Sos 165x230 impozycja sos za tinejdzere- NICH NIE ROZMAWIASZ. ... ODPOWIEDZI JUŻ NA CIEBIE CZEKAJĄ

Embed Size (px)

Text of Sos 165x230 impozycja sos za tinejdzere- NICH NIE ROZMAWIASZ. ... ODPOWIEDZI JUŻ NA CIEBIE CZEKAJĄ

RUICA OBRADOVI

DLA NASTOLATKWDLA NASTOLATKW

Ilustracje:Dobrosav Bob ivkovi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTRE TOWARZYSZ DORASTANIU

Ilustracje:

Dobrosav Bob @ivkovi}

RUICA OBRADOVI

DROGI CZYTELNIKU,

WE WSZYSTKICH OKRESACH YCIA, A ZWASZCZA WTEDY, KIEDY JESTE MODY,ISTNIEJ PROBLEMY, KTRE ZAPRZTAJ CI GOW, MCZ CI, WYDAJ CI SI TAKOLBRZYMIE, CIKIE I NIE DOROZSTRZYGNICIA, E NAWET Z NIKIM O NICH NIE ROZMAWIASZ. NIE OMIELASZ SI ZAPYTA SWOICH NAJBLISZYCH O RAD, BO WSTYDZISZ SI MWI O TYCHSPRAWACH. NIE PYTASZ KOLEGW I KOLEANEK, BO TO OBCIACH POKAZA, E SI O CZYM NIE WIE, A MOEOBAWIASZ SI, E LE CI ZROZUMIEJ,WYMIEJ ALBO SZORSTKO ODTRC(CHOCIA JESTE PEWIEN, E ICH TETRAPI PODOBNE PROBLEMY). NIE PYTASZNIKOGO STARSZEGO, BO WYDAJE CI SI, E NIKT CI NIE ZNA WYSTARCZAJCODOBRZE, BY MG CI DA TRAFNODPOWIED...

CHOCIA DOTYCHCZAS CI SI TAK NIEWYDAWAO, ADEN Z PROBLEMWMODOCI NIE JEST NA TYLE WIELKI I ZOONY, EBY Z POMOC WIEDZY I DOWIADCZENIA NIE MONA BYO GO ROZWIZA. ZRESZT, JEELIPOSZUKASZ, ZAWSZE ZNAJDZIESZ KOGO, KTO CI POMOE.

RZU OKIEM DO RODKA. NIEKTREODPOWIEDZI JU NA CIEBIE CZEKAJ.TWJ PSYCHOLOGRUICA OBRADOVI

Oczywicie. Obecnie istniej rneteorie, metody i techniki, ebypoprawi pami i szybciej si uczy.Tony i Barry Buzan skonstruowali metod szybkiegoi efektywnego mylenia i zapamitywania. W ich

ksikach Mapy twoich myli, Pami na zawoanie i Moc dziecicej pamici zostaprzedstawiony tzw. mechanizm dziecicego marzenia, czyli mechanizm spontanicznegokojarzenia i umiejtnoci korzystania z obu pkuli mzgowych, co umoliwia lepszezapamitywanie. Mapy umysu stanowi sposb mylenia, ktry charakteryzujeorganizacja informacji wedug szczeglnego systemu i zapisywanie ich dla atwiejszegozapamitywania. W istocie oznacza to tworzenie obrazw i wykresw skojarzeniowych,w ktrych centrum znajduje si pojcie kluczowe otoczone innymi pojciami(przedstawione s za pomoc kombinacji kolorw, sw i symboli). Przeczytaj ktr z tych ksiek, pomoe ci. W innych technikach rwnie podkrela si wano czeniainformacji, tworzenia wasnych systemw zapamitywania i kojarzenia. Sprbuj jaknajwicej myle o tym, co chcesz zapamita, wymyla przykady, kojarzy z tym, co jest tobie bliskie albo dla ciebie mieszne, sprbuj stworzy acuch pojciowy... A poniewa najwicej zapomina si zaraz po uczeniu, pierwszpowtrk najlepiej robi bezporednio po przyswojeniu nowychinformacji.

Istniej rwnie inne sposoby. Niektrzy psychologowie i pedagodzy, jak rwnie lekarze sdz, e obok wicze niezbdna jest odpowiednia dieta,ktra musi by bogata w witaminy C i E. Pomaga take czytanie ksiek i czasopism, ogldanie filmw, uczenie si. Tego nigdy nie jest zbyt wiele. Wicej wiedzy to wiksza ilo informacji, ktr posiadamy, co uatwia kady nastpny proces nauczania. Takie nowe informacje maj do czego si przyklei, wic mona si szybciejuczy i atwiej zapamitywa.

