SJH 3102 M5

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  1/24

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS PULAU PINANG

  SJH 3102

  PENSEJARAHAN MALAYSIA

  Nama Pensyarah : Dr. Mohd Azhar bin Bahari

  Nama Ahli Kumpulan :

  Chu Lee Ming

  Teoh Jing Shan

  Yap Tsin Huey

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  2/24

  Membentangkan sinopsissetiap karya pensejarahan

  Malaysia (Hikayat Abdullah &

  Tuhfat Al-Nafis) dalamBahasa Melayu abad ke 14

  sehingga abad ke 18.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  3/24

  HIKAYATABDULLAH

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  4/24

  PENGENALANHikayat Abdullah yang ditulis oleh

  Abdullah bin Abdul Kadir Munsyipada pertengahan abad ke -19

  merupakan sebuah bentukpenulisan autobiografi.Karya yang

  istimewa dalam Khazanah SasteraMelayu ini menceritakan

  peristiwa-peristiwa menarikantaranya mengenai kehidupan

  harian penduduk Kota Melakadan Singapura serta tokoh-tokohberbangsa Barat seperti

  Faraquhar, Tuan Milne, StamfordRaffles dan lain-lain.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  5/24

  Latar Belakang Penulis

  Abdullah Abdul Kadir Munshi atau lebihdikenali sebagai Abdullah Munshi (1796-1854)dianggap sebagai 'Bapa Sastera Melayu Moden'.Abdullah Munsyi dilahirkan di Melaka pada Ogos1796 dan meninggal dunia di Mekah pada 1854.

  Beliau bukan sekadar memperlihatkanperkembangan bahasa Melayu tersebut melaluikarya kesusasteraan malahan juga ia menyedaribetapa pentingnya buku nahu bahasa Melayu.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  6/24

  Karya-karya : Syair Singapura Terbakar 1843 Hikayat Kalilah Wa Daminah (Terjemahan Tamil 1835) Kitab Adat Segala Raja-raja Melayu Dalam Segala Negeri (1837) Dawai-Kulub (1838) Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan (1838) Hikayat Abdullah (1843) Kisah Pelayaran Abdullah ke Jedah (1854). Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dari SingapuraSampai ke Kelantan (1838) Kisah Pelayaran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dari SingapuraSampai ke Mekkah (1858-9). Syair Singapura Terbakar (1843) Syair Kampung Gelam Terbakar (1847?) Malay Poem on New Years Day (1848) Ceretera Kapal Asap (1843) Ceretera Haji Sabar Ali (1851)

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  7/24

  Hikayat Abdullah atau juga dikenalisebagai Hikayat Abdullah bin Abdul

  Kadir 1849, Hikayat Abdullah bin Abdul KadirMunsyi 1880 merupakan kisah

  pengembaraan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.Ia selesai dikarang pada tahun 1845 dan pertama

  kali diterbitkan pada tahun 1849. Terbitan rumiditerbitkan oleh Pustaka Antarapada tahun 1907bagi kegunaan teks di sekolah-sekolah Melayu.Ia merupakan antara teks sastera Melayu yang

  pertama diterbitkan secara komersial.

  LATAR BELAKANG

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  8/24

  Gaya penulisan Abdullah yang

  unik dipaparkan secara jelas

  dalam teks ini dan isinya

  disampaikan dalam bahasa

  Melayu yang sederhana dankontemporari.

  Tidak seperti karya-karya klasik

  sastera Melayu yang

  kebiasaannya mengandungifantasi dan cerita legenda, karya

  Abdullah berkisarkan tentang

  realisme

  GAYA PENULISAN

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  9/24

  SINOPSISKarya ini diklasifikasikan autobiografi Abdullah dan

  mengandungi pandangan peribadi tetapi perseptif tentangmasyarakat Singapura dan Melaka pada awal abad ke-19.

  Ia menceritakan sekilas tentang zaman kanak-kanaknya diMelaka, pengalamannya sendiri seperti pembedahan yangdilakukan kepadanya oleh seorang ahli bedah Inggeris atau

  kunjungannya ke kem puak Tiandihui, satu kumpulankongsi gelap Cina di pedalaman Singapura , dan tentang

  acara seperti pengasasan Institusi Raffles, perobohankota A Famosa di Melaka, dan lawatan Lord

  Minto, Gabenor-Jeneral India ke Melaka.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  10/24

  Sebahagian besar karyanya juga mengandungi pengamatan peribaditentang personaliti-personaliti pada zamannya, para pegawai dariSyarikat Hindia Timur Inggeris seperti Sir Stamford Raffles, Kolonel

