Skripta Podvodna arheologija

 • View
  131

 • Download
  44

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skripta od studenata, za studente!

Text of Skripta Podvodna arheologija

 • SVEUILITE U ZADRUOdjel za arheologiju

  UVOD U PODVODNU ARHEOLOGIJU

  Skripta za studente

 • Priredili

  mr. sc. Irena Radi Rossi

  i studenti 2. godine dodiplomskog studija,

  akademska godina 2009/2010.:

  Milo Biserko

  Karlo Buterin

  Nikola Cesarik

  Stipe ikoti

  Petar uri

  Jere Drpi

  Tena FestiniAnela Jordan

  Nikolina Jovanovi

  Dobrila Kalebota

  Ana Karaole

  Mia Koak

  Juraj Kovaevi

  Ema Lukin

  Vanja Majnari

  Nikola Malnar

  Sandi ManceLucija Mandac

  Ivona Mari

  Ivan Peroevi

  Katarina Podunajec

  Ivan Raos

  Domagoj Soldo

  Mira Ursi

  Martina Zelenko

  Irena Zlatec

  Ante epina

  Naslovnica: Plakat za izlobu o podmorskoj arheologiji, odranoj u ibeniku 1969. godine

  Samo za internu uporabu na Odjelu za arheologiju Sveuilita u Zadru

 • Sadraj

  1. Uvod ...................................................................................................................................5 1.1 Podvodna arheologija definicija i terminologija (Ema Lukin) ...........................5

  . Podvodna arheoloka istraivanja u svijetu 2.1 Povijest podvodnih arheolokih istraivanja u svijetu (Domagoj Soldo) .............7 2.2 Najstariji brodolomi Uluburun i Cape Gelidonya (Nikola Cesarik) ................. 10 2.3 Brodolom iz grkog doba Tekta Burnu (Martina Zelenko) .............................. 2.4 Najvei istraeni rimski brodolom - Madrague de Giens .....................................4 2.5 Srednjovjekovni brodolomi Yass Ada, Sere Limani (Ivan Peroevi) ............16 2.6 Dvije znaajne publikacije na temu plovidbe u prolosti (Lucija Mandac) ........8

  3. Podmorska istraivanja, nalazita i nalazi

  3.1 Vrste podmorskih nalazi ta ...................................................................................20 3.2 Metode podmorskih istraivanja (Ivona Mari) .................................................. 3.3 Dokumentiranje podmorskog arheolokog nalazita (Katarina Podunajec) .........4 3.4 Podrijetlo amfora; Grke amfore (Mira Ursi) .....................................................7 3.5 Rimske amfore (Anela Jordan) ...........................................................................29 3.6 Antika sidra (Juraj Kovaevi) ............................................................................

  4. Podmorska arholoka istraivanja u hrvatskoj 4.1 Najstariji zapisi i prvo podmorsko istraivanje u Hrvatskoj (Ivan Raos) .............4 4.2 Povijest istraivanja po pojedinim podrujima

  4.2.1 Pulsko podruje (Milo Biserko) .........................................................36 4.2.2 Rijeko podruje (Vanja Majnari) .......................................................8 4.2.3 Zadarsko podruje ...............................................................................40

  4.2.4 ibensko podruje (Ana Karaole) .......................................................4 4.2.5 Splitsko podruje (Stipe ikoti) .........................................................44 4.2.6 Dubrovako podruje (Dobrila Kalebota) ...........................................46 4.3 Dasen Vrsalovi i njegovo djelo (Jere Drpi) .......................................................48

 • 45. Podmorska nalazita u hrvatskoj 5.1 Prapovijesni nalazi iz hrvatskog podmorja (Mia Koak) ....................................50 5.2 Antiki brodolomi .................................................................................................5 5.2.1 Vela Svitnja na Visu; rt Plavac na Zlarinu (Petar uri).....................5 5.2.2 Vlaka Mala na Pagu, Supetar kod Cavtata (Irena Zlatec) ..................55 5.3 Antika nalazita u plitkome moru

  5.3.1 Resnik (Sandi Mance) ..........................................................................58 5.3.2 Zaton kod Nina (Ante epina) ..............................................................60 5.4 Nalazita iz kasnijih razdoblja

  5.4.1 Srednjovjekovni brodovi iz Nina .........................................................62 5.4.2 Post-srednjovjekovni brodolomi (Tena Festini) ...................................65 5.4.3 Novovjekovna podmorska nalazita (Karlo Buterin) ...........................67

  6. nalazita u unutranjim vodama

  6.1 Rijeka Cetina (Nikola Malnar) ..............................................................................70

  7. PoPis literature.................................................................................................................71

 • 51. Uvod

  1.1 Podvodna arheologija; definicija i terminologija

  U razvoju podmorskih arheolokih istraivanja prvi znaajni rezultati u Sredozemlju postignuti su

  1900. godine kod Antikythere (Grka) i 1907. godine kod Mahdie (Tunis) organiziranim vaenjem

  vrhunskih proizvoda helenistike umjetnosti - mramornih i bronanih skulptura s potonulih antikih

  brodova. Zbog vanosti i bogatstva arheolokih nalaza ti su brodolomi znaili prekretnicu u odnosu

  strune i ire javnosti prema podmorskim arheolokim nalazitima. Istraivanja na njima predstavljala

  su na neki nain roendan podvodne arheologije kao znanstvene discipline, ne samo zbog posebnih

  metodolokih postupaka primijenjenih pri vaenju brodskoga tereta ve i stoga to su tako znaajni

  nalazi uvrstili vjeru u budunost nove arheoloke djelatnosti.

