Sprinter - september 2013

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprinter - september 2013

Text of Sprinter - september 2013

 • 1550 tinten grijswandelen is een belevingrondje rikkenprachtig, spannend, moeilijk en snel

  3

  jaargang 71 september 2013

  fo

  to

  : r

  og

  er

  ko

  ch

 • 2 sprinter

  inhoud

  Van de redactie .............2 Voorwoord ....................3Wandelen is een beleving .........................6Teruglopen .................... 9Wie doet wat? ...............11Mijn Blessure ...............12De clubarts spreekt ......13Gesprek in t clubhuis...16Mastbos ........................18Rondje Rikken .................20

  Speedy Special Sprint ...23 De Vrijwilliger ...............24Op het podium .............26Technisch bekeken .......27Het wedstrijdritueel .....29Goed Beter Best ............31Wetenswaardigheden ...32Art-le-tique ...................35De Sprintfamilie ...........37Colofon .........................39

  van de redactie ruim de helft van de sprintleden is 50+. dus het merendeel is ook grijs of hard op weg om dat te worden. je haar verven verandert daar niks aan.. genieten van sporten is echter niet leeftijdgebonden. sprint is daarvan het grote voor-beeld. Voor elke haarkleur heeft sprint wat te bieden. ook de ambitieuze grijze loper komt bij sprint volledig tot zijn recht. het zijn vooral de Masters die bij de wegwedstrijden op het podium komen! Anton (zie pag. 31) en frans zijn daar een goed voorbeeld van. ook bij de baanatletiek lopen heel wat grijze duiven rond, die in de competitieploegen meedraaien. niet bij gebrek aan beter maar omdat ze nog meedraaien als jonge goden (zie pag. 22).Maatschappelijk gezien loopt sprint volledig in de pas. de bevolking vergrijst, maar blijft steeds meer tot op hoge leeftijd actief. sprint biedt daarvoor volop mogelijkheden. trainen op een ochtend is inmiddels vanzelfsprekend voor gepensioneerden en deeltijdwerkers. ook kan met de hele familie op zondagochtend een bezoekje aan sprint gebracht worden: een lekker kopje koffie na de training of na een wandeling in het bos. en niet meer kunnen hardlopen? dan ga je toch in een wandelgroep.

  in verband met digitalisering van de ledenadministratie is het belangrijk dat de ledenadministratie over het juiste emailadres beschikt. wil je je email-adres of een wijziging doorgeven aan: ledenadministratie@avsprint.nl

  6 & 7Wandelen is een belevinghet grijze circuit

  18 We zien ze vliegenganzenakkoord

  37 De Sprintfamilieatletiekspelletjes in een team

 • sprinter 3

  fo

  to

  : f

  rA

  ns

  Vle

  dd

  er

  Voorwoord van het bestuur

  Yin en Yangde afgelopen periode was er een van tegenstellingen, zwart en wit, van uitersten. een koude natte lente en daarna een heerlijk lange, warme zomer. een zomer met zorgen over het binnenhalen van sponsoren en een heel geslaagd sponsorontbijt. een zomer waarin onze nadine Broersen op de eerste dag valt op de 100 meter horden, maar zich terugvecht en toch eindigt op een mooie tiende plaats op het Wk in Moskou. een zomer waarin wij in zijn prachtige nieuwe accommodatie afscheid moesten nemen van onze erevoorzitter jan van Winkel. een zomer waarin de voorbereidingen zijn gestart voor een Mastbos cross in de sneeuw. een zomer waarin wij allemaal wat rustiger aan hebben getraind, om in het najaar weer voluit te gaan in de komende wedstrijden.

  Yin en Yang, uitersten en tegenstellingen, maar ze horen bij elkaar. Zonder de een, geen ander. een sportief seizoen toegewenst!

  fo

  to

  : B

  et

  sie

  st

  AA

  l

 • advertentie advertentie advertenties

 • advertentie advertentie

 • 6 sprinter

  de wandelgroepen Wg 2 en Wg 3 die worden getraind door corrien pellis, bevatten vele tinten grijs. corrien en haar zoon Martijn (ook de zoon van kunstenaar hein koreman) zijn jaren lid van sprint. Martijn sinds mei 2013, zelfs al 25 jaar. op de vraag: hoe is het zo gekomen?, zegt corrien: ik heb

  jarenlang een fulltime kantoor-baan gehad bij de s.o.B. (stichting ouderenwerk Breda). ik was ou-derconsulente en verantwoordelijk voor vrijwilligers, die de activitei-ten voor ouderen in de wijkcentra begeleiden. tevens heb ik, van 1981 tot 1991, zitting gehad in de gemeenteraad van Breda voor de p.v.d.A.. de laatste twaalf jaar

  ben ik ook voorzitter van een be-stuurtje van de stichting emmaus (gelegen aan de haagdijk). Maar vanaf 1996, twee jaar voor mijn pensioen, ging ik halve dagen werken. Martijn vertelde destijds dat ze bij sprint een trainer nodig hadden en dat hij het leuk zou vinden als ik ook bij sprint zou komen. nadat ik de assistent-

  Was je vroeger met 65 jaar al oud, tegenwoordig sta

  je dan midden in het leven en kun je nog prima uit de

  voeten bij een sportvereniging. er is geen speciale tech-

  niek of uitrusting nodig, wandelen is gemakkelijk en

  kan in de dagelijkse gewoonte worden opgenomen.

