Click here to load reader

Sonce (revija)

 • View
  253

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Sonce (revija)

 • 2

  Projekt: Svetloba

  Tema razreda: Sonce

  Razred: 3.D

  Mentor: Peter Gabrovec

  Vodja razrednega projekta: Katarina Kogej

  Revijo uredil: Domen Grzin

  Lektorirala: Veronika Koleti

  Uradna lektorica: Marjana Ivani

  Poroilo napisala: Saa Prelog

  Gimnazija Beigrad

  olsko leto 2015/16

 • 3

  KAZALO:

  Simbol Sonca v razlinih civilizacijah

  Sumerci

  Babilonci

  Egipani

  Perzijci

  Grki

  Maji

  Inki

  Azteki

  Germani

  Kelti

  Stari Slovani

  Makedonci

  Simbol sonca v knjievnosti

  Orient

  Antika

  Srednji vek in renesansa

  Reformacija in razsvetljenstvo

  Romantika

  Realizem

  Simbol sonca in svetloba v umetnosti

  Sonce kot simbol

  Sonce in Stonehenge

  Najbolje upodobitve Sonca

  Svetloba kot uinek v umetnosti

  Sonevi fenomeni

  Nenavadne oblike Sonca

  Zeleni arek

  Halo

  Soneve pege

  Sonna svetloba kot vir energije

  Fotovoltaika

  Sonni kolektorji

  Vpliv Svetlobe na rastline

  Viri in literatura

  Viri slik

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  6

  7

  7

  7

  8

  8

  9

  10

  11

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  16

  17

  18

  21

  23

  24

  24

  25

  25

  27

  29

  30

  31

  35

  38

 • 4

  Povprena povrinska

  temperatura Sonca je

  5.500C, temperatura

  sredia pa je

  15.000.000 C.

  Njegov premer je 1.392.000

  km, kar je 109-krat ve od

  Zemljinega, prostornina pa je

  1.300.000-krat veja od

  Zemljine in meri

  1,41 10 m.

  Zanimivost: Sonce vsako

  sekundo izgubi 4 milijone

  ton, vendar je to

  neopazen dele v

  primerjavi s celotno maso.

  Njegova masa je 21027 ton, kar

  je 330.000-kratna masa Zemlje

  in 745-kratna skupna masa vseh

  planetov. S svojo maso se

  uvra med manj masivne

  zvezde.

  Sestavljeno je iz 69 %

  vodika, 30 % helija in

  1% ostalih snovi (kisik,

  ogljik, neon, magnezij,

  veplo, duik, silicij).

  Sonce je 4,7 milijarde

  let stara zvezda,

  katere predvidena

  ivljenjska doba je 10

  milijard let.

  FASCINANTNO SONCE

  https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E27_m%C2%B3&action=edit&redlink=1https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E27_m%C2%B3&action=edit&redlink=1

 • 5

  Simbol Sonca

  v razlinih

  civilizacijah

  Sonce je e od davnine

  predstavljalo vir svetlobe,

  toplote in ivljenja. Njegovi

  arki v spiritualnem smislu

  simbolizirajo nebeke vplive,

  ki jih sprejema Zemlja.

  Kot kozmini simbol je

  obdano s pravo astralno

  religijo, katere kult je

  obvladoval nekdanje velike

  civilizacije, na primer z liki

  orjakih junakov bogov,

  inkarnacijami ustvarjalnih sil

  in ivljenjskega vira svetlobe

  in toplote, ki ga to nebesno

  telo predstavlja (Oziris, Baal,

  Mitra, Helios, Apolon in

  drugi).

  Sonce, vladar astrolokega

  znamenja leva, predstavlja

  simbol moi, energije in

  vsega, kar je povezano z

  ivljenjem. Brez Sonca ne bi

  bilo lovekega ivljenja in

  zelene narave. eprav med

  zvezdami ne teje med

  najveje, prej nasprotno, pa

  gre za najsvetleje telo na

  naem nebu in marsikdo bi

  se rad poistovetil z njim, e

  posebno tisti, ki so kakorkoli

  izpostavljeni svetlobi in

  javnosti: kralji in vladarji

  visokorazvitih kultur v Aziji,

  Peruju in Egiptu.

  SUMERCI

  Religija stare Mezopotamije je

  spotovala Utua kot boga Sonca.

  Bil je bog pravice in tajnih

  prerokb. V predstavah Sumercev

  se je bog Utu vsako jutro dvignil

  na nebo in obsijal svet s svojimi

  arki, ki so izvirali iz njegovih

  ramen.

  BABILONCI

  Babilonci so imeli trojno vladarstvo

  Meseca, Sonca in Venere. Bog Sonca se

  je imenoval Shamash in je bil spotovan

  kot bog ivljenja, zdravja in sree ter

  zaitnik resnice in pravice. Njegov

  simbol je bila zlomljena etverovprega,

  s katero je vsak dan potoval v nebo. V 7.

  stoletju se je kult boga Shamasha raziril

  v Jeruzalem, kjer v preddverju nekega

  hrama e danes stoji njegova koija.

  Madruk, zaitnik Babilona, je postal

  bog metropole in njegovo drugo ime je

  "otrok Sonca".

  EGIPANI

  Do vladavine Amenofisa IV (13751358 pr. n.

  t.) so Egipani imeli ve bogov. Nekaj let po

  lastnem kronanju je Amenofis IV uvedel

  nekatere spremembe. Svojemu imenu je dodal

  ime "kralj boga Sonca", namesto prejnjih

  boanstev pa je uvedel kot

  najpomembnejega boga Atona boga Sonca.

