

3

3.97

3

811

811

811

3.16

2

189

152 37

2.97

3

7.42

8

7.42

8

890

890

890

6.53

8

790

200

590

5.74

8

2.38

0

2.38

0

1.44

0

1.44

0

1.44

0

940

419

160

190 69 521

5.64

5

5.64

5

811

811

811

4.83

4

1.59

8

1.37

9

219

3.23

6

7.42

8

7.42

8

890

890

890

6.53

8

790

200

590

5.74

8

5.78

5

5.78

5

710

710

710

5.07

5

1.57

5

500

375

600

100

3.50

0

6.01

0

6.01

0

710

710

710

5.30

0

1.80

0

500

600

600

100

3.50

0

6.01

0

6.01

0

710

710

710

5.30

0

1.80

0

500

600

600

100

3.50

0

5.42

8

5.42

8

710

710

710

4.71

8

1.21

8

500

100

600 18

3.50

0

5.16

5

5.16

5

710

710

710

4.45

5

1.20

0

500

100

600

3.25

5

6.01

0

6.01

0

710

710

710

5.30

0

1.80

0

500

600

600

100

3.50

0

20 20 20 2 2 18

31.8

31

31.8

31

5.27

1

5.27

1

5.27

1

26.5

60

6.80

0

1.50

0

2.31

4

1.99

0

996

19.7

60

31.8

31

31.8

31

5.27

1

5.27

1

5.27

1

26.5

60

6.80

0

1.50

0

2.31

4

1.99

0

996

19.7

60

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

01 C

onst

ruct

ii

5004

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5004

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5004

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5004

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

130

Page 131: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2.38

0

2.38

0

1.44

0

1.44

0

1.44

0

940

419

160

190 69 521

3.97

3

3.97

3

811

811

811

3.16

2

189

152 37

2.97

3

7.42

8

7.42

8

890

890

890

6.53

8

790

200

590

5.74

8

2.38

0

2.38

0

1.44

0

1.44

0

1.44

0

940

419

160

190 69 521

5.64

5

5.64

5

811

811

811

4.83

4

1.59

8

1.37

9

219

3.23

6

7.42

8

7.42

8

890

890

890

6.53

8

790

200

590

5.74

8

5.78

5

5.78

5

710

710

710

5.07

5

1.57

5

500

375

600

100

3.50

0

6.01

0

6.01

0

710

710

710

5.30

0

1.80

0

500

600

600

100

3.50

0

6.01

0

6.01

0

710

710

710

5.30

0

1.80

0

500

600

600

100

3.50

0

5.42

8

5.42

8

710

710

710

4.71

8

1.21

8

500

100

600 18

3.50

0

5.16

5

5.16

5

710

710

710

4.45

5

1.20

0

500

100

600

3.25

5

6.01

0

6.01

0

710

710

710

5.30

0

1.80

0

500

600

600

100

3.50

0

20 20 20 2 2 18

31.8

31

31.8

31

5.27

1

5.27

1

5.27

1

26.5

60

6.80

0

1.50

0

2.31

4

1.99

0

996

19.7

60

31.8

31

31.8

31

5.27

1

5.27

1

5.27

1

26.5

60

6.80

0

1.50

0

2.31

4

1.99

0

996

19.7

60

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

01 C

onst

ruct

ii

5004

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5004

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5004

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5004

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

131

Page 132: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

132

Page 133: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

916

916

566

566

566

350

350

160

190

540

540

388

388

388

152

152

152

550

550

350

350

350

200

200

200

916

916

566

566

566

350

350

160

190

1.76

7

1.76

7

388

388

388

1.37

9

1.37

9

1.37

9

550

550

350

350

350

200

200

200

1.17

5

1.17

5

200

200

200

975

975

375

