Stadiile Si Desenele Copiilor

 • Published on
  04-Jun-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  1/12

  STADIILE DEZVOLTRII COPILULUI N DESENUL LIBER

  Conform concepiei piageiene ! "n ca#r$% f$nciei &im'o%ice e&einc%$& (i #e&en$% ca aci)iae ipic infani%*+ De&en$% copi%$%$i &emanife&* ca o for* ne&*p,ni*+ De&en$% %i'er a% copi%$%$i pre(co%ar e&e aci)iaea grafic* ce#e'$ea-* rea%mene a$nci c,n# copi%$% care percepe formara&e$%$i &*$ grafic &e &r*#$ie(e #in proprie )oin* &* repro#$c*forma $nei imagini percepi)e &a$ a $nei repre-en*ri fig$ra%e+De&en,n# copi%$% percepe forma care e&e "n ace%a(i imp no$* "n

  "nregime c*ci ea ine #e .a-ar# (i #e imperfeci$ni%e mi(c*riigrafice (i oo#a* e&e o aminire! o repro#$cere "n m*&$ra "n caremi(carea grafic* a re#a o form* ineriori-a*+/Re0! 12345+ A#e&ena "n&eamn* a(a#ar a "ncerca &* &e ra#$c* a6$&area moorie %ao imagine c$ a6$or$% mi(c*ri%or &pecia%e care inro#$c facori noi"n pro#$cia grafic*+ De&en$% copi%$%$i pre(co%ar7 e&e $n pro#$& a%aci)i*ii %$i care ne permie &* af%*m m$%e %$cr$ri #e&pre e% fiin#a&fe% $n mo# #e a com$nica c$ cei #in 6$r+

  Copi%$% pre(co%ar "nre 89: ani rece prin mai m$%e &a#iie)o%$i)e "n #e&en+ C$no&c,n# ace&e &a#ii e#$caoarea poaefoare $(or &* c$noa&c* (i &* a6$e copi%$% "n e)o%$ia %$i+ De&en$%ref%ec* per&ona%iaea ! emperamen$% copi%$%$i+

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE 1

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  2/12

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE

  Capaciaea #e a #e&ena

  Capaciaea moorie #e arepro#$ce $n ra&e$ reg$%a (iferm

  Capaciaea #e a g,n#i (ie?prima &*ri afeci)e (iemoii

  4

  Capaciaea ine%ec$a%* #eana%i-* (i repro#$ceregeomeric* a &pai$%$i

  Capaciaea #e a re#a rea%iaea! #ea a)ea iniiai)*! #e a aciona

  Capaciaea #e acom$nica prin%im'a6 grafic%$mea inerioar*

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  3/12

  4+1+ STADIUL >@Z;LELII CU SENS /897 ANI5

  >OTIVE

  SPIRALA

  La 8 ani m*&$ra copi%$%$i n$ e&e "nc* ap* #e a re#a inenii%e+Copi%$% rage %inii %a "n,mp%are! conferin#$9%e apoi )a%oare (i

  &emnificaie+ D$p* 7 ani #e&en$% copi%$%$i "ncepe &* capeeorgani-area %iniar* iar #iferie o'iece "ncep &* fie re#ae princon$r$ri+ De&ene%e copi%$%$i mic )*#e&c o &*p,nire incomp%e* aaci)i*ii moorii+ Linii%e %or $rmea-* $neori c$r&$ri nereg$%ae "n-ig9-ag+ i n$ &e "n,%ne&c e?ac aco%o $n#e ar re'$i+% o$(i %inii%e&$n #e&$% #e preci&e penr$ a in#ica ce repre-in* #e&e7n$%+ La o

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE

  E&e &a#i$% "n care #e(i n$ an$n* (i n$ "(i prop$ne #inaineema #e&en$%$i ! %a "nc.eierea %$cr$%$i copi%$% "i #* $n n$me "nf$ncie #e repre-en*ri%e pe care #e&en$% re-$%a i %e e)oc*! &a$#e emoii%e pe care %oe r*ie(e

