32
KATALOG IZDANJA 2001.–2017. Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 10 020 Zagreb tel./fax: (01) 6687055 [email protected]

Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

PB 1

KATALOG IZDANJA

2001.–2017.

Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9

10 020 Zagreb

tel./fax: (01) [email protected]

Page 2: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

2 3

POVIJESNI PREGLEDI

Michael Howard Rat u europskoj povijesti

Cijena: 150,00 kn

Mark Mazower Balkan Kratka povijest

Cijena: 150,00 kn

Piotr S. Wandycz Cijena slobodePovijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas

Cijena: 220,00 kn

Lászlo KontlerPovijest Mađarske Tisuću godina u Srednjoj Europi

Cijena: 220,00 kn

Hagen SchulzeKratka njemačka povijest

Cijena: 115,00 kn

Neven Budak – Mario Strecha – Željko Krušelj Habsburzi i Hrvati(RASPRODANO)

Page 3: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

2 3

Igor DudaU potrazi za blagostanjem O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih

Cijena: 99,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE

Igor Duda (ur.)Stvaranje socijalističkoga čovjeka Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

Cijena: 129,00 kn

Igor DudaPronađeno blagostanje

Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih

Cijena: 149,00 kn

Igor DudaDanas kada

postajem pionirDjetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga

socijalizma

Cijena: 149,00 kn

Page 4: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

4 5

Boris Koroman - Chiara Bonfigioli (ur.)Socijalizam: izgradnja i razgradnja

Cijena: 168,00 kn

Lada Duraković - Andrea Matošević (ur).

Socijalizam na klupi

Cijena: 189,00 kn

Nevena Škrbić Alempijević / Kirsti Mathiesen Hjemdahl (ur.)O Titu kao mituProslave Dana mladosti u Kumrovcu

Cijena: 240,00 kn

Hannes Grandits i Karin Taylor (ur.) Sunčana strana Jugoslavije Povijest turizma u socijalizmu (1945-1990)

Cijena: 210,00 kn

Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić (ur.)Radionica za suvremenu povijestIstraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.

Cijena: 120,00 kn

DVADESETO STOLJEĆEDVADESETO STOLJEĆE

Page 5: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

4 5

Reana SenjkovićSvaki dan pobjedaKultura omladinskih radnih akcija

Cijena: 126,00 kn

Ondřej VojtěchovskýIz Praga protiv Tita!Jugoslavenska informbiroovska emigracija u Čehoslovačkoj

Cijena: 249,00 kn

Snježana KorenPolitika povijesti u Jugoslaviji (1945-1960) Komunistička partija Jugoslavije, nastava povijesti, historiografijaCijena: 220,00 kn

Tvrtko Jakovina Američki komunistički saveznikHrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955.

Cijena: 120,00 kn

Hrvoje KlasićHrvatsko proljeće u Sisku

Cijena: 150,00 kn

DVADESETO STOLJEĆEDVADESETO STOLJEĆE DVADESETO STOLJEĆE

Roger MoorhouseUbiti HitleraTreći Reich i urote protiv Führera

Cijena: 145,00 kn

Page 6: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

6 7

KONTROVERZEIZ SUVREMENE HRVATSKE POVIJESTI

Berislav Jandrić

Autor problematizira nekoliko važnih pitanja iz poslijeratne hrvatske povijesti: odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi i nadbiskupu Alojziju Stepincu, način uspo-stave partijskog monopola u Hrvatskoj, te rasprave vezane uz Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine. Osim autorskog teksta, knjiga donosi i brojne, dosad često nepoznate dokumente.

9 7 8 9 5 3 6 9 7 9 4 2 4

ISBN 953-6979-42-X

I

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Berislav JandrićKontroverze iz suvremene hrvatske povijesti I

Cijena: 190,00 kn

Berislav JandrićKontroverze iz suvremene hrvatske povijesti II

Cijena: 210,00 kn

Berislav JandrićKontroverze iz suvremene hrvatske povijesti III

Cijena: 250,00 kn

Berislav JandrićHrvatska pod crvenom zvijezdom Komunistička partija Hrvatske 1945.-1952. godine

Cijena: 220,00 kn

Norman M. Naimark i Holly Case (ur.) Jugoslavija i njeni povjesničari

Razumijevanje balkanskih ratova 1990-ih

Cijena: 180,00 kn

JUGOSLAVIJAI NJENI POVJESNIÈARI

Razumijevanje balkanskih ratova 1990-ih

[ur.

