Stageverslag - Web view Kristel Schreurs Bosakkerweg 14 5995 PT Kessel Datum van inlevering: 15 januari

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Stageverslag - Web view Kristel Schreurs Bosakkerweg 14 5995 PT Kessel Datum van inlevering: 15...

Stageverslag

Stageverslag Kristel Schreurs

Informatie

Kristel Schreurs Bosakkerweg 14

5995 PT Kessel

Datum van inlevering: 15 januari 2011

Naam en adres bedrijf:

Sanoma uitgevers Capellalaan 65 2132 JL Hoofddorp Telefoon: 023 556 6770

Afdeling: esta Periode: 1 september tot 17 december

Student: Kristel Schreurs Studentnummer: 2112313

Bedrijfsmentor: Wies Verbeek

Stagedocent: John Franssen

Voorwoord

In het vierde jaar van de opleiding Journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg was het dan eindelijk zover. Tijd om de wereld van de schoolbanken te verlaten voor een avontuur in de professionele (journalistieke) wereld. Een uitdagend, leerzaam een vooral leuk avontuur, waarin eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling de kernbegrippen zouden zijn. Aan het einde van jaar 3 stond één ding vast: vanaf september 2010 stonden mij 12 weken te wachten. Maar waar?

Al voor de zomer van 2010 ging ik gretig op zoek naar een stageplaats. Mijn voorkeur ging vrijwel meteen uit naar een tijdschrift voor de wat oudere vrouw. Geen jonge, ietwat oppervlakkige bladen als Grazia of Cosmopolitan: ik wilde niet alleen schrijven over de 3 M’s – mode, mak-up en mannen. Diepgang, dat is wat ik wilde. Een blad voor vrouwen wier interesse zich niet alleen beperkt tot uiterlijk. Het tijdschrift esta sprong meteen in het oog. Een serieus leuk blad voor zelfbewuste vrouwen van gemiddeld 40 jaar met een brede interesse en mentaliteit. Ik besloot chef redactie Cecile van Dijck een mail te sturen. Een e-mail die vervolgens de katalysator was voor mijn stage bij het grote landelijke tijdschrift esta.

Vooraf stonden voor mijn enkele peilers overeind: ik wilde stage lopen in een onderneming die mijn de vrijheid gaf om mezelf creatief te ontplooien en waar ik met veel enthousiasme in zou kunnen springen. Kernwoorden als flexibel, jong, veelzijdig en een open bedrijfscultuur pasten daar naar mijn idee bij. Na een telefonisch gesprek met stagebegeleidster Wies Verbeek zetten ik mijn schouders onder wat huiswerk dat ik opkreeg. Om te zien wat ik waard was, moest ik een interview schrijven, drie rubrieksartikelen schrijven en invalshoeken bedenken. Een week later volgde het uiteindelijke stagegesprek in Hoofddorp. Wies Verbeek was enthousiast over mijn artikelen en bood me een stageplaats aan. Iets wat ik natuurlijk niet aan mijn neus voorbij liet gaan.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mijn naaste collega’s binnen esta te bedanken voor de prettige samenwerking, de leermomenten, de meningsverschillen, de gesprekken, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die ik tijdens de stage heb gekregen. Daarnaast wil ik ook mijn stagebegeleider John Franssen bedenken die mij vanuit school tijdens mijn stagewerkzaamheden begeleidde.

Door de samenwerking met mijn collega’s en het inzicht dat ik heb gekregen in de bedrijfstak, heb ik ingezien binnen welke type organisatie en cultuur ik op mijn plek denk te zijn. Ondanks dat ik niet tot de doelgroep van esta behoor, voel ik wel de behoefte om voor de wat oudere vrouw te schrijven. Het tijdschrift esta is voor mij daarom ook een ideale professionele werkomgeving. Of ik na mijn diploma aan de slag ga in de tijdschriftensector is vooralsnog onduidelijk. De tijdschriftenbranche beleeft turbulente tijden en vaste banen zijn er niet. Daarbij beperkt mijn interesse zich niet enkel tot tijdschriften, maar ook tot boeken. Wat ik ook doe, ik heb een goede basis. Ik heb stage mogen lopen bij esta. Een veelzijdige stage waarover ik uiterst tevreden ben.

Inhoud

Het stageverslag bestaat uit drie onderdelen:

1. Bedrijfsreflectie

Pag. 4 Hoe werken ze bij esta? Hoe verloopt het redactieproces? Wat was min rol binnen esta? Zijn daar goede producties uit voortgekomen en is het stageverlenende bedrijf een goede stageplaats?

2. Zelfreflectie

Pag. 17 Terugblik stageplan Reflectie op mijn persoonlijke ontwikkeling die ik tijdens mijn stage heb doorgemaakt. Wat waren mijn leerdoelen voor aanvang van de stage en hoe heb ik mij ontwikkeld? Wat heb ik geleerd? Ben ik gegroeid en zie ik mezelf na mijn studie werken op de redactie van een tijdschrift?

3. Tijdschriftanalyse

Pag. 23

Tijdschriftanalyse esta Wat is de formule van esta? Wat is de doelgroep en wat is de toon van het tijdschrift?

4. Bijlagen

- Stageplan

- Stageovereenkomst

- Overzicht van de gemaakte producties

- Beoordelingsformulier door stagebegeleidster

1.Bedrijfsreflectie

1.1 Sanoma Uitgevers B.V. Sanoma Uitgevers is met haar publiekstijdschriften, custom media magazines, events, websites, mobiele sites, mobiele apps en iPad apps het grootste mediabedrijf in bereik in Nederland. Sanoma Media bereikt met al haar media circa 90% van de Nederlandse bevolking (13+) en 80% van alle internetters (13+) in Nederland.