  Zbog jasno odreenih zadataka i metoda rada u specifinom ambijentu, uz upotrebu specijalizirane

  opreme i instrumentarija, ta je arheoloka disciplina dobila odreenu fizionomiju, a srodno tome

  i naziv podvodna arheologija (underwater archaeology, archeologie subacquatique, unterwasser

  archologie, archeologia subacquea, arqueologa subacutica). Ona prouava sve materijalne

  ostatke ljudske prolosti koji su se zbog potonua, erozije, promjene vodene razine ili na neki drugi

  nain nali na dnu mora, rijeka, movara i jezera.

  Termin 'podvodna arheologija' koristi se prije svega kao tehniki izraz kojim se izraava odredjene

  specifinosti rada na arheolokom nalazitu. No, arheologija, bilo podvodna ili kopnena, ustvari

  je nedjeljiva cjelina, a sva se arheoloka istraivanja zasnivaju na istom metodolokom pristupu i istim

  metodolokim postupcima. Specifinost podvodne arheologije samo je u tome to je za istraivanje

  potrebno koristiti ronilaku opremu, a i alat i pribor posebno su prilagoeni za rad pod vodom. Ukoliko

  se istraivanje odvija pod morem tada moemo govoriti i o podmorskoj arheologiji.

  Termin hidroarheologija koji se poeo koristiti krajem ezdesetih godina, doveden je u pitanje

  nekoliko godina kasnije. Protiv njega se 1975. godine pobunio Nenad Cambi, a potom i Dasen

  Vrsalovi koji ga je prestao koristiti. Taj termin neprecizan je i neprikladan iz vie razloga. Usprkos

  injenici da je sastavljen od dvije starogrke rijei, a time i internacionalno razumljiv, nije ga prihvatio

  niti jedan svjetski jezik to nam najbolje potvruje da se nije pokazao opravdanim.

  Podvodna arheologija moe nam znatno pomoi u prouavanju brodogradnje i brodarstva tj.

  plovidbe tijekom svih povijesnih razdoblja. Grana arheologije ija su istraivanja usmjerena na

  prouavanje brodskih konstrukcija, plovidbenih putova, uvjeta plovidbe itd. naziva se arheologijom

  broda (eng. nautical archaeology).

 • 6Podvodna arheologija takoer predstavlja znaajan izvor podataka za prouavanje svih ljudskih

  djelatnosti, vjetina i drutvenih odnosa na moru ili u vezi s morem (brodarstvo, eksploatacija luka,

  brodogradnja, ribarstvo, pomorska uprava, sigurnost plovidbe, pomorsko kolstvo, pomorske vjetine

  i dr.). U tom sluaju govorimo o arheologiji pomorstva (eng. maritime archaeology).

  Literatura:RADI ROSSI 2005; VRSALOVI 1979

  Primjena termina podvodna arheologija

  Primjena termina arheologija broda'

  Primjena termina arheologija pomorstva

 • 72. Podvodna arheoloka iStraivanja u Svijetu

  2.1 Povijest podvodnih arheolokih istraivanja u svijetu

  Poetci podvodne arheologije padaju u doba kad se arheologija oblikuje kao znanost. Tada jo nije

  bilo istraivanja ve su se povremeno pojavljivali sluajni nalazi koji su upozoravali strunjake i

  ljubitelje starina upozoravali na iznimno bogatu kulturnu batinu koju kriju morske dubine.

  Prvi spasioci arheolokih ostataka s dna mora bili su ribari. U njihove su mree esto zalutale

  umjetnine od velikog znaenja. Zapisi o takvim nalazima iz 18. st. spominju samo o umjetnika djela

  koja su bila osobito cijenjena, ali jo nema govora o amforama koje su predstavljale najei teret

  antikih laa, a time i najee podmorske nalaze.

  Jedan od najstarijih i najvanijih arheolokih nalaza iz mora je otkrie bronane statue uz toskansku

  obalu Italije. Prema mjestu nalaza statua je nazvana Apolon iz Piombina, a prikazuje stojei lik

  mladia arhajskih stilskih karakteristika na osnovu kojih se datira u 5. st. pr. Kr. Nalaz se se uva u

  muzeju Louvre u Parizu.

  Na ostatke brodoloma esto su nailazili ronioci, a sa poveanjem njihovoga broja i usavravanjem

  klasine opreme dolazio je na vidjelo sve vei broj nalaza. Posebno mjesto meu otkriima ronilaca-

  spuvara zauzimaju dva izvanredno vana i bogata nalazita, ve spomenuta u prethodnom poglavlju.

  Prvi nalaza datira u 1900. godinu kad je kod grkog otoka Antykithere je pronaen potonuli brod

  natovaren uglavnom mramornim i bronanim skulpturama meu kojima se istie bronana

  skulptura mladia iz 4. st. pr. Kr. Grka vlada povjerila je tada samim roniocima spaavanje tereta

  lae, a kako arheolozi nisu sudjelovali u akciji, posao je bio obavljen uz velike nedostatke.

  Drugi vaan nalaz otkriven je 1907. godine kod Mahdije