of 16 /16
3 Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE 4 Koncepcja kursu 4 Budowa kursu 5 Dodatkowe wskazówki 6 Informacje o maturze 8 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE 25 Instrukcje 26 Zadania 30 11 Zuordnung 30 12 Rollenspiel 31 13 Verbfindung 32 14 Würfelspiel 33 15 Dialogschema 34 16 Postkarte 35 17 Arbeitsblatt 36 18 Wechselspiel 37 19 Rollenspiel 38 21 Vokabelfindung 39 22 Streitgespräch 40 23 Zuordnung 41 24 Vokabelfindung 42 25 Grammatikspiel 43 26 Interviewschema 44 27 Arbeitsblatt 45 28 Arbeitsblatt 46 29 Rollenspiel 47 WSKAZÓWKI DO LEKCJI 9 Reisen 10 1 Reservierung 10 2 Reisen im Test 10 3 Traumreise 11 4 Sommerferien 11 5 Extrem Reisen 12 6 Beschwerde 12 Personen 13 1 Röcke oder Hosen? 13 2 Was ist trendy? 13 3 Ein gutes Team 14 4 Freundschaft 14 5 Schönheitsikonen 15 6 Kleiderkauf 15 Essen 16 1 Einkaufen 16 2 Wo kaufst du ein? 16 3 Bewusst essen 17 4 Was kochen wir? 17 5 Wie essen wir? 18 6 Draußen essen 18 Lebensschritte 19 1 Lebensetappen 19 2 Schulzeit 19 3 Familienmodelle 20 4 Heiraten? 20 5 Studentenwohnungen 21 6 Wohne clever 21 Landeskunde 22 31 Würfelspiel 48 32 Arbeitsblatt 49 33 Artikelspiel 50 34 Kurzdialoge 51 35 Kreatives Schreiben 52 36 Fragen und Antworten 53 37 Quiz 54 38 Werbeanzeige 55 41 Wortsalat 56 42 Arbeitsblatt 57 43 Zuordnung 58 44 Würfelspiel 59 45 Interviewschema 60 46 Rollenspiel 61 47 Indirekte Fragen 62 48 Rollenspiel 63 49 Kreatives Schreiben 64 TESTY 65 Kurztests 66 Kapitel 1 Lektionen 1-2 66 Kapitel 1 Lektionen 3-4 67 Kapitel 1 Lektionen 5-6 68 Kapitel 2 Lektionen 1-2 69 Kapitel 2 Lektionen 3-4 70 Kapitel 2 Lektionen 5-6 71 Kapitel 3 Lektionen 1-2 72 Kapitel 3 Lektionen 3-4 73 Kapitel 3 Lektionen 5-6 74 Kapitel 4 Lektionen 1-2 75 Kapitel 4 Lektionen 3-4 76 Kapitel 4 Lektionen 5-6 77 Kontrollarbeiten 78 Kapitel 1 78 Kapitel 2 80 Kapitel 3 82 Kapitel 4 84 Meine Ergebnisse 86 PRZYKŁADOWY EGZAMIN MATURALNY 87 Prüfungssatz 1 88 Prüfungssatz 2 93 Prüfungssatz 3 98 Meine Ergebnisse 104 ZAPIS NAGRAŃ 105 CD 1 106 CD 2 114 CD 3 122 KLUCZ 125 Kursbuch 125 Arbeitsbuch 141 Kurztest 148 Kontrollarbeiten 150 Prüfungssätze 151

Spis treści - Pearson · 2017. 6. 6. · Kapitel 1 Lektionen 5-6 68 Kapitel 2 Lektionen 1-2 69 Kapitel 2 Lektionen 3-4 70 Kapitel 2 Lektionen 5-6 71 Kapitel 3 Lektionen 1-2 72 Kapitel

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Spis treści - Pearson · 2017. 6. 6. · Kapitel 1 Lektionen 5-6 68 Kapitel 2 Lektionen 1-2 69...

 • 3

  Spis treści

  INFORMACJE WSTĘPNE . . . . . . . 4

  Koncepcja kursu 4Budowa kursu 5Dodatkowe wskazówki 6Informacje o maturze 8

  MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE . . . 25

  Instrukcje 26Zadania 30

  1 .1 Zuordnung 301 .2 Rollenspiel 311 .3 Verbfindung 321 .4 Würfelspiel 331 .5 Dialogschema 341 .6 Postkarte 351 .7 Arbeitsblatt 361 .8 Wechselspiel 371 .9 Rollenspiel 382 .1 Vokabelfindung 392 .2 Streitgespräch 402 .3 Zuordnung 412 .4 Vokabelfindung 422 .5 Grammatikspiel 432 .6 Interviewschema 442 .7 Arbeitsblatt 452 .8 Arbeitsblatt 462 .9 Rollenspiel 47

  WSKAZÓWKI DO LEKCJI . . . . . . 9

  Reisen . . . . . . . . . . . . . . 101 Reservierung 102 Reisen im Test 103 Traumreise 114 Sommerferien 115 Extrem Reisen 126 Beschwerde 12

  Personen . . . . . . . . . . . . . 131 Röcke oder Hosen? 132 Was ist trendy? 133 Ein gutes Team 144 Freundschaft 145 Schönheitsikonen 156 Kleiderkauf 15

  Essen . . . . . . . . . . . . . . . 161 Einkaufen 162 Wo kaufst du ein? 163 Bewusst essen 174 Was kochen wir? 175 Wie essen wir? 186 Draußen essen 18

  Lebensschritte . . . . . . . . . . 191 Lebensetappen 192 Schulzeit 193 Familienmodelle 204 Heiraten? 205 Studentenwohnungen 216 Wohne clever 21

  Landeskunde . . . . . . . . . . 22

  3 .1 Würfelspiel 483 .2 Arbeitsblatt 493 .3 Artikelspiel 503 .4 Kurzdialoge 513 .5 Kreatives Schreiben 523 .6 Fragen und Antworten 533 .7 Quiz 543 .8 Werbeanzeige 554 .1 Wortsalat 564 .2 Arbeitsblatt 574 .3 Zuordnung 584 .4 Würfelspiel 594 .5 Interviewschema 604 .6 Rollenspiel 614 .7 Indirekte Fragen 624 .8 Rollenspiel 634 .9 Kreatives Schreiben 64

  TESTY . . . . . . . . . . . . . . 65

  Kurztests 66Kapitel 1 Lektionen 1-2 66Kapitel 1 Lektionen 3-4 67Kapitel 1 Lektionen 5-6 68Kapitel 2 Lektionen 1-2 69Kapitel 2 Lektionen 3-4 70Kapitel 2 Lektionen 5-6 71Kapitel 3 Lektionen 1-2 72Kapitel 3 Lektionen 3-4 73Kapitel 3 Lektionen 5-6 74Kapitel 4 Lektionen 1-2 75Kapitel 4 Lektionen 3-4 76Kapitel 4 Lektionen 5-6 77

  Kontrollarbeiten 78Kapitel 1 78Kapitel 2 80Kapitel 3 82Kapitel 4 84

  Meine Ergebnisse 86

  PRZYKŁADOWY EGZAMIN MATURALNY . . . . . . . . . . . 87

  Prüfungssatz 1 88Prüfungssatz 2 93Prüfungssatz 3 98

  Meine Ergebnisse 104

  ZAPIS NAGRAŃ . . . . . . . . .105

  CD 1 106CD 2 114CD 3 122

  KLUCZ . . . . . . . . . . . . . .125

  Kursbuch 125Arbeitsbuch 141Kurztest 148Kontrollarbeiten 150Prüfungssätze 151

 • Wskazówkido lekcji

  1 Reisen

  1 Reservierung2 Reisen im Test3 Traumreise4 Sommerferien5 Extrem Reisen6 Beschwerde

  2 Personen

  1 Röcke oder Hosen?2 Was ist trendy?3 Ein gutes Team4 Freundschaft5 Schönheitsikonen6 Kleiderkauf

  3 Essen

  1 Einkaufen2 Wo kaufst du ein?3 Bewusst essen4 Was kochen wir?5 Wie essen wir?6 Draußen essen

  4 Lebensschritte

  1 Lebensetappen2 Schulzeit3 Familienmodelle4 Heiraten?5 Studentenwohnungen6 Wohne clever

 • 10

  1 Reisen

  1 Reservierung

  Cele lekcji:Uczniowiepoznająsłownictwozwiązanez  tematem: Infrastruktura turystyczna.Uczą się, jakzarezerwowaćmiejscenoclegowe i  zameldować sięw hotelu.

  Rozgrzewkajęzykowa:

  Materiałyuzupełniające: 1.1 Zuordnung

  Zadaniezwracauwagęnapodobieństwawyrazóww ję-zyku niemieckim i  angielskim. Uwrażliwia uczniów nafakt,żepodczasnaukipowinnikorzystaćz wiedzyi umie-jętnościzdobytychpodczasnaukiinnychjęzykówobcych.

  Zadanie wprowadza do nowego tematu. Ponieważuczniowiemogąmiećtrudnośćz uzasadnieniemodpo-wiedziponiemiecku,możnapomócw tłumaczeniuod-powiedzilubpodaćniemieckiesłowa.

  A Zadaniesprawdzaumiejętnośćodnajdywaniaokreślo-nychinformacjiw tekście.Uczniowiezaznaczająodpowie-dziA, B lubC. Powinni przeczytać na głos zdania/frag-mentyzdań,któreuzasadniająsłusznośćodpowiedzi.

  Po wykonaniu tego zadania można poprosić uczniów,dzielącichnaczterygrupy,abywypisalinadużychkart-kachw formieasocjogramówswojeskojarzeniaorazwy-rażeniai słownictwoz tekstówzwiązanez następujący-mipojęciami:

  • Hotel• Pension• Jugendherberge• Campingplatz

  B Zadanie ćwiczy umiejętność budowaniawłasnej od-powiedziw oparciuo informacjez tekstu.Należyzwrócićuwagęnato,abyuczniowierozwijaliswojeodpowiedzii uzasadnialije.Uczniowiepowinniposługiwaćsięsłow-nictwemz tekstów1-2w zadaniu1.O ileprzygotowaliwcześniej asocjogramy–mogą imone służyć jakopo-mocw wykonaniuzadania.

  AB1,2Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Zadanie ćwiczy rozumienie globalne: usytuowanie roz-mów we właściwym miejscu. Należy zwrócić uczniomuwagę,abypróbowalizrozumiećsłowa/kwestiekluczo-wew dialogachi niekoncentrowalisięnazrozumieniukażdegosłowa.

  A Zadanieleksykalne:tematrezerwacji.Uczniowieszu-kająznaczenianowychwyrazóww słowniczkunakońcuksiążki.

  AB3,4Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  B Zadanie ćwiczy tworzeniepytańoraz zwracauwagęnapytanianiezbędnepodczaspobytuw hotelu.

  AB5,6Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Zadanie ćwiczy prowadzenie rozmowy na recepcjiw oparciuo podanyschemat.Napoczątkuwartozreali-zowaćzadaniewspólnie,bymiećpewność,żeuczniowiewiedzą, jak tworzyć pytania i  odpowiadać na nie. Poprzygotowaniuzadaniaw klasieuczniowiemogąotrzy-maćzadanienauczeniasiędialogunapamięć.

  AB 7Zadaniedowykonaniajakopracadomowa.

  2 Reisen im Test

  Cele lekcji: Uczniowie poznają czasowniki modalneoraz czasowniki haben i  sein w  czasie przeszłymPräteritum.Ucząsięwyrażaćniezadowoleniei opisy-waćmiejscepobytu.

  Rozgrzewka językowa: Zajęcia można rozpocząć pyta-niem(w grupachsłabszychw językupolskim)o to,dlacze-goturyściczęstosąniezadowoleniz pobytunawakacjach.

  A Zadaniejestwprowadzeniemdonowegozagadnieniagramatycznego: czasowniki modalne oraz czasownikihaben i seinw czasieprzeszłymPräteritum.Należypo-prosićuczniów,byczytająctekstskoncentrowalisiętylkonaaspekciegramatycznym.

  Uczniowiewyszukująi wypisująformyczasownikówsein i habenw czasieprzeszłymPräteritum.

  B Uczniowiewyszukują i wypisują formyczasownikówmodalnychw czasieprzeszłymPräteritum.

  C Zadanie trenuje odmianę czasowników modalnychw czasieprzeszłym.Wartoprzećwiczyćodmianęjedne-go-dwóch czasowników na forumw  klasie. Następnieuczniowiećwicząw parach.

  AB 1 Zadaniedowykonaniaw klasie, trenujeumiejęt-nośćsamodzielnegoformułowaniaregułygramatycznej.

  Zadaniesprawdzaumiejętnośćprzyporządkowaniaokre-ślonychinformacjidowłaściwegotekstu.Należyzacząćodprzeanalizowaniawypowiedziw poleceniu:Nauczy-cielczytawypowiedziA-Enagłos.Następnieuczniowieprzyporządkowują je do tekstów. Uwaga: Dwa zdanianiepasujądożadnegotekstu.

  Zadanie sprawdza umiejętność odnajdywania określo-nych informacjiw tekście i ćwiczyumiejętnośćprzefor-mułowaniazdań.Dlaułatwieniamożnapodać,ilepowo-dówdoniezadowoleniamająosoby.

  AB2,3,4,5Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Uczniowieodczytująnaprzemienniezdania1-4i formu-łujązdanianatematskutkówpodanychniedogodności.Zadanie pozwala zarówno utrwalić nowe słownictwo,jaki formyczasuprzeszłegoPräteritum.

  Zadanie zachęca do opowiedzenia o  pobycie w  hotelu.Uczniowiemogąprzygotowaćjew grupachdwu-lubczte-roosobowych. Należy poprosić jednego lub dwóchuczniówo przedstawieniewynikupracy.Zadanietonadajesiętakżedoprzygotowaniaw domui prezentacjinalekcji.

  AB6,7Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Materiałyuzupełniające: 1.2 Rollenspiel

  Zadaniedodatkowezalecanedlagrupmaturalnych.Przy-gotowanie do egzaminu ustnego: rozmowa z  odgrywa-niemroli.W celuułatwieniarealizacjizadaniamożnanapi-saćnatablicypytania,jakiemogązostaćzadanew trakcierozmowy. Następnie uczniowie w  parach przygotowująodpowiedzinapytania,tworzącdialog.Poprzygotowaniunależypoprosićjednąlubwięcejparo jegoprzedstawie-nie.Zadanietomożebyćwtedyzadaniemdomowym.Napodstawienotatekuczniowiepiszącałydialogw zeszycie.

  Gramatyka:

  CzasprzeszłyPräteritumczasowników seini habenorazczasownikówmodalnych AB,str.90

 • 11

  1 Reisen

  3 Traumreise

  Celelekcji:UczniowiepoznajączasprzeszłyPerfekt.Ucząsięopowiadaćo etapachwyjazduwakacyjnego.

  Rozgrzewkajęzykowa:Zajęciamożnarozpocząćodpytań:

  Was machst du gern in den Ferien? Reist du gern? Wohin? Machst du viele Fotos? Was machst du mit den Fotos nach den Ferien?

  Zadanieleksykalne:etapywyjazduwakacyjnego.Ucznio-wiezapoznająsięz wyrażeniami/wyrazamiw ramce.Nie-rozumiałewyrazywyszukująw słownikunakońcuksiąż-ki.Następniezadająsobiew parachpytaniai odpowia-dająnanie.

  AB 1Zadaniedowykonaniajakopracadomowa.

  Materiałyuzupełniające: 1.3Verbfindung

  Test typuprawda/fałsz.Należypowiedziećuczniom, żenalekcjinaucząsięczasuprzeszłegoPerfekt, ale podczas pierwszegoczytania tekstuniepowinnizwracaćuwaginaformygramatyczneczasowników, leczskupićsięnazrozumieniu treści. Należy zweryfikować poprawnośćrozwiązanianaforumklasyorazpoprosićuczniówo po-danieodpowiedzizgodnychz treściątekstuw przypad-kachzdańnieprawdziwych.

  A Zadaniewprowadzanowezagadnieniegramatyczne:czas przeszłyPerfekt. Zwraca uwagę na budowę zdańw tymczasie.

  B ZadaniezwracaszczególnąuwagęnatworzenieformczasuprzeszłegoPerfektczasownikówregularnych.