  8

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  4/12

  ),r&* #e&$% #e frage#* acea&* impreci-ie a r*&*$ri%or face %oc$nei e?aci*i mai m$% #ec, &$ficiene penr$ a ar*a ce "ncearc*&* #e&ene-e copi%$%+ Unii eoreicieni &$&in c* pre(co%arii mici in# &* ra&e-e %inii

  #repe! cerc$ri (i o )a%e #eoarece ace&e forme &imp%e &$n re%ai)$(or #e #e&ena+ De&ene%e copii%or #e 8 ani &e #e-)o%* #in #o$*forme #e comporamen mi(carea e?pre&i)* (i mi(carea#e&cripi)*+ Prime%e m,-g*%e%i a $n$i copi% n$ &$n menie a firepre-en*ri+ E%e con&i$ie o form* p%*c$* #e aci)iae moric*prin care copi%$% "(i e?er&ea-* mem're%e! %a ea a#*$g,n#$9&ep%*cerea #e a )e#ea $rme pro#$&e prin mi(carea rig$roa&* a

  'rae%or "ncoace (i "nco%o+ E&e o r*ire &im$%aoare &* cree-i ce)a)i-i'i% care n9a e?i&a "naine+ Copiii a$ mare ne)oie #e mi(care (i a&fe% #e&en$% "ncepe ca$n fe% #e -'eng$ia%* pe .,rie+ orma "nin#erea (i orienarear*&*$ri%o2r &$n #eerminae #e con&r$cia mecanic* a 'ra$%$i (ia m,inii ca (i #e emperamen$% (i #i&po-iia copi%$%$i+ La )enirea "n gr*#ini* copiii #e&enea-* "n %inii mari! &pira%ae!p%a&ae "nr9$n co% a% foii #e #e&en+ La "ncep$ fo%o&e&c o &ing$r*

  c$%oare apoi "nce apar o mai m$%e c$%ori+ Copiii fira)i! imi-i!ra&ea-* a'ia )i-i'i% ace&e &pira%e! pe c,n# cei co%erici! p$ernici!c$ m$%* per&ona%iae re#a$ &pira%a "n c$%ori "n#r*-nee! )ii!ap*&,n# creion$% pe foaia #e .,rie+ Apoi &pira%a &e mic(orea-*! parc* "ncepe &* capee o oarecare&a'i%iae! %inii%e amp%e care )in #in e?erior "ncep &* &e "nc.i#*+Copi%$% #e)ine mai &a'i%! &e concenrea-* mai m$% e&e mai aeniar %im'a6$% e&e mai coeren! mai f%$en+

  CERCUL PRI>ORDIAL

  Cerc$% e&e prima form* organi-a* ce apare #in m,-g*%e%i%e maim$% &a$ mai p$in "n,mp%*oare+ Spira%a &e "nc.i#e! ran&formarea%iniei $ni#imen&iona%e ra&e c$ creion$% "n con$r$% percep$ a%$n$i o'iec &o%i#+ Copi%$% &e in&pir* "n pri)ina prime%or forme prin

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE 7

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  5/12

  #iferie o'iece ro$n#e! o'&er)ae "n me#i$% am'ian+ Cerc$% e&eforma cea mai &imp%* #i&poni'i%* c*ci e% e&e &imeric organi-a peoae #irecii%oe "n 6$r$% $n$i cenr$+ Urm*or$% pa& #$ce %a#e-)o%area #i&c$%$i "n #o$* #irecii

  Una e&e com'inarea mai m$%or cerc$ri "nr9o imagine maicomp%e?*! copi%$% p%a&ea-* concenric mai m$%e cercf$ri+E&e prima re%aie &paia%* percep$* #e copi%+

  Cea%a%* #e-)o%are a cerc$%$i #$ce %a re#area ra-e%or (i %acrearea $nor imagini #e ip &o%arF "n care %inii &a$ 'en-i#repe ra#ia-* #inr9$n cerc cenra% &a$ #inr9o com'inaie #ecerc$ri concenrice+ Imaginea &o%ar* poae fi fo%o&i* camoi) in#epen#en %a #iferie ni)e%e #e #ifereniere+ Ea poae

  ap*rea ca f%oare! copac &a$ fr$n-*! $n %ac "ncon6$ra #ep%ane! &oare%e ca $n mie- #e foc+

