of 52 /52
www.sonnenkraft.si SOLARNE SISTEMSKE REšITVE Cenik 2012 SONNENKRAFT™

Solarne SiStemSke rešitve

  • Upload
    hadang

  • View
    286

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Solarne SiStemSke rešitve

www.sonnenkraft.si

Solarne SiStemSke rešitve

Cenik 2012 SonnenkraFt™

Page 2: Solarne SiStemSke rešitve

2

Čeprav se v javnosti opažajo preobrati v smeri uporabe obnovljivih virov energije, pa je sonce še vedno premalokrat zastopano v našem vsakdanu. V podjetju SONNENKRAFT se trudimo ta trend pospešiti in pokazati, da se sonce splača.

Solarna energija je ena najučinkovitejših in najčistejših virov energije na svetu. Ob svojem delovanju delovanje ne povzroča nikakršnega hrupa, sistemi pa nimajo premikajočih se delov in ne onesnažujejo okolja. Solarni sistem deluje neslišno in izkorišča energijo, ki nam jo daje sonce. SONNENKRAFT solarni sistemi ne potrebujejo neposrednega obsevanja. Prav nasprotno. Sistem odlično deluje tudi v delno oblačnem vremenu. Nebo brez oblačka pa v večini primerov oskrbuje sistem z več energije, kot jo gospodinjstvo sploh lahko sproti porabi.

Zato je solarna energija najboljša pot v energetsko neodvisnost in v zmanjševanje tekočih stroškov ogrevanja objektov in sanitarne vode. Z dobro načrtovanim in kvalitetnim solarnim sistemom lahko letno pokrijemo do 70% vseh potreb po energiji za pripravo tople sanitarne vode.

V podjetju SONNENKRAFT se že leta ukvarjamo izključno z izkoriščanjem sončne energije. Naše izkušnje, znanja in številni patenti potrjujejo naš vodilni položaj na trgu. Plod trdega dela SONNENKRAFT-ovih inženirjev so solarni sistemi od najmanjših pa do velikih za pokrivanje potreb po toploti v večjih industrijskih objektih. Posedujemo znanja s katerimi lahko skupaj z vami ustvarimo optimalen solarni sistem za vsak individualen objekt.

V katalogu pred vami najdete osnovne sisteme, komponente in ostalo ponudbo iz SONNENKRAFT-ove palate produktov.

Cenik je veljaven od Januarja 2012. Vse starejše verzije cenikov s tem izgubijo veljavnost. Vse cene so brez DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih karakteristik.

najboljša enerGija je

rumene barve - tako kot Sonce

Page 3: Solarne SiStemSke rešitve

3

NAV

OD

ILA

UVOD2Najboljša energija je rumene barve - tako kot sonce

SISTEmSKE REšITVE48

101416

COmPACT ECOmPACT Plus

COmFORT ECOmFORT E Plus

SOLAR COmPLEET

VELIKI OBJEKTI2223

COmFORT E XLCOmFORT E mAXI

SPREJEmNIKI SONČNE ENERGIJE252830

SKR500SK500

IDmK-AL

hRANILNIKI3334353637

DhWELB

PSR-EPSC-E

PS-E

mODULI3940414243

RLG-E, PSKR18FWm15i/30i

SLm50hEhKm20, RAS20

Dodatne črpalne enote

SOLARNI PRIBOR4445464849

Solarni priborPrenosniki toplote

Solarni KrogKomponente

Solar Compleet

SERVIS5051

Služba za pomoč strankamSplošni pogoji poslovanja

Stran

4-19

Stran

20-23

Stran

24-31

Stran

32-37

Stran

38-43

Stran

44-49

Stran

50-51

Stran

2-3

Page 4: Solarne SiStemSke rešitve

4

KAJ SE DOGAJA?Pri rešitvah za pripravo tople vode se energija sonca uporablja za zagotavljanje potreb po topli vodi v gospodinjstvu.

KAKO DELUJE?Sonce segreje medij v SSE preko absorberja. Energija se nato preko cevovoda in prenosnika toplote v boilerju prenese na sanitarno vodo.

K ČEmU PRIPOmORETE?EKONOmIČNOSTRešitve COmPACT E in COmPACT PLUS povečajo energijsko učinkovitost vaše hiše. Tako dnevno varčujete denar, izboljšate ener-getsko izkaznico hiše in hkrati povečate njeno vrednost.

OZAVEšČENOSTIzgorevanje fosilnih goriv je največji dejavnik za izpust emisij in prašnih delcev v naše okolje. To je razlog, da evropska regulativa postavlja striktne zahteve in cilje za zmanjševanje CO2 emisij. S solarnim siste-mom boste vašo toplo vode zagotavljali skoraj popolnoma brez emisij CO2.

NEODVISNOSTOlje in plin so omejeni viri, katerih zaloge se počasi zmanjšujejo. Cene so nestabilne in so se v zadnjih letih povišale tudi do 300 %. V kolikor izkoriščate sončno energije v največji meri, ste neodvisni in brez skrbi za politične odločitve.

Page 5: Solarne SiStemSke rešitve

5CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

REšITVICOmPACT ESistem je enostaven za montažo in je namenjen gospodinjstvom z normalno porabo tople vode. Kvalitetni materialni in SONNENKRAFT tehnologija zagotavlja visoke izplene energije in dolgo življensko dobo.

COmPACT PLUSSistem je prav tako enostaven za montažo in je namenjen gospodinjstvom z večjo potrebo po topli vodi.

PreDnoSti• pokrtije do 70 % potreb po topli vodi

• hitra in enostavna montaža

• minimalno vzdrževanje

• visoka evropska kvaliteta

• na voljo dve različni rešitvi

COmPACT E

COmPACT Plus

SiStemi Za PriPravo toPle voDe

Page 6: Solarne SiStemSke rešitve

6

comPact eEnergetska učinkovitost ni nujno vedno draga. SONNENKRAFT ponujano enostavno rešitev za pripravo tople vode. Jamčimo za visokokvalitetne komponente evropskega porekla, dolgo življensko dobo sistemov, usmerjeno v učinkovito rabo energije s pozitivnimi vplivi na naše okolje.

SOLARNI SISTEm ZA TOPLO SANITARNO VODO

HITRA MONTAŽAEnostavna montaža po principu "PLUG und FLOW". Ozka oblika hranilnika zavzema minimalno prostora.

Solarna reGulacijaNova solarna regulacija skrbi za optimalno delovanje sistema, prav tako pa omogoča enostavno rokovanje in pregled nad sistemom.

SSE

povratna skupina

topla voda

akumulacijski grelnik

hladna voda

dogrevanje

FUNKCIJSKA ShEmA COmPACT E

Page 7: Solarne SiStemSke rešitve

7CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

comPact e SiStemSke rešitve300 L 400 L 500 L 500 L

Osebe oseb 2 - 4 3 - 5 4 - 5 5 - 7število SSE (SKR500, IDmK25, SK500) Kom. 2 3 3 4Površina SSE m2 5.1 7.5 7.5 10.1

SKR seti brez pritrditve 3.099,- 3.999,- 4.159,- 4.899,-SKR500 št. art. 153 009-VAS 153 017-VAS 153 025-VAS 153 033-VASSKR500L št. art. 153 010-VAS 153 018-VAS 153 026-VAS 153 034-VAS

SK500 seti brez pritrditve 3.199,- 4.149,- 4.309,- 5.099,-SK500N št. art. 153 011-VAS 153 019-VAS 153 027-VAS 153 035-VASSK500L št. art. 153 012-VAS 153 020-VAS 153 028-VAS 153 036-VAS

IDmK seti brez pločevinaste obrobe 3.199,- 4.149,- 4.309,- 5.099,-IDmK25-AL št. art. 153 016-VAS 153 024-VAS 153 032-VAS 153 040-VASPritrditve, pločevinaste obrobe na strani 26-27, 29, 31

OPCIJA: Gibka cevna napeljava (DN 16, DN 20*, 15m) 489,- 489,- 489,- 595,-za SKR500 št. art. 141 590 141 590 141 590 141 591za SK500 št. art. 141 524 141 524 141 524 141 526za IDmK št. art. 141 523 141 523 141 523 141 525Ostale variante gibke cevi glej na strani 46 *)Površina SSE <10m2 =DN16, površina SSE > 10m2 = DN20

Komponente v setuAkumulacijski grelnik COmPACT E Tip DhW300R2 DhW400R2 DhW500R2 DhW500R2Povratna skupina vklj. s protipovratno loputo v odtočnem vodu Tip RLG-E RLG-E RLG-E RLG-ESolarna regulacija Tip SKSC2 SKSC2 SKSC2 SKSC2mešalni ventil za sanitarno vodo TBm Tip TBm20 TBm20 TBm20 TBm20Raztezna posoda vkl. s pritrditvijo in spojnim materialom Tip AG25S AG25S AG25S AG33SSredstvo proti zmrzovanju l 15 20 20 20

ZaneSljiva teHnikaSistem je snovan na zanesljivi in preverjeni tehnologiji.

uSklajene komPonente Vse komponente so skrbno preizkušene in med seboj popolnoma usklajene. S tem zagotavljamo visoko kvaliteto in učinkovitost sistemov.

Page 8: Solarne SiStemSke rešitve

8

comPact PluSV kolikor je poraba tople vode v gospodinjstvu večja, je COmPACT PLUS idealna rešitev. Preverjeno tehnologija in kvalitetni materiali zagotavljajo visoko učinkovitost z dolgo življenjsko dobo.

SOLARNI SISTEm ZA TOPLO SANITARNO VODO

enoStavno rokovanjeLogični simboli in nadzoren pregled nad sistemom zagotavljajo enostavno rokovanje.

RAZNOLIKE MONTAŽNE MOŽNOSTISolarno povratno skupino je možno montirati na steno ali nepos-redno na akumulacijski grelnik. Tako lahko prilagodite montažo glede na potrebe.

FUNKCIJSKA ShEmA COmPACT PLUS

SSE

povratna skupina

topla voda

akumulacijski grelnik

hladna voda

dogrevanje

Page 9: Solarne SiStemSke rešitve

9CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

comPact PluS SiStemSke rešitve

ZaneSljiva teHnikaSistem je snovan na zanesljivi in preverjeni tehnologiji.

uSklajene komPonenteVse komponente so skrbno preizkušene in med seboj popolnoma usklajene. S tem zagotavljamo visoko kvaliteto in učinkovitost sistemov.

300 L 400 L 500 L 750 L 1000 LOsebe oseb 2 - 4 3 - 5 5 - 7 8 - 12 12 - 20število SSE (SKR500, IDmK25, SK500) Kom. 2 3 4 5 6Površina SSE m2 5,1 7,5 10,1 12.5 15.1

SKR seti brez pritrditve 3.385,- 4.245,- 5.095,- 6.999,- 7.999,-SKR500 št. art. 153 117 153 125 153 141 153 157 153 165SKR500L št. art. 153 118 153 126 153 142 153 158 153 166

SK500 seti brez pritrditve 3.485,- 4.395,- 5.295,- 7.249,- 8.299,-SK500N št. art. 153 119 153 127 153 143 153 159 153 167SK500L št. art. 153 120 153 128 153 144 153 160 153 168

IDmK seti brez pločevinaste obrobe 3.485,- 4.395,- 5.295,- 7.249,- 8.299,-IDmK25-AL št. art. 153 124 153 132 153 148 153 164 153 172Pritrditve, pločevinaste obrobe na strani 26-27, 29, 31

OPCIJA: Gibka cevna napeljava (DN 16, DN 20*, 15m) 489,- 489,- 595,- 595,- 595,-za SKR500 št. art. 141 590 141 590 141 591 141 591 141 591za SK500 št. art. 141 524 141 524 141 526 141 526 141 526za IDmK št. art. 141 523 141 523 141 525 141 525 141 525Ostale variante gibke cevi glej na strani 46 *)Površina SSE <10m2 =DN16, površina SSE > 10m2 = DN20

Komponente v setuAkumulacijski grelnik COmPACT plus Tip ELB300R2E-h ELB400R2E-h ELB500R2E-h ELB750R2E-h ELB1000R2E-hPovratna skupina Tip PSKR PSKR PSKR PSKR PSKRSolarna regulacija Tip SKSC2 SKSC2 SKSC2 SKSC2 SKSC2mešalni ventil za sanitarno vodo TBm Tip TBm20 TBm20 TBm20 TBm25 TBm25Raztezna posoda vklj. KVAG ventil Tip AG25S AG25S AG33S AG33S AG50SSredstvo proti zmrzovanju l 15 20 20 20 25

Page 10: Solarne SiStemSke rešitve

10

KAJ SE DOGAJA? Sistemi za pripravo tople vode in podporo ogrevanju pokrijejo veliko potreb po energiji v gospodinjstvu popolnoma brezplačno s pomočjo sonca.

KAKO DELUJE?Sonce ogreje solarni medij v SSE preko katerega se energija preko prenosnika prenese v hranilnik toplote. Iz te energije s pomočjo modula za svežo vodo zagotavljamo toplo vodo oz. energijo koristimo za ogre-vanje prostorov.

K ČEmU PRIPOmORETE?EKONOmIČNOSTRešitve COmFORT E in COmFORT E Plus povečajo energijsko učinkovitost vaše hiše. Tako dnevno varčujete denar, izboljšate ener-getsko izkaznico hiše in hkrati povečate njeno vrednost.

OZAVEšČENOSTIzgorevanje fosilnih goriv je največji dejavnik za izpust emisij in prašnih delcev v naše okolje. To je razlog, da evropska regulativa postav-lja striktne zahteve in cilje za zmanjševanje CO2 emisij. S solarnim sistemom boste zagotavljali toplo vodo, ogrevali prostore in dogrevali bazene skoraj popolnoma brez emisij CO2.

NEODVISNOSTOlje in plin so omejeni viri, katerih zaloge se počasi zmanjšujejo. Cene so nestabilne in so se v zadnjih letih povišale tudi do 300 %. V kolikor izkoriščate sončno energije v največji meri, ste neodvisni in brez skrbi za politične odločitve

Page 11: Solarne SiStemSke rešitve

11CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VEREšITVICOmFORT ECOmFORT E je cenovno optimirana rešitev, za vse, ki želijo sončno sevanje izkoristiti za pripravo tople vode in podporo ogrevanju. Sistem vsebuje novo razvit hranilnik PSR-E, učinkovitejšo povratno skupino in inteligenten modul za svežo vodo. S tem boste v NEh pokrili do 30% potreb po ogrevanju in do 80 % potreb po topli sanitarni vodi.

COmFORT E PLUSCOmFORT E Plus sistemska rešitev je namenjena vsem, ki jim je le najboljše dovolj dobro. Novo razvite in optimirane komponente omogočajo največjo rabo sonca, ter s pomočjo visokoučinkovitih črpalk zagotavljajo minimalno porabo električne energije. Časovno in vremensko vodena regulacija na hKm20 modulu omogoča popolno upravljanje vašega ogrevalnega sistema. Postaja RAS20 skrbi za optimalno delovanje solarnega sistema v povezavi s kondenzacijskim kotlom ali TČ. Pri NEh do 40 % pokritje potreb po ogrevanju in do 80 % potreb po topli sanitarni vodi.

PreDnoSti• pri dobro izoliranih hišah do 40 % pokritje

potreb po ogrevanju in do 80 % pokritje pot-reb po topli vodi

• raba sončne energije za ogrevanja in prip-ravo tople vode zagotavlja velike prihranke

• sveža, higiensko neoporečna priprava tople vode po pretočnem principu (modul za svežo vodo FWm)

• visoka evropska kvaliteta

• hitra in enostavna montaža

SiStemi Za PriPravo toPle voDe in PoDPoro oGrevanju

COmFORT E

COmFORT E Plus

Page 12: Solarne SiStemSke rešitve

12

novi moDul Za Sanitarno voDo

S prehodom iz mehanskih na elektronska pretočna stikala smo odpravili možnosti mahanskih poškodb in napak pri pripravi sveže sanitarne vode. Dodatno plastenje povratka cirkulacije omogoča še višje izkoristke solarnega sistema. Inteligentna cirkulacija skrbi za minimalno delovanje cirkulacijske črpalke, saj ta spremlja dejansko porabo v časovnih intervalih.

oPtimalno temPeraturno PlaStenje v HranilnikuNova konstrukcija hranilnika PSR omogoča hitrejše ogrevanje zgornjega dela hranilnika. Skupaj z izboljšanim plastenjem v povratku, omogoča še višje izkoristke pri podpori ogrevanju v hladnejšem letnem času. Nova izolacija popolnoma nalega na hranilnik, kar zmanjša izgube hranilnika do 20 %.

comFort eCOmFORT E je cenovno optimirana rešitev za vse, ki želijo sončno sevanje izkoristit za pripravo tople vode in podporo ogrevanju. Sistem vsebuje na novo razvit hranilnik PSR-E, učinkovitejšo povratno skupino in inteligenten modul za svežo vodo. S tem boste v NEh pokrili do 30% potreb po ogrevanju in do 80 % potreb po topli sanitarni vodi.

SOLARNI SISTEmI ZA SVEŽO SANITARNO VODOSOLARNI SISTEmI ZA PODPORO OGREVANJU

FUNKCIJSKA ShEmA COmFORT E

hranilnik modul za svežo vodo

ogrevanje vtok

topl

a vo

dahl

adna

vod

a

ogrevanje povratek

dogrevanjeSSE

povratna skupina

Page 13: Solarne SiStemSke rešitve

13CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

Po višini naStavljive noGeNastavljive noge omogočajo niveliranje hranilnika na neravnih površinah. S tem izolacija popolnoma nalega na hranilnik in pripomore k manjšim izgubam in lepšemu izgledu hranilnika.

