Click here to load reader

SPORTAS Nr3 (2013m)

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LIETUVOS SPORTO LAIKRAŠTIS LEIDŽIAMAS NUO 1956 METŲ

Text of SPORTAS Nr3 (2013m)

 • 9 p.

  10 p.

  12 p.

  18 p.

  Nr. 3 (972) 2013 BIRELIS

  SPDINGIMETAI

  Lietuvos tinklinio empionate triumfavusio Kelms klubo Antivis-Etovis vienas lyderi Mantvydas uklys sitikins, kad fi nalo maai su Vilniaus Flamingo Volley ekipa skmingiausi per ligiolin jo karjer. 6, 7 p.

  www.sportas.info

  LIETUVOSTAUTINIOOLIMPINIOKOMITETOURNALAS

  Nr. 3 (972)

  VEIDAI

  SPORTUOJAM

  TEMA

  SUKAKTYS

  Buriuotoj dinastij pratss Paulius Voverys pasaulio jaunimo empiono titul ikovojo skriedamas ne bangomis, o ledu.

  Lietuvos biliardo rinktins narys Henrikas Strolis pirkti savo lazd pataria jau pramokus aisti ir mano, kad nebtina turti nuosavo stalo.

  KKSD generalinis direktorius Klemensas Rimelis: Pasaulio lietuvi sporto aidyns suartina viso pasaulio lietuvius, o tai yra svarbiausia.

  Ant vis emyn aukiausi virukalni stovjs alpinistas Vladas Vitkauskas keli kalnus atrado vaikysts knygose.

  Eva

  ldo

  em

  ioto

  nuo

  tr.

  15 p.

  Kauno futbolo mokyklos mergaii, Lietuvos moter ir 19-mei mergin rinktins trener, buvusi futbolinink ir pradedanti teisja, aktyvi judjimo Moterys u futbol dalyv. 29 met Jolita Kliit spja visur ir nesigaili n vieno savo pasirinkimo. Su tuo teko susitaikyti ir jos draugui karikiui.

  KARJERA

 • 2 LIETUVOS SPORTO LAIKRATIS 2013 BIRELIS

  LEIDJAV Sporto leidini grupmons kodas 300093445Olimpiei g. 17 LT-09237 VilniusTel. 8 5 275 2791Faksas 8 5 278 4349El.p. [email protected]

  DirektoriusArtras GimauskasTel. 8 698 82 421

  RedaktoriusMarius GrinbergasTel. 8 686 09 700

  REDAKCIJAMaryt [email protected]

  Ingvaras [email protected]

  REKLAMARasa JankelinienTel. 8 646 83 314Faksas 8 5 278 4349El.p. [email protected]

  BUHALTERIJAFinansininkOna RatkeviienTel. 8 5 273 [email protected]

  Tiraas

  ISSN 1392-9259Indeksas 0237

  Spausdino UAB Lietuvos rytospaustuv

  U reklamos turin ir joje pasitaikanias vairaus pobdio klaidas redakcijaneatsako.

  4000

  ATGARSIAI 7RYIO BUBLEVIIAUS treniruojama Lietuvos fudokan otokan rinktin Europos empionate Italijoje ikovojo net septynis medalius vien sidabro ir eis bronzos. Bronz senjor (per 21 m.) kumit rungtyje ikovojo ir pats R. Bubleviius. Nemanau, kad i trauma paveiks mane psi-chologikai. Darysiu visk, kaip ir dariau. Esu pro-fesionalas, turiu daug patirties ir profesionalumu

  tikiu kiekvienoje gyvenimo srityje. Tai man aug krauj. Todl a ir iliksiu profesionalas: i traum

  veiksiu ir stengsiuosi pasiekti savo karjeros maksimum.

  KSTUTIS NAVICKAS patyr sunkia traum geriausiam Lietuvos badmintonininkui plyo kairiojo kelio priekinis kryminis raitis. 29 met atletas negals sportuoti apie pusmet.

  A. OLECHNOVIIUS

  VALDAS ADAMKUS

  TINKLININKI DUETAS

  KLAIPDOS DRAGNAS

  VILNIAUS ALGIRIS

  K

  Vilniuje vykusiame Tarptautins teniso federacijos (ITF) negalij turnyre Lithuanian Open i lietuvi geriausiai pasirod A. Olechnoviius. Jis pateko pusfi nal. Antrus metus i eils nugaltoju tapo rusas Leonidas evikas.