  4+4+ STADIUL TENTATIVELOR DE REPREZENTARE AREALIT

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  6/12

  >OTIVE

  D$p* par$ ani e?i&* en#ina #e ni)e%are a proporii%o2r

  o'iece%or c$prin&e "n compo-iie ca (i en#ina #e "mpo#o'ire&$p%imenar* a compo-iiei c$ forme ornamena%e+ Core%aia e&eneomogen* c,n# #e)ine cer$* "n #e&en (i &e &$prap$ne re%ai)gre$ pe forme%e #e&enae+

  VERTICAL I ORIZONTAL

  Vi-$a% cea mai &imp%* %inie e&e %inia #reap*+ Dac* e &*

  con&i#er*m cerc$% ca %imi* a $nei &$prafee (i n$ ca o &imp%* %inie!a$nci %inia #reap* e&e prima fo2rm* %iniar* accepa* #e mineaom$%$i+ Penr$ a pro#$ce o %inie #reap* p$nem "n mi(care $n&i&em m$&c$%ar comp%e?+ Inro#$cerea a?e%or f$n#amena%econri'$ie ma&i) %a &a'i%irea $n$i ca#r$ &paia% &o%i#+

  Cr$cea apare "n 6$r$% ),r&ei #e 7 H ani+ E &emn c* ace& copi%&e menine "n ec.i%i'r$+ n e?erior percepe o mai )i-i'i%*ec.i%i'rare fi-ic* (i emoiona%*+ Reacii%e emoiona%e &e7

  mo#ofic*+ R,&$% (i p%,n&$% &$n mai e)i#en #eerminae #e o ca$-*c%ar*+ Apare 6oc$% c$ cei%a%i+Semn$% &o%ar copi%$% re$(e(e &* &a'i%ea&c* conace c$

  %$mea "ncon6$r*oare+ Ac$m e% "(i rimie ra-e%eF &pre %$me+ Se )ao'&er)a o perioa#* #e inen&* cre(ere fi-ic*+ Apariia &oare%$iaenionea-* e#$caoarea a&$pra fap$%$i c* proce&$% #e &ocia%i-area copi%$%$i &e #ec%an(ea-*+ Ace&a )a c*$a #e ac$m o mai m$%compania ce%or%a%i copii! n$ )a pri)i &,n# #eopare+

  Linia o'%ic* mi(carea a, #e imporan* penr$ copi% "nc,

  ace&a &ime o mare p%*cere f*c,n# %$cr$ri%e &* &e mi(e )i-i'i%o "n#e&ene%e &a%e+ Re%aii%e o'%ice &$n ap%icae repa $$roro'iece%or #e&enae #e copi%+ E%e permi ace&$ia &*9(i fac*repre-en*ri mai 'ogae! mai )ii! mai )eri#ice (i mai &pecifice+Linii%e o'%ice care apar "n #e&en "n 6$r$% ),r&ei #e = aniaenionea-* e#$caoarea c* &r*#ania copi%$%$i e&e #iri6a* &pre

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE 3

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  7/12

  c,(igarea rimici*ii (i &a'i%i*ii propri$%$i corp+ n mi(c*ri%ecopi%$%$i &$n mai preci&e! mai c%are+ Copi%$% preia c$ $($rin*ge&$ri (i mi(c*ri! e?primarea %$i e&e mai c$r&i)*! e&e capa'i% &*repro#$c* "n,mp%*ri %a care a %$a pare "n propo-iii &c$re!

