SlovenSki etimološki Slovar - Založba ZRC .SlovenSki etimološki Slovar je namenjen vsakomur, ki ga zanima, zakaj se kruhu reče kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugače, od

 • View
  234

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of SlovenSki etimološki Slovar - Založba ZRC .SlovenSki etimološki Slovar je namenjen vsakomur, ki...

 • SlovenSki etimoloki Slovar je namenjen vsakomur, ki ga zanima, zakaj se kruhu ree kruh, vodi voda, vinu vino in ne kako drugae, od kod so v slovenine prile besede aperitiv, gangster, garsonjera in kateri so njihovi prvotni pomeni. Zasnovan je kot jezikovni prironik, s katerim lahko tudi jezikoslovnih besedil manj vajen uporabnik izve, od kod izvirajo dananje slovenske knjine besede in kaj so prvotno pomenile. Etimoloke razlage so poljudnoznanstvene: spremlja jih minimalna argumentacija in dokumentacija, prvotni pomeni posameznih besed so nazorneje izraeni, vendar skuajo vsebinsko ustrezati dananji stopnji razvoja etimoloke znanosti.

 • Besede so kot ljudje: imajo svoje prednike in potomce, sorodnike in prijatelje. Nekatere so stare, druge mlade, ene so nae e od nekdaj, druge so se priselile in tu pognale korenine. Beseda se rodi iz potrebe po poimenovanju. Veina besed ivi zelo dolgo, stoletja, celo tisoletja, ivi v loveki govorici, v lovekovem umu, ki je njeno naravno okolje, v katerem se razvija, spreminja in mnoi, dokler jo kdo potrebuje, nato umre. Etimologija z ugotavljanjem izvora in prvotnega pomena besed ie razloge za poimenovanje vsega, kar nas obdaja in kar je v nas, ter tako odkriva miselnost naih davnih prednikov.

  Prof. dr. Marko Snoj, izr. lan SAZU

  tretja izdaja SlovenSkega etimolokega Slovarja Se od druge razlikuje: - Okvirni pomen je naveden za vsemi slovarskimi iztonicami. Splono znane

  besede so pomensko opredeljene z latinskimi prevedki, pri manj znanih pa so v ta namen uporabljeni sinonimne ali mestoma okrnjene slovarske razlage, ki so praviloma povzete po Slovarju slovenskega knjinega jezika.

  - Dodanih je bilo 79 novih slovarskih sestavkov. Ta izdaja tako pod 9494 iztonicami obravnava 30.221 slovenskih besed.

  - Nekatere prej etimoloko nejasne besede so v tretji izdaji ustrezno pojasnjene, ve drugih je pojasnjenih bolje, prepriljiveje.

  Slovenski etimoloki slovar bo izel 30. 4. 2016. Prednaroila zbiramo do 1. 4. 2016. Redna cena bo 39 . Cena v prednaroilu je 29 .

  PREDNAROILO Nepreklicno naroam

  izvodov knjige Slovenski etimoloki slovar po prednaroniki ceni 29 .

  Ime in priimek................

  Podjetje (ID za DDV) ....................

  Naslov.............

  e-naslov in telefon.......................

  datumpodpis................

  Kupnino poravnam po predraunu/polonici.

  Kupnino poravnam s kreditno kartico (prosimo, priloite podatke o kartici).

  Slovar mi poljite po poti (v roku 15 dni po izidu, stroki poiljanja so 3,4 ).

  Slovar osebno prevzamem v Knjigarni Azil na Novem trgu 2 v Ljubljani.

  Naroilnico poljite na:

  Zaloba ZRC

  Novi trg 2, 1000 Ljubljana

  Tel. 014706465, faks 014257794, e-naslov narocanje@zrc-sazu.si