Slovar tehnike dvigal Slovensko-angleški - · PDF fileSlovar tehnike dvigal Slovensko-angleški stran 3 od 37 107 dinamična obremenitev dynamic load 108 dinamično balansiranje dynamic

 • View
  323

 • Download
  20

Embed Size (px)

Text of Slovar tehnike dvigal Slovensko-angleški - · PDF fileSlovar tehnike dvigal...

 • Slovar tehnike dvigal Slovensko-angleki

  stran 1 od 37

  1 telo kabine car body

  2 3-fazni izmenini usmernik 3-phase A.C. current rectifier

  3 absolutna vrednost absolute value

  4 aksialni leaj axial bearing

  5 aksialni sunek axial thrust

  6 akumulator accumulator

  7 akustini hrup acoustic noise

  8 akustino naznanilo voice announcement

  9 alarm na daljavo remote alarm

  10 alarmni sistem alarm system

  11 alfanumerini pokazatelj alphanumeric indication

  12 algoritem algorithm

  13 amplituda amplitude

  14 anti-paralelni tokokrog anti-parallel circuit

  15 armaturna ploa armature plate

  16 asinhroni motor asynchronous motor

  17 avto dvigalo automobile elevator

  18 avtomatska vrata automatic door

  19 avtomatska vrata automatically operated door

  20 avtomatski povratek automatic return

  21 avtomatsko niveliranje automatic re-leveling

  22 avtomatsko spuanje v sili automatic emergency lowering

  23 banna varnostna kontrola bank security control

  24 bat ram

  25 bat za hitro spuanje quick-lowering ram

  26 baterija battery

  27 batni drog ram rod

  28 BESE vtinica BESE plug

  29 bistabilno magnetno stikalo bistable magnetic switch

  30 bistabilno stikalo rocker switch

  31 blailnik buffer

  32 blailnik protiutei counterweight buffer

  33 blailnik z veimi vzmetni multi-spring buffer

  34 blokiranje obstruction

  35 blokiranje etae floor blocking

  36 brazda vrvi rope groove

  37 brealo preobremenitve overload buzzer

  38 brenalo alarma alarm buzzer

  39 brez torzije free of twist

  40 brezreduktorski gearless

  41 brezreduktorski motor gearless machine

  42 bus vodilo zgradbe building bus

  43 as akanja call waiting time

  44 as akanja waiting time

  45 as dostopa access time

  46 as nakladanja loading time

  47 as odpiranja vra door opening time

  48 as odpiranja vrat door open time

  49 as polnjenja boarding time

  50 as praznjenja discharge time

  51 as proenja zavore brake release time

  52 as proenja zavore time of brake release

  53 as vonje running time

 • Slovar tehnike dvigal Slovensko-angleki

  stran 2 od 37

  54 as vonje traveling time

  55 as vonje potnikov passenger journey time

  56 as vonje potnikov passenger riding time

  57 as zadrevanja vrat door dwell time

  58 as zapiranja vrat door closing time

  59 asovna konstanta rotorja rotor time constant

  60 eljust jaw

  61 eljust hitrostnega regulatorja overspeed governor jaw

  62 eljust lovilne naprave safety gear jaw

  63 elo noa vodilla face of guide rail head

  64 centralna vrata center door

  65 centralna vrata center opening door

  66 centralna zloljiva vrata center-opening folding door

  67 centralni alarm central alarm

  68 centralni bat central jack

  69 centralno mazanje central greasing

  70 centrifugalna masa centrifugal weight

  71 centrifugalni regulator centrifugal force governor

  72 centrifugalni zaganjalnik centrifugal starter

  73 centrifugalno stikalo centrifugal switch

  74 cevi bata jack piping

  75 cilinder cylinder

  76 cilinder blailnika buffer plunger

  77 cilinder in bat cylinder and jack

  78 cilinder kljuavnice lock cylinder

  79 ciljna etaa destination floor

  80 ciljna etaa target floor

  81 ciljno krmilje destination call control

  82 italec kode code reader

  83 italni disk encoder disk

  84 italnik encoder

  85 italnik absolutne vrednosti absolute value encoder

  86 italnik jaka hoistway encoder

  87 cona vrat door zone

  88 cona zgoenega prometa traffic concentration zone

  89 C-profil Halfen channel

  90 rpalka olja oil-pressure pump

  91 dajalnik motorja motor encoder

  92 dajalnik motorja motor tacho

  93 daljinsko nadzorovano distance controlled

  94 dejanska poruna obremenitev actual breaking load

  95 dekorativna rea decorative gap

  96 dekorativna rea shadow gap

  97 delovanje pod zasilnim napajanjem emergency power operation

  98 delovni odmika operating cam

  99 delujoa ploa actuating plate

  100 delujoa ploa operating plate

  101 desetika tipkovnica decadic terminal

  102 detektor toplote heat detector

  103 difuzor diffuser grid

  104 difuzor louvre

  105 digitalno-analogni pretvornik digital-analog converter

  106 dimenzije po konanih zidarskih delih dimension for finished masonry work

 • Slovar tehnike dvigal Slovensko-angleki

  stran 3 od 37