  Farquhar dan John Crawfurd, Sultan Hussein Shah dari KesultananJohor, mubaligh dan pedagang Amerika dan Eropah, dan pedagang

  dari China

  Didalam buku ini, beliau menceritakan bahawa orang melayu padazamannya langsung tidak mengambil berat soal pendidikan untuk

  anak-anak mereka. Dimana masalah itu masih lagi wujud di segelintirorang melayu sekarang.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  11/24

  Beliau melahirkan rasa hairan mengapa orang melayu itu engganbelajar bahasanya sendiri dan begitu mudah mempercayai sesuatu yang

  ghaib dan tahyol daripada berfikir menggunakan akal. Dan kerana

  itulah orang melayu ketinggalan berbanding bangsa lain seperti indiadan cina di masa dulu.

  Didalam buku ini juga, Munsyi Abdullah menceritakan asal usulnya,bagaimana dia gigih mempelajari bahasa melayu, cina, tamil, arab dan

  inggeris.

  Selain itu ia juga menceritakan bagaimana Singapura dibuka oleh Britishdan bagaimana hubungannya dengan beberapa tokoh sejarah seperti

  Raffles, Farquhar, Sultan Husin Syah, Crawfurd dan ramai lagi.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  12/24

  Beliau juga mengkritik perangai Sultan dan anak anak raja.

  Dimasa dahulu, rakyat adalah hamba raja.

  Apabila seseorang sultan mahukan sesuatu seperti hasiltanaman, kerbau kambing hatta isteri dan anak orang

  sekalipun, tiada siapa yang boleh membantah.

  Malah sultan dan anak raja boleh membuat sesuka hati tanparasa bersalah.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  13/24

  Tuhfat

  Al-Nafis

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  14/24

  PENGENALANTuhfat al-Nafis (Hadiah

  Berharga) merupakansebuah karangan sejarah,

  karya Almarhum Raja AliAl Haji, Riau pada 1885.

  Secara ringkasnya, iamenceritakan bagaimana

  pembabitan orang-orang Bugis bermula dan

  cemerlang di TanahMelayu.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  15/24

  LATAR BELAKANG PENULISRaja Ali Al-Haji Ibn Raja Haji Ahmad (1809-1870)dilahirkan di Pulau Penyegat, Riau, merupakan penulispertama yang menyusun tata bahasa Melayu menerusibukunya Bustan al-Katibin (1850). Beliau layak digelarSejarawan Melayu pertama berdasarkan sumbangannyakepada penulisan Melayu pada pertengahan abad ke-19.

  Karya-karya : Salasilah Melayu dan Bugis 1890 Tuhfat al-Nafis 1865 Bustanul-Katibin Kitab Pengetahuan Bahasa Gurindam Dua Belas Syair Siti Shianah Syair Suluh Pegawai Syair Hukum Nikah

  Syair Sultan Abdul Muluk

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  16/24

  LATAR BELAKANGBuku ini dimulai dengan puji-pujian kepada Allah

  swt dan salawat kepada Nabi Muhammad saw.Sesudah itu memaparkan maksud penulisan

  karyanya. Iaitu menghuraikan peristiwa-

  peristiwa penting yang dialami raja-raja Melayudan Bugis selama lebih dua kurun sejak

  pertengahan abad ke-17 hingga awal abadke-19.

  Peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dijadikancermin untuk menyampaikan falsafah hiduppengarang. Semua itu adalah penting untuk

  memelihara negara dan masyarakat .

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  17/24

  SINOPSISDalam buku ini pengarang

  mengingatkan raja-raja yanggemar mengumbar hawa

  nafsu dan mementingkan diriseperti Sultan Mahmud dariJohor, yang mengakibatnya

  timbulnya bencana yangmerugikan negara dan

  rakyat. Sebagai seorangsultan dia lebih suka

  menghabiskan waktunya

  untuk bermain-main danberfoya-foya, khususnya keSingapura dan tidak

  menghiraukan keadaannegeri dan rakyat yang

  diperintahnya.

  Dia membangun istanamegah bergaya Eropahsementara rakyat hidup

  sengsara dilanda kemiskinan.Pembangunan istana megah

  gaya Eropah jugamencerminkan betapa sultan

  ini tidak mempedulikankebudayaan bangsanya.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  18/24

  Sultan Mahmudjuga digambarkan

  orang yang lemahdalam

  menggunakanikhtiar dan akal

  budi.

