Social Enterprise Consulting Erasmus University

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Information on our services - focused on Dutch NGO\'s

Text of Social Enterprise Consulting Erasmus University

 • 1. Social Enterprise Consulting Erasmus University Rotterdam Do Good. Do Better.
 • 2.
  • Stichting SECEUR
  • SECEURs diensten
  • Voorbeeldprojecten
  • SECEURs werkwijze
  • Q&A
  Agenda www.seceur.com
 • 3.
  • Non-profit organisatie
  • 20-25 streng geselecteerde consultants
  • Studenten van alle studierichtingen, maar veelal bedrijfskundigen en economen
  • In drie jaar reeds 15 consultancy projecten geleverd aan clinten varirend van grote internationale NGOs tot overheidsinstanties.
  Stichting SECEUR www.seceur.com Organisatie
 • 4.
  • Het helpen van sociale organisaties door het leveren van consultancy diensten van hoge kwaliteit tegen een gunstige prijs.
  • Alsmede het organiseren van activiteiten om de betrokkenheid van studenten bij maatschappelijk kwesties te verhogen.
  Stichting SECEUR www.seceur.com SECEURs missie
 • 5.
  • Respect voor diversiteit
  • Passie om te presteren
  • Focus op maatschappelijke duurzaamheid
  Stichting SECEUR www.seceur.com SECEURs kernwaarden
 • 6.
  • Sociale impactanalyse
  • Strategie consulting / ondernemingsplan
  • Organisationele optimalisering
  • Marktonderzoek / stakeholder analyse
  SECEURs diensten www.seceur.com Expertise gebieden
 • 7.
  • Pension Maaszicht biedt onderdak en individuele begeleiding aan dak- en thuisloze jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar.
  • Daar het lastiger wordt om subsidies te verkrijgen heeft Maaszicht SECEUR gevraagd de toegevoegde waarde / sociale impact van de organisatie te onderzoeken en uit te drukken in Euros.
  • Het SECEUR team heeft de kosten van Maaszicht onderzocht alsmede de maatschappelijke kosten die Maaszicht verlaagd. Daarnaast is een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd.
  • Naar aanleiding van het opleverde rapport heeft de trevreden directie SECEUR gevraagd om de onderzoeksmethode ook toe te passen op zusterorganisatie Singelzicht in Utrecht.
  Voorbeeldprojecten www.seceur.com Sociale impact analyse: Pension Maaszicht
 • 8.
  • SCALA is het expertisecentrum voor de emancipatie van vrouwen in Rotterdam.
  • SECEUR is door SCALA gevraagd een analyse te maken met als doel SCALA zo te positioneren dat zij minder afhankelijk van subsidies en donaties zou worden.
  • SECEUR heeft een interne en externe analyse uitgevoerd en daaruit volgend concrete aanbevelingen gedaan over hoe SCALA meer gefinancierd kan worden door bedrijven.
  Voorbeeldprojecten www.seceur.com Ondernemingsplan: SCALA
 • 9.
  • SVOR (Stichting Vluchtelingen Organisatie Rijnmond) ondersteunt de gemeenschappelijke belangen van vluchtelingen-zelforganisaties.
  • SECEUR is gevraagd om de efficientie binnen SVOR te verbeteren door middel van het formaliseren van interne processen.
  • SECEUR heeft aanbevelingen gedaan om de formalisatie tot stand te brengen en heeft protocollen geschreven voor de verslaggeving.
  Voorbeeldprojecten www.seceur.com Organisationele optimalisering: SVOR
 • 10.
  • Stichting Meld Geweld! heeft als doelstelling de bewustmaking van burgers omtrent hun mogelijkheden tot het ondernemen van actie wanneer zij getuige zijn van geweld. In Rotterdam heeft zij meer dan 100 OK-punten die bemand zjin door vrijwilligers.
  • SECEUR is gevraagd om de effectiviteit van de training voor de vrijwilligers op deze OK-punten te onderzoeken.
  • SECEUR heeft interviews gehouden en vervolgens een interne evaluatie van het persoonsbeleid uitgevoerd. Het resultaat hiervan waren concrete aanbevelingen over hoe de vrijwilligers beter kunnen functioneren.
  Voorbeeldprojecten www.seceur.com Organisationele optimalisering: Stichting Meld Geweld!
 • 11.
  • Het doel van de Raad is de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens.
  • SECEUR is gevraagd steden te onderzoeken die in aanmerking komen voor de uitbreidingsfase van het interculturele steden programma.
  • SECEUR heeft de KSFs gedentificeerd en kandidaatsteden geanalyseerd aan de hand hiervan. Verder zijn de belangrijkste stakeholders benaderd en hun behoeften in kaart gebracht.
  Voorbeeldprojecten www.seceur.com Marktonderzoek: Raad van Europa
 • 12.
  • Probleemstellingsformulering door het SECEUR bestuur met de klant.
  • Aanpakformulering en planning door het bestuur met het team van geselecteerde consultants. Projectplanning gebeurd op basis van milestones.
  • Team van consultants opereert autonoom onder leiding van de teamleider en wordt gesteund door het verantwoordelijke bestuurslid. Het nauwe klantcontact wordt onderhouden door de teamleider.
  • Waar nodig wordt het team ondersteund door overige SECEUR consultants (plenaire sessies), bestuursleden of de Raad van Advies.
  SECEURs werkwijze www.seceur.com Proces
 • 13.
  • Richard de Heer
  • Director of Public Relations
  • [email_address]
  • 06-20474947
  Q&A www.seceur.com