PSkr18HeNova povratna skupina PSKR18hE z visoko učinkovito črpalko in regulacijo SKSC2+ omogoča večje prihranke in ima cca. 20 % višjo tlačno moč.

comFort e SiStemSke rešitve500 L 800 L 1000 L

Osebe oseb 2 - 4 2 - 5 4 - 6število SSE (SKR500, IDmK25, SK500) Kom. 4 5 6Površina SSE m2 10.1 12.5 15.5

SKR seti brez pritrditve 6.499,- 7.399,- 8.399,-SKR500 št. art. 153 222 153 229 153 236SKR500L št. art. 153 223 153 230 153 237

SK500 seti brez pritrditve 6.699,- 7.649,- 8.699,-SK500N št. art. 153 224 153 231 153 238SK500L št. art. 153 225 153 232 153 239

IDmK seti brez pločevinaste obrobe 6.699,- 7.649,- 8.699,-IDmK25-AL št. art. 153 228 153 235 153 242

Pritrditve, pločevinaste obrobe na strani 26-27, 29, 31

OPCIJA: Gibka cevna napeljava (DN 20, 15m) 595,- 595,- 595,-za SKR500 št. art. 141 591 141 591 141 591za SK500 št. art. 141 526 141 526 141 526za IDmK št. art. 141 525 141 525 141 525

Ostale variante gibke cevi glej na strani 46

Komponente v setuGrelnik/hranilnik COmFORT E Tip PSR500E PSR800E PSR1000EPovratna skupina Tip PSKR18 PSKR18 PSKR18modul za svežo vodo Tip FWm15i-CU FWm15i-CU FWm15i-CUSolarna regulacija Tip SKSC2 SKSC2 SKSC2Raztezna posoda vklj. KVAG ventil Tip AG33S AG33S AG50SSredstvo proti zmrzovanju l 20 20 25

OPCIJE SETA (GLEJ STR 39-42)cenovni dodatek PSkr18He 240,- cenovni dodatek FWm15i-va 720,- cenovni dodatek FWm30i-cu 100,-cenovni dodatek PSkr18He-o 0,- cenovni dodatek FWm30i-va 1.150,-

Page 14: Solarne SiStemSke rešitve

14

NOVI MODUL ZA SVEŽO VODOS prehodom iz mehanskih na elektronska pretočna stikala smo odpravili možnosti mahanskih poškodb in napak pri pripravi sveže sanitarne vode. Dodatno plastenje povratka cirkulacije omogoča še višje izkoristke solarnega sistema. Inteligentna cirkulacija skrbi za minimalno delovanje cirkulacijske črpalke, saj ta spremlja dejansko porabo v časovnih intervalih.

20 % manjše toPlotne iZGubeNovi PSC-E hranilnik je izboljšan na večih področjih. Nova flis izolacija popolnoma nalega na hranilnik in omogoča enostavno namestitev. Skupaj s novimi patentirami pokrivnimi čepi za priključke zmanjšaje toplotne izgube skozi hranilnik tudi do 20 %.

comFort e PluSCOmFORT E- PLUS sistemska rešitev je namenjena vsem, ki je le najboljše dovolj dobro.

Novo razvite in optimirane komponente omogočajo največjo rabo sonca, ter s pomočjo visokoučinkovitih črpalk zagotavljajo minimalno porabo električne energije.

Časovno in vremensko vodena regulacija na hKm20 modulu, omogoča popolno upravljanje vašega ogrevalnega sistema. Postaja RAS20 skrbi za optimalno delovanje solarnega sistema v povezavi s kondenzacijskim kotlom ali TČ. Pri NEh do 40 % pokritje potreb po ogrevanju in do 80 % potreb po topli sanitarni vodi.

SOLARNI SISTEmI ZA SVEŽO SANITARNO VODOSOLARNI SISTEmI ZA PODPORO OGREVANJU

FUNKCIJSKA ShEmA COmFORT E PLUS

SSE

hranilnikmodul za plastno polnjenje modul za svežo vodo

ogrevanje vtok

dogrevanje

kotel povratek

topl

a vo

dahl

adna

vod

aogrevanje povratek

Page 15: Solarne SiStemSke rešitve

LöSU

NG

EN

15CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

Povratna PoStaja raS20Povratna postaja RAS20 skrbi, da gre iz hranilnika le toliko energije na v povratni vod ogrevanja, kolikor je to potrebno za posamezen krog. Skupaj z optimalnim plastenjem v hranilniku močno poviša izkoristek sistema.

moDul Za PlaStno Polnjenjemodul za plastno polnjenje SLm50hE zagotavlja popolno polnjenje v hranilnika v plasteh. Visoko učinkovite črpalke zagotavljojo minimalno porabo električne energije.

comFort e PluS SiStemSke rešitve

800 L 1000 L 1600 L 2000 LOsebe oseb 3 - 6 4 - 8 4 - 8 4 - 10število SSE (SKR500, IDmK25, SK500) Kom. 5 6 8 10Površina SSE m2 12.5 15.1 20.1 25.5

SKR seti brez pritrditve 9.399,- 10.299,- 12.999,- 14.499,-SKR500 št. art. 153 301 153 308 153 315 153 322SKR500L št. art. 153 302 153 309 153 316 153 323

SK500 seti brez pritrditve 9.649,- 10.599,- 13.399,- 14.999,-SK500N št. art. 153 303 153 310 153 317 153 324SK500L št. art. 153 304 153 311 153 318 153 325

IDmK seti brez pločevinaste obrobe 9.649,- 10.599,- 13.399,- 14.999,-IDmK25-AL št. art. 153 307 153 314 153 321 153 328

Pritrditve, pločevinaste obrobe na strani 26-27, 29, 31

OPCIJA: Gibka cevna napeljava (DN 16, DN 20*, 15m) 595,- 595,- 595,- 595,-za SKR500 št. art. 141 591 141 591 141 591 141 591za SK500 št. art. 141 526 141 526 141 526 141 526za IDmK št. art. 141 525 141 525 141 525 141 525

Ostale variante gibke cevi glej na strani 46 *)Površina SSE <10m2 =DN16, površina SSE > 10m2 = DN20

Komponente v setu

Zalogovnik/hranilnik COmFORT E PLUS Tip PSC800E PSC1000E PSC800E +PS800E

PSC1000E +PS1000E

modul za polnjenje v plasteh Tip SLm50hE SLm50hE SLm50hE SLm50hEmodul za svežo vodo Tip FWm15i-CU FWm15i-CU FWm15i-CU FWm15i-CUSolarna regulacija Tip SKSC3+ SKSC3+ SKSC3+ SKSC3+Raztezna posoda vklj. KVAG ventil Tip AG33S AG50S AG80S AG100SSredstvo proti zmrzovanju l 20 25 30 30Zagon sistema vklj. vklj. vklj. vklj.

OPCIJE SETA (GLEJ STR 39-42)cenovni dodatek Slm50He-o -240,- cenovni dodatek FWm15i-va 720,- cenovni dodatek FWm30i-va 1.150,-razširitev Hkm20 (131 220) 899,- razširitev raS20 (131 325) 836,- cenovni dodatek FWm30i-cu 100,-

Page 16: Solarne SiStemSke rešitve

16

KAJ SE DOGAJA? Kombinacija solarnega sistema in toplotne črpalke skrbijo za avtonomno ogrevanje vaše hiše.

KAKO DELUJE?Gre za kombinacijo solarnega sistema in toplotne črpake zrak-voda. Solarni sistem lahko samostojno ogreva zgornji in srednji del hranilnika. V kolikor v hranilniku ni dovolj energije se vključi toplotna črpalka. Ta lahko v sončnih zimskih dneh izkorišča minimalne temperature v SSE za predgrevanje ali delujo samostojno kot TČ. Kombinirano delovanje dviguje COP in skupen izkoristek sistema.

K ČEmU PRIPOmORETE?EKONOmIČNOSTSistem SOLAR COmPLEET popolnoma pokrije energijske potrebe vaše hiše. Tako ne potrebujete dodatnega vira energije, s tem pa močno zmanjšate vaše stroške ogrevanja. Tak sistem postavi vašo hišo v sam vrh energetske učinkovitosti in ji doda vrednost.

OZAVEšČENOSTIzgorevanje fosilnih goriv je največji dejavnik za izpust emisij in prašnih delcev v naše okolje. To je razlog, da evropska regulativa postav-lja striktne zahteve in cilje za zmanjševanje CO2 emisij. S solarnim sistemom boste zagotavljali toplo vodo, ogrevali prostore in dogrevali bazene skoraj popolnoma brez emisij CO2.

NEODVISNOSTOlje in plin so omejeni viri, katerih zaloge se počasi zmanjšujejo. Cene so nestabilne in so se v zadnjih letih povišale tudi do 300 %. V kolikor izkoriščate sončno energije v največji meri, ste neodvisni in brez skrbi za politične odločitve.

Page 17: Solarne SiStemSke rešitve

17CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

REšITEVSOLAR COmPLEETSistem vsebuje vse potrebne komponente za popolno pokrivanje potreb po energiji v kompaktni izvedbi.

PreDnoSti• inteligentna kombinacija solarnega sis-

tema in TČ, poviša za cca. 25 % solarni donos in cca. 30 % COP TČ. S tem se izboljša letno grelno število celotnega sistema.

• SOLAR COmPLEET je kompaktna izvedba z vsemi komponentami na hranilniku, kar prihrani prostor in stroške montaže.

• sveža, higiensko neoporečna priprava tople vode po pretočnem principu (modul za svežo vodo FWm).

• montaža po principu "PLUG and FLOW".

• centralno upravljanje celotnega sistema.

Solarna toPlotna ČRPALKA

SOLAR COmPLEET

Page 18: Solarne SiStemSke rešitve

18

Zunanja enota SP-aeZračni prenosnik, ki črpa energijo iz okolja, je skrit v ličnem ohišju.

celoStna rešitevPopolnoma integrirana rešitev ni samo oblikovno dovršena, temveč je tudi enostavna za montažo.

Solar comPleetSOLAR COmPLEET je bil prvi, popolnoma integriran sistem, kombinacije solarnega sistem in TČ. Centralen nadzor sistema omogoča optimalno izkoriščanje posa-meznih virov energije in s tem dviguje izkoristek celotnega sistema.

SOLARNI SISTEm ZA SVEŽO SANITARNO VODOSOLARNI SISTEm ZA PODPORO OGREVANJUSOLARNA TOPLOTNA ČRPALKA

FUNKCIJSKA ShEmA SOLAR COmPLEET

SSE

toplota okolice

ogre

vanj

eto

pla

voda

hlad

na v

oda

cirk

ulac

ija (o

pcijs

ko)

baze

n (o

pcijs

ko)

hlaj

enje

(opc

ijsko

)

Page 19: Solarne SiStemSke rešitve

19CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

SIST

EmSK

E R

EšIT

VE

viSok iZkoriStekPrvič je solarna energija direktno uporabljena za predgrevanje medija na uparjalniku TČ.

celoletno oGrevanjeZaradi integrirane TČ pokriva SOLAR COmPLEET celotne pot-rebe po energiji za pripravo tople vode in ogrevanju prostorov.

SiStemSka rešitev Solar comPleet

COmPLEET 6 COmPLEET 8 COmPLEET 11Nazivna moč (pri A7/W35, dT=8K) kW 6.2 8.3 11.1število SSE (SKR500, IDmK25, SK500) Kom. 4 5 6Površina SSE m2 10.1 12.5 15.1

Set brez pritrditve 14.990,- 17.490,- 19.490,-SKR500 št. art. 152 017 152 023 152 029SKR500L št. art. 152 018 152 024 152 030

Pritrditve, pločevinaste obrobe na strani 26-27, 29

Komponente v setuhranilnik Solar Compleet Tip PSSP1000 PSSP1000 PSSP1000Sistemsko krmiljenje

Toplotna črpalka/zunanja enota Tip SP6 / SP6/8-AE SP8 / SP6/8-AE SP11 / SP11-AEOgrevalni krog z visokoučinkovito črpalko

Solar povratna skupina Tip PSKR15SP PSKR15SP PSKR15SPmodul za svežo vodo Tip FWm30SC FWm30SC FWm30SCToplotna izolacija Solar Compleet

Raztezna posoda vklj. KVAG ventil Tip AG33S AG50S AG80SRaztezna posoda vklj. KVAG ventil Tip AG8S AG8S AG8SSredstvo proti zmrzovanju l 40 40 40Zagon sistema vklj. vklj. vklj.

Drobni material glej stran 49

Page 20: Solarne SiStemSke rešitve

20

Page 21: Solarne SiStemSke rešitve

21CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

VELI

KI O

BJEK

TI

SiStemSke rešitve Za velike objekte

Page 22: Solarne SiStemSke rešitve

22

PreDnoSti• ca. 30 - 70 % pokritje potreb po topli vodi

• idealno za dodatno integracijo solarnega ogre-vanja prostorov in dogrevanje bazenov

• učinkovito plastno polnjenje hranilnika z modulom

• različna področja uporabe: turizem, bolnišnice, oskrbovani domovi, javni objekti, .....

SISTEmI ZA TOPLO VODO/OGREVANJE

comFort e xl Rešitev COmFORT E XL zagotavlja maksimalen izplen sončne energije v velikih objektih.

Page 23: Solarne SiStemSke rešitve

23CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

VELI

KI O

BJEK

TI

PreDnoSti• solarno pokritje pri dobro izoliranih objektih:

10-30 % ogrevanje in 50-70 % topla voda

• visoka ekonomičnost zaradi dvocevne inštalacije v objektu

• učinkovito plastno polnjenje hranilnika z modu-lom

• sveža, higiensko neoporočna topla voda zaradi decentralizirane priprave - v posameznih enotah

• področja uporabe: večstanovanjski objekti, apart-majska naselja, oskrbovana stanovanja

SISTEmI ZA TOPLO VODO/OGREVANJE

comFort e maxi mAXI sistem s centralnim hranilnikom toplote zagotavlja maksimalno ekonomičnost.

NWm-h2 toplotna podpostaja za radiatorsko ogrevanje

NWm-N2 toplotna podpostaja za talno/stensko ogrevanje

Page 24: Solarne SiStemSke rešitve

24

SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJE

GK-ALZa velike sisteme so ssE gK-al idealna rešitev, glede razmerja cena/učinkovitost/izvedba.

IDMK-ALVgradni ssE IDMK-al je idealna rešitev za vse strehe orientirane med JV in JZ, saj se lahko integrira neposredno v strešno kritino.

SKR500Nov ekslukzivni SSE združuje najmodernejšo tehnologijo in dolgoletne izkušnje.

Page 25: Solarne SiStemSke rešitve

25CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

sPr

EJEM

NIK

I SO

NE

ENER

GIJ

E

NADSTREŠNI SSE

SKR500

HITRA MONTAŽASKR500 omogoča montažo in povezovanje po principu "PlUg and FloW", brez posebnih orodij.

ALUMINJASTA KADZaradi uporabe aluminija, je SSE težak le 38 kg, kar omogoča enostavno montažo. aluminjasta kad skrbi za tesnost in dolgo življensko dobo SSE.

BREZOKVIREN DESIGN Brezokvirna oblika daje ssE popoln videz in zadovoljuje najzahtevnejše kupce.

Močnejši, lažji in popolnejši so lastnosti, ki jih pripisujemo novi generaciji ploščatih sprejemnikov sončne energije SKR500. Inovativen pritrdilni sistem in enostavna hidravlična vezava sprejemnikov omogočata hitrejšo in cenejšo montažo, njegova zmanjšana masa in večja moč pa manjši odzivni čas in boljši solarni donos.

TEHNIČNI PODATKI

SKR500 SKR500L reg. št. solar Keymark 011-7s 1277F 011-7S 1284FDimenzije (mm) VxŠxg 2079x1240x95 1240x2079x95Masa 38 kg 38,5 kgBruto površina 2,57 m2

aperturna površina 2,26 m2

Max dovoljen tlak 10 barPriporočen pretok 10 - 35 l/h per m2

Hidravlična vezava polja max. 12 Kom. paralelno

max. 10 Kom. paralelno

Naklon ssE Minimum 15˚, Maximum 75˚Priključki SSE 18 mm baker

absorberaluminijast celopovršinski absorber,

visoko selektivna vakuumska prevleka

absorptivnost/emitivnost 95 % / 5 %ohišje Globokovlečena aluminijasta kadtoplotna izolacija 50 mm mineralna volnaInterna hidravlika Meander

Zasteklitev ssE 3,2 mm kaljeno steklo z nizko vsebnostjo železa

Konverzijski faktor ƞ0a 0,82 0,794Toplotni koeficient a1a 3,821 3,514Toplotni koeficient a2a 0,0108 0,0147

PRIPOROČLJIVA HIDRAVLIČNA VEZAVA

SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJESKR500111 144

Vertikalna izvedba, 4 priključki 749,-

SKR500L111 145

Horizontalna izvedba, 4 priključki 769,-

PRIBOR SKR500SKR-TH110 047

Potopna tulka za tipalo, 1" zunanji navoj, 1 kom na polje ssE

59,-

SKR-ES110 048

2 kosa zaključnega tesnila za zapiranje nerabljenih priključkov

22,-

SKR- HV110 050

2 kosa hidravličnih povezovalnih priključkov sKr

26,-

SKR-SA110 051

1 kos sistemski priključek z 1" zunanjim navojem 13,-

SKR-WA110 052

1 kos sistemskega kotnega priključka s prehodom na baker DN 15

22,-

SKR-RV110 049

1 kos servisni priključek za zamenjavo ssE znotraj polja

37,-

HVS25-EWSID110 065

Hidravlični priključni set na EWsID gibko cev (4x SKR-SA + priklučki DN20-1"notranji navoj)

135,-

HVS25CU110 064

Hidravlični povezovalni set za baker (4xsKr-sa) 50,-

SKR-EV110 074 odzračevanje SSE 13,50

BBALGK/SKR111 826

1 kos betonski balast za SKR SSE, masa 285 kg 189,-

2 polji ssE paralelno do 25m2

1240 mm 1240 mm1240 mm

2079

mm

ES

HV HV

HV HVTH

ES SA/WA

40 mm 40 mm

TH

SA

2 coll. fields up to 25 m

2 coll. fields up to 10 m

2

2

TH

SA

1240 mm 1240 mm1240 mm

2079

mm

ES

HV HV

HV HVTH

ES SA/WA

40 mm 40 mm

TH

SA

2 coll. fields up to 25 m

2 coll. fields up to 10 m

2

2

TH

SA

Page 26: Solarne SiStemSke rešitve

26

Število ssE 1)

Število pritrdilnih kotnikov 2)