  conci&e+ Ca&a repre-enarea ca&ei "ncepe mai "n,i ca o &fer*! n$ are$(i! fere&re! .orn+ Ca&a e&e copi%$% "n&$(i+ Copi%$% inr* ac$m "nr9o a%* re%aie fa* #e %$me+ nce! "nce &pre = ani c,n# are %ocapariia repre-en*rii pe p%an mina%! ca&a &feric* )a fi "n%oc$i*prinr9o form* ce e&e a(e-a* %a marginea inferioar* a paginii+Spai$% inerior "ncepe &* $mp%e "nreaga pagin*! apoi ca&a &emo#ific*+ E momen$% c,n# copi%$% inr* "nr9$n no$ proce& "n care

  percepe (i rea%i-ea-* #i&ana #inre e% (i me#i$+acea&a are ca$rmare fap$% c* ac$m &e rea%i-ea-* o form* #e ca&* "n carep*ra$% &a$ #rep$ng.i$% &$n prepon#erene+ Acea&* ca&* areforma #e c$ie! perei %aera%i &e "nc.i# foare aproape #e formecare #a$ impre&ia $nei "ng$&*ri ap*&*oare+ Copi%$% &e rerage #ina#*po&$% co&mic ro$n6i "n ca&a p*m,nea&c* a c$'$%$i+ ngustarea n realizarea domeniului cosmic prin gsirea

  sinelui- procesul devenirii eului se aseamn unei izolri

  sufleteti(Arnheim R.- !"!# orma #e ca&* ce re-$%* #e aici &* %a 'a-a $ng.i$%$i #rep+Pri)in# 6oc$% ce%or #e 79= ani care p*rine n$ c$noa(e aci$nea#rag* copi%$%$i #e a9(i con&r$i #in &ca$ne! ma&* (i p,n-e o ca&* "ncare &* &e poa* a&c$n#eJ Un 6oc "n care con&r$ie(e "n 6$r$% &*$%$mea pe care o pa%pea-*+ n m*&$ra "n care copi%$% percepe mai e?ac me#i$% #e )ia*"ncepe "n ace%a(i imp &* "nregi&re-e #i&ana #inre e% "n&$(i (ime#i$% "ncon6$r*or+ nre'*ri%e &a%e #e)in rea%i&e

  - $am% c&t de mari sunt copiii c&nd 'umnezeu i face n urticamamei lor) /Cri&ina! 7 ani5-$am% simte i copilul din urtic gustul atunci c&nd mamamn&nc gri)

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE :

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  8/12

  Ca&a copii%or #e 79= ani e&e a(a#ar &*r*c*cioa&*+ n e?erior&e o'&er)* ac$m o mai mare c%ariae! )or'irea copi%$%$i! fane-ia)er'a%* e&e #e'or#an*! memoria mai '$n*+

  4+8+ STADIUL DESENULUI PRESCKE>ATIC =9: ANI

  Concep$% #e form* (i &r$c$r* e&e m$% mai e)i#en "nace& &a#i$+

  De&en$% #e)ine mai comp%e? (i comp%e! copi%$% a#*$g,n#e%emene #e pei&a6 (i #ea%ii

  Per&ona6e%e $mane &$n corec repre-enae c$ oae p*ri%emari a%e corp$%$i re#a3e "n )o%$m! c$ .aine (i acce&orii

  De&en$% fami%iei re#* ac$m mai corec! rapor$ri%e #e

  m*rime #inre mem'rii ace&eia

  >OTIVE

  Liera! cifra inro#$cerea #e c*re copi% "n #e&ene%e &a%e acifre%or &a$ %iere%or e&e &emn c* ace% copi% e&e imp$ri$

  ine%ec$a%i-a+ $-ionarea p*ri%or copi%$% porne(e #e %a prime%erepre-en*ri a%e fig$rii $mane! ca $n &imp%$ cerc a#*$g,n# apoi%inii #repe! #rep$ng.i$ri &a$ a%e $ni*i+ iecare #in ace&e $ni*ie&e o form* geomeric* &imp%*! 'ine #efini*+ E%e &$n %egae prinrapor$ri #irecionae %a fe% #e &imp%e! mai "n,i pe )erica%* (i

