Click here to load reader

SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE - asociatia- Educatiei Globale... · PDF fileDebussy. Activitatea a început prin prezentarea unui referat pe temă, urmărindu-se aspecte legate de

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE - asociatia- Educatiei Globale... · PDF...

 • SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE

  - DIALOG INTERCULTURAL -

  „JOIN US!”

  AI PRIETENI … AI SUFLETUL MAI BOGAT!

  „NOI VREM O LUME DEMNĂ PENTRU COPII, PENTRU CĂ O LUME CARE ESTE

  POTRIVITĂ PENTRU NOI, VA FI POTRIVITĂ PENTRU TOŢI CEILALŢI !”

 • Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău a avut plăcerea să invite organizaţii, centre,

  instituţii de învăţământ dornice a se implica în susţinerea CAMPANIEI GLOBALE

  PENTRU EDUCAŢIE prin participarea la Proiectul DIALOG INTERCULTURAL –

  „JOIN US!”.

  PARTENERI IMPLICAŢI:

  Asociaţia Profesorilor din România

  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 10 Zalău

  Grădiniţa cu Program Normal Nr. 8 Zalău

  Centrul Culturii Tradiţionale Sălaj

  Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Sălaj

  Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu”

  Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău

  Fundaţia „Walhalla”, Carolina de Sud, S.U.A.

  ECHIPA DE PROIECT:

  COORDONATOR: consilier educativ - profesor Lazar Mihaiela Maria

  COLABORATORI: învăţătoare: Coifa Aurica şi Onaci Mariana, Platon Susana,

  Pop Chirilă, educatoare: Fălăuş Viorica, Cadar Ioana, Zaharia Maria, Man Veronica,

  Ciocmărean Veronica, Antal Liana, Mastan Laura, profesori: Lazar Mihaiela, Cosma Camelia,

  Bartha Ibolya, Popa Mihaela, Câmpean Titus, Ghiurco Ciprian, Mureşan Mălina, Mureşan

  Diana, Ilea Ioana

  CONSILIUL ELEVILOR

  Am încercat şi noi a ne alătura celorlalte state ale Consiliului Europei, a participa la

  Săptămâna Educaţiei Globale şi a iniţia activităţi educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin

  dezbaterea unor teme ca diversitatea şi inegalitatea, atât la nivel local cât şi global, având la bază

  principalele teme ale cetăţeniei globale: sensibilizarea întregii lumi asupra rolului nostru de

  cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a comunicării interculturale, dorinţa de a face ca

  lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil, responsabilitatea asupra propriilor acţiuni.

  Realizatorii acestui proiect au urmărit elevarea spiritului european al elevilor implicaţi, al

  părinţilor acestora, dar şi al lor, deoarece avem un statut demn, de cetăţean european, pe care

  trebuie să-l onorăm.

 • SCOP:

  - promovarea dialogului intercultural şi creşterea gradului de conştientizare asupra

  diversităţii culturale bazată pe valori culturale comune şi asupra importanţei dialogului

  intercultural în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor.

  „Muzica nu are graniţe!”

  Concert de comemorare – Claude Debussy

  13 noiembrie 2008

  În cadrul recitalului au putut fi audiate lucrări din creaţia compozitorului francez Claude

  Debussy. Activitatea a început prin prezentarea unui referat pe temă, urmărindu-se aspecte legate

  de viaţa şi activitatea compozitorului, precum şi analiza unor lucrări ce vor fi audiate.

  „Împreună în diversitate”

  „ Îmi aleg o ţară!”

  Această activitate a fost demarată în săptămâna 27-31 octombrie 2008, când elevi ai

  claselor a V-a C, a VI-a C şi a VII-a C au tras la sorţi - prin bileţele – câte o ţară europeană pe

  care o vor studia.

  „Călătorie virtuală prin Europa”

  În perioada 3-7 noiembrie 2008, elevii s-au informat, au căutat pe internet, în

  cabinetul de informatică informaţii despre ţara pe care o au în studiu, urmând a-şi nota cele mai

  importante informaţii şi a întocmi un portofoliu în baza datelor culese.

 • „Comori europene”

  Lecturi, proiecţii de filme documentare şi artistice pe temă

  Pentru a surprinde informaţiile cele mai importante şi sugestive pentru fiecare ţară în

  parte, în perioada 10-14 noiembrie 2008, elevii au fost ajutaţi şi îndrumaţi, prezentându-li-se

  câtorva informaţii despre geografia ţărilor europene. S-au vizionat imagini/filme din/despre ţara

  respectivă şi s-a realizat o expoziţie de fotomontaje conţinând imagini despre fiecare ţară.

  S-a realizat o expoziţie de fotografie cu imagini din diferite ţări ale Uniunii Europene.

  Elevii s-au implicat cu multă dăruire în realizarea acestui proiect. Au participat activ,

  lucrând cu plăcere şi mult entuziasm, iar portofoliile întocmite dovedesc acest lucru.