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

900

900

200

200

200

700

700

100

600

900

900

200

200

200

700

700

100

600

1.40

0

1.40

0

200

200

200

1.20

0

1.20

0

600

600

2 2 2 2 2

6.20

8

6.20

8

1.90

4

1.90

4

1.90

4

4.30

4

4.30

4

2.31

4

1.99

0

6.20

8

6.20

8

1.90

4

1.90

4

1.90

4

4.30

4

4.30

4

2.31

4

1.99

0

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5004

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

-mii

lei

-

133

Page 134: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II

69 69 69 69 69

37 37 37 37 37

608

608 18 18 18 590

590

590

69 69 69 69 69

219

219

219

219

219

608

608 18 18 18 590

590

590

110

110 10 10 10 100

100

100

110

110 10 10 10 100

100

100

110

110 10 10 10 100

100

10028 28 10 10 10 18 18 18

10 10 10 10 10110

110 10 10 10 100

100

100

1.04

4

1.04

4 48 48 48 996

996

996

1.04

4

1.04

4 48 48 48 996

996

996

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7101

Act

ive

fixe

5004

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

134

Page 135: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

1.39

5

1.39

5

874

874

874

521

521

3.39

6

3.39

6

423

423

423

2.97

3

2.97

3

6.27

0

6.27

0

522

522

522

5.74

8

5.74

8

1.39

5

1.39

5

874

874

874

521

521

3.65

9

3.65

9

423

423

423

3.23

6

3.23

6

6.27

0

6.27

0

522

522

522

5.74

8

5.74

8

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

3.75

5

3.75

5

500

500

500

3.25

5

3.25

5

4.00

0

4.00

0

500

500

500

3.50

0

3.50

0

18 18 18 18

23.0

79

23.0

79

3.31

9

3.31

9

3.31

9

19.7

60

19.7

60

23.0

79

23.0

79

3.31

9

3.31

9

3.31

9

19.7

60

19.7

60

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5004

BU

GE

TU

L A

SIG

UR

AR

ILO

R

PE

NT

RU

SO

MA

J

5004

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

5004

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

5004

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

5004

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5004

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

135

Page 136: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

5

1.55

5

1.44

0

1.44

0

1.44

0

115 60 9 51 55

858

858

811

811

811 47 47 47

2.97

2

2.97

2

890

890

890

2.08

2

2.08

2

1.55

5

1.55

5

1.44

0

1.44

0

1.44

0

115 60 9 51 55

860

860

811

811

811 49 49 49

2.97

2

2.97

2

890

890

890

2.08

2

2.08

2

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

2 2 2 2 2

9.61

7

9.61

7

5.27

1

5.27

1

5.27

1

4.34

6

709

358

351

3.63

7

9.61

7

9.61

7

5.27

1

5.27

1

5.27

1

4.34

6

709

358

351

3.63

7

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

5 --

IN

VA

TA

MA

NT

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6504

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

6504

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6504

7101

Act

ive

fixe

6504

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6504

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6504

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

136

Page 137: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II

825

825

825

359

