of 20 /20
Erfaringer med grønne covered bonds Finans Norge, 22 januar 2019 SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder...

Page 1: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Erfaringer med grønne covered bonds

Finans Norge, 22 januar 2019

SpareBank 1 Boligkreditt

Page 2: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

2018: California is on fire

Page 3: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

SpareBank 1 Alliansen og SpareBank 1 Boligkreditt

Page 4: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

SpareBank 1 Alliansen: 14 banker

• SpareBank 1 Nord-Norge (1836) TromsøMoodys/Fitch: A1/A

• SpareBank 1 Østlandet (1845)Hamar og OsloMoodys: A1

• SpareBank 1 SR (1839)StavangerMoodys/Fitch: A1/A-

• SpareBank 1 SMN (1823)TrondheimMoodys/Fitch: A1 / A-

+ Samspar10 banker

Page 5: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Boliglån

Boliglån Boliglån

Boliglån og Omf utstedelser

SpareBank 1 Boligkreditt

Salg av kvalifiserteboliglån

21% 22% 39%

SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SNN

SpareBank 1 Østlandet

andre SpareBank 1

banker

Egenkapital

18%

Netto rente marginer

OmF utstedelser i NOK, EUR, USD, GBP

Kvalifiseringav boliglån

Page 6: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Norsk Omf marked

Source: Finance Norway* incl. SpareBank 1 Næringskreditt covered

Utstedere og relativt volum (alle valuta) Årlige SpaBol utstedte volumer (NOK, for alle valuta)

Page 7: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Norsk‘benchmark’ for grønne boliglån

7

• Energimerkingsdatabasen fra Enova er ikke generelt tilgjengelig

• Men, det ble vist høy korrelasjon mellom siste bygningskoder og beste energimerking

• Proxy og CBI benchmark for første grønne Omf ble dermed bygningskoden og derav boligens bygningssår

• Ca. 8% av norsk bygningsmasse er ferdigstilt etter Jan 2009 per Jan 2018 (< 15%)

Page 8: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

8

SpaBols grønne portefølje

Boliglån etter ferdigstillelsesår for boligen, ca. 22 milliarder kroner Kriterier:

1. Bygningsår fra 2009 (enebolig) / 2012 (leilighet)

2. Energimerking A, B, C

3. Energiforbedring minst 30%

Page 9: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Utslippsestimater (effekt av grønn portfølje)

9

• Green buildings under criteria 1 emit 57% less CO2 than the average Norwegian residential building (saving of 26,558 tons CO2)

1Average of German and Dutch figures2https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculatorAll figures are approximations

• Green buildings under criteria 1 emit 73% less CO2 than the average Western European1 residential building (saving of 34,012 tons CO2)

CO2 reduction per year equivalent to2…

5,159 passenger vehicles driven for one year

55,780 barrels of oil consumed

132 railcars' worth of coal

burned

0

10

20

30

40

50

60

70

Average SpaBol green building undercriteria 1 (2009 and younger)

Average Norwegian residentialbuilding stock

Average German residential buildingstock

Average Dutch residential buildingstock

kgC

O2

/m2

Calculated specific energy related CO2 emissions [kgCO2/m2]

Source: Multiconsult

14

32

44

60

Page 10: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Investorer i SpaBol grønn 1 mrd. EUR coveredbond, 7 år, EUR MS -6 bps (Jan 2018)

10

▪ Spesialist investorer: Fokuserer utelukket på grønne eller bærekraftige obligasjoner (ca. 5,5 milliarder USD AUM persommer 2018)

▪ Dedikerte investorer: Generelle obligasjonsinvestorer med et definert del-mål for en grønn sub-portefølje

▪ Diskresjonære mandater: Obligasjonskjøper med mandat fra en eller flere investorer til å investere i grønneobligasjoner, gjerne av en viss type

▪ Opportunistiske og/eller tilfeldige: Generelle obligasjonsinvestorer som liker den grønne dimensjonen av forskjelligegrunner – kjøper fra et generelt fond

Dark Green 234.50 23 %

Medium Green 117.40 12 %

Light Green 248.10 25 %

Not Green 400.00 40 %

Allocated

• 9 Dark Green investorer deltok, totalt ca. 100 kjøpere

• Klassifiseringen er sjekk på 6 kriterier for en grønn investors mandat og agering, der score på alle 6 = dark green

• Blant de ‘Dark Green’ investorene var FN, Amundi (med det største spesialiserte grønne fondet i verden), Blackrock, ING, KfW, Union Investments samt noen flere tyske fond/investorer

Page 11: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Obligasjonen førte til en del presseoppslag

11

Page 12: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Ratingbyråer som analyserer grønne obligasjoner likte transaksjonen

12

Page 13: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Vi vant en ‘Award’…

13

Page 14: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Kritikk

14

• Hvor er «Additionality»? Alle lånene som inngår i grønn portefølje ville uansett blitt finansiert

• Det mangler andre dimensjoner for grønne assets: • hensyn til hvor materialer kommer fra • karbon utslipp i produksjonen og transporten av disse til

byggeplassen • karbon-lave transportveier til huset etter ferdigstillelse • risiko for flom og andre naturkatastrofer som medfører

gjenoppbygging m.m.

Page 15: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

SpareBank 1 miljølån

Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres15

Typiske betingelser : • År 1: 0%• År 2: 0,5% • År 3: 1% • År 4: 1,5%

Øke energieffektivisering i eldre boliger ved spesielle tiltak

Fullstendig oppgradering av eldre boliger

Bygge nye passiv hus

Page 16: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

16

Page 17: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Hvor går veien videre?

17

• Mike forblir enig med Trump om at det viktigste blir å «rake gulvet i skogen» for å unngå brann

• Markedet forteller i dag bankene at det er et sterkt behov for å finansiere grønne assets som kan selges til investorer i form av bonds, securitiziations eller syndikerte lån

• Grønne obligasjoner blir et ‘must-have’ for de fleste banker; det blir vanskeligere å forsvare (straff) for å ikke delta – det grønne markedet vokser

• Regulering (men også skatter og incentiver) er viktig for å skape mer grønne assets som kan finansieres; «green supporting factor»?

• EU kommisjonen kommer med definisjoner i et Direktiv 2019 – kan gi mer impulser og klarhet omkring hva som er «grønt»

• Grønn portefølje er dynamisk; den kan og må tilpasses endringer. • Nye bygg fortrenger eldre, tidligere grønne, ut av grønn portefølje• Nye kriterier kan komme til• Energisertifiseringssystemet blir revidert hvert 10. år

• Prisingsforskjell for grønne bonds («a greenium»)? → Tilbud og etterspørsel

Page 18: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Appendix

Page 19: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

Building codes and building year

Source: Multiconsult19

Development in calculated specific net energy demand based on building code and building tradition, (Multiconsult, simulated in SIMIEN)

Page 20: SpareBank 1 Boligkreditt - Finans Norge · 2019. 1. 23. · SpareBank 1 miljølån 15 Gjelder SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Hallingdal Valdres Typiske betingelser : • År

SpareBank 1 Boligkreditt

Eivind Hegelstad

CFO and Investor Relations

[email protected]

Fixed Line: +47 51 50 93 67

Mobile: +47 95 41 33 79