  „Prin Europa ...”

  “Uniunea Europeană - construcţie şi dialog intercultural”

  Pe 17 noiembrie 2008 s-a derulat activitatea propriu-zisă şi au fost atinse următoarele

  aspecte:

  - dezbatere în baza informaţiilor culese despre ţările europene;

  - călătorii virtuale prin capitalele europene;

 • - prezentarea tradiţiilor din ţările europene;

  - organizarea unui concurs pe temă.

  Au fost prezentate informaţii despre toate ţările Uniunii Europene, în ordinea cronologică

  în care au aderat. În paralel cu această prezentare efectuată de către elevi, s-a putut urmări şi

  proiecţia realizată. S-au adus de către îndrumătorii acestei activităţi competări şi noutăţi.

  S-a realizat o proiecţie privind România (obiective turistice, datini şi tradiţii):

  - Castelul Bran, Castelul Peleş, Bâlea Lac, Bran-Moeciu, Bucovina, Peştera Urşilor,

  Munţii Bucegi, Delta Dunării, Poiana Braşov, Bucureşti, Dansuri tradiţionale şi ţărani la muncă.

  S-a organizat şi un concurs „Prin Europa ...”. Au fost prezentate pe diapozitive 11

  întrebări din şi despre Europa, întrebări atât de cultură generală cât şi de perspicacitate.

  În încheiere, Stoica Ximena, elevă în clasa a VII-a C a prezentat un scurt material privind

  compozitorul L. v. Beethoven şi Uniunea Europeană. S-a intonat imnul Uniunii Europene, „Oda

  bucuriei”.

 • „Muzica nu are graniţe!”

  „Muzica cultă şi muzica de cult”

  18 noiembrie 2008

  Dialog, cooperare, participare şi respect sunt cuvinte care desemnează atitudini pe care

  trebuie să le aibă toţi oamenii dintr-o şcoală, în special adulţii, atitudini care trebuie să inspire

  activităţile în şcoli şi atmosfera generală a vieţii într-o şcoală.

  Şi cum am putea să ne apropiem afectiv de tot ce înseamnă „european”, a ne cultiva

  armonii divine şi culoare în suflet dacă nu prin muzică, acea manifestare a frumosului artistic,

  una din expresiile cele mai sensibile şi mai elevate ale naturii umane?

  Muzica are minunata capacitate de a se face înţeleasă pe toate meridianele, ea are limba

  ei proprie, internaţională, care nu cunoaşte graniţe şi care tocmai de aceea înlesneşte

  comunicarea directă şi apropierea dintre oameni.

  “Muzica este forţa invizibilă care ne farmecă, ne mişcă până la lacrimi, ne apropie unii de

  alţii şi ne îmblânzeşte. Muzica face omul să fie om.” a spus filosoful german Friedrich

  Nietzsche.

  “Muzica este o revelaţie mai mare decât toată întelepciunea şi filozofia. Muzica este solul

  în care spiritul trăieşte, gândeşte şi crează.” Ludwig van Beethoven

  “Muzica oferă un suflet universului, aripi minţii, zbor imaginaţiei şi viaţa oricui”. Platon

  “Dacă nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.” Emil Cioran

  “Fără muzică viaţa ar fi o greşeală.” Friedrich Nietzsche

 •  Dezbateri privind exprimarea în diversitate prin muzica cultă

  Fiind implicată în educaţie, muzica are în substanţa sa esenţe virtuale nelimitate ale

  umanizării şi socializării individului.

  S-a prezentat un referat pe tema „Muzica cultă”, iar mai apoi la exprimarea practică,

  abordându-se un repertoriu de muzică cultă.

   Dezbateri privind exprimarea în diversitate prin muzica de cult

  Unele cântece ne zguduie, altele sunt un adevărat balsam pentru psihicul stresat. Nu

  degeaba se fac atâtea metafore legate de muzică: muzica sferelor, muzica poeziei, exprimându-ne

  astfel încântarea pentru privelişti sau cuvinte ce ne mângâie sufletul.

  S-a prezentat un referat pe tema „Muzica de cult” şi a fost abordat un repertoriu de

  muzică de cult.

  „Obiceiuri şi tradiţii în lume”

  „Interculturalitate şi specific naţional”

  „Muzica populară în spaţiul transilvănean”

  18 noiembrie 2008

  Săptămâna Educaţiei Globale încurajează tinerii şi profesorii să întreprindă un proiect

  de educaţie globală în şcolile lor, reflectând asupra felului în care să se trateze fenomenul

  excluderii, al inegalităţii prin discutarea fenomenului de globalizare.

  Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor

  făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului, iar această activitate a avut ca

 • scop îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii, acceptarea reciprocă a culturilor,

  tradiţiilor şi obiceiurilor specifice fiecărei etnii