UNIVErZalNa strEHaPritrdilni sistemi s hanger vijaki

strEŠNIKIPritrdilni sistemi s strešnimi stremeni

vzporedno ssPr

privzdignjeno za kot 20˚ SSA20R

privzdignjeno za kot 45˚ SSA45R

vzporedno DBPr*

privzdignjeno za kot 20˚ DBA20R

SKR500

1 2 112 921 155,- 112 933 201,- 112 945 215,- 112 649* 153,- 112 661 219,-2 2 112 922 204,- 112 934 275,- 112 946 294,- 112 650* 225,- 112 662 289,-3 4 112 923 325,- 112 935 473,- 112 947 504,- 112 651* 365,- 112 663 489,-4 4 112 924 395,- 112 936 582,- 112 948 607,- 112 652* 475,- 112 664 579,-5 5 112 925 505,- 112 937 736,- 112 949 767,- 112 653* 575,- 112 665 709,-6 6 112 926 622,- 112 938 895,- 112 950 936,- 112 654* 685,- 112 666 849,-7 7 112 927 732,- 112 939 1.056,- 112 951 1.097,- 112 655* 795,- 112 667 999,-8 8 112 928 846,- 112 940 1.214,- 112 952 1.251,- 112 656* 1.005,- 112 668 1.149,-9 10 112 929 963,- 112 941 1.375,- 112 953 1.416,- 112 657* 1.155,- 112 669 1.319,-10 11 112 930 1.073,- 112 942 1.534,- 112 954 1.585,- 112 658* 1.315,- 112 670 1.469,-11 12 112 931 1.187,- 112 943 1.688,- 112 955 1.746,- 112 659* 1.475,- 112 671 1.585,-12 13 112 932 1.297,- 112 944 1.853,- 112 956 1.900,- 112 660* 1.605,- 112 672 1.746,- 1 kom dodatnega

pritrdilnega kotnika za sKr500

112 987 26,- 112 988 68,- 112 989 74,- 112 693 32,- 112 694 63,-

SKR500L

1 2 112 957 205,- 112 967 215,- 112 977 226,- 112 673* 205,- 112 683 256,-2 3 112 958 314,- 112 968 366,- 112 978 397,- 112 674* 315,- 112 684 385,-3 4 112 959 450,- 112 969 535,- 112 979 555,- 112 675* 473,- 112 685 582,-4 6 112 960 589,- 112 970 736,- 112 980 767,- 112 676* 633,- 112 686 792,-5 7 112 961 732,- 112 971 895,- 112 981 936,- 112 677* 792,- 112 687 1.004,-6 8 112 962 901,- 112 972 1.056,- 112 982 1.097,- 112 678* 953,- 112 688 1.214,-7 10 112 963 1.073,- 112 973 1.255,- 112 983 1.266,- 112 679* 1.107,- 112 689 1.427,-8 11 112 964 1.195,- 112 974 1.412,- 112 984 1.427,- 112 680* 1.266,- 112 690 1.637,-9 12 112 965 1.385,- 112 975 1.589,- 112 985 1.595,- 112 681* 1.427,- 112 691 1.832,-10 14 112 966 1.495,- 112 976 1.795,- 112 986 1.797,- 112 682* 1.585,- 112 692 2.059,-1 kom dodatnega

pritrdilnega kotnika za sKr500l

112 987 26,- 112 991 48,- 112 992 55,- 112 693 32,- 112 696 57,-

* Opcija: Strešna stremena nastavljiva po višini za 112 693 - 112 699 in 112649 - 112660, 112 673 - 112 682 se naročajo s končnico "-H" na številko artikla. Cena po dogovoru

PRITRDILNI SISTEMI ZA NADSTREŠNE SSE

SSPR Hanger vijaki vzporedno

BDPR Nosilna plošča vzporedno

BDAR Nosilna plošča privzdignjeno

WA45/60R stenska montaža

BBALSKR45 Betonska obtežitev

DBAR strešna stremena privz-dignjeno

DBPR strešna stremena vzporedno

SSAR Hanger vijaki privzdignjeno

SKR500 NADSTREŠNI PRITRDILNI SETI

Page 27: Solarne SiStemSke rešitve

27CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

sPr

EJEM

NIK

I SO

NE

ENER

GIJ

E

Število ssE 1)

Število pritrdilnih kotnikov 2)

PlOČEvINASTA STREHAPritrdilni sistemi z nosilnimi ploščami

Število pritrdilnih kotnikov 2)

raVNa strEHaPritrdilni sistemi z

betonsko obtežitvijo

stENsKa MONTAžA

paralelno BDPr

privzdignjeno za kot 20˚ BDA20R

privzdignjeno za kot 45˚ BDA45R

privzdignjeno za kot 45˚ BBAlSKR45

privzdignjeno za kot 45˚/60˚ WA45R

SKR500

1 2 111 753 514,- 111 765 565,- 111 777 586,- 2 111 827 617,- 112 731 565,-2 2 111 754 617,- 111 766 668,- 111 778 689,- 2 111 828 720,- 112 732 668,-3 4 111 755 1.029,- 111 767 1.183,- 111 779 1.204,- 3 111 829 1.029,- 112 733 977,-4 4 111 756 1.132,- 111 768 1.286,- 111 780 1.307,- 4 111 830 1.338,- 112 734 1.286,-5 5 111 757 1.441,- 111 769 1.595,- 111 781 1.616,- 5 111 831 1.647,- 112 735 1.595,-6 6 111 758 1.750,- 111 770 1.904,- 111 782 1.925,- 6 111 832 1.956,- 112 736 1.904,-7 7 111 759 2.059,- 111 771 2.213,- 111 783 2.234,- 7 111 833 2.265,- 112 737 2.213,-8 8 111 760 2.368,- 111 772 2.522,- 111 784 2.543,- 8 111 834 2.574,- 112 738 2.522,-9 10 111 761 2.780,- 111 773 3.037,- 111 785 3.058,- 9 111 835 2.986,- 112 739 2.831,-10 11 111 762 3.089,- 111 774 3.346,- 111 786 3.367,- 10 111 836 3.295,- 112 740 3.140,-11 12 111 763 3.398,- 111 775 3.655,- 111 787 3.676,- 11 111 837 3.604,- 112 741 3.552,-12 13 111 764 3.707,- 111 776 3.964,- 111 788 3.985,- 12 111 838 3.913,- 112 742 3.861,-1 kom dodatnega

pritrdilnega kotnika za sKr500

111 789 195,- 111 790 226,- 111 792 236,- 111 849 237,- 110 058 226,-

SKR500L

1 2 112 701 545,- 112 711 607,- 112 721 617,- 2 111 839 596,- 112 743 499,-2 3 112 702 854,- 112 712 916,- 112 722 926,- 3 111 840 949,- 112 744 720,-3 4 112 703 1.163,- 112 713 1.328,- 112 723 1.338,- 4 111 841 1.279,- 112 745 1.029,-4 6 112 704 1.678,- 112 714 1.843,- 112 724 1.853,- 6 111 842 1.879,- 112 746 1.441,-5 7 112 705 1.987,- 112 715 2.255,- 112 725 2.265,- 7 111 843 2.249,- 112 747 1.853,-6 8 112 706 2.399,- 112 716 2.564,- 112 726 2.574,- 9 111 844 2.779,- 112 748 2.265,-7 10 112 707 2.811,- 112 717 3.079,- 112 727 3.089,- 11 111 845 3.379,- 112 749 2.574,-8 11 112 708 3.223,- 112 718 3.491,- 112 728 3.501,- 12 111 846 3.749,- 112 750 2.883,-9 12 112 709 3.635,- 112 719 3.800,- 112 729 3.913,- 13 111 847 4.079,- 112 751 3.192,-10 14 112 710 4.047,- 112 720 4.315,- 112 730 4.325,- 15 111 848 4.679,- 112 752 3.501,-1 kom dodatnega

pritrdilnega kotnika za sKr500l

111 789 195,- 111 791 215,- 111 793 226,- 111 850 229,- 110 059 173,-

1) vsi pritrditveni seti vsebujejo pravilno število hidravličnih povezovalnih priključkov in par slepih čepov (110048), 1 kos potopne tulke za tipalo (110051) in 1 kos sistemskega priključka (110047). 2) Nazivna maksimalna obremenitev pritrditvenih sistemov je veljavna za določeno število pritrditvenih točk in razdaljo med nosilnimi letvami 90cm. Število pritrditvenih točk je določeno glede na predpisano maximalno snežno

obremenitev 2,5kN/m2 in vetrno obremenitev do 150km/h. Natančnejši preračun obremenitev je predstavljen v tehnični dokumentaciji posameznega pritrditvenega sistema. Za preprečitev poškodb strešne kritine predlagano zamenjavo opečnatih strešnikov s pločevinastimi pod strešnimi stremeni.

Page 28: Solarne SiStemSke rešitve

28

NADSTREŠNI SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJE

SK500 Bodisi na strehi ali prostostoječi SSE SK500 je idealna rešitev, kjer sta cena in učinkovitost na prvem mestu. Kvalitetni materiali skrbijo za dolgo življensko dobo.

dodatne pritrdilne

konstrukcije

UNIVErZalNa strEHaPritrdilni sistemi s hanger vijaki

strEŠNIKIsistemi s strešnimi stremeni

PlOČEvINASTA STREHASistemi znosilnimi ploščami

vzporedno ssP

privzdignjeno za kot 20˚ SSA20

privzdignjeno za kot 45˚ SSA45

vzpordno DBP

privzdignjeno za kot 20˚ DBA20

vzporedno BDP

privzdignjeno za kot 20˚ BDA20

privzdignjeno za kot 45˚ BDA45

sK500N 111 567 40,- 111 572 92,- 111 576 118,- 111 649 80,- 111 654 123,- 112763 208,- 111 746 263,- 111 748 277,-sK500l 111 599 40,- 112 507 74,- 112 508 83,- 111 672 74,- 111 673 101,- 112763 208,- 111 747 239,- 111 749 246,-

Napotek: Pri izdobavi kateregakoli pritrdilnega sistema sta v setu 2 prehoda na bakrene cevi dimenzije DN20

SPREJEMNIK SONČNE ENERGIJESK500N111 133

Vertikalna izvedba, 2 priključka 799,-

SK500L111 134

Horizontalna izvedba, 2 priključka 819,-

PRIBOR

IWS50141 520

Gibka cev iz nerjavečega jekla dolžine 50 cm s priključki 1" zunanji/notranji navoj

30,-

IWS100141 521

Gibka cev iz nerjavečega jekla dolžine 100 cm s priključki 1" zunanji/notranji navoj

39,-

IWS300141 522

Gibka cev iz nerjavečega jekla dolžine 300 cm s priključki 1" zunanji/notranji navoj

81,-

SDD140 009

silikonski strešni skoznjik do premera 35 mm, cevni tulec iz EPDM s strešno pritrdilno prirobnico

36,-

* Za kompenzacijo termičnih raztezkov so pri več kot 6 SK500 in več kot 4 SK500l SSE nujni kompenzacijski loki (npr. IWS50).

PRIKLJUČITEV

TEHNIČNI PODATKI:

SK500N SK500Lreg. št. solar Keymark 011-7s070 F 011-7S068 F

Dimenzije (mm) VxŠxg: 2079x1239x100

VxŠxg: 1239x2079x100

Širina vklj. s priključki 1257 mm 2098 mmMasa praznega ssE 47 kgBruto površina 2,57 m2

aperturna površina 2,3 m2

Max dovoljen tlak 10 barPriporočen pretok 15 do 40 l/h na m2

Hidravlična vezava polja max. 6 ssE v seriji*Naklon ssE Minimum 15˚, Maximum 75˚

Priključki 1“ AG/IG navojni priključki levo in desno zgoraj

absorber strukturiran celopovršinski bakreni absorber, visokoselektivni vakuumski nanos

Interna hidravlika harfaabsorptivnost/emitivnost 95 % / 5 %ohišje globokovlečena aluminijasta kad

toplotna izolacija 50 mm mineralna volna vklj. s stransko izolacijo

Zasteklitev ssE 3,2 mm kaljeno solarno steklo z nizko vsebnostjo železa

Konverzijski faktor (apertur) ƞ0a 0,755Toplotni koeficient a1a 3,079Toplotni koeficient a2a 0,0113

2079

1239

F

SK500N

2079

1239

F

SK500L

DOLGA ŽIVLJENSKA DOBA

Materiali odporni na vremenske vplive zagotavljajo za dolgo življensko dobo

VISOK IZKORISTEK

SK500 doseže na račun visoko-selektivnega absorberja visoke temperature v kratkem času.

PRITRDITVENI SISTEMI

Različni pritrditveni sistemi omogočajo montažo SSE na skoraj vsako streho, ne glede na tip kritine in naklon strehe.

Page 29: Solarne SiStemSke rešitve

29CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

sPr

EJEM

NIK

I SO

NE

ENER

GIJ

E

Število ssE 1)

Število pritrditvenih kotnikov 1)

UNIVErZalNa strEHaPritrdilni sistemi s hanger vijaki

strEŠNIKIPritrdilni sistemi s strešnimi stremeni

Napotek: Izberite pritrdilni sistem,ustrezajoč vrsti strehe. Za druge možnosti pritrje-vanja pošljite povpraševanje! Pri večjih snežnih obremenitvah oz. drugačnih razmikih med nosilnimi gredami so potrebne dodatne pritrdilne konstrukcije (glejte str. 28)!

vzporedno ssP

privzdignjeno za kot 20˚ SSA20

privzdignjeno za kot 45˚ SSA45

vzporedno DBP

privzdignjeno za kot 20˚ DBA20

SK500N

1 2 111 501 149,- 111 531 246,- 111 549 294,- 111 601 226,- 111 631 308,-2 2 111 502 195,- 111 532 294,- 111 550 339,- 111 602 273,- 111 632 355,-3 3 111 503 298,- 111 533 448,- 111 551 514,- 111 603 417,- 111 633 535,-4 5 111 504 432,- 111 534 675,- 111 552 788,- 111 604 623,- 111 634 829,-5 6 111 505 535,- 111 535 833,- 111 553 957,- 111 605 767,- 111 635 1.008,-6 7 111 506 638,- 111 536 988,- 111 554 1.132,- 111 606 912,- 111 636 1.194,-

SK500L

1 2 111 507 184,- 111 537 246,- 111 555 263,- 111 607 246,- 111 637 298,-2 3 111 508 298,- 111 538 386,- 111 556 407,- 111 608 386,- 111 638 452,-3 5 111 509 469,- 111 539 617,- 111 557 654,- 111 609 617,- 111 639 730,-4 6 111 510 596,- 111 540 771,- 111 558 823,- 111 610 782,- 111 640 916,-

Število ssE 1)

Število pritrditvenih kotnikov 1)

PlOČEvINASTA STREHAPritrdilni sistemi z nosilnimi ploščami

Število betonskih obtežitev

raVNa strEHaPritrdilni sistemi z betonsko obtežitvijo

vzporedno BDP

privzdignjeno za kot 20˚ BDA20

privzdignjeno za kot 45˚ BDA45

privzdignjeno za kot 35˚ BBAlSK35*

privzdignjeno za kot 45˚ BBAlSK45*

SK500N

1 2 112 753 467,- 111 701 524,- 111 707 545,- 2 111 807 649,- 111 813 649,-2 2 112 754 499,- 111 702 565,- 111 708 586,- 3 111 808 959,- 111 814 959,-3 3 112 755 745,- 111 703 860,- 111 709 885,- 4 111 809 1.269,- 111 815 1.269,-4 5 112 756 1.219,- 111 704 1.365,- 111 710 1.420,- 5 111 810 1.579,- 111 816 1.579,-5 6 112 757 1.456,- 111 705 1.657,- 111 711 1.719,- 6 111 811 1.889,- 111 817 1.889,-6 7 112 758 1.703,- 111 706 1.946,- 111 712 2.018,- 7 111 812 2.199,- 111 818 2.199,-

SK500L

1 2 112 759 488,- 111 713 555,- 111 719 572,- 2 111 819 579,- 111 819 579,-2 3 112 760 756,- 111 714 819,- 111 720 829,- 3 111 820 869,- 111 820 869,-3 5 112 761 1.248,- 111 715 1.324,- 111 721 1.359,- 4 111 821 1.149,- 111 821 1.149,-4 6 112 762 1.517,- 111 716 1.626,- 111 722 1.668,- 5 111 822 1.429,- 111 822 1.429,-

*Masa enega kosa betonske obtežitve znaša 215 kg. Potrebno je paziti na statično nosilnost strehe. Priporočamo predhodni statični preračun.

SK500 NADSTREŠNI PRITRDITVENI SISTEMI

1) Za statistične obtežitvene vrednosti se obrnite na tehničnega svetovalca

Page 30: Solarne SiStemSke rešitve

30

VGRADNI SPREJEMNIKI SONČNE ENERGIJE

IDMK-ALVgradni ssE IDMK-al je idelana rešitev za vse strehe orientirane med JV in JZ, saj se lahko integrira neposredno v strešno kritino. s tem nadomesti strešno kritino in poskrbi za lepši izgled vaše hiše.

IDMK12 IDMK25 IDMK50 IDMK75 IDMK100

5101

1227

F

8502

1227

F

8502

2454

F

8502

3681

F

8502

4908

F

IDMK12 IDMK25 IDMK50 IDMK75 IDMK100

5101

1227

F

8502

1227

F

8502

2454

F

8502

3681

F

8502

4908

FIDMK12 IDMK25 IDMK50 IDMK75 IDMK100

5101

1227

F

8502

1227

F

8502

2454

F

8502

3681

F

8502

4908

F

POPOLNA PRILAGODITEV ZA VAŠO STREHORazlične velikosti modulov omogočajo različne postavitve SSE in s tem individualne rešitve za vse strehe.

UNIVERZALNE OBROBE

Standardne pločevinaste obrobe za vse tipe strešnih kritin.

VISOK IZKORISTEK

aluminijasti absorber z visokoselektivnim vakuumskim nanosom skrbi za hitro ogrevanje medija v kratkem času.