  Pet ali est let mu je zadostovalo, da zapusti

  Tebe in zgradi novo mesto Ahetaton ali

  "Horizont sonne krogle". Sebe je poimenoval

  Ehnaton, kar pomeni "tisti, ki je v Atonovi

  milosti". Praznovanja boga Sonca so spremljali rituali in rtvovanja hrane in cvetja.

  Prepevali so liturgijske pesmi, ki so slavile ivljenjsko mo boga Sonca.

  Glavno svetie kralja je bilo v Heliopolisu mestu Sonca, kjer je tudi zgrajen hram

  Sonca. V sredini hrama je oltar, pred njim pa velik obelisk. Ta velik steber iz kamna, ki

  se vzpenja visoko v nebo, je simbol boga Sonca. V Heliopolisu je bilo v tistih asih

  veliko taknih stebrov, ki pa so bili v asu Rimskega imperija odneseni v Rim.

  PERZIJCI

  Perzijci so kot boga svetlobe in Sonca

  slavili Mitro. On sam se je imenoval za

  nepremagljivega boga (sol invictis),

  zato je uival veliko spotovanje med

  rimskimi legionarji. Mo aenja je

  bila tako velika, da se v 3. stoletju ni

  vedelo, ali se bo uveljavilo kranstvo

  ali kult Mitre, ki se je neverjetno hitro

  iril po vseh provincah Rimskega

  cesarstva. Med njima je zelo veliko

  podobnosti, saj se bogosluje ni opravljalo na prostem kot v grko-rimskem svetu,

  ampak v zaprtih prostorih ali votlinah. Tako kult Mitre kot kranstvo poznata

  zakramenta krsta in maziljenja. Tudi rojstvo Mitre (25. december) so kristjani privzeli

  kot rojstvo Kristusa. Mitra, rojen iz skale, si je najprej pridobil spotovanje pastirjev,

  ko je premagal bika (simbol zla in trpljenja) in tako postal dobrotnik ljudi, ki jih je

  vodil v borbi med temo in svetlobo.

 • 6

  GRKI

  Grki so Sonce in njegovega boga imenovali Helios, vasih pa so uporabljali imeni Hiperion in Fojbos. Fojbos je ime, ki se je

  uporabljalo tudi za Apolona, ki je bil kasneje proglaen za boga Sonca poleg Heliosa, saj je bil opremljen s strelicami (sonnimi

  arki).

  Mitologija pripoveduje, da je Helios vsak dan potoval s svojo etverovprego z ene na drugo stran neba. Pripoveduje, da je bil

  takrat, ko je Zevs delil zemljo bogovom, Helios ravno na poti in je tako ostal brez esarkoli. Potoil se je Zevsu, ki mu je za

  nadomestilo dal nov otok Rodos, kjer je Helios uival mnogo asti. Najpomembnejim mestom na otoku so vladali njegovi vnuki

  Kamerios, Lindos in Lasylos. Kolos na Rodosu, sedmo udo sveta, predstavlja prav boga Heliosa z veliko svetleo kroglo na glavi.

  MAJI

  Pri Majih v srednji Ameriki je bilo

  najveje boanstvo Itza ali

  Itzamna, ki na mnogih slikah

  spominja na boga Sonca, zato

  lahko domnevamo, da je bilo to

  eno od njegovih uteleenj. Po

  drugih prievanjih je bil Itzamna

  eno- ali dvoglavi krokodil oziroma

  eno- ali dvoglava kaa, ki mu/ji iz

  rela gleda bog Sonca. Glede na

  verovanje Majev je ravno bog

  Sonca najvekrat menjal svoja

  prebivalia, saj je bila Zemlja

  ploata in etverokotna ter je

  vsak vogal pokazal na drugo stran

  sveta. Na svojih nonih

  potovanjih po podzemnem svetu se je bog Sonca spremenil v jaguarja preteega videza, katerega skico pogosto vidimo na

  ohranjenih spomenikih. Jaguar je za Maje predstavljal najvejo nevarnost, zato je bil bog Sonca pogosto predstavljen s

  simbolom smrti.

 • 7

  AZTEKI

  Azteki so pripadniki indijanskega plemena na podroju

  dananje Mehike in njihovo boanstvo Huitzilopochtli je

  istoasno bog Sonca, vojne in zaitnik cesarstva. Ker so bili

  prepriani, da je bog Sonca njihov zaitnik, so mu prinaali

  loveke rtve. Verjeli so, da je treba rtvovati loveko kri,

  da bi Sonce vzlo in da bi imelo mo za potovanje po nebu.

  Primer govori, da so leta 1486 pripeljali 70.000 vojnih

  ujetnikov in jih rtvovali. Pogosto so darovali tudi cvetje in

  sadje.

  Azteki so poznali ritualni koledar, imenovan tonalpoalli, ki je

  vseboval 260 dni (13 x 20) in Sonev koledar s 365 dnevi.

  Sonevo leto je bilo razdeljeno na 18 mesecev po 20 dni.

  Vsak zadnji dan v mesecu je bil praznik v ast boga Sonca.

  INKI

  Inti, bog Sonca, je poslal na zemljo svojo her Mama Oclio in

  svojega sina Manca Capaca ter jima dal zlato palico z nalogo,

  da na prostoru, kjer jo z lahkoto zapiita v zemljo, ustanovita

  mesto. Tako je, kot pravi legenda, nastalo cesarstvo Inkov. V

  dolini Cuzco Intina sta otroka zgradila mesto in nauila ljudi

  vere, zakonov in kulture. Bila sta gospodarja skupnosti ali

  Inkov, kot so se sami imenovali. Mesto se je po nekaj

  osvajalskih pohodih razirilo v pravo cesarstvo,