Dla rozwijania pamici, jak sdzi wielu,wspaniale jest rwnie gra w karty, rozwizywakrzywki, zagadki, anagramy, zadania matematyczne,rysowa z pamici rzeczy, ktre nas otaczaj... Wszystko to pod warunkiem, e nie powtarza si cay czas tych samych dziaa! Take cige zakochiwaniesi przyczynia si do elastycznoci umysu. Oznaczato, e wane jest, by wszechstronnie go uywa.

20

POTRZEBUJ DUOCZASU, EBY NAUCZYSI MATERIAU, A KIEDYTO JU ZROBI, BARDZOSZYBKO GO ZAPOMINAM.CZY MONA POPRAWIPAMI?

Depresyjne, smutne myli snieprzewidywalne i zazwyczajprzychodz bez zapowiedzi,znienacka. S nieprzyjemne, z ich powodu

jestemy niezadowoleni i czujemy si le. Dlatego powinnimy co zrobi, kiedypoczujemy, e nadchodz i nie dopuci, eby si rozwiny. Proponuj ci zaprosikogo, wyj wsplnie na spacer albo do kina, cokolwiek. Ju sama czyja obecnomoe doprowadzi do tego, e zapomnimy o naszych problemach, a dobry nastrjjakiej bliskiej nam osoby atwo przeniesie si na nas samych. Moesz rwniesprbowa jakiego sportu albo wicze czy rekreacji. Powszechnie wiadomo, e sport i wiczenia uznawane s za najskuteczniejsze sposoby rozpraszania zegonastroju. Aktywno fizyczna jest szczeglnie przyjemna. Poprzez wiczeniaorganizm wyzwala si ze stanu napicia, zmienia si jego stan fizjologiczny, wzmagasi wydzielanie endorfin, ktre pozytywnie dziaaj na nastrj, wic popularnie snazywane hormonem szczcia. Najpikniejsze chwile naszego ycia to nie chwilebezczynnoci i relaksacji (chocia one te mog by dla nas przyjemne), lecz czasaktywnoci fizycznej i pracy.

Sprbuj zastosowa te porady. I pomyl o tym, dlaczego w ogle maszdepresyjny nastrj: czy jeste z jakiego powodu niezadowolona, czy co ci trapi...A jeeli ten stan bdzie si przedua, odwied swojego szkolnego psychologa i porozmawiaj z nim.

21

CZASAMI MAM DEPRESYJNY NASTRJ I PACZ BEZ POWODU.NIE WIEM, JAK ZMIENITAKI STAN RZECZY.

To, w jaki sposb zagadn chopaka,ktry ci si podoba, zaley od tego, co chcesz osign. Jeeli chcesz tylko pokaza, e ci si

podoba, wtedy to nie musi by tak trudne.Zwyczajnie, zwracaj uwag na to, z kim sikoleguje, wejd do tego towarzystwa i sprbuj sidowiedzie, co go interesuje, co lubi i np. zaatwmu to (CD, ksik...). Przy tym staraj si spdzajak najwicej czasu w jego towarzystwie i cay czassi do niego umiechaj. Uwanie suchaj o czymmwi, bo w ten sposb duo si o nim dowiesz,

co oczywicie ci si przyda. Jak bardzo jaki chopak nie byby macho, drobnatroskliwo zawsze trafia prosto w serce. A kiedy ju do tego dojdzie, zostanieszzauwaona, a jeeli ty jemu rwnie przypada do gustu, da ci o tym zna. Jeli jednak nie masz ani czasu, ani chci, eby powalczy o jakie mskie serce w tensposb, nie zostaje ci nic innego, jak tylko podej do niego i powiedzie mu wprost, e ci si podoba. W takim przypadku warto zwrci uwag na dwie rzeczy: ebychopak, ktry przypad ci do gustu, nie odebra twojej inicjatywy jako narzucania si i eby mu to nie wygldao, jak wywieranie na niego nacisku. Dlatego ostronie wybierzmoment, w ktrym to zrobisz. Najlepiej wtedy, kiedy oboje bdziecie w dobrym nastroju.Jeeli nie okae zainteresowania, to nie oznacza, e z tob jest co nie tak, lecz zwyczajnie, e nie jeste w jego typie.

48

MAM 16 LAT. PODOBA MI SI PEWIEN CHOPAKZ MOJEJ SZKOY, KTRYJEST ODE MNIE STAR-SZY O ROK. NIE WIEM,JAK MAM GO ZAGADN,A MARTWI SI, E ZANIM ROZWITEN PROBLEM, JAKAINNA DZIEWCZYNABDZIE SZYBSZA.PROSZ MI POMC.

Rozumiem, e jeste nieszczliwa,ale sprbuj ich nie osdza zbytsurowo. Mio jest egoistyczna i najczciej lepa na czyjekolwiek wzgldy. Czy lepiej by si czua, gdyby zadaa od swojej koleanki, aby si wyrzeka swoichuczu? Najprawdopodobniej on dla niej wieleznaczy, skoro si na niego zdecydowaa. Bya bardziej ni uczciwa, bo ukrada go dopiero po tym, jak si rozeszlicie, a sama mwisz, e zawsze jej si podoba.