TEHNIČNI PODATKI

reg. št. solar Keymark IDMK12/25: 011-7s1551 F IDMK50/75/100: 011-7s1714 F

Max dovoljen tlak 10 bar

Priporočen pretok 15 do 40 l/h na m2

Hidravlična vezava polja IDMK12/25 max. 6 ssE v serijo

Naklon ssE Minimum 20˚, Maximum 65˚

Priključki 1“ Ig ali baker 22mm

absorber celopovršinski, aluminijast absorber, visokoselektivni vakuumski nanos

absorptivnost/emitivnost 95 % / 5 %

ohišje les

toplotna izolacija 50 mm mineralna volna

Interna hidravlika harfa

Zasteklitev ssE 3,2 mm poboljšano, kaljeno steklo, z nizko vsebnostjo železa

IDMK 12 25 50/75/100

Konverzijski faktor (aperture) ƞ0a 0,765 0,776 0,765

Toplotni koeficient a1a 3,951 3,293 3,951

Toplotni koeficient a2a 0,011 0,011 0,011

PRIKLJUČITEV

SSE (SAMOSTOJNA MONTAŽA)IDMK12-AL111 214

modularni SSE za montažo v streho z 1,25 m2, V x Š x g: 1015 x 1227 x 105 mm, masa: 29 kg

489,-

IDMK25-AL111 213

modularni SSE za montažo v streho z 2,52 m2, v x Š x G: 2058 x 1227 x 105 mm, masa: 49 kg

749,-

SSE (MONTAŽA S POMOČJO DVIGALA)IDMK50-AL111 215

modularni SSE za montažo v streho z 5,05 m2, v x Š x G: 2058 x 2454 x 105 mm, masa: 98 kg

1.495,-

IDMK75-AL111 216

modularni SSE za montažo v streho z 7,57 m2, v x Š x G: 2058 x 3681 x 105 mm, masa: 147 kg

2.245,-

IDMK100-AL111 217

modularni SSE za montažo v streho z 10,1 m2, v x Š x G: 2058 x 4908 x 105 mm, masa: 196 kg

2.995,-

PRIBOR IDMKCUVB110 006

bakrena povezovalna kolena za spajanje drug poleg drugega nameščenih SSE z lotanjem

9,30

CUASB110 021

bakrena priključna kolena za izvedbo napeljave predtoka ali povratka polja ssE skozi streho z lotanjem

10,-

KVB25110 019

bakrena povezovalna kolena za spajanje drug poleg drugega nameščenih SSE z vijačenjem

15,-

DM42-55140 030

2 kosa tesnilnih manšet, 42 - 55 mm, za strešni preboj 38,-

DM50-70140 031

2 kosa tesnilnih manšet, 50 - 70 mm, za strešni preboj 46,-

tesnilne manšete so iz materiala EPDM, in imajo spodnjo stran samolepilno. lahko se uporabljajo v zaprtih prostorih ali zunaj objekta.

Page 31: Solarne SiStemSke rešitve

31CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

sPr

EJEM

NIK

I SO

NE

ENER

GIJ

E

IDMK-AL PRITRDILNI SISTEMI ZA MONTAŽO V STREHO

POSEbNE PLOČEVINASTE ObRObE IDMK - cena na podlagi povpraševanjaPločevinasta obroba BlXX125 (112 403) za IDMK12 / IDMK25Pozor: Pošljite nam vaše naročilo - s skico postavitve ssE - z navedbo vrste pločevinaste obrobe (strešniki, tegola, bobrovec)

Število ssE 1) Površina polja ssE

set za pritrditev in hidravlični priklop (za

IDMK12/25)strešniki tegola Bobrovec

Napotek: Izberite pritrdilni sistem, ki ustreza vrsti strehe. Za nadaljnje možnosti pritrditve pošljite povpraševanje. Barva pločevinaste obrobe: ral 7016

Pritrdilni kotnik, navojne spojke, podaljšek polnilne cevi, pločevinaste spojne letve, strešne letve, vijaki,

tesnila, pločevinaste podložne zagozde

IDMK25-AL Enovrstno polje SSE

1 6,5 111 975 115,- 111 922 349,- 111 940 314,- 111 958 314,-2 9,0 111 976 125,- 111 921 411,- 111 939 359,- 111 957 359,-3 11,5 111 977 205,- 111 923 514,- 111 941 442,- 111 959 442,-4 14.0 111 978 285,- 111 924 617,- 111 942 520,- 111 960 520,-5 16,5 111 979 365,- 111 925 720,- 111 943 603,- 111 961 603,-6 19,0 111 980 445,- 111 926 823,- 111 944 685,- 111 962 685,-+1 2,5 112 100 81,- 111 909 105,- 111 912 84,- 111 915 84,-

IDMK12-AL Enovrstno polje SSE

1 5,0 111 975 115,- 111 933 386,- 111 951 335,- 111 969 335,-2 7,5 111 987 135,- 111 933 386,- 111 951 335,- 111 969 335,-3 10,0 111 988 225,- 111 935 489,- 111 953 417,- 111 971 417,-4 12,5 111 989 315,- 111 936 582,- 111 954 493,- 111 972 493,-5 15,0 111 990 405,- 111 937 689,- 111 955 576,- 111 973 576,-6 17,5 111 991 495,- 111 938 788,- 111 956 658,- 111 974 658,-

Dvovrstno polje SSE

IDMK25 -AL IDMK25-AL

(IDMK12-AL) (IDMK25-AL)

1 (1) 10,5(9)

111 981(111 981)

235,-235,-

111 928(112 017)

535,-524,-

111 946(112 018)

504,-489,-

111 964(112 019)

504,-489,-

2 (2) 13(11,5)

111 982(111 992)

245,-255,-

111 927(111 997)

603,-596,-

111 945(112 003)

545,-545,-

111 963(112 008)

545,-545,-

3 (3) 15,5(14)

111 983(111 993)

395,-425,-

111 929(111 998)

730,-720,-

111 947(112 004)

654,-654,-

111 965(112 009)

654,-654,-

4 (4) 18(16,5)

111 984(111 994)

555,-595,-

111 930(111 999)

860,-860,-

111 948(112 005)

761,-767,-

111 966(112 010)

761,-767,-

5 (5) 20,5(19)

111 985(111 995)

725,-765,-

111 931(112 001)

977,-977,-

111 949(112 006)

870,-870,-

111 967(112 011)

870,-870,-

6 (6) 23(21,5)

111 986(111 996)

885,-935,-

111 932(112 002)

1.118,-1.118,-

111 950(112 007)

977,-977,-

111 968(112 012)

977,-977,-

Poskrbeti je potrebno za zadovoljivo hrbtno zračenje SSE Priporočljiva je uporaba paroprepustne folije.

Page 32: Solarne SiStemSke rešitve

HRANILNIKI

32

PS-EPS-E hranilnik je najboljša možna rešitev pri razširjenih in večjih sistemih. Z napredno izolacijo omogoča dolgotrajno hranjenje energije v obliki toplote.

PSC-EPsC-E hranilnik z novo obliko in inovativno tehnologijo omogoča optimalno temperaturno plastenje hranilnika.

PSR-EPsr-E hranilnik je noviteta v paleti soNNENKraFt hranilnikov in je prilagojen novim soNNENKraFt modulom

DHWDHW akumulacijski grelnik je enostaven za postavitev in montažo, napredna tehnologija pa omogoča visoke prihranke in dolgo življenjsko dobo

Page 33: Solarne SiStemSke rešitve

33CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

Hr

aNIl

NIK

I

COMPACT E AKUMULACIJSKI GRELNIK

DHW

“PLUG & FLOW"

grelnik je zasnovan tako, da omogoča hitro in enostavno montažo.

PREIZKUŠENA TEHNOLOGIJAKomponente DHW grelnika predstavljajo visoke standarde soNNENKraFt tehnologije.

EDINSTVENA OBLIKA

oblika DHW grelnika govori sama zase. Z veliko znanja in izkušnjami smo DHW grelnik oblikovali tako, da je privlačen na pogled in ima izredne funk-cionalne lastnosti.

DHW akumulacijski grelnik je prilagojen hitri in enostavni montaži. Opremljen z inovativno tehnologijo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoke prihranke.

rlg-Eglej stran 39

GRELNIK (2 PRENOSNIKA T. BREZ EL. DOGREVANJA)

DHW300R2 121 216

DHW akumulacijski grelnik z vsebnostjo sanitarne vode 300l in 2 prenosnikoma toplote

1.039,-

DHW400R2121 218

DHW akumulacijski grelnik z vsebnostjo sanitarne vode 400l in 2 prenosnikoma toplote

1.199,-

DHW500R2121 220

DHW akumulacijski grelnik z vsebnostjo sanitarne vode 500l in 2 prenosnikoma toplote

1.359,-

PRIBOR ZA DHWRLG-E131 321

Povratna skupina vklj. z regulacijo sKsC2 459,-

EHP20DHW120 131

Električni grelni vložek za trajno uporabo 2 kW 326,-

EHP25DHW120 132

Električni grelni vložek za trajno uporabo 2,5 kW 375,-

EHP50DHW120 164

Električni grelni vložek za trajno uporabo 5 kW 386,-

DHW-AGVS141 323

Priključni set za raztezno posodo na DHW300/400 grelnik vklj. s servisnim ventilom, gibko cevjo in nosilcem posode

55,-

DHW500-AGVS141 324

Priključni set za raztezno posodo na DHW500 grelnik vklj. s servisnim ventilom, gibko cevjo in nosilcem posode

63,-

RLG-E-VAS130 476

gravitacijska zavora vklj. z zapornim ventilom 43,-

EHP25S-FP120 134

Električni grelni vložek 2,5kW za zasilno uporabo (max. 100h/leto) za DHW grelnike vklj. s prirobnico

292,-

EHP45S-FP120 166

Električni grelni vložek 4,5kW za zasilno uporabo (max. 100h/leto) za DHW grelnike vklj. s prirobnico

322,-

DHW GRELNIK JE MOGOČE KOMbINIRATI Z NASLEDNJIMI MODULI

DHW300r2 DHW400r2 DHW500r2Volumen l 284.9 365.5 449.2

Premer z izolacijo mm 600 700 700

Višina z izolacijo mm 1794 1591 1921

Prekucna višina mm 1876 1713 2022

Masa kg 115 130 152

Max. delovni tlak sanitarne vode bar 10

Max. delovni tlak solarne tekočine bar 10

Max. delovni tlak kotlovske vode bar 10

Max. delovna temperatura sanitarne vode

°C 95

Max. delovna temperature solarne tekočine

°C 110

Max. delovna temperature kotlovske vode

°C 110

Površina spodnjega, solarnega prenosnika t. m2 1,16 1,53 1,95

Površina zgornjega, kotlovskega prenosnika t. m2 0,75 1 1,28

vsebnost tekočine, solarni prenosnik t. l 8,1 12,9 13,62

vsebnost tekočine, prenosnik t. s kotlovsko vodo

l 5,18 6,97 8,92

grelno število, solarni prenosnik t. Nl / kW 4,1 / 36 9,4 / 43 14,7 / 60

grelno število, prenosnik t. s kotlovsko vodo Nl / kW 2,5 / 27 5,7 / 31 8,9 / 40

Page 34: Solarne SiStemSke rešitve

34

PsKrglej stran 43

“PLUG & FLOW"

grelnik je zasnovan tako, da omogoča hitro in enostavno montažo.

PREIZKUŠENA TEHNOLOGIJA

Komponente, tako kot pri DHW grelnikih, ustrezajo visokim soNNENKraFt standardom.

VISOKI PRIHRANKI

Zahvaljujoč veliki površini solarnih prenosnikov toplote so grelniki ElB še posebej primerni za rabo energije sonca.

COMPACT PLUS AKUMULACIJSKI GRELNIK

ELBAlumulacijski grelnik ElB je tehnično ugodna rešitev z majhnimi toplotnimi izgubami. Pri večjih modelih je izolacija snemljiva za lažji vnos v kotlovnico.

AKUMULACIJSKI GRELNIKNeposredno na grelnik penjena izolacija brez CFC s plaščem iz umetnega usnja skrbi - do ElB500r2E – za majhne toplotne izgube. Od ElB750R2E je izolacija s polistirenskim plaščem snemljiva, kar omogoča preprostejši transport v prostor z ogrevalno tehniko.

ELB160R1E 121 101

160 l, višina 997 mm, ø 560 mm, register 0,72 m2, masa cca. 60 kg

699.-

ELB200R2E-H 121 128

200 l, višina 1432 mm, ø 540 mm, register zgoraj 0,7 m2 /spodaj 0,95 m2, prekucna višina 1.530 mm, masa cca. 85 kg

999.-

ELB300R2E-H121 129

300 l, višina 1834 mm, ø 600 mm, register zgoraj 0,81 m2 /spodaj 1,49 m2, prekucna višina 1.930 mm, masa cca. 120 kg

1.279.-

ELB400R2E-H121 130

400 l, višina 1.631 mm, ø 700 mm, register zgoraj 1,0 m2 /spodaj 1,83 m2, prekucna višina 1745 mm, masa cca. 140 kg

1.449.-

ELB500R2E-H121 131

500 l, višina 1.961 mm, ø 700 mm, register zgoraj 1,28 m2 /spodaj 2,11 m2, prekucna višina 2.082 mm, masa cca. 155 kg

1.539.-

ELB750R2E-H121 132

750 l, višina 1.830 mm, ø 960 mm, ø (brez izolacije) 790 mm, register zgoraj 2,0 m2 / spodaj 2,1 m2 , prekucna višina 1892 mm, masa cca. 195 kg

2.569.-

ELB1000R2E-H121 133

1.000 l, višina 2.070 mm, ø 960 mm, ø (brez izolacije) 790 mm, register zgoraj 2,0 m2 / spodaj 2,1 m2 , prekucna višina 2.125 mm, masa cca. 210 kg

2.929.-

AKUMULACIJSKI GRELNIK BREZ PRENOSNIKOV TOPLOTE

ELB1000121 108

1000 l, višina 2090 mm, ø 960 mm, ø (brez izolacije) 790 mm, brez registra, s 3 prirobnicami, prekucna višina 2145 mm, masa ca. 160 kg

2.775,-

ElBr1 ElBr2160 200 300 400 500 750 1000

Volumen l 160 200 300 400 500 750 1000

Premer z izolacijo mm 560 540 600 700 700 960 960

Premer brez izolacije mm Nesnemljiva izolacija 790 790

Višina brez izolacije mm 997 1432 1834 1631 1961 1830 2070

Prekucna višina mm 1150 1530 1930 1745 2082 1892 2125

Masa kg 60 85 120 140 155 195 210

Max. delovni tlak sanitarne vode bar 10

Max. delovni tlak kotlovske vode bar 10

Max. delovni tlak solarne tekočine bar 10

Max. delovna temperatura sanitarne vode °C 95

Max. delovna temperature kotlovske vode °C 110

Max. delovna temperature solarne tekočine °C 110

Površina zgornjega, kotlovskega prenosnika t. m2 – 0,70 0,81 1,00 1,28 2,00 2,00

Površina spodnjega, solarnega prenosnika t. m2 0,72 0,95 1,49 1,83 2,11 2,10 2,10

vsebnost tekočine, prenos-nik t. s kotlovsko vodo l 5,5 6,4 10,4 12,8 14,7 13,2 13,2

vsebnost tekočine, solarni prenosnik t. l – 4,8 5,6 6,9 8,9 12,6 12,6

grelno število, prenosnik t. s kotlovsko vodo Nl/kW – / – 2,4 /

252,5 / 27

5,7 / 31

8,9 / 40

12 / 59,5

12 / 59,5

grelno število, solarni prenosnik t. Nl/kW 1,4 / 22 4,2 /

314,1 / 45

9,4 / 51

16 / 65

35 / 63

37 / 63

Napotek: Pri ElB160R1 in ElB1000 je možna le stenska montaža PSKR skupine.

ELb...R2E-H JE MOŽNO KOMbINIRATI Z NASLEDNJIMI MODULI

Page 35: Solarne SiStemSke rešitve

35CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

Hr

aNIl

NIK

I

COMFORT E HRANILNIK

PSR-ENova generacija Psr hranilnikov zagotavlja, z novim konceptom temperaturnega slojenja, najvišji nivo udobja. Hranilniki so zasnovani tako, da je možna razširitev prostornine s PS-E hranilniki.

20 % MANJŠE TOPLOTNE IZGUBE

Novi izolacijski materiali skrbijo za popolno prileganje izolacije na hranilnik in tako preprečijo kaminski efekt, ki je glavni povzročitelj toplotnih izgub hranilnikov.

IZBOLJŠANO SOLARNO OGREVANJE

Zaprt solarni register skrbi za hitrejše ogrevanje zgornjega dela hranilnika, usmerje-valne pločevine pa razbijajo visoke hitrosti vodnih tokov in preprečujejo mešanje hranilnika.

DINAMIČNO, POVRATNO, TEMPERATURNO SLOJENJE

Vertikalni cevovod skrbi za optimalno temperaturno slojenje hranilnika bodisi nizko- ali visokotemperaturnega ogrevalnega kroga. Razlikovanje med priključki ni več potrebno.

HRANILNIKPSR400E121 526

Psr-E 400 l hranilnik, vklj. z izolacijo 1.459,-

PSR500E121 527

Psr-E 500 l hranilnik, vklj. z izolacijo 1.569,-

PSR800E121 528

PSR-E 800 l hranilnik, vklj. z izolacijo 1.769,-

PSR1000E121 529

Psr-E 1000 l hranilnik, vklj. z izolacijo

1.919,-

HRANILNIŠKI SETISestavljen iz hranilnika PSR-E, modula za svežo vodo FWM15i-CU in povratne skupine PSKR18

PSR400E-SET121 534

Hranilniški set s hranilnikom Psr400-E, FWM15i-CU in PSKR18

3.515,-

PSR500E-SET121 535

Hranilniški set s hranilnikom Psr500-E, FWM15i-CU in PSKR18

3.615,-

PSR800E-SET121 536

Hranilniški set s hranilnikom PSR800-E, FWM15i-CU in PSKR18

3.815,-

PSR1000E-SET121 537

Hranilniški set s hranilnikom Psr1000-E, FWM15i-CU in PSKR18

3.955,-

OPCIJSKI IZDELKI ZA PSR-E SETEIzbira PSKR18HE 240,-Izbira PSKR18HE-O 0,-Izbira FWM30i-CU 100,-Izbira FWM15i-VA 720,-Izbira FWM30i-VA 1.150,-

PSR- E JE MOŽNO KOMbIMIRATI Z MODULI

Psr400E Psr500E PSR800E Psr1000EVolumen l 400 500 780 920

Premer z izolacijo mm 770 850 990 990

Premer brez izolacije mm 570 650 790 790

Višina z izolacijo mm 1800 1720 1780 2135

Višina brez izolacije mm 1743 1664 1688 2038

Prekucna višina mm 1780 1710 1740 2080

Masa brez izolacije kg 105 120 135 150

Max. delovni tlak kotlovske vode bar 3

Max. delovni tlak solarne tekočine bar 10

Max. delovna temperature kotlovske vode

°C 95

Max. delovna temperature so-larne tekočine

°C 110

Površina prenosnika t. kotlovske vode

m2 1,3 1,7 2,3 3

Vsebnost tekočine v so-larnem prenos-niku t.

l 8,8 11,5 14,6 20

PSKR18glej stran 39

FWM15i/30iglej stran 40

Page 36: Solarne SiStemSke rešitve

36

COMFORT E PLUS HRANILNIK

PSC-EPSC-E hranilnik v kombinaciji z modulom za polnjenje v plasteh omogoča najvišje izkoristke solarne energije. Hranilniški set je možno prostorninsko razširiti s PS hranilniki.

