Soal IPA Kls6

  • View
    302

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Soal IPA Kls6

UAN SD IPAD. Rangkaian terbuka 5. Tiga buah bola lampu dipasang berderet, lalu dihubungkan dengan sebuah baterai oleh dua buah kabel. Maka rangkaian tersebut adalah A. Rangkaian campuran. B. Rangkaian terbuka. C. Rangkaian seri D. Rangkaian paralel Perhatikan gambar berikut

1.

Muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar disebut A. Arus listrik C. Potensial B. Tegangan D. Listrik statis Arus listrik mengalir dari . A. Potensial lebih rendah ke potensial lebih tinggi. B. Potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah. C. Muatan negatif ke muatan positif. D. Muatan kecil ke muatan besar Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang terdiri atas . A. Baterai, sakelar, dan lampu. B. Lampu, baterai, dan sakelar. C. Kabel, baterai, dan sakelar. D. Kabel, lampu dan baterai. Rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga. Di bawah ini yang bukan merupakan rangkaian listrik adalah . A. Rangkaian campuran. B. Rangkaian tertutup C. Rangkaian seri

6.

2.

Pada rangkaian baterai di atas dipasang secara A. Campuran B. Berderet C. Seri D. Berjejer 7. Diantara rangkaian listrik pada gambar di bawah ini yang dapat menyalakan lampu adalah.

3.

A

B

C

D

4.

8.

Kelompok benda di bawah ini, yang termasuk konduktor listrik adalah A. Tali plastik dan bambu B. Karton dan gabus

C. tembaga D. 9.

Kawat baja dan Karet dan kayu

Perhatikan daftar berikut ! No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nama Benda Karet Kaca Kertas Besi Baja Seng Plastik Ket

Sumber energi listrik yang elektrolitnya zat padat B. Sumber energi listrik yang elektrolitnya zat cair C. Sumber energi listrik yang tidak dapat diisi kembali D. Sumber energi listrik yang dapat diisi kembali 13. Perhatikan gambar di bawah!

A.

1

3

Benda yang tergolong konduktor listrik adalah A. 1, 3, 5 B. 1, 2, 4 A. 4, 5, 6 B. 4, 5, 7

2

4

10. Perhatikan gambar di samping. Perubahan bentuk energi listrik pada alat ini adalah.

Rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu ditunjukkan oleh gambar bernomor A. 1 C. 3 B. 2 D. 4 14. Kegunaan sakelar ialah. A. Menurunkan arus listrik. B. Menaikan tegangan listrik yang kecil C. Membatasai pemakaian listrik yang berlebihan D. Menghindari kebakaran akibat hubungan pendek 15. Alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya adalah. A. Setrika litrik B. Bola lampu C. Kipas angin D. Bel listrik 16. Salah satu contoh sumber listrik ialah . A. IsolatorC. Generator B. Konduktor D. Transistor 17. Benda yang tidak dapat dilalui arus listrik diantaranya

A. menjadi B. menjadi C. menjadi D. menjadi

Energi energi gerak Energi energi cahaya Energi energi panas Energi energi bunyi

listrik listrik listrik listrik

11. Alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik adalah . A. Kipas angin B. Kompor listrik C. Dinamo sepeda D. Bor listrik 12. Elemen primer adalah.

A. B.

Kawat C. Paku Tambang D. Jarum

A. B.

Accu (aki) Batere

C. D.

Dinamo Generator

22. Perhatikan gambar di bawah !

18. Untuk menghidupkan mesin mobil dibutuhkan sumber listrik seperti. A. Dinamo C. Generator B. Aki D. Batu batere 19. Pada rangkaian di bawah ini, jika bola lampu B putus maka adalah.A B C

A

C

B

D

D.

A. Bola lampu C tetap menyala B. Bola lampu C menjadi padam C. Bola lampu A menjadi padam Bola lampu A dan C tetap menyala

23. Rangkaian lampu yang dipasang secara paralel ditinjukkan oleh gambar A. A C. C B B D. D 24. Di bawah ini kegunaan energi listrik, kecuali A. Menyalakan petromak B. Menghidupkan radio C. Menyalakan lampu D. Menghidupkan TV 25. Kutub positif pada batere berupa . A. Seng B. Batang karbon C. Timbal D. Timbal peroksida 26. Di bawah ini bagian-bagian batere, kecuali. A. Pembungkus seng B. Batang karbon C. Campuran zat kimia D. Timbal peroksida 27. Pada gambar di bawah ini, batu batere dirangkai secara.

20. Perhatikan gambar di bawah!A D B

C

Lampu manakah yang menyala paling terang A. A C. C. B B. D. D 21. Sumber energi listrik yang digunakan pada sepeda adalah .

A. B.

Seri Paralel

C. D.

Campuran Terbuka

D. rongga perut 3.

Di dada dan

antara rongga

28. Alat yang dapat merubah energi listrik menjadi gerak adalah A. Solder listrik C. Radio B. Kipas angina D. Bel Listrik 29. Perhatikan gambar berikut!A C B D E

Jantung manusia mempunyai berat kurang lebih A. 1 kg 2 kg B. 300 gram C. kg D. 1 kg Pada jantung terdapat selaput yang berisi cairan getah bening, cairan itu berfungsi untuk A. Melindungi jantung dari detakan jantung B. Melindungi jantung dari gesekan ketika jantung mengembang dan menguncup C. Melindungi paru-paru ketika proses pernapasan D. Melindungi paru-paru dari gesekan pada saat paru-paru mengembang dan mengempis Jantung manusia terdiri atas empat ruangan, dua ruangan atas disebut dan dua ruangan bawah disebut Jawaban yang benar secara berurutan adalah A. Kiri Kanan B. Kanan Kiri C. Ventrikel - Atrium D. Atrium - Ventrikel Perhatikan gambar di bawah ini!5 1 4 2 3

4.

