Specificeren van informatiesystemen Jan Martijn van der Werf Ontwerpgericht onderwijs 1.1 (2IO05) 7 september 2009

 • Published on
  08-Jun-2015

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • Specificeren van informatiesystemen Jan Martijn van der Werf Ontwerpgericht onderwijs 1.1 (2IO05) 7 september 2009
 • Dia 2
 • Wat krijg je voorgeschoteld? Nieuw: Hollandse Mosselpan Met frites of brood
 • Dia 3
 • Dia 4
 • Samen kom je er wel uit
 • Dia 5
 • Specificeren van informatiesystemen Jan Martijn van der Werf
 • Dia 6
 • Wat is een informatiesysteem? Een informatiesysteem verzamelt, verwerkt, presenteert, transformeert en interpreteert gegevens binnen een organisatie Informatie: gegevens die een betekenis hebben voor de ontvanger
 • Dia 7
 • Informatiesystemen en hun kader Scope (kader): Vaststellen van de grenzen van de organisatie Wat doet de organisatie? Wie zijn de stakeholders en wat is hun belang? Stakeholder: Iemand die een belang binnen de organisatie heeft Doel: Wat is de functie van het IS binnen de organisatie?
 • Dia 8
 • Voorbeeld: bibliotheek LibVrij De bibliotheek LibVrij is een bibliotheek die zich richt op het uitlenen van boeken. Van de meeste boeken zijn meerdere exemplaren aanwezig. Een stichting bepaalt het aankoopbeleid en beheert de financin. Daarnaast heeft LibVrij een aantal bibliothecaressen in dienst die de collectie van de bibliotheek beheren. Leden van de bibliotheek kunnen, eventueel met hulp van de baliemedewerkers, voorstellen doen ter uitbreiding van de collectie en boeken lenen en opzoeken. Iedereen kan lid worden van LibVrij. De directeur wil graag een IS om de collectie van LibVrij te beheren.
 • Dia 9
 • Voorbeeld: bibliotheek LibVrij Kader: Stakeholders: Doel: Niet-leden Leden Bibliothecarissen Baliemedewerkers Directeur Stichting De bibliotheek LibVrij heeft een collectie die beheerd wordt door bibliothecarissen. Iedereen kan lid worden van LibVrij. Leden van de bibliotheek kunnen, eventueel met hulp van de baliemedewerkers, voorstellen doen ter uitbreiding van de collectie en boeken lenen en opzoeken. Het IS moet het beheer van de collectie ondersteunen
 • Dia 10
 • Requirements fase Vastleggen van eisen waaraan het IS moet voldoen: Wat is de rol van het IS? Welke gebruikers werken met het IS? Hoe werken de gebruikers met het IS? Welke gegevens verwerkt het IS? Welke gegevens presenteert het systeem? Aan wie?
 • Dia 11
 • Requirements document Document dat het IS beschrijft Specificatie van het IS: Kader en doel van het IS Stakeholders Gebruikers van en hun acties met het IS Hoe wordt het IS gebruikt? Gegevens in het IS Requirements compleet & consistent Contract tussen organisatie en ontwikkelaars In de taal van de stakeholders!
 • Dia 12
 • Specificeren van gebruikers Gebruiker (actor): Iemand die met het systeem werkt Voert taken uit met het systeem
 • Dia 13
 • Gebruikers in Libvrij Lid Zoekt een boek Leent een exemplaar van een boek Levert een uitgeleend boek in Baliemedewerker Zoekt een boek Leent een exemplaar van een boek uit Ontvangt een ingeleverd boek Schrijft een nieuw lid in Bibliothecaris Voegt nieuwe boek toe aan de collectie Bestelt een nieuw exemplaar van een boek Verwijdert een boek uit de collectie
 • Dia 14
 • Requirements document Specificatie van een IS: Kader en doel van het IS Stakeholders Gebruikers van en hun acties met het IS Hoe wordt het IS gebruikt? Gegevens in het IS Compleetheid requirements Consistentie requirements
 • Dia 15
 • Gebruik van het systeem: use cases Use case: Beschrijft een stuk functionaliteit van het systeem Use cases hebben geen overlappende functionaliteit Bevat een aantal stappenplannen: scenarios Positieve scenarios: Scenario dat uitgevoerd moet kunnen worden Alternatieven Negatieve scenarios: Scenario dat niet uitgevoerd moet kunnen worden
 • Dia 16
 • Scenarios Beschrijft de interactie met het systeem Tussen gebruikers en systeem Mogelijke volgorde waarin acties met systeem plaatsvinden Concreet In natuurlijke taal Opgebouwd uit: Acties van gebruikers Acties van het systeem Actie: Atomair: niet opsplitsbaar in kleinere zinvolle acties Geef de intentie van de actie weer!