No

rma

n M

. N

aim

ark

i H

oll

y C

as

e]

U knjizi su objavljeni tekstovi uglednih europskih i amerièkih povjesnièara, struènjaka za povijest Jugoslavije, s ciljem produbljivanja razumijevanja nedavnih sukoba na tome podruèju. U prvom se dijelu preispituju naèini na koje su predodžbe o Jugoslaviji utjecale na oblikovanje slike dogaðaja u regiji. Drugi se dio knjige odnosi izravnije na dogaðaje iz nedavne prošlosti, ali istovremeno èini i pogled unaprijed o nekim moguæim pitanjima vezanim uz države slijednice bivše Jugoslavije i njihove perspektive. Autori iznose svoja stajališta, ponekad kontroverzna, a èesto izravno sukobljena. Hrvatskom èitatelju knjiga omoguæava uvid u naèin na koji se u svijetu razmišlja o regiji. Èitajuæi pojedine èlanke, upoznat æete stavove ljudi koji utjeèu na stvaranje slike o Hrvatskoj u velikom dijelu svjetske javnosti.

JU

GO

SL

AV

IJA

I N

JE

NI

PO

VJE

SN

IÈA

RI

DVADESETO STOLJEĆE

Page 7: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

6 7

Antonello BiaginiPovijest moderne Turske

Cijena: 130,00 kn

Jerzy Holzer Komunizam u EuropiPovijest pokreta i sustava vlasti

Cijena: 150,00 kn

David S. PainterHladni rat Povijest međunarodnih odnosa

Cijena: 120,00 kn (meki uvez)

Zoran JanjetovićOd Auschwitza do BrijunaPitanje odštete žrtvama nacizma u jugoslavensko-zapadnonjemačkim odnosima

Cijena: 150,00 kn

Dušan Nećak Hallsteinova doktrina i Jugoslavija Tito između Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke

Cijena: 100,00 kn

Dušan Nečak”Ostpolitik” Willyja Brandta i Jugoslavija (1963.-1969.)

Cijena: 168,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE DVADESETO STOLJEĆE

Page 8: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

8 9

Željko DugacProtiv bolesti i neznanjaRockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji

Cijena: 100,00 kn

Željko DugacKako biti čist i zdrav Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj

Cijena: 145,00 kn

Željko DugacO sestrama, siromašnima i bolesnimaSlike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba

Cijena: 149,00 kn

Željko Dugac – Marko Pećina (ur.)Andrija Štampar. Dnevnik s putovanja

Cijena: 250,00 kn

Anna-Maria GruenfelderU radni stroj velikoga Njemačkog Reicha! Prisilni radnici i radnice iz Hrvatske

Cijena: 145,00 kn

Anna-Maria GruenfelderSustigla ih ŠoaStrani židovski izbjeglice u Jugoslaviji (1933.–1945.)

Cijena: 145,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE

Page 9: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

8 9

Stevo ĐuraškovićThe Politics of History in Croatia and Slovakia in the 1990

Cijena: 189,00 kn

Vjeran Pavlaković - Goran Korov (ur.)Strategije simbolične izgradnje nacije u

državama jugoistočne EuropeCijena: 129,00 kn

Marta VerginellaGranica drugihPitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje

Cijena: 89,00 kn

Franko DotaZaraćeno poraće

Konfliktni i konkurentski narativi o stradanju i iseljavanju Talijana Istre

Cijena: 130,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE

Page 10: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

10 11

Suzana Leček Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941. (RASPRODANO)

Suzana Leček – Tihana Petrović LešZnanost i svjetonazor Etnologija i prosvjetna politika Banovine Hrvatske 1939.-1941.Cijena: 120,00 kn

Ivica ŠuteSlogom slobodi! Gospodarska sloga 1935-1941.

Cijena: 180,00 kn

Bojan BalkovecSvi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija!Izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji

Cijena: 139,00 kn

Dragica Hammer TomićJugoslavenstvo Ivana Meštrovića

Cijena: 90,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE

Page 11: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

10 11

Ida Ograjšek GorenjakOpasne iluzijeRodni stereotipi u međuratnoj Jugoslaviji

Cijena: 210,00 kn

Vlatka DugačkiSvoj svome... Češka i slovačka manjina u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.)

