Click here to load reader

Stichting Abraham Tuschinski Fonds · PDF file 2011. 12. 24. · Stichting Abraham Tuschinski Fonds Stichting Abraham Tuschinski Fonds 10 11 Cijfers Cijfers t/m november 2011 Komt

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Stichting Abraham Tuschinski Fonds · PDF file 2011. 12. 24. · Stichting Abraham...

 • Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stimulering van de Nederlandse Film.

 • Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stichting Abraham

  Tuschinski Fonds

  02 03

  Inleiding Voor u ligt de brochure van de Stichting Abraham Tuschinski Fonds. Met deze brochure willen wij de werk- zaamheden van het fonds onder de aandacht brengen van het publiek. Daarnaast willen wij filmproducenten informeren over de mogelijkheden van de filmstimuleringsregeling (‘de bonusregeling’) die door het fonds wordt uitgevoerd. Het unieke van de Stichting Abraham Tuschinski Fonds is dat het fonds is opgericht – en wordt gefinancierd – door

  filmdistributeurs en bioscoopexploitanten. Maar ook het feit dat de Nederlandse filmproducenten vanaf het begin betrokken zijn bij de uitwerking en uitvoering van de bonusregeling onderscheidt het fonds van andere fondsen.

  Door een financiële bijdrage van het fonds aan een Nederlandse film, kan een film ook daadwerkelijk vertoond worden op het grote bioscoopdoek. In dat

  streven is het fonds geslaagd: in 2009 hebben in totaal 24 Nederlandse filmtitels via de bonusregeling een financiële bijdrage ontvangen van het fonds, in 2010 is dit gestegen naar 29 filmtitels. Voor meer cijfermateriaal verwijs ik u graag naar pagina 10 van deze brochure.

  Michael Lambrechtsen Voorzitter Stichting Abraham Tuschinski Fondsdoor Michael Lambrechtsen

  Loft (2010) - 443.882 bezoekers - € 91.000 (zal worden besteed aan ‘Koorts’)

  Lo ft

  (In de

  pe nd

  en t F

  ilm s)

 • Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stichting Abraham

  Tuschinski Fonds

  04 05

  De gelukkige huisvrouw (2010) - 515.545 bezoekers - €91.000 (zal worden besteed aan ‘Nova Zembla’)

  De g

  el uk

  ki ge

  h ui

  sv ro

  uw (B

  en el

  ux F

  ilm D

  ist ri

  bu to

  rs ))

  Stimulering van de Nederlandse Film

  In 2010 is door de Staat, de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC), de Neder- landse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Film- distributeurs (NVF), Film Producenten Nederland (FPN), Eye Film Instituut Nederland en het Nederlands Filmfonds een convenant getekend. In dit convenant is onder voorwaarden geregeld dat de NVB en NVF de verplichting op zich nemen om jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen ‘ter bevordering van het bioscoopbezoek in het algemeen en van de productie, promotie en het bezoek aan Nederlandse films in het bijzonder’. Eye Film Insti- tuut Nederland ontvangt van de NVB en NVF een financiële bijdrage voor filmeducatie, on- derzoek en promotie; het Nederlands Filmfonds wordt financieel ondersteund ten behoeve van de Nederlandse lange speelfilm.

  In het convenant is ook geregeld dat er jaarlijks een bedrag door de NVB en NVF beschik- baar zal worden gesteld aan ‘filmstimulering’. In overleg met de FPN is de gedachte ont- staan om hiervoor een bonusregeling in het leven te roepen en dit verder inhoud te geven via een stichting met de naam ‘Stichting Abraham Tuschinski Fonds’.

  De naam van de stichting is ontleend aan een bekende bioscoopexploitant: Abraham Tuschinski. Het Tuschinski Theater in Amsterdam bestaat nog steeds en is in al zijn oude glorie hersteld. Het Pathé bioscoopconcern is op dit moment eigenaar van het Tuschinski Theater. Naar mening van velen de mooiste bioscoop van Nederland. Met de naam ‘Stichting Abraham Tuschinski Fonds’ wordt nog eens onderstreept dat het fonds Nederlandse bioscoopfilms financieel ondersteunt.

 • Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stichting Abraham

  Tuschinski Fonds

  06 07

  Criteria Van meet af aan is het voor de NVB, NVF en FPN duidelijk geweest dat er een bonusregeling moest worden ontwikkeld die recht zou doen aan het principe van ‘objectiviteit’ en waarbij zowel ‘grote’ als ‘kleine’ film- titels worden beloond op grond van behaalde bioscoop- successen. Niet filmkenners of financiers bepalen de hoogte van een bonusbedrag aan een film, maar het aan- tal bezoekers dat de film heeft bezocht.

  Deze denkwijze is vertaald in een ‘bestedings- reglement’ dat kan worden geraadpleegd op www.abrahamtuschinskifonds.nl

  Gooische Vrouwen (2011) - 1.916.874 bezoekers - € 68.500 (zal worden besteed aan ‘Nova Zembla’)

  Go oi

  sc he

  V ro

  uw en

  (I nd

  ep en

  en t F

  ilm s)

 • Enkele belangrijke elementen uit het ´bestedingsreglement´:

  -

  -

  -

  -

  Het bestuur van de Stichting Abraham Tuschinski Fonds stelt het bestedingsreglement vast. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de NVB, NVF en FPN. Namens het bestuur wordt de bonusregeling door het NVB – bureau uitgevoerd.