151

139 69 466

3.11

5

3.11

5

3.11

5

142

105 37

2.97

3

4.45

6

4.45

6

4.45

6

790

200

590

3.66

6

825

825

825

359

151

139 69 466

4.78

5

4.78

5

4.78

5

1.54

9

1.33

0

219

3.23

6

4.45

6

4.45

6

4.45

6

790

200

590

3.66

6

4.37

5

4.37

5

4.37

5

1.37

5

500

275

500

100

3.00

0

4.60

0

4.60

0

4.60

0

1.60

0

500

500

500

100

3.00

0

4.60

0

4.60

0

4.60

0

1.60

0

500

500

500

100

3.00

0

4.01

8

4.01

8

4.01

8

1.01

8

500

500 18

3.00

0

3.75

5

3.75

5

3.75

5

1.00

0

500

500

2.75

5

4.60

0

4.60

0

4.60

0

1.60

0

500

500

500

100

3.00

0

18 18 18 18

22.2

14

22.2

14

22.2

14

6.09

1

1.50

0

1.95

6

1.63

9

996

16.1

23

22.2

14

22.2

14

22.2

14

6.09

1

1.50

0

1.95

6

1.63

9

996

16.1

23

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

8 --

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6804

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6804

7101

Act

ive

fixe

6804

7101

01

Con

stru

ctii

6804

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6804

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6804

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6804

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

137

Page 138: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 9

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

5

1.55

5

1.44

0

1.44

0

1.44

0

115 60 9 51 55 825

825

858

858

811

811

811 47 47 47

3.11

5

3.11

5

2.97

2

2.97

2

890

890

890

2.08

2

2.08

2

4.45

6

4.45

6

1.55

5

1.55

5

1.44

0

1.44

0

1.44

0

115 60 9 51 55 825

825

860

860

811

811

811 49 49 49

4.78

5

4.78

5

2.97

2

2.97

2

890

890

890

2.08

2

2.08

2

4.45

6

4.45

6

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

4.37

5

4.37

5

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

4.60

0

4.60

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

4.60

0

4.60

0

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

4.01

8

4.01

8

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

3.75

5

3.75

5

1.41

0

1.41

0

710

710

710

700

200

100

100

500

4.60

0

4.60

0

2 2 2 2 2 18 18

9.61

7

9.61

7

5.27

1

5.27

1

5.27

1

4.34

6

709

358

351

3.63

7

22.2

14

22.2

14

9.61

7

9.61

7

5.27

1

5.27

1

5.27

1

4.34

6

709

358

351

3.63

7

22.2

14

22.2

14

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii65

00 I

NV

AT

AM

AN

T

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

6504

5101

Tra

nsfe

ruri

cur

ente

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re i

nsti

tuti

i pu

blic

e

6504

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6504

7101

Act

ive

fixe

6504

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6504

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6504

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

6804

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A

-mii

lei

-

138

Page 139: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 10

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

EP

E G

RU

PE

DE

IN

VE

ST

ITII

SI

SU

RS

E D

E F

INA

NT

AR

E

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EA

nexa

nr.