Cijena: 199,50 kn

Milan RadoševićSmrt na krilima siromaštvaTuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918.-1940.

Cijena: 210,00 kn

Nikola AnušićU sjeni Velikoga rataPandemija španjolske gripe 1918.-1919. u sjevernoj Hrvatskoj

Cijena: 139,00 kn

Goran ArčabićZagrebački zbor kao poveznica hrvatskog i europskog gospodarstva (1922.-1940.)Cijena: 168,00 kn

Vjeran PavlakovićThe Battle for Spain is Ours

Cijena: 189,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE DVADESETO STOLJEĆE

Page 12: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

12 13

Daria Nałęcz - Tomasz NałęczJózef Piłsudski– vojskovođa i državnik nezavisne Poljske

Cijena: 80,00 kn

Andrzej PaczkowskiPola stoljeća

povijesti Poljske 1939.-1989.

Cijena: 120,00 kn

Padraic KenneyBreme slobode Istočna Europa nakon 1989. godine

Cijena: 150,00 kn

Andrzej ChwalbaPoljska nakon komunizma

Cijena: 140,00 kn

DVADESETO STOLJEĆE

Page 13: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

12 13

DEVETNAESTO STOLJEĆE

Tihana Luetić - Tihomir VukeljaPrirodoslovci i matematičariPostanak domaće akademske prirodoslovno-matematičke zajednice u Hrvatskoj

Cijena: 196,00 kn

Tihana LuetićStudenti Sveučilišta

u Zagrebu (1874-1914)Društveni život, politika, kultura, svakodnevica

Cijena: 190,00 kn

Mario StrechaKatoličko pravaštvoPolitički katolicizam u Banskoj Hrvatskoj u predvečerje Prvog svjetskog rata

Cijena: 198,00 kn

Stefano PetrungaroKamenje i puške Društveni protest na hrvatskom selu krajem XIX. stoljeća

Cijena: 220,00 kn

Filip Šimetin ŠegvićPatriotizam i buntFranjo Josip I. u Zagrebu 1895. godine

Cijena: 99,00 kn

Page 14: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

14 15

Petr StehlíkIzmeđu hrvatstva i jugoslavenstvaBosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832-1878.

Cijena: 149,00 kn

Marko ZajcGdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje Slovensko-hrvatska granica u 19. i početkom 20. stoljećaCijena: 190,00 kn

Francis WheenMarxov Kapital

Cijena: 98,00 kn

Marino ManinZapadna Istra u katastru Franje I.

Cijena: 280,00 kn (dva toma)

Ljubiša DoklestićStjepan Verković

(1821-1894)

Cijena: 240,00 kn

DEVETNAESTO STOLJEĆE

Page 15: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

14 15

Maciej Czerwiński – Magdalena Najbar-Agičić (prir.)Krakov Zagrebu – Kraków Zagrzebiowi

Cijena: 240,00 knDamir Agičić

Podijeljena Poljska 1772.-1918.

Cijena: 65,00 kn

Damir Agičić (prir.) Dragi Franta! Hrvatska korespondencija Františeka Hlaváčeka (1896.-1904.)

Cijena: 45,00 kn

Giuseppe MazziniSlavenska pisma

Cijena: 65,00 kn

Tatjana Paić-VukićSvijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije

Cijena: 180,00 kn

DEVETNAESTO STOLJEĆE

Page 16: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

16 17

Antoni CetnarowiczNarodni preporod u Dalmaciji Od «slavenstva» do moderne hrvatske i srpske nacionalne ideje

Cijena: 190,00 kn

Antoni CetnarowiczNarodni preporod u Istri 1860-1907.