  C Zadaniezapoznajez formamiczasuprzeszłegoczasow-ników nieregularnych. Zdania tworzone przez uczniówpowinnybyćmożliwiejaknajkrótsze.

  AB 2 Zadaniedowykonaniaw klasie, trenujeumiejęt-nośćsamodzielnegoformułowaniaregułygramatycznej.

  AB3,4,5Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  AB Zadanie pozwala przećwiczyć formy nieregularneczasuprzeszłego.

  A Zadanie na rozumienie selektywne. Należy zwrócićuwagę,żeNinabędzieopowiadaćrównieżo tym,copla-nowałazałatwić,alenależyskupićsięnatym,cofaktycz-nieudałosięjejzrealizować.

  B Zadaniećwiczyumiejętnośćformułowaniapytańi za-przeczeniaw czasieprzeszłym.

  Materiałyuzupełniające: 1.4 Würfelspiel

  Zadanie ćwiczy umiejętność przetworzenia informacjiz tekstu:z 1.os.lp.na3.os.lp.Możnaprzydzielićkażdejgrupieinnydzieńpodróży.

  AB6,7Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Gramatyka:

  CzasprzeszłyPerfekt AB,str.91

  4 Sommerferien

  Celelekcji:Uczniowiepoznająnazwyaktywnościpodczaswakacji.Ucząsięopowiadać,coroblilipodczaswakacji.

  A Zadaniemacharakterrozgrzewkijęzykowej.Zbierasłow-nictwozwiązanez aktywnościamipodczaswakacji.Ucznio-wierozmawiająw parachw czasieteraźniejszymi powtarza-ją/uzupełniająsłownictwo.

  B Zadaniedowykonanianaforumklasy.Powtarzatypoweregiony,gdziespędzasięwakacje.Należyzwrócićuwagęnaużycieodpowiednichprzyimkówi rodzajników.Szcze-gólnieważnepowinnybyćuzasadnieniaodpowiedzidoty-czącychmiejsc. Uczniowie powinni jeszcze raz na forumklasywykorzystywaćsłownictwozebranew zadaniu1A.

  AB1,2Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.Zadanietrenujerozumienieglobalne.Przedsłuchaniemwartoomówićkrótko,cowidaćnazdjęciach(A-D):miej-scei formywypoczynku.

  A Zadanie trenuje rozumienie selektywne. Uczniowiesłuchająnagraniadwukrotnie.Najpierwmogąskupićsięnawypisaniu imiesłowówczasuprzeszłego (gegangen/geschwommen), a  podczas kolejnego słuchania mogądopisaćdokładniejszeinformacje.

  B Zadanietrenujeumiejętnośćwykorzystanianotatek(1.os.lp.)dozbudowaniaodpowiedzi(3.os.lp.).Uczniowieprezentująwynikiw klasiei uzupełniająswojenotatki.

  Zadaniepozwalanaprzećwiczenieopisuilustracjiorazod-powiedzinadwapierwszepytaniazwiązanez interpretowa-niemsytuacjinazdjęciu.Należyzachęcićuczniówdosformu-łowaniaróżnychhipotezpoprzezdodatkowepytania:

  Wo ist das? Warum ist das Sydney? Wie / Womit ist sie (die Person) nach Australien gekommen? Warum ist sie nach Australien gekommen? Wo übernachtet sie? Warum trägt sie einen Rucksack? Ist sie allein?

  Niewszystkiepytaniai odpowiedzimusząbyćw czasieprzeszłymPerfekt.

  AB3,4,5Zadaniadowykonaniajakopracadomowa. Materiałyuzupełniające: 1.5 DialogschemaZadanietrenujeumiejętnośćbudowaniawypowiedzinatematwakacji.Zadaniemożnawykonaćnalekcjilubjakopracędomową.W domuuczniowiemogąkażdąz odpo-wiedzi rozszerzyć o  informację „dlaczego”, np. Im Au-gust sind wir an die Ostsee gefahren, denn wir liegen gern am Strand.

  Materiałyuzupełniające: 1.6Postkarte AB 6Zadaniedowykonaniajakopracadomowa. AB 7 Treningpisania. Zadaniedowykonaniaw domu.Wartonapisaćnatablicypytania,naktóreuczniowiepo-winniodpowiedziećformułujące-mail.Wartoteżprzy-pomnieć formułki językowe rozpoczynające i  kończącekartkę/list/e-mail.

  Zadaniedodatkowe. Zadanie zalecane dla grup matu-ralnych.Przygotowaniedoegzaminuustnego:opis ilu-stracji i  udzielanie odpowiedzi. W  małych grupachuczniowieprzygotowująodpowiedzi, a następnieopo-wiadają.Doodpowiedzinapytanietrzeciemogąposłu-żyćpytaniaz zadania5.

  Gramatyka:

  CzasprzeszłyPerfekt AB,str.91

 • 12

  5 Extrem Reisen

  Cele lekcji:Uczniowiepoznająelementykrajobrazu.Ucząsięopisywaćmiejsce,w którymspędziliwakacje.

  Rozgrzewkajęzykowa:Jakorozgrzewkajęzykowamoż-nazebraćnatablicyznanejużuczniomsłownictwoz za-kresu Landschaft.

  A Zadaniewprowadzanowesłownictwoopisującekra-jobraz.Uczniowieznajdująnieznanesłownictwow słow-nikachi uzupełniajątabelę.

  B Zadanie pozwala utrwalić nowe słownictwo przezopiszdjęć.