  Het bestuur van de Stichting Abraham Tuschinski Fonds is als volgt samengesteld (2012): Michael Lambrechtsen, voorzitter (namens NVF) Han Wolf, penningmeester/secretaris (namens NVB) Marjan van der Haar, vice voorzitter (namens FPN)

  Uitvoerders van de bonusregeling: Ron Sterk Jan Huib Pannekoek Marco Boer

  Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stichting Abraham

  Tuschinski Fonds

  08 09

  Sonny Boy (2011) - 415.027 bezoekers - € 68.500 (zal worden besteed aan ‘De groeten van Mike’)

  So nn

  y bo

  y (A

  -F ilm

  D ist

  ri bu

  tie )

  Werkwijze

  producenten van Nederlandse bioscoopfilms, documentaires kunnen een aanvraag in- dienen voor ‘hun’ film die heeft gedraaid in een Nederlandse bioscoop of filmtheater; de aanvraag wordt op grond van bepaalde, minimale vereisten beoordeeld. Vastgesteld wordt hoeveel bezoekers de film hebben bezocht; op basis van het bezoekersaantal – en aan de hand van een jaarlijkse rekenstaffel – wordt bepaald hoeveel geld (‘het bonusbedrag’) aan de producent wordt uitgekeerd; het bonusbedrag moet vervolgens (aantoonbaar) worden geïnvesteerd in een nieuwe Nederlandse bioscoopfilm, documentaire die in release wordt gebracht in een Neder- landse bioscoop of worden besteed bij Nederlandse filmmakers.

 • Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stichting Abraham

  Tuschinski Fonds

  10 11

  Cijfers Cijfers t/m november 2011

  Komt een vrouw bij de dokter (2009) - 921.566 bezoekers - €115.785 (zal worden besteed aan ‘Nova Zembla’)

  Ko m

  t e en

  v ro

  uw b

  ij de

  d ok

  te r (

  Be ne

  lu x

  Fi lm

  D ist

  ri bu

  to rs

  )

  >>

  Column Film Terug naar de kust (2009) 354.832 115.785 De verbouwing Eyeworks Film & TV Drama Komt een vrouw bij de dokter (2009) 921.566 115.785 Fort van Sjako/Nova Zembla/New Kids/Daglicht Nijenhuis & De Levita BV De storm (2009) 729.224 115.785 Alle tijd Regionale Sinterklaas Promotie Sint & de verdwenen pakjesboot (2009) 283.600 114.874 Sint & het vijf december mysterie Nijenhuis & De Levita BV Spangas (2009) 276.642 113.396 Tape Two Young Rights De hel van ‘63 (2009) 261.745 110.256 Redbad Scholte Beheer Lover of loser (2009) 226.480 102.822 De ontsnapping Fu Works Spion van Oranje (2009) 209.642 99.273 Amphibious Lemming Film Kikkerdril (2009) 180.744 93.181 De president Eyeworks Film & TV Drama De gelukkige huisvrouw (2010) 515.545 91.000 Nova Zembla Millstreet Films Loft (2010) 443.882 91.000 Koorts Tom de Mol Productions Sint (2010) 335.664 91.000 De rekening Eyeworks New Kids Turbo (2010) 1.89730 91.000 New Kids Nitro Eyeworks Dik Trom (2010) 455.435 91.000 Daglicht e/o Arizona Nijenhuis & deLevita b.v. Foeksia de miniheks (2010) 250.033 82.006 Snorro Lemming Film Iep! (2010) 210.497 74.889 Briefgeheim / De president Infinity Film & TV Productions De eetclub (2010) 199.126 72.843 Riksja Boy / Eerst liefde / Eclips IDTV Het Geheim (2010) 187.387 70.770 Alleen maar nette mensen Shooting Star Sonny Boy (2011) 415.027 68.500 De groeten van Mike e/o Op slot Talpa Gooische Vrouwen (2011) 1.916.874 68.500 Blond Fu Works Tirza (2010) 169.847 67.572 Amphibious Talent United Film & TV Gangsterboys (2010) 140.379 61.114 Rotterdam 1940 Lemming Film Briefgeheim (2010) 135.360 59.608 De president IDTV De Heineken ontvoering (2011) 237.000 59.050 Alles is Familie Lemming Film Mijn opa de bankrover (2011) 157.456 47.118 De president e/o Midden in de Winternacht Pupkin Film Sinterklaasjournaal: meezing movie (2009) 70.293 45.795 Hemel op aarde IDTV Black Butterflies (2011) 134.395 42.099 De wederopstanding van een klootzak CTM Films Ernst Bobbie & het geheim van Monta Rossa (2010) 71.319 40.396 Het Tulpenvirus / De duivelssonate / De walrus Rinkel Film & TV Nothing personal (2009) 58.465 38.342 De broncode Bos Bros. Film&TV Productions De Indiaan (2009) 57.535 36.261 Brammetje Baas Graniet Film De laatste dagen Emma Blank (2009) 47.527 34.918 Acht IDTV First Mission (2010) 40.651 28.391 Alleen maar nette mensen IDTV Pizza Maffia (2011) 68.236 25.559 Alles is Familie/De wederopstanding van een klootzak

  Naam producent Filmtitel waar aanvraag betrekking Bezoekers Uitgekeerd Bonusgeld zal door aanvrager worden op heeft met releasejaar (in euro’s) besteed aan film of documentaire met titel

 • Stichting Abraham Tuschinski Fonds

  Stichting Abraham

  Tuschinski Fonds

  12 13

  vervolg cijfers

  Di