 • Dia 17
 • Richtlijnen bij het maken van scenarios Gebruik simpele zinnen Maak het een stappenplan Maak duidelijk wie aan zet is Schrijf in het vertellersperspectief Houd het doel voor ogen Gebruik geen Als Dan Anders. Dit zijn 2 scenarios!
 • Dia 18
 • NIET in een scenario Niet concreet: De gebruiker vult de juiste gegevens in Vaag taalgebruik: De benodigde papieren worden bijeengeraapt Samengestelde acties: Het systeem plaatst een bestelling bij een leverancier die bereid is het product te leveren Implementatiegericht A vult gebruikersnaam in. A drukt op. A vult wachtwoord in. A klikt op OK
 • Dia 19
 • Voorbeeld 1 Mevrouw L. Eestgraag wil graag lid worden van Libvrij. Bij de balie wordt ze geholpen door baliemedewerker B. Ali. Hij registreert mevrouw L. Eestgraag en reikt haar een pasje uit.
 • Dia 20
 • Lezen van een scenario 1.Bepaal wie betrokken zijn bij het systeem 2.Bepaal alle atomaire acties Korte zinnen met actieve werkwoorden De gebruiker die de actie uitvoert
 • Dia 21
 • Use case: lid worden Scenario 1: (positief) 1.L. Eestgraag geeft haar gegevens aan baliemedewerker B. Ali. 2.Baliemedewerker B. Ali voert de gegevens van mevrouw L. Eestgraag in. 3.Het systeem valideert dat L. Eestgraag nog geen lid is. 4.Het systeem maakt L. Eestgraag aan als lid. 5.Het systeem print een pas. 6.Baliemedewerker B. Ali reikt het pasje uit aan L. Eestgraag. Scenario 2: (positief) 1.L. Eestgraag geeft haar gegevens aan baliemedewerker B. Ali. 2.Baliemedewerker B. Ali voert de gegevens van mevrouw L. Eestgraag in. 3.Het systeem notificeert dat L. Eestgraag al lid is. 4.Baliemedewerker B. Ali geeft L. Eestgraag haar lidmaatschapsnummer. Scenario 3: (negatief) 1.L. Eestgraag geeft haar gegevens aan baliemedewerker B. Ali. 2.Baliemedewerker B. Ali voert de gegevens van mevrouw L. Eestgraag in. 3.Het systeem notificeert dat L. Eestgraag al lid is. 4.Het systeem maakt L. Eestgraag aan als lid.
 • Dia 22
 • Voorbeeldscenario 2 L. Eestgraag is op zoek naar het boek Hoe maak ik use cases?. Ze gaat naar een pc en zoekt het boek op in het systeem. Er zijn nog 3 exemplaren aanwezig, te vinden in kast L12. Ze pakt het boek en gaat naar de balie. Baliemedewerker B. Ali leent het boek aan haar uit, waarna ze na 3 weken het boek komt terugbrengen.
 • Dia 23
 • Use case: Uitlenen van een boek Scenario 1 (Positief) 1.L. Eestgraag zoekt het boek op titel. 2.Het systeem toont de aanwezigheid van 3 exemplaren in kast L12. 3.L. Eestgraag geeft het exemplaar aan B. Ali om het te lenen. 4.B. Ali scant het exemplaar in. 5.Het systeem registreert het exemplaar als uitgeleend aan L. Eestgraag. 6.L. Eestgraag brengt het boek terug naar B. Ali. 7.B. Ali scant het exemplaar in. 8.Het systeem registreert het exemplaar als teruggebracht door L. Eestgraag. Scenario 2 (Positief) 1.L. Eestgraag zoekt het boek op titel. 2.Het systeem toont de aanwezigheid van 3 exemplaren in kast L12. 3.L. Eestgraag geeft het boek aan B. Ali om het te lenen. 4.B. Ali scant het boek in. 5.Het systeem geeft aan dat L. Eestgraag al 8 boeken heeft geleend. 6.B. Ali legt het exemplaar terug in kast L12.