20 % MANJŠE TOPLOTNE IZGUBENovi izolacijski materiali skrbijo za popolno prileganje izolacije na hranilnik in tako preprečijo kaminski efekt, ki je glavni povzročitelj toplotnih izgub hranilnikov..

NAJVIŠJI MOŽNI PRIHRANKIKombiniran PsC-E hranilnik je možno dograditi z moduli slMHE, FWM15/30i, HKM20 in RAS20. Različne kombinacije omogočajo prilagoditev vsakemu ogrevalnemu sistemu.

PO VIŠINI NASTAVLJIVE NOGICEPo višini nastavljive noge omogočajo nivelacijo hranilnikov na še tako neravnih površinah.

PSC-E HRANILNIKE JE MOŽNO KOMbINIRATI Z MODULI

HRANILNIK PSC800E121 428

PSC-E 800 l hranilnik vklj. z izolacijo 1.559,-

PSC1000E121 429

PsC-E 1000 l hranilnik vklj. z izolacijo 1.619,-

HRANILNIŠKI SETIHranilniški set vsebuje PsC-E hranilnik, modul za polnjenje v plasteh SlM50HE in modul za svežo vodo FWM15i-CU

PSC800E-SET121 442

Hranilniški set PSC800, slM50HE in FWM15i-CU 5.855,-

PSC1000E-SET121 443

Hranilniški set PsC1000, slM50HE in FWM15i-CU 5.915,-

OPCIJSKI IZDELKI ZA PSC-E SETEIzbira SLM50HE-O -240,-Izbira FWM30i-CU 100,-Izbira FWM15i-VA 720,-Izbira FWM30i-VA 1.150,-

PSC800E PsC1000EVolumen l 810 995Premer z izolacijo mm 990Premer brez izolacije mm 790Višina z izolacijo mm 1860 2140Višina brez izolacijo mm 1778 2058Prekucna višina mm 1830 2100Masa kg 111 123Max. delovni tlak kotlovske vode bar 3Max. delovna temperature kotlovske vode °C 95

FWM15i/30iglej stran 40

HKM20glej stran 42

ras20glej stran 42

slM50HEglej stran 41

Page 37: Solarne SiStemSke rešitve

37CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

Hr

aNIl

NIK

I

HRANILNIKI

PS-EPs-E hranilnik je najboljša izbira za ohranjanje toplote na visokih temperaturnih nivojih, ali pri velikih sistemih z veliko potrebo po akumulaciji toplote. Hranilnike je mogoče kombinirati z vsemi soNNENKraFt moduli, kot tudi z namenskimi hranilniki toplote.

20 % MANJŠE TOPLOTNE IZGUBENovi izolacijski materiali skrbijo za popolno prileganje izolacije na hranilnik in tako preprečijo kaminski efekt, ki je glavni povzročitelj toplotnih izgub hranilnikov.

IDEALNO ZA XL SISTEME

Možnost paralelne montaže več PS-E hranilnikov omogoča uporabo v velikih Xl sistemih.

NOVE KOMBINACIJSKE MOŽNOSTIKombinacija z namenskimi hranilniki omogoča prilagoditev sistema na vse tipe objektov.

lahko uporabimo kot razširitev CoMFort-E Plus

HRANILNIKIPS500E121 432

Ps-E 500 l hranilnik vklj. z izolacijo 1.145,-

PS800E121 433

PS-E 800 l hranilnik vklj. z izolacijo 1.255,-

PS1000E121 434

Ps-E 1000 l hranilnik vklj. z izolacijo 1.325,-

PS1500E121 435

Ps-E 1500 l hranilnik brez izolacije 1.265,-

PS2000E121 436

Ps-E 2000 l hranilnik brez izolacije 1.599,-

PS3000E121 437

Ps-E 3000 l hranilnik brez izolacije 2.199,-

PS5000E121 438

Ps-E 5000 l hranilnik brez izolacije 4.499,-

Dobavni rok Ps3000E/Ps5000E cca. 4 tedne

IZOLACIJEISOVPS1500121 957

Izolacija za Ps1500E hranilnik debeline 100mm 700,-

ISOVPS2000121 958

Izolacija za Ps2000E hranilnik debeline 100mm 800,-

ISOVPS3000121 959

Izolacija za Ps3000E hranilnik debeline 120mm 900,-

ISOVPS5000121 960

Izolacija za Ps5000E hranilnik debeline 120mm 1.300,-

Ps500E PS800E Ps1000E Ps1500E Ps2000E Ps3000E Ps5000EVolumen l 530 825 957 1497 2105 2835 5210Premer z izolacijo mm 850 990 990 1200 1300 1490 1840Premer brez izolacije mm 650 790 790 1000 1100 1250 1600Višina z izolacijo mm 1770 1860 2140 2150 2410 2535 2915Višina brez izolacije mm 1700 1775 2058 2097 2358 2434 2800Prekucna višina mm 1770 1830 2100 2165 2460 2530 2995Masa kg 76 97 109 172 214 240 391Max. dovoljen delovni tlak kotlovske vode bar 3

Max. dovoljena delovna temperatura kotlovske vode °C 95

PRIBORPVS40120 026

260 mm nerjavno jeklo, 1 1/2“-navoj, vkl. s spojnikom, za hranilnike Ps in PsC 92,-

PVS50120 135

520 mm kovinske gibke cevi, 2“-navoj, vklj. s spojnikom, za hranilnike Ps2000-5000 149,-

ISOV-KAP40E121 970

Izolirna kapa 6/4", kvadratične oblike za Psr-E, PsC-E in Ps-E hranilnike do 1500 l 3,10

Page 38: Solarne SiStemSke rešitve

38

MODULI

Ras20Ras je povratna skupina, ki skrbi za idelano delovanje celotnega ogrevalnega sistem, kadar deluje solarni sistem v kombinaciji s toplotno črpalko ali nizkotempera-turnim kotlom.

sLM50HEsLM50HE skrbi v kombinaciji s PsC-E hranilnikom za ide-lano plastno polnjenje le tega. Visokoučinkovite črpalke in merilnik toplote so standardno vgrajeni v modulu.

fwM30iRešitev za prihodnost, obstaja že danes. Nov, inteligenten modul za svežo vodo FWMi, je v izvedbi z visokoučinkovito črpalko in ga je možno uporabiti skoraj pri vseh kvalitetah voda. Pretočni način zmanjšuje možnost nastanka bakterije legionele.

pskR18PsKR je dovršena solarna povratna skupina, opcijsko tudi z visoko učinkovito črpalko. Skrbi za polnjenje PsR-E hranilnika. Montaža na hranilnik ali steno.

Page 39: Solarne SiStemSke rešitve

39CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

Mo

Du

LI

PoVRaTNE sKuPINE

pOvRatna skUpIna

pskR18131 322

solarna povratna skupina vsebuje: Solarno črpalko, 2 zaporna ventila z integrirano gravitacijsko zavoro (40mbar) in termometroma, varnostni ventil (6bar), manometer, priključke za polnjenje in praznenje sistema, merilnik pretoka, odzračevalni element, 2 krožno krmiljenje sKsC2+, 4 tipala PT1000

649,-

pskR18HE131 323

isto kot PSKR18, z visokoučinkovito črpalko 889,-

pskR18HE-O131 324 kot PsKR18HE brez regulacije 649,-

pOvRatna skUpIna

RLG-E131 321

solarna povratna skupina vsebuje solarno črpalko, 1 zaporni ventil z integrirano gravi-tacijsko zavoro (40mbar), termometer, var-nostni ventil (6bar), manometer, priključka za polnjenje in praznenje, merilnik pretoka, dvokrožno solarno regulacijo SKSC2 vklj. s 4 tipali PT1000.

459,-

RLG-E povratna skupina je v kombinaciji z DHW grelnikom uporabna za solarno ogrevanje grelnika.

Moderna PsKR povratna skupina, dobavljiva tudi s HE solarno črpalko, je idealna rešitev za solarno ogrevanje PsR-E hranilnikov.

RLG-E

pskR18

HITRa VGRaDNJaSolarna črpalka in regulacija sta predmontirani in omogočata kratke čase montaže.

NoV REGuLaToR

Nova regulacija sKsC2+ je še posebej prijazna do uporabnika z enostavnim rokovanjem in velikim grafičnim zaslonom.

ENosTaVEN ZaGoNs prednastavljenimi parametri omogoča regulacija prvi zagon v samo nekaj potezah.

MOČNEJŠE ČRPALKE

Nova črpalka v povratni skupini PsKR18 zmore pretoke do 13L/min kar je cca. 30% več od dosedanjih verzij.

INoVaTIVNa oBLIKaNova povratna skupina ke kom-paktna in ima moderno obliko, ki se prilega vsakemu objektu.

ViSOKOuČiNKOVitA ČRPALKAVisokoučinkovite črpalke ustrezajo evropskim standar-dom, ki jih je evropska komisija napovedala za leto 2013.

TEHNIČNI PODATKIPretok v solarnem krogu 1-13 l/minDobavna višina solarne črpalke 6.5 mDo površine ssE cca. 15 m2

TEHNIČNI pODatkI pskR18 pskR18HE pskR18HE-O

Pretok v solarnem krogu 1-13 l/minDobavna višina solarne črpalke 6.5 m 8.5 m

Do površine ssE cca. 15 m2 25 m2

Page 40: Solarne SiStemSke rešitve

40

NoV KoNCEPT PRENosa ToPLoTENov prenosnik toplote je bil razvit posebej za SONNENKRAFt-ov modul za svežo vodo. Z različnimi izvedbami se prilagodimo vsem kvalitetam sanitarne vode.

ViSOKOuČiNKOVitE ČRPALKEInteligentno krmiljenje, vgrajeno v glavo črpalke omogoča natančen nadzor temperature s krmiljenjem obratov črpalke.

INTELIGENTNa CiRKuLACiJSKA ČRPALKAZmanjšanje izgub cirkulacijskega voda je glavna naloga novega krmiljenja cirkulacijske črpalke. Krmiljenje, ki se prilagaja uporab-niku zagotavlja visoko udobje ob nizki porabi energije.

Režitve prihodnosti ima SONNENKRAFt na dlani že danes. Modul za svežo vodo je pretočna tehnologija, ki se zelo hitro uvaja v solarni tehnologiji. Sveža sanitarna voda prepriča še tako zahtevnega uporabnika.

MODuLi ZA SVEŽO VODO

fwM15i/30i

TEHNIČNI PODATKIfwM15I fwM30I

Širina 465 mmVišina 568 mmGlobina 312 mmMasa brez izolacije 11,9 kg 15,7 kgVršni pretok 1-15 l/min 2-30 l/mintemperaturno območje 30-60 (70)2) °CMax. delovna temperatura hranilnika 95 °CMax. dovoljen delovni tlak hranilnika 3 barMax. temperatura sanitarne vode 60 (70)2) °CMin. delovni tlak sanitarne vode 21) barMax. delovni tlak sanitarne vode 10 bar1) Zagotoviti je potrebno minimalen delovni tlak za pravilno delovanje modula.2) Ob aktivaciji termične dezinfekcije

MODULI ZA SVEŽO VODOfwM15i-CU131 120

15 L/min, Cu lotan prenosnik, vklj. z izolacijo, priključne gibke cevi, zaporni ventili

1.449,-

fwM30i-CU131 118

30 L/min, Cu lotan prenosnik, vklj. z izolacijo, priključne gibke cevi, zaporni ventili

1.549,-

fwM15i-va131 119

15 L/min, Va lotan prenosnik, vklj. z izolacijo, priključne gibke cevi, zaporni ventili

2.169,-

fwM30i-va131 117

30 L/min, Va lotan prenosnik, vklj. z izolacijo, priključne gibke cevi, zaporni ventili

2.599,-

fwM15i-Cfk/ fwM30i-Cfk130 456

COMFORt set za FWM15/30i vključuje cirkulacijsko črpalko, prekrmilni ventil s povezovalnimi gibkimi cevmi

614,-

fwMi-wMs130 501

Montažni set za stensko montažo FWM15/30i

po naročilu

kaskaDna vEzava fwM35 MODULOvfwM70s131 106

Set sestoji iz 2 x FWM35, 1 x FWMÜSV, 1 x DWV25 in 1 x FWMZP-ZA, za montažo na steno

3.811,-

fwMÜsv130 145

tlačni ventil dimenzije DN25 za vzporedno vezavo dveh FWM35 modulov 112,-

fwMzp-za130 302

Prilagoditveni set za priklop zunanje cirkulacijske črpalke z notranjim navojem 3/4"

55,-

napOtEkZa izbiro med Cu lotanim prenosnikom toplote in Va lotanim prenosnikom toplote se poslužujte naslednje tabele. ( Za natančnejše informacije se obrnite na SONNENKRAFt tehnično službo)

Če koncentracija snovi v sanitarni vodi preseže eno od obeh desno navedenih vrednosti je potrebno uporabiti prenosnik toplote z Va lotom.

Prosti klor Cl2 > 1 mg/l

Trdota vode > 30 °dH

aLI

Če koncentracija snovi v sanitarni vodi preseže dve od štirih vrednosti v desni tabeli je potrebno uporabiti Va lotan prenosnik.

Sulfati SO42 > 70 mg/l

Kloridni ioni Cl– > 300 mg/l

pH-vrednost < 7,5 oder > 9,0

prosti Co2 > 5 mg/l

Nadaljna pojasnila najdete v tehnični dokumentaciji modula FWM15/30i, lahko pa se obrnete tudi na SONNENKRAFt tehnično službo.

Page 41: Solarne SiStemSke rešitve

41CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

Mo

Du

LI

MoDuLI Za PoLNJENJE V PLasTEH

sLM50HE je v kombinaciji s PsC-E hranilnikom najmodernejša rešitev na področju solarnega ogrevanja objektov.

sLM50HEKRMILNIK NEoMEJENIH MOŽNOStiPrenovljeno sKsC3+ krmiljenje je še prijaznejše do uporab-nika z razširitvenimi tipkami in možnostjo izvoza podatkov z sD kartico

ViSOKA uČiNKOVitOSt

Modul zagotavlja optimalno plastenje po temperaturnih nivojih. Samostojna hidravlična uravnavanja in visokoučinkovite črpalke zagotavljajo enostavno rokovanje z modulom.

ENOStAVNA MONtAŽA

Enostavna dostopnost priključkov, enostavna in hitra montaža skrajšujejo čase zagonov in zmanjšujejo variabilne stroške sistemov.

TEHNIČNI PODATKIPretok 2-40 l/minDobavna višina solarne črpalke 7.5 mDo površine ssE cca. 50 m2

fUnkCIJska sHEMa

MODULI za pOLnJEnJE v pLastEHsLM50HE131 217

Modul za polnjenje v plasteh z visokoučinkovitimi črpalkami in krmiljenjem sKsC3+

2.889,-

sLM50HE-O131 219

Modul za polnjenje v plasteh z visokoučinkovitimi črpalkami brez krmiljenja.

2.649,-

ssE

Modul za polnjenje v plasteh

Page 42: Solarne SiStemSke rešitve

42

MoDuLI Za oGREVaLNI KRoG

Modul za ogrevalni krog je kompaktna rešitev za oskrbovanje Vašega objekta s toploto.

RAS20 služi za dvig temperature povratka iz ogrevalnega kroga. Je idealna rešitev za ogrevalne sisteme s kondenzacijskimi kotli ali toplotnimi črpalkami. Omogoča najvišji možen izkoristek solarne energije za podporo ogrevanju.

HkM20

Ras20

MONtAŽNE MOŽNOSti

HKM modul je možno vezati neposredno na hranilnik PsC-E ali pa na steno poleg.

MONtAŽNE MOŽNOSti

Modul je mogoče neposredno vezati na PsC-E hranilnik ali pa na steno poleg hranilnika.

ViSOKOuČiNKOVitE ČRPALKEHKM20 modul je možno dobaviti v izvedbo z visokoučinkovito HE črpalko.

VIsoKI IZKoRIsTKI

Ras20 zagotavlja optimalno koriščenje energije iz hranilnika z omejitvijo temperature na pov-ratku v kotel/toplotno črpalko.

VEČ MOČi

Visokoučinkovite črpalke premagujejo višje tlačne padce, tako da lahko ogrevajo tudi večje objekte.

BOLJŠE KORiŠČENJE ENERGIJE Nizkotemperaturna ogrevala bodo oskrbovana z optimalno temperaturo vode iz hranilnika, in jim ne bomo uničili konden-zacijskega efekta.

MODULI za OGREvaLnI kROGHkM20131 220

Modul za ogrevanje z vremensko vodeno regulacijo sKsCEM1 in tremi tipali PT1000.

899,-

HkM20HE131 221

Modul za ogrevanje z visokoučinkovito HE črpalko, vremensko vodeno regulacijo sKsCEM1 in tremi tipali PT1000.

1.139,-

HkM20HE-O131 222

Modul za ogrevanje z visokoučinkovito HE črpalko brez regulacije 899,-

HkM20/Ras20-wMs130 522

Montažni set za montažo modula na steno 101,-

TEHNIČNI PODATKIOgrevalna moč (∆t 10K, vmax 1 m/s) 9 kW

Ogrevalna moč (∆t 20K, vmax 1 m/s) 18 kWDobavna višina črpalke 6 mKvs 4

TEHNIČNI PODATKIOgrevalna moč (∆t 10K, vmax 1 m/s) 9 kW

Ogrevalna moč (∆t 20K, vmax 1 m/s) 18 kWKvs 4

Ras20Ras20131 325

Modul za dvig temperature povratka vklj. z dvema tipaloma PT1000. 836,-

HkM20/Ras20-wMs130 522

Montažni set za montažo modula na steno 101,-

Page 43: Solarne SiStemSke rešitve

43CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

Mo

Du

LI

DODAtNE ČRPALNE ENOtE

ČRPALNA ENOTA PSKRSestavljena iz: solarne črpalke St20/6, krogelnih pip z vgrajeno gravitacijsko zavoro, varnostnega ventila solarnega sistema 6 bar, 2 termometrov in 1 manometra, kazalnika pretoka 1 do 13 l/min, odzračevalnega lončka, 2-krožnega solarnega regulatorja SKSC2 vkl. s 4 tipali Pt1000, za montažo na steno oz. na hranilnik ELB...R2E-H

pskR131 304

solarna povratna skupina s priključki DN25 do 25m2 polja ssE.