  wandelen is een beleving

 • sprinter 7

  trainer cursus had gevolgd, ben ik gestart met de wandelgroep op dinsdagochtend. twee jaar later kreeg ik mijn pensioen en liet ik weten dat ik invaller-trainer wilde zijn. Maar ik werd meteen ingezet voor de wandelgroep op donder-dagochtend. in mijn groepen lopen op het ogenblik zeven personen van boven de 80 jaar. de oudste

  is 89. ik denk dat de gemiddelde leeftijd 65 is. het zijn twee grote groepen maar ik heb gezegd dat we met zn allen de verantwoor-delijkheid nemen om op elkaar te letten en te accepteren dat de een wat sneller is dan de andere. Mijn advies is: laten we met zn allen er een fijn uur van maken in dit mooie bos. de trainingen die ik

  geef zijn gebaseerd op dribbelen en aangepast wandelen. ik maak een programma met wisselende oefeningen voor alle delen van het lichaam.de romeinen wisten al dat tijdens het wandelen de problemen van-zelf oplossen.dus mensen: ga wandelen !!. (Wh)

  fo

  to

  : j

  rg

  en

  ge

  er

  s

  wandelen is een beleving

 • advertenties

  teruglopen

 • sprinter 9 sprinter 9

  In zijn jeugd was er thuis altijd al plaats voor sport en studie en dat is daarna nooit meer veranderd.

  het gezelligste kopje koffie van de week is dat van sprint, zegt jan van Velzen (83) tevreden. Voor het eerste moeten we bijna 47 jaar teruggaan in de tijd. jan handbalde toen nog. door nieuwe spelre-gels werd die sport hem te snel. ook vanuit andere sportclubs hadden mensen soms behoefte aan een alternatief, maar dat was er niet. de oprichting van de heren-fitafdeling in oktober 1966 door Ad haagh, voorzitter van sprint, bleek een gouden greep. hij dichtte het zwarte gat, maar niet iedereen nam hem dat in dank af. dames waren niet welkom en de ech-te atleten stonden niet te juichen. het clubhuis was

  2013

  ontroerend van eenvoud en bestond uit een houten keetje voor de koffie. omkleden deed je thuis. Behalve als er gecooperd werd, was de sintelbaan verboden gebied. Verschillende trainers hadden een militaire achtergrond en het Mastbos was voor hen eerder hun werkterrein dan een kwetsbare bron van natuurschoon. dat de relatie met staatbosbeheer toen minder innig was, zal niemand verbazen, want ze waren best fanatiek, er werd flink aan jan getrok-ken. hij herinnert zich nog dat hij zelfs een trai-ningsprogramma meekreeg als hij op vakantie ging. later werd hij ook lid van de financile commissie van sprint. het verschil tussen de contributie van de atleten en die van de fitleden was goed voor pittige discussies. de trainersvergoeding bestond uit een bescheiden tegoedbon. geld is gevoelige materie en dat was in die tijd niet anders.Wat heeft jan al die jaren zo geboeid bij sprint? hij maakte mee dat de fit uitgroeide tot een eigen-tijdse, volwaardige afdeling. Aan groepsvorming had hij geen behoefte, maar als individu heeft hij zich steeds op zijn plaats gevoeld en hij houdt van de positieve instelling van de leden. Zijn hoge leeftijd maakt hem wel wat weemoedig; wijzend op de fotos van vroeger mist hij hen die er niet meer zijn. ik ben nu een beetje een loner, stelt hij vast, maar bij sprint voel ik me niet alleen, hoor, hier is de koffie echt het gezelligst. (M.o.d.B.)

  teruglopen teruglopen

  (sA)1996

 • Saksen Weimarlaan 9, 4818 LA BredaTel. 076 521 50 28

  drukwerk@oomenoffset.nlwww.oomenoffset.nl

  nu ook

  digitaa

  l

  Sprint: 1550 tinten grijs

  Tekenaar Jos Thomm

  assen josthomm

  assen@live.nl

  advertentie

 • sprinter 11

  wie doet wat?

  naam: martha meibergen

  mijn beroep: chinese voetreflex therapeut met praktijk aan huis

  WAt is dAAr Zo leuk AAn: Alle lichaamsdelen van een persoon zijn vertegenwoordigd op de voetzolen. dat betekent dat ik d.m.v. mijn behandelingen integraal voor het welzijn van mijn clinten kan zorgen. dat geeft mij veel voldoening - en gelukkige clinten.

  Mijn groep: nw 2 of 3 op zaterdag soms dinsdag met annemiek en carla.

  fo

  to

  s:

  jr

  ge

  n g

  ee

  rs

  WAt is dAAr Zo leuk AAn: Bij nordic walking gebruik je optimaal alle spieren. Maar nw bij sprint is voor mij ook gezellig samen in het bos wandelen en koffie drinken.

  Saksen Weimarlaan 9, 4818 LA BredaTel. 076 521 50 28

  drukwerk@oomenoffset.nlwww.oomenoffset.nl

  nu ook

  digitaa

  l

  Sprint: 1550 tinten grijs

  Tekenaar Jos Thomm

  assen josthomm

  assen@live.nl

 • 12 sprinter

  Mijn blessure

  nAAM: xxxgroep: fitgroep

  praten over ongewenst urineverlies tijdens het sporten is niet vanzelfsprekend. Om je verhaal dan ook nog eens in de sprinter te laten plaatsen, is echt nog een brug te ver. X. wilde haar verhaal wel vertellen. ano-niem plaatsen bleef echter een voorwaarde.

  X. heeft jaren last gehad van ongewenst