  Hal ini digambarkanmisalnya oleh Raja

  Ali Haji melaluiperistiwa ketika

  Residen Riau

  meminta pendapatSultan Mahmud

  tentang penggantiYang Dipertuan

  Muda Raja AbdulRahman yang sudah

  wafat.

  Sultan Mahmudbaru dapat memberijawaban beberapa

  hari kemudian.Tiadanya jawaban

  yang jelas dariSultan Mahmudmenumbuhkan

  krisis yangmerugikan jalannya

  pemerintahan dilingkungan kerajaan

  Riau Lingga.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  19/24

  Raja Melayu lainyang perangainya

  buruk dan

  membawa bencanabagi negeri dan

  rakyat, dicontohkanoleh Raja Ali Haji

  ialah Raja Kecik Siakdan Raja Kecik

  Terengganu.

  Raja Kecik Siakdigambarkan

  sebagai tokoh yanggemar

  memperlihatkan

  kekuasaan dengansegala tipu muslihat.

  Dia ingin merebutkekuasaan dari

  tangan Raja AbdulJalil kerana merasa

  bahawa dialah satu-satunya anak SultanMahmud.

  Siasat yangdilakukan ialah

  menakut-nakuti dan

  memecah belahrakyat. Raja Kecikjuga dilukiskansebagai orang

  bengis dan kasar,serta mencemarkan

  nama baik keluarga.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  20/24

  Lebih dari itu RajaAli Haji

  menggambarkandengan cermat

  dalam bukunya itubetapa dahsyatnya

  proses demoralisasiyang melanda

  kehidupan raja-rajadan bangsawanMelayu selama

  penjajahan British

  dan Belanda dikepulauan Melayu.

  Hanya melaluiproses demoralisasi

  itu merekamenguasai

  Nusantara. Hal itu

  ditambah lagidengan pertikaiandan perpecahan

  yang sering terjadidi kalangan

  pemimpin Melayu

  sendiri.

  Perpecahan semakinparah kerana

  kelobaan dan saling

  mendengki antarapara pemimpin dari

  masing-masingkaum dalam

  masyarakat Melayu.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  21/24

  Sebagai karyaadab, Tuhfat al-

  Nafis jugamemperbicarakan

  masalah raja yangbaik dan yang

  buruk, yang adil danyang zalim. Kaum

  ulama, cendekiawandan budayawan

  dipinggirkan.

  Dalam karya ini,tarikh peristiwa-peristiwa juga

  dinyatakan dengan

  jelas. Kedaulatanseorang raja,

  menurut penulisbuku ini, tidak dapat

  diukur hanyaberdasarkan garis

  keturunan.

  Seorang rajamemiliki kedaulatan

  apabila beliaumemiliki

  kemampuan

  memimpin danpengetahuan yangluas dalam bidangyang diperlukanseperti hukum,politik, agama,

  sejarah, bahasa dan

  kebudayaan.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  22/24

  Kesimpulannya, Raja AliHaji memang percaya

  bahawa takdir menentukan

  kehidupan manusia, namunyang lebih menentukan lagiruntuhnya suatu kaum ialahkelalaian kaum itu sendiridan pembangkangannyaterhadap hukum Tuhan.

  Pembangkangan terhadapajaran agama dan moral

  merupakan sebab utamadari berbagai konflik dan

  malapetaka yang menimpamasyarakat.

 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  23/24

  RUJUKANAli Ahmad, (1987). Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah, KualaLumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

  Drs. Liaw Yock Fang, (1975). Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik,Singapura : Pustaka Nasional Singapura.

  Muhammad Yusoff Hashim, (1988). Persejarahan Melayu

  Nusantara, Kuala Lumpur : Teks Publishing Sdn. Bhd.Munsyi Abdullah, (1997). Hikayat Abdullah, Kuala Lumpur :

  Pustaka Antara Sdn. Bhd.

  Laman Web

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Ali_Haji_bin_Raja_Haji_Ahmad

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Abdul_Kadir_Munshi

  http://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/

  http://ms.wikipedia.org/wiki/Ali_Haji_bin_Raja_Haji_Ahmadhttp://ms.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Abdul_Kadir_Munshihttp://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/http://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/http://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/http://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/http://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/http://mdshah.wordpress.com/category/tuhfat-al-nafis/http://ms.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Abdul_Kadir_Munshihttp://ms.wikipedia.org/wiki/Ali_Haji_bin_Raja_Haji_Ahmad
 • 7/29/2019 SJH 3102 M5

  24/24

  SEKIANTERIMA KASIH