699,-

pskRHE131 320

solarna povratna skupina s priključki DN25 z visokoučinkovito črpalko do 25m2 polja ssE.

869,-

POVRATNA SKUPINA ZA 1 DVIŽNI VOD, IzOLIRanasestavljena iz: solarne črpalke, povratne krogelne pipe z gravitac. zavoro, varnost. ventila solarnega sist. 6 bar, termometra in manometra, 1 armature za izplakov. in polnjenje, kazalnika pretoka 1-13 l/min, priključne garnit. za raztez. posodo, priključkov s prižemnimi navoji, spojkami za Cu22

RLGp2270131 301

s črpako solarnega kroga St 20/6 339,-

POVRATNA SKUPINA ZA 2 DVIŽNA VODA, IzOLIRanakot povratna skupina za 1 dvižni vod, vendar dodatno še: predtočna krogelna pipa z integrirano gravitacijsko zavoro, 1 termometer, odzračevalni lonček

RLGz2270131 302

s črpako solarnega kroga St 20/6 399,-

RazšIRItvEna pOvRatna skUpIna za 1 DVIŽNI VOD, IZOLIRANAza dodaten porabnik ali 2 polji SSE, z možnostjo kombiniranja z RLGP in RLGZ; vklj. s povezovalnim setom porabnika

RLG-E2270131 303

s črpako solarnega kroga St 20/6 309,-

RLG-E-vsk130 049 Povezovalni set za 2 polji ssE 35,-

DODatnI pRIBOR

skBRLG130 003

Gravitacijska zavora za sisteme >11m 50,-

zwv20130 004

Zaporni motorni ventil 3/4", breznapetostno zaprtje 77,-

zwv25130 089

Zaporni motorni ventil 1", breznapetostno zaprtje 85,-

ČRPALČNI SETIsestavljeni iz: obtočne črpalke, črpalčnih krogelnih pip vklj. s prekrivnimi maticami, protipovratnega ventila, termometra in prižemnih navojnih spojk Cu22 (oz. 3/4“ notr. navoj pri Ps209), vkl. z izolacijo

ps2560131 401 črpalčni set s črpalko RS 25/4-3 319,-

ps2570131 402 črpalčni set s črpalko RS 25/6-3 319,-

ps209131 413 črpalčni set s črpalko St 20/9 471,-

ps20tw131 404

črpalčni set za sanitarno vodo s črpalko Z25/2-1 334,-

ps25tw131 405

črpalčni set za sanitarno vodo s črpalko Star Z25/6-1 345,-

SET ČRPALK ObjEKTA *sestavlja: obtočna črpalka s prihrankom energije, kroglične pipečrpalke, vključno s holandci in protipovratnim ventilom

ps3010s131 407

Set črpalk s črpalko Stratos 30/1-12 EM 1.549,-

ps30tws131 408

Set črpalk za sanitarno vodo s črpalko Stratos Z 30/1-12 EM 1.819,-

sestavlja: obtočna črpalka, priključna privitja in povratni ventil

ps3010131 406

Črpalčni set s črpalko ToP-s30/10 EM 1.029,-

sLMOpa13130 193

Črpalčni set s črpalko ToP-s30/4 EM 459,-

ČRPALČNI SETI ZA VELIKE ObjEKTE

RLGz100182 326

Črpalčni set s priključki DN25, črpalko uPS 25-80 za večje solarne sisteme

1.019,-

RLGz200182 333

Črpalčni set s priključki DN32, črpalko tOP S 30/10-3 za večje solarne sisteme

1.069,-

DMs25182 336 Merilnik pretoka za RLGZ100 76,-

* Za dobavni rok se pozanimajte pri SONNENKRAFt tehnični službi.

Dimenzije cevovodov

Cu10 - Cu18/Cu22 do cca. 7,5/12,2 m2

Cu18 - Cu22 do cca. 25 m2

RLGP2270

RLGZ2270

RLG-E2270

Page 44: Solarne SiStemSke rešitve

44

sOLaRnO In OGREvaLnO kRMILJEnJEsksC2141 135

dvo-krožna regulacija, 2 izhoda temperaturne razlike, 4 vhodi tipal, možnost izbire 10 sestavov naprave (obseg dobave: 4 tipala)

236,-

sksC2+141 184

dvo-krožna regulacija, 2 izhoda temperaturne razlike, 4 vhodi tipal, možnost izbire 10 sestavov naprave (obseg dobave: 4 tipala)NoVo: 2 izhoda za vodenje visokoučinkovitih HE črpalk (PWM Signal)

214,-

sksC3+141 170

tro-krožna regulacija, 3 regulatorji št. vrtljajev in 1 brezpotencialni izhod, 8 vhodov za tipala, 13 izbirnih izvedenk naprav (obseg dobave: 6 tipal) NOVO: 2 izhoda za vodenje visokoučinkovitih HE črpalk (PWM Signal), 2 vhoda za GF tipali, grafični zaslon, reža za SD-kartico

492,-

sksCEM1141 185

Modul za ogrevalni krog za regulacije sKsC3, za vremen. voden ogrev. krog (s tedenskim časovnim stikalom in prednostno pripravo StV), maks. 3 kosi na regulacijo SKSC3). Vključno s predtočnim tipalom, zunanjim tipalom in tipal. hranilnika, napeljavo V-vodila

214,-

sksCRas141 186

Regulacija z 2 PT1000 tipaloma in izhodom za krmiljenje mešalnega ventila. 342,-

sksRta11141 105

Daljinski nastavljalnik za sKsCEM1, za premik ogrevalne krivulje 43,-

sksLan-a141 187

Adapter za prenos podatkov preko LAN mreže vključno s programsko opremo 155,-

sksGfR141 112

Sončna celica za zajem trenutne intenzivnosti sončnega obsevanja 83,-

sksRDL2141 147

Podatkovni dnevnik sKsC1, sKsC2, sKsC2+ SKSC3, SKSC3+, SKSWMZ2 in SKSCHK1 vklj. s programsko opremo za vizualizacijo

397,-

sksCaM141 140

alarmni modul za regulator sKsC3, sKsC3+, sKsC2, sKsC2+, 1 brezpotencialni izhod 215,-

skssD3141 171

Pametni zaslon transparentnega prikaza temperature ssE in hranilnika ter solarnega izplena

263,-

spLOšnI pRIBORskspt1000k141 106

Temperaturno tipalo za ssE s karakteristiko PT1000, Ø 5,5 mm, 27 mm 20,-

skspt1000s141 107

Temperaturno tipalo za hranilnik s karakteristiko PT1000, Ø 6,0 mm, 45 mm 18,-

skspt1000v141 108

Tipalo odporno na visoke temperature do 250 ° C za vakuumske ssE, Ø 4,0 mm, 40 mm 47,-

skRtH141 109

Potopna tulka, kromirana, z žično spojko, notranji premer 6,5 mm 11,-

sBatHE141 110

Potopna tulka iz nerjavnega jekla za bazensko tipalo, za uporabo v klorirani bazenski vodi 95,-

sksRÜs141 113 Prenapetostna zaščita za tipalo SSE 26,-

kaLORIMEtRIJa

skswMz2141 146

kalorimeter, priključljiv na vodilo k SKSC3+ do ca. 150 m2 ssE, vklj. s temperaturnim tipalom, potopno tulko in merilnikom pretoka sKsRV25

530,-

skswMz-ECO141 122

kalorimeter do ca. 30 m2 ssE, vklj. s temperaturnim tipalom, potopno tulko, merilnikom pretoka sKsRV25 ter prikazovalnikom vrednosti

249,-

sksRv06141 114

Merilnik pretoka V40-06 za kalorimetrijo do pribl. 25 m2 površine ssE 215,-

sksRv25141 115

Merilnik pretoka V40-06 za kalorimetrijo do pribl. 150 m2 površine ssE 215,-

sKsC2 sKsC2+ sKsC3+Vodenje HE črpalk

Nadzor vrtljajev rotorja črpalke 2 2 3

Brezpotencialni izhod 1Vhodi za tipala 4 4 8Vhod za merilnik sončnega sevanja 1

Impulzni vhod za merilnik pretoka 1

Kalorimetrija/bilanciranje toplote -/ -/ /

Komunikacijski izhod v-bus

Modul za ogrevalni krog (opcijsko) 3

Podatkovni dnevnik/PC-izhod

Jezik D/GB D/GB/i/F/EFunkcija zahtev (dt funkcija deaktivitana)

Minimalne temperature za vir toplote

Maksimalne temperature za porabnike

Nadtemperature za vir toplote

Izklop v sili

Povratno hlajenje

Zaščita proti zamrzovanju

Zaščita proti legioneli

Dogrevanje/Cirkulacija

Števec obratovalnih dni

Števec obratovalnih ur

Zajem lokalnega sončnega obsevanja

skupni krogi s prednostno logiko

Vzporedno obratovanje relejnih izhodov

sKsC2

sKsC2+sKsC3+

soLaRNIpRIBOR

Page 45: Solarne SiStemSke rešitve

45CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

soLa

RN

I PR

IBo

R

soLaRNI PRIBoRpREnOsnIkI tOpLOtE

pREnOsnIkI tOpLOtELotano nerjavno jeklo, vklj. z izolacijo. Tipi za velike pretoke: kratka konstrukcija z majhnimi tlačnimi upori, za solarne sisteme, vezane na povratek ogrevanja ali ločitev sistemov.

pwt20141 201

do 20 m2 površine SSE ali ca. 40 kW kot ločitev sistemov 421,-

pwt30141 203

do 30 m2 površine SSE ali ca. 60 kW kot ločitev sistemov 462,-

pwt40141 205

do 40 m2 površine SSE ali ca. 80 kW kot ločitev sistemov 565,-

Tipi za majhne pretoke: posebej dolga konstrukcija z veliko toplotno dolžino za polnjenje v plasteh ali pretakanje toplote med hranilniki.

pwt20s141 207 do cca. 20 m2 površine ssE 596,-

pwt30s141 209 do cca. 30 m2 površine ssE 716,-

pwt40s141 211 do cca. 50 m2 površine ssE 850,-

pwt50s141 213 do cca. 70 m2 površine ssE 1.050,-

pwt80s141 215 do cca. 120 m2 površine ssE 1.503,-

pwta141 221

Priključki za ploščati prenosnik toplote, 4 kosi, ustrezajoči za Cu 22 in Cu 28 92,-

pwtH141 222 Držalo za ploščati prenosnik toplote 48,-

BazEnskI pREnOsnIk tOpLOtE sBpwt20141 217 do 20 m2 površine ssE 514,-

sBpwt50141 219 do 50 m2 površine ssE 881,-

sBpwt20-IsO141 218 izolacija za SBPWt20 129,-

sBpwt50-IsO141 220 izolacija za SBPWt50 129,-

sBpwt20-s141 742 do 20 m2 površine ssE 3.149,-

sBpwt50-s141 743 do 50 m2 površine ssE 3.379,-

sBpwt100-s141 744 do 100 m2 površine ssE 5.489,-

sBpwta141 226

Priključki za ploščati prenosnik toplote, 4 kosi, ustrezajoči za Cu 22mm in Cu 28mm

46,-

sBs20141 403

Bazenski set do 20 m2 površine ssE, sestoji iz: prenosnik toplote za bazensko vodo SBPWt20, črpalčnega seta PS2570 in tro-potnega regulatorja fiksnih vrednosti DWF25

1.219,-

sBs50141 401

Bazenski set do 50 m2 površine ssE, sestoji iz: prenosnik toplote za bazensko vodo SBPWt50, črpalčnega seta PS209 in tro-potnega regulatorja fiksnih vrednosti DWF25

1.699,-

sBs100s141 402

Bazenski set do 100 m2 površine ssE, sestoji iz: prenosnik toplote za bazensko vodo SBPWt100, črpalčnega seta PS3010 in tro-potnega regulatorja fiksnih vrednosti DWF32

4.559,-

naREBREnI CEvnI pREnOsnIk tOpLOtE

Rwt Prenosnik toplote RWt(D) po naročilu

TIP ViŠiNA ŠiRiNA GLoBINa MasaPRiKLJuČKi

(sEKuNDaRNI - soLaRNI)

PWt20 358 187 125 4.7 1”-1”PWt30 358 187 171 6.3 1”-1”PWt40 358 187 171 7.9 1”-1”PWt20S 686 187 123 6.7 1”-1”PWt30S 686 185 123 8.8 1”-1”PWt40S 686 185 169 12.2 1”-1”PWt50S 686 185 169 15.6 1”-1”PWt80S 672 168 168 22.4 1”-1”SBPWt20 338 169 143 7.5 1”-5/4”SBPWt50 574 169 189 16.4 1”-5/4”

DIMEnzIOnIRanJE1 m2 narebrenega cevnega prenosnika toplote zadostuje za cca. 4 m2 površine ssE, 1 m2 gladkega cevnega prenosnika toplote zadostuje za cca. 6 m2 ssE. Pri vgradnji rebrastega cevnega prenosnika toplote je potrebno paziti na galvanski člen, za zagotovitev pravilnega delovanja zaščitne anode.

TLAČNI PADCI PWT/PWTSVgradnja ploščatega toplotnega izmenjevalca pred napajanjem s klorom krogotoka v bazenu. Ni primerno za aluminijasta korita in slano vodo. Opozorilo: Preprečite pregretje strani bazena! Z regulatorjem fiksnih vrednosti (55 ° C) je mogoče omejiti temperaturo na solarni strani ali solarno črpalko z varnostnim termostatom (55 ° C) na ploščatem izmenjevalcu toplote po potrebi izklopiti.

Narebreni cevni prenosniki toplote so dobavljivi v prirobnični izvedbi.

60

50

40

30

20

10

0500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PWT2

0

PWT30

PWT40

PWT80S

PWT2

0S

PWT3

0S

PWT4

0S

PWT50S

SBPWT20(S)

SBPWT50(S)

SBPWT100(S)

pretok v l/m

tlač

ni p

adec

v k

PA

Page 46: Solarne SiStemSke rešitve

1

3

2

4

46

vIsOkO GIBkE CEvnE napELJavE Iz nERJavnEGa JEkLasistemi za hitro izvedbo cevnih napeljav za solarne sisteme, za izvedbo cevnih napeljav v notranjosti in na prostem. 2 valoviti cevi iz nerjavnega jekla vkl. z napeljavo tipal, toplotno izolirani s kavčukom z zaprtocelično strukturo, primerni za solarne sisteme vključno s kablom za tipalo

EwsID16-10141 501

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 16, 10 tm 298,-

EwsID16-15141 502

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 16, 15 tm 421,-

EwsID16-20 141 503

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 16, 20 tm 551,-

EwsID16-50182 429

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 16, 50 tm 1.657,-

EwsID20-10141 504

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 20, 10 tm 370,-

EwsID20-15141 505

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 20, 15 tm 530,-

EwsID20-20141 506

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 20, 20 tm 689,-

EwsID20-50182 430

set valovite gibke cevi iz nerj. jekla DN 20, 50 tm 1.863,-

Dobavni rok za EWSiD16-50 in EWSiD20-50 je 15 delovnih dni

pRIBORasskR500-16141 592 SKR500 priključni set DN 16 59,-

asskR500-20141 593 SKR500 priključni set DN 20 72,-

asIDMk-16141 509 iDMK priključni set DN 16 58,-

asIDMk-20141 510 iDMK priključni set DN 20 69,-

assk500-16141 507 SK500 priključni set DN 16 59,-

assk500-20141 508 SK500 priključni set DN 20 70,-

asvk25-16141 528 VK25 priključni set DN 16 56,-

asvk25-20141 527 VK25 priključni set DN 20 69,-

asaG-16141 511

Priključni set za raztezno posodo DN16, prehod na 2x 3/4" notranji navoj, 1x koleno 3/4" notranji-zunanji navoj

40,-

asaG-20141 512

Priključni set za raztezno posodo DN20, prehod na 2x 3/4" notranji navoj, 1x koleno 3/4" notranji-zunanji navoj

47,-

EwsIDM16141 513

Set montažnih nosilcev sestoji iz 4 nosilcev za cev DN16, 4 plastičnih vlžkov in hanger vijakov

12,-

EwsIDM20141 514

Set montažnih nosilcev sestoji iz 4 nosilcev za cev DN20, 4 plastičnih vlžkov in hanger vijakov

13,-

EwsIDk-16141 515

2 spojki DN 16 - DN 16, za podaljšanje EWSiD16 40,-

EwsIDk-20141 516

2 spojki DN 20 - DN 20, za podaljševanje EWSiD 20 47,-

asCU16141 532 Priključek DN 16 - Cu 22 (2 kosa) 33,-

asCU20141 533 Priključek DN 20 - Cu 22 (2 kosa) 36,-

DIMEnzIOnIRanJEEWSID: največja izvedljiva površina SSE pri zaporedni vezavi: (število SSE je mogoče povečati z vzporedno vezavo SSE.)

Ø DOLŽiNA ssE

sK500L(serijska vezava)

DN 16 10 m 5 kom.DN 16 15 m 5 kom.DN 16 20 m 5 kom.DN 20 10 m 6 kom.DN 20 15 m 6 kom.DN 20 20 m 6 kom.

sKR500 (vzporedna

vezava)

sK500N IDMK25

(serijska vezava)

DN 16 10 m 4 kom.DN 16 15 m 4 kom.DN 16 20 m 4 kom.DN 20 10 m 6 kom.DN 20 15 m 6 kom.DN 20 20 m 6 kom.

Vrednosti za dimenzioniranje v tabeli temeljijo na 30 l/m2/h; črpalka St 20/6, najvišja stopnja, voda/koncentrat za zaščito proti zmrzovanju FS = 60 %/40%, 40 ° C. Pri tem je za tlačne izgube v kolenih predpostavljenih 30 % vseh tlačnih izgub, 50 mbar za solarno postajo in hranilnik.

ssE

Hranilnik s povezovalnimi seti za ssE in raztezno posodo

Set priključkov SSE

Set priključkov za raztezno posodo

soLaRNI PRIBoRCEvna napELJava sOLaRnEGa kROGa

Page 47: Solarne SiStemSke rešitve

47CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

soLa

RN

I PR

IBo

R

TAbELA ZAšČITE PROTI ZAMRZOVANjU (PLOšČATI SSE)

Površina ssE Količina sredstva proti zamrzovanju (l)

2.5 m2 55 m2 10

7.5 m2 1510 m2 2015 m2 2530 m2 3040 m2 35

Potrebna količina koncentrata pri mešanici 40 % prostornine zaščite proti zamrzovanju s 60% prostornine vode (do –24° C). Vrednosti, veljavne za pribl. 30 tm in Cu22

sREDstvO pROtI zaMRzOvanJU za vakUUMskE ssE

Število SSE Količina sredstva proti zamrzovanju (l)

2 303-4 405-6 607-8 809-10 90

Količina sredstva proti zamrzovanju je preračunana na dolžino cevovoda cca. 30m, baker DN20.

RaztEznE pOsODEZa solarne, ogrevalne in hladilne sisteme je max. dovoljen delovni tlak na raztezni posodi 10bar, max. delovna temperatura pa je 70°C.

aG8s141 321

prostornina 8 l, predtlak 2,5 bar, priključek 3/4“ 43,-

aG18s141 301

prostornina 18 l, predtlak 2,5 bar, priključek 3/4“ 54,-

aG25s141 302

prostornina 25 l, predtlak 2,5 bar, priključek 3/4“ 64,-

aG33s141 303

prostornina 33 l, predtlak 2,5 bar, priključek 3/4“ 92,-

aG50s141 320

prostornina 50 l, predtlak 2,5 bar, priključek 3/4“ 149,-

aG80s141 305

prostornina 80 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 205,-

aG100s141 306

prostornina 100 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 246,-

aG140s141 322

prostornina 140 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 429,-

aG200s141 307

prostornina 200 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 592,-

aG300s141 308

prostornina 300 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 658,-

aG500s141 314

prostornina 500 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 1.779,-

MaGas-1500141 531

priključek za membr. razt. posodo, valovita cev iz nerj. jekla brez izolacije, dolžine 1,5m, priključek 3/4“ notr. navoj

36,-

kvaG20140 011

Ventil 3/4“ IG, kontrolna enota ali praznjenje 30,-

kvaG25140 012

Ventil 1“ IG, kontrolna enota ali praznjenje 45,-

PREDVKLoPNE PosoDE Za soLaRNE sIsTEMEvsG6141 315

Predvklopna posoda 6 l, priključek 3/4“ aG 56,-

vsG12141 316

Predvklopna posoda 12 l, priključek 3/4“ AG 73,-

vsG20141 317

Predvklopna posoda 20 l, priključek 3/4“ AG 96,-

vsG60141 318

Predvklopna posoda 60 l, priključek 3/4“ AG 201,-

vsG200141 319

Predvklopna posoda 200 l, priključek DN 40 988,-

RAZtEZNA POSODA, tEHNiČNi PODAtKi

do površine ssE aGs VsG5 m2 18 6

7.5 m2 25 612.5 m2 33 1215 m2 50 20

22.5 m2 80 2030 m2 100 60

(tab. veljavna za pribl. 30 tm Cu22 in Δh = 5 – 15 m/dimenzioniranje cevi po priročniku SONNENKRAFt)

ZAšČITA PROTI ZAMRZOVANjU ZA PLOšČATE ssEPropilen glikol je okolju in človeku prijazna zaščita pred zamrzovanjem, je biološko razgradljiv, brez vonja in barve.

fs05140 004 5 l Posoda 39,-

fs10140 005 10 l Posoda 71,-

fs200140 021 200 l Posoda 1.199,-

sREDstvO pROtI zaMRzOvanJU za vakUUMskE ssEKončna mešanica na osnovi propilenglikola za vakuumske cevne kolektorje. Ni dovoljeno mešati z vodo ali drugo protizmrzovalno zaščito. Varno pred zmrzaljo do – 28 ° C

fs10v140 007 10 l Posoda 55,-

pREIzkUsnE In MERILnE napRavEkp141 603

Kompas z merilnikom naklona (brez slike) 95,-

fsp141 601

Preizkuš. zaščite proti zmrzovanju za propilenglikol 133,-

pHMs141 602

Merilni lističi za pH za vrednosti od 6,5 – 10 (za preverjanje starejših sistemov), 100 kosov

28,-

pMM141 604

Preizkusni manometer za raztezno posodo 65,-

soLaRNI PRIBoRsOLaRnI kROG

Page 48: Solarne SiStemSke rešitve

48

pRIBOR

BsG20120 008

varnostna skupina grelnika 3/4“, 6 bar vsebuje: ohišje s preizkusnimi nastavki, navojne spojke, zaporne ventile, zamenljive protipovratne ventile, tipsko preizkušeno nadomestno garnituro varnostnega ventila, odtočni lijak, priključek za raztezno posodo

209,-

BsG25120 009 varnostna skupina grelnika 1“, 6 bar 219,-

tBM20120 013

termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 3/4“,vkl. s protipovratnim ventilom 81,-

tBM25120 014

termostatski mešalni ventil za sanitarno vodo 1“,vkl. s protipovratnim ventilom 143,-

as16-IG25140 045 EWSiD-adapter DN16 x 1" notranji navoj 14,-

as20-IG25140 041 EWSiD-adapter DN20 x 1" notranji navoj 25,-

as20-aG25140 033 EWSiD-adapter DN20 x 1" zunanji navoj 18,-

ELEKTRIČNI gRELNI VLOŽKIElektrične grelne patrone z navojem 6/4“, uporabno samo kot dodatno ogrevanje

EHp25120 001

2,5 kW, 230 V ali 400 V, vgradna dolžina 390 mm 252,-

EHp45120 002 4,5 kW, 400 V, vgradna dolžina 470 mm 287,-EHp6120 003 6,0 kW, 400 V, vgradna dolžina 620 mm 308,-EHp9120 004 9,0 kW, 400 V, vgradna dolžina 780 mm 329,-

tERMOstatI/tERMOMEtRIBtM120 010

Termometer za akumulacijski grelnik, 0°C - + 120°C 15,-

Bts120 011

Termostat za akumulacijski grelnik, + 30°C - + 90°C 46,-

Rat120 012 Naležni termostat, + 30°C - + 90°C 30,-

ODZRAČEVALNE ENOTEEtI18140 001 odzrač. lonček 18 mm, vremensko odporno 75,-

EtI22140 002 odzrač. lonček 22 mm, vremensko odporno 77,-

EtI28140 003 odzrač. lonček 28 mm, vremensko odporno 81,-

OpREMa za sOLaRnE stROkOvnJakEfpE141 606

Polnilna črpalka s posodo, cevjo in tlačno črpalko, 230 V, 50 m višine črpanja 699,-

pRkO141 605

Preizkusni kovček za vzdrževanje solarnih sistemov (vklj. s poročilom o preskušanju in pogodbo o vzdrževanju)

370,-

tGsk141 607 Pas za nošenje ssE sK500 121,-

tGskR-E141 629 Pas za nošenje ssE sKR500 70,-

Mssk500141 608 Montažni ključ za SK500 SSE 11,-

vaLOvItE CEvI Iz nERJavnEGa JEkLa, IzOLIRanEValovite cevi iz nerjavnega jekla s priključnimi navojnimi spojkami 1“ notr. navoj/1“ zunanji navoj, za prilagodljivo vodenje cevi v notranjost hiše brez lotanja ter za izravnavo temperaturnih raztezkov

Iws50141 520

Povezovalna valovita cev iz nerj. jekla, L = 50 cm 30,-

Iws100141 521

Povezovalna valovita cev iz nerj. jekla, L = 100 cm 39,-

Iws300141 522

Povezovalna valovita cev iz nerj. jekla, L = 300 cm 81,-

ssD140 009

silikonski strešni skoznjik do ø 35 mm, cevni tulec iz EPDM s pritrdilno prirobnico na strani strehe

36,-

gibka cevna napeljava za polaganje v zemljo (dobavni rok 14)Bakrena cev, vpenjena v močno plastično cev. Cena na tm.

CUfLEX22141 518

Bakrena cev Cu 22 mm, možen odrez od 0 - 125 tm zunanji premer 65 mm

48,-

CUfLEX28141 519

Bakrena cev Cu 28 mm, možen odrez od 0 - 125 tm, zunanji premer 72 mm

59,-

MERILnIk pREtOka MEDIJa v sOLaRnEM kROGU

DMs20130 005

Merilnik pretoka 3/4“ notr. navoj, 2 – 12 l/min, maks. 130 ° C 164,-

DMs25130 006

Merilnik pretoka 1“ notr. navoj, 10 – 40 l/min, maks. 130 ° C 170,-

DMs20-Ht130 336

setter Bypass sD solar HT, razdelilni ventil za krogotoke ssE, 3/4‘‘ IG, 2 - 12 l/min; obstojen za 185 ° C stalne temperature, kratkoročno do 195 ° C

205,-

DMs25-Ht130 337

setter Bypass sD solar HT, razdelilni ventil za krogotoke ssE, 1‘‘ IG, 10 - 40 l/min; obstojen za 185 ° C stalne temperature, kratkoročno do 195 ° C

211,-

MOTORNI VENTILI Z VZMETNIM VRAČANjEM 230 VDwv20130 007

Tripotni motorni ventil 3/4“ notr. navoj 80,-

Dwv25130 008 Tripotni motorni ventil 1“ notr. navoj 85,-

Dwv32130 449

Tripotni motorni ventil 5/4“ vklj. z motornim pogonom 702,-

Dwv40130 450

Tripotni motorni ventil 6/4“ vklj. z motornim pogonom 734,-

Dwv50130 451

Tripotni motorni ventil 2“ vklj. z motornim pogonom 786,-

tRIpOtnI REGULatOR fIksnE vREDnOstZa omejevanje temperature, nastavljiv od 40 ° C do 70 ° C, vklj. s termičnim pogonom in kapilarno cevjo. Vgradnja v skladu z navodili!

Dwf20130 009 Tripotni razdelilni ventil 3/4“ + pogon 205,-

Dwf25130 010 Tripotni razdelilni ventil 1“ + pogon 226,-

Dwf32130 088 Tripotni razdelilni ventil 5/4“ + pogon 551,-

Dwf40130 141

Tripotni razdelilni ventil 6/4“ + pogon in 2 m žice za tipalo 786,-

soLaRNI PRIBoRkOMpOnEntE

Page 49: Solarne SiStemSke rešitve

49CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

soLa

RN

I PR

IBo

R

soLaRNI PRIBoRsOLaR COMpLEEtOpCIJskI pRIBOR

ECsp141 151

Razširitvena karta (uravnalna platina vklj. z 2 tipaloma), zahtevano za pribor HKMsP, PMsP (le 1x)

448,-

HkMsp131 213

2. modul ogrevalne zanke z visoko-učinkovitostno črpalko ALPHA 2 za dodatno (drugo) ogrevalno zanko

729,-

fwM30zpsC-v4130 418

Cirkulacijska enota za priključitev na FWM-30SC 425,-

Owssp130 364

Razširitveni set za vzhodna/zahodna kolektorska polja (maks. 20 m2 površine ssE); sestoji iz tro-potnega ventila z nastavljalnim motorjem in 2. kolektorskim tipalom

252,-

pMsp11141 407

segrevanje bazenske vode preko toplotne črpalke SP11 (maks. 20 m 2 površina ssE); sestoji iz preklopnega ventila DWV25, temperaturnega tipala in releja

143,-

sRv3Msp132 012 Varnostna skupina za hranilnik 3 bar 62,-

sBs20141 403

141 135

segrevanje bazenske vode s solarno zanko (maks. 20 m2 površina ssE); sestoji iz toplotne črpalke za bazensko vodo SBPWt20, črpalčnega seta PS2570, regulatorja fiksnih vrednosti DWF25 in dodatne regulacije SKSC2

1.219,-

wMzsp141 152

Kalorimeter za ogrevanje in toplo vodo, zaslon s kabelskim setom in tipalom

462,-

wMzk141 153

Indikator toplote solar, zaslon s kabelskim setom 199,-

RCsp141 150

Daljinski pretvornik s prostorskim termostatom 205,-

CMsp-sEt131 218

Hladilni modulski set ogrevanje/hlajenje za skupen ogrevalni/hladilni krog

3.989,-

CMsp131 216

Hladilni modulski set za ločen hladilni krog 3.249,-

Bksp141 625

Polnilna kartuša s kemično obdelano vodo za ogrevalni sistem 639,-

RaztEzna pOsODa-OGREvaLnI kROGaG100s141 306

prostornina 100 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 246,-

aG140s141 322

prostornina 140 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 429,-

aG200s141 307

prostornina 200 l, predtlak 2,5 bar, priključek 1“ 592,-

DvOJna CEv zUnanJa EnOtaV spodnji tabeli so navedene dovoljene dolžine fleksibilnih cevi za povezavo med notranjo in zunanjo enoto.

toplotna črpalka DN25 DN32sP6 25 m 35 msP8 12 m 35 msP11 – 25 m

zUnanJE fLEksIBILnE CEvI / DvOJna CEvHitromontažne cevi za vezavo zunanje in notranje enote. Cevi so predizolirane in vstavljenje v varnostno cev, ki jih ščiti pred poškodbami. Cevni set vsebuje cev za električne žice.

wRspa25-5141 550

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN25, 5 tm, zaščitna cev DN125 503,-

wRspa25-7141 551

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN25, 7,5 tm, zaščitna cev DN125 709,-

wRspa25-10141 552

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN25, 10 tm, zaščitna cev DN125 870,-

wRspa32-5141 553

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN32, 5 tm, zaščitna cev DN160 929,-

wRspa32-7141 554

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN32, 7,5 tm, zaščitna cev DN160 1.175,-

wRspa32-10141 555

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN32, 10 tm, zaščitna cev DN160 1.391,-

wRspa32-20141 584

Fleksibilna cev iz nerjavnega jekla DN32, 20 tm, zaščitna cev DN160 2.508,-

pRIBOR / zUnanJE CEvI

aDs25141 556

Tesnilni set za zunanje cevi vklj. z izolacijo DN25 545,-

aDs32141 557

Tesnilni set za zunanje cevi vklj. z izolacijo DN32 688,-

MDs25141 558

Tesnilni set za tesnenje stenskega preboja DN25, (breztlačno tesnenje)

125,-

MDs32141 559

Tesnilni set za tesnenje stenskega preboja DN32, (breztlačno tesnenje)

226,-

MDs25-w141 560

Tesnilni set za tesnenje stenskega preboja DN25, (do 2 bar tlaka) 293,-

MDs32-w141 561

Tesnilni set za tesnenje stenskega preboja DN32, (do 2 bar tlaka) 331,-

DR150141 562

skoznja cev 150mm za tesnenje preboja skozi steno za MDs25 76,-

DR200141 563

skoznja cev 200mm za tesnenje preboja skozi steno za MDs32 110,-

Page 50: Solarne SiStemSke rešitve

50

Zagon solarne naprave SONNENKRAFT vsebuje:• preverjanje sistemskih podatkov naprave in medija toplotnega

izmenjevalca• nastavitev oziroma optimiranje solarne naprave SONNENKRAFt

uvajanje končne stranke oziroma uporabnika naprave• dokumentacijo o rezultatih s certifikatom solarnih naprav Pavšalne

cene veljajo pod naslednjimi pogoji:Naprava je popolnoma nameščena, napolnjena in odzračena (solarno, ogrevanje, sanitarno) Regulatorji, porabniki in tipala so popol-noma in pravilno električno vezani (Podrobnosti si poglejte v navodilih za montažo regulatorja.)Dovoz poteka v okviru načrtovane servisne poti. Če ti pogoji niso nave-deni, obračunamo dodatne storitve po porabi (AKut).

sERVIs

SLUŽbA ZA POMOČ STRANKAM

zaGOnIBns160 407

Zagon solarnih setov do 50 m2 (CoMPaCT/COMBi/COMFORt/COMFORt plus), vklj. certifikat, brez nadomestnih delov

186,-

IBns50160 408

Zagon posamezne solarne naprave do 50 m2 površine kolektorja, vklj. certifikat, brez nadomestnih delov

307,-

IBns200160 413

Zagon solarnega seta do 200 m2 (COMFORt XL, MAXi), vklj. certifikat, brez nadomestnih delov

419,-

IBnsC160 414 Zagon solar CoMPLEET 384,-

VZDRŽEVANjEVzdrževanje solarne naprave SONNENKRAFt naj bi na tri leta izvedla naša servisna skupina in vsebuje:• preverjanje sistemskih podatkov naprave in medija toplotnega

izmenjevalca• kontrolo oziroma optimiranje solarne naprave SONNENKRAFt;• uvajanje končne stranke oziroma uporabnika naprave• dokumentacijo o rezultatih s certifikatom solarnih napravS profesionalnim vzdrževanjem SONNENKRAFt prejmete:• visoko varnost delovanja in dolgo življenjsko dobo naprave• največjo gospodarnost z optimalno nastavljeno napravo• zaupanje, kompetentnost in varnost pri solarnih napravah• podaljšano garancijo kolektorjev (z dogovorom za vzdrževanje

SONNENKRAFt pri novih napravah)

Dodatne storitve se obračunajo po porabi (AKut).

waRts160 301

Vzdrževanje solarnega seta SONNENKRAFt do 50 m2 (COMPACt/COMFORt/COMFORt plus), vklj. certifikat, brez nadomestnih delov

159,-

waRts50160 302

Vzdrževanje posamezne solarne naprave do 50 m2 , površina kolektorja, vklj. certifikat, brez nadomestnih delov

281,-

waRts200160 309

Vzdrževanje solarnega seta do 200 m2 (COMFORt XL, MAXi), vklj. certifikat, brez nadomestnih delov

398,-

waRtk160 304 Vzdrževanje Compello, kotla na pelete 207,-

waRtsC160 310 Vzdrževanje soLaR CoMPLEET 225,-

UpORaBa sERvIsa tehnik iz službe za pomoč strankam SONNENKRAFt vam po potrebi pomaga na licu mesta

akUtf160 202

Pavšali za transport tehnika iz službe za pomoč strankam v okviru načrtovane servisne poti (posebne vožnje se obračunajo po dejanski porabi)

72,-

akUt160 201

1 ura tehnika iz službe za pomoč strankam (dodatno material) 72,-

MsB2160 115 Montažno vozilo z 2 monterjema, cena na uro 102,-

Servisna služba je dolžna presoditi, koliko serviserjev je potrebno za opravilo servisne storitve.

Pozor: Prenesite si formularje in tehnično dokumentacijo s spletne strani www.sonnenkraft.si

Priročniki za montažo:

Za nemoteno delovanje sistemov si pred vsako montažo in zagonom poglejte navodila,

ki jih najdete na SONNENKRAFt spletni strani.

