Soalan Fizik Kertas 1 Percubaan SPM Kelantan ... Title Soalan Fizik Kertas 1 Percubaan SPM Kelantan

 • View
  39

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Soalan Fizik Kertas 1 Percubaan SPM Kelantan ... Title Soalan Fizik Kertas 1 Percubaan SPM Kelantan

 • SULIT Nama: 4531/1

  Physics Tingkatan Kertas 1

  September 2011

  ljaml5minit

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH - SEKOLAH MALAYSIA ( MPSM ) CAWANGAN KELANTAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

  TINGKATAN 5

  2011

  PHYSICS

  KERTAS 1

  Masa: 1jam 15minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

  Arahan

  1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa

  2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalanyang sepadan dalam

  Bahasa Melayu.

  3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam

  BahasaInggeris atau BahasaMelayu.

  4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

  Kertas soalan ini mengandungi 37 halaman bercetak.

  SULIT 4531/1 [Lihat halaman sebelah

  F1ZIK (1) TING 5 PERCUBAAN SPM 2011

  Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

 • Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com