  AB1,2Zadaniedowykonaniaw domu.

  Materiałyuzupełniające: 1.7 Arbeitsblatt

  Zadanietrenujerozumienieglobalne.Należypodkreślić,żezadanietoniemanicwspólnegozezdjęciamii teksta-miumieszczonyminatejstroniepodręcznika.Uczniowiepodczas słuchania powinni skoncentrować się na na-zwach własnych (Sylt, Zugspitze) oraz na elementach krajobrazu(Wasser, Berg, See).

  Zadanietrenujerozumienieselektywne.Należyzweryfi-kowaćpoprawnośćrozwiązanianaforumklasyorazpo-prosićuczniówo podanieodpowiedzizgodnychz treściątekstuw przypadkachzdańnieprawdziwych.

  Zadaniezachęcadowypowiedzeniasięw oparciuo infor-macjezdobytepodczassłuchania.Ponieważw zadaniu2.uczniowieskupialisiętylkonaumiejscowieniuosób,moż-naodsłuchaćtekstjeszczerazi wypisaćinformacjeo tym,jakosoby spędziłyurlop i  co imsiępodobało.Zapisnatablicypomożeuczniomprzygotowaćwłasnąodpowiedź.

  AB3,4Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Materiałyuzupełniające: 1.8 Wechselspiel

  Zadaniezachęcadoprzygotowaniai zbudowaniawypo-wiedzi w  oparciu o  przeczytany tekst. Warto omówićkrótkonaforumklasyobazdjęciai zastanowićsię,jakieatrakcjeczekajątamnaturystów.

  Szczególniezwracamyuwagęnazadanie1.6w materia-łach uzupełniających. Następnie uczniowie w  małychgrupach(dwu lubtrzyosobowych)przygotowująswojąodpowiedźi przedstawiąjąw klasie.

  Zadaniedodatkowe. Zadanie zalecane dla grup matu-ralnych.Przygotowaniedoegzaminupisemnego:Krótkitekstużytkowy,pocztówka.Podczassprawdzaniakarteknależyskupićsięprzedewszystkimnaodniesieniusiędowszystkichpunktówzawartychw poleceniui niepopra-wiaćbłędów,któreniezakłócająkomunikacji.

  AB5,6Zadaniadowykonaniaw domu.

  6 Beschwerde

  Celelekcji:Uczniowieucząsięwyrażaćniezadowole-nieorazformułowaćskargę.

  Rozgrzewka językowa: Zajęcia można rozpocząć odkrótkiejrozmowyw językupolskimo tym,dlaczegotury-ścibywająniezadowoleniz pobytuw hotelujeślichodzio:pokój,jedzenie,obsługęhotelową.

  Test wyboru. Uczniowie sprawdzają znaczenie niezna-nychsłóww słowniku.Podczasweryfikacjirozwiązaniawartopoprosićuczniówo uzasadnieniewyboru.

  A Zadanietrenujerozumienieglobalne.Należyprzypo-mniećuczniom,żepodczas rozwiązywaniazadań tegotypuuczniowieniepowinniskupiaćsięnakażdymsło-wie,jedyniezrozumiećsenstekstu.

  B Zadanietrenujerozumienieselektywne.Należyzwery-fikować poprawność rozwiązania na forum klasy orazpoprosićuczniówo podanieodpowiedzizgodnychz tre-ściątekstuw przypadkachzdańnieprawdziwych.

  Zadaniawprowadzająniezbędnezwrotypodczasskła-daniaskarg.

  AB1,2,3,4Zadaniadowykonaniajakopracadomowa.

  Zadaniepozwalawykorzystaćnowesłownictwodoode-grania roliniezadowolonegogościa i  recepcjonisty.Za-danietomożnawykonaćw oparciuo zadanie6.w częścićwiczeń. Poprzećwiczeniuna lekcji, zadanie tomożnawykorzystać jako zadanie domowe: napisanie dialogu,w którymgośćzgłaszaproblemynarecepcji.

  AB 5Zadaniedowykonaniajakopracadomowa.

  AB 6Zadaniezalecanedowykonaniaw klasie.

  Materiałyuzupełniające: 1.9 Rollenspiel

  Zadaniedodatkowe. Zadanie zalecane dla grup matu-ralnych.Przygotowaniedoegzaminupisemnego:Dłuższytekstużytkowy,listzeskargą.Koniecznienależywprowa-dzić/przypomnieć zwroty rozpoczynające i  kończące listoficjalny oraz konieczność stosowania formy grzeczno-ściowejSie.

  AB8 Zadaniedodatkowe.Zadanieo charakterzepro-jektowym.

  Młodziludziepisząnaforachinternetowychswojeuwaginaróżnetematy,więcnapewnozainteresujeich,nacoskarżąsięturyści.Uczniowiemogąprzeglądaćniemiecko-języczne,polskiealboangielskojęzycznestrony,a następ-nieprzetłumaczyć,czegodotyczyłnajdziwniejszywpis.

  1 Reisen

 • Materiałyuzupełniające

  Instrukcje

  Zadania

  1.1 Zuordnung1.2 Rollenspiel1.3 Verbfindung1.4 Würfelspiel1.5 Dialogschema1.6 Postkarte1.7 Arbeitsblatt1.8 Wechselspiel1.9 Rollenspiel2.1 Vokabelfindung2.2 Streitgespräch2.3 Zuordnung2.4 Vokabelfindung2.5 Grammatikspiel2.6 Interviewschema2.7 Arbeitsblatt2.8 Arbeitsblatt2.9 Rollenspiel3.1 Würfelspiel3.2 Arbeitsblatt3.3 Artikelspiel3.4 Kurzdialoge3.5 Kreatives Schreiben3.6 Fragen und Antworten3.7 Quiz3.8 Werbeanzeige4.1 Wortsalat4.2 Arbeitsblatt4.3 Zuordnung4.4 Würfelspiel4.5 Interviewschema4.6 Rollenspiel4.7 Indirekte Fragen4.8 Rollenspiel4.9 Kreatives Schreiben

  Hi,

  schöne Grüße aus Sylt.