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  9/12

  ori-ona%*! $%erior o'%ic+ Con&r$cia $nor imagini "nregi re%ai)comp%e?e #e)ine po&i'i%* prin com'inarea mai m$%or $ni*i&imp%e+ Acea&a n$ "n&eamn* c* "n &a#i$% iniia% copi%$% n$ are $n

  concep inegra a% "nreg$%$i o'iec+ Sine-a (i $niaea an&am'%$%$i! p%anificarea proporii%or ara*c* "nre an$mie %imie copi%$% con$rea-* p*ri%e g,n#in#$9&e %a%oc$% %or fina% "n imaginea %or comp%e*+ >eo#a ana%iic* "i permie"n&* &* ra&e-e "n #iferie momene c,e o form* &a$ #irecie&imp%*+ Unii copii e?in# ace& proce#e$ %a com'inaii foarecomp%icae! c%*#in# "nreg$% pe o ierar.ie #e #ea%ii ceea ce

  #e-)*%$ie o o'&er)aie aen*+ C$ imp$% o$(i copi%$% "ncepe &*"m'ine mai m$%e $ni*i c$ a6$or$% $n$i con$r com$n! mai#iferenia+ La acea&* e)o%$ie conri'$ie a, oc.i$% c, (i m,na+Oc.i$% &e fami%iari-ea-* c$ forma comp%e?* ce re-$%* #incom'inarea e%emene%or p,n* c,n# #e)ine capa'i% &* conceap*"nreg$% comp%e? ca o $niae+ $-i$nea con$r$ri%or &e acor#* c$ac$% moor a% #e&en*rii+ n fa-a m,-g*%e%i%or m,na copi%$%$ipen#$%ea-* rimic conra imp f*r* &* ri#ice creion$% #e pe .,rie+

  Din #orina #e a $mp%e coa%a #e .,rie (i #in n*-$ina #e a e?primac, mai comp%e? impre&ii%e &a%e c$ pri)ire %a ce%e ce9% "ncon6oar*!copi%$%o manife&* "n #e&en$% &*$ en#ina #e a c$prin#e "nan&am'%$ o'iece%e (i fenomene%e rea%i*ii+ Acea&* en#in*pei&agi&ic* e&e &r,n& %ega #e #e&coperirea po&i'i%i*ii #e arepre-ena $n &pai$+ >*rimea 9 #in p$nc #e )e#ere e)o%$i) rec$noa(em c* "ngenera% e&e po&i'i% ca #imen&i$ni%e o'iece%or #e&enae &* fie ega%e"naine #e a &e #iferenia+ Pre&$p$nem c* m*rimi%e n$ &e

  #iferenia-* #ec, #ac* e?i&* "nemeiae penr$ ace&ea+ De ce n$ core&p$n# rea%i*ii re%aii%e #imen&iona%eJ Ce "i#eermin* pe copii &* #ea m*rimi #iferie o'iece%or #in #e&ene%e%orJ

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE 2

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  10/12

  Ierar.ia 'a-a* pe imporan* 6oac* $n ro%+ Specia%i(ii "np&i.o%ogia copi%$%$i afirm* c* pre(co%ar$% #e&enea-* "n #imen&i$nimari %$cr$ri%e pe care %e con&i#er* imporane+ Per&peci)a "n 6$r$% ),r&ei #e 3 ani &e poae &$rprin#e "n

  #e&en$% copi%$%$i "ncerc*ri #e a repre-ena per&peci)a+ Apar #em$%e ori copaci "nr9o proiecie &paia%*! ca&e amp%a&ae &paia%+Per&peci)a poae fi repre-ena* "n p%an$% mina% #ar ea e?i&* "nr9o form* %aen* rec,n# #irec #in p%an$% o'&er)aiei "n ce% a%aci$nii+ ap$% c* #eform*ri%e &$r)enie "n forma (i m*rimeao'iece%or! ca $rmare a "n#rep*rii %or n$ &$n con(ien percep$e#e copii e?prim* (i coe?i&ena a%*$ri #e "ncerc*ri #e repre-enare"n per&peci)a $nor #e&ene "n care p%an$ri%e &$n &$prap$&e pe

  ori-ona%* f*r* nici o #eformare+ De a%fe% copi%$% &e inere&ea-* #e pro'%eme%e p%a&*riio'iece%or "n &pai$+ De pi%#* e% "nrea'* 'e ce turla isericiidevine tot mai mare c&nd ne apropiem de ea) N$ "ncape"n#oia%*! copi%$% #e =93 ani o'&er)* per&peci)a! #ar n$ "ne%ege (imai a%e& n$ po&e#* mi6%oace%e repre-en*rii corece "n #e&en+ Ca&a e&e re#a* a#e&ea ra#iograficF ca $n &$por ran&parena% $nor &cene #e fami%ie+ Ace&ea ref%ec* fap$% c* mic$% #e&enaor

  inro#$ce "n pro#$cii%e &a%e grafice p$nce #e )e#erereconci%ia'i%e e% repre-in* grafic! "n ace%a(i imp ceea ce e&e "ne?erior )i-i'i% (i ceea ce e&e "n inerior in)i-i'i%+ Copi%$% (iefoare 'ine c* e% n$ poae &* )a#* #in e?erior c$ oc.ii inerior$%ca&ei! #ar ceea ce e&e imporan penr$ e% e&e re#area a ceea ce(ie! a ceea ce &e&i-ea-* "n p%an mina%+ Acea&* ai$#ine &emanife&* (i "n #e&ene%e "n care &$n re#ae oae e%emene%e)i-i'i%e (i in)i-i'i%e a%e $nor o'iece+ >i(carea e&e re#a* prin a%erarea repre-en*ri%or grafice iar pe

  #e a%* pare prin #e&enarea profi%$%$i per&ona6e%or! penr$ a fig$rao #ep%a&are+

  Inere&$% fa* #e )ia* ran&forma a% copi%$%$i &e #e-)o%* ac$m#eermina &pre #e&en+ Se nre-e(e aenia penr$ f$nciona%+ Ca&aare ac$m $(i c$ c%an*! $(a &e #e&c.i#e (i &e "nc.i#eF + p,n* ac$m"n&$(i copi%$% a r*i "nr9o permanen* aci$ne! fiin# $n$% (i ace%a(i

  VIORICA POP 9 ;RDINIARE 1M

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  11/12

  c$ aci$nea+ Ac$m e&e iar "n m*&$r* &* perceap* aci)i*i%e #inca#r$% )ecin**ii &a%e+ n repre-enarea ca&ei apar pe %,ng* $(* (ifere&re%e+ E &emn c* pri)irea copi%$%$i &e "n#reap* ac$m "n&preafar*+ n inerior o$% prin#e )ia*! ca&a are co( care f$meg*! &emn

  c* "n inerior e&e o c*%#$r* confora'i%*+

  4+7+ O>ULE

 • 8/13/2019 Stadiile Si Desenele Copiilor

  12/12

  p%a&area "n foaie (i fa* #e cea a prpriei per&oane &p$ne m$%e#e&pre re%aia copi%$%$i c$ ceea ce %9a impre&iona+ Imporan* e&em*rimea #e&en$%$i! po-iia %$i+ >*rimea per&ona6e%or (i #e&enarea%or c$ r*&*$ri ferme p$ne "n e)i#en* )igoarea fi-ic*+ Amp%a&area

  #e&en$%$i "n 6o&$% paginii &e ra#$ce prinr9o &are #e regre&ie! p$%&conf%ic$a% &pre #eo&e'ire #e -one%e &$perioare #in pagin* "n care&e ref%ec* concepe%e! afeci)iaea+ De&ene%e efec$ae c$ %inii&$'iri (i ne&ig$re in#ic* %ip&a #e )igoare #ar (i &piri$a%iae!finee+ Dac* per&oane%e #e&enae core&p$n# c$ ce%e a%e fami%ieirea%e! proiecia e&e ran&paren* (i coeren*+ n ca-$% "n care e?i&*per&oane "n p%$& "n #e&en fa* #e n$m*r$% fami%iei rea%e! imagini%ea#*$gae repre-in* imporan* fie ca e?pre&ie a $nei #i&poni'i%i*i

  afeci)e! fie ca e?pre&ie a $nor a&piraii! #orine+ De#$'%*ri a%eper&ona6e%or )*-$e "n #o$* )ariane+ Lip&a $nei per&oane #infami%ie "n #e&en p$ne...