Sanoma heeft een rijk portfolio met meer dan 100 uiteenlopende A-merken waaronder AutoWeek, Donald Duck, delicious, Flow, Kieskeurig.nl, Libelle, Margriet, NU.nl, VIVA, Vrouwonline.nl, schoolBANK.nl en startpagina.nl.

Sanoma Uitgevers en Sanoma Digital gaan per 5 april 2011 één naam hanteren: Sanoma Media Netherlands.

1.2. Cijfers Print en Online

Crossmedia Sanoma Uitgevers bereikt met al haar sites en tijdschriften 90% van de Nederlandse bevolking. In totaal worden hierdoor 12,3 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder bereikt. Print De gemeten titels van Sanoma Uitgevers (inclusief Programmabladen AKN en Mood for Magazines) bereiken gezamenlijk (netto) 59,8% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder. Dat zijn  8,2 miljoen mensen. (NOM PrintMonitor 2009-II-2010-I).  Online Sanoma Digital en Sanoma Uitgevers bereiken met hun netwerk ca. 80% van alle internetters van 13 jaar en ouder in Nederland. We bereiken ca. 70% mannen en 60% vrouwen van de surfers 13+. Dit zijn bijna 9 miljoen personen. Het totaal aantal pageviews is bijna 1 miljard. Bron: STIR.

1.3. Visie * Onze wereld is de wereld van de media * Technologische ontwikkelingen openen nieuwe wegen * Nieuw mediagedrag geeft ons meer kansen * Informatie wil vrij zijn * Ons publiek is afnemer én producent van informatie

1.4. Missie ‘Sanoma Uitgevers inspireert, informeer en verbindt. Dat is onze missie. Mensen inspirerende informatie bieden om betere beslissingen te nemen. Met onze partners platforms bouwen om succesvol zaken te doen. Wij leveren de contacten, de context en de content. Altijd en overal waar vraag ontstaat.’ (Bron: www.sanoma-uitgevers.nl)

1.5. Strategie ‘Wij ambiëren een toonaangevende rol. Met onze merken. In de manier waarop wij onze klanten dienen. En de manier waarop wij technologie inzetten om onze missie te realiseren.’ (Bron: www.sanoma-uitgevers.nl)

1.6. Enkele merken Sanoma Uitgevers

AutoWeek

Cosmopolitan

Donald Duck Esta

Flair

Grasduinen Katrien

KijK

KnipMode Lekker

Libelle

Margriet Marie Claire

MOTOR Magazine

Nieuwe RevPanorama

Playboy

Story Televizier

Tina

Truckstar VIVA

Flow

Zo Zit Dat

Websites www.kieskeurig.nl www.NU.nl www.NUsport.nl www.schoolBANK.nl www.startpagina.nl

2. 1 esta

Uitgever: Sandra Dol Hoofdredacteur: Marije de Jong Oplage: 77.027 (kwartaal) Gemiddeld bereik: 290.400 Uniek bereik: 42.000 Frequentie: 26 keer per jaar

esta is het een general interest mentaliteitsblad voor vrouwen van 35 tot 45 jaar. Het tijdschrift beidt een unieke mix van opinie en emotie, diepgang en humor. Maar ook cultuur, reizen, eten en gezondheid, beauty, mode en wonen. De sleutelwoorden van esta zijn: echt, eigenzinnig, energiek en inspiratie. esta daagt uit en zet mensen – iedere twee weken – aan het denken.

2.2. Doelgroep Vrouwen van 35 tot 45 jaar met een brede interesse en mentaliteit. Deze vrouw weet wat ze wil en wat ze waard is. Ze is uitgebalanceerd en relativeert, is zichzelf maar ook moeder, partner, vriendin en dochter. De ijkpersoon is sociaal gericht, maatschappelijk betrokken, wil verrast worden en zich blijven ontwikkelen. Deze vrouw combineert werk met thuis.

2.3. Taakverdeling Er werken 20 vaste werknemers bij esta. Deze zijn verantwoordelijk voor de inhoud en/of de verspreiding van het blad. Naast de vaste medewerkers werken er zo’n 30 journalisten op freelance-basis voor esta.

2.4. Redactieproces

2.4.1. Wie doet wat? Iedereen (vormgeving, redactie, eindredactie) heeft zijn eigen taken. De redactie bedenkt artikelen en werkt deze uit, de eindredactie controleert de artikelen en de vormgeving maakt er iets moois van. Alle deelredacties zijn gescheiden van elkaar en iedereen werkt voor zich. Toch is er enige samenhang en moet iedere deelredactie zich houden aan deadlines. Iedere twee weken verschijnt er een esta en alles is op elkaar afgestemd. De redactie bedenkt en maakt de artikelen. Vier weken voor de uiteindelijke deadline – als het tijdschrift naar de drukker gaat – moeten de journalisten de artikelen afhebben. Een week later – drie weken voor de uiteindelijke deadline – moet de eindredactie alle artikelen hebben gelezen en weer een week later – 2 weken voor de uiteindelijke deadline – moet de vormgeving alle stukken hebben bewerkt. Iedereen moet zich houden aan deadlines, zeker de redacteuren, omdat anders de rest (eindredactie en vormgeving) in tijdnoot komt.

2.4.2. Overleg en vergaderingen - Brainstormsessie alle werknemers (excl. freelance-journalisten): drie keer per jaar - Algemene vergadering alle medewerkers: één keer per maand - Vergadering hoofdredacteur, chef redactie, artdirector en coördinator eindredactie: