Standardni model osnovnih delcev

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Standardni model osnovnih delcev. Taja Žitek, 4.A gimnazija Murska Sobota. s tandardni model ?. = TEORIJA opisuje osnovne delce in interakcije med njimi. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Standardni model osnovnih delcev

Standardni model osnovnih delcev

Standardni model osnovnih delcev Taja itek, 4.Agimnazija Murska Sobota

standardni model ?= TEORIJA

opisuje osnovne delce in interakcije med njimi.

DELCI SNOVI- delujejo na druge delce snovi (to opiemo z interakcijo)

znailna je za KVANTNO TEORIJO POLJA

odloilno vlogo imajo DELCI POLJADELCI POLJA ali KVANTE POLJA

- opazujemo dogajanje v jedru-tokasta nukleona: proton in nevtron

Barioni , mezoni in delec- Velikost nukleona (~0,5 fm)

Kvarki in gluoni in leptoniKVARKI in LEPTONI so elementarni delci ZAKAJ? noben poskus ne pokae, da bi imeli notranjo strukturo. VENDAR! Pojavljajo se v generacijah zelo se razlikujejo po masah slutnja obstoja nijega nadstropjaMed kvarki in leptoni: 3 VRSTE INTERAKCIJE: mona kvarke vee v HADRONE ibka odgovorna za razpad elektromagnetna deluje med nabitimi delci

perwe

standardni model = sploen model za opis osnovnih gradnikov in interakcij med njimi.Kvarki in lepotoni so fermioni s spinom 2 +Bozoni s spinom 1 - so nosilci mone, ibke in elektromag. inter.

LEPTONISodelujejo s ibko interakcijo in elektromagnetno (e so nabiti)

Najbolj znani: elektron, pozitron, nevtrino, antinevtrino

Nevtrine sreamo pri razpadih (nap. razpad nevtrona) n0p++e-+e0

KVARKIprostih kvarkov v naravi NI ... Lastnosti kvarkov?? lahko jih doloimo preko lastnosti mezonov, ki jih kvarki sestavljajo.BARVA=kvarki se loijo po kvantnem tevilu rdei kvarki(r), zeleni(g) ali modri(b)BARIONSKO TEVILO barioni so iz 3 kvarkov razlinih barv

GLUONI nastopajo pri barvni interakciji. -nosijo barvni naboj in antibarvni naboj

sestavljeni delci (npr. proton ali atomsko jedro) so lahko: *fermioni *bozoniodvisno od njihovega skupnega spina. Paulijevo izkljuitveno naelo (posamezno kvantno stanje lahko naenkrat zaseda le en fermion), ki velja za fermione, za bozone ne velja, zato lahko zasedajo isto kvantno stanje

Standardni model delcev NI dokonen odgovor na vrpaanje o zgradbi snovi!

Odkrili so e pojave pri katerih je standardni model odpovedal.

HVALA ZA POZORNOSTVIRI: Mala FIZIKA 2, Janez Strnad FIZIKA, Ivan Kuar Anton Moljk