  Sylt ist a island in der Nordsee. The landscape here ist sehr schön. Meer, coast, sand, sheeps. The water ist cold, aber wir swim trotzdem. Wir lern winsurfing. The weather ist gut. Es ist sonny und windy. Es gibt nicht viele tourists und wir haben viel Platz für uns. The oldown ist klein, aber sie hat viele sigtseeings. Ich hope, ihr bekommt meine postcard schnell.

  Marc

  Für das Verstehen der zusam-mengesetzten Substantive ist das letzte Wort am wich-

  tigsten.Dla zrozumienia rzeczownika

  złożonego jego ostatni człon jest

  najważniejszy. Znaczenie jego

  opiera się na ostatnim wyrazie,

  np. Kursbuch to książka kursowa.

  ich

  du

  er

  wir

  ihr

  sie

 • 26

  Instrukcje

  1.1 ZuordnungPraca w parach.

  Zadanie do wykonania zgodnie z poleceniem. Uczniowie zastępują na pocztówce angielskie słowa niemieckimi.

  1.2 RollenspielPraca w parach.

  Każdy uczeń z pary sporządza notatki do punktów po-danych na szarym tle. Nauczyciel powinien wyznaczyć limit czasowy, np. 3 minuty. Następnie uczniowie prze-prowadzają rozmowy w parach.

  Rozmowę zaczyna osoba A, która mówi, gdzie spędziła urlop i dlaczego była zadowolona z położenia hotelu. Uczeń B robi notatki na białym tle. Następnie pyta o to samo partnera.

  Uczniowie naprzemiennie opowiadają o swoim pobycie i zadają sobie nawzajem pytania.

  Np.:

  A Ich war im Juni in Italien. Ich habe in einem Hotel gewohnt. Die Lage war fantastisch, ich konnte die Berge sehen. Und wo warst du im Sommer?

  B Auf einem Campingplatz in Tschechien. Aber die Lage war schlecht. Der Campingplatz war an der Straße. Und das Zimmer war klein. Und wie war es bei dir?

  1.3 VerbfindungGra z partnerem lub w dwóch zespołach dwuosobowych.

  Uczniowie grający przeciw sobie otrzymują po poło-wie wyciętych karteczek. Drużyny odczytują po jednym punkcie naprzemiennie. Zadaniem drużyny przeciwnej jest podanie pasującego czasownika. Uwaga: należy uni-kać czasowników: machen, fahren i kommen.

  Uczniowie zapisują podawane czasowniki na kartecz-kach. Następnie grupy wymieniają się karteczkami i  zadaniem każdej z nich jest utworzenie opowiadania o podróży z wykorzystaniem tych zwrotów. Uczniowie opowiadają w czasie przeszłym Perfekt.

  1.4 WürfelspielGra w grupach dwu-czteroosobowych.

  Uczniowie otrzymują skopiowaną planszę, kostkę i pion-ki. Rzucając kostką posuwają się po planszy, mając za za-danie podać prawidłową formę imiesłowu danego cza-sownika Partizip Perfekt. Wygrywa uczeń (zespół), który jako pierwszy poda np. 6 poprawnych odpowiedzi.

  1.5 DialogschemaNależy wspólnie przeczytać słówka umieszczone w ram-kach i przeanalizować schemat dialogu. Po upewnieniu się, że uczniowie wiedzą, o co pytać i co powinni opo-wiedzieć, mają kilka minut na przygotowanie dialogu.

  1.6 PostkarteUczniowie zastępują na pocztówce angielskie słowa nie-mieckimi.

  1.7 ArbeitsblattPraca samodzielna lub praca w parach.

  Uczniowie wykonują zadania zgodnie z poleceniami. Przed wykonaniem każdego zadania należy omówić po-dane wskazówki.

  1.8 WechselspielGra dla dwóch osób.

  Przed rozpoczęciem gry można szybko powtórzyć słow-nictwo.

  Każdy z uczniów otrzymuje jedno ze zdjęć i wyciętą kar-tę ze słówkami A lub B.

  Gra się naprzemiennie. Zaczyna uczeń A, podając licz-bę 1-20 i decyduje, czy dane słowo, które jego partner przeczyta ze swojej karty, pasuje do jego zdjęcia. Ma 9 prób, by uzyskać potrzebnych mu 5 słów. Następuje wy-miana i uczeń B „zbiera” słowa. Po zakończeniu ucznio-wie sprawdzają wspólnie, czy zostały wybrane właściwe słowa.

  Należy zwrócić uwagę, by uczniowie nie pokazywali so-bie nawzajem kart i aby w czasie gry nie dopytywali się o znaczenie słów. Ewaluacja następuje po zakończeniu gry. Liczą się tylko te słówka, które można zobaczyć na zdjęciu.

  1.9 RollenspielUczniowie otrzymują kartę ze swoją rolą i mają chwilę, by się przygotować. Należy przypilnować, by nie zna-li roli swojego rozmówcy. Można jedną rolę przydzie-lić dwu-, trzy- bądź czteroosobowej grupie, która się wspólnie przygotuje, a następnie wyznaczyć jedną oso-bę do odegrania roli.

