Splošni angleško-slovenski SLOVAR - ?ni angleško-slovenski SLOVAR Avtorji: Anja Bolko, Helena Doberšek, Maja Kogej, Maja Mrak, Maja Sužnik, Maja Viher, Mateja Vovk, Neda Vukoslavović

 • View
  231

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Splošni angleško-slovenski SLOVAR - ?ni angleško-slovenski SLOVAR Avtorji: Anja Bolko, Helena...

 • Sploni angleko-slovenskiSLOVARAvtorji: Anja Bolko, Helena Doberek, Maja Kogej, Maja Mrak, Maja Sunik, Maja Viher, Mateja Vovk, Neda Vukoslavovi, Tina VukoslavoviStrokovni pregled: dr. Danica ere, dr. Stanislav Klinar, Marko Petrovi, dr. Rastislav utariLektoriranje slovenskega besedila: Katja Krinik, Katja Paladin Slikovno gradivo: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart

  www.pons.si

  Projektni vodja: Aleksandra MaekUrednik: Igor KafolPregled preloma: Mateja VovkDirektor produkcije: Klemen FedranOblikovanje naslovnice: Beti JazbecPrelom in oblikovanje: LogoScript Sp. z o.o., Varava Janez Kotar s.p., Ljubljana

  Izdala in zaloila: Zaloba Rokus Klett, d.o.o.Za zalobo: Rok Kvaternik

  Tisk: Gorenjski tisk, d.d.Naklada: 3.000 izvodovLjubljana, 2008

  originalna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, Nemija, 2006 slovenska izdaja: Zaloba Rokus Klett d. o. o., Ljubljana, Slovenija, 2008Vse pravice pridrane.

  Brez pisnega dovoljenja zalonika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakrnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. lena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kritev avtorske pravice.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  811.111374=163.6

  SPLONI angleko-slovenski slovar / [avtorji Anja Bolko ... [et al.] ; slikovno gradivo Ernst Klett Sprachen, Stuttgart]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008

  ISBN 978-961-209-865-01. Bolko, Anja239201792

  DN 080335

  Zaloba Rokus Klett, d.o.o.Stegne 9 b1000 Ljubljanatelefon: 01 513 46 00telefaks: 01 513 46 99e-pota: rokus@rokus-klett.siwww.rokus-klett.si

  DN080335 Slovar ANG-SLO Kolofon 6II 6IIDN080335 Slovar ANG-SLO Kolofon 6II 6II 6/20/08 11:53:19 AM6/20/08 11:53:19 AM

  knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

 • knjigarna.com swis721CMYK

  10/100/90/0

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice