Sociaal mediaplan

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sociaal mediaplan

 • 8/2/2019 Sociaal mediaplan

  1/32

  1

  Social media adviesrapport

  Door: Elroy Keuris

 • 8/2/2019 Sociaal mediaplan

  2/32

  2

  InhoudsopgaveAansluiting op marketingplan ................................................................................................................. 3

  Aansluiting op marketingplan ................................................................................................................. 3

  Bedrijfscultuur ......................................................................................................................................... 6

  SWOT - analyse ........................................................................................................................................ 7

  Probleemstelling ...................................................................................................................................... 8

  Aanpak van onderzoek ............................................................................................................................ 8

  Doelgroepanalyse .................................................................................................................................... 8

  Gebruikt mijn doelgroep social media? .............................................................................................. 9

  Hoe staat mijn doelgroep tegenover Schober? ................................................................................ 10

  Toegevoegde waarde ........................................................................................................................ 10

  Doelstellingen ........................................................................................................................................ 11

  Strategie ................................................................................................................................................ 12

  Middelenmix .......................................................................................................................................... 13

  Advies .................................................................................................................................................... 19

  Conclusie ............................................................................................................................................... 20

  Bijlage 1: Waarom volgt een consument een merk? (Frankwatching) ............................................. 22

  Bijlage 2: Social media richtlijnen ...................................................................................................... 28

  Bijlage 3: ............................................................................................................................................ 32

  Invloed social media op merkreputatie neemt toe ........................................................................... 32

 • 8/2/2019 Sociaal mediaplan

  3/32

  3

  Aansluiting op marketingplanTen eerste moet er na worden gedacht wat Schober wil met social media. Waarom wil Schober social

  media inzetten? Hoe sluit dit aan op het bestaande marketingcommunicatieplan? En wat is de

  doelstelling van de social media strategie?

  De eerste vraag is: Waarom wil Schober social media inzetten? Schober wil dichter bij de klant staan.

  De klant laten participeren en laten nadenken over de producten en diensten die aangeboden

  worden. Waarom is het zo belangrijk je data up-to-date te houden? Hoe kan het maximale uit je

  gegevens worden gehaald? En wat kan Schober hier betekenen? Om dit te verwezenlijken heeft

  Schober in thefutureoftargeting.nl een nieuwe website gelanceerd. Deze website bevat onder andere

  een weblog. In de filosofie van de tweezijdige communicatie past social media perfect. Bij social

  media staat het mens, dus ook de klant, centraal.

  Ten tweede is de vraag: Hoe sluit dit aan op het bestaande marketingcommunicatieplan?

  Imagoverschuiving, nieuwe positionering The Future of Targeting

  Schober staat momenteel bekend als een adressenboer. Onlangs is gekozen om dit imago verder uit

  te bouwen: Schober zal de speler op de markt worden met de beste databases. Met het karakter van

  social media krijgt het huidige imago een zetje richting het gewenste imago. Social media is iets van

  deze tijd; het laat zien dat je met je tijd bent meegegaan. Maar bovenal staat het voor sociaal.

  Klantgerichtheid is een punt dat tegenwoordig centraal staat bij Schober. Met social media wordt dit

  alleen maar versterkt. Daarnaast is de verwachting dat social media een steeds grotere invloed gaat

  hebben op de merkreputatie van een bedrijf, zoals in bijlage 3 te lezen is.

  Onderscheidende positie creren ten opzichte van concurrenten

  Schober wil ook een onderscheidende positie tegenover de concurrentie. Steeds meer bedrijven

  zetten tegenwoordig social media in. Wat betreft de concurrenten van Schober is het vooral Cendris

  die zich enigszins bezig houdt met social media. Maar ook bij Cendris is het heel beperkt. Ze sturen

  om de 2-4 dagen een tweet (die voornamelijk een zendfunctie hebben), hebben voor intern gebruik

  LinkedIn en op Facebook is er geen consistentie: er zijn verschillende Cendris paginas en allemaal

  zijn deze inactief. Met andere woorden; op het gebied van social media ligt de markt voor Schober

  open. Door actief te zijn op social media kan Schober een unieke positie in de markt aangrijpen.

  Als voorbeeld neem ik hier Albert Heijn.