  2.1 VokabelfindungGra dla dwóch uczniów lub dwóch dwuosobowych ze-społów.

  Zadaniem jest uzupełnienie słów poprzez „sprzedanie” niepasujących liter i „zakup” brakujących. Gra się na-przemiennie. Gra jest ukończona, gdy obaj partnerzy mają wszystkie poprawne słowa.

 • 30 © Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.1 Zuordnung

  Ordne den Wörtern auf Englisch (1-22) ihre deutschen Entsprechungen zu. Alle deutschen Wörter sind angegeben.Do wyrazów w języku angielskim (1-22) dopasuj ich niemieckie odpowiedniki. Wszystkie wyrazy w języku niemieckim zostały podane.

  der Tourist, hoffen, das Schaf, buchen, die Landschaft, hier, das Ticket, windig, schwimmen, surfen, sonnig, der Sand, die Altstadt, das Wetter, das Schiff, die Küste, der Wunsch,

  warm, die Postkarte, der Camping, kalt, die Insel

  1 landscape2 island3 here4 tourist5 sand6 ship7 coast8 oldtown9 cold10 ticket11 to book12 windy13 weather14 sunny15 sheep16 to swim17 to surf18 wish19 warm20 camping21 postcard22 to hope

 • 31© Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  Person A Person B

  Du hast in einem Hotel gewohnt. Du bist mit dem Hotel sehr zufrieden.

  Du hast auf einem Campingplatz gewohnt. Du bist mit dem Campingplatz sehr unzufrieden.

  Lage

  Zimmer

  Ausstattung

  Essen

  Extras

  Personal

  Wetter

  Preis

  1.2 Rollenspiel

 • 32 © Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.3 Verbfindung

  den

  Ruck

  sack

  ____

  ____

  ____

  __

  eine

  n sc

  hwer

  en

  Koffe

  r__

  ____

  ____

  ____

  im H

  otel

  ____

  ____

  ____

  __ei

  nen

  Spra

  chku

  rs__

  ____

  ____

  ____

  den

  Reis

  efüh

  rer

  ____

  ____

  ____

  __Fo

  tos

  ____

  ____

  ____

  __vo

  n de

  r Rei

  se__

  ____

  ____

  ____

  ein

  Zim

  mer

  ____

  ____

  ____

  __

  den

  Flug

  ____

  ____

  ____

  __di

  e Ro

  ute

  ____

  ____

  ____

  __di

  e St

  adt

  ____

  ____

  ____

  __

  eine

  Fre

  undi

  n

  im A

  usla

  nd

  ____

  ____

  ____

  __

  Gel

  d__

  ____

  ____

  ____

  das

  Hot

  el

  auf d

  em S

  tadt

  plan

  __

  ____

  ____

  ____

  neue

  Leu

  te

  ____

  ____

  ____

  __pe

  r Anh

  alte

  r__

  ____

  ____

  ____

  nach

  Hau

  se__

  ____

  ____

  ____

  vier

  Tag

  e

  in e

  iner

  Sta

  dt

  ____

  ____

  ____

  __

  sich

  auf

  die

  Rei

  se__

  ____

  ____

  ____

  in d

  ie U

  SA

  ____

  ____

  ____

  __

 • 33© Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.4 Würfelspiel

  kennenlernen losgehen schlafen zeigen sehen

  feiern sitzen

  lernen buchen

  gefallen machen

  schwimmen zurückkehren

  wandern fliegen

  STARTZIEL

  liegen

  gehen beginnen

  reservieren besuchen

  kommen wandern

  übernachten lesen

  finden besichtigen

  nehmen packen

  bleiben erzählen

  schlafen tauchen verbringen kaufen vorbereiten

  ich

  du

  er

  wir

  ihr

  sie

 • 34 © Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  im Ausland / in Ägypten / in Frankreich / in der Türkei / in Spanien am Mittelmeer / an der Ostsee / in den Bergen / in der Hohen Tatra / an einem See / in den Masuren / auf dem Land

  Sehenswürdigkeiten besichtigt / einen Sprachkurs besucht / die Familie besucht / geschwommen / surfen gelernt / am Strand gelegen / gefaulenzt / die Kultur kennengelernt / regionale Küche probiert

  in einem Hotel / in einer Pension / auf dem Campingplatz / in einer Jugendherberge / bei Freunden

  Es war heiß / kalt / sonnig / regnerisch / windig. Es hat geregnet / Die Sonne schien.

  1.5 Dialogschema

  Wo?Was gemacht?

  Wo gewohnt?Das Wetter

  A. Hallo! Su siehst super aus! Wo ....? B. Danke. Ich war in … (Land)

  A. Und wo genau?

  B. In/An …

  A. Mit wem? B. Mit …

  A. Schön! Und was …?

  B. Ich habe … / Ich bin ....

  A. Wetter?B. Das Wetter war … Es war … / hat …

  A. Übernachtung?B. Ich habe / Wir haben …

  A. Nächstes Jahr?B. Ich glaube, … / Ich möchte …

  Und was hast du in den Sommerferien gemacht?

 • 35© Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.6 Postkarte

  Dein Freund aus England schreibt an Bekannte aus Wien eine Postkarte. Ihm fehlen viele Wörter. Ersetze die englischen Wörter mit ihren deutschen Entsprechungen.Twój kolega z Anglii pisze do przyjaciół z Wiednia kartkę, ale brakuje mu niemieckich słów. Zastąp angielskie słowa ich niemieckimi odpowiednikami.