  107 dinamina obremenitev dynamic load

  108 dinamino balansiranje dynamic balancing

  109 direkni pogon direct drive

  110 direkno obeenje direct suspension

  111 direktni dostop do etae direct floor approach

  112 direktni pretvornik direct converter

  113 direktni zagon direct starting

  114 DMS strain gauge

  115 DMS konno stikalo DMS limit stop

  116 DMS senzor DMS sensor

  117 dno jame jaka hoistway pit floor

  118 dno utora bottom of the groove

  119 dodatek k pogonskemu motorju hoisting motor add-on

  120 dodatki za krmilje control accessories

  121 dodatne krmilne funkcije additional control features

  122 dodelitev kabine car allocation

  123 dodelitev kabine car assignment

  124 dodeljevanje etanih pozivov allocation of landing calls

  125 dodeljevanje pozivov call allocation

  126 dodeljevanje pozivov call assignment

  127 doloanje cilja destination determination

  128 doloanje razdalje distance resolution

  129 dolina opleta length of lay

  130 dolina vrvi lay length of rope

  131 domaa postaja home landing

  132 dopustna delovna temperatura admissible working temperature

  133 dopustna napetost allowable stress

  134 dostopen hendikepiranim handicapped accessible

  135 dostopnost etae floor approach

  136 drog za sprostitev zavore brake release rod

  137 drsna jakovna vrata sliding landing door

  138 drsna kabinska vodilna eljust car sliding guide shoe

  139 drsna kanjeta sliding clip

  140 drsna vodilna eljust sliding guide shoe

  141 drsna vodilna eljust slipper guide shoe

  142 drsna vrata sliding door

  143 drsne vodilne eljusti sliding guide shoes

  144 drsni odmika sliding cam

  145 drsni odmika sliding curve

  146 drsni vloek guide lining

  147 drsno stikalo slide switch

  148 drsno vodilo sliding guide

  149 druga stran dostopa second access side

  150 dralna vzmet holding spring

  151 dralna vzmet retaining spring

  152 dralni obro ring handle

  153 dralo stropa ceiling holder

  154 duplex duplex installation

  155 duilka choke

  156 duilni element damping element

  157 duilni element damping pad

  158 duilni element shock absorbing element

  159 duilnik vibracij vibration damper

 • Slovar tehnike dvigal Slovensko-angleki

  stran 4 od 37

  160 dvigalo elevator

  161 dvigalo lift

  162 dvigalo gnano z verigo chain-driven elevator

  163 dvigalo gnano z verigo chain-driven lift

  164 dvigalo po sistemu nahrbtnika rucksack elevator

  165 dvigalo za najvije zgradbe high-rise elevator

  166 dvigalo za najvije zgradbe high-rise lift

  167 dvigalo za visoke hitrosti high-speed elevator

  168 dvina kljuka hoisting hook

  169 dvina kljuka lifting hook

  170 dvina oprema lifting gear

  171 dvini drog lifting rod

  172 dvini obro hoisting ring

  173 dvini ventil raising valve

  174 dvini vod riser

  175 dvino uho lifting eye

  176 dvo nadstropna kabina double-decker car

  177 dvo nadstropno dvigalo double-decker elevator

  178 dvodelna pogonska vrvenica two part traction sheave

  179 dvohitrostni motor two speed motor

  180 dvohitrostni pogon two-speed drive

  181 dvojno delujoi cilinder double acting cylinder

  182 dvojno ovitje double wrap

  183 dvokrilna nihanja vrata two-panel swing door

  184 dvokrilna nihanja vrata double-panel swing door

  185 dvopolni par two-pole pair

  186 dvosmerna konica two-way peak

  187 dvosmerna svetlobna zavesa bi-directional light barrier

  188 dvosmerni usmernik full-wave rectifier

  189 dvosmerno delujoa lovilna naprava double acting safety-gear

  190 dvostopenjski pol two-start worm

  191 dvostopenjski teleskopski bat two section telescopic jack

  192 dvotokovni regulator two position regulator

  193 efektivna vrednost effective value

  194 ekscentrino breme eccentric load

  195 ekspresno dvigalo shuttle elevator

  196 elastina deformacija vrvi elastic rope stretch

  197 elekro shema installation wiring diagram

  198 elektrini nart circuit diagram

  199 elektrini nart wiring diagram

  200 elektrini ventil za spuanje v sili electrical emergency lowering valve

  201 elektrini vod electric conduit

  202 elektrino dvigalo traction sheave elevator

  203 elektrino dvigalo z vrvmi traction sheave elevator with ropes

  204 elektrino izvleno krmila electrical recall operation

  205 elektrino zaklepanje electrical interlock

  206 elektrino zaviranje electrical braking

  207 elektro termalna spoitev electro-thermal release

  208 elektro-hidravlino dvigalo electro-hydraulic elevator

  209 elektromagnetna zrduljivost electromagnetic compatibility

  210 elektromehansko dvigalo electromechanic elevator

  211 enakomerno obremenjeno uniformly loaded

  212 enohitrostni motor one-speed motor