Cijena: 189,00 kn

Miroslav HrochDruštveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi

Cijena: 180,00 kn

Elinor Murray DespalatovićLjudevit Gaj i ilirski pokret

Cijena: 149,00 kn

Kristian NovakVišejezičnost i kolektivni identiteti iliracaJezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga

Cijena: 200,00 kn

Zvjezdana Sikirić Assouline U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskog jezika

Cijena: 85,00 kn

DEVETNAESTO STOLJEĆE

Page 17: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

16 17

PREDMODERNA POVIJEST

Danijela DoblanovićŽrvanj životaStanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća

Cijena: 147,00 kn

Samanta ParonićDruštvene prilike

u Labinskoj komuni

Cijena: 95,00 kn

Marija Mogorović CrljenkoNepoznati svijet istarskih žena Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljećuCijena: 150,00 kn

Marija Mogorović Crljenko Druga strana braka Nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljećaCijena: 170,00 kn

Slaven BertošaOsebujno mjesto austrijske Istre Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku

Cijena: 220,00 kn

Page 18: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

18 19

Stanko JambrekReformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstuCijena: 189,00 kn

Stanko Jambrek

Knjiga Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu iznimno je postignuće i u znanstveno-istraživačkom i u didaktičkom pogledu. Riječ je o modernome sintetskom pregledu reformacijskoga pokreta u hrvatskim zemljama koji na najbolji mogući način popunjava prazinu u hrvatskoj historiografiji. Autor je iz sociohistorijske perspektive istražio i sustavno historiografski prikazao problematiku prodora, difuzije i institucionaliza-cije reformacije na prostoru hrvatskih zemalja između 1520-ih i 1630-ih godina.

Prof. dr. sc. Zrinka Blažević

Od radova i sinteza Franje Bučara tiskanih početkom 20. stoljeća, brojni su se domaći i strani istraživači bavili protestantizmom i reformacijom na hrvatskom prostoru. Uz povjesničare bili su to književni povjesničari, kom-paratisti književnosti, dijalektolozi, teolozi i drugi. Objavljen je niz rado-va, ali periodično sažimanje istraživačkih rezultata ograničavalo se, ipak, na dijelove hrvatskog prostora ili na pojedine istaknute osobe i fenomene. Stanko Jambrek uspio je kritički i pregledno sintetizirati relevantne rezultate dosadašnje produkcije. Na osnovu vlastitih istraživanja donio je i niz novih spoznaja i interpretacija, prezentiravši ih iz socio-historijske, ali i teološke perspektive.

Prof. dr. sc. Nataša Štefanec

Stanko Jambrek

189,00 kn

ISBN 978-953-55850-9-1

REFORMACIJA u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu

Stanko Jambrek (1957), teolog i povjesničar, studirao je teologiju na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku, gdje je magistrirao iz crkvene povijesti. Dok-torirao je iz teologije 2001. u Sjedinjenim Američkim Državama, te 2012. iz povijesti na Sveučilištu u Za-grebu na Filozofskom fakultetu. Priredio je i uredio nekoliko zbornika i dvadesetak knjiga. Napisao je i objavio pet knjiga i niz članaka iz područja povijesti, teologije i povijesti crkve, u domaćim i stranim časopisima. Utemeljitelj je i glavni urednik časopisa Kairos: Evanđeoski teološki časopis s međunarodnim recenzijama, koji od 2007. izlazi na hrvatskom i en-gleskom jeziku. Radi kao profesor povijesti crkve i teologije na Biblijskom institutu u Zagrebu.

RE

FOR

MA

CIJA

u hrvatskim

zemljam

a u europskom kontekstu

ISBN 978-953-7963-06-4

SRED

NJA

EURO

PA

BIBL

IJSKI

IN

STIT

UT

Nataša ŠtefanecDržava ili ne

Ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici

Cijena: 269,00 kn

Boris OlujićPovijest Japoda(RASPRODANO)

Vesna LisičićPisma kažu... Rukopisi na francuskom jeziku u ostavštini grofova Zrinskih

Cijena: 90,00 kn

Tomislav BaliSlavonski meandarProstor i pojam Slavonije u XIII. stoljeću

Cijena: 98,00 kn

PREDMODERNA POVIJEST

Page 19: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

18 19

Halil Inalcik Osmansko CarstvoKlasično doba (1300-1600)

Cijena: 200,00 kn

Katica Jurčević - Ozana Ramljak - Zlatko Hasanbegović (ur.)Hrvatska i TurskaPovijesno-kulturni pregled

Cijena: 120,00 kn

Ekrem ČauševićAutobiografija Osman-age Temišvarskog

Cijena: 130,00 kn

Meri KunčićOd pošasti sačuvaj nasUtjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika

Cijena: 150,00 kn

Sanja LazaninSlika Drugoga i pismo o SebiGrof Josip Rabatta (1661-1731) o Hrvatskoj i sebi

Cijena: 180,00 kn

Zoran LadićLast willUrban last wills from late Medieval Dalmatia

Cijena: 250,00 kn

PREDMODERNA POVIJEST

Page 20: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

20 21

HISTORIOGRAFIJA

Damir AgičićPoslijediplomski magistarski studij povijesti

Cijena: 85,00 kn

Damir AgičićHrvatska KlioO historiografiji i historičarima

Cijena: 126,00 kn

Damir AgičićHrvatska Klio II.O nastavi i udžbenicima povijesti

Cijena: 105,00 kn

Vlatka Dugački - Irina Starčević Stančić - Damir Agičić (ur.)Bibliografija hrvatske historiografije u

povijesnim časopisima

(2000-2004)

Cijena: 115,00 kn

(2005-2008)

Cijena: 145,00 kn

Husnija KamberovićHistoriografija u Bosni i Hercegovini u službi politike

Page 21: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

20 21

HISTORIOGRAFIJA HISTORIOGRAFIJA

Marc BlochApologija historije ili zanat povjesničara

Cijena: 150,00 kn

Edward H. CarrŠto je povijest?

Cijena: 130,00 kn

Keith Jenkins Promišljanje historije

Cijena: 90,00 kn

Branimir JankovićMijenjanje sebe samePreobrazbe hrvatske historiografije kasnog socijalizma

Cijena: 139,00 kn

Zrinka BlaževićPrevođenje povijestiTeorijski obrati i suvremena historijska znanost

Cijena: 126,00 kn

Magdalena Najbar-Agičić (priredila)Radi se o časti hrvatske nauke...

Cijena: 126,00 kn

Page 22: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

22 23

Robert StradlingNastava europske povijesti 20. stoljeća

Cijena: 50,00 kn

Klio na Balkanu Prilozi analizi stanja u nastavi povijesti u Jugoistočnoj Europi

Cijena: 75,00 kn

Robert StradlingMultiperspektiv-nost u nastavi povijesti

Cijena: 60,00 kn

Ruth TudorPoučavanje ženske povijesti 20. stoljeća

Cijena: 80,00 kn

Danijela Trškan Provjera znanja i ocjenjivanje u nastavi povijesti

Cijena: 95,00 kn

Stefano PetrungaroPisati povijest iznova Hrvatski udžbenici povijesti 1918.-2004.

Cijena: 190,00 kn

NASTAVA POVIJESTI

Page 23: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

22 23

Anita Peti-Stantić Jezik naš i/ili njihovVježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesaCijena: 220,00 kn

Robert D. GreenbergJezik i identitet na BalkanuRaspad srpsko-hrvatskoga

Cijena: 170,00 kn

Anita Peti-Stantić (ur.) Identitet jezika jezikom izrečen

Cijena: 150,00 kn

Anita Peti-Stantić i Keith LangstonHrvatsko jezično pitanje danas Identiteti i ideologije

Cijena: 168,00 kn

UrediliAnita Peti-StantićMateusz-Milan Stanojević

Anita Peti-Stantić i Mateusz-Milan Stanojević (ur.) Jezik kao informacija

Cijena: 120,00 kn

NASTAVA POVIJESTI JEZIKOSLOVLJE

Page 24: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

24 25

Barbara Kryżan-Stanojević (ur.) Lice i naličje jezične globalizacije

Cijena: 160,00 kn

Barbara Kryżan-Stanojević (ur.) Inovacije u slavenskim jezicima

Cijena: 150,00 kn

Barbara Kryżan-Stanojević (ur.) Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata

Cijena: 140,00 kn

Barbara Kryzan-Stanojević (ur.)Jezična politika između norme i jezičnog liberalizma

Cijena: 105,00 kn

JEZIKOSLOVLJE

Page 25: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

24 25

Joop van der HorstPropast standardnoga jezikaMijena u jezičnoj kulturi Zapadne Europe

Cijena: 155,00 kn

Vladimir A. PlungjanOpća morfologija i gramatička semantikaUvod u problematiku

Cijena: 219,00 kn

Gabi AbramacDos heylike yidish vortJidiš i drugi jezici ortodoksnih Židova u New Yorku

Cijena: 189,00 kn

Aleksandra ŠčukanecPriče iz zaboravljenog krajaJezične biografije transmigranata iz Žumberka

Cijena: 129,00 kn

Anita Skelin HorvatO jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata

Cijena: 139,00 kn

Bojana SchubertU suton kajkavskoga književnog jezikaPovijesnosocio-lingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića

Cijena: 139,00 kn

JEZIKOSLOVLJE JEZIKOSLOVLJE

Page 26: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

26 27

Davor Dukić (ur.)Kako vidimo strane zemlje: uvod u imagologiju

Cijena: 170,00 kn

Maciej CzerwińskiNaracije i znakovi Hrvatske i srpske sinteze nacionalne povijestiCijena: 147,00 kn

Maciej Czerwiński

Naracije i znakoviHrvatske i srpske sinteze nacionalne povijesti

Mislava BertošaJamči se za uspjeh, kano i za neštetnostO reklamnome diskursu iz sociosemiološke perspektive

Cijena: 210,00 kn

Petar Vuković (ur.) JezičnakulturaProgram i naslijeđe Praške škole

Cijena: 168,00 kn

JEZIČNAKULTURA

Petar Vuković (ur.)

Program i naslijeđe Praške škole

GLIMPSES OF THE NORTH

Goranka Antunović (ed.)

Discovering Scandinavia and Scandinavian Studies

Goranka Antunović (ur.)Glimpses of the NorthDiscovering Scandinavia and Scandinavian Studies

Cijena: 126,00 kn

JEZIKOSLOVLJE

Page 27: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

26 27

Mateusz-Milan StanojevićKonceptualna metafora. Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode

Cijena: 130,00 kn

Mateusz-Milan Stanojević (ur.) Metafore koje istražujemo: suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu

Cijena: 136,50 kn

METAFORE KOJE ISTRAŽUJEMO

Mateusz-Milan Stanojević (ur.)

Suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu

umjezik

društvotijelo

NO

U

Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, Goranka Antunović (ur.)Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću

Cijena: 120,00 kn

Sanda Lucija Udier / Kristina Cergol Kovačević (ur.) Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanjaZbornik radova

Cijena: 220,00 kn

teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา •

limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język • kalba • language • ngôn ngữ • dil • iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის •

• භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • שפּראַך • мову • زبان • la langue • Sprache • 언어 • teanga • שפה

јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา • limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język • kalba • language • ngôn ngữ • dil •

iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის • שפה • la langue • Sprache • 언어 • teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව •

jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา • limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język

• kalba • language • ngôn ngữ • dil • iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის • שפה • la langue • Sprache • 언어 •

teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา •

limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język • kalba • language • ngôn ngữ • dil • iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის •

• භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • שפּראַך • мову • زبان • la langue • Sprache • 언어 • teanga • שפה

јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา • limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język • kalba • language • ngôn ngữ • dil •

iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის • שפה • la langue • Sprache • 언어 • teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව •

jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา • limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język

• kalba • language • ngôn ngữ • dil • iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის • שפה • la langue • Sprache • 언어 •

teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา •

limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język • kalba • language • ngôn ngữ • dil • iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის •

• භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • שפּראַך • мову • زبان • la langue • Sprache • 언어 • teanga • שפה

јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา • limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język • kalba • language • ngôn ngữ • dil •

iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის • שפה • la langue • Sprache • 언어 • teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව •

jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา • limbă • tungumál • 言語 • ಭಾಷೆ • język

• kalba • language • ngôn ngữ • dil • iaith • ਭਾਸਾ • keel • ભાષા • wika • ენის • שפה • la langue • Sprache • 언어 •

teanga • زبان • мову • שפּראַך • භාෂාව • jazyk • hizkuntza • език • 語言 • taal • јазик • भाषा • γλώσσα • lingua • ภาษา •

Sanda Lucija Udier / Kristina Cergol Kovačević (ur.)