  Hi,

  schöne Grüße aus Sylt.

  Sylt ist a island in der Nordsee. The landscape here ist sehr schön. Meer, coast, sand, sheeps. The water ist cold, aber wir swim trotzdem. Wir lern winsurfing. The weather ist gut. Es ist sonny und windy. Es gibt nicht viele tourists und wir haben viel Platz für uns. The oldown ist klein, aber sie hat viele sigtseeings. Ich hope, ihr bekommt meine postcard schnell.

  Marc

 • 36 © Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.7 Arbeitsblatt

  Es gibt viele zusammengesetzte Substantive im Deutschen. Wenn man sie verstehen will, muss man sie gut trennen können.W języku niemieckim jest wiele rzeczowników złożonych. Kluczem do ich zrozumienia jest ich poprawne rozdzielenie.

  1 Kamelreiten2 Wüstenstadt3 Kameltrekking4 Salzsee5 Nationalpark6 Regenwald7 Holzpavillon8 Dschungelgeräusch9 Hängebrücke

  Finde die Bedeutung der angegebenen Wörter und schreibe sie auf.Znajdź znaczenie wyrazów złożonych i zapisz je.

  1 Kamelreiten - _________________________2 Wüstenstadt - _________________________3 Kameltrekking - _________________________4 Salzsee - _________________________5 Nationalpark6 Regenwald7 Holzpavillon8 Dschungelgeräusche9 Hängebrücken

  Schreibe die Bedeutung der Hauptwörter auf. Teraz napisz znaczenie wyrazów głównych.

  1 _________________________________________________2 _________________________________________________3 _________________________________________________4 _________________________________________________5 _________________________________________________6 _________________________________________________7 _________________________________________________8 _________________________________________________9 _________________________________________________

  Es gibt viele zusammengesetzte Substantive im Deutschen. Wenn man sie verstehen will, muss man sie gut trennen können.W języku niemieckim jest wiele rzeczow-ników złożonych. Kluczem do ich zrozu-mienia jest ich poprawne rozdzielenie.

  Wenn du z.B. die Wörter Geräusch und Brücke nicht verstehst, finde sie im Text. Sieh im Text nach, mit welchen anderen Wörtern (z.B. Verben) sie auftreten.Jeśli nie rozumiesz np. wyrazów: Geräusch i Brücke, znajdź je w tekście. Zobacz jakie wyrazy (np. czasowniki) im towarzyszą. Geräusche hören musi oznaczać ____________________ , a Wanderung über Brücken in Höhe von 60 Metern to _________________________ .

  Für das Verstehen der zusam-mengesetzten Substantive ist das letzte Wort am wich-

  tigsten.Dla zrozumienia rzeczownika

  złożonego jego ostatni człon jest

  najważniejszy. Znaczenie jego

  opiera się na ostatnim wyrazie,

  np. Kursbuch to książka kursowa.

 • 37© Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.8 Wechselspiel

  Person A1. Regen 2. Schnee 3. Hitze 4. Gipfel 5. Oase

  6. Sand 7. Wellen 8. wandern 9. steigen 10. Wald

  11. Meer 12. Wüste 13. Gletscher 14. Kamelreiten 15. Segelboot

  16. Sonne 17. Badeanzug 18. Himmel 19. Berg 20. Sand

  21. sich sonnen 22. klettern 23. marschieren 24. Holzhütte 25. Pflanzen

  Person B1. Wüste 2. Wellen 3. Gipfel 4. Wald 5. Pflanzen

  6. Oase 7. Gletscher 8. klettern 9. steigen 10. Berg

  11. Badeanzug 12. Hitze 13. Schnee 14. Himmel 15. Segelboot

  16. Meer 17. Sand 18. Kamelreiten 19. Regen 20. wandern

  21. klettern 22. Sonne 23. Holzhütte 24. marschieren 25. sich sonnen

 • 38 © Pearson Central Europe Sp. z o.o. (2012) Materiał do kopiowaniaInfos 2A

  1.9 Rollenspiel

  Koch (kucharz)Pracujesz od niedawna w ho-telu, jesteś młody i nie chcesz eksperymentować. Uważasz, że turyści nie lubią ekspery-mentów kulinarnych i lubią fryt-ki, kotlet oraz surówkę. Nic nie poradzisz na jakość produk-tów. Ty tylko tu gotujesz.

  GastJesteś niezadowolony z po-siłków. Są mało urozmaicone (codziennie frytki, mięso, sałat-ka) i często serwowane zimne. A dzisiaj dostałeś nieświeżą rybę. Rozmawiasz z kucharzem.

  Zimmermädchen (pokojówka)

  W pokoju 207 jest trudny gość, który siedzi cały czas w pokoju, więc nie masz kiedy posprzą-tać. Zauważyłaś, że czyścił sobie ręcznikiem hotelowym buty! (das Hotelhandtuch)A masz do wysprzątania 20 po-koi dziennie.

  GastJuż od 5 dni jesteś w hotelu, a pokojówka była tylko raz i nie posprzątała łazienki. I nie była zbyt uprzejma.

  RezeptionistJest środek nocy a na recep-cję wpada wściekły gość. Jest problem z wodą. Nic na to nie poradzisz, ponieważ hydraulik (der Klempner) przyjdzie do-piero rano.

  GastJest już późno, więc chciałeś wziąć prysznic. Namydliłeś się (eingeseift) i stwierdzasz, że nie ma wody.Wściekły dzwonisz na recepcję.

  0309-1225-2630-38