Sociologija subkultura

  • View
    62

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sociologija subkultura. Počeci. Sociologija subkultura mladih nikad nije striktno utemeljena, no većina autora drži da se njezini počeci nalaze u dvadesetim i tridesetim godinama prošloga stoljeća , u radovima čikaške škole. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sociologija subkultura

PowerPoint Presentation

Sociologija subkulturaPoeciSociologija subkultura mladih nikad nije striktno utemeljena, no veina autora dri da se njezini poeci nalaze u dvadesetim i tridesetim godinama prologa stoljea, u radovima ikake kole.Sve je poelo teorijom delinkventne subkulture u pedesetim godinama, interakcionistikim prinosom poetkom ezdesetih godina, nastanakom pojma kontrakulture krajem ezdesetih te dominacijom birminghemske kole sedamdesetih i osamdesetih godina prologa stoljea.

To je kratak povijesni razvoj sociologije subkultura, iako je taj pojam danas odbaen, no istraivanja subkultura su jo uvijek u tijeku.ImenaTijekom godina subkulture su se nazivale razliitim imenima poput kulture mladih, ivotni stil, novi drutveni pokreti ili kontrakulture. Kako god ih nazivali, subkulture su s godinama jaale te privlaile panju sve vie i vie sociologa.Poeci istraivanjaPoeci istraivanja seu daleko do ak 1955., do Alberta Cohena. On je delinkventnom subkulturom nazvao kulturu kvadre, neto emu se priklanjala veina mukih adolescenata u Americi. On je tvrdio da su mladi iz radnikih i siromanijih obitelji stvarali subkulture kao odgovor drutvu (gdje nisu mogli uspjeti kako su eljeli) te kao nain i mjesto vlastite promocije.Svi autori koji su radili na teoriji delinkventne subkulture sloili su se oko postojanja 3 tipa subkulture mladih: 1. kriminalna subkultura

2. konfliktna subkultura

3. subkultura povlaenjaKriminalna subkultura nazvana je jo i subkulturom poluprofesionalnog lopova. Takve subkulture bave se kriminalnim aktivnostima, od sitnih kraa u duanima pa sve do ubojstava.

Konfliktna subkultura je subkultura u kojoj se status i reputacija stjeu borbom s drugim slinim skupinama, tunjavama i zaposjedanjem teritorija. To izvrsno portretiraju i dananje uline bande (npr. Bloods i Crips u Los Angelesu).

Posljednji navedeni tip subkulture je subkultura povlaenja. Ona se uglavnom odnosi na konzumacije opojnih sredstava, prvenstveno droga.

InterakcionizamU ezdesetima, interakcionisti su pomogli prouavanju sociologije subkultura tako to su promijenili perspektivu - s obiljeenih (delinkventnih, devijantnih) aktera na sami proces aktera. Ta perspektiva naziva se perspektiva societalne reakcija. No ezdesete su dovele jo neto, a to je novi pojam kontrakultura.KontrakulturaKontrakultura je pojam koji nastaje ezdesetih godina prologa stoljea. Milton Yinger je predlagao razlikovanje pojmova subkultura i kontrakultura. On je elio naglasiti konfliktne situacije u kojima prepoznajemo kontrakulturu, a za niz subkultura je tvrdio da je rije o "kulturama unutar kulture".Birminghemska kolaBirminghamski su autori govorili o kontradikcijama kapitalizma, dvostrukoj artikulaciji otpora u subkulturi (prema matinoj,roditeljskoj kulturi radnike klase i prema dominantnoj kulturi uope). Oni vide subkulturizaciju kao odgovor na strukturu drutva.U devedesetim godinama opada utjecaj birminghemske kole i to zbog nekoliko uoljivih razloga. Ponimo s rave pokretom, koji je doista unitio neke glavne premise birminghamske kole.Rave pokret to je subkultura, ali nije (kao to su tvrdili u Birminghamu) obuhvaao manjinu ljudi ve je postao masovni fenomen. Takoer, u tom pokretu su ene igrale znaajnu ulogu, dok su prijanje subkulture poput skinheadsa, punkera i modsa bile smatrane iskljuivo maskulinistikima.

Moda i najvanija karakteristika tog rave pokreta je bila ta, da to nisu bili samo siromaniji ljudi ili ljudi iz radnikih klasa, ve su se unutar njega nale sve klase.

HrvatskaIstraivanje i prouavanje subkultura u Hrvatskoj zapoelo je negdje sedamdesetih godina 20. stoljea. Prvi pokazatelji subkulture u Hrvatskoj su bili street corner mladii, skupine djeaka iz ulice ili iz kvarta.Subkulture u Hrvatskoj sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina dijelimo na nekoliko skupina temere, haomane, minkere, punkere, metalce, darkere, rapere, skinheadse i skejtere.temeritemeri seu jo iz sedamdesetih godina 20. stoljea. Njihove karakteristike su to da su iskljuivo maskulinistiki te nerijetko i nasilni prema ostalim skupinama.

HaomaniOvako su bili nazivani ljudi u koji su sluali rock i konzumirali opojna sredstva tijekom 1970.-ih. To su im ujedino i jedine karakteristike.

minkeriOni su jedna od subkultura koja i danas postoji. Obiljeja su im da se prilagoavaju vremenu, modi i glazbi. to je IN to oni rade, sluaju, nose i konzumiraju.

KRAJNadamo se da Vam se svima svidjela prezentacija i da smo Vam uspjeli pojasniti pojam subkulture i par najbitnijih subkultura u Hrvatskoj. Subkulture su zapravo kulture unutar kultura te ih se tako i treba tretirati i nipoto osuivati.

Ana Junakovi i Matija GrebeniIzvoriwww.google.hrwww.facebook.comBenjamin Perasovi Sociologija subkultura i hrvatski kontekst, Drutvena istraivanja vol.11, 2002.