  Valdas Adamkus sporto mogus. Tai rodo ir Vilniuje pristatyta dokumentinio fi lmo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus pirmoji dalis. Juostoje daug dmesio skiriama V. Adamkaus sportinei veiklai ir laimjimams.

  Vilniuje vykusio Ryt Europos papldimio tinklinio empionato etapo bronzos medalius ikovojo Monika Povilaityt ir Ieva Dumbauskait. Be to, i lietuvi pora um penktj viet Vokietijos empionato etapo varybose.

  Dragno rankininkai jau ketvirtus metus i eils laimjo Lietuvos empion titul. Finalo serijoje uostamiesio klubas 3:0 pranoko Alytaus Almeidos-Stronglaso ekip. Bronz ikovojo Kauno LSU-Lis.

  Vilniaus algirio futbolininkai antrus metus i eils ikovojo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taur. Kaune vykusiame fi nale vilnieiai suaid lygiosiomis 3:3 su iauliais ir 8:7 laimjo tempt 11 metr baudini serij.

  sezon vienu Kauno algirio lyderi taps Mindaugas Kuzminskas

  irinktas Lietuvos krepinio lygos (LKL) fi nalo serijos

  naudingiausiu aidju. I Vilniaus kils 23 met

  algirietis svariai prisidjo prie Kauno ekipos pergals

  4:0 fi nalo serijoje prie Vilniaus Lietuvos ryt.

  Atsiskleisti M. Kuzminskui sezon padjo juo itin

  pasitikjs algirio strategas Joanas Plaza.

  LKL bronzos medaliai sezon pirm kart atiteko

  Klaipdos Neptnui.

  s s

  Bronz sss

  Donato Biliaus (Lietuvos rytas) pieinys

 • 3LIETUVOS SPORTO LAIKRATIS2013 BIRELIS

  Maryt [email protected]

  Varnos r. Dubii ems kio bendrovs ir irgyno savininkas Stanislovas Krys iandien save lai-ko geriausiu Lietuvos vadeliotoju. Daugkartinis Sart irg lenktyni pagrindinio prizo laimtojas irgus ilaiko savo privaios bendrovs lomis. Pagrindines pajamas gauname i bendrovs, usiimanios augalininkyste, o irgai didelis mano pomgis. iek tiek toliau nuo Varnos turime daugiau kaip 1 000 ha ems, savos technikos.

  Nuo 1986 m. auginame ir priirime irgus. Dar man bnant kio vadovu, i pradi nusipirkome vien irgel, po to kit. Atjus Lietuvos nepriklau-somybei, kius dalijoms ir vien dal nusipirkau a. Mano verslui pritaria ir mona, o tai labai svarbu, sako 60 met S. Krys.

  Kiek Dubii ems kio bendrov augina irg?

  32. J turime Dubiiuose ir Perlojoje, irgus augina ir mano snus kinin-kas Kstutis Krys. Jis iemet baigs Aleksandro Stulginskio universitete magistratr ir gr Varn.

  Kada prasidjo js draugyst su irgais?

  Gimiau ir augau Lazdij r., Veisiejuo-se, o Varnoje gyvenu nuo 1975 met. Jaunystje buvau universalus ai-

  diau stalo tenis, bgiojau, kilnojau tang. Nesistengiau tapti profesiona-liu sportininku, buvau mgjas. Dar ir iandien aktyviai aidiu stalo tenis, dalyvauju Lietuvos penktosios lygos pirmenybse. Su irgais pradjau draugauti btent 1986 m., kai j nusipirkome. Prie daugiau kaip deimt met pasistat-me kukli irginio sporto baz. Kai visk savo rankomis padarai, nors kartais bna ir labai sunku, nekyla noro visk sunaikinti. Tikiesi geres-ni laik, kad ir to niekaip nesulau-kiamo hipodromo. Hipodrom turjome seniai statytis, bet buvome nustumti al kakodl pirmenyb buvo suteikta Lazdijams. Manme, kad mogikieji resursai ir turimi irgai, per deimtmeius Lietu-voje pasiekti kone geriausi rezultatai mums suteiks pirmenyb. Taiau atsi-tiko kitaip.

  Tikite, kad Varna turs hipodrom?

  Pasiekus toki puiki pergali, jeigu artimiausiu metu hipodromo nesu-lauksime, apimt didelis nusimini-mas. Hipodromas didelis ir rajono mero Vido Mikalausko galvos skaus-mas. Jeigu turtume savo hipodrom, galtume rengti nemaai vairi var-yb. Gal netgi auktesnio lygio, nei dabar rengiami Lietuvos empionatai. Vien syk pabandme surengti irg varybas prie eero, pasidarme tras renginio atvaiavo pasiirti labai daug moni, tokios gausos net nesi-tikjome. irginis sportas paklausi sporto aka.

  VILGSNISBBIRIREELILISS20201313 BBIRIREELL

  STANISLOVO KRIO vadovaujama Dubii ems kio bendrov augina 32 irgus. J prieirai kasmet ileidiama apie 160 tkst. lit.

  Neturite savo hipodromo, tad kur treniruojats?

  Miko keliukais, vaiuojant Perlojos, Marcinkoni link. Taip ir sukiojams aplink, kur tik geresnis keliukas.

  Ar lenktyniaujate iem ir vasar?

  Taip, varybos vyksta beveik itisus metus. Vasar mgstu dalyvauti tra-dicinse varybose Utenoje, o iem Sartuose, kur jgas jau bando ir usie-nieiai. Su Sakalu rungtyniavau Suo-mijoje, Estijoje. Sartuose vyksta ms pagrindins met varybos, tai paios prestiikiausios varybos Lietuvoje ir jas bna labai malonu laimti.

  Kur geriau sekasi: aisti stalo tenis ar skrieti su irgais?

  Kur kas daugiau pergali pasiekiu ir-g lenktynse.

  Ar esate suskaiiavs savo laimtus medalius?

  Sart lenktynes laimiu ir geriausi re-zultat pasiekiu jau daugiau kaip deimt met, esu laimjs nemaai pagrindi-ni priz. Mano pagrindinis irgas Sakalas. Jis yra labiausiai nusipelns ir Lietuvoje pasieks daugiausia pergali (daugiau kaip 80). Lietuvoje gerai ino-mi ir ms Saksona, Saliutas, Kolibris, Simfonija. Su jais taip pat esu laimjs varyb. Gaila, kad traumuota il ji daug kart buvo pirma. Jeigu su savo irgais nerungtyniauju, juos vadelioja ms treneriai Deiman-

  tas Klebauskas ir Dainius Kaminskas, kiti darbuotojai. A taip pat esu tre-neris ir profesionalus vadeliotojas, turiu teisjo kategorij. Per kiekvie-nas irg lenktynes 5070 proc. priz laimi varnikiai. Visada igyvenu dl savo irg, jiems visiems skiriu vienod dmes. Neiskiriu netgi savo Sakalo, nors jis yra ypatingas greitas, itvermingas, protingas.

  kuri viet pagal pajgum save raytumte geriausij Lietuvos vadeliotoj deimtuke?

  iandien Lietuvoje esu vadeliotojas Nr. 1, o rytoj galiu bti ir paskutinis... Lietuvoje esu daugiausia ikovojs vairi varyb pagrindini priz, pagerinau vairi distancij rekord, rungtyniaudamas trimeiais, ketur-meiais ir suaugusiais irgais.

  Kuri pergal suteik daugiausia diaugsmo?

  Jos man visos brangios. Su dideliu malonumu prisimenu savo debiu-t irg lenktynse Utenoje, atrodo, 1987-aisiais, kai umiau treij vie-t. Daug spding pergali pasie-kiau su Sakalu. irg usiauginau nuo 2004 met. Jam dabar jau devy-neri, irginiame sporte jis jau priskir-tinas veteranams.

  Ar sunku savo keturkojus draugus ilaikyti?

  Sunku ir kainuoja daug. Kasmet ilei-diame 150170 tkst. lit.

  u -r ,s

  t

  8080Stanislovas

  Krys su savo pagrindiniu irgu Sakalu

  jau yra ikovojs

  daugiau kaip 80 pergali.

  Geriausias Lietuvos vadeliotojas Stanislovas Krys tiki hipodromas

  Varnos rajon sutraukt ne maiau moni nei grybai

  avgi.lt nuotr.

  pliadisfoto.lt nuotr.

 • 4 LIETUVOS SPORTO LAIKRATIS 2013 BIRELIS

  POKALBIS Suskaiiavus bendr vis Lietuvos asociacijos Sporta