Opozorilo: Vse montažne in servisne cene so neto-cene.

Page 51: Solarne SiStemSke rešitve

51CENIK 2012 - Cene so v € in ne vsebujejo DDV.

sERV

ICE

sERVIs

SLUŽbA ZA POMOČ STRANKAM1. Splošno1.1.ti Pogoji poslovanja predstavljajo sestavni del vsake ponudbe družbe Sonnenkraft Österreich Vertriebs GmbH (vpisane v Avstriji). So sestavni del vseh prodajnih pogodb, ki jih ta družba sklene s svojimi kupci. Če se posamezno določilo eksplicitno sklicuje na nacionalno zakonodajo, velja izključno to določilo oz. namesto njega nacionalna zakonodaja, ki se uporablja v skladu s točko 2.2. in 2.3. splošni pogoji poslovanja, ne glede na njihovo obliko, ki so v nasprotju s temi Pogoji poslovanja, veljajo kot nedogovorjeni ter pravno niso veljavni.1.2. odstopanja od teh pogojev veljajo le, ce sta jih pogodbena partnerja izrecno in pisno dogovorila.

2. Ponudbe2.1. Ponudbe družb SONNENKRAFt so nezavezujoče. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb oz. nadaljnjega tehničnega razvoja. Vsa tehnična dokumentacija ostaja intelektualna lastnina družbe SONNENKRAFt; brez izrecnega soglasja družbe SONNENKRAFt ni dopustno ne razmnoževati ne omogočati tretjim osebam dostop do nje.2.2. Sporočila posrednika ali morebitne tretje osebe, še zlasti v oglaševanju in v podatkih, priloženih blagu, so sestavni del ponudbe le, če predstavljajo osnovo ponudbe ali če se ponudba izrecno sklicuje nanje.

3. CeneCene so, neto cene fco. tovarna oz. skladišče, brez embalaže, prekladanja, montaže, zavarovanja in davka na dodano vrednost. Cene so zgolj orientacijske narave. V primeru, da nastopijo med sklenitvijo pogodbe in izvedbo storitev/dobav - iz kateregakoli razloga - povišanje materialnih stroškov ali okoliščine, na katere SONNENKRAFt nima vpliva, vodijo pa k dodatnemu obsegu storitve ali dodatnim stroškom, se predmetne cene ustrezno povišajo (načelo dnevnih cen).

4. Pogodbeni roki4.1. Pogodbeni roki za prodajne posle, za katere velja avstrijsko pravo: Dobavni roki so, če ni bil izrecno dogovorjen fiksen termin, okvirni. V primeru dogovorjene spremembe pogodbe ima SONNENKRAFt pravico na novo določiti termin dobave. Za zakasnitve dobave brez lastne krivde in iz malomarnosti SONNENKRAFt ne odgovarja. V takem primeru se naročnik odpoveduje pravici do odstopa od nakupa ter tudi uveljavljanju odškodninskih zahtevkov. SONNEKRAFt kupcu ne odgovarja za škodo iz naslova zamude pri dobavi blaga. V primeru zakasnitvene izvedbe storitve ali prekinitve, povzročene s strani naročnika, nosi naročnik vse dodatne stroške, povzročene z zakasnitvijo ali prekinitvijo, SONNENKRAFt pa lahko svoje storitve in stroške zaračuna z delnim računom.Šteje se, da je SONNENKRAFt blago dobavil, ko je kupcu sporočil, da je blago pripravljeno za prevzem.4.2. V primeru zamude zaradi višje sile (npr. stavke, zapleti pri oskrbi za energijo, državni ukrepi, zamuda dobavitelja SONNENKRAFt…), se rok ustrezno podaljša. Če SONNENKRAFt tudi po ustreznem podaljšanju ne izvede svojih obveznosti, imata obe stranki pravico odstopiti od pogodbe.

5. Plačila 5.1. Če ni dogovorjeno drugače, se blago dobavlja le po povzetju (ob nadomestilu stroškov) ali proti predplačilu, neto brez popusta. Čeke in menice sprejemamo le na podlagi posebnega dogovora in le kot plačilo, ne pa za nadomestno izpolnitev. Stroške unovčenja nosi kupec. SONNENKRAFt lahko ponujeno plačilo s čeki ali menicami odkloni, ne da bi navedel razloge. Poravnava s protiterjatvami ali pridržek plačila iz kakršnegakoli razloga s strani kupca sta brez izrecnega dogovora nedopustna. Plačila z razdolžitvenim učinkom se morajo izvesti na enega od naših računov ali eni od oseb, pooblaščenih za inkaso. Davek na dodano vrednost je treba plačati v polni višini od celotne cene, skladno z obračunom, razen če so bili za popravek nakupne cene dogovorjeni drugi plačilni pogoji. V primeru zamude pri plačilu, zamude pri prevzemu ter posledične zapadlosti obveznosti je SONNENKRAFt upravicen do zamudnih obresti v višini 8 % nad temeljno obrestno mero (378. čl. OZ). V primeru zamude je naročnik dolžan poleg zamudnih obresti plačati še stroške opomina, interveniranja ter stroške pravnih aktivnosti odvetnika (vse v skladu s cenikom SONNENKRAFt oz prejetim računom odvetnika). Zahtevki iz naslova garancije, ki jih uveljavlja kupec, slednjega ne pooblaščajo za pridržek dogovorjenega plačila.5.2. Plačila kupca je mogoče po izbiri podjetja SONNENKRAFt poračunati s katerokoli obveznostjo kupca.

6. Posledična zapadlost obveznostiČe kupec zamuja z določenim pogodbenim plačilom ali njegovim delom več kot 14 dni, ima SONNENKRAFt pravico, da nemudoma zahteva plačilo celotne preostale nakupne cene (preostalega zneska računa). Nadalje pade celotna preostala terjatev takoj v plačilo, če se zoper premoženje kupca neuspešno izvede izvršba oz. če se sicer boniteta in kreditna sposobnost kupca v kakršnikoli obliki zmanjšata (npr. uvedba stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave ali postopka likvidacije). Posledična zapadlost obveznosti daje podjetju SONNENKRAFt pravico do odstopa od pogodbe.

7. Pogoji odpošiljanja in prevzema, zamenjava, preklic 7.1. Kupec mora nemudoma po prejemu blaga na dogovorjenem prevzemnem mestu blago preveriti in prevzeti oz. za preverbo in prevzem pooblastiti tretje osebe. Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče in o očitnih napakah nemudoma obvestiti SONNENKRAFt, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.Če se potem, ko je kupec prevzel stvar, pokaže, da ima stvar kakšno napako, ki jo z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o njej SONNENKRAFt obvestiti takoj, ko je opazil napako, sicer izgubi to pravico. SONNENKRAFt ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po tem, ko mine 6 mesecev, od kar je bila stvar izročena.

8. Pridržek lastninske pravice8.1. SONNENKRAFt si do popolnega plačila vseh terjatev, izhajajočih iz poslovnih odnosov, pridržuje lastninsko pravico na blagu, dobavljenem s strani družbe SONNENKRAFt. te je dopustno odtujiti le v okviru normalnega poslovanja, če kupec ni v zamudi s plačilom družbi SONNENKRAFt.8.2. Za primer nadaljnje odtujitve veljajo naslednja določila: • Kupec že s sklenitvijo pogodbe odstopa terjatve, izhajajoče iz odtujitve, na SONNENKRAFt ter se zavezuje, da bo to ustrezno zabeležil v svojih knjigah.• Na zahtevo družbe SONNENKRAFt je kupec dolžan svojemu dolžniku sporočiti odstop povezanih terjatev in družbi SONNENKRAFt predati vse listine in informacije, potrebne za uveljavljanje odstopljenih terjatev.• V primeru, da so blago, za katerega velja pridržek lastninske pravice, ali terjatve, odstopljene podjetju SONNENKRAFt, zarubljene, je treba o tem obvestiti SONNENKRAFt ob navedbi vseh okoliščin in sporočiti vse informacije, ki so potrebne za uveljavljanje zahtevkov podjetja SONNENKRAFt.

8.3. Pooblastilo kupcu, da v okviru normalnega poslovanja odtujuje blago, na katerem ima SONNENKRAFt pridržek lastninske pravice, preneha, če kupec zamuja z zapadlim plačilom ali delnim plačilom v celoti ali v pomembnem delu več kot 10 dni, SONNENKRAFt pa mu je določil

primeren dodaten plačilni rok, ki se je prav tako iztekel brez uspeha. Nadalje to pooblastilo preneha najkasneje z njegovo ustavitvijo plačil ali v primeru, če je nad premoženjem naročnika sprožen stečajni postopek. Naročnik je v tem primeru dolžan na prvi poziv podjetja SONNENKRAFt predati blago s pridržkom lastninske pravice. Zahteva po predaji blaga s pridržkom lastninske pravice ne predstavlja odstopa od prodajne pogodbe. 8.4. Zastavitev ali prenos lastninske pravice nad blagom s pridržkom lastninske pravice ali drugačno razpolaganje z odstopljenimi terjatvami ni dopustno.8.5. SONNENKRAFt sprosti zavarovanja, ki mu pripadajo na podlagi predhodnih določil, po svoji presoji, če njihova vrednost ob upoštevanju ustvarjanja vrednosti pri kupcu presega zavarovane terjatve za več kot 10 %.8.6. SONNENKRAFt je treba nemudoma obvestiti o rubežu ali drugih posegih tretjih oseb ob navedbi rubežnega upnika ali tretje posegajoče osebe.8.7. Kupec je dolžan, kakor hitro ustavi plačila, podjetju SONNENKRAFt nemudoma posredovati pregled še obstoječega blaga s pridržkom lastninske pravice ter pregled terjatev do tretjih oseb ter dobropisov.

9. Jamstvo in garancijaRoki za jamstva in garancije pričnejo teči z dnem izstavitve računa s strani SONNEKRAFt.9.1. Jamstvo 9.1.1. SONNENKRAFt jamci za brezhibnost predmetov nakupa načeloma za obdobje dveh let kot sledi: Jamsto se izvršuje po izbiri podjetja SONNENKRAFt s popravilom predmeta nakupa ali zamenjavo pomanjkljivih delov, zamenjavo ali znižanjem cene. Zamenjani deli preidejo v last podjetja SONNENKRAFt. Nastale stroške za vgradnjo in izgradnjo nosi naročnik. to velja na enak način za vse garancijske dogovore. Menjava pomanjkljivega blaga za brezhibno istovrstno blago se izvede po presoji podjetja SONNENKRAFt. 9.1.2. SONNENKRAFt ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu nastala iz naslova napak na blagu.9.1.3. Nadomestilo kupcu, ki je izvršil jamstvo do potrošnika je omejeno s pravili o jamčevanju, ki zavezujejo SONNENKRAFt. iz jamstva in garancije so izključene poškodbe, ki so posledica nestrokovnega ali malomarnega ravnanja z blagom. Zahtevki iz naslova jamstva in garancije se priznajo le tedaj, če so bili pisno naznanjeni takoj po ugotovitivi pomanjkljivosti oz. najkasneje v roku 8 dni. ustno ali telefonsko sporočilo ne zadoščata za izpolnitev obveznosti iz naslova garancije napak. 9.2. Za sprejemnike sončne energije - SSE (z izjemo poškodbe stekla in pribora SSE, kot npr. pločevinaste obrobe) in grelnike/hranilnike (z izjemo prigrajenih komponent) ponuja SONNENKRAFt 5 let od datuma izdaje računa brezplačno nadomestilo za materiale, ki dokazljivo niso izpolnjevali ene od zahtev standarda EN 12975, del 1 in del 2. Možnost izbire med garancijskimi zahtevki ima ob smiselni uporabi določila 9.2.1. splošnih pogojev SONNENKRAFt. Vendar pa SONNENKRAFt ne odgovarja za poškodbe zaradi mehanskih obremenitev in/ali spremembe zaradi vremenskih vplivov. Manjša barvna odstopanja in/ali krnitve površine, ki nimajo ekonomsko pomembnega vpliva na delovanje SSE, se štejejo za neznatne napake. izključena je odgovornost za poškodbe zaradi višje sile in napačno delovanje, ki je posledica nestrokovne montaže in/ali vgradnje izdelkov. Za morebitne posledične stroške pomanjkljivosti SONNENKRAFt ne prevzema nikakršne odgovornosti.9.2.2. Za zbiralnike ponuja SONNEKRAFt pet let garancije na korozijo ob dokazanem rednem vzdrževanju (preventivni pregledi morajo biti izvedeni v intervalih, ki ne smejo biti daljši od dveh let). Garancija ne velja pri zaapnitvi, koroziji zaradi plazilnega toka, zaradi kisikove difuzije in ali poškodb zaradi višje sile in za naknadno vgrajene komponente. Možnost izbire med garancijskimi zahtevki ima ob smiselni uporabi določila 9.1.1. splošnih pogojev SONNENKRAFt. Smiselno se uporablja tudi točka 9.2.1.splošnih pogojev. 9.2.3.Predpogoj za odgovornost podjetja SONNENKRAFt je, da:• je vgradnja (instalacija) izvedena v skladu z navodili za montažo v vsakokrat veljavni izdaji s strani pooblaščenega specializiranega podjetja (montažerstva ogrevalnih sistemov ali instalaterja);• je za zagon obratovanja in redno vzdrževanje poskrbel serviser SONNEKRAFt; vzdrževanje mora biti izvedeno v intervalih, ki niso daljši od treh let (oziroma 1 leta pri naložbah v osnovna sredstva); dokumentacija z atestom• je bila podjetju SONNENKRAFt oz. njegovemu pooblaščencu dana priložnost za preveritev reklamacije na licu mesta nemudoma po nastopu morebitne pomanjkljivosti; • obstaja potrdilo o pravilnem zagonu ter letnem preverjanju in vzdrževanju s strani v ta namen pooblaščenega specializiranega podjetja.9.2.4. Odobrene garancijske storitve podjetja SONNENKRAFt veljajo le napram njegovim naročnikom.Odgovornost SONNENKRAFt je izključena: a. če izdelkov stranka ali tretje osebe niso strokovno korektno skladiščile, vgradile, zagnale ali uporabljale, b. pri naravni obrabi, c. pri nestrokovnem vzdrževanju, d. pri uporabi neprimernih maziv in tekočin, e. pri poškodbah, ki so nastale vsled popravil ali drugih del tretjih oseb, ki niso bila izrecno odobrena z naše strani.9.3. Odgovornost družb SONNENKRAFt, ne glede na pravno podlago, je omejena na naklep in hudo malomarnost.

10. Prenos podjetja/protislovjaV primeru, da kupec prenese podjetje na drugega lastnika, SONNEKRAFt izključuje (avtomatičen) prenos pogodbenih razmerij; za takšen prenos je potreben poseben dogovor (v pisni obliki)

11. Kraj izpolnitve in pristojno sodišče11.1. Kraj izpolnitve je sedež družbe SONNENKRAFt. 11.2. Za vse spore, posredno ali neposredno izhajajoče iz posamezne pogodbe, sklenjene s podjetjem SONNENKRAFt, – tudi v zvezi z zakonitostjo nastanka pogodbenega razmerja samega – se dogovori pristojnost stvarno pristojnega sodišča za Celovec.11.3. Za vsa pogodbena razmerja se uporablja – z izjemo enotnega trgovinskega prava ZN (uNCITRaL) in mednarodnega zasebnega prava – avstrijsko pravo.11.4. Če so določila teh Splošnih pogojev poslovanja v celoti ali deloma neveljavna, ostajajo pogodba in preostala določila Splošnih pogojev poslovanja še naprej v veljavi. Neveljavno določilo bo nadomeščeno z ureditvijo, ki ob upoštevanju volje pogodbenih strani ter smisla in namena neveljavnega določila slednjemu vsebinsko kar najbližje.

12. Kraj izpolnitve, pravo in pristojno sodišče12.1. Kraj izpolnitve za posle s podjetjem SONNENKRAFt Österreich Vertriebs GmbH je za oba poslovna partnerja sedež podjetja v St. Veit/Glan v Avstriji. 12.2. Za vse spore, posredno ali neposredno izhajajoče iz posamezne pogodbe, sklenjene ali v pripravi za sklenitev s podjetjem SONNENKRAFt Österreich Vertriebs GmbH, tudi v zvezi z zakonitostjo nastanka pogodbenega razmerja samega, se uporablja – z izjemo enotnega trgovinskega prava ZN (uNCITRaL) in mednarodnega zasebnega prava – avstrijsko pravo. Za reševanje teh sporov je pristojno vsakokrat stvarno pristojno sodišče za Celovec.

Aktualne Splošne pogoje poslovanja najdete tudi na: www.sonnenkraft.com

SPLOŠNi POGOJi POSLOVANJA

Page 52: Solarne SiStemSke rešitve

aGB

PRiROČNiK, Ki GA DRŽitE V ROKAH JE PREDStAVitEV NAJNOVEJŠiH iZDELKOV iZ SONNENKRAFt PALEtE! Obiščite nas na www.sonnenkraft.si

Pridržujemo si pravico do spremembe cen, vsebin, tiskarskih in tehničnih napak. (Cene brez navedenega števila kosov, se štejejo za cene enega kosa opreme.)

Si-S

K-01

34-1

203-

iN ©

201

2 SO

NN

ENKR

AFt

Öst

erre

ich

Vertr

iebs

Gm

bH •

SON

NEN

KRAF

t un

d da

s SO

NN

ENKR

AFt

Logo

sin

d tr

adem

arks

der

VKR

Hol

ding

A/S

SONNENKRAFT je trenutno med vodilnimi specialisti za solarne sisteme na trgu. Ponujamo inovativne rešitve za sleherni objekt.

Dolgoletne izkušnje na področju opremljanja turističnih objektov z velikimi solarnimi sistemi nam omogoča kompetenten nastop na trgu

TuRIZEM

Več kot 50% vseh solarnih sistemov nad 1000 m2 v Evropi je plod znanja SONNENKRAFt-ovih inženirjev.

INDusTRIJa

Ponujamo široko paleto izdelkov za eno- in večdružinske objekte.

BIVaLNI oBJEKTI

sLoVENIJa • SONNENKRAFt Österreich Vertriebs GmbH • industriepark • A-9300 St. Veit/Glantel.: +43(0)4212 45010 • Fax: +43(0)4212 45010 – 377 • Email: [email protected]