42
Specialna čutila – okus in voh

Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Specialna čutila – okus in voh

Page 2: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Okus primarna zaznava okusa

kislo (H+)

grenko

sladko

slano (Na+, Cl-)

umami (glutamat)

zaznavni prag

Page 3: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Zaznavni prag

Kvaliteta okusa snov prag (mol/l)

sladko saharozaglukozasaharin

0,010,08

0.000023

grenko kininsulfatnikotin

0,0000080,000016

slano NaClCaCl2

0,010,01

kislo solna kislinacitronska kislina

0,00090,0023

Page 4: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

snov indeks

solna kislina 1

mravljinčna kislina 1.2

mlečna kislina 0.85

citronska kislina 0.46

karbonska kislina 0.06

Kisle snovisnov indeks

kuhinjska sol 1

NaF 2

CaCl2 1

NaBr 0.4

KCl 0.6

Page 5: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

snov indeks

saharoza 1

1-propoksi-2-

amino-4-

nitrobenzen

5000

saharin 675

fruktoza 1.7

alanin 1.3

glukoza 0.8

Sladke snovi

Page 6: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

snov indeks

kinin 1

brucin 11

strihnin 3.1

nikotin 1.3

kafein 0.4

Grenke snovi

Page 7: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Umami

Page 8: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Okušalni brstič

Page 9: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Prenos signala v CŽS

Page 10: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Voh

olfaktorna membrana

prenos signala v CŽS

Page 11: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Transdukcija olfaktoričnega signala

Page 12: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Prenos vohalnega signala v CŽS

Page 13: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Ostali “olfaktorični” sistemi

nazalno-trigeminalni sistem

Jacobsonov organ (vomeronazalni organ)

zaznavanje lastnega vonja

Page 14: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Avtonomni živčni sistem

Page 15: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Tonus avtonomnega živčevja in denervacija

tonus

denervacija izguba tonusa redundanca notranja kompenzacija

povečana občutljivost na nevrotransmitorje.

Page 16: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Centralni nadzor avtonomnega živčnega sistema

Page 17: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano
Page 18: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Osnovne lastnosti simpatične in parasimpatične funkcije

Page 19: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Vloga nevropeptidov

Page 20: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Kotransmisija NO, acetilholina in VIP

Page 21: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Kotransmisija ATP, noradrenalin in nevropeptida Y

Page 22: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Relativni pomen a- in b- adrenergičnega prenosa za prekrvavitev

Page 23: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

parasimpatikus(M – receptorji)

simpatikus(adrenergični receptor)

okoM. dilatator pupillaeM. sphincter pupillaeM. ciliarissolznica

kontrakcija – miozakontrakcija – akomodacija na blizusekrecija

kontrakcija - midriaza (a1)

šibka relaksacija

srcesinusni vozelA-V vozelmiokard (kontraktilnost)koronarke

znižana frekvencaznižana vzdražnostznižana (atrij)

povišana frekvenca (b1)povišana vzdražnost (b1)povišana (atrij in ventrikel) (b1)vazokonstrikcija (a1)

uporovne žile (arterije)ledvično žiljeskeletno mišičje, koža

vazokonstrikcija (a1)vazokonstrikcija (a1)vazodilacija (b2, holinergično?)

kapacitetno žilje (vene) vazokonstrikcija (a1)

traheja in bronhijimišičježleze

kontrakcijasekrecija

popuščanje (b2)

kožaznojniceM. erector pili

sekrecija (holinergična)piloerekcija (a1)

žleze sluznice sekrecija vode sekrecija mukoza (a1)

gastrointestinalni traktperistaltikasfinktrisekrecija

povišana motilitetapopuščanjepovišana

znižana motiliteta (a2/b2)kontrakcija (a1)znižana ali brez učinka

trebušna slinavkaeksokrina sekrecijasekrecija inzulina

povišanapovišana

blago znižana (a1)inhibicija (a2)

jetražolčnikmaščobne celice

glikogenezakontrakcija

glikogenoliza (b2)sproščanjelipoliza (b2)

sečni mehurdetruzorM. sphincter internus

kontrakcija šibko popuščanje (b2)kontrakcija (a1)

končni del črevesaperistaltikaM. sphinkter ani internus

povišana motiliteta znižana motiliteta (a1/b2)kontrakcija (a1)

Genitalni organierektilno tkivožlezesemenska vrečaprostataDuctus deferensuterus

vazodilacija (erekcija)sekrecija (lubrikacija)

kontrakcija (emisija) (a1)kontrakcija (emisija) (a1)kontrakcija (nosečnost) (a1)popuščanje (odvisno od hormonov) (b2)

Page 24: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Bolečina in simpatični živčni sistem

Page 25: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Nevrovaskularna sinkopa

Page 26: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Spanje in budnost

Page 27: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Značilne spremembe med spanjem

zmanjšana dovzetnost

znižan mišični tonus (klonus)

dominanca parasimpatikusa

počasnejše dihanje

spremenljiva globina spanca

Page 28: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Mehanizem spanja

Page 29: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Elektroencefalogram

Page 30: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Stadiji spanca

Page 31: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Značilnost REM in NREM spanca

kriterij REM-spanec NREM-spanecvegetativne funkcije pospešene nizke

pretok krvi skozi možgane normalen znižan za 10%

spominjanje sanj pogosto redko

govorjenje v snu zelo redko pogosto

Page 32: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Električna aktivnost med REM-spancem

Page 33: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Potek spanca

Page 34: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Trajanje spanja

Page 35: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Ritmogeneza spanca

Page 36: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Uspavala

benzodiazepini

nebenzodiazepinski hipnotiki

adenozin

melatonin

antihistaminiki

Page 37: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

IPSP – inhibitorni postsinaptični potencial

Page 38: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Cirkadiani ritmi

Page 39: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Celična fiziologija hormonske sekrecije

Saška Lipovšek Delakorda, MF UM

Page 40: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano
Page 41: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Endokrina funkcija PrimeriVloga pri

metaboličnem sindromu

Presnovni hormoni

leptin

adiponektin

rezistin

++

++

--Beljakovine komplementa in

komplementu-sorodne beljakovine

dejavnik C3 (ASP)

dejavnik D (adipsin)

--

--

Citokini in citokinom-sorodne beljakovine

TNF-a

IL-6

--

--Druge beljakovine, povezane z

imunskim sistemomMCP-1 --

Beljakovine fibrinolitičnega in vaskularnega sistema

PAI-1

vaskularni endotelialni rastni dejavnik (VEGF)

--

--

Serumske transportne beljakovine retinol-vezavna beljakovina (RBF4) --

Steroidni hormonispolni steroidi

glukokortikoidi

--

--

Metabolični sindrom in hormonska sekrecija adipocitov

41

Page 42: Specialna čutila – okus in vohZaznavni prag Kvaliteta okusa snov prag (mol/l) sladko saharoza glukoza saharin 0,01 0,08 0.000023 grenko kininsulfat nikotin 0,000008 0,000016 slano

Vpliv inhibitorjev angiogeneze

42Rupnick et al., 2002 PNAS USA