Soalan kh thn 6

  • View
    1.294

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Soalan kh thn 6

SOALAN KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN DENGAN TELITI.

1. Nilai-nilai murni yang harus ada sewaktu menjalankan aktiviti dibengkel ialah

Isombong

IIbekerjasama

IIIrasional

IVberhati-hati

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

2.

Ciri diatas merujuk kepada .

A. Reka cipta

B. Inovatif

C. Kreatif

D. Pasif

3.Apakah cirri-ciri produk yang kreatif?

A. Memerlukan kos yang tinggi

B. Menggunakan teknologi terkini

C. Menggunakan bahan terbuang yang mdah didapati dan murah

D. Mencuri idea orang lain

4. Lawatan, soal selidik dan pembacaan merupakan dalam menyelesaikan masalah.

A.Kaedah mengumpul maklumat

B. Kaedah temubual

C. Kaedah kerjasama

D. Kaedah penyelesaian

5. merupakan cetusan idea dalam menyelesaikan masalah semasa membina sesuatu projek.

A. Lukisan bergambar

B. Lukisan skematik

C. Lakaran Simbol

D. Lakaran Idea

6. Ciri yang manakah perlu ada pada lakaran terbaik?

A. Mampu menyelesaikan masalah

B. Dihasilkan menggunakan bahan terbuang

C. Boleh mendatangkan keuntungan

D. Penghasilan mengambil masa yang lama

2 CM

4 cm

4CM

7. Gambarajah di atas merupakan lukisan bagi sesuatu projek kayu.

A.Lukisan terlerai

B.lukisan Berdimensi

C. Lukisan projek

D. Lukisan Bergambar

8. Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan playar muncung tirus?

A.

B.

C.

D.

9. Apakah yang perlu dilakukan sebelum menggerudi lubang pada permukaan logam?

A. tandakan lubang gerudi dengan menggunakan penggarit

B. tandakan lubang gerudi dengan menggunakan senggerek

C. tandakan titik pusat dengan menggunakan penanda pusat

D. tandakan titik pusat dengan menggunakan pensel

10. Barang yang manakah yang tidak dibuat daripada logam zink?

A. baldi

B. atap rumah

C. kotak pensel

D. bekas minuman

11. Sesuatu idea reka cipta atau inovasi selalunya berpunca daripada....

A. cadangan ibu bapa

B. sikap ingin mencuba

C. sokongan kawan-kawan

D. masalah kehidupan seharian

12. Alatan manakah yang sesuai digunakan untuk menanda garisan X di permukaan logam?

13 Lukisan projek mempunyai butiran yang berikut, kecuali...

A. rupa bentuk projek

B.langkah-langkah membuat projek

C. bahan-bahan yang digunakan

D. ukuran bahagian-bahagian

14 . Bagaimanakah cetusan idea dapat dihasilkan?

I melalui soal selidik

II melalui pengalaman

III melalui pemerhatian

IV secara kebetulan

A. I, II, dan III

B. I, III, dan IV

C. II, III, dan IV

D. I, II, III, dan IV

15. Antara berikut, butir-butir yang manakah terdapat dalam buku idea?

i.Butir diri

ii.rekaan projek

iii.Lampiran

iv.Kos

A.i,ii,dan iii

B.i,ii,dan iv

C.i,iii dan iv

D.ii,iii,dan iv

16.Playar gabung digunakan untuk

A.Menjalur Wayar

B. memotong Wayar

C.Memegang Benda kecil

D.Mengukur wayar

17. Yang berikut adalah pasangan komponen dan simbolnya. Pilih pasangan yang tidak betul.

A

B

C

D

18. Simbol di atas menunjukkan

A. L.E.D.

B. anodC. L.E.D. dwi-warna

D. perintang boleh laras

19. Alatan manakah yang menggunakan elektromagnet?

A. radio

B. televisyen

C. kamera

D. loceng pintu

20 Kaki katod L.E.D. ditunjukkan pada...

A. PC. R

B. QD. S

21 . Manakah antara mentol yang berikut, akan menyala lebih terang jika disambung pada punca bateri?

A.

B.

C.

D.

Soalan 22 dan 23 berdasarkan rajah di bawah ini.

22 Sambungan litar di atas adalah secara....

A. siriC. Siri-selari

B. selari D. Pintas

23 Apakah fungsi komponen X?

A. meninggikan arus elektrik

B. mengawal aliran arus elektrik

C. mengurangkan aliran arus elektrik D. membenarkan arus elektrik mengalir

24Apakah tindakan uang perlu dilakukan oleh murid-murid sebelum masuk ke

dalam bengkel ?

A. Berbuat bising

B. Masuk tanpa kebenaran guru

C. Beratur dalam keadaan senyap

D. Beratur sambil berbual

25.Fungsi kit pertolongan cemas ialah

A. Memadamkan kebakaran.

B. Merawat kecederaan dan kemalangan di bengkel

C. Mengesan kebakaran

D. Memadamkan kebakaran diluar bengkel.

26.Dimanakah tempat yang sesuai untuk menyimpan bahan mudah terbakar dan

beracun?

A. Di tempat yang panas

B. Di dalam rak khas

C. Ditempat tersorok

D. Diatas meja

27.

Komponen yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah.

A. pemegang mentol

B. mentol

C. pemegang bateri

D. suis pisau

28.29.Bahan kemasan untuk melicinkan permukaan kayu setelah siap di cantum

Ialah....................................A.Syelek

B. Tupertin

C. Kertas Las

D. Cat30.

31.

32.Apakah unit ukuran bagi komponen elektronik perintang/

A.Farad

B.Voltan

C.Ohm

D.Ampere

33.Antara berikut manakah merupakan konduktor elektrik?

A.plastik

B.Kaca

C.kuprum

D.Aluminium

34.

3536. Mengapakah projek litar elektronik perlu diuji?

A. Supaya menjadi contoh di dalam kelas

B. Supaya mendapat markah yang tinggi

C. Supaya dapat memastikan litar elektronik berfungsi

D. Supaya hasil projek mendapat penghargaan

37.Pilih alat pengikat yang dapat disambung secara kekal.

i.Nat

ii.Ribet

iii.Kimpalan

iv.Skru

A.I dan II

B.I dan IV

C.II dan III

D.III dan IV

38.

39.

40.Antara berikut manakah merupakan kaki transistor?

kakiFungsi

IbMengawal aliran arus

IIcMenerima arus

IIIeMengalirkan arus

IVdMengawal rintangan

A. I,II,III

B. I, II, dan IV

C. I, III, dan IV

D. II, III, dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

Mengubah sesuatu ciptaan yang sedia ada menjadi suatu produk yang lebih baik dan lebih canggih

10

_1459173490.unknown