6 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

017

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

201

9

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

2

022

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

825

359

151

139 69 466

3.11

5

142

105 37

2.97

3

4.45

6

790

200

590

3.66

6

825

359

151

139 69 466

4.78

5

1.54

9

1.33

0

219

3.23

6

4.45

6

790

200

590

3.66

6

4.37

5

1.37

5

500

275

500

100

3.00

0

4.60

0

1.60

0

500

500

500

100

3.00

0

4.60

0

1.60

0

500

500

500

100

3.00

0

4.01

8

1.01

8

500

500 18

3.00

0

3.75

5

1.00

0

500

500

2.75

5

4.60

0

1.60

0

500

500

500

100

3.00

0

18 18

22.2

14

6.09

1

1.50

0

1.95

6

1.63

9

996

16.1

23

22.2

14

6.09

1

1.50

0

1.95

6

1.63

9

996

16.1

23

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6804

7101

Act

ive

fixe

6804

7101

01

Con

stru

ctii

6804

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6804

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6804

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6804

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

139

Page 140: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 1

a.A

chiz

itii

de

imob

ile

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 1

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

1A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Tot

al 2

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

1.50

0

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

04 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0471

01 A

ctiv

e fi

xe

6804

7101

01

Con

stru

ctii

140

Page 141: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 2

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

916

626

626

566

566

566 60 60 9 51 290

290

290

290

540

435

435

388

388

388 47 47 47 105

105

105

105

550

350

350

350

350

350

200

200

200

200

916

626

626

566

566

566 60 60 9 51 290

290

290

290

1.76

7

437

437

388

388

388 49 49 49

1.33

0

1.33

0

1.33

0

1.33

0

550

350

350

350

350

350

200

200

200

200

1.17

5

400

400

200

200

200

200

200

100

100

775

775

775

775

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

900

400

400

200

200

200

200

200

100

100

500

500

500

500

900

400

400

200

200

200

200

200

100

100

500

500

500

500

1.40

0

400

400

200

200

200

200

200

100

100

1.00

0

1.00

0

1.00

0

1.00

0

2 2 2 2 2 2

Tot

al 2

6.20

8

2.61

3

2.61

3

1.90

4

1.90

4

1.90

4

709

709

358

351

3.59

5

3.59

5

3.59

5

3.59

5

6.20

8

2.61

3

2.61

3

1.90

4

1.90

4

1.90

4

709

709

358

351

3.59

5

3.59

5

3.59

5

3.59

5

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

AD

MIN

IST

RA

TIE

I P

UB

LIC

E65

0451

01 T

rans

feru

ri c

uren

te

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re

inst

itut

ii p

ubli

ce65

0471

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6504

7101

Act

ive

fixe

6504

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt65

0471

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

04 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0471

01 A

ctiv

e fi

xe

141

Page 142: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 3

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

01

34

56

78

9

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

6 /

04/

01

I II I II

151

139

105

200

151

139

1.33

020

027

5

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Tot

al 2

1.95

6

1.63

91.

956

1.63

9

6804

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt68

0471

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

142

Page 143: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 4

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

69 69 69 69 69 69

37 37 37 37 37 37

608 18 18 18 18 18 590

590

590

590

590

69 69 69 69 69 69

219

219

219

219

219

219

608 18 18 18 18 18 590

590

590

590

590

110 10 10 10 10 10 100

100

100

100

100

110 10 10 10 10 10 100

100

100

100

100

110 10 10 10 10 10 100

100

100

100

10028 10 10 10 10 10 18 18 18 18 18

10 10 10 10 10 10110 10 10 10 10 10 100

100

100

100

100

Tot

al 2

1.04

4 48 48 48 48 48 996

996

996

996

996

1.04

4 48 48 48 48 48 996

996

996

996

996

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

AD

MIN

IST

RA

TIE

I P

UB

LIC

E65

0451

01 T

rans

feru

ri c

uren

te

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re

inst

itut

ii p

ubli

ce68

00 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

0471

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6804

7101

Act

ive

fixe

6804

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

143

Page 144: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Pag

. 5

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

astf

el c

um

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

7

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

18

P

ropu

neri

2019

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

20

21

Est

imar

i

2022

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

MIN

IST

ER

UL

MU

NC

II S

I JU

ST

ITIE

I S

OC

IAL

EC

OD

OB

IEC

TIV

107

8A

nexa

nr.