VIŠEJEZIČNOST KAO PREDMET MULTIDISCIPLINARNIH ISTRAŽIVANJAZbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 25. do 27. travnja 2014. godine u Zagrebu

Sanda Lucija Udier / Kristina Cergol Kovačević (ur.)Metodologija i primjena lingvističkih istraživanjaZbornik radova

Cijena: 220,00 kn

Diana Stolac / Anastazija Vlastelić (ur.)Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanjaZbornik radova

Cijena: 220,00 kn

JEZIKOSLOVLJE JEZIKOSLOVLJE

Page 28: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

28 29

Andrzej WajdaFilm i ostatak svijetaAutobiografija

Cijena: 168,00 kn

Leszek KołakowskiMale rasprave o velikim stvarima

Cijena: 120,00 kn

MALE

RASPRAVE

O

VE L I K IM

S T VAR IMA

LESZEK KOŁAKOWSKILeszek Kołakowski13 bajki iz kraljevstva Lailonije za velike i male i druge bajke

Cijena: 90,00 kn

Hanna KrallStići prije Boga

Cijena: 98,00 kn

Jerzy Łojek Doba markiza de Sadea Ogledi iz povijesti morala i književnosti u Francuskoj 18. stoljeća

Cijena: 120,00 kn

JAN BUJAK

GALICIJANI

JAN

BU

JAK

G

ALI

CIJ

AN

I

Jan Bujak Galicijani

OSTALO

Page 29: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

28 29

Snježana Grković-JanovićBoje jednog vremenaMojih dvanaest beogradskih godina

Cijena: 119,00 kn

Snježana Grković-JanovićLujzin dnevnikDnevnički zapisi Lujze Janović-Wagner iz Drugoga svjetskog rata

Cijena: 120,00 kn

Mira Kolar-Dimitrijević Tragovi vremena u djelima Mate Lovraka

Cijena: 150,00 kn

Snježana Grković-JanovićZaštićena djetinjstva

Cijena: 147,00 kn

Mira Kolar-Dimitrijević – Elizabeta WagnerAutoportret jednog intelektualca u doba socijalizma

Cijena: 250,00 kn

OSTALO OSTALO

Page 30: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

30 31

Marijeta Rajković Iveta / Vladimir IvetaOni koji noću ustaju iz grobaVampiri od lokalnih priča do popularne kulture

Cijena: 134,00 kn

Virna Karlić / Sanja Šakić / Dušan Marinković (ur.)Tranzicija i kulturno pamćenje

Cijena: 210,00 kn

Neven BudakŠto nam se događa?

Cijena: 60,00 kn

BUD IMPEŠ TA

– ZAGREB

S

POVRATNOM

KARTOM

CSABA G. KISS

Csaba G. KissBudimpešta – Zagreb S povratnom kartom

Cijena: 120,00 kn

Tihana Petrović LešLepoglavsko čipkarstvo

Cijena: 180,00 kn

OSTALO

Page 31: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

30 31

PRIČE ZA PREDŠKOLCERenata Piątkowska

Renata PiątkowskaPjegaste priče

Cijena: 80,00 kn

Renata PiątkowskaPriče iz pješčanika

Cijena: 86,00 kn

Renata PiątkowskaPriče za predškolce

Cijena: 84,00 kn

Mieczysław Maliński A možda je bilo tako…

Cijena: 50,00 kn

Michał RusinekMali Chopin

Cijena: 60,00 kn

OSTALO DJEČJE

Page 32: Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 tel./fax: (01) 6687055...Balkan Kratka povijest Cijena: 150,00 kn Piotr S. Wandycz Cijena slobode Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega

32 PB

Narudžba knjiga

Ukoliko želite naručiti knjige uz 10% popusta, obratite nam se izravno poštom na adresu:

Srednja Europa Trg Ivana Meštrovića 9 10 020 Zagreb

telefonom ili telefaksom na broj:

01 / 66 87 055

ili e-mailom na adresu:

[email protected]

Ako knjige naručujete kao pravna osoba, u na-rudžbenicu upišite naslove i broj primjeraka, naziv Vaše institucije ili firme, adresu, matični broj (OIB), te ime i potpis odgovorne osobe. Dobit ćete poštom knjige i račun koji ćete platiti virmanom.

Ako knjige naručujete kao fizička osoba (pri-vat no), poslat ćemo Vam opću uplatnicu ili predračun, pa molimo da naručene knjige pla-tite. Nakon što nam pošaljete potvrdu o uplati, mi ćemo vam knjige isporučiti poštom.

www.srednja-europa.hr