Click here to load reader

Stanisław Cichocki Natalia 15.03.2018.pdf · PDF fileTest KPSS (Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin) testuje hipotezę zerową o stacjonarności zmiennej. Oparty jest na następującym

 • View
  216

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Stanisław Cichocki Natalia 15.03.2018.pdf · PDF fileTest KPSS (Kwiatkowski, Philips,...

 • Stanisaw Cichocki

  Natalia Nehrebecka

  Wykad 4

  1

 • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

  2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

  3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

  4. Analiza przyczynowoci

  2

 • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

  2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

  3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

  4. Analiza przyczynowoci

  3

 • Test KPSS (Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin) testuje hipotez zerow o stacjonarnoci zmiennej.

  Oparty jest na nastpujcym modelu:

  4

  ),0(~

  ),0(~

  2

  1

  2

  ut

  ttt

  t

  ttt

  IIDu

  u

  IID

  y

 • - zmienna jest stacjonarna

  - zmienna jest niestacjonarna

  Hipotez zerow odrzucamy gdy statystka testowa > wartoci

  krytycznej.

  Statystyka testowa dla testu KPSS zawsze >0.

  5

  0: 20 uH ty

  0: 21 uH ty

 • Test KPSS dla biaego szumu:

  Critical values for H0: x is level stationary

  10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

  Lag order Test statistic

  0 .0629

  1 .0656

  2 .064

  3 .0623

  4 .0607

  5 .0594

  6 .0582

  7 .0582

  8 .0584

  9 .059

  10 .0596

  6

 • Test KPSS dla biaego szumu:

  Critical values for H0: x is level stationary

  10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

  Lag order Test statistic

  0 .0629

  1 .0656

  2 .064

  3 .0623

  4 .0607

  5 .0594

  6 .0582

  7 .0582

  8 .0584

  9 .059

  10 .0596

  7

 • Test KPSS dla bdzenia przypadkowego

  Critical values for H0: rw is level stationary

  10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

  Lag order Test statistic

  0 55.9

  1 28

  2 18.7

  3 14.1

  4 11.3

  5 9.42

  6 8.09

  7 7.09

  8 6.31

  9 5.69

  10 5.18

  8

 • Test KPSS dla bdzenia przypadkowego

  Critical values for H0: rw is level stationary

  10%: 0.347 5% : 0.463 2.5%: 0.574 1% : 0.739

  Lag order Test statistic

  0 55.9

  1 28

  2 18.7

  3 14.1

  4 11.3

  5 9.42

  6 8.09

  7 7.09

  8 6.31

  9 5.69

  10 5.18

  9

 • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

  2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

  3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

  4. Analiza przyczynowoci

  10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

  2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

  3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

  4. Analiza przyczynowoci

  18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • Std powinnimy dy do eliminacji autokorelacji w modelach ADL poprzez dodawania opnionych zmiennych zalenych do modelu lub poprzez modelowanie sposobu w jaki s skorelowane bdy losowe.

  Do wykrywania autokorelacji w modelach ADL stosujemy test Breuscha-Godfreya a nie test Durbina-Watsona. Dlaczego?

  26

 • 1. Badanie stacjonarnoci: test KPSS

  2. Modele o rozoonych opnieniach (DL)

  3. Modele autoregresyjne o rozoonych opnieniach (ADL)

  4. Analiza przyczynowoci

  27

 • Zwizek przyczynowo-skutkowy:

  a) jego wystpowanie oznacza, e wystpienie przyczyny

  zwiksza prawdopodobiestwo pniejszego

  zaobserwowania skutku;

  b) wiedza o zaistnieniu przyczyny zwiksza

  prawdopodobiestwo prawidowej prognozy wystpienia

  skutku.

  28

 • 29

 • 30

 • 1. Na czym polega najwaniejsza rnica midzy testowaniem stacjonarnoci za pomoc testu ADF i KPSS?

  2. Poda ogln posta modeli DL i ADL.

  3. Poda wzory na mnonik bezporedni i dugookresowy w modelach DL i ADL i poda ich interpretacj.

  4. Poda wzr na rednie opnienie w modelu DL i poda jego interpretacj.

  5. Pokaza jak mona policzy stan rwnowagi dugookresowej w modelu ADL. Odpowied uzasadni.

  6. Jakie zaoenie musi spenia bd losowy w modelu ADL, aby estymator MNK w tym modelu by zgodny? Za pomoc jakiego testu mona zweryfikowa to zaoenie?

 • 7. Wyjani jak naley rozumie przyczynowo w sensie Grangera i jak j testujemy.

 • Dzikuj za uwag

  33

Search related