  Toen er een nieuwe versie van de Albert Heijn 'Appie' app uitkwam, werd @grappievanappie ingezetom deze app te promoten (door o.a. influentials aan te spreken), klanten te helpen met de app en

  hints te geven waar en hoe de 'Grappies' te vinden waren. Concurrenten zijn al minimaal aanwezig

  op Twitter, laat staan specifiek gebruik van Twitter bij een campagne. Overigens is buiten deze

  campagne om Albert Heijn ook minimaal aanwezig op Twitter. Hier ligt dus nog een hele markt open.

  Naambekendheid verhogen, online vindbaarheid verhogen

  Een doel is om de naambekendheid te verhogen van Schober. Daarnaast moet de online

  vindbaarheid verhoogd worden. In beide gevallen is social media inzetbaar. Op Google staan

  verwijzingen naar social media vaak relatief hoog, omdat Google deze sites als betrouwbaar ziet.

  Bovendien heb je met social media een bepaald bereik. Door een netwerk op te bouwen en te

  profileren als expert op het vakgebied wordt de naambekendheid vergroot.

  Een krachtig en klassiek middel om naambekendheid te vergroten, is mond-tot-mond reclame. De

 • 8/2/2019 Sociaal mediaplan

  4/32

  4

  kracht hiervan is dat mensen uit eigen ervaringen spreken en de ontvanger van de informatie een

  bepaald vertrouwen heeft in de zender. Met social media staat deze mond-tot-mond reclame nu ook

  op internet. Wat er gezegd wordt over Schober kan makkelijk gevonden worden en hierop kan

  worden ingespeeld door het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld bij een positieve tweet een bedankje

  te sturen (zie voorbeeld) of bij een negatieve tweet te vragen waarom en wat er beter kan. Dit hangt

  van de situatie af.

  Toelichting voorbeeld: ABN Amro gebruikt Twitter als een soort klantenservice. Men kan een tweet

  naar ABN Amro sturen met een vraag. Deze mensen worden dan snel geholpen. Ook houden ze zelf

  in de gaten wat er over hun wordt gezegd. Ze schromen ook niet om op klachten te reageren, ook al

  waren deze klachten niet direct richting het Twitteraccount gericht. Zelf besloot ik een Tweet te

  sturen met een complimentje. 4 minuten later kreeg ik al een bedankje binnen. Bovendien werden

  onze tweets geretweet door een medewerker (op zijn privaccount). Deze tweets bereikten op deze

  manier weer een nieuw netwerk. Gevolg: gratis naambekendheid voor ABN Amro (en ook voor

  mijzelf)

  Klantloyaliteit verhogen

  Het belangrijkste doel van de inzet van social media is de klantloyaliteit verhogen. Het is gebleken dat

  het lastig is om klanten te behouden. Met social media bouw je een band op met diegenen waarmee

  er een connectie is.

  Ik neem

  weer een

  geval van

  ABN Amro

  als

  voorbeeld.

 • 8/2/2019 Sociaal mediaplan

  5/32

  5

  Hier zie je dat @ElineK een tweet verstuurd heeft over ABN Amro. ABN Amro reageerde meteen

  door een tweet te versturen en op deze manier medeleven en betrokkenheid te tonen. Het gevolg is

  een retweet. Dit zou je kunnen zien als een beloning voor het adequate handelen van ABN Amro. Het

  gevolg? Niet alleen bereikte het werk van ABN Amro 100 nieuwe volgers, ook kan hieruit wordenopgemaakt dat @ElineK zeer tevreden was over de dienstverlening van ABN Amro. Het gevolg? In

  plaats van imagoschade is Eline Kleibrink juist erg te spreken over de service van ABN Amro en is de

  kans groot dat ze langer klant blijft.

 • 8/2/2019 Sociaal mediaplan

  6/32

  6

  BedrijfscultuurEen belangrijk punt om vast te stellen is de bedrijfscultuur van Schober. Hier hanteren we het model

  van Handy & Harrison. In dit model wordt uitgegaan van 4 verschillende type culturen:

  machtsgerichte, rolgerichte, taakgerichte en persoonsgerichte. In de praktijk is een organisatie niet in

  een hokje te duwen.

  Uit deze 4 type culturen is er 1 cultuur waar Schober duidelijk het sterkst mee overeenkomt; de

  taakgerichte organisatie. Het gedrag van mensen en de taakgerichte organisatiecultuur wordt

  voornamelijk bepaald door de taak die moet worden g