Tylko od was teraz zaley, czy nadalbdziecie si kolegowa. Jest maa szansa, e zostaniecie najlepszymi koleankami, ale niewidz powodu, ebycie cakowicie zrezygnoway z koleestwa. W kadym razie nie ma sensu, eby miaa do niej nieprzyjacielski stosunek. Kiedy nastpnym razem ich spotkasz, sprbuj si w stosunku do nich zachowywa tak,jak w stosunku do starych znajomych i porozmawiaj z nimi, oczywicie, jeeli oni tego bd chcieli. Nawet jeeli nie pochwalasz ich zachowania, sprbuj zachowa swoj

godno i nie pokazuj, jak si czujesz. Z twojego gniewu nikt nie bdzie mia adnych korzyci ani oni, ani ty.

49

CHODZIAM DWA LATAZ CHOPAKIEM, W KTRYM BYAMSZCZERZE ZAKOCHANA.NIEDAWNO SI ROZE-SZLIMY. MOJA NAJ-LEPSZA KOLEANKA,KTR ZAWSZE PODEJ-RZEWAAM, E JEJ SIMJ CHOPAK PODOBA,TYLKO CZEKAA, A SIROZEJDZIEMY, EBY GOUKRA. I TERAZ ONICHODZ ZE SOB.JESTEM Z TEGO POWO-DU BARDZO NIESZCZ-LIWA I NIE WIEM, JAK SI ZACHOWYWA. NIE JESTEM PEWNA,CZY MOEMY NADALPOZOSTA NAJLEPSZYMIKOLEANKAMI.

Czy po zerwaniu bdziecie nadal przyjacimi zaley od ciebie, od niego, od jakoci i dugoci zwizku, w ktrym bylicie...W tym wypadku to ty zerwaa i chciaaby zatrzyma przyja twojego byego

chopaka. To jest twoje pragnienie, ale nie wiadomo, jak on widzi t sytuacj. On niezerwa z tob dlatego, e moe myli, e jestecie dla siebie stworzeni. Twoj gadk o przyjani moe zrozumie jako okazj, eby zacz wszystko od pocztku, albo jeeli czuje si dotknity moe zacz si przechwala w towarzystwie, e jednak nie moesz y bez niego. Jeste inicjatork zerwania i powinna da mu czas nazaakceptowanie nowej sytuacji. Jeeli tego nie zrobisz, moe sprbuje znowu si dociebie zbliy, czego ty nie chcesz. Ty chcesz przyjaciela. Moe nie bdzie tego robiwiadomie, moe naprawd bdzie si stara uszanowa twoj wol, ale to jestniewane, efekt bdzie taki sam.

56

ZERWAAM Z CHOPAKIEM I TERAZ ODNOSIMY SI DO SIEBIE Z REZERW.AUJ TEGO, BO JEST MI NADAL BARDZO BLISKI I NIE CHCIAABYM STRACI JEGO PRZYJANI.CZY JEST TO MOLIWE?

Pomyl take o nastpujcych kwestiach: Na ile jeste szczera w stosunku do siebie i innych osb w zwizku z tym, czego naprawd chcesz? Czy mylaa o tym, e pozostajc w przyjani z byym chopakiem, uniemoliwiasz mu zawarcie nowegozwizku? Kiedy bdziesz miaa nowego chopaka, czy nadal bdziesz chciaa, eby byychopak by twoim przyjacielem? Czy on te tego bdzie chcia? (I co na to wszystkopowie twj nowy chopak?) Jeeli bylicie w powanym zwizku, w ktry obojewoylicie duo emocji, czy mylisz, e jest moliwe zapomnie o wszystkim i stworzycakowicie inny wzajemny stosunek? Jak w ogle widzisz wasz przyja? Czy chcesz,ebycie nie odwracali gowy na swj widok, czy, jeeli macie wsplny krg znajomych,ebycie normalnie rozmawiali, byli w staym kontakcie, albo nawet co wicej ebycie byli najlepszymi kolegami?

I w kocu jak sdzicie: czy przyja jest w ogle moliwa po emocjonujcymzwizku?

57

Miosz: Moliwa jest, ale tylko wtedy, jeeli bye ze swoj dziewczyn naniepowanie.

Piotrek: Jedynie jeeli powodem do zerwania byo ostudzenie si zwizku, a nadal szanujemy jedno drugie.

Maciek: Moe tak by, jeeli kady z nas znajdzie kogo w zamian.Wadek: Jaka tam przyja! To strata czasu. Kiedy skoczysz z dziewczyn,

ruszasz dalej.Helenka: Niemoliwe jest zosta w przyjani z osob, z ktr bye w staym

zwiz