30. Zat A. B. C. D.

elektrolit pada aki berupa Batang karbon Bejana seng Serbuk arang, batang kawi Asam sulfat encer

5.

1.

Organ penting yang berfungsi sebagai alat pemompa darah adalah A. Jantung C. Hati B. Paru-paru D. Empedu Jantung terletak pada A. Rongga dada sebelah kiri B. Dalam rongga dada, di atas diafragma C. Dalam rongga perut sebelah kanan

6.

2.

Urutan yang benar pada gambar di atas adalah A. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri B. Bilik kanan, serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri

C. D. 7.

Serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan Serambi kanan, bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan

A. B. C. D.

Pada gambar di atas, nomor 5 adalah A. Perikardium B. Septum interventrikuler C. Atrium D. Ventrikel

Katup yang terletak antara serambi kanan dan bilik kanan Katup yang terletak antara serambi kiri dan bilik kiri Katup yang terletak antara serambi kiri dan serambi kanan Katup yang terletak antara bilik kiri dan bilik kanan

8.

Ruangan bilik jantung mempunyai otot yang lebih tebal daripada ruangan serambi jantung, karena bilik jantung mempunyai tugas lebih berat yaitu A. Memompa darah ke serambi B. Memompa darah ke paruparu dan ke seluruh tubuh C. Menerima darah dari paruparu D. Menerima darah dari seluruh bagian tubuh Pengertian darah kotor adalah A. Darah yang beredar melalui jantung B. Darah yang baru keluar dari jantung C. Darah yang banyak mengandung oksigen D. Darah yang banyak mengandung karbondioksida

12. Katup bikuspidalis adalah A. Katup yang terletak antara serambi kanan dan bilik kanan B. Katup yang terletak antara serambi kiri dan bilik kiri C. Katup yang terletak antara serambi kiri dan serambi kanan D. Katup yang terletak antara bilik kiri dan bilik kanan 13. Ruangan jantung manakah yang dialiri oleh darah bersih? A. Serambi kanan dan bilik kanan B. Serambi kiri dan bilik kiri C. Serambi kanan dan serambi kanan D. Bilik kanan dan bilik kiri 14. Saluran sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung atau sebaliknya disebut A. Pembuluh darah B. Ventrikel Perikardium Katup

9.

10. Bagian jantung yang digunakan untuk mencegah agar darah yang telah masuk ke bilik jantung tidak kembali lagi ke serambi jantung adalah A. Pembuluh darah B. Ventrikel C. Perikardium D. Katup 11. Katup trikuspidalis adalah

C. D.

15. Macam pembuluh darah terdiri atas A. Arteri dan vena B. Pembuluh nadi dan arteri C. Pembuluh balik dan vena D. Aorta dan arteriol 16. Cabang dari arteri membentuk

A. B. C. D. kapiler

Arteri Vena Arteriol Pembuluh

17. Cabang dari arteriol yang memiliki dinding sangat halus yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh, disebut A. Arteri B. Aorta C. Pembuluh kapiler D. Arteriol 18. Jantung bekerja dengan cara menguncup dan mengembang. Pada saat menguncup otot jantung mengalami A. Kontraksi B. Relaksasi C. Beristirahat D. Memompa darah 19. Pada saat mengembang jantung mengalami A. Kontraksi B. Relaksasi C. Kerja D. Memerima darah otot

Darah bersih masuk ke bilik kiri C. Darah bersih menuju paruparu D. Darah bersih menuju seluruh tubuh 22. aerah-daerah pada tubuh manusia yang dengan mudah dapat dirasakan denyut jantung ada di tempat-tempat berikut, kecuali A. Pergelangan tangan B. Ujung lengan C. D. Pangkal paha Tenggorokan

B.

23. Dikarenakan darah mengalir di dalam tubuh melalui pembuluh darah, maka sistem peredaran darah pada manusia disebut A. Peredaran darah ganda B. Peredaran darah besar C. Peredaran darah kecil D. Peredaran darah tertutup 24. Denyut jantung manusia tergantung pada beberapa hal, kecuali A. Makanan B. Jenis kelamin C. Usia D. Jenis kegiatan yang dilakukan 25. Denyut jantung sekitar 70 kali per menit terjadi pada A. Bayi B. Dewasa sehat C. Orang tua D. Setelah berolah raga 26. Tekanan systole adalah A. Tekanan darah pada saat jantung berelaksasi B. Tekanan darah pada saat darah masuk ke jantung

20. Apa yang terjadi bila serambi jantung berelaksasi? A. Darah kotor dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan B. Darah kotor dari paru-paru masuk ke serambi kiri C. Darah bersih dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan D. Darah bersih dari seluruh tubuh masuk ke serambi kiri 21. Ketika bilik berkontraksi maka akan terjadi A. Darah kotor masuk ke bilik kanan

C. D.

Tekanan darah pada saat jantung berkontraksi Tekanan darah pada saat darah meningalkan paruparu

1.

Organ tubuh pada manusia yang dalam saluran pernapasan adalah A. Jantung C. Hati B. Paru-paru D. Empedu Diafragma adalah A. Salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia yang berfungs