6 /

04/

01

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.39

5

929

929

874

874

874 55 55 466

466

466

466

3.39

6

423

423

423

423

423

2.97

3

2.97

3

2.97

3

2.97

3

6.27

0

2.60

4

2.60

4

522

522

522

2.08

2

2.08

2

3.66

6

3.66

6

3.66

6

3.66

6

1.39

5

929

929

874

874

874 55 55 466

466

466

466

3.65

9

423

423

423

423

423

3.23

6

3.23

6

3.23

6

3.23

6

6.27

0

2.60

4

2.60

4

522

522

522

2.08

2

2.08

2

3.66

6

3.66

6

3.66

6

3.66

6

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.75

5

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

2.75

5

2.75

5

2.75

5

2.75

5

4.00

0

1.00

0

1.00

0

500

500

500

500

500

3.00

0

3.00

0

3.00

0

3.00

0

18 18 18 18 18

Tot

al 2

23.0

79

6.95

6

6.95

6

3.31

9

3.31

9

3.31

9

3.63

7

3.63

7

16.1

23

16.1

23

16.1

23

16.1

23

23.0

79

6.95

6

6.95

6

3.31

9

3.31

9

3.31

9

3.63

7

3.63

7

16.1

23

16.1

23

16.1

23

16.1

23

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6500

IN

VA

TA

MA

NT

6504

IN

VA

TA

MA

NT

6504

51 T

ITL

UL

VI

TR

AN

SF

ER

UR

I IN

TR

E U

NIT

AT

I A

LE

AD

MIN

IST

RA

TIE

I P

UB

LIC

E65

0451

01 T

rans

feru

ri c

uren

te

6504

5101

01

Tra

nsfe

ruri

cat

re

inst

itut

ii p

ubli

ce65

0471

TIT

LU

L X

III

AC

TIV

E

NE

FIN

AN

CIA

RE

6504

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

act

ivel

or f

ixe

6800

AS

IGU

RA

RI

SI

AS

IST

EN

TA

S

OC

IAL

A68

04 A

SIG

UR

AR

I S

I A

SIS

TE

NT

A

SO

CIA

LA

6804

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E68

0471

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

144

Page 145: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire

SINTEZAsumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii

pe anii 2017-2022

Anexa nr. 7 / 04 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

4200

4310

5010

6500

10

10

10

10

50

10

09

10

01

10

20

56

57

58

70

71

01

10

20

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

IV. SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Subventii pentru institutii publice

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

19.746

753

753

753

753

753

18.993

18.993

18.993

19.771

18.832

4.786

13.598

77

371

939

939

19.771

18.832

4.786

13.598

21.304

603

603

603

603

603

20.701

20.701

20.701

21.304

21.304

20.493

20.493

5.922

5.922

13.951

13.951

450

450

170

170

811

811

811

811

21.304

21.304

20.493

20.493

5.922

5.922

13.951

13.951

24.860

860

860

860

860

860

24.000

24.000

24.000

24.860

24.860

23.970

23.970

7.486

7.486

15.384

15.384

500

500

600

600

890

890

890

890

24.860

24.860

23.970

23.970

7.486

7.486

15.384

15.384

16,69

42,62

42,62

42,62

42,62

42,62

15,94

15,94

15,94

16,69

16,69

16,97

16,97

26,41

26,41

10,27

10,27

11,11

11,11

252,94

252,94

9,74

9,74

9,74

9,74

16,69

16,69

16,97

16,97

26,41

26,41

10,27

10,27

24.860

860

860

860

860

860

24.000

24.000

24.000

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

500

500

600

600

710

710

710

710

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

24.860

860

860

860

860

860

24.000

24.000

24.000

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

500

500

600

600

710

710

710

710

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

24.860

860

860

860

860

860

24.000

24.000

24.000

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

500

500

600

600

710

710

710

710

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

145

Page 146: Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si ... · activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia de asigurari sociale datorata

Denumire

Anexa nr. 7 / 04 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6510

56

57

58

70

71

01

10

20

56

57

58

70

71

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

INVATAMANT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

77

371

939

939

19.771

18.832

4.786

13.598

77

371

939

939

450

450

170

170

811

811

811

811

21.304

21.304

20.493

20.493

5.922

5.922

13.951

13.951

450

450

170

170

811

811

811

811

500

500

600

600

890

890

890

890

24.860

24.860

23.970

23.970

7.486

7.486

15.384

15.384

500

500

600

600

890

890

890

890

11,11

11,11

252,94

252,94

9,74

9,74

9,74

9,74

16,69

16,69

16,97

16,97

26,41

26,41

10,27

10,27

11,11

11,11

252,94

252,94

9,74

9,74

9,74

9,74

500

500

600

600

710

710

710

710

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

500

500

600

600

710

710

710

710

500

500

600

600

710

710

710

710

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

500

500

600

600

710

710

710

710

A B

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

500

500

600

600

710

710

710

710

24.860

24.860

24.150

24.150

5.495

5.495

17.555

17.555

500

500

600

600

710

710

710

710

Realizari 2017

Executie preliminata

2018

Propuneri 2019

Crestere / descrestere2019/2018

Estimari 2020

Estimari 2021

Estimari 2022

1 2 3 4 5 6 7

146