 • Dia 24
 • Requirements document Specificatie van een IS: Kader en doel van het IS Stakeholders Gebruikers van en hun acties met het IS Hoe wordt het IS gebruikt? Gegevens in het IS Compleetheid requirements
 • Dia 25
 • Specificeren van gegevens Entiteit: Voorwerp waar het IS mee werkt Heeft eigenschappen: attributen Heeft relaties met andere entiteiten Entiteittype: Verzameling entiteiten met dezelfde eigenschappen en relaties
 • Dia 26
 • Terug naar Libvrij: Entiteittypen: Boek Titel Druk ISBN nummer Heeft een aantal exemplaren Exemplaar Aanschafdatum Aanwezig Lokatie Hoort altijd bij n boek Is toegevoegd door een medewerker Lid Naam Begin lidmaatschap Einde lidmaatschap Leent exemplaren van boeken Medewerker Naam Functie Werkzaam Leent exemplaren van boeken uit aan leden
 • Dia 27
 • Compleetheid requirements Iedere entiteit wordt door minimaal 1 actie gebruikt Create Retrieve Update Delete Iedere actie gebruikt minimaal 1 entiteit (in principe) Hulpmiddel: CRUD Matrix: Geef per actie aan wat deze met de entiteiten doet
 • Dia 28
 • Hulpmiddel 1: CRUD Matrix Entiteit 1Entiteit 2 Actie 1 Actie 2CRRU R Actie nD Entiteiten Acties Controles: 1.Iedere actie doet iets met een entiteit 2.Entiteiten moeten gecreeerd en gebruikt worden Wat doet de actie met de entiteit? C, R, U, D of een combinatie daarvan
 • Dia 29
 • Compleetheid requirements Acties: Iedere actie moet gebruikt zijn in een scenario Ieder scenario bestaat uit minstens 2 acties Hulpmiddel: Actie-Scenario Matrix Geef per scenario aan welke acties worden gebruikt
 • Dia 30
 • Hulpmiddel 2: Actie-Scenario Matrix S1S1S2S2Sn Actie 1 Actie 2 Actie n Scenarios Acties Controles: 1.Iedere actie moet voorkomen in een scenario 2.Ieder scenario heeft minimaal 2 acties Wordt de actie gebruikt in het scenario?
 • Dia 31
 • Rol requirements document in OGO 1.1 Analyse van het huidige systeem Planning & taakverdeling implementatiefase Maken van een testplan Schrijven van handleiding
 • Dia 32
 • Requirements document Document dat het IS beschrijft Specificatie van het IS: Kader en doel van het IS Stakeholders Gebruikers van en hun acties met het IS Hoe wordt het IS gebruikt? Gegevens in het IS Requirements compleet & consistent Contract tussen organisatie en ontwikkelaars In de taal van de stakeholders!
 • Dia 33
 • OGO Vergaderingen GroepOGO ruimteVergadertijdTutor 1HG 10.39Ma 11.00 11.30 Jan Martijn van der Werf 2HG 10.42Ma 11.30 12.00 3HG 10.43Ma 12.00 12.30 4HG 10.44Vr 13.45 14.15 Marc Voorhoeve 5HG 10.46Vr 14.15 14.45 6HG 10.59Vr 14.45 15.15 7HG 10.61Ma 11.00 11.30 Helen Schonenberg 8HG 10.62Ma 11.30 12.00 9HG 10.38Ma 12.00 12.30 10HG 10.40Ma 11.00 11.30 Elisabeth Melby 11HG 10.45Ma 11.30 12.00